itfutureawards.pl

Konkurs Liderzy IT 2019
Poznaj Liderów IT 2018

LIDERZY IT 2019

Zgłoś firmę

Zgłoszenie produktu do udziału w Konkursie jest możliwe dla wystawców targów IT Future Expo ( www.itfuture.pl ), jak i również dla firm zewnętrznych. Jest również uwarunkowane wypełnieniem i podpisaniem przez osobę do tego upoważnioną ze strony Uczestnika – formularza zgłoszeniowego. Podpisany dokument należy przesłać w formie skanu na adres e-mail: kontakt@pureexpo.pl. Uczestnik Konkursu jest również zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszeniowego w formacie doc. Każde zgłoszenie do Konkursu, musi zostać zaakceptowane i zatwierdzone przez Organizatora. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu zgłoszenia do konkursu, bądź zobowiązani do uzupełnienia braków formalnych w terminie 3 dni roboczych, od momentu skutecznego dostarczenia formularza zgłoszeniowego.

Pobierz formularz zgłoszeniowy w formacie:

  MS-Word-2-icon

c 2018 by liderzyIT.pl - wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright Liderzy IT 2018