itfutureawards.pl

Konkurs Liderzy IT 2019
Poznaj Liderów IT 2018

LIDERZY IT 2019

WARUNKI UCZESTNICTWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ POZOSTAŁE MATERIAŁY

Chęć zgłoszenia produktu/usługi/rozwiązania do Konkursu Liderzy IT 2019, wymaga skutecznego dostarczenia Formularza Zgłoszeniowego do Organizatora, w wersji online lub tradycyjnej.

Zgłoszenie produktu/usługi/rozwiązania do uczestnictwa w Konkursie przez Zgłaszającego, jest uwarunkowane wypełnieniem i podpisaniem przez osobę do tego upoważnioną ze strony Zgłaszającego, formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie do siedziby Organizatora wymienionych poniżej dokumentów i materiałów:

a) dane firmy, która dokonuje zgłoszenia do udziału w Konkursie: nazwa, adres siedziby (ulica, miejscowość, kod pocztowy),

b) dane osoby kontaktowej ze strony zgłaszającego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,

c) wskazanie kategorii, w której zgłaszany produkt/usługa/rozwiązanie ma rywalizować, spośród podanych przez Organizatora

d) nazwę, opis produktu/usługi/rozwiązania w języku polskim, wraz z adresem strony internetowej,

e) odpowiedzi na pytania, dotyczące nominowanego produktu / usługi / rozwiązania, wskazane w formularzu zgłoszeniowym,

f) do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć logotyp firmy oraz produktu/usługi/rozwiązania, w formacie grafiki wektorowej

g) do zgłoszenia można dołączyć inne materiały informacyjne w postaci filmów, grafik, zdjęć, wymagają one jednak akceptacji ze strony Organizatora.

Wystawcy targów IT Future Expo 2019 Warszawa, mają prawo zgłosić jeden produkt / usługę / rozwiązanie, w wybranej kategorii – bezpłatnie.

Firmy Zewnętrzne, mają prawo zgłosić produkt / usługę/ rozwiązanie, w wybranej kategorii – odpłatnie

c 2018 by liderzyIT.pl - wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright Liderzy IT 2018