KONKURS LIDERZY IT 2015

Backup & Storage Leader- backup i archiwizacja

System e-Vault

System e-Vault

Opis

System e- Vault® jest innowacyjnym rozwiązaniem Iron Mountain. To zorganizowana forma przechowywania dokumentów w postaci elektronicznej, nazywa również elektronicznym archiwum lub repozytorium dokumentów cyfrowych. 


Pozwala na nieograniczony dostęp do dokumentów i danych dla dużej liczby użytkowników, bez bariery czasu i miejsca. Jest to platforma, która umożliwia zarządzanie z jednego poziomu dokumentem papierowym i elektronicznym.

Elektroniczna archiwizacja dokumentów pozwala na przetwarzanie dokumentów papierowych w ich wersje cyfrowe. Oryginały dokumentów są skanowane. W trakcie skanowania sprawdzana jest już jakość uzyskanych obrazów. Powstałe obrazy są zapisywane w formacie np. jpg, tiff lub pdf a papierowe oryginały pakowane w pudła archiwizacyjne. Na tym etapie kończy się praca z dokumentem papierowym.

Dokumenty cyfrowe umieszczamy w repozytorium elektronicznym eVault. W repozytorium zapisywane są również inne dokumenty cyfrowe jak np. maile, pliki tekstowe oraz dane wypełnione na stronach internetowych, a także rejestry rozmów callcenter. Podstawowe funkcje elektronicznego archiwum:

1) Przechowywanie dokumentów, które można przenosić między katalogami
2) Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail
3) Wyszukiwanie dokumentów w wybranych katalogach
4) Sortowanie wyników wyszukiwania
5) Powiadamianie użytkownika o nowych dokumencie
6) Umożliwienie tworzenia notatek na dokumencie
7) Umożliwienie monitorowania historii dokumentu


http://www.ironmountain.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

e- Vault® zapewnia nielimitowany dostęp do informacji dużej liczbie uczestników w tym samym czasie. Dostęp do danych jest zawsze kontrolowany, mają go jedynie uprawnione osoby. Elektroniczna archiwizacja zabezpiecza przed ryzykiem utraty papierowych wersji dokumentów, np. przed złą wolą lub nieoczekiwaną klęską, jak pożary, powodzie czy huragany.

Dzięki systemowi e- Vault® nasi klienci mają błyskawiczny dostęp do danych, dostęp do dokumentów, tworzenie wydruków i raportów, prowadzenie rejestru dokumentów, zwiększanie efektywności pracy poprzez poprawienie obiegu informacji, uproszczone i bardziej efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, oszczędność materiałów biurowych wynikająca ze zmniejszania obiektu dokumentów papierowych.

Ważnym elementem jest funkcjonalność systemu, czyli możliwości zarządzania archiwum przechowywanym przez Iron Mountain. Wchodzą w to:
-Zamówienia na dostawę oryginalnych dokumentów
-Zamówienia na skan dokumentów przechowywanych w archiwach IM
-Zamówienia odbiorów dokumentów od Klienta (z dodatkową możliwością rejestracji dokumentów/pudeł) które przekazuje się do obioru
-Możliwość zamówienia dostawy materiałów archiwizacyjnych takich jak plomby, pudła służące do realizacji dalszych części procesów z dokumentem,

Każde zamówienie jest monitorowane na bieżąco, a użytkownik jest informowany o statusie jego realizacji (w interface systemu lub e-mailem). Wszystko to jest możliwe za pomocą jednego interface’u web-owego, z dostępem użytkowników kontrolowanym per obiekt (pudło, teczka, dokument). System zamówień to główny czynnik wyróżniający nas na tle podobnych produktów.

Najważniejsze wdrożenia

Niestety nie możemy upublicznić informacji o firmach, dla których wdrożyliśmy usługę.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Dostęp do danych mają tylko uprawnione osoby. W systemie e- Vault® można ograniczać dostęp do systemu tylko wybranym i zdefiniowanym adresom IP. W ten sposób logowani do systemu będzie możliwe tylko z niektórych i wybranych lokalizacji.
2 Archiwum elektroniczne e- Vault® łączy zastosowanie procesu skanowania dokumentów z funkcjonalnym systemem umożliwiającym katalogowanie przetwarzanych dokumentów, opisywanie ich oraz zarządzanie uprawnieniami dostępu. System umożliwia określenie rodzaju dokumentów oraz ich wzajemne relacje.
3. W repozytorium zapisywane są również inne dokumenty cyfrowe jak np. maile, pliki tekstowe oraz dane wypełnione na stronach internetowych, a także rejestry rozmów call center.

Informacje o firmie

Firma Iron Mountain pomaga organizacjom na całym świecie zmniejszać koszty i ryzyko związane z ochroną i przechowywaniem informacji.
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania dokumentacją, ochrony danych i niszczenia informacji.
Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do rozwiązywania skomplikowanych problemów związanych z zarządzaniem informacją, jej bezpiecznym przechowywaniem i niszczeniem.

System e-Vault
System e-Vault

System e- Vault® jest innowacyjnym rozwiązaniem Iron Mountain. To zorganizowana forma przechowywania dokumentów w postaci elektronicznej, nazywa również elektronicznym archiwum...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 72

LIDER IT 2015

CommVault Simpana 10

CommVault Simpana 10

Opis

Oprogramowanie Simpana dostarcza niezrównane zalety i korzyści z prawdziwie holistycznego podejścia do zarządzania danymi. Jest to jednen produkt, który zawiera indywidualnie licencjonowane moduły – wszystkie zbudowane na jednej platformie o jednolitym kodzie - do analizy, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania, replikacji, archiwizacji i wyszukiwania danych. Każdy moduł zapewnia niezrównaną wydajność i funkcjonalność w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami punktowymi. Ponieważ moduły są indywidualnie licencjonowane, użytkownicy mają możliwość wyboru tych, które spełniają bieżące potrzeby i aktywować dodatkowe, kiedy pojawiają się nowe wymagania. To unikalne podejście do zarządzania danymi zapewnia następujące rozwiązania:


Nowoczesna Ochrona Danych: Skuteczna ochrona, zarządzanie i dostęp do krytycznych danych w dowolnej warstwie pamięci, eliminując ryzyko i minimalizując wpływ na systemy produkcyjne.


Ochrona Maszyn Wirtualnych i Zarządzanie Chmurą: Oprogramowanie Simpana zapewnia jednolitą ochronę i odzyskiwanie danych maszyn wirtualnych


Ochrona danych na desktopach/laptopach: Technologia CommVault Edge® pozwala szybko i elastycznie wdrożyć rozwiązanie w zakresie ochrony danych dla tysięcy użytkowników zarządzanych z poziomu jednej konsoli.


Archiwizacja, Analiza i Wyszukiwanie: Zintegrowana archiwizacja, backup i analiza danych w jednym procesie z przełomową technologią Simpana OnePass ™ do wyeliminowania złożoności operacyjnej i redukcji kosztów.


http://www.commvault.com/introducing-simpana-10

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Jedyne dostępne na rynku w pełni zintegrowane rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, Disaster Recovery, archiwizacji, replikacji, wyszukiwania i eDiscovery 


Niezależność rozwiązania od platformy sprzętowej z jednoczesną głęboką integracją z wieloma dostępnymi technologiami.

Zintegrowane kopie zapasowe dla laptopów i desktopów, webowe i mobilne aplikacje dla bezpiecznego dostępu i współdzielenia danych dla użytkowników mobilnych

Zintegrowane kopie zapasowe dla laptopów i desktopów, webowe i mobilne aplikacje dla bezpiecznego dostępu i współdzielenia danych dla użytkowników mobilnych

Najważniejsze wdrożenia

Przykładowe wdrożenia: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Animex-Animpol,  Narodowe Centrum badan i Rozwoju, , TF SKOK 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1.   Zmniejszenie złożoności dzięki jednemu rozwiązaniu, jednej platformie do tworzenia kopii zapasowych, DisasterRecovery, archiwizacji, replikacji, wyszukiwania i eDiscovery.


2. Niezalezność rozwiązania od platformy sprzętowej z jednoczesną,  głęboką integracją z wieloma dostepnymi technologiami – np zarzadzanie kopiami migawkowymi na macierzach dyskowych; zaawansowane raportowanie oraz integracja z rozwiązaniami chmurowymi 


3. Zintegrowana ochrona desktopów i laptopów z dostępem z poziomu urządzeń mobilnych, wsparcie idei BYOD

Informacje o firmie

Firma CommVault została założona osiemnaście lat temu. Głównym celem założycieli było umożliwienie przedsiębiorstwom zabezpieczanie i zarządzanie danymi, a także uzyskiwanie lepszej wartości biznesowej z posiadanych danych.


W chwili obecnej firma posiada ponad 20 000 klientów i liczba ta stale rośnie, a jej działalność jest ukierunkowana na uwalnianie firm od złożoności i nadmiernych kosztów. Swoją ofertę kierujemy do firm, które myślą przyszłościowo, są odważne i chętne do wprowadzania zmian, które pozwolą im w nowoczesny i optymalny kosztowo sposób zarządzać danymi przedsiębiorstwa. Spółka CommVault jest notowana na giełdzie i zajmuje się tworzeniem oprogramowania do zarządzania danymi. Siedziba firmy znajduje się w Oceanport w stanie New Jersey. Dzięki najlepszemu w branży rozwiązaniu do tworzenia kopii zapasowych - oprogramowaniu Simpana, mamy bardzo silną pozycję na tym rynku. Klienci wybierają nas ze względu na możliwość dostarczania kompletnych rozwiązań zapewniających wysoką skalowalność i niespotykaną wcześniej kontrolę w zakresie danych oraz kosztów. 

Firma CommVault zyskała miano lidera w ramach raportu Gartnera w obszarze backupu czwarty raz z rzędu oraz po raz kolejny uplasowała się w kwadracie liderów w obszarze archiwizacji. Wierzymy, że jest to potwierdzenie, iż nasze unikalne podejście i rozwijanie jednej platformy jest doceniane przez tysiące firm na całym świecie. 

W chwili obecnej firma posiada ponad 20 000 klientów i liczba ta stale rośnie, a jej działalność jest ukierunkowana na uwalnianie firm od złożoności i nadmiernych kosztów. Swoją ofertę kierujemy do firm, które myślą przyszłościowo, są odważne i chętne do wprowadzania zmian, które pozwolą im w nowoczesny i optymalny kosztowo sposób zarządzać danymi przedsiębiorstwa. Spółka CommVault jest notowana na giełdzie i zajmuje się tworzeniem oprogramowania do zarządzania danymi. Siedziba firmy znajduje się w Oceanport w stanie New Jersey. Dzięki najlepszemu w branży rozwiązaniu do tworzenia kopii zapasowych - oprogramowaniu Simpana, mamy bardzo silną pozycję na tym rynku. Klienci wybierają nas ze względu na możliwość dostarczania kompletnych rozwiązań zapewniających wysoką skalowalność i niespotykaną wcześniej kontrolę w zakresie danych oraz kosztów. 


Firma CommVault zyskała miano lidera w ramach raportu Gartnera w obszarze backupu czwarty raz z rzędu oraz po raz kolejny uplasowała się w kwadracie liderów w obszarze archiwizacji. Wierzymy, że jest to potwierdzenie, iż nasze unikalne podejście i rozwijanie jednej platformy jest doceniane przez tysiące firm na całym świecie. 

CommVault Simpana 10
CommVault Simpana 10

Oprogramowanie Simpana dostarcza niezrównane zalety i korzyści z prawdziwie holistycznego podejścia do zarządzania danymi. Jest to jednen produkt, który zawiera indywidualnie...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 51

NOMINACJA

HYDRAstor

HYDRAstor

Opis

System NEC HYDRAstor służy do przechowywania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych. System posiada unikatowe cechy w skali światowej, jest skalowalny do rozmiarów wystarczających dla największych przedsiębiorstw światowych, automatycznie rozpoznaje i usuwa duplikaty danych oraz automatycznie podnosi się po awariach sprzętowych i odbudowuje dane. HYDRAstor jest obecnie najszybszym i najbardziej skalowalnym systemem tego typu na świecie.


http://www.hydrastor.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

System o niespotykanej skalowalności, osiągach i odporności na awarie; charakteryzuje się samoorganizacją, automatyczną odbudową danych po awarii z wykorzystaniem wielu węzłów oraz nieprzerwanym działaniem.


Innowacyjność systemu potwierdzona jest przez wiele publikacji na najlepszych konferencjach, m.in. FAST.

Najważniejsze wdrożenia

Wiele dużych wdrożeń niestety nie jest publicznych.
Duża korporacja finansowa z centralnym klastrem HYDRAstor w USA, replikacja do innego miasta oraz miniHYDRy na 3 kontynentach, replikowalne do centralnej HYDRY Duża korporacja medialna – wiele klastrów HYDRAstor Duzy producent samochodów, Japonia Kurashiki Central Hospital, Japonia

Informacje o firmie

Firma 9LivesData sp . z o.o. sp.k. świadczy dla klientów w Japonii i USA zaawansowane usługi B+R w zakresie pamięci masowych, chmur, systemów rozproszonych, oraz systemów telekomunikacyjnych. Ze względu na te zastosowania, firma kładzie nacisk na wysoką jakość i niezawodność produkowanego oprogramowania. Usługi firmy obejmują zbieranie wymagań, stworzenie koncepcji architektury,implementacje, zapewnienie jakości oraz odpowiednich osiągów oraz wdrożenie i utrzymanie systemów.
Dla japońskiego giganta NEC firma rozwija produkt HYDRAstor do przechowywania danych zapasowych, który został stworzony na podstawie pomysłu 9LivesData. Jest on sprzedawany w USA i Japonii i jest obecnie najszybszym i najbardziej skalowalnym systemem tego typu na świecie

HYDRAstor
HYDRAstor

System NEC HYDRAstor służy do przechowywania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych. System posiada unikatowe cechy w skali światowej, jest skalowalny do rozmiarów wystarczających dla...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 17

NOMINACJA

BI Trends - business intelligence

Motabi Intelligence

Motabi Intelligence

Opis

Motabi Intelligence to rozwiązanie dostarczające zawsze aktualne informacje zarządcze. Wykorzystywane jest w pracy we wszystkich obszarach biznesowych firmy - w działach sprzedaży i marketingu, finansów, administracji, bezpieczeństwa, HR oraz IT. Pomaga w wymierny sposób podnosić efektywność pracy wszędzie tam, gdzie jej efekty mogą być zobrazowane przy pomocy wskaźników liczbowych, KPI, wykresów, tabel czy infografik.
Zdefiniowane dane są pobierane z wybranych systemów (np. ERP, CRM), hurtowni, baz danych lub plików (np. Excel), a następnie w ustandaryzowanej formie prezentowane użytkownikom.
Dzięki Motabi Intelligence każdy manager ma pełną kontrolę na obszarem biznesu, za który odpowiada. Dysponuje informacjami, które pozwalają mu na szybsze podejmowanie decyzji. Może śledzić kluczowe KPI w odniesieniu do szerszego kontekstu biznesowego.


Demo produktu: http://demo.motabi.pl  


http://www.motabi.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Motabi Intelligence jest dostarczane w formie usługi z każdego miejsca, na każdej platformie (komputer, tablet, smartphone). Rozwiązanie za każdym razem jest dostosowywane do specyficznych potrzeb organizacji oraz jej managerów. Motabi Intelligence jest zorientowane na dostarczanie informacji zarządczej. Cechuje się wyjątkową intuicyjnością, przejrzystością prezentowania informacji oraz nie wymaga żadnego szkolenia dla klientów.

Najważniejsze wdrożenia

PKP Informatyka Sp. z o.o.
BM5 Sp. z o.o.
Inovmed Sp. z o.o.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Wizualizacja – jesteśmy liderem w zakresie atrakcyjności formy dostarczania danych. Projektując Motabi Intelligence wyszliśmy z założenia, że właściwa forma jest równie ważna co prezentowana treść.

Szybkość wdrożenia i implementacja zmian – MI wyróżnia się bardzo krótkim czasem wdrożenia. Od momentu decyzji do odnoszenia korzyści z funkcjonującego rozwiązania mija tylko kilka tygodni.

Intuicyjność – MI jest tak intuicyjne w obsłudze, że nie jest wymagane szkolenie dla klientów. Dzięki temu dostęp do potrzebnych informacji jest jeszcze łatwiejszy niezależnie z jakiej platformy (komputer, tablet, smartphone) korzysta odbiorca.

Informacje o firmie

Motabi jest doskonałym przykładem polskiego technologicznego profesjonalnego start-upu, którego produkty są atrakcyjne nawet dla bardzo wymagających klientów biznesowych.


Motabi jest innowacyjną spółką działającą na rynku nowoczesnych technologii. Specjalizuje się w dostarczaniu mobilnych rozwiązań z zakresu business intelligence, wspomagających decyzje zarządcze. Swoje produkty udostępnia w modelu usługowym.


Firma została założona przez trzech biznesmenów, którzy dysponują bogatym doświadczeniem managerskim zdobywanym w dużych firmach polskich oraz międzynarodowych.


Motabi jest doskonałym przykładem polskiego technologicznego profesjonalnego start-upu, którego produkty są atrakcyjne nawet dla bardzo wymagających klientów biznesowych.

Motabi Intelligence
Motabi Intelligence

Motabi Intelligence to rozwiązanie dostarczające zawsze aktualne informacje zarządcze. Wykorzystywane jest w pracy we wszystkich obszarach biznesowych firmy - w działach sprzedaży i...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 165

LIDER IT 2015

BMS - Business Management System

BMS - Business Management System

Opis

BMS jest nowatorskim i niezwykle intuicyjnym systemem, który dzięki bogatemu wachlarzowi funkcjonalności spełni Twoje oczekiwania w sprawnym zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Nasze rozwiązanie jest zaawansowane technologicznie, a zarazem proste w obsłudze. Jako nieliczni łączymy ze sobą prostotę narzędzia do zarządzania relacją z klientem z zaawansowanym narzędziem do analizy danych. Jest to jedyny taki program, który podpowie jak efektywniej zarządzać sprzedażą i obsługą klienta. BMS to najwyższa jakość, niezawodność, dostępność oraz czytelność, która przekłada się bezpośrednio na rozwój obsługiwanych przedsiębiorstw. BMS to zarówno aplikacja dostępna przez przeglądarkę internetową, jak i hybrydowa aplikacja mobilna dla systemów Android, iOS oraz Windows Phone.

BMS to między innymi:
- statystyki – rozbudowany moduł statystyk pozwala na wnikliwą analizę kondycji i rozwoju Twojego przedsiębiorstwa. Zwiększaj motywację i produktywność całego zespołu. Wyznaczaj cele biznesowe i kontroluj rezultaty sprzedażowe Twojej firmy, bądź indywidualnych pracowników,
- planowanie – dobre planowanie i wyliczanie zadań to oszczędność czasu i większa wydajność Twoich pracowników. Aby planowanie było skuteczne system podpowie jak najefektywniej to zrobić,
- zamówienia – dzięki ulubionym produktom i koszykowi składnie zamówień w systemie to tylko kilka kliknięć. Dedykowana aplikacja mobilna pozwoli na składanie zamówień nawet bez dostępu do internetu,
- klienci – moduł daje możliwość zaawansowanego filtrowania, grupowania oraz kategoryzowania według własnych potrzeb. Wszystkie dane o kliencie są zgrupowane w jednym miejscu z możliwością szybkiego dostępu.


http://over-bms.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Aplikacja łącząca w sobie zalety zaawansowanych systemów ERP i CRM. BMS to nowy trend w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem. Oprócz funkcji jaką jest zbieranie informacji na temat kontrahentów, oferuje ono szereg innych funkcjonalności usprawniających pracę firmy. Główny jednak nacisk postawiliśmy na analizę danych, rozbudowany moduł predefiniowanych statystyk pozwala bardzo szybko dostosować strategię sprzedaży pod danego klienta oraz w prosty sposób oszacować kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. Firma to ludzie, dlatego BMS daje możliwość wnikliwej analizy pracy pracowników oraz zaplanować najbardziej wydajnie ich plany tygodnia. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii wszystkie dane są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Jest to wartość dzięki, której klient ma szybki dostęp do danych i może szybko reagować by podwyższyć efektywność działań sprzedażowych swojej Firmy. Dlatego taki nacisk postawiliśmy na moduł statystyk, dzięki niemu optymalizacja wszystkich procesów w firmie będzie prosta i możliwa.

Najważniejsze wdrożenia

Wdrożenie w Spółce Over Group

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. System raportujący BMS to zaawansowane narzędzie raportujące. System umożliwia analizę danych z takich modułów jak produkty, zamówienia, faktury, kalendarze czy teleoperacje. Dane prezentowane mogą być w postaci tabel, wykresów bądź eksportowane do zewnętrznych programów.

2. System sprzedażowy Głównym zadaniem systemu jest proste i intuicyjne składanie zamówień na podstawie bazy produktów oraz historii zamówień klienta. Funkcjonalność koszyka, bądź możliwość ustawiania ulubionych elementów systemów skraca czas obsługi zamówień.

3. System do zarządzania relacji z klientem BMS to narzędzie ułatwiające zarządzanie relacją z klientem. Szybki podgląd zamówień klienta, spotkań czy teleoperacji pozwala być na bieżąco z pełną historią klienta. Moduł kalendarzy oraz zadań pozwala dodatkowo odpowiednio zarządzać czasem Twoich pracowników.

Informacje o firmie

Over Cloud powstał na potrzeby Spółki Over Group. Przez kilka lat tworzyliśmy kreację oraz oprogramowanie spójne z identyfikacją Firmy. Zdobywając bogate doświadczenie i podążając za najnowszymi trendami w dziedzinie IT otworzyliśmy się na zewnętrzne zlecenia. Tworząc zespoły projektowe o dużym zakresie kompetencji budujemy zaufanie, które owocuje zadowoleniem klienta. 14 letnie doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa przełożyło się na równie bogate doświadczenie w budowaniu systemów do zarządzania relacjami z klientem. Podążamy w myśl Think Create Enjoy, czyli ustalamy cele projektu, słowa zamieniamy w czyny, a potem cieszymy się z zadowolenia klientów. Nasza firma to przede wszystkim grono pasjonatów nie tylko w sektorze IT.

BMS - Business Management System
BMS - Business Management System

BMS jest nowatorskim i niezwykle intuicyjnym systemem, który dzięki bogatemu wachlarzowi funkcjonalności spełni Twoje oczekiwania w sprawnym zarządzaniu małymi i średnimi...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 137

NOMINACJA

BPM Leader - zarządzanie procesami biznesowymi

ATMOSFERA ITSM

ATMOSFERA ITSM

Opis

System ATMOSFERA to rozwiązanie dedykowane wsparciu procesów opartych na monitorowaniu przepływu pracy. W swoim podstawowym obszarze dedykowany jest wsparciu procesów IT zgodnych z metodyką ITIL, ale dzięki elastyczności rozwiązania możliwe jest bezproblemowe uruchomienie ich dla każdego innego rodzaju przepływu pracy zidentyfikowanego w firmie. System posiada moduły wspierające obsługę procesów zarządzania: incydentami, problemami, zmianami, konfiguracją, zasobami i poziomem usług.


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

System ATMOSFERA udostępnia możliwość obsługi z jednego interface nie tylko procesów ITIL, ale również zarządzania uprawnieniami i portfelem projektów. Rozwiązanie takie pozwala w łatwy sposób objąć bardzo szeroki zakres prac wykonywanych przez IT nowoczesnej firmy.

Najważniejsze wdrożenia

1. GDF SUEZ 2. USP Zdrowie 3. GAZ - SYSTEM

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Spójna platforma, pozwalająca na łatwy rozwój i dostosowanie do potrzeb Klienta 2. Rozwój narzędzia nakierowany na permanentną zgodność z ITIL 3. Dostępność narzędzia zarówno w wersji onPremise jak i onDemand

Informacje o firmie

Dla firm, które poszukują najlepszego narzędzia do zarządzania procesami IT lub procesami biznesowymi, przeprowadzamy odpowiednie analizy i dostarczamy własne, nowoczesne narzędzie informatyczne klasy ITSM - Atmosfera. Właścicielom firm, którzy planują lub chcą oddać zarządzanie obszarem IT na zewnątrz, proponujemy świadczenie - w całości lub selektywnie - usług IT w modelu outsourcingu. Przeprowadzamy pełnozakresowe audyty obszaru IT, dostarczające zarządom informacji oraz rekomendacji zmian pozwalających na budowę strategii działania.

ATMOSFERA ITSM
ATMOSFERA ITSM

System ATMOSFERA to rozwiązanie dedykowane wsparciu procesów opartych na monitorowaniu przepływu pracy. W swoim podstawowym obszarze dedykowany jest wsparciu procesów IT...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 70

LIDER IT 2015

PMS Labs ECM SUITE - system zarządzania procesami

PMS Labs ECM SUITE - system zarządzania procesami

Opis

System kompleksowo automatyzujący dowolne procesy biznesowe, zbudowany na podstawie wieloletnich doświadczeniach związanych z integracją systemów i projektowaniem rozwiązań informatycznych, oferujący komplet narzędzi do projektowania i późniejszego monitorowania środowiska realizacji i nadzorowania procesów związanych z zarzadzaniem pracą, przepływem informacji i obiegu spraw i dokumentów i w końcu (a może przede wszystkim) ze wsparciem procesów decyzyjnych..
Modułowa budowa systemu, wyczerpująca wszystkie potrzeby użytkownika w obszarze zarządzania procesami biznesowymi i budowania repozytorium wiedzy o procesach, ich szczegółach, dokumentach i osobach w nich uczestniczących.
Główne obszary funkcjonalne Systemu:
- optymalizacja procesów biznesowych
- eliminacja niekontrolowanej dowolności w realizacji zadań
-zwiększenie bezpieczeństwa informacji i wiedzy organizacji
- wsparcie decyzji i walidacja danych
- automatyzacja czynności, automatyczne notyfikacje i eskalacje
- integracja międzyprocesowa i międzysytemowa


http://www.pmslabs.com.pl/systemy-zarzadzania-procesami-i-dokumentami

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

1. Autorska funkcjonalność „Drzewo powiązań obiektów” pozwalająca na wieloprzekrojowe i realizowane automatycznie relacje dowolnych obiektów systemu takich jak: sprawa, podsprawa, dokument, wersja dokumentu, folder, podfolder.
2. Wbudowany wewnętrzy moduł analityczny pozwalający na prowadzenie tabelarycznych i graficznych raportów i analiz z bazy wiedzy systemu oraz danych z baz systemów zewnętrznych. Ten sam moduł pozwala na rozbudowaną edycję raportu do wydruku. Inne funkcje arytmetyczne i logiczne pozwalają na prowadzenie działań na metadanych wyświetlanych w formie tabelarycznej.
3. Wielojęzyczność aplikacji możliwa do realizacji poprzez użytkownika dzięki wbudowanemu mechanizmowi tłumaczenia bezpośrednio na formatce ekranowej.
4. Wersjonowanie formularzy spraw i dokumentów i logowanie wszelkich zmian.
5. Dowolna personalizacja GUI użytkownika
6. Inteligentna interpretacja wyników OCR na dokumencie i automatyczny zapis charakterystyki formularza dokumentu bez przywiązywania go do wartości metadanych na tymże dokumencie.

Najważniejsze wdrożenia

1. Grupa MASPEX – system akceptacji faktur kosztowych w integracji z systemem SAP. Wdrożenie we wszystkich spółkach Maspex, w tym w 4 spółkach zagranicznych (lokalizacja aplikacji dokonana własnymi siłami Klienta)
2. Polimex Mostostal – system zarządzania procesem zakupowym zintegrowanym z wewnętrznym sklepem internetowym i platformą aukcyjną.
3. Grupa Kaefer – dla Działu Sprzedaży i Działu Kontrolingu system zarządzania procesami budżetowania i rozliczenia projektów – od zarejestrowania zapytania ofertowego, poprzez kalkulację, budżety i ich rewizję do budżetu firmy w integracji z modułem księgowym systemu zintegrowanego Klienta. Dla działu HR: obsługa procesów HR (urlopy, obiegówki, delegacje) w integracji z systemem HR. Dla działu rekrutacji - Obsługa procesów rekrutacyjnych.
4. NKT Cables – system realizujący kompletną funkcjonalność generowania, śledzenia i rozliczania księgowego listów przewozowych CMR.
5. ATI ZKM Forging – system obsługi zapytań ofertowych, zamówień i akceptacji i rozliczenia faktur zakupów materiałowych w integracji z systemem zarządzania produkcją INFOR. Basell Orlen Polyolefins – proces obsługi dokumentów zakupowych, obsługa dokumentów elektronicznych w formacie iDOC. Interpretacja i archiwizacji dokumentów przewozowych CMR.
6. Orbis S.A – wdrożenie w ponad 50 lokalizacjach dla niespełna 500 użytkowników – proces akceptacji dokumentów finansowych (w tym kasowych) w integracji z systemem SunSystems

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Bezkonkurencyjna elastyczność realizacji oczekiwanej funkcjonalności (dynamiczne tabele zmiennych, formularz jako dynamiczny dokument konfiguracyjny, wewnętrzny moduł integracyjny)
2. Możliwość pracy z aplikacją w wersji desktop, remote application, web oraz metoda hybrydowa.
3. Kompletna („nadmiarowa”) funkcjonalność zarządzania procesami biznesowymi i zarządzania cyklem życia dokumentu.

Informacje o firmie

PMS Labs spółka z 21 lat historii na rynku IT. Rozpoczynają swoją karierę od partnerstwa z HP w zakresie dostaw i wdrożeń systemów ERP dla dużych Polskich przedsiębiorstw (Polfa Poznań, TC Dębica, Animex, Hortex, IP Kwidzyn, SGL Carbon, Biblioteki Uniwersytetów w Gdańsku i Wrocławiu. PZL WSK Krosno.
Od 15 lat aktywnie oferujący na polskim rynku systemy informatyczne dla branży HoReCa jako partner firm Hogatex, Amadeus, INFOR.
Od 12 lat partner IXOS Software i Open Text Corporation światowego lidera technologii Enterprise Information Management.
Od 9 lat partner firmy Solemis oferujący rozwiązania Business Intelligence (Targit i Prophix) Każde wdrożenie PMS Labs wiąże się z realizacją integracji międzysystemowej.

PMS Labs ECM SUITE - system zarządzania procesami
PMS Labs ECM SUITE - system zarządzania procesami

System kompleksowo automatyzujący dowolne procesy biznesowe, zbudowany na podstawie wieloletnich doświadczeniach związanych z integracją systemów i projektowaniem rozwiązań...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 56

NOMINACJA

LoVo BPM Barbara

LoVo BPM Barbara

Opis

LoVo BPM Barbara to system modelujący procesy zachodzące w firmie. System który może proces uruchomić, opisać słowem i grafiką, kontrolować przebieg poprzez ewidencję zachowań użytkowników, zarchiwizować dokumentację przypisana do procesu. Ponadto system pozwala na wielokrotne wykorzystywanie zapisanych i opisanych już procesów w ramach modelu multi funkcjonalności procesów.
Wsparcie informatyczne przy zarządzaniu procesami biznesowymi to optymalizacja kosztów, czasu, jakości i krok w stronę wzrostu wydajności pracy.
System LoVo BPM Barbara zapewnia kierowanie przepływem informacji, nadzór nad poszczególnymi działaniami oraz uczestnikami procesów, realizuje mapowanie, wizualizację i analizę procesów, kontrolę danych, nadawanie uprawnień i budowę obiegu elektronicznego nierozłącznie realizowanego z przebiegiem procesu. Zapewnia projektowanie i nadzorowanie ścieżki zadań – workflow oraz kontrolę poszczególnych etapów realizacji działań.
Ergonomia systemu, jego elastyczność i intuicyjność pozwalają tworzyć zindywidualizowane i niepowtarzalne procesy dedykowane danej organizacji biznesowej, działowi czy najmniejszej komórce. Administrowanie systemem a tym samym procesami poprzez nadawanie ról poszczególnym użytkownikom sprawia, że LoVo BPM Barbara jest przyjazna w obsłudze. Poprzez możliwość wielokrotnego wykorzystywania opisanych i zrealizowanych już procesów Barbara jest systemem przyjaznym również od strony kosztowej i czasowej.
Procesy w LoVo BPM Barbara zbudowane są w oparciu o koncepcje i związane z nim dane. Danymi mogą być dokumenty:
- pismo przychodzące,
- faktura kosztowa,
- wniosek urlopowy
- wspierające proces sprzedaży,
- proces reklamacji,
- zatrudnienie nowego pracownika,
- zamówienie sprzętu,
- wdrożenie usługi u klienta.
Przykłady realizowanych procesów zaprojektowanych w LoVo BPM Barbara.
- Obsługa dokumentów:
- rejestracja dokumentów przychodzących, faktur kosztowych, korespondencji
- obsługa procesowa dla ww. dokumentów
- archiwizacja
- funkcjonalność OCR ( umożliwia odnalezienie każdego dokumentu po niestandardowych opisach )
- Procesowanie ścieżki akceptacji dokumentów finansowych ( faktur )
- Procesowanie relacji poprzez nadawanie ról użytkownikom
- Procesowanie wniosków np. wniosek urlopowy
- Proces przedsprzedażowy (np. opiniowanie i konsultowanie warunków biznesowych w ofercie dla klienta)
- Uruchamianie usług
- Zamówienia wewnętrzne
- Proces przetargowy na poziomie organizacji, realizacji, rozstrzygania i archiwizacji
- Proces zatrudnienia pracownika
- Opiniowanie dokumentów np. umów, ofert, regulaminów
- Zgłaszanie zapotrzebowania: np. na zakup sprzętu, na szkolenia
- Procesy monitoringu, kontroli i raportowania
- Obsługa zamówień niestandardowych
- Uruchamianie usług niestandardowych
- Obsługa usług niestandardowych


http://bpm.lovo.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

LoVo BPM Barbara jako gotowy „produkt z półki”
Twórcy LoVo BPM Barbara już na początku dobrze zdefiniowali procesy działające w większości firm, dzięki czemu BPM od LoVo jest przystosowany niemal dla wszystkich Klientów, bo obsługuje procesy, które de facto istnieją w każdej firmie.
Dodatkowo istnieje możliwość kastomizacji LoVo BPM Barbary poprzez np. dodanie dodatkowych funkcji pod potrzeby Klienta. Jednak w większości firm, LoVo BPM Barbara może rewelacyjnie funkcjonować w już stworzonej, gotowej wersji. Jako gotowy system BPM spełnia kluczowe funkcje jakie powinien spełniać system BPM w każdej firmie.
Prosty, intuicyjny, przyjemny panel obsługi.
Konkurencyjne systemy BPM charakteryzują się skomplikowaną obsługą oraz „suchym”, staromodnym designem. Osoby nietechniczne z trudem i niechęcią korzystają z takowych systemów BPM.
LoVo BPM Barbara to niezwykle prosty, przejrzysty i wręcz przyjemny panel obsługi procesów oraz nowoczesny design. BPM od LoVo wykorzystuje infografikę do opisywania zachodzących procesów, zdjęcia użytkowników oraz modną paletę barw zgodną z aktualnymi trendami. Najważniejszą zaletą dla użytkownika jest intuicyjne i proste korzystanie z panelu, które absolutnie nikomu nie sprawia trudności. Użytkownik bardzo szybko i sprawnie odnajduje dany dokument, może zobaczyć jego historię w procesie oraz napisze wiadomość do innego użytkownika w sprawie tegoż dokumentu.

Najważniejsze wdrożenia

Grupa LoVo
Professional Services Sp. z o.o
Eoon Sp. z o.o.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Gotowy produkt - rozpoczęcie współpracy bez oczekiwania na dostosowywanie do infrastruktury klienta. LoVo BPM Barbara to produkt gotowy do użycia od zaraz w większości firm bez konieczności kastomizacji.
2. Oszczędności kosztowe i czasowe – oszczędności kosztowe związane z ilością etatów niezbędnych do ręcznej obsługi procesów oraz w kosztach administracyjnych; oszczędności czasowe związane z przyspieszeniem realizacji procesów z dni i godzin do minut. Oszczędność czasowa wynika również z faktu, iż jest to produkt gotowy (pkt. 1).
3. Zmiana kultury pracy i organizacji biznesowej opartej na ręcznej ewidencji i obsłudze dokumentów i procesów na pracę elektroniczną oraz zwielokrotnienie skuteczności procesów kontrolnych, akceptacyjnych, decyzyjnych, a wszystko poprzez prosty, intuicyjny, przyjemny design.

Informacje o firmie

LoVo to grupa spółek działających w branży nowoczesnych usług telekomunikacyjnych na rynku ogólnopolskim i międzynarodowym. Grupa dynamicznie się rozwija, bazując na innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie, niezawodnych rozwiązaniach. Podstawową działalnością Grupy LoVo jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych i dostępu do Internetu.
LoVo Software Sp. z o.o. to jedna ze spółek tworzących Grupę Telekomunikacyjną LoVo. LoVo Software Sp. z o.o. skupia swoją działalność na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań softwarowych głównie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz klientów biznesowym.
LoVo tworzy nowoczesne systemy i oprogramowania wspierające sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw m.in. w obszarze zarządzania procesami w biurach, zarządzania czasem pracy, sprawnego przebiegu informacji i dokumentów czy efektywnego zarządzania relacjami z klientami.

LoVo BPM Barbara
LoVo BPM Barbara

LoVo BPM Barbara to system modelujący procesy zachodzące w firmie. System który może proces uruchomić, opisać słowem i grafiką, kontrolować przebieg poprzez ewidencję zachowań...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 25

NOMINACJA

LANDESK Service Desk

LANDESK Service Desk

Opis

Zintegrowany pakiet do zarządzania usługami informatycznymi firmy LANDESK pozwala zmaksymalizować produktywność użytkowników i ograniczyć czasy przestojów. Jego możliwości zdecydowanie wykraczają poza oczekiwania użytkowników. Kontrolę i spójność zapewniają sterowane procesami funkcje, które opracowano zgodnie z zaleceniami ITIL. To oraz udoskonalone możliwości wizualizacji prowadzą do lepszego świadczenia usług i zwiększenia wydajności wsparcia technicznego w zakresie informatyki. System jest dostępny w wersji wymagającej instalacji w siedzibie użytkownika, w modelu oprogramowania jako usługi (SaaS) oraz w postaci hybrydowej.


http://www.landesk.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

• Certyfikacja zgodności w 15 procesach ITIL v3.1 i 2011 wykonana przez Pink Elephant
• Jedna z 13 firm poddanych ocenie przez Gartnera w zakresie rozwiązań ITSM, znajdująca się wśród wizjonerów rynku
• Certyfikacja zgodności z KCS (Knowledge Centred Support)
• Rozbudowane mechanizmy automatyzacji i integracji z zewnętrznymi rozwiązaniami
• Wbudowany graficzny edytor procesów
• Niezależność od platformy (systemu operacyjnego)
• WebDesk i Mobile WebDesk
• Self Service Portal i Mobile Self Service
• Katalog Usług
• Rozbudowany system raportowania poprzez SAP Crystal Reports

Najważniejsze wdrożenia

• Advatech
• Poczta Polska
• Aquanet

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• Integracja z pozostałymi czteroma rozwiązaniami zarządzania od firmy LANDESK (systemami, bezpieczeństwem, mobilnością i zasobami)
• Dostęp do systemu z dowolnego miejsca i urządzenia za pośrednictwem nowatorskiego interfejsu Workspace
• Wysoka elastyczność konfiguracji i dostosowywania bez konieczności znajomości języków programowania

Informacje o firmie

Oprogramowanie LANDESK maksymalizuje produktywność użytkowników, ograniczając jednocześnie złożoność, zagrożenia i koszty związane z obsługą informatyczną biznesu. Rozwiązania firmy LANDESK obejmują pięć podstawowych obszarów:
• Zarządzanie systemami
• Zarządzanie bezpieczeństwem
• Zarządzanie usługami informatycznymi
• Zarządzanie cyklem życia zasobów
• Zarządzanie technologiami mobilnymi w przedsiębiorstwie
Centrala firmy LANDESK mieści się w Salt Lake City w stanie Utah, a jej biura są rozsiane po całym świecie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, poznaj historie niektórych naszych klientów, którzy odnieśli sukces.
W 2014 r. firma LANDESK dokonała dwóch zakupów w branży produktywności mobilnej. W maju przejęła firmę LetMobile i dynamicznie wchodzi na rynek rozwiązań ułatwiających zespołom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną i bezpieczeństwo rozwiązywanie problemów wynikających ze sposobów pracy współczesnych użytkowników, zwiększając bezpieczeństwo urządzeń przenośnych, informacji oraz aplikacji. W październiku przejęła firmę Naurtech opracowującą rozwiązania z dziedziny łączności, które umożliwiają dostęp mobilny do danych i aplikacji przedsiębiorstwa przy użyciu urządzeń działających na platformie Windows CE.
W 2013 r. firma LANDESK przejęła firmę Shavlik — pioniera w dziedzinie zarządzania poprawkami bez użycia agentów i lidera na rynku nowatorskich zabezpieczeń sieciowych. W 2012 r. firma LANDESK przejęła firmę Wavelink — dostawcę rozwiązań z dziedziny zarządzania urządzeniami przenośnymi — oraz firmę Managed Planet — dostawcę technologii zarządzania zasobami oprogramowania. Nasze produkty są oferowane bezpośrednio lub przez rozległą sieć dostawców rozwiązań z poszczególnych dziedzin, w tym służby zdrowia, administracji rządowej, oświaty, usług finansowych, prawa, produkcji, sprzedaży detalicznej, transportu i usług komunalnych.

LANDESK Service Desk
LANDESK Service Desk

Zintegrowany pakiet do zarządzania usługami informatycznymi firmy LANDESK pozwala zmaksymalizować produktywność użytkowników i ograniczyć czasy przestojów. Jego możliwości...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 19

Cloud Computing - rozwiązania w chmurze

Deskdoo.com

Deskdoo.com

Opis

Deskdoo.com to pierwszy na świecie skalowalny system operacyjny w chmurze dostępny przez przeglądarkę internetową udostępniający zintegrowane aplikacje przeznaczone do pracy grupowej.
Wspiera współpracę pomiędzy działami i oddziałami w organizacji wykorzystując zintegrowane aplikacje bez potrzeby instalacji czegokolwiek na komputerach użytkowników końcowych.


Zadaniem rozwiązania jest redukcja kosztów związanych z tworzeniem i utrzymaniem infrastruktury IT oraz podnoszenie efektywności pracy pracowników organizacji poprzez dostarczenie nowych narzędzi wspomagających pracę grupową bez potrzeby instalacji czegokolwiek na urządzaniach dostępowych (komputer, laptop, tablet, telefon).

Użytkownik otrzymuje, w ramach rozwiązania, pulpit osobisty – pełniący rolę jego komputera osobistego, dostępny tylko dla niego oraz możliwość tworzenia pulpitów współdzielonych – jako obszaru współpracy z innymi użytkownikami.

Pulpit użytkownika w przeglądarce przypomina normlany system operacyjny rozszerzając jednak znacznie jego możliwości o pracę grupową na tym samym pulpicie przez wielu użytkowników jednocześnie. Użytkownicy tworzą wirtualne przestrzenie pracy zapraszając do nich inne osoby z którymi pracują nad tymi samymi zadaniami (np. edytują ten sam dokument) widząc zmiany innych w tym samym czasie.

Używając Deskdoo można pracować na podobnych aplikacjach jak na komputerze tradycyjnym np. aplikacje zgodne z MS Office, edytory plików graficznych, zadania, kalendarz, mail, zarządzanie projektem, CRM. Piękno i prostota tego rozwiązania polega na wykorzystaniu zasobów internetowych do edycji, automatycznego zapisu z dowolnego urządzenia i miejsca na całym świecie. Wszystkie dane osadzane są w chmurze bez potrzeby pamiętania o robieniu kopii zapasowych oraz pozostają bezpieczna w przypadku utraty lub kradzieży komputera, laptopa czy też urządzenia mobilnego.

Deskdoo to idealne rozwiązanie dla zespołów rozproszonych gdzie cześć pracowników pracuje zdalnie lub z domu. Ułatwia dostęp do zasobów firmowych zwiększając jednocześnie ich efektywność i organizując pracę.


http://www.deskdoo.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

System Deskdoo wykorzystuje najnowsze technologie internetowe jak HTML5 jak również nowoczesne biblioteki JavaSript w pełni wykorzystując obecne możliwości przeglądarek internetowych. Tworzy wirtualny system operacyjny działający w czasie rzeczywistym. Jest to w pełni działające środowisko gotowe do pracy bez potrzeby instalacji czegokolwiek na komputerze lub tablecie. W system zintegrowano najnowsze rozwiązania chmurowe m.in., Google Apps, Google Drive, Microsoft OneDrive, Amazon AWS, Dropbox i inne. Jest to pierwszy na świecie w pełni działający wirtualny system operacyjny w chmurze integrujący kilkanaście wbudowanych aplikacji przygotowanych pod kątem zwiększenia efektywności pracy.

Najważniejsze wdrożenia

Produkt obecnie używany przez firmy informatyczne współtworzące oprogramowanie oraz przez zaproszonych partnerów z sektora finansowego. Oficjalne ogłoszenie dostępności systemu Deskdoo do sprzedaży zostanie ogłoszone na targach IT Future w Warszawie.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Oszczędność – wynikająca z redukcji kosztów związanych z tworzeniem i utrzymaniem infrastruktury IT, zakupem niezbędnych licencji oprogramowania oraz ze skalowalności rozwiązania dzięki wykorzystaniu wirtualnych serwerów oraz ich przestrzeni dyskowych.
2. Praca grupowa – łatwy dostęp do pulpitów grupowych, intuicyjnych pulpitów, wspomaganie organizacji w procesie przechowywania informacji i zasobów oraz łatwego udostępniania ich w ramach pracy grupowej, w czasie rzeczywistym.
3. Superskalowalność– całość rozwiązania korzysta z wirtualizowanych serwerów oraz przestrzeni dyskowej w chmurze.

Informacje o firmie

Deskdoo Sp. to została powołana w grudniu 2014 roku jako nowa inicjatywa (startup) polskich inżynierów oprogramowania tworzących od 3 lat produkt. Firma poszukuje inwestorów i partnerów strategicznych do współpracy nad rozwojem produktu.

Deskdoo.com
Deskdoo.com

Deskdoo.com to pierwszy na świecie skalowalny system operacyjny w chmurze dostępny przez przeglądarkę internetową udostępniający zintegrowane aplikacje przeznaczone do pracy grupowej....

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 58

LIDER IT 2015

Operator NFON

Operator NFON

Opis

NFON jest operatorem telekomunikacyjnym, oferującym firmom internetową telefonię (IP Centrex). Zastępuje nowoczesnymi, wirtualnymi rozwiązaniami w chmurze dotychczasowe firmowe centrale telefoniczne PBX i konwencjonalną telefonię starego typu. Firma NFON powstała w 2007, obsługuje ponad 10000 firm, działając w wielu krajach Europy. W Niemczech jest jedną z największych w swej kategorii. Oferuje usługi klientom posiadającym do 249 tysięcy numerów. Usługi są wysokiej jakości (certyfikat TÜV) i pewności działania (rozproszone geograficznie serwerownie), co pozwala korzystać z nich wymagającym klientom. Abonenci mają dostęp do ponad 160 funkcji. To pozwala na budowanie profesjonalnego serwisu telefonicznego małym firmom. Wykorzystanie łatwego w obsłudze NFONa pozwala obniżyć koszty, likwidując opłaty za zwykłe linie telefoniczne, zakup central, utrzymanie, uaktualnianie, serwis... Oprócz telefonów podłączonych do Internetu nie jest potrzebny w firmie inny sprzęt.


http://www.nfon.com.pl/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Spośród operatorów VoIP funkcjonujących w Polsce, NFON wyróżnia się tym, iż oferuje system telefoniczny wyposażony w szereg rozwiązań zaprojektowanych i wdrożonych pod kątem zastosowania w firmach, co czyni z niego idealne narzędzie dla biznesu. Łatwa integracja z CRM, telefonami komórkowymi, czy np. pomiędzy oddziałami firmy, stawia NFON w roli wiodącego operatora VoIP dla biznesu.

Najważniejsze wdrożenia

Mimo, iż NFON w Polsce funkcjonuje od niedawna, na terenie Europy świadczy usługi dla wielu renomowanych firm. Między innymi są to:

Tegut- szwajcarska sieć marketów spożywczych funkcjonująca na terenie Niemiec. Tegut ma wysokie standardy w kwestii doboru partnerów biznesowych i telekomunikacja nie jest tu wyjątkiem.
Prodrive- brytyjska firma z branży motoryzacyjnej. W jej skład wchodzi m.in. legendarna marka Aston Martin.
Re/max- jedna z największych na świecie, renomowana firma, działająca w branży nieruchomości

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Łatwość użytkowania- administracja systemu nie wymaga obsługi przez wykwalifikowany personel. Przejrzysty, prosty system jest przyjazny dla użytkownika.
2. NFON posiada możliwość przyznawania numeracji z innych krajów, niż tylko Polska. Jeśli istnieje potrzeba, użytkownik otrzymuje numerację z Anglii, Niemiec, Holandii etc.
3. Elastyczność- w każdym momencie trwania umowy można dodać kolejne telefony lub odłączyć niepotrzebne. Opłaty pobierane są tylko z wykorzystywane urządzenia.

Informacje o firmie

NFON to liderujący producent i promotor biznesowych rozwiązań unifikujących dotychczasowe sposoby komunikowania się, takie jak telefony stacjonarne, internetowe i komórkowe?.

Operator NFON
Operator NFON

NFON jest operatorem telekomunikacyjnym, oferującym firmom internetową telefonię (IP Centrex). Zastępuje nowoczesnymi, wirtualnymi rozwiązaniami w chmurze dotychczasowe firmowe centrale...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 79

NOMINACJA

InfoTablex

InfoTablex

Opis

W dzisiejszych czasach rolą systemów Digital Signage jest nie tylko prezentowanie reklamy ale również dostarczanie precyzyjnej i aktualnej informacji, adekwatnej do miejsc gdzie znajdują się obsługiwani Klienci. Aby to osiągnąć dostęp do informacji powinien być łatwy i masowy. Klasyczne systemy Digital Signage aby zapewnić dostęp do informacji wszędzie tam, gdzie jest ona konieczna (np. drzwi każdego gabinetu lekarskiego, drzwi każdego biura w urzędzie itp.) wymagają ogromnych inwestycji.
WallScreen jest nowoczesnym rozwiązaniem służącym do prezentacji dowolnej treści na dowolnym urządzeniu multimedialnym – tablecie, smartfonie, komputerze, telewizorze. Zapewniającym jednocześnie pełną kontrolę nad tym, na którym urządzeniu, jaka informacja i kiedy jest prezentowana Dlatego powstał InfoTablex – system Digital Signage w chmurze. Jest to nowoczesne rozwiązanie służące do prezentacji dowolnej treści na dowolnym urządzeniu multimedialnym – tablecie, smartfonie, komputerze, telewizorze. Zapewniające jednocześnie pełną kontrolę nad tym, na którym urządzeniu, jaka informacja i kiedy jest prezentowana.
Na ekranach znajdujących się wszędzie tam, gdzie przebywają klienci - w recepcji, w korytarzu, poczekalni, przy gabinecie, biurze, prezentowane są wszystkie istotne informacje dotyczące harmonogramu i godzin przyjęć, godzin urzędowania, niezbędnych dokumentów, ogłoszeń, formularzy itd. oraz oczywiście prezentowanie reklamy i autopromocji usług etc.
InfoTablex charakteryzuje prostota obsługi - dowolna informacja, którą użytkownik chce przekazać, jest wpisywana do panelu administratora, następnie wyświetlana na wybranym urządzeniu. Wprowadzone dane przechowywane są na serwerze w chmurze i wyświetlane wg ustalonego harmonogramu dla każdego z urządzeń osobno.


http://nvt.pl/digital-signage

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

InfoTablex jest rozwiązaniem DigitalSignage, które może wykorzystać do prezentacji informacji (tekstów, grafiki, filmów itp.) dowolne urządzenie podłączone do sieci (WiFi lub GSM) i wyposażone w system Android lub złącze HDMI. Dzięki temu można zbudować system przekazujący informacje lub reklamę klientom bez konieczności dużych inwestycji lub prawie bez kosztowo. InfoTablex kierowany jest więc nie tylko do wielkich przedsiębiorstw ale także do małych i średnich firm, a nawet do użytku domowego (np. zarządzanie prezentacjami zdjęć i filmów na tabletach używanych jako elektroniczne ramki do zdjęć). Aby uruchomić swój własny system Digital Signage wystarczy założyć konto w chmurze, pobrać aplikację na tablet lub inne urządzenie lub podłączyć np. MINIX do telewizora starszego typu i już można sterować tym co i jak ma być prezentowane na tym urządzeniu. Liczbę urządzeń podłączonych do InfoTablex można rozbudowywać w ten sposób praktycznie bez ograniczeń.

Najważniejsze wdrożenia

Szpital Medicoveral. - Rzeczypospolitej 5, 02-972 Warszawa - http://www.medicover.pl/szpital/

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Niskie koszty inwestycji – w pełni funkcjonalny system Digital Signage można zbudować w oparciu istniejące telewizory, tablety lub urządzenia dostępna na rynku detalicznym
2. Łatwość uruchomienia i rozbudowy systemu – wystarczy pobrać aplikację na nowe urządzenie aby stało się jednym z elementów sieci ekranów Digital Signage
3. Zarządzanie w chmurze całym systemem oraz każdym z urządzeń z osobna

Informacje o firmie

New Vision Sp. z o.o. została założona w 2007 roku przez grupę specjalistów z branży IT od lat pracujących przy budowie i wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych dla operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Nasi czołowi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży IT i brali udział w przygotowaniu i rozwoju większości obecnie wykorzystywanych przez polskich operatorów telefonii komórkowej technologii, które związane są z prezentacją i dystrybucją produktów multimedialnych na mobilne urządzenia przenośne.
W ciągu pierwszego roku działalności NVT odnalazła swoje miejsce na rynkach IT i telekomunikacji. Towarzyszyło temu pomyślne i terminowe ukończenie wielu projektów, co zaowocowało szybkim rozwojem współpracy z klientami. Rok 2008 przyniósł dalsze umocnienie pozycji firmy na rynku. Zakończone zostały prace nad budową platformy VCMP (Visionary Content Management Platform) i miały miejsce jej pierwsze wdrożenia. Platforma umożliwia dostarzczanie i zarządzanie pełnym procesem świadczenia usług multimedialnych opartych o takie treści wsperając wszystkie możliwe kanały mobilne (telefony, spartfony, tablety, laptopy, PC czy set top boxy). Platforma zapewnia konsolidację, agregację i administrację usługami multimedialnymi oferując integrację z aplikacjami partnerów zewnętrznych i różnymi mechanizmami płatności. W oparciu o VCMP powstał portal Muzodajnia dla Polkomtel S.A operatora sieci Plus.
Już w 2009 roku wszyscy operatorzy telefonii komórkowej zaczęli wykorzystywać VCMP do zarządzania i sprzedaży produktów elektronicznych w różnym zakresie. Spółka rozpoczęła prace nad rozbudową systemu o możliwości zarządzania treściami wideo i uruchomiła jako główny podwykonawca nową platformę Telewizji w Komórce dla PTK Centertel, operatora sieci Orange.
Kolejne lata zaowocowały budową nowych rozwiązań do strumieniowania audio wideo oraz rozszerzeniem współpracy z dotychczasowymi klientami o nowe rodzaje dostarczanych przez firmę systemów informatycznych (CDR Proxy, MPPS, BMM i inne). Stale rozwijana platforma VCMP stała się uznanym standardem na rynku i flagowym produktem firmy.
W 2014 roku NVT przy współpracy z N7 Mobile, opracowało nowoczesny system Digital Signage InfoTablex oraz WallScreen Heathcare, przeznaczony dla placówek służby zdrowia. InfoTablex przeznaczony jest do prezentowania dowolnej treści na dowolnym ekranie.

InfoTablex
InfoTablex

W dzisiejszych czasach rolą systemów Digital Signage jest nie tylko prezentowanie reklamy ale również dostarczanie precyzyjnej i aktualnej informacji, adekwatnej do miejsc...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 24

NOMINACJA

CLUDO Contact Center

CLUDO Contact Center

Opis

Według Global Contact Centre Benchmarking Report 2015 (Dimension Data, w badaniu wzięło udział 901 firm z 72 krajów i 12 sektorów) już za dwa lata telefon może przestać być najpopularniejszym kanałem komunikacji contact center. Wyzwaniem dla firm staje się integracja kanałów komunikacji i zaawansowana analityka danych – zwłaszcza pochodzących z kanałów cyfrowych, z social media na czele.

Usługa CLUDO Contact Center jest dokładną odpowiedzią na na ten trend. Nasze rozwiązanie dostępne w modelu SaaS, a zbudowane zostało na bazie oprogramowanie OneContact firmy Collab, które monitorowane jest w Magicznym Kwadrancie Gartnera.

CLUDO CC jest innowacyjnym rozwiązaniem światowej klasy na rynku contact center, a zarazem pierwszą usługą w modelu CCaaS (Contact Center as a Service) w Polsce. Usługa przeznaczona jest dla sektora B2B, a w szczególności dla dużych i wymagających klientów Contact Center typu in-house oraz outsourcing (od 30 do ok 1000 stanowisk).

Podstawowe funkcjonalności CLUDO Contact Center:
-routing - zaawansowane kolejkowanie, przydzielanie i dystrybucja interakcji
-omnichannel - wielokanałowa obsługa klientów poprzez telefon, email, czat, fax, sms, video, social media
-WFM (workforce management) - zarządzanie pracą agentów poprzez automatyczne generowanie idealnego grafika agenta, na bazie danych historycznych i zgodnie z polskim prawem pracy
-visual IVR - zupełnie nowe rozwiązanie pozwalające na graficzną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej
-skrypter - narzędzie służące do tworzenia rozbudowanych I kontekstowych skryptów rozmowy agenta
-kampanie - zarządzanie kampaniami telefonicznymi w trybach preview, power lub predictive, monitoring czasu rzeczywistego.


Kluczowe korzyści wynikające z zastosowania CLUDO Contact Center:
-jakość - wzrasta satysfakcja klienta poprzez zintegrowaną i wielokanałową obsługę na wysokim poziomie
-koszty - wdrożenie systemu pozwala na redukcję kosztów o ponad 30%, brak konieczności inwestowania w sprzęt i oprogramowanie, ograniczenie zasobów IT oraz elastyczne miesięczne rozliczenie zależne od liczby stanowisk
-bezpieczeństwo - geograficznie redundantny dostęp do platformy poprzez VPN lub dedykowane łącze, współpraca poprzez web serwisy nie wymaga migracji wrażliwych danych poza siedzibę klienta, stałe wsparcie techniczne doświadczonego zespołu inżynierów
-analityka - zaawansowane i dowolnie definiowane raporty jako źródło informacji o kliencie (ang. customer inteligence)
-elastyczność - możliwość dowolnego skalowania, łatwa integracja z istniejącymi systemami i aplikacjami po stronie klienta, szybka instalacja oraz dostosowanie do potrzeb i wymagań Klienta


CLUDO Contact Center to światowej klasy rozwiązanie Contact Center w modelu CCaaS. My zajmujemy się technologią, dzięki czemu Klient ma czas zająć się rozwojem swojego biznesu.

Prezentacja systemu: https://www.youtube.com/watch?v=ImPn2z1AsYA
Demo systemu: https://www.youtube.com/watch?v=YAJFJ2-0rWA


https://www.cludo.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

CLUDO Contact Center to pierwszy w Polsce światowej klasy system Contact Center dostępny w modelu CCaaS:
-profesjonalny system contact center z Magicznego Kwadrantu Gartnera
-system oferujący wspólny routing interakcji telefonicznych, email, czat, sms, video, Social Media
-rozwiązanie połączone z usługą numerów zagranicznych w celu zwiększenia zasięgu biznesu klienta
-platforma contact center z Aplikacją Mobilną dla nadzorcy Contact Center
-usługa połączona z systemem WFM (automatyczna optymalizacja grafika konsultantów zgodnie z Polskim prawem pracy) w modelu SaaS.
-zupełnie nowe rozwiązanie visual IVR pozwalające na graficzną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej

Najważniejsze wdrożenia

Wolters Kluwer - 150 Stanowisk Contact Center
Mediaexpert - 40 Stanowisk Contact Center
Call Center Intergalactica - 120 Stanowisk
Contact Center Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych - 20 Stanowisk
Branża BPO (NDA) - 300 stanowisk contact center

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


  • Profesjonalny wielokanałowy i zintegrowany z usługą telekomunikacyjną system contact center w modelu SaaS.

  • Aplikacja Mobilna dla nadzorcy Contact Center.

  • Integracja z systemem WFM, Skrypter Agenta oraz visualIVR.

Informacje o firmie

CLUDO Sp. z o.o. założona w 2012 roku z jasno określoną strategią oferowania światowej klasy rozwiązań dla Contact Center w modelu SaaS. CLUDO osiągnęła przychody w wysokości 1,5 mln zł w 2014 (wzrost przychodów o 430% w stosunku do 2013). Na dzień dzisiejszy CLUDO obsługuje ponad 700 stanowisk Contact Center. Do końca roku CLUDO planuje obsługiwać ok 1500-2000 stanowisk Contact Center co uczyni nas liderem rynku CCaaS w Polsce.

CLUDO Contact Center
CLUDO Contact Center

Według Global Contact Centre Benchmarking Report 2015 (Dimension Data, w badaniu wzięło udział 901 firm z 72 krajów i 12 sektorów) już za dwa lata telefon może przestać być...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 7

exino

exino

Opis

Platforma exino to nowoczesne i unikatowe rozwiązanie informatyczne wspierające zarządzanie majątkiem oraz zasobami przedsiębiorstw i instytucji dostępne w chmurze. Z założenia stanowi rozszerzenie funkcjonalne systemów księgowych oraz finansowych. Udostępnia działom księgowości, administracji, IT oraz logistyki dodatkowe funkcjonalności związane z zarządzaniem majątkiem, a także w unikatowy sposób przenosi część procesu zarządzania w faktyczne miejsce jego występowania poprzez udostępnienie systemu wszystkim członkom organizacji (pracownicy).
Platforma exino obsługuje dowolne typy składników majątku – tworząc ogólnofirmowe repozytorium danych o składnikach majątku pozostających w obiegu w firmie. Dane do platformy exino mogą być importowane z wielu dowolnych źródeł danych. W celu pełnego wykorzystania możliwości systemu dostępna jest możliwość odzwierciedlenia struktury organizacyjnej wraz z ewidencją pracowników firmy.
Rozbudowana funkcjonalność jest uzupełniona o wydajny mechanizm raportowania, który pozwala na wykorzystanie informacji z systemu w ogólnych procesach zarządzania organizacją.


http:/www.exino.eu

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Wprowadzenie technologii automatycznej identyfikacji wniosło nową jakość w procesach zarządzania majątkiem. Kody kreskowe oraz technologia RFID to idealne rozwiązanie do identyfikacji oraz inwentaryzacji składników majątku. Rozwój mobilnych technologii internetowych oraz rozwiązań chmurowych to kolejny krok milowy w dostępie do systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
Projektując system exino postawiliśmy na wysoki poziom konfigurowalności oraz elastyczności w dostosowaniu do wymagań użytkowników. Celem nadrzędnym było stworzenie systemu, który idealnie wpasuje się w istniejące struktury oraz procesy obowiązujące w firmie czy instytucji.

Cechy rozwiązania exino:
- dowolne typy składników z definiowalnymi procesami zależnymi od typu
- obsługa dowolnej liczby składników majątku
- obsługa dowolnej liczby lokalizacji i pracowników
- intuicyjny i nowoczesny interfejs
- nieograniczone raportowanie
- unikalne funkcjonalności
- dostęp przez chmurę wraz z urządzeniami w abonamencie
- aplikacja mobilna na systemy Windows oraz Android (tablety)

Najważniejsze wdrożenia

WARBUD S.A.
BAĆ-POL S.A.
GRUPA LOTOS S.A.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Pełna dostępność w chmurze – system wraz wymaganymi urządzeniami dostępny w niskim abonamencie miesięcznym.
2. Rozbudowana funkcjonalność wspierająca zarządzanie organizacją – moduł serwisowy, moduł obiegówek.
3. Nieograniczone możliwości integracji – współpraca z dowolnymi systemami ERP.

Informacje o firmie

Firma ETECO funkcjonuje na rynku od 2013 roku. Pomimo młodego wieku doświadczenie jej założycieli i pracowników sięga roku 1996. Powstała jako odpowiedź na stale rosnące potrzeby identyfikacji produktów oraz procesów w codziennym funkcjonowaniu organizacji. Tworzymy zarówno dedykowane programy spełniające wymagania określone przez Klientów, jak również dostarczamy autorskie rozwiązania wspierające zarządzanie nowoczesną firmą, przedsiębiorstwem lub instytucją.

Od samego początku stawiamy na profesjonalny poziom usług oraz najwyższej jakości rozwiązania informatyczne. Specjalizujemy się w wykorzystaniu technologii Automatycznej Identyfikacji - kodów kreskowych, kodów 2D oraz technologii RFID. Projektujemy i tworzymy nowoczesne aplikacje mobilne dla urządzeń z systemem Windows Mobile oraz Android.

exino
exino

Platforma exino to nowoczesne i unikatowe rozwiązanie informatyczne wspierające zarządzanie majątkiem oraz zasobami przedsiębiorstw i instytucji dostępne w chmurze. Z założenia stanowi...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 3

Data Center Leader - centrum danych

3S Data Center

3S Data Center

Opis

3S Data Center - jedno z najbardziej bezpiecznych centrów danych w Polsce. Oferujemy usługi dzierżawy i kolokacji serwerów oraz szeroko rozumianego cloud computingu na najwyższym europejskim poziomie.
Nasze data center to dwa niezależne ośrodki zbudowane w standardzie Tier III, których łączna powierzchnia kolokacyjna wynosi 2200m2. Gwarantujemy bezpieczeństwo na wielu poziomach, które zapewniają min.: dwie linie zasilania (dodatkowa linia gazowa, jako kolejne źródło energii), dwie odrębne fizycznie drogi, dwóch różnych dostawców, dwa Główne Punkty Zasilające(GPZ), redundantne agregaty prądotwórcze, niezależne systemy zasilania awaryjnego UPS w redundancji 2N, dwa tory zasilające do każdej szafy, wyspecjalizowany system wykrywania ognia i detekcji dymu oparty o system czujników optyczno – temperaturowych, system wczesnej detekcji dymu VESDA. Każde pomieszczenie DC1 i DC2 stanowi odrębną strefę gaszenia, zautomatyzowane systemy gaszenia gazem obojętnym ze specjalistycznymi tłumikami akustycznymi, ciągła kontrola zdarzeń i incydentów (24/7/365), proaktywne wykrywanie i blokowanie ataków w czasie rzeczywistym, niezależne centrum helpdesk, SCADA – nowoczesny system ciągłego nadzoru Infrastruktury Data Center, 3S Data Center zlokalizowane jest poza strefą przemysłową i zalewową, położenie na jednym z najwyższych punktów w Katowicach.
Ośrodek 3S Data Center jest wpięty do sieci światłowodowej należącej do 3S zlokalizowanej na terenie południowej Polski, co gwarantuje dostęp do Internetu najwyższej jakości (również Tier 1 - Level 3). Otwiera to możliwość połączenia infrastrukturą światłowodową z dowolną lokalizacją na terenie woj. śląskiego. Infrastruktura naszego Centrum Danych spełnia wszelkie wymogi polskiego prawa, w tym wytyczne GIODO dotyczące archiwizacji i przetwarzania danych sensytywnych. Posiadamy Strefę Danych Osobowych - miejsca dedykowanego danym wrażliwym.


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

3S Data Center prowadzi badania pozwalające na efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów oraz obniżenie kosztów działalności szczególnie usprawniając systemy klimatyzacji urządzeń które docelowo powinno znacznie obniżyć tzw. współczynnik energochłonności PUE. W niedalekiej przyszłości nasze DC stanie się jeszcze bardziej przyjazne środowisku ("GREEN") niż jest to obecnie. Prowadzone przez nas badania i testy w niektórych naszych modułach serwerowych pozwalają na lepsze wykorzystanie ogólnie dostępnych źródeł chłodu do wspomagania klimatyzacji precyzyjnej poprzez wykorzystanie systemu free-coolingu. Rozwiązanie to pozwala wydłużyć czas działania pracy klimatyzacji na free-coolingu w roku do niemalże 90% w naszej strefie klimatycznej. 3S Data Center wdraża 3 linię zasilającą – zasilanie gazem. Rozwiązanie to umożliwia przy stałej produkcji prądu, wytwarzanie chłodu z ciepła odpadowego agregatów.
Innym, ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie w naszym DC tzw. UPS-ów rotacyjnych dużej mocy pozwalające na podniesienie sprawności całego układu zasilania gwarantowanego nawet do 97% (sprawności rzeczywistej). Zastosowane UPS-y rotacyjne są używane z powodzeniem tam gdzie jest potrzebna szczególnie wysoka niezawodność i dostępność świadczonych usług przy dużym zapotrzebowaniu energetycznym. Pomimo takiego przeznaczenia tego rozwiązania nie każde DC może się pochwalić stosowaniem zasilania gwarantowanego za pośrednictwem UPS-ów rotacyjnych. 3S Data Center posiada dwie jednostki o mocy 560kW + 220kW.

Najważniejsze wdrożenia

Usługi 3S Data Center to profesjonalne rozwiązania dedykowane, oparte na ultranowoczesnych środowiskach oferowanych w wysokodostępnych modelach IaaS i PaaS, jak również tworzeniu środowisk hybrydowych w oparciu o nowoczesny ośrodek data center z wysoce bezpieczną infrastrukturą telekomunikacyjną. Wśród naszych Klientów są m.in. podmioty sektora bankowego, operatorzy branży telekomunikacyjnej, jednostki samorządu terytorialnego, czy ratunkowe, korporacje, liderzy IT.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

3S Data Center wyróżniają 3 zasadnicze atuty:
- 3 linie zasilające (dwie elektryczne i gazowa – doprowadzone trzema różnymi drogami),
- 3 rodzaje mediów zasilających (prąd, gaz ziemny, olej napędowy) – od czasu rozruchu brak przerwy zasilania,
- 3 poziomy zabezpieczeń w postaci zasobników gromadzących energię (wirujące masy, baterie akumulatorów, zbiorniki oleju napędowego),

Informacje o firmie

3S to grupa przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej z siedzibą w Katowicach, obecna na rynku od 2002 roku. 3S dysponuje własną siecią światłowodową o długości ponad 2700 km rozciągającą się od Wrocławia po Rzeszów, oraz największym na Śląsku centrum danych. Jesteśmy operatorem, który w oparciu o własną infrastrukturę sieciową i data center dostarcza kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne i teleinformatyczne.
W skład grupy wchodzą: 3S S.A. (buduje i udostępnia infrastrukturę światłowodową oraz świadczy usługi telekomunikacyjne) oraz 3Services Factory S.A. (buduje oraz zarządza data center). 3S Data Center - jedno z najbardziej bezpiecznych centrów danych w Polsce. Nasze data center to dwa niezależne ośrodki zbudowane w standardzie Tier III, których łączna powierzchnia kolokacyjna wynosi 2200m2. Świadczymy usługi z pełną ochroną danych, w tym także danych wrażliwych (w specjalnie wydzielonej Strefie Danych Osobowych), z bezpieczną transmisją oraz przewidywalnymi kosztami.

3S Data Center
3S Data Center

3S Data Center - jedno z najbardziej bezpiecznych centrów danych w Polsce. Oferujemy usługi dzierżawy i kolokacji serwerów oraz szeroko rozumianego cloud computingu na...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 135

LIDER IT 2015

Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl

Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl

Opis

Usługi IT są w punkcie zwrotnym i szukają rozwiązania na opanowanie eksplozji danych. Zwiększa się zapotrzebowanie ze strony odbiorców, gwałtownie wzrasta ilość przechowywanych i przetwarzanych danych, podczas gdy efektywność projektów IT jest teraz główną przewagą konkurencyjną firm. Według badań Data Center Knowledge, do 2020 roku działy IT będą musiały zarządzać dziesięć razy większą ilością serwerów i pięć razy większą liczbą danych. W odpowiedzi rynek usług data center nie tylko dynamicznie się rozwija (roczne tempo wzrostu rynku data center w Polsce wynosi 15-20 proc.) ale przechodzi też rewolucyjną przemianę. Jeszcze do niedawna ofertę centrum danych cechowało podejście rodem z XX wieku, które można odnieść do powiedzenia Henry Forda Każdy może kupić Forda T w dowolnym kolorze, byleby był to kolor czarny. Obecnie i w przyszłości nie ma już miejsca dla takiego modelu usług. Biznes oczekuje nie tylko dynamicznego skalowania, błyskawicznego reagowania i gwarantowanej dostępności, ale też elastyczności. Dlatego nowe centrum danych Beyond.pl oferuje bezpieczeństwo na najwyższym poziomie wytycznych TIER IV i najwyższą efektywność energetyczną. Tym jednak, co najbardziej wyróżnia Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl jest modułowość i elastyczność. Poszerza to możliwości wykorzystania centrum danych przez biznes i przełoży się na jego rozwój. Kompleks Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl to największy tego typu obiekt w Polsce, którego pierwszy etap przekroczy 12 000 mkw powierzchni. Nieosiągalny do tej pory w regionie współczynnik PUE 1,1 zapewnia nowej inwestycji miano green data center. W praktyce niższy współczynnik PUE (bliższy 1) oznacza optymalizację kosztów projektów IT po stronie Klienta. Centrum danych Beyond.pl pod względem technologicznym jest porównywalna z najlepszymi obiektami, należącymi do Google, Facebooka czy jednego z bardziej innowacyjnych centrum danych – SwitchNap z Las Vegas. Centrum Badań Technologii Informatycznych, Beyond.pl spełnia też rolę pomostu pomiędzy światem biznesu i nauki. Projekt ten dofinansowany jest przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Spółka uzyskała wparcie dla inicjatywy stworzenia ośrodka rozwoju badań nad optymalizacją rozwiązań IT m.in. dzięki złożeniu 5 patentów z zakresu chmury obliczeniowej. Usługi IT są w punkcie zwrotnym i szukają rozwiązania na opanowanie eksplozji danych. Zwiększa się zapotrzebowanie ze strony odbiorców, gwałtownie wzrasta ilość przechowywanych i przetwarzanych danych, podczas gdy efektywność projektów IT jest teraz główną przewagą konkurencyjną firm. Według badań Data Center Knowledge, do 2020 roku działy IT będą musiały zarządzać dziesięć razy większą ilością serwerów i pięć razy większą liczbą danych. W odpowiedzi rynek usług data center nie tylko dynamicznie się rozwija (roczne tempo wzrostu rynku data center w Polsce wynosi 15-20 proc.) ale przechodzi też rewolucyjną przemianę. Jeszcze do niedawna ofertę centrum danych cechowało podejście rodem z XX wieku, które można odnieść do powiedzenia Henry Forda Każdy może kupić Forda T w dowolnym kolorze, byleby był to kolor czarny. Obecnie i w przyszłości nie ma już miejsca dla takiego modelu usług. Biznes oczekuje nie tylko dynamicznego skalowania, błyskawicznego reagowania i gwarantowanej dostępności, ale też elastyczności. Dlatego nowe centrum danych Beyond.pl oferuje bezpieczeństwo na najwyższym poziomie wytycznych TIER IV i najwyższą efektywność energetyczną. Tym jednak, co najbardziej wyróżnia Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl jest modułowość i elastyczność. Poszerza to możliwości wykorzystania centrum danych przez biznes i przełoży się na jego rozwój. Kompleks Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl to największy tego typu obiekt w Polsce, którego pierwszy etap przekroczy 12 000 mkw powierzchni. Nieosiągalny do tej pory w regionie współczynnik PUE 1,1 zapewnia nowej inwestycji miano green data center. W praktyce niższy współczynnik PUE (bliższy 1) oznacza optymalizację kosztów projektów IT po stronie Klienta. Centrum danych Beyond.pl pod względem technologicznym jest porównywalna z najlepszymi obiektami, należącymi do Google, Facebooka czy jednego z bardziej innowacyjnych centrum danych – SwitchNap z Las Vegas. Centrum Badań Technologii Informatycznych, Beyond.pl spełnia też rolę pomostu pomiędzy światem biznesu i nauki. Projekt ten dofinansowany jest przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Spółka uzyskała wparcie dla inicjatywy stworzenia ośrodka rozwoju badań nad optymalizacją rozwiązań IT m.in. dzięki złożeniu 5 patentów z zakresu chmury obliczeniowej.


http://colo2015.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Najważniejsze przewagi:


- Maksymalna optymalizacja kosztów wykorzystania dla klientów usług kolokacji dzięki najwyższej efektywność energetycznej PUE 1,1 przy średniej krajowej 1,5
- Najwyższe bezpieczeństwo gwarantowane certyfikatem TIER IV (pierwszym w Polsce i pierwszym w CEE, jednym z 10 w Europie)
- Modularność obiektu pozwalająca na dowolność dopasowania infrastruktury  do wymogów realizowanego przez Klienta projektu IT
- Pierwsze w kraju wykorzystanie mas wirujących jako elementu zabezpieczającego dostępność energetyczną pozwalające na optymalizację efektywności energetycznej oraz zgodność z wymogami green IT


Kolejne wyróżniki:
- ponad 12 000  mkw powierzchni
- dostępność wsparcia dla ponad 100 000 serwerów
- do 10 agregatów zapewniających nadmiarowe zasilanie
- dostępność redundancji  do 2N
- operatorzy klasy Tier 1
- zasilanie 14 MW

Najważniejsze wdrożenia

Centrum danych Beyond.pl zrealizowało pierwsze w Polsce wdrożenie systemu SAP w chmurze dla firmy VOX. Zostało również wyróżnione w konkursie Best in Cloud 2013 za wdrożenie chmury prywatnej dla lidera rynku ubezpieczeń, Concordia Ubezpieczenia.

Firma zasłynęła w momencie intensywnego rozwoju serwisu NaszaKlasa.pl, kiedy ustabilizowała pracę strony w momencie jego największego obciążenia Beyond.pl zostało wyróżnione m.in. tytułem Gazele Biznesu, nagrodą Diament Forbes. 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

najwyższa w regionie efektywność energetyczna pozwalająca na maksymalizację oszczędności kosztów po stronie klienta – PUE < 1,1

najwyższe bezpieczeństwo potwierdzone pierwszym w kraju certyfikatem TIER IV

największa powierzchnia technologiczna w ramach jednego budynku

- najwyższa w regionie efektywność energetyczna pozwalająca na maksymalizację oszczędności kosztów po stronie klienta – PUE < 1,1
- najwyższe bezpieczeństwo potwierdzone pierwszym w kraju certyfikatem TIER IV
- największa powierzchnia technologiczna w ramach jednego budynku

Informacje o firmie

Beyond.pl od 2005 r. dostarcza pełen zakres usługi związanych z infrastrukturą IT dla biznesu, w tym usługi data center i cloud computing. Firmę na rynku wyróżnia kompleksowe podejście do potrzeb klienta. Z infrastruktury Beyond.pl korzystają m.in.: Castorama ,Concordia Ubezpieczenia, Dalkia, Data System Group, Euroflorist, Golden Submarine, Hicron, Hochtief Polska, IAI SA, Komputronik, Level3, Money.pl, Nokaut, RETN, 2ClickShop. Beyond.pl jest pierwszym w Polsce neutralnym telekomunikacyjnie centrum danych, co pozwala klientom na swobodę wyboru operatora i gwarantuje najlepszą jakość usług łączności. Firma jest inicjatorem i założycielem działającego od 2004 roku Poznańskiego Punktu Wymiany Ruchu Internetowego (ang. Poznan Internet eXchange, w skrócie PIX).

Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl
Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl

Usługi IT są w punkcie zwrotnym i szukają rozwiązania na opanowanie eksplozji danych. Zwiększa się zapotrzebowanie ze strony odbiorców, gwałtownie wzrasta ilość przechowywanych i...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 67

NOMINACJA

Linxdatacenter

Linxdatacenter

Opis

Grupa Linx (Linxtelecom oraz Linxdatacenter) jest międzynarodowym dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych oraz centrów danych charakteryzujących się neutralnością operatorską. Z główną siedzibą w Amsterdamie oraz biurami w Europie Środkowej i Wschodniej, łączy Wschód i Zachód dostarczając klientom wysoce bezpieczne i zaawansowane rozwiązania IT. Wyjątkowa propozycja Grupy Linx, która wyróżnia ją na rynku i umożliwia klientom uproszczenie procesów zarządzania danymi, oparta jest na zintegrowanej ofercie centrum danych, rozwiązań cloudowych i łączności. Synergia Linxtelecom oraz Linxdatacenter, jak również całodobowe wsparcie techniczne, tworzą platformę kompleksowej obsługi danych klienta oraz spełniają potrzeby w zakresie IT, a zatem maksymalnie zwiększają wartość rozwiązań.
Linxdatacenter posiada cztery jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie centrów danych w Moskwie, Sankt Petersburgu, Tallinnie i Warszawie. Zostały one zaprojektowane zgodnie z międzynarodowymi standardami i posiadają znakomitą łączność, systemy zasilania i chłodzenia. Spełniają ponadto najbardziej surowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Certyfikowani inżynierowie są zaś dostępni non-stop, zapewniając szereg powiązanych usług specjalistycznych. Centra danych Linxdatacenter posiadają:
• Automatyczny system monitorowania budynku (BMS);
• System zabezpieczeń e-card;
• Pełny, całodobowy monitoring CCTV;
• System gaszenia gazem INERGEN;
• System detekcji i sygnalizacji pożaru połączony bezpośrednio ze Strażą Pożarną;
• Chłodzenie w technologii ciepłych-zimnych korytarzy;
• System chłodzenia Free Cooling;
• Redundantny system zasilania;
• System wczesnego wykrywania dymu VESDA.
Łączna powierzchnia obiektów Linxdatacenter wynosi ponad 13 000 m2.
Linxdatacenter Warszawa
• Centrum danych Linxdatacenter w Warszawie jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie centrów danych w Europie Środkowej i Wschodniej, które zostało wybrane na punkt centralny usługi „cloud”, oferowanej przez Linxdatacenter. Położone w samym centrum Warszawy, posiada bezpośrednią łączność światłowodową z Międzynarodowym Węzłem Operatorskim w budynku LIM. Jest ponadto obiektem współbieżnie konserwowalnym, co oznacza, że tymczasowe zamknięcie jakiejkolwiek ścieżki nie ma bezpośredniego wpływu na trwające procesy.
• Centrum oferuje m.in. wcześniej okablowane stanowiska rackowe oraz powierzchnię pod instalację szaf klientów, w powiązaniu z dodatkowymi usługami takimi jak odporny na awarie system zasilania, kontrola środowiska oraz połączenie z wysoce niezawodnymi sieciami transmisji danych. Najnowocześniejsza infrastruktura do obsługi procesów zapewniających ciągłość biznesową została zaprojektowana zgodnie ze specyfikacjami TIA-942 Tier 3, jak również z najważniejszymi wymaganiami międzynarodowymi.
Budynek znajduje się w ścisłym centrum Warszawy, w bliskim sąsiedztwie budynku LIM. Budynek posiada konstrukcję nośną żelbetową, ramową dwuprzęsłową, ściany serwerowni wykonane są z cegły i gazobetonu. Serwerownia znajduje się na parterze budynku, posiada podłogę podniesioną na wysokości 1 m.


http://pl.linxdatacenter.com/datacenter_Linxdatacenter_Warszawa

Najważniejsze wdrożenia

Najważniejszymi wdrożeniami w Linxdatacenter były projekty realizowane dla operatorów telekomunikacyjnych UPC, Retn i LOVO. Zaufał nam także Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz firmy takie jak Evio, TUI, Omnitec i Akamai. W linxdatacenter uruchomiliśmy również naszą włsną platformę IaaS - LinxCloud.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• Testy obiektu przeprowadzone przez Politechnikę Warszawską przed oddaniem Data Center do użytku. W trakcie testów sprawdzono wszystkie elementy infrastruktury zasilającej, klimatyzacyjnej, telekomunikacyjnej, przeciwpożarowej. Na podstawie testów powstały zasady działania na wypadek zdarzeń nieplanowanych. Sprawdzono jaką moc maksymalną mają poszczególne elementy i jak długo są w stanie wytrzymać w momencie ich przeciążenia.
• Zasilanie. Dwa niezależne tory zasilania każdy o mocy 2,5 MW. Trzy agregaty prądotwórcze każdy o mocy 1675 kVA. W przypadku awarii jednego, dwa pozostałe nadal mogą zasilić pełną serwerownię. Możliwość zainstalowania w jednej szafie RACK 12kW mocy w ramach standardowej oferty bez przerabiania infrastruktury zasilającej i klimatyzacyjnej. Comiesięczne testy zasilania awaryjnego poprzez wyłączenie obu linii średniego napięcia jednocześnie.
• Wysokie bezpieczeństwo fizyczne obiektu.

Informacje o firmie

Firma Linxdatacenter jest częścią holdingu Linx Telecommunications B.V., międzynarodowego dostawcy rozwiązań telekomunikacyjnych oraz centrów danych z siedzibą w Amsterdamie. Spółka posiada dziesięć lokalnych biur w Europie Środkowej i Wschodniej. Linxdatacenter jest dostawcą rozwiązań centrum danych stosującym politykę neutralności operatorskiej. Posiada cztery zaawansowane technologicznie obiekty o powierzchni ponad 13 000 m2: w Moskwie, St. Petersburgu, Tallinnie i Warszawie.
Centra danych Linxdatacenter zostały zaprojektowane zgodnie z międzynarodowymi standardami i posiadają znakomitą łączność, systemy zasilania i chłodzenia, jak również spełniają wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Linxdatacenter zapewnia szeroką gamę rozwiązań IT dla biznesu, operatorów i instytucji rządowych, począwszy od kolokacji, poprzez hosting zarządzany, serwery dedykowane i wirtualne, usługi back-up, aż po rozwiązania w zakresie disaster recovery i szereg usług dodanych. Linxdatacenter obsługuje ponad 1 800 klientów
W 2011 roku, firma Linxdatacenter otrzymała nagrodę “DatacenterDynamics Datacenter Leaders Award” w kategorii “Innowacje w megacentrach danych” za wdrożenie najnowocześniejszego obiektu – centrum danych – w Petersburgu w Rosji.
FAKTY I LICZBY:
• 13 lat doświadczenia na rynku europejskim
• 4 nowoczesne centra danych o jakości Tier 2 i Tier 3 w Moskwie, Warszawie, St. Petersburgu oraz Tallinnie, które spełniają wszystkie międzynarodowe standardy określone dla centrów danych
• 13 000 m2 łącznej powierzchni centrów danych
• 1300 km światłowodów, 8800 km sieci
• Ponad 170 pracowników
• Obecność w 14 krajach
• Siedziba główna w Amsterdamie

Linxdatacenter
Linxdatacenter

Grupa Linx (Linxtelecom oraz Linxdatacenter) jest międzynarodowym dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych oraz centrów danych charakteryzujących się neutralnością operatorską. Z...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 34

NOMINACJA

E-commerce Innovation - rozwiązania dla handlu internetowego

2ClickShop

2ClickShop

Opis

2ClickShop to jedno z najlepszych rozwiązań e-commerce, umożliwia sprzedaż wielokanałową nie tylko dla małych, ale i dużych firm. Dzięki swojej skalowości korzysta już z niego ponad 2000 małych, średnich i dużych firm, w obszarach B2B i B2C. To nie tylko kilkaset modułów funkcjonalnych, wsparcie programów partnerskich oraz lojalnościowych, ale również profesjonalne zaplecze techniczne i marketingowe. System obsługuje wiele wersji językowych i dowolne waluty. Skuteczność oprogramowania 2ClickShop zapewnia technologia Responsive Web Design, która nie tylko jest przyjazna dla użytkowników oraz wyszukiwarek, ale jest dostosowana do sprzedaży detalicznej oraz hurtowej (e-hurtownie, systemy B2B). 2ClickShop jest dostosowany do większości systemów klasy ERP, CRM oraz programów magazynowo-sprzedażowych w czasie rzeczywistym. Wymiana danych odbywa się w trybie online, dzięki 2Click Real-Time Exchange Data. Zespół 2ClickShop to nie tylko specjaliści ale i pasjonaci rozwiązań e-commerce, zapewniają klientom pełne wsparcie w zakresie prowadzenia i rozwoju projektów. Dotychczas z oprogramowania skorzystali m.in. Curver, POLOMarket, NowaFrance, Riccardo, Konsorcjum FEN, C&C Partners, Kuchnia Polki.


http://www.2click.pl/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Naszym celem jest maksymalna automatyzacja procesów sprzedaży wielokanałowej w jednym panelu e-sklepu - 2ClickShop zawiera takie innowacyjne rozwiązania, jak m.in. obsługa aukcji oraz transakcji Allegro lub eBay w panelu sklepu wraz z kontrolą i rezerwacją stanów magazynowych w trybie rzeczywistym z systemem magazynowo-handlowym. Dzięki obsłudze większości firm kurierskich, w e-sklepie opartym na oprogramowaniu 2ClickShop czas obsługi zamówienia skraca się do minimum.

Najważniejsze wdrożenia

Sklep meble Flexa zintegrowana została z systemem ERP przez Real Time Exchange Data w czasie rzeczywistym w zakresie wymiany danych magazynowych, produktowych oraz realizacji zamówień. Wykonana w wersji responsywnej ponadto posiada również integracje z serwisem homebook.pl, w sklepie został stworzony innowacyjny system prezentacji inspiracji, umożliwiających dokonanie zakupu na podstawie zdjęć produktów umieszczonych na zdjęciach w aranżacjach. Integracja pozwala na jednoczesną sprzedaż oraz kontrolę stanów magazynowych dla zestawów, jak i indywidualnych produktów wchodzących w zestaw jednocześnie. Sklep wyróżnia się nowoczesną, minimalistyczna szatą graficzną nawiązującą do designu oferowanych produktów marki Flexa.
http://sklep.mebleflexa.pl/


Sklep z produktami marki Curver - oferujący produkty wyposażenia domu, ogrodu, dla dzieci, zwierząt i całego gospodarstwa domowego. Sklep został zintegrowany z systemem ERP przez Real Time Exchange Data, dzięki temu oferuje sprzedaż wielokanałową jako system B2C, B2B oraz sprzedaż wewnętrzną dla pracowników firmy. Posiada zaimplementowane moduły intranetowe umożliwiające komunikację z dystrybutorami. Witryna została opracowana w standardzie Responsive Web Design - grafiki minimalistyczną formą przekazu nawiązują do stylistyki i designu produktów marki.
http://www.curverstyle.pl/


Świat AGD to firma zajmująca się sprzedażą detaliczną i hurtową artykułów gospodarstwa domowego. Celem realizacji było stworzenie platformy, umożliwiającej obsługę wielu rodzajów klientów, zintegrowanej z kilkoma różnymi kontami na Allegro, przy jak najszybszej wymianie plików. Najlepszym rozwiązaniem okazała się funkcja e-hurtowni oparta ta 2Click Real-Time Exchange Data. Dzięki temu rozwiązaniu wymiana plików odbywa się w czasie rzeczywistym. Do wdrożenia rozwiązania wykorzystano system 2ClickCMS oraz 2ClickShop. Zintegrowano również e-sklep z systemem ERP Symfonia, dzięki czemu sprzedawca zyskał pełną kontrolę nad gospodarką magazynową, polityką cenową, kurierem oraz kontami na Allegro, strona jest responsywna
http://swiat-agd.com.pl/


Systemy B2B Nowa France to Działająca na rynku od 1989 roku PHE NOWA FRANCE Sp. z o. o. to jedna z czołowych ogólnopolskich sieci hurtowni elektrycznych w kraju. Realizacja projektu obejmowała kreację serwisu wizerunkowego firmy oraz opracowanie dedykowanego Systemu Zamówień B2B, zintegrowanego z Systemem ERP firmy Softlab poprzez pośrednią bazę wymiany danych. Takie rozwiązanie gwarantowało bezpieczeństwo wymiany danych i pełną integrację z B2B. Dane są dodatkowo chronione przez zastosowanie Certyfikatu SSL. Wdrożenie B2B było realizowane etapowo w oparciu o serwer APACHE, HTML, JAVA, PHP, My SQL oraz MS SQL. Po zebraniu założeń przystąpiliśmy do przygotowania koncepcji rozwiązania wraz z propozycją projektu graficznego. Kluczowym etapem była realizacja i wdrożenie Systemu zamówień B2B wraz z budową bazy oraz mechanizmem integracji danych. Podczas tego etapu współpracowaliśmy z Działem IT Nowa France w zakresie Systemu ERP Softlab. Opis sytemy b2b - http://blog.2click.pl/wp-content/uploads/2014/04/Case_Study_Nowa-France.pdf

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Najważniejsza jest dla nas maksymalna automatyzacja procesów sprzedaży wielokanałowej w każdym projekcie, innowacyjność rozwiązań, wdrażanie i propagowanie najnowszych osiągnięć technologicznych. 2ClickShop to profesjonalne narzędzie do sprzedaży wielokanałowej w Internecie.

Informacje o firmie

Agencja interaktywna oraz software house. Pasjonaci Internetu i nowoczesnych technologii. Specjaliści w e-commerce, e-goverment i e-marketingu. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania interaktywne dla firm, instytucji i e-sklepów. Od stworzenia strategii e-marketingowej, przez opracowanie narzędzi i dedykowany hosting, po badania usability, które zwiększą skuteczność Twojej marki w sieci. Na rynku usług i technologii internetowych z powodzeniem działamy już od 1994 roku. Ponad 20-letnie doświadczenie oraz nieograniczona kreatywność zespołu pozwoliły nam zdobyć zaufanie klientów i osiągnąć ugruntowaną pozycję na rynku ogólnopolskim. Ciągle rozwijający się portfolio i ponad 1500 zadowolonych Klientów, są najlepszą gwarancją naszych kompetencji. Dotychczas z usług firmy skorzystali m.in. Curver, POLOMarket, NowaFrance, Riccardo, Konsorcjum FEN, C&C Partners.

2ClickShop
2ClickShop

2ClickShop to jedno z najlepszych rozwiązań e-commerce, umożliwia sprzedaż wielokanałową nie tylko dla małych, ale i dużych firm. Dzięki swojej skalowości korzysta już z niego ponad...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 55

LIDER IT 2015

Dotcom-Monitor

Dotcom-Monitor

Opis

Are you interested in constantly improving your web-based revenues, online user experience, and uptime of your online business?
Dotcom-Monitor’s UserView Monitoring™ is an easy-to-use, cost-effective, externally-based software-as-a-service (SaaS) which ensures the online uptime, speed, and functionality of your web applications. Dotcom-Monitor uses worldwide based monitoring locations to test your internet infrastructure, devices, and web applications as often as every 1-minute. Dotcom-Monitor detects problems with all types of networks, servers, web pages, and web applications.
Dotcom-Monitor is has the best return on investment (ROI) for companies interested in avoiding lost online revenues and constantly improving online performance.
Czy jesteś zainteresowany stałym zwiększaniem przychodów opartych na Internecie, poprawą postrzegania przez użytkowników online i minimalizacją przestojów Twojego biznesu w sieci?
UserView Monitoring™ oferowany przez Dotcom-Monitor jest łatwym w użyciu, efektywnym kosztowo, zlokalizowanym poza Twoją firmą rozwiązaniem typu Saas (software-as-a-service), które pozwala panować nad skalą ewentualnych przestojów oraz szybkością i funkcjonalnością aplikacji online. Dotcom-Monitor korzysta z rozlokowanych na całym świecie stacji monitorujących, które mogą testować Twoją infrastrukturę internetową, urządzenia i aplikacje internetowe co 1 minutę. Dotcom-Monitor wykrywa problemy z wszystkimi typami sieci, serwerów, stron oraz aplikacji internetowych. Dotcom-Monitor oferuje najlepszy zwrot z inwestycji (ROI) dla firm chcących uniknąć strat przychodów online oraz zainteresowanych stałą poprawą swojej wydajności online.


http://www.Dotcom-Monitor.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Dotcom-Monitor’s UserView Monitoring is the most cost-effective monitoring service in the world. It is only provider of Video Capture - providing a video of a user’s experience when online errors occur. Dotcom-Monitor solutions allow your entire team to avoid losing online revenues. Dotcom-Monitor ensures you understand what your users are experiencing and it helps reduce the time it takes to repair web application errors.
Dotcom-Monitor’s UserView Monitoring jest najbardziej efektywną kosztowo usługą monitoringu na świecie. Firma jest jedynym dostawcą usługi Video Capture, zapewniającej nagrania działań użytkowników w chwili zaistnienia błędu lub awarii. Rozwiązania Dotcom-Monitor pozwalają całemu Twojemu zespołowi uniknąć utraty przychodów online. Dotcom-Monitor pomoże Ci zrozumieć, czego doświadczają użytkownicy korzystający z Twojej witryny czy aplikacji i pomoże zredukować czas potrzebny do naprawy błędów aplikacji webowych.

Najważniejsze wdrożenia

Volvo, Dell, Cisco, Citrix, State of Minnesota – Department of Health, Comcast, Aflac, Xerox
Volvo, Dell, Cisco, Citrix, Departament Zdrowia Stanu Minnesota, Comcast, Aflac, Xerox

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Worldwide monitoring and Worldwide technical support
Monitoring i wsparcie techniczne o zasięgu światowym

Informacje o firmie

Dotcom-Monitor is a 15-year old USA-based company with thousands of happy customers. Dotcom-Monitor is the world leader in helping organizations and companies improve their online speed, performance, and user experience.
Dotcom-Monitor z siedzibą w USA jest firmą o 15-letniej historii i może pochwalić się tysiącami zadowolonych klientów. Dotcom-Monitor jest światowym liderem we wspieraniu organizacji i firm w poprawianiu szybkości działania online, wydajności oraz User Experience.

Dotcom-Monitor
Dotcom-Monitor

Are you interested in constantly improving your web-based revenues, online user experience, and uptime of your online business? Dotcom-Monitor’s UserView Monitoring™ is an...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 4

NOMINACJA

ERP Trends - systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015

Opis

Microsoft Dynamics NAV 2015 to najnowocześniejszy system ERP, nadążający za trendami biznesowymi i marketingowymi, teraz dostępny również w chmurze w modelu SaaS.
Microsoft Dynamics NAV jest rozwiązaniem zbudowanym modułowo, obejmującym wszystkie obszary działalności biznesowej przedsiębiorstwa. System ten można w pełni dostosować do metod pracy przedsiębiorstwa, integrować z bieżącymi systemami i rozbudowywać pod kątem specyficznych wymagań branżowych (PrintVis). Dynamics NAV jest idealnym rozwiązaniem dla firm i organizacji poszukujących kompletnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, łatwego do wdrożenia i konfiguracji, prostego w obsłudze i dostępnego dla każdego. Wbudowane kreatory umożliwiają łatwe i efektywne dostosowanie do szczególnych potrzeb klienta w zakresie funkcjonalności Microsoft Dynamics NAV, co w późniejszym okresie użytkowania systemu, pozwala dokonywać wymaganych zmian bez ingerencji pracowników firmy wdrożeniowej i tym samym ograniczyć koszty jego eksploatacji.
Dla tych, którzy obawiają się wysokich kosztów związanych z wdrożeniem nowego systemu ERP wychodzi naprzeciw chmura i model SaaS (Software as a Service) czyli oprogramowanie jako usługa i możliwość dzierżawienia zasobów sprzętowych. Zaletą tego rozwiązania jest bezpieczeństwo gwarantowane umową z dostawcą i możliwość korzystania z aplikacji w dowolnym miejscu na dowolnym urządzeniu. Takie podejście pozwala na zapoznanie się z systemem eliminując tym samym ryzyko poniesienia wysokich kosztów za wybór niewłaściwego systemu.
Microsoft Dynamics NAV to system do zarządzania firmą, który wyznacza światowy standard dla funkcjonalności, uniwersalności, łatwości adaptacji i prostoty obsługi. Korzysta z niego ponad milion użytkowników na całym świecie!


MS Dynamics NAV 2015 posiada certyfikat zgodności z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o podatku od towarów i usług.


http://acrebit.pl/oferta/ms-dynamics-nav/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

To co wyróżnia system Microsoft Dynamics NAV na tle innych systemów klasy ERP to przede wszystkim dostępność systemu w chmurze w modelu SaaS, która pozwoli na redukcję kosztów IT. Ponadto ważną cechą takiego rozwiązania jest angażowanie wszystkich użytkowników – pracowników, klientów, dostawców w procesy biznesowe, wystarczy dostęp do przeglądarki internetowej.
W Microsoft Dynamics NAV 2015 użytkownicy mogą korzystać również z polskich funkcjonalności takich jak: e-faktury, e-korekty, e-deklaracje, import średnich kursów walut, interfejsy bankowe czy e-logistics.

System Microsoft Dynamics NAV jest narzędziem innowacyjnym zarówno pod względem marketingowym, procesowym jak i organizacyjnym mianowicie:

• Dostęp do systemu ERP poprzez tablety i inne urządzenia mobilne
• Otwarty kod źródłowy, umożliwiający pełną elastyczność modyfikacji systemu przez Klienta
• Rozbudowany pakiet funkcjonalności
• Udoskonalona obsługa systemu
• Zarządzanie środkami pieniężnymi i integracja z bankiem
• Prognozy przepływów pieniężnych – Cash Flow Forecast
• Uproszczony interfejs dla roli Small Business
• Możliwość zintegrowania Power BI z danymi w Microsoft Dynamics NAV 2015
• Integracja z Windows Azure, Office 365, Sharepoint
• Technologia budowania wykresów i raportów
• Technologia SIFT
• Wymiary księgowe i możliwość ich analizy
• Graficzna analiza dostępności w czasie i wg zdarzenia
• Rachunek kosztów (Cost Accounting)

Najważniejsze wdrożenia

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Polskie funkcjonalności NAV 2015 takie jak: e-faktury, e-korekty, e-deklaracje, import średnich kursów walut, interfejsy bankowe czy e-logistics.
2. Certyfikat zgodności z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o podatku od towarów i usług.
3. Dostępność całego systemu Dynamics NAV 2015 w modelu SaaS czyli oprogramowania jako usługi dzierżawionej.

Informacje o firmie

Acrebit S.A. od ponad 10 lat dostarcza wysokiej jakości rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, branży i specyfiki.
Działalność firmy to przede wszystkim kompleksowe wdrażanie systemów ERP (opartych głównie o MS Dynamics NAV) jak i wyspecjalizowanych modułów takich jak: BI, CRM, sprzedaż, logistyka, finanse, księgowość. Systemy te są oferowane zarówno w modelu tradycyjnym (sprzedaż licencji) jak również w modelu SaaS – czyli wynajmu aplikacji.
W ofercie posiadamy także oprogramowanie dla sieci sprzedaży, zintegrowane z systemem centralnym. Oprogramowanie to jest przystosowane do potrzeb biur rachunkowych oraz pracowników mobilnych.

Główne obszary naszej działalności obejmują:

Wdrożenia systemów Microsoft Dynamics NAV
Wdrożenia PrintVis (branża poligraficzna, produkcja zleceniowa i seryjna)
Analizy procesów biznesowych w przedsiębiorstwach
E-commerce
Integrację systemów
Zarządzanie infrastrukturą informatyczną
Obsługa urządzeń mobilnych
SharePoint
Office 365

Microsoft Dynamics NAV 2015
Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 to najnowocześniejszy system ERP, nadążający za trendami biznesowymi i marketingowymi, teraz dostępny również w chmurze w modelu SaaS . Microsoft...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 138

LIDER IT 2015

SAP Business One dla SAP HANA

SAP Business One dla SAP HANA

Opis

SAP Business One umożliwia innowacyjny sposób dotarcia do klienta, dzięki czemu zwiększa się efektywność biznesu, a to oznacza wzrost zysków firmy. Wspomaga zarządzanie każdym aspektem firmy - od sprzedaży i relacji z klientami aż po finanse i bieżące prowadzenie działalności.
SAP Business One zapewnia:
• Przechowywanie wszystkich informacji biznesowych w jednym skalowalnym systemie.
• Automatyzację i przyspieszenie całości procesów biznesowych.
• Lepsze decyzje biznesowe i satysfakcję klienta dzięki działaniu w czasie rzeczywistym.
• Zwiększenie szybkości działania aplikacji i możliwości analitycznych dzięki technologii in-memory.
• Wygodny dostęp do SAP Business One dzięki aplikacji mobilnej.
• Szybkie wdrożenie i dostosowanie do specjalnych potrzeb klientów dzięki ponad 550 dodatkom.


Już ponad 44.000 firm MŚP osiąga swoje cele z SAP Business.


Dzięki funkcjom analitycznym udostępnianym przez platformę SAP HANA™, rozwiązanie SAP® Business One umożliwia wykorzystanie najnowocześniejszych technologii In-Memory Computing do obsługi analiz i raportów.
Klient zyskuje dostęp w czasie rzeczywistym do informacji ułatwiających podejmowanie decyzji, a także możliwość szczegółowego przeglądania tych informacji bez pomocy działu IT. Pozwala to na szybsze podejmowanie trafnych decyzji i zwiększenie produktywności pracowników, ponieważ to użytkownicy mają kontrolę nad informacjami.

Korzyści biznesowe

• Szybsze podejmowanie lepszych decyzji dzięki błyskawicznie tworzonym raportom, możliwości wyszukiwania danych całego przedsiębiorstwa oraz dostępowi do większej ilości informacji.
• Większa wydajność pracowników dzięki możliwości generowania raportów standardowych i ad hoc w czasie rzeczywistym.
• Większa rentowność dzięki podejmowaniu trafnych decyzji na podstawie danych transakcyjnych i operacyjnych przechowywanych w aplikacji SAP Business One.
  Predykcja – przewidywanie przyszłości na podstawie danych historycznych.
• Długofalowe bezpieczeństwo inwestycji, wynikające z zastosowania kompleksowego rozwiązania jednego producenta.


Więcej informacji na temat SAP Business One dla SAP HANA


http://www.computec.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Rewolucja SAP HANA polega na przeniesieniu zarządzania wielkimi zbiorami danych z przestrzeni dyskowej   do pamięci serwera, co otwiera zupełnie nowe mozliwości raportowania i analizowania danych.
Do 960x* Poprawa szybkości raportowania
Do 46x*   Poprawa szybkości wyszukiwania informacji
Do 12x*   Poprawa przepustowości systemu
Do 30x*   Poprawa szybkości transakcji
*potwierdzone w wyniku testów porównawczych najnowszej wersji SAP HANA z rozwiązaniem na SQL

Najważniejsze wdrożenia

• MAN Truck and Bus
• Grupa Boryszew
• Chełmski Cement - (Cemex)
• Krynicki Recycling

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• Baza Danych w pamięci,
• Raporty w czasie reczywistym,
• Wszechstronna analityka z predykcją.

Informacje o firmie

CompuTec S.A. to najbardziej utytułowany Złoty Partner SAP wielokrotnie nagradzany m.in. jako Najlepszy Partner SAP Business One w Europie Środkowej i Wschodniej czy Światowy Lider Innowacji, który od lat tworzy i wdraża rozwiązania IT dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Specjalizuje się we wdrożeniach SAP Business One oraz SAP Business Objects dla przedsiębiorców w Polsce i zagranicą.
Nadrzędnym celem CompuTec jest zwiększanie konkurencyjności i efektywności obsługiwanych firm, poprzez maksymalizację ROI i minimalizację ryzyka nietrafionych inwestycji IT.

Doświadczenie CompuTec oraz fachowa kadra, której umiejętności potwierdzają liczne certyfikaty, pozwalają na kompleksową realizację zarówno typowych, jak i specyficznych projektów – począwszy od infrastruktur teleinformatycznych, po zintegrowane systemy zarządzania w zakresie ERP, CRM oraz EIM. CompuTec jako trzeci na świecie wdrożył wersję SAP Business One 9.0 oraz jako pierwszy – najnowszą wersję 9.1 na platformie SAP HANA.

CompuTec
jest wybierany przez szereg klientów z różnych branż na całym świecie. Ma ich ponad 150 w kilkunastu gałęziach przemysłu.
Wielu naszych klientów jest liderami w swoich dziedzinach np.: Boryszew – wiodąca grupa kapitałowa w Polsce, MAN Truck and Bus – producent samochodów ciężarowych, Chełmski Cement (Cemex) – producent i dostawca materiałów budowlanych, Krynicki Recykling – przetwórstwo odpadów szklanych, SPAFood – obróbka mięsa oraz Zelan – producent opakowań jednorazowych z tworzyw sztucznych.
Implementacja CompuTec w firmie Savitor została nagrodzona w prestiżowym, europejskim konkursie SAP Quality Awards za jakość i metodykę wdrożenia. CompuTec został również wyróżniony w tym samym konkursie za wzrorową implementację w firmie Retail Partner Polska - wyłacznego dystrybutora w Polsce firmy Checkpoint Systems - światowego lidera w dziedzinie zabezpieczania towarów. Powyższe nagrody CompuTec otrzymał jako jedyny partner SAP Business One w Polsce.
Dedykowany dział rozwoju rozwiązań dla SAP Business One tworzy między innymi rozwiązania wspierające produkcję (CompuTec ProcessForce – prestiżowa nagroda SAP Global SSP dla Najlepszego Nowego Rozwiązania Branżowego) gospodarkę magazynową (CompuTec WMS), rejestrację produkcji (CompuTec PDC) i swobodny transfer danych z poziomu programu Microsoft Excel (CompuTec Exface). Oferujemy również unikatowe aplikacje wsparcia branżowego, np. program do kompleksowej obsługi serwisu samochodowego (CompuTec DMS).
www.computec.pl
www.processforce.eu

SAP Business One dla SAP HANA
SAP Business One dla SAP HANA

SAP Business One umożliwia innowacyjny sposób dotarcia do klienta, dzięki czemu zwiększa się efektywność biznesu, a to oznacza wzrost zysków firmy. Wspomaga zarządzanie...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 179

NOMINACJA

GREENTREE

GREENTREE

Opis

Greentree to oprogramowanie dla firm, które zapewnia Ci szeroki wachlarz odpowiednich i reagujących modułów oraz podmodułów rzadko spotykanych w innych pakietach. Uruchamiasz elementy, których potrzebujesz, efektywnie dopasowując system do swojej firmy. Podczas gdy Twój biznes się rozwija, Greentree rozrasta się razem z Tobą.
Greentree usuwa długie, skomplikowane zadania i bez wysiłku zarządza zmianami w celu zwiększenia potencjału twojej firmy. Umożliwia Ci podjęcie decyzji, które są opłacalne i sprawdzone.
Nasze oprogramowanie składa się z 84 modułów. Pozwolą Ci one m.in. na:
- zarządzanie procesami biznesowymi i organizację zadań,
- dostęp do informacji i sporządzanie sprawozdań
- prowadzenie eBiznesu,
- korzystanie z rozwiązań mobilnych,
- zarządzanie finansami i kosztami pracy,
- kontrolowanie łańcucha dostaw i dystrybucji,
- zarządzanie zasobami ludzkimi, listami płac i relacjami z klientami,
- obsługę i zarządzanie aktywami.


http://www.greentree.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Oprogramowanie Greentree 4 posiada kompletny system ERP, który działa zarówno na komputerach jak i na urządzeniach mobilnych – telefonach i tabletach. Dzięki temu możesz doglądać swoich interesów gdziekolwiek jesteś.

Najważniejsze wdrożenia

- TATA w Londynie
- C&D Production w Nowym Orleanie

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- aktywny pulpit,
- możliwość korzystania z Greentree4 zarówno na komputerze, jaki i na tablecie czy telefonie komórkowym,
- nie trzeba wykorzystywać wszystkich istniejących modułów. Greentree z łatwością dostosuje się do Twoich potrzeb.

Informacje o firmie

Techiona International jest dostawcą rozwiązań biznesowych i technologicznych w postaci oprogramowania dla firm. Z naszych usług korzystają klienci ze Szkocji, Wielkiej Brytanii, Europy, Ameryki Północnej i Australii.
Nasze rozwiązania to oprogramowanie i technologia oparta na:
• Jade
• Microsoft Office
• Microsoft SQL Server
• Crystal Reports
• Orbis TaskCentre
• Citrix XenApp
Firma ma duże doświadczenie we wdrażaniu systemów w środowisku LAN, WAN, VPN i Citrix, w wielu sektorach rynku i rodzajach przemysłu.
Techiona International zajmuje się również outsourcingiem księgowości.

GREENTREE
GREENTREE

Greentree to oprogramowanie dla firm, które zapewnia Ci szeroki wachlarz odpowiednich i reagujących modułów oraz podmodułów rzadko spotykanych w innych pakietach....

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 30

NOMINACJA

system klasy ERP proALPHA

system klasy ERP proALPHA

Opis

Koncepcja systemu proALPHA® skoncentrowana jest od dawna na optymalnym dostosowaniu do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych średniej wielkości. Opracowano kompletne, zintegrowane rozwiązanie, za pomocą którego mogą być realizowane wszelkie zadania tych przedsiębiorstw. System umożliwia łatwe wprowadzanie indywidualnych rozszerzeń oraz ich adaptacje do kolejnych wersji oprogramowania poprzez funkcje UserExits. System proALPHA® zawiera nie tylko typowe funkcjonalności oprogramowania klasy ERP, jak logistykę, czy rachunkowość, lecz także wspomaga działalność firmy w obszarze relacji z klientami (CRM – Zarzadzanie Relacjami z Klientami) oraz przy realizacji procesów obejmujących wiele przedsiębiorstw (SCM – Zarzadzanie Łańcuchami Dostaw). Dostępne są przy tym wszystkie aktualne technologie komunikacyjne wraz z pełnym „oprzyrządowaniem” e-Businessu. System ma strukturę modułowa. Przy jego tworzeniu wszystkie elementy traktowane były, jako jednakowo ważne. W ten sposób powstał zintegrowany system „z jednej ręki”. Integracja oznacza tu pełne odzwierciedlenie wartościowe transakcji ilościowych w całym przedsiębiorstwie. Na przykład, każda zmiana zapasów magazynowych ma swoje wartościowe odbicie zarówno w gospodarce materiałowej, jak i w księgowości.


http://www.proalpha.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Szyna INWB (Integration Workbench) w technologii ESB. Technologia na bazie której oparta jest cała struktura proALPHA®. Baza danych, usługi systemu oraz procesy biznesowe komunikują się nie bezpośrednio z interfejsem systemu czy usługami zewnętrznymi (jak np. EDI), lecz używają do tego celu szyny INWB. Takie rozwiązanie pozwala w prosty sposób dołączyć wszelkie zewnętrzne interfejsy (WWW, urządzenia mobilne) oraz inne systemy (MES, CAM etc.), które dostają takie same prawa dostępu co obiekty systemowe. Ponadto szyna INWB dba o spójność danych i dostęp do nich dzięki czemu nie ma zagrożenia próby zapisu tych samych danych przez wiele systemów jednocześnie.

Najważniejsze wdrożenia

Kabel-Technik Polska Sp. z o.o., Produkcja wiązek kablowych
LUG Light Factory Sp. z o.o., produkcja opraw oświetleniowych
LINSTAL Sp. z o.o., Produkcja konstrukcji stalowych
Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A., Odlewnia

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. W pełni zintegrowany system ERP , pozwalający na pełną integrację z rozwiązaniami zewnętrznymi dzięki szynie INWB
2. Rozwiązanie klasy APS zintegrowane w systemie (nie jest to zewnętrzne rozwiązanie wykorzystujące dane z systemu, lecz jeden z modułów systemu korzystający nie tylko z danych produkcyjnych, ale także gospodarki magazynowej, zakupów, a nawet zaplanowanych i nie zatwierdzonych planów sprzedaży)
3. Workflow obecny w każdym miejscu systemu, w którym możliwe jest odzwierciedlenie wszystkich procesów biznesowych zachodzących w firmie łącznie z procesami audytowanymi (np. ISO)

Informacje o firmie

Grupa proALPHA to Business Service Provider czyli dostawca usług biznesowych. Całościowe spektrum usług proALPHA obejmuje nie tylko najnowocześniejsze oprogramowanie biznesowe, ale także szeroko rozumiane usługi biznesowe. Poprzez połączenie programowania i dystrybucji zintegrowanego, kompletnego rozwiązania klasy ERP z usługami doradczymi, proALPHA bez trudu konkuruje z firmami o identycznym profilu na rynku. W 2005 roku powstał spółka córka proALPHA Polska Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Od tego czasu prowadzi wdrożenia na terenie Polski, do dziś system wdrożono w blisko 60 polskich firmach z 120 mandantami.

system klasy ERP proALPHA
system klasy ERP proALPHA

Koncepcja systemu proALPHA® skoncentrowana jest od dawna na optymalnym dostosowaniu do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych średniej wielkości. Opracowano kompletne,...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 24

Industry Dedicated IT Solutions - informatyczne rozwiązania branżowe

Pretius Sales Commission

Pretius Sales Commission

Opis

Pretius Sales Commission to zaawansowane rozwiązanie klasy Incentive Compensation Management automatyzujące procesy naliczania, raportowania i analizowania prowizji oraz premii sprzedażowych. Posiada zintegrowane narzędzie klasy Workflow (przepływ pracy), które umożliwia modelowanie zaawansowanych procesów zarządzania siecią sprzedaży.
Rozwiązanie może być wdrażane zarówno w małych organizacjach, jak i w korporacjach o złożonych i rozległych sieciach sprzedażowych. Pretius Sales Commission adresuje następujące potrzeby:
• Pełna audtyowalność naliczonych prowizji – transparentność reguł i procesu naliczania to klucz do sukcesu we współpracy zarówno z własnym działem sprzedaży, jak i z partnerami.
• Zapewnienie poprawności danych i minimalizacja reklamacji – nasze rozwiązanie „wymusza” na organizacji dbałość o jakość danych. Dzięki zaawansowanemu mechanizmowi kontroli i wykrywania błędów niemożliwe jest przeprowadzenie naliczenia na podstawie niespójnych informacji.
• Zaawansowane raportowanie – proces naliczania prowizji ma duży wpływ na funkcjonowanie organizacji i wiele działów wymaga innego spojrzenia na dane rozliczeniowe. Dzięki łatwej personalizacji raportów możliwe jest dostarczenie danych w oczekiwanym formacie.
• Wsparcie dla procesów księgowych – system umożliwia integrację z systemami księgowymi, a w najbardziej złożonych wdrożeniach generowanie dokumentów księgowych (faktur, korekt).


http://pretius.com/rozwiazania/sales-commission/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Pretius Sales Commission to rozwiązanie, które w innowacyjny sposób podchodzi do pracy użytkowników z narzędziami naliczeń prowizji. Wiemy, że praca z rozliczeniami prowizji najczęściej zaczyna się od MS Excel. Jednak wraz ze wzrostem zapotrzebowania na audytowalność, dostępność dla większej liczby działów, zwiększające się potrzeby raportowe i wydajność, konieczna jest migracja do innego narzędzia. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań zarówno w warstwie prezentacji użytkownika jak i przetwarzania danych Pretius Sales Commission umożliwia płynne przejście z procesów opartych o wymianę / współdzielenie plików na pracę z aplikacją webową.

Najważniejsze wdrożenia

Najważniejsze wdrożenia:
• RWE Polska
• BIG Infomonitor
• Netia
• NC+

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• Kompletność rozwiązania – zarządzania siecią sprzedaży, konfiguracja i realizacja naliczeń, zawansowane raporty
• Nowoczesny i przyjazny interfejs użytkownika (wykorzystujący najnowsze technologie webowe: HTML5, CSS3)
• Możliwość pracy z systemem z wykorzystaniem tabletów

Informacje o firmie

Pretius to firma dostarczająca innowacyjne rozwiązania informatyczne dla biznesu. Jesteśmy obecni na rynku od 2006 roku. Zrealizowaliśmy wiele wdrożeń i projektów dla klientów z branży telekomunikacyjnej, medialnej, energetycznej, finansowej, a także dla organizacji pozarządowych (NGO).
Nasze rozwiązania skupiają się głównie na następujących obszarach funkcjonowania organizacji: • obsługi kontaktu z klientami (rozwiązania klasy Customer Relationship Management, Selfcare – samoobsługa klienta)
• optymalizacji sposobu pracy organizacji i kooperacji z kontrahentami – rozliczenia prowizji, wsparcie procesów zakupowych, portale intranetowe i extranetowe integracji rozwiązań informatycznych – systemy klasy Enterprise Service Bus, Operational Data Store, a także rozwiązania Machine2Machine

Pretius Sales Commission
Pretius Sales Commission

Pretius Sales Commission to zaawansowane rozwiązanie klasy Incentive Compensation Management automatyzujące procesy naliczania, raportowania i analizowania prowizji oraz premii...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 116

LIDER IT 2015

PrintVis w chmurze

PrintVis w chmurze

Opis

PRINTVIS: KOMPLTENE ROZWIĄZANIE DLA POLIGRAFII, OPAKOWAŃ, PRODUKCJI ZLECENIOWEJ I SERYJNEJ W CHMURZE


PrintVis jako rozwiązanie, zbudowane zostało w oparciu o Microsoft Dynamics NAV. Umożliwia ono zarządzanie wszystkimi obszarami działalności firmy poligraficznej, produkcyjnej niezależnie od jej specyfiki. Zapewnia zarządzanie działem sprzedaży, produkcji, kontrolę zapasów, elektroniczne zlecenia produkcyjne (job tickets), szczegółową analizę finansową, kosztorysowanie oraz wiele innych funkcji. PrintVis zapewnia wysoką efektywność, ponieważ jest to narzędzie z zakresu zarządzania firmą, które łączy w jedno funkcje zazwyczaj realizowane przez różne systemy. Teraz dostępny również w chmurze w modelu SaaS (Software as a Service).
PrintVis oferuje przystępny interfejs użytkownika a także integruje się z innymi technologiami stosowanymi w organizacji, zwiększając efektywność wartości inwestycji w technologię i umiejętności.
Rozwiązanie to daje pełną kontrolę oraz przejrzystość nad całym cyklem produkcyjnym – od błyskawicznego przygotowania nawet bardzo skomplikowanej wyceny i rozliczenie produkcji, poprzez podjęcie właściwej decyzji i zastosowanie analiz statystycznych.

ZALETY PrintVis:
• niezawodne i szybkie tworzenie kosztorysów w oparciu o szczegółowe zestawienie nie tylko kosztów wprost, ale również uwzględnienie kosztów pracy i kosztów dodatkowych
• fakturowanie w pełni zintegrowane z systemem kosztorysowania i wyceny zleceń
• możliwość dostosowania poszczególnych faktur, tak aby zawierały informacje, które są najbardziej istotne z punktu widzenia firmy i klientów
• rozbudowane funkcje analizy kosztów umożliwiające podejmowanie decyzji w sprawie najbardziej ekonomicznych sposobów realizacji projektu
• generowanie informacji na temat kosztów całkowitych, kosztów ogólnych, marży oraz ceny sprzedaży; umożliwienie zachowania konkurencyjności dzięki możliwości przygotowania każdorazowo zindywidualizowanych ofert cenowych
• dobór elementów projektu, tak aby automatycznie wygenerować dokładną ofertę oraz zminimalizować błędy w jej wycenie

Korzyści biznesowe wynikające z zastosowania PrintVis w modelu Saas:
• oszczędność środków finansowych koniecznych w przypadku zakupu systemu na własność
• oszczędność w zakresie stałych kosztów w przypadku utrzymywania systemu na własnym sprzęcie z własnym zespołem
• dostępność z każdego miejsca dla użytkowników posiadający dostęp do Internetu


http://printvis.com/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

• dostępność PrinVis w chmurze w modelu Saas (Software as a Service)
• najnowszy język oprogramowania
• najnowsze formy komunikacji z aplikacjami
• system ogólnoświatowy certyfikowany przez Microsoft
• system na bieżąco aktualizowany według potrzeb Klientów w oparciu o doświadczenia ponad 100 000 tysięcy firm współpracujących z Microsoft

Najważniejsze wdrożenia

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

kompleksowość, elastyczność i skalowalność rozwiązania pozwalająca dostosować system do wymagań
• dostępność całego systemu PrintVis w modelu SaaS

Informacje o firmie

Acrebit S.A. od ponad 10 lat dostarcza wysokiej jakości rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, branży i specyfiki.
Działalność firmy to przede wszystkim kompleksowe wdrażanie systemów ERP (opartych głównie o MS Dynamics NAV) jak i wyspecjalizowanych modułów takich jak: BI, CRM, sprzedaż, logistyka, finanse, księgowość. Systemy te są oferowane zarówno w modelu tradycyjnym (sprzedaż licencji) jak również w modelu SaaS – czyli wynajmu aplikacji.
W ofercie posiadamy także oprogramowanie dla sieci sprzedaży, zintegrowane z systemem centralnym. Oprogramowanie to jest przystosowane do potrzeb biur rachunkowych oraz pracowników mobilnych.

Główne obszary naszej działalności obejmują:

Wdrożenia systemów Microsoft Dynamics NAV
Wdrożenia PrintVis (branża poligraficzna, produkcja zleceniowa i seryjna)
Analizy procesów biznesowych w przedsiębiorstwach
E-commerce
Integrację systemów
Zarządzanie infrastrukturą informatyczną
Obsługa urządzeń mobilnych
SharePoint
Office 365

PrintVis w chmurze
PrintVis w chmurze

PRINTVIS: KOMPLTENE ROZWIĄZANIE DLA POLIGRAFII, OPAKOWAŃ, PRODUKCJI ZLECENIOWEJ I SERYJNEJ W CHMURZE PrintVis jako rozwiązanie, zbudowane zostało w oparciu o Microsoft...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 128

NOMINACJA

SaldeoSMART

SaldeoSMART

Opis

SaldeoSMART to innowacyjny program do odczytywania faktur i ich elektronicznego obiegu.
Program eliminuje pracę z dokumentem papierowym. Dzięki zastosowaniu technologii OCR dane z dokumentu są automatycznie wprowadzane do systemu i na ich podstawie dokument trafia w odpowiedni obieg. System wyposażony jest w mechanizmy sztucznej inteligencji, które pozwalają na znaczące przyspieszenie procesu akceptacji dokumentów i ich późniejszego księgowania. SaldeoSMART integruje się z ponad 20-toma popularnymi programami księgowymi oraz systemami klasy ERP.
Dostarcza zaawansowaną technologię i sprawdzone modele organizacji pracy z dokumentami z wykorzystaniem elastycznego obiegu dokumentów w firmie, którego wdrożenia pozwala na oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów firmy.
Dodatkowo stanowi nowoczesne elektroniczne archiwum dokumentów z wielodostępem oraz zaawansowaną wyszukiwarką. Pozwala również na dostęp do obrazu dokumentu bezpośrednio z zewnętrznych programu.
Dostępny jest w dwóch modelach: w wersji instalowanej lokalnie w firmie oraz jako oprogramowanie w modelu SaaS.


http://www.saldeosmart.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

1. Eliminacja ręcznego wprowadzania dokumentu do obiegu – dzięki zastosowaniu technologii OCR system samodzielnie odszukuje dane potrzebne do rejestracji dokumentu w systemie i jego wprowadzenia do odpowiedniego obiegu w firmie.
2. Specjalizacja w zakresie dokumentów księgowych – system stworzony we współpracy ze specjalistycznymi biurami rachunkowymi pozwala na rozdekretowanie dokumentów księgowych (faktur) bezpośrednio w systemie i ich przeniesienie do programu księgowego. System wyposażony jest w mechanizmy samouczące, które podpowiadają dekretację i automatyzują proces księgowania.
3. Elastyczność konfiguracji obiegu – intuicyjny i elastyczny kreator konfiguracji pozwala na szybkie wdrożenie i możliwość dokonywania zmian w procesie w każdym momencie pracy z aplikacją.

Najważniejsze wdrożenia

1. Venezia – ogólnopolska sieć sklepów obuwnicznych
2. Platinum – sieć siłowni wielkopowierzchniowych
3. Liczne biura rachunkowe i kancelarie podatkowe – np. Biuro Rachunkowe EDIS (Tychy), PC Partner Kancelaria Biegłego Rewidenta (Kraków), Krystan – Biuro Usług Księgowych (Kraków).

Informacje o firmie

Producentem aplikacji SaldeoSMART jest firma BrainSHARE IT sp. z o.o. Firma założona w 2009 roku specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań automatyzującej proces obiegu dokumentów i ich księgowania. Tworzy systemy oparte o technologię OCR oraz elementy sztucznej inteligencji.
Wieloletnie doświadczenie i współpraca ze specjalistami pozwoliła na dostarczenie rozwiązań wspomagających pracę kilku tysięcy klientów.

SaldeoSMART
SaldeoSMART

SaldeoSMART to innowacyjny program do odczytywania faktur i ich elektronicznego obiegu. Program eliminuje pracę z dokumentem papierowym. Dzięki zastosowaniu technologii OCR dane z...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 44

NOMINACJA

Baza Cen

Baza Cen

Opis

Baza Cen oferowana przez Cenatorium to nowoczesne narzędzie oparte o najnowsze rozwiązania technologiczne. Dostarcza ono aktualnych i precyzyjnych danych o transakcjach na rynku nieruchomości, a także pozwala na prowadzenie wielowymiarowe analizy oparte o dane z systemu. Niemal całkowite pokrycie terytorialne (95% powiatów w Polsce), konsekwentne uzupełnianie bazy (2,4 mln rekordów) a przede wszystkim implementacja kolejnych rozwiązań z obszaru nowych technologii sprawiają, że Baza Cen jest intuicyjnym narzędziem ułatwiającym pracę m.in. analitykom rynku nieruchomości. Spółka zatrudnia kilkudziesięciu wybitnej klasy informatyków i osób zajmującym się przetwarzaniem danych przestrzennych, dbających o uzupełnianie danych bazy cen z rejestrów państwowych trybie ciągłym. Równocześnie zespół ten rozwija Bazę Cen wprowadzając kolejne rozwiązania - przez dedykowane aplikacje - istotne z punktu widzenia klientów.

Jednym z kluczowych elementów usługi jest stworzone przez Cenatorium oprogramowanie i procedury, które pozwalają na przetwarzanie danych z kilkudziesięciu różnych formatów i kilkuset źródeł danych do jednolitej bazy danych, co umożliwia wyszukiwanie transakcji z całej Polski z wykorzystaniem takich samych kryteriów i filtrów.

Baza Cen jest niezastąpionym narzędziem w pracy bankowców w procesie podejmowania decyzji przyznawania kredytów hipotecznych, monitoringu portfela oraz modelu prognostycznego. Narzędzie sprawdza się również doskonale przy wycenie nieruchomości i służebności przesyłu dla dużych spółek infrastrukturalnych, m.in. elektroenergetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Baza Cen jest największą komercyjną tego typu bazą w Polsce, która jest dostępna online i opartą o wykorzystanie map. To kwintesencja idei Data Science. Dodatkowo Cenatorium zastosowało wiele rozwiązań wspierających bezpieczeństwo i wydajność systemu. Są wśród nich klaster dedykowanych serwerów, zaawansowane zabezpieczenia przed włamaniem i masowym poborem danych czy redundantny system awaryjny.
Autorskie oprogramowanie do standaryzacji i integracji danych, automatyczna geolokalizacją, a także dodatkowa weryfikacja poprawności i przetwarzanie danych z formatów analogowych stanowią największe przewagi Bazy Cen.

Najważniejsze wdrożenia

Większość projektów jest objęta umową o poufności. Jednak swoich referencji udzielili nam, m.in.: PGE, PSE Operator, NASK, Gaz System, Idea Bank, Alior Bank, BOŚ Bank, PKP SA, firmy wyceniające oraz deweloperzy.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- innowacyjne podejście do zagadnienia prezentacji danych o transakcji na rynku nieruchomości (konwergencja)
- geograficzne odniesienie bazy danych
- każda transakcja jest zgeolokalizowana i możliwa do prezentacji na mapie, oraz do wykorzystania w analizach przestrzennych,
- dostępność online, za pośrednictwem interfejsu www, bez konieczności instalowania oprogramowania po stronie klienta
- dedykowane, stworzone przez Cenatorium oprogramowanie ujednolicające dane z kilkuset źródeł do jednolitej postaci bazy danych, na której pracuje użytkownik.

Informacje o firmie

Cenatorium jest spółką, która powstała w 2013 roku. Kluczowym zasobem firmy jest zespół doświadczonych specjalistów z zakresu: zaawansowanych technologii przetwarzania danych przestrzennych, sektora bankowego, nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych. Unikatowe know-how, doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów infrastrukturalnych oraz jednostek samorządowych i rządowych, a także znaczące inwestycje w nowe technologie pozwalają Cenatorium na intensywny rozwój oraz wyznaczanie nowych standardów na rynku przetwarzania informacji o nieruchomościach. Spółka działa w kilku strategicznych aliansach w różnych obszarach, m.in. z EY, Grupą Morizon-Melog. Cenatorium na stałe dostarcza rozwiązania (Baza Cen) m.in. pięciu bankom z TOP10 banków w Polsce, współpracuje z NASK i ośrodkami badań i innowacji. Inwestorami Cenatorium są lider na rynku opracowań planistycznych - Inplus oraz fundusz Solter Capital Group

Baza Cen
Baza Cen

Baza Cen oferowana przez Cenatorium to nowoczesne narzędzie oparte o najnowsze rozwiązania technologiczne. Dostarcza ono aktualnych i precyzyjnych danych o transakcjach na rynku...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 42

System RCP i KD - BioRCP

System RCP i KD - BioRCP

Opis

System Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu w oparciu o czytnik linii papilarnych BioStation T2.
BioStation T2 to terminal linii papilarnych służący do Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu, który łączy w sobie wiele innowacyjnych cech z zawansowana technologią detekcji twarzy. Posiada 5” ekran dotykowy z przyjaznym dla użytkownika interfejsem graficznym. Wbudowany serwer WWW pozwala na zarządzanie systemem bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania. Wbudowana kamera z funkcją detekcji twarzy zapobiega rejestrowaniu się za innego użytkownika w przypadku korzystania z kart RFID. Zasilanie terminala przez PoE pozwala ograniczyć koszty instalacji. Nowoczesny design zadowoli najbardziej wymagającego odbiorcę. Ogromna wydajność terminala: 1:3 000 dopasowań na sekundę, 200 000 użytkowników, 1 000 000 zdarzeń, wszechstronność interfejsów: PoE, WiFi, TCP/IP, RS485/232, Wiegand, wbudowane przekaźniki. Dodatkowo wbudowany wideofon – interfejs audio-video oparty o TCP/IP lub analogowy wideodomofon. Obsługa kart zbliżeniowych w standardzie Unique, Mifare/DesFire. Wydajny procesor: 667 MHz RISC, 533MHz DSP, pamięć: 1 GB Flash, 256 MB RAM.
Standardowo do urządzenia dodawane jest oprogramowanie zarządzające BioStar służące do zarządzania systemem Kontroli Dostępu.
Dzięki aplikacji BioRCP i przy pomocy urządzenia możemy rejestrować czas pracy użytkownika. Autorska aplikacja BioRCP jest zgodna z przepisami prawa pracy, obsługuje różne systemy i rozkłady czasu pracy ( w tym pracy zmianowej) dodatkowo oferując rozbudowane raportowanie. Aplikacja BioRCP występuje w wersji webowej oraz możliwość integracji z systemem kadrowo-płacowym.


http://www.biometria.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

1)Czytnik/kontroler łączy się automatycznie z serwerem, aby przesłać zarejestrowane dane bezpośrednio do bazy danych w czasie rzeczywistym. W większości rozwiązań na rynku dane muszą zostać pobrane z czytnika.
2)Dane mogą być automatycznie zapisywane do bazy danych MSSQL Server, Oracle lub MYSQL. Zazwyczaj większość programów do kontroli dostępu obsługuje tylko jeden rodzaj bazy danych.
3) Każdy pracownik może mieć ustawioną inną metodę identyfikacji/weryfikacji. Np. Kowalski – palec, Jankowski , Karta + detekcja twarzy i wykonywania zdjęcia. W większości systemów określa się rodzaj weryfikacji dla całego czytnika lub systemu.
4)Wbudowany w czytnik wideo-domofon umożliwia instalację oprogramowania na komputerze i nawiązanie komunikacji pomiędzy osobą przy czytniku a aplikacją w komputerze (głos + obraz + możliwość otwarcia drzwi). Dodatkowo można podłączyć standardowy unifon analogowy lub IP.
5)Wbudowany webserwer w czytnik ,dzięki któremu można zarządzać całą rodziną czytników Suprema poprzez stronę internetową. Umożliwia otwieranie drzwi czy dodawanie pracowników.

Najważniejsze wdrożenia

Lista wybranych wdrożeń Systemu Rejestracji Czasu Pracy:
1. Jagiellońskie Centrum Innowacji – Kraków,
2. Kolporter, Kielce,
3. Alvernia Studios Sp. z o.o., – Kraków,
4. Polimex Mostostal – Warszawa wraz z oddziałami,
5. McDonald’s Polska Sp. z o.o.,– Warszawa,
6. JBB – Łyse,
7. SiMS – Bydgoszcz,
8. Urząd Miasta Sławków – Sławków,
9. redNet – Jaworzno,
10. Polski Związek Piłki Nożnej – Warszawa,
11. Zakład Energetyczny – ŁódźTeren,
12. Naftoremont – Płock,
13. Izba Celna – Gdynia,
14. Urząd Skarbowy – Zawiercie,
15. Muzeum Pałac w Wilanowie
16. Spedimex – Sosnowiec
17. Instytut Fizjologii i Patologi Słuchu – Warszawa,
18. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych – Warszawa,
19. Politechnika Śląska – Gliwice,
20. Hotel Korona – Warszawa

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Innowacyjne cechy terminala: wbudowany serwer www, technologia detekcji twarzy, identyfikacji linii papilarnych, kart Mifare ,wbudowany videdomofon -IP, wszechstronność interfejsów, zasilanie PoE,
2. Autorska aplikacja do Rozliczania Czasu Pracy BioRCP – dostępna również w wersji webowej,
3. Dane mogą być automatycznie zapisywane do bazy danych MSSQL Server, Oracle lub MYSQL. Zazwyczaj większość programów do kontroli dostępu obsługuje tylko jeden rodzaj bazy danych

Informacje o firmie

Firma Cardco Sp. z o.o. od 1993 roku rozpoczęła wdrażanie systemów kontroli dostępu (KD) i rozliczenia czasu pracy (RCP) w oparciu o biometrię linii papilarnych.
Początkowo wdrażaliśmy i sprzedawaliśmy jako pierwsi w Polsce nowoczesne systemy kontroli dostępu do komputera. W późniejszym etapie działalności nasza firma postanowiła dostarczać na rynek Polski kompleksowe systemy biometryczne. Od tamtego czasu oferujemy sprawdzone systemy rozpoznawania linii papilarnych, tęczówki oka i geometrii twarzy. Wykonaliśmy instalacje systemów kontroli dostępu w oparciu o czytniki linii papilarnych w wielu polskich firmach ciesząc się dzięki temu świetnymi referencjami, czego niejedna firma działająca w tej samej branży mogłaby nam pozazdrościć. W 2004 roku poszerzyliśmy naszą ofertę o kolejne produkty biometryczne tj. klamki, zamki, myszki, pendrive-y.
Od 2007 roku w naszej ofercie znaleźć można także moduły biometryczne, poszukiwane przez firmy produkcyjne.
Naszym celem jest dostarczanie na rynek Polski produktów biometrycznych najwyższej jakości. Jak dotychczas, niezależnie od implementowanych technologii, najsłabszym ogniwem każdego systemu bezpieczeństwa jest czynnik ludzki. Strefa zaufania pomiędzy ludźmi, wzmocniona instytucją kontroli i analityczną rekrutacja, nie wystarcza by zapobiegać powstawaniu luk bezpieczeństwa spowodowanych właśnie czynnikiem ludzkim. Celem naszej firmy jest zwiększenie zainteresowania rozwiązaniami rodzącymi się na naszych oczach, które wychodzą naprzeciw społecznym oczekiwaniom w świecie rosnących zagrożeń. Takimi rozwiązaniami są miedzy innymi systemy kontroli dostępu, które są systemami sterowania i zarządzania dostępem do wybranych obiektów lub zasobów. W istocie system kontroli dostępu obejmuje wiele technicznych rozwiązań, których zadaniem jest umożliwianie swobodnego poruszania się w obiekcie osób uprawnionych oraz ochrona przed wstępem do obiektów osób nieuprawnionych. W zależności od wymagań w zakresie bezpieczeństwa, rozwiązanie to może mieć charakter zarówno prostego narzędzia kontroli ruchu osób, jak również w pełni profesjonalnego systemu zarządzania całym obiektem i funkcjonującym w nim systemem bezpieczeństwa. W chwili obecnej jesteśmy wyłącznymi dostawcami produktów Supremy i eKey - wiodących dostawców algorytmów odczytu palca.
Pragniemy, aby nowoczesne systemy biometryczne znalazły zastosowanie zarówno przy zabezpieczeniu małych jak i dużych obiektów a także maksymalnie zwiększyły bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszechobecnym terroryzmem i piractwem komputerowym. Nasza oferta skierowana jest zarówno do firm czy instytucji państwowych jak i klientów indywidualnych. Mamy doświadczenie w zabezpieczeniu obiektów każdego rodzaju. Klientom gwarantujemy przede wszystkim profesjonalizm, dyskrecję, sprzęt najwyższej jakości, dogodny termin realizacji, szybkie wykonanie usługi, korzystna cenę oraz stała obsługę serwisową.

System RCP i KD - BioRCP
System RCP i KD - BioRCP

System Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu w oparciu o czytnik linii papilarnych BioStation T2. BioStation T2 to terminal linii papilarnych służący do Rejestracji Czasu Pracy...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 1

Infrastructure Innovation - infrastruktura fizyczna

SRT6KXLI, Smart-UPS SRT 6000VA 230V

SRT6KXLI,  Smart-UPS SRT 6000VA 230V

Opis

Zasilacz Smart-UPS SRT 6000VA 230V zapewnia ochronę z prawdziwą podwójną konwersją On-Line w gęstych środowiskach serwerów, sieciach głosowych i przesyłających dane, laboratoriach medycznych i przemyśle lekkim. Gdy wymagany jest czas podtrzymania mierzony w godzinach, a nie minutach, możliwe jest skonfigurowanie zasilacza z dodatkowymi modułami akumulatorowymi i zapewnienie ciągłości zasilania systemów o krytycznym znaczeniu. Dołączone do zasilacza oprogramowanie zarządzające PowerChute zapewnia nienadzorowane, bezpieczne zamykanie sieciowych systemów operacyjnych. Urządzenie zawierają wbudowaną kartę zarządzająca Network Management Card do zdalnego zarządzania.


http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/pl/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Zasilacz SRT6KXLI posiada zainstalowaną standardowo kartę zdalnego zarządzania. Wyróżnia się też współczynnikiem mocy, który pozwala na maksymalne wykorzystanie mocy czynnej zainstalowanej w urządzeniu. Został zainstalowany również kolorowy wyświetlacz graficzny, który sygnalizuje alarmy oraz wyświetla parametry zasilacza. Rodzina SMART jest wielokrotnie nagradzana – ostatnio szczyci się produktem roku magazynu IT Professional

Najważniejsze wdrożenia

SMB / TELCO / FINANCE

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• Współczynnik mocy równy jedności
• Standardowo zainstalowana karta zdalnego zarządzania
• 3-letnia gwarancja na zasilacz

Informacje o firmie

Schneider Electric, globalna firma specjalizująca się w zarządzaniu energią elektryczną, oferuje swoim klientom w ponad 100 krajach świata zintegrowane rozwiązania w wielu różnorodnych segmentach rynku. Firma zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie energetyki i infrastruktury, procesów przemysłowych, systemów automatyki budynków i centrów przetwarzania danych, a także posiada silną pozycję i bogatą ofertę dla budownictwa mieszkaniowego. Koncentrując się na rozwiązaniach, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności i efektywności energii grupa uzyskała 24 mld Euro przychodów ze sprzedaży w 2013 roku. Ponad 150 000 pracowników Schneider Electric aktywnie angażuje się w to, aby pomagać zarówno jednostkom, jak i organizacjom „Korzystać w pełni ze swojej energii” www.schneider-electric.com/pl

SRT6KXLI,  Smart-UPS SRT 6000VA 230V
SRT6KXLI, Smart-UPS SRT 6000VA 230V

Zasilacz Smart-UPS SRT 6000VA 230V zapewnia ochronę z prawdziwą podwójną konwersją On-Line w gęstych środowiskach serwerów, sieciach głosowych i przesyłających dane,...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 27

LIDER IT 2015

PS Eaton 5P

PS Eaton 5P

Opis

UPS Eaton 5P wykonany w technologii line-interactive dostarcza niezawodne zasilanie do wszystkich najważniejszych obiektów w każdym biurze. 5P posiada sprawność do 98% co czyni go jednym z najbardziej oszczędnych zasilaczy w swojej klasie.
Oprogramowaniem Intelligent Power umożliwia bezproblemowe zarządzanie podłączonymi urządzeniami zarówno w bezpośrednim otoczeniu zasilacza 5P, jak również w środowisku wirtualnym. Kompaktowa i wielofunkcyjna konstrukcja pozwala łatwo się przekonać, dlaczego 5P pomaga w precyzyjnym zarządzaniu i podejmowaniu świadomych decyzji w biznesie IT. Graficzny wyświetlacz LCD zasilacza 5P pokazuje najważniejsze informacje analityczne i umożliwia sprawdzenie stanu pracy UPS na jednym ekranie. Każdy UPS serii 5P wyposażony jest w funkcję nieciągłego ładowania baterii ABM, co pozwala na przedłużenie żywotności baterii o 50%.


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Sprawność do 98%
Współpraca z platformami wirtualizacyjnymi
Wielojęzyczny, szczegółowy wyświetlacz LCD
Oprogramowanie Eaton Intelligent Power kompatybilne ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Oprogramowanie Eaton Intelligent Power kompatybilne ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi, również z platformami wirtualizacyjnymi
Bardzo wysoka sprawność
Trzy lata gwarancji

Informacje o firmie

Eaton jest zdywersyfikowaną firmą specjalizującą się w zarządzaniu energią elektryczną, dostarczającą wydajne rozwiązania, które pomagają jej klientom w efektywnym zarządzaniu energią elektryczną, hydrauliczną i mechaniczną.
Założona w 1911 roku przez J.O. Eaton, obecnie zatrudnia około 103 tys. pracowników. Sprzedaje swoje produkty i usługi klientom w ponad 175 krajach Rozwiązania Eaton dla rynku IT zawierają szeroki asortyment produktów i usług w zakresie jakości zasilania, poczynając od małych do dużych i mega aplikacji IT:
Eaton posiada ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu i wytwarzaniu innowacyjnych produktów w zakresie jakości zasilania.
Wysokowydajne systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) dla środowisk zarówno zwirtualizowanych i nie zwirtualizowanych.
Inteligentne stelażowe jednostki dystrybucji energii (ePDU) dla zminimalizowania rachunków za energię.
Szafy IT zapewniające niezrównany poziom instalacji, chłodzenia, integracji zasilania elektrycznego, zarządzania okablowaniem.
Oprogramowanie zarządzające zasilaniem do monitorowania i zarządzania, w dowolnym czasie i miejscu, zasilaczami UPS i podłączonymi urządzeniami IT.
Wyczerpujące oferta serwisowa dla znacznego przedłużenia żywotności zasilaczy UPS

PS Eaton 5P
PS Eaton 5P

UPS Eaton 5P wykonany w technologii line-interactive dostarcza niezawodne zasilanie do wszystkich najważniejszych obiektów w każdym biurze. 5P posiada sprawność do 98% co czyni go...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 15

NOMINACJA

Innowacyjne serwery Lenovo x6

Innowacyjne serwery Lenovo x6

Opis

Serwery oparte są o unikalną architekturę budowy modułowych serwerów klasy x86. Do konkursu zgłaszamy wprowadzone na rynek w 2015r produkty serwerowe Lenovo x6 Serwers.
Lenovo x6 to unikalna architektura budowy serwerów opartych o procesory x86. Zaprojektowana przez zespół inżnynierów Lenovo architektura x6 pozwala na budowę modułowych serwerów opartych o najnowszy i najszybszy procesor x86 przeznaczonych dla krytycznych aplikacji – tj. Intel Xeon E7 v3.
Mechanizmy niezawodnościowe stosowane w samym układzie procesorowym E7 oraz jego wydajność pozwalają na zastosowanie go w projektach migracji z drogich w utrzymaniu rozwiązań RISC / EPIC. Natomiast mechanizmy RAS, w jakie Lenovo wyposażyło swoje najnowsze produkty x3850, x3950 oraz Flex x880 powodują, że są one bezkonkurencyjne i zasługują na miano innowacji roku 2015 w obszarze sprzętu serwerowego.
Największy i najszybszy serwery typu rack o modułowej architekturze x6 – Lenovo x3950
http://www-03.ibm.com/systems/x/hardware/enterprise/x3950x6/


http://shop.lenovo.com/us/en/systems/servers/mission-critical/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

a) Modułowa budowa serwerów typu rack zbudowanych w oparciu o architekture x6 pozwala na wymianę oraz dodanie procesora bez konieczności wymiany obudowy, zasilaczy oraz kart I/O . Wykorzystana została tutaj koncepcja znana z największych serwerów klasy Enterprise (mainframe) wyjmowanego gniazda tj. procesor-book. Serwer po modernizacji zachowuje swoją adresację oraz numer seryjny. Modułowa budowa pozwala również na elastyczne i zależne od potrzeb projektu zarzadzanie mocą obliczeniową – np. możliwa jest konfiguracja serwera x3950 jako 1 serwera 8 procesorowego lub 2 serwerów 4 procesorowych.
b) Zwiększona wydajność rozwiązania o ponad 50% oraz możliwość instalacji 12TB pamięci operacyjnej tworzą z produktów Lenovo x6 naturalny fundament pod projekty migracji z dużych rozwiązań RISC oraz pod projekty gdzie wykorzystywana jest architektura przetwarzania „in-memory” (SAP HANA, real-time business intelligence)
c) Innowacyjne algorytmy monitorowania implementowane na poziomie sprzętu. Efekt, jaki uzyskujemy to możliwość przewidzenia awarii, kluczowych dla dzialania serwera komponentów, na długo przed jej wystąpieniem. Jedynie produkty Lenovo posiadają ten innowacyjny mechanizm działający we wszystkich poniższych komponentach serwera: procesorów, pamięci operacyjnej, zasilaczy, dysków, wentylatorów, kontrolerów napięcia, pamięci L3.
d) Innowacyjne rozwiązanie instalacji dysków SSD w slotach pamięci RAM. Dzięki technologi eXFlash otrzymujemy najszybszy z możliwych dostęp do danych. Pomijamy opóźnienia związane z kontrolerami SAS, magistralą PCIe czy też siecią SAN, (jeśli dane umieszczone są na dyskach zewnetrzych dla serwera). Ta unikalna funkcjonalność gwarantuje przyśpieszenie przetwarzania dla wszystkich aplikacji typu real-time.
e) Modułowa budowa również dla serwerów kasetowych. Jedynie w rozwiązaniach Lenovo Flex możliwa jest instalacja serwera kasetowego wyposażonego w 8 układów procesorowych Intel Xenon E7 v3, który w zależności od potrzeb aplikacyjnych lub fazy projektu może działać, jako 1 serwer 8 procesorowy lub 4 serwery 2 procesorowe.

Najważniejsze wdrożenia

Produkty Lenovo x6 serwers zostały wprowadzone do oferty 5.05.2015. Wdrożenia proponowanego rozwiązania nie są jeszcze oficjalnymi referencjami dla Lenovo Technology.
Najciekawsze projekty realizowane w modelu PoC
- SAP HANA Appliances
- Oracle DB migration (form RISC to x86)
- VM farm with RAM demanding architecture
- Visualization of financial data – server x6 with GPU adapters

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1) Modułowa architektura zarówno dla rozwiązań rack jak i serwerów kasetowych to wymierne korzyści czasowe i finansowe w projektach modernizacji czy zwiększenia wydajności środowiska.
2) Technologicznie dopracowana architekutra budowy rozwiązań klasy Enterprise – najwyższa wydajność CPU, możliwość instalacji 12TB RAM oraz mechanizmy proaktywnego monitoringu sprzętu i przewidywania awarii pozwalają na migrację starych i drogich w utrzymaniu rozwiązań unixowych na platformę x86.
3) Elastyczność w przydzielaniu mocy obliczeniowej w rozwiązaniach typu rack oraz blade. Jeśli na etapie przedpodukcyjnym potrzebujemy więcej środowisk testowych o mniejsze mocy możemy serwer x3950 lub x880 podzielić na mniejsze rozwiązania. W momencie produkcyjnego startu projektu lub spodziewanego zwiększenia obciążenia możemy przydzielić dla krytycznej aplikacji pełną moc serwera i bez obawy o wydajność pojechać na zasłużony urlop.

Informacje o firmie

Lenovo to firma z globalnej listy Fortune 500 o obrotach sięgających 39 miliardów USD, która jest liderem w dziedzinie innowacyjnych technologii dla użytkowników indywidualnych i biznesowych oraz dla dużych przedsiębiorstw. Portfolio produktów i usług Lenovo zawiera:
- linię rozwiązań Enterprise stworzoną z myślą o infrastrukturze dla przedsiębiorstw w skład, której wchodzą: serwery o architekturze x86 (System x i ThinkServer), zintegrowane Systemy Flex System, platformy NeXtScale i iDataPlex o wysokiej gęstości do przetwarzania typu Hyperscale oraz pamięci masowe i rozwiązania sieciowe
- komputery PC (w tym legendarną markę Think oraz wielofunkcyjne urządzenia YOGA)
- stacje robocze
- tablety
- linię produktów mobilnych, takich jak smartfony Lenovo (w tym marka Motorola)
Zachęcamy do odwiedzenia naszego Bloga oraz strony internetowej.

Innowacyjne serwery Lenovo x6
Innowacyjne serwery Lenovo x6

Serwery oparte są o unikalną architekturę budowy modułowych serwerów klasy x86. Do konkursu zgłaszamy wprowadzone na rynek w 2015r produkty serwerowe Lenovo x6 Serwers. Lenovo x6...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 10

NOMINACJA

ZASILACZ AWARYJNY (UPS) POWER WALKER VI 1500T/HID

ZASILACZ AWARYJNY (UPS) POWER WALKER VI 1500T/HID

Opis

PowerWalker VI 1500T/HID, UPS Line-interactive z czystą fala podczas pracy w trybie baterii. Kompatybilny port USB z HID, umożliwia monitorowanie podstawowego statusu UPS-a w systemach Windows, Mac OS, linux bez instalacji dodatkowego oprogramowania. HID jest podstawowym sterownikiem do monitoringu statusu urządzeń wykorzystywanym od lat w systemach Windows, Mac OS, Linux. Port USB HID umożliwia komunikację z podłączonymi urządzeniami bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Do zarządzania zasilaniem awaryjnym wykorzystywane są opcje zasilania awaryjnego w menu systemu operacyjnego, dzięki temu komputer stacjonarny zachowuje się jak laptop z podłączoną baterią. UPS ten jest najlepszym wyborem dla urządzeń w których nie mamy możliwości instalacji dodatkowego oprogramowania np. NAS, niektóre rejestratory cyfrowe, kioski fotograficzne czy bankomaty.
Zasilacze oferuje czystą falę sinusoidalną również podczas pracy na baterii, dlatego doskonale sprawdzi się jako zasilanie awaryjne tam, gdzie wykorzystywana jest pompa lub silnik elektryczny, przykładowo drukarki laserowe, bramy garażowe, piece centralnego ogrzewania, akwaria dla rybek.
Rozbudowane menu wyświetlacza pozwala na ustawienie napięcia wyjściowego (220/230/240V) oraz zakresu napięcia wejściowego (STD/LO), dzięki temu w przypadku urządzeń bardziej wrażliwych na zakłócenia możemy ?wyczulić? zasilacz awaryjny na szybsze przechodzenie w tryb pracy bateryjnej, a w przypadku urządzeń mniej wrażliwych, zastosować ustawienie pozwalające na większą tolerancję wahań napięcia w sieci.
Za pomocą menu wyświetlacza można również całkowicie dezaktywować sygnał dźwiękowy zasilacza awaryjnego. Jest to szczególnie przydatna funkcja, którą z pewnością docenią lokatorzy mieszkań lub pracownicy biurowi. Wyświetlacz pokazuje również aktualne obciążenie w Watach oraz pozostały czas podtrzymania awaryjnego w minutach.
Kolejną zaletą jest możliwość samodzielnej wymiany akumulatorów bez konieczności używania narzędzi. Dzięki kompaktowym rozmiarom, zasilacze awaryjne serii VI T/HID sprawdzą się w miejscach o małej powierzchni i utrudnionym dostępie.

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

- Złącze USB HID
- Możliwość całkowitego wyłączenia sygnału dźwiękowego
- Wyświetlacz pokazujący obciążenie w Watach i pozostały czas podtrzymania awaryjnego.

Informacje o firmie

Power Walker to niemiecka marka, która specjalizuje się w produkcji zasilaczy awaryjnych. W portfolio tego producenta można znaleźć ponad 100 modeli UPS-ów, ekonomiczne off-line z serii VFD, rozwiązania Line-Interactive z serii VI, VI LCD, VI RT LCD, a także zaawansowane UPS-y On-Line VFI 1 i 3 fazowe o mocy pozornej do 150000 VA.
Ponadto firma oferuje rozwiązania w zakresie stabilizatorów napięcia (AVR), inwerterów, zasilaczy buforowych, modułów bateryjnych do UPS-ów, kart SNMP, systemów redundantnego zasilania oraz innych akcesoriów. Wszystkie desktopowe UPS-y Line Interactive oprócz gniazd komputerowych IEC C13 posiadają standardowe gniazdka 230V obowiązujące w Polsce. Analogiczne modele można zakupić również w wersji z gniazdkiem Schuko (niemieckim) oraz angielskim.

ZASILACZ AWARYJNY (UPS) POWER WALKER VI 1500T/HID
ZASILACZ AWARYJNY (UPS) POWER WALKER VI 1500T/HID

PowerWalker VI 1500T/HID, UPS Line-interactive z czystą fala podczas pracy w trybie baterii. Kompatybilny port USB z HID, umożliwia monitorowanie podstawowego statusu UPS-a w systemach...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 7

DataCenter

DataCenter

Opis

DataCenter ProEco.
Wykorzystanie energii słonecznej do zasilania DataCenter oraz odzyskiwanie ciepła z serwerowni do ogrzewania budynku.
DataCenter to 120 m² przestrzeni, która mieści 6 rzędów po 10 szaf serwerowych o wymiarach podstawy 600 mm × 1200 mm i wysokości 47U. O jej bezpieczeństwie przesądza zabudowa komór serwerowych na obszarze stabilnym sejsmicznie, a także gruby ognioodporny mur, brak okien i lokalizacja powyżej terenu zalewowego. System chłodzenia doprowadzany jest bezpośrednio do serwerów, wykorzystując system klimatyzacji i wentylacji precyzyjnej z technologią free coolingu.
DataCenter korzysta z najbardziej nowoczesnych w Polsce źródeł zasilania opartych o przyjazne środowisku odnawialne źródła energii. Na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie mieści się DataCenter, uruchomiono Laboratorium Fotowoltaiczne. Instalacja o mocy 40 kW jest wykorzystywana jako jedno ze źródeł zasilania DataCenter. Laboratorium jest projektem badawczym, który umożliwia doskonalenie efektywnego wykorzystania energii słonecznej na potrzeby przedsiębiorstw. Wyposażenie laboratorium stanowią:
- Fotowoltaiczne Bloki Energetyczne złożone z poli- i monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych, inwerterów oraz urządzeń stacji roboczych (programowalnych modułów monitorujących, synchronizujących oraz sterujących) składające się na cztery instalacje badawcze o mocy 10 kW każda.
- Centrum Usług i Sterowania, czyli platforma technologiczna wykorzystująca zaawansowany technicznie sprzęt ITC wraz z integrowanym oprogramowaniem zarządzającym, służąca do nadzoru nad pracą instalacji badawczych Laboratorium oraz wspomagająca optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej.
Dodatkowo klimatyzacja w DataCenter została zaprojektowana w taki sposób, że umożliwia wykorzystanie ciepła wytwarzanego przez urządzenia serwerowni do ogrzewania powierzchni biurowej budynk, dzięki specjalnemu systemowi odzysku ciepła..
DataCenter Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego wyznacza tendencję odpowiedzialnego społecznie biznesu, poszukując efektywnych biznesowo, a jednocześnie proekologicznych rozwiązań.


http://datacenterppnt.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Laboratorium Fotowoltaiczne jest pierwszym i jedynym tego typu obiektem w Polsce, a DataCenter pierwszym i jedynym tego typu obiektem w Polsce wykorzystującym energię słoneczną jako jedno ze źródeł zasilania.

Najważniejsze wdrożenia

Wdrożenie własnej usługi Cloud w oparciu o rozwiązania VMWare, umożliwiającej udostępnianie naszym klientom środowiska wirtualnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb, intuicyjnego w zarządzaniu, skalowalnego, dającego szeroką gamę możliwości wykorzystania zasobów DataCenter w zgodnie z najwyższymi wymogami biznesowymi naszych klientów. Zapotrzebowanie energetyczne usługi w całości pokrywane jest przez instalację fotowoltaiczną

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Innowacyjne (pierwsze i jedyne w Polsce wykorzystujące energię słoneczną)
Proekologiczne i odpowiedzialne społecznie (green data center, odzyskiwnie ciepła do ogrzewania budynku)
Bezpieczne energetycznie (alternatywne źródła zasilania)

Informacje o firmie

Poznański Park Naukowo-Technologiczny od wielu lat świadczył usługi hostingowe o raz kolokacji serwerów dla lokatorów Parku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów poszerzamy swoje usługi, oferując duże i profesjonalne DataCenter o najwyższych standardach, które swoim zasięgiem obejmuje usługi zarówno wewnętrzne jak i dla firm z poza Parku Technologicznego.
Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) to pierwszy tego typu park w Polsce. Powstał w maju 1995 roku w ramach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
PPNT tworzy idealne warunki dla osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań. Współpraca z naukowcami sprawia, że jest to doskonały partner w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych w gospodarce.

DataCenter
DataCenter

DataCenter ProEco. Wykorzystanie energii słonecznej do zasilania DataCenter oraz odzyskiwanie ciepła z serwerowni do ogrzewania budynku. DataCenter to 120 m² przestrzeni,...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 5

Spawarka światłowodowa Ilsintech Swift K7

Spawarka światłowodowa Ilsintech Swift K7

Opis

Spawarka światłowodowa Swift K7 z funkcją rozpoznawania włókien oraz obsługą złączy spawanych SOC (System-On-Connector) firmy Ilsintech.


http://seit.pl/pl/content/system-zlaczy-soc.html


Spawarka światłowodowa SWIFT K7 z systemem pozycjonowania włókien IPAAS (Image Pattern Analysis Alignment System), który umożliwia wykonywanie spawów do rdzenia włókna światłowodowego, funkcją rozpoznawania rodzaju i typu włókien (w tym odmiany G.657 A1, A2/B2, B3), oraz systemem złączy spawanych SOC (System-On-Connector)firmy Ilsintech.


http://seit.pl/pl/spawarka-swift-k7-noz-cs-03.html

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Jedna z nielicznych spawarek światłowodowych umożliwiająca rozpoznawanie włókien elastycznych G.657 stosownych w systemach FTTH. Urządzenie jest w stanie precyzyjnie określić typ włókna SM: A1, A2/B2, B3, co pozwala operatorowi na kontrolowanie kompatybilności łączonych ze sobą włókien.Spawarka obsługuje system złączy SOC tej samej firmy.
Firmie Ilsintech udało się rozwiązać problemy dotychczasowych systemów SOC dostępnych na rynku, dzięki zastosowaniu swoich dwóch innowacyjnych rozwiązań chronionych patentem PCT/KR2010/005713. W ten sposób uzyskano złącza, które łączą najważniejsze cechy standardowych złączy klejonych (stosowanych w produkcji pigtaili) z zaletami złączy zaciskanych mechanicznie.
Złącza posiadają ruchomą ferulę zapewniającą idealne dopasowanie (cecha standardowych złączy - pigtaili) oraz umożliwia schowanie miejsca spawu wewnątrz samego złącza (cecha złącza mechanicznego – brak zewnętrznego miejsca połączenia). Dzięki takiemu rozwiązaniu złącza SOC Ilsintech można zarabiać („wspawywać”) bezpośrednio na kablach o średnicy nawet do 3mm. Technologia umożliwia instalatorowi na wykonanie patchcordów światłowodowych bezpośrednio na instalacji (w dowolnej konfiguracji i długości) przy zachowaniu parametrów jak w przypadku patchcordów fabrycznych. Dostępne złącza SC, LC, ST, FC z polerowaniem UPC i APC, dla wszystkich typów włókien.
Dotychczasowe systemy SOC posiadały konstrukcje, które przyczyniały się do uszkadzania włókien podczas podłączania złączy (ruchoma ferula powodowała wygięcie włókna i w rezultacie jego złamanie), natomiast brak tej funkcji zabezpieczało samo włókno jednak wpływało negatywnie na jakość połączenia takich złączy.Ilsintech stworzył nową konstrukcję rozwiązującą ten problem, jak również problem zsuwającej się osłonki spawów. Specjalna konstrukcja zapewnia odpowiednie trzymanie osłonki termokurczliwej w takim stopniu, że złącza SOC Ilsintech posiadają dużo wyższe parametry wytrzymałościowe niż ma to miejsce w przypadku standardowych złączy.
Producent posiadając patenty na te rozwiązania dba, żeby jakość jego produktów była najwyższa a parametry złączy przewyższały obowiązujące normy dla tych elementów.
Cena systemu złączy SOC Ilsintech jest porównywalna z standardowymi złączami typu pigtail a nawet korzystniejsza, uwzględniając wszystkie korzyści jakie niesie system – eliminuje konieczność stosowania dodatkowych elementów na instalacji FTTH jak kaseta spawów czy skrzynki rozdzielcze, co w przełażeniu na 1-2 spawy wykonywane u klienta w systemach FTTH podnosi kilkakrotnie cenę wykonania zakończenia abonenckiego w standardowej technologii spawania pigtaili. Obecnie jest to najtańsze rozwiązanie tego typu na rynku przy zachowaniu najwyższych parametrów jakości połączenia.
Rozwiązanie doskonale sprawdza się również w przemyśle, gdzie kable światłowodowe do sterowania urządzeniami można zamienić w patchcordy po ich ułożeniu, bez dodatkowych elementów koniecznych do rozszycia, stosowanych w standardowej metodzie. Jest to ogromna oszczędność miejsca, którego często brak.Wielu europejskich operatorów stosuje tą metodę zakańczania włókien światłowodowych w sieciach telekomunikacyjnych jako alternatywna metoda, oszczędzająca miejsce w krosownicy i zapewniająca sobie wysoką jakość zakończeń (gwarantowana jakość złączy przez producenta – oryginalne produkty Ilsintech).

Najważniejsze wdrożenia

- kraje Europay Zachodniej – wykorzystywanie systemu złączy SOC Ilsintech przy budowie sieci FTTx,
- Rumunia, Indonezja – wdrażanie systemów FTTH w oparciu o złącza SOC i spawarki Ilsintech,
- Indonesia Telkom - podpisanie umów partnerskich na dostarczanie rozwiązań,
- Telefonica Spain – uzyskanie homologacji spawarki K7, wprowadzenie rozwiązań Ilsintech u operatora,- Polska – nowy rynek, który zdobywa coraz to nowe firmy realizujące swoje sieci światłowodowe FTTH w oparciu o złącza SOC Ilsintech.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- Rozpoznawanie elastycznych włókien G.657 z podziałem na różne typy: A1, A2/B2/ B3
- Najszybsze wykonywanie spawów i wygrzewanie osłonek w programie Quick Mode
- Innowacyjny system złączy SOC Ilsintech: chroniony patentem, rozwiązano dotychczasowe problemy złączy SOC, bardzo wysokie parametry połączeń, prostota wykonania, szybki montaż, cena konkurencyjna w stosunku do standardowych systemów opartych na spawaniu pigtaili i dużo korzystniejszy stosunek ceny wykonania zakończenia złącza abonenckiego w systemach FTTH w stosunku do standardowej metody. Najtańszy system SOC na rynku. Zgodne z międzynarodowym standardem: Telcordia GR-326-CORE, IEC 61300-3-4 & 6, parametry przewyższają wymagania stawiane przez normy.

Informacje o firmie

Firma SEiT działa na polskim rynku od 2006 roku. Działalność firmy skupia się na nowoczesnych rozwiązaniach okablowania strukturalnego i sieciach telekomunikacyjnych, głównie w zakresie sieci światłowodowych. Współpracujemy z wieloma producentami osprzętu sieciowego zarówno w kraju jak i zagranicą. W ten sposób podnosimy swoje kwalifikacje, wiedzę i zdobywamy nowe doświadczenia na rynkach telekomunikacyjnych oraz uzupełniamy naszą ofertę produktową. Mamy przyjemność reprezentować na polskim rynku takie firmy jak Ilsintech (producent spawarek światłowodowych), ATOP Technology (producent transceiverów) czy DEVISER (producent mierników telekomunikacyjnych) będąc bezpośrednim przedstawicielem tych że marek. Oprócz bogatej oferty produktowej, świadczymy również szeroki wachlarz usług związanych z sieciami teleinformatycznymi, sieciami światłowodowymi jak: audyty, nadzory nad inwestycjami, pomiary sieci, projektowanie, optymalizacje i wdrażanie nowych rozwiązań. Naszą wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy w organizowanych kursach i szkoleniach z technologii światłowodowych, a nasi pracownicy posiadają certyfikaty trenerów i egzaminatorów w europejskim standardzie VCC. Firma miała okazję uczestniczyć w wielu prestiżowych projektach realizowanych w naszym kraju jako wsparcie techniczne w zakresie rozwiązań światłowodowych czy bezpośrednio przy realizacji powierzonych zadań instalacyjnych.

Spawarka światłowodowa Ilsintech Swift K7
Spawarka światłowodowa Ilsintech Swift K7

Spawarka światłowodowa Swift K7 z funkcją rozpoznawania włókien oraz obsługą złączy spawanych SOC (System-On-Connector) firmy Ilsintech....

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 4

Zasilacz UPS Modulys GREEN POWER 2.0

Zasilacz UPS Modulys GREEN POWER 2.0

Opis

Zasilacz UPS Modulys GREEN POWER 2.0 o mocy skalowanej od 25 do 600 kW

Modulys Green Power 2.0 to nowa modułowa seria zasilaczy UPS zaprojektowana specjalnie dla nowoczesnych obiektów typu Data Center oraz odbiorów o znaczeniu krytycznym. UPS Modulys Green Power 2.0 dzięki swojej unikalnej konstrukcji ma możliwość montażu zarówno w szafie systemowej, jak i w dowolnej szafie RACK klienta. Każdy element systemu: moduł UPS 25 kW, moduł bateryjny, moduł bypassu, wyświetlacz to niezależne elementy, które można dowolnie konfigurować.

Konstrukcja modułowa i wysoka sprawność energetyczna sprawiają, że system ma doskonały wskaźnik rentowności ROI (Return Of Investment - zwrot z inwestycji), w oparciu o całkowity koszt posiadania (TCO) obejmujący początkowy koszt inwestycji, pełny cykl życia infrastruktury i koszty eksploatacyjne. Wysoka sprawność energetyczna (DOCHODZĄCA DO 96,5%) oznacza mniejsze straty energii, mniejszą emisję ciepła, ograniczenie niezbędnej infrastruktury chłodzącej oraz kosztów operacyjnych, co skutkuje znacznie niższymi rachunkami za zużytą energię elektryczną. Budowa modułowa minimalizuje wydatki i koszty początkowe zachowując możliwość późniejszej rozbudowy systemu, w miarę potrzeb. Ponosisz wyłącznie koszty mocy której potrzebujesz oraz unikasz dodatkowych kosztów instalacyjnych związanych z przyszłą rozbudową.


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Możliwość zastosowania akumulatorów litowo-jonowych. Funkcja szybkiego ładowania;
Certyfikowana sprawność na poziomie 96,5% przez TUV SUD;
Certyfikowany średni czas bezawaryjnej pracy modułów UPS (MTBF) > 600 tyś. godzin przez SERMA TECHNOLOGIES (IEC62380)

Najważniejsze wdrożenia

Modułowość zarówno na poziomie modułów mocy jak i bypassu. ;
Możliwość montażu modułów mocy UPS jak i baterii w tej samej szafie systemowej. ;
Bypass wewnętrzny UPS przygotowany na pełną moc systemu. ;

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Certyfikowana wysoka sprawność na poziomie 96,5%.;
Konfigurowalna redundancja od N+1 do N+x (moduły mocy i baterii).;
Rzeczywiste selektywne odłączanie modułów UPS z zastosowaniem separacji galwanicznej. ;

Zasilacz UPS Modulys GREEN POWER 2.0
Zasilacz UPS Modulys GREEN POWER 2.0

Zasilacz UPS Modulys GREEN POWER 2.0 o mocy skalowanej od 25 do 600 kW Modulys Green Power 2.0 to nowa modułowa seria zasilaczy UPS zaprojektowana specjalnie dla nowoczesnych...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 4

Innovative IT Startup - startup w IT

GranateSEO

 GranateSEO

Opis

GranateSEO to oprogramowanie, które służy do poprawy użyteczności oraz do optymalizacji stron dla wyszukiwarek internetowych. Powstało w odpowiedzi na potrzeby osób, które prowadzą sklepy internetowe, strony prywatne i firmowe, posiadają blogi. Intuicyjność oraz indywidualne podpowiedzi programu pozwalają korzystać z niego zarówno specjalistom, jak też początkującym użytkownikom.
Główną funkcją GranateSEO jest analiza strony pod kątem błędów oraz niedoskonałości, które sprawiają, że jest ona nieużyteczna dla internautów oraz znajduje się niżej w rankingach wyszukiwarek. Program bada statusy stron, informacje META (tytuły, opisy, informacje dla robotów), obecność ułatwień dla użytkowników (m. in. mobilność CSS, Apple Icon). Dokładnie przeprowadza też analizę zawartości (nagłówki, unikalność tekstu, rozmiar stron, użycie animacji Flash), w tym również zdjęć i grafik na stronie (statusy zdjęć, położenie na serwerze, tytuły, teksty alternatywne, rozmiary).
Użytkownik otrzymuje spersonalizowane porady na temat proponowanych zmian na jego stronie oraz wskazówki do działań promujących ją (może wykonać je samodzielnie albo zlecić konkretne działania specjalistom). Po dodaniu słów kluczowych można śledzić pozycje w wynikach wyszukiwania (aktualne pozycje oraz ich zmiany na wykresach), liczbę podstron, na które można trafić po wpisaniu frazy. Sprawdzane są parametry PageRank, AlexaRank oraz liczba zaindeksowanych stron w wyszukiwarkach. Program wyszukuje też backlinki, analizuje ich parametry, lokalizację, statusy oraz ocenia ich jakość.
Broszura informacyjna – kliknij tutaj


http://www.granateseo.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Silnik GranateSEO po dodaniu przez użytkownika adresu URL, analizuje pod kątem użyteczności, budowy i treści całą witrynę, każdą jej podstronę, nie tylko stronę główną. Naszym celem nie jest pozycjonowanie stron klientów, lecz uświadomienie, że większość działań najefektywniej wykonają samodzielnie. Skupiamy się na edukacji klientów w zakresie SEO i budowania poprawnych stron. Użytkownik na bieżąco może śledzić wpływ zmian na pozycje stron, analizować linki polecające i sprawdzać ich jakość, dzięki czemu widzi wyniki swoich działań.

Najważniejsze wdrożenia

Silnik GranateSEO przeskanował do tej pory ponad 3 000 stron, które zawierają ponad 50 000 obrazków i 180 000 linków. GranateSEO został wdrożony przy tworzeniu i ulepszaniu m.in. następujących serwisów internetowych: PlayTime Sp. z o.o., ATMSolutions, ByTheWay, Słodko nam, wooloo.pl, Adfresh, Gothaer.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1) Skanowanie każdej podstrony danego serwisu pod kątem budowy, treści i struktury.
2) Uświadamianie użytkowników na czym polega właściwe prowadzenie strony pod kątem SEO oraz jej promowanie w sieci (indywidualne porady w panelu oprogramowania).
3) Sprawdzanie pozycji w rankingach wyszukiwarek oraz ocena jakości backlinków jako narzędzia badające wyniki prowadzonych przez użytkownika działań w zakresie poprawy budowy jego witryny.

Informacje o firmie

Fabryka w chmurach wykonuje ciekawe i użyteczne rozwiązania związane ze stronami, aplikacjami i systemami internetowymi. Zgrany zespół młodych, kreatywnych osób tworzy małe strony oraz duże portale, dba o identyfikację wizualną firm. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów stworzyliśmy oprogramowanie GranateSEO, które jest naszym najważniejszym produktem.

 GranateSEO
GranateSEO

GranateSEO to oprogramowanie, które służy do poprawy użyteczności oraz do optymalizacji stron dla wyszukiwarek internetowych. Powstało w odpowiedzi na potrzeby osób,...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 20

LIDER IT 2015

Biura prasowe online i komunikacja z mediami

Biura prasowe online i komunikacja z mediami

Opis

Twórz, rozsyłaj i monitoruj informacje prasowe za pomocą jednego narzędzia, pracując łatwiej, szybciej i efektywniej.
Pressium.pl to internetowa platforma dla osób zajmujących się Public Relations. Umożliwia tworzenie biur prasowych online, rozsyłanie informacji mailem oraz monitorowanie skuteczności podejmowanych działań. Dzięki Pressium dziennikarze zyskują wygodny dostęp do potrzebnych im materiałów, a praca działów PR jest łatwiejsza, ponieważ przygotowanie oraz dystrybucja materiałów zajmuje mniej czasu niż zwykle.
www.pressium.pl/prezentacja
Pressium może być także wykorzystywane do komunikacji wewnętrznej, kontaktów z klientami czy dystrybutorami. Dostęp do wybranych treści można ograniczyć jedynie do listy uprawnionych odbiorów. Taką formę komunikacji wspomoże kreator newsletterów, dzięki któremu oprócz opublikowanych na stronie informacji można rozsyłać dowolne maile, takie jak np. biuletyn informacyjny, czy zaproszenia na organizowane wydarzenia.


http://www.pressium.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Systemy do tworzenia biur prasowych online oraz dystrybucji informacji prasowych znane są już od lat i były dostępne w ofercie niektórych agencji PR oraz dostawców specjalistycznych rozwiązań. Wymagały one jednak kosztownego, indywidualnego wdrożenia i sporych nakładów finansowych na ich utrzymanie, lub związania się na stałe z wybraną agencją. Siłą rzeczy używały więc ich jedynie większe firmy, które mogły sobie pozwolić na tego typu wydatki.
Sytuację od niedawna zaczęło zmieniać pojawienie się przystępnych cenowo, samoobsługowych aplikacji internetowych, dostępnych w modelu oprogramowanie jako usługa (SaaS), z których mogą korzystać praktycznie wszyscy specjaliści od Public Relations, działając we własnym zakresie. Pressium jest jednym z pierwszych rozwiązań, które w ciągu ostatniego roku pojawiły się na Polskim rynku. System w zaledwie kilka minut umożliwia stworzenie nowoczesnego biura prasowego i rozpoczęcie komunikacji, bez potrzeby kontaktu z konsultantem i przeprowadzania wdrożeń.

Najważniejsze wdrożenia

- Grupa Allegro – serwisy: http://media.otomoto.pl, http://media.olx.pl
- Pocketbook: http://pocketbook.pressium.pl
- Agencja LuxPR: http://media.luxpr.pl
- Serwis informacyjny czołowego polskiego zawodnika Squasha: http://stachowski.pressium.pl

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- Brak limitów ilości wysyłanych informacji oraz dostępnej powierzchni dyskowej.
- Możliwość tworzenia kilku biur prasowych, dla różnych marek lub klientów, w ramach jednego abonamentu.
- Wysyłka informacji prasowych oraz dowolnych newsletterów.

Informacje o firmie

Pressium Sp. z o.o. powstała w sierpniu 2014 r., jako innowacyjny startup, finalista programu akceleracyjnego Starter Rocket, organizowanego przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.

Biura prasowe online i komunikacja z mediami
Biura prasowe online i komunikacja z mediami

Twórz, rozsyłaj i monitoruj informacje prasowe za pomocą jednego narzędzia, pracując łatwiej, szybciej i efektywniej. Pressium.pl to internetowa platforma dla osób...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 17

NOMINACJA

WEBTOOL prokit

WEBTOOL prokit

Opis

WebTool to narzędzie dla wszystkich, którzy odczuwają potrzebę tworzenia nieograniczonej ilości witryn różnej wielkości, zaoszczędzając przy tym pieniądze i czas. Są to zarówno firmy IT, jak i agencje reklamowe, a także organizacje (polityczne, sportowe i in.) bądź firmy czy osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w zakresie tworzenia portali internetowych - B2B.


http://get.webtool.lt/PL/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Praktycznie nieograniczone możliwości projektowania portali
Narzędzia tworzenia portalu są zaprojektowane w taki sposób, aby podtrzymywały tworzenie większej części typów portali znajdujących się w przestrzeni internetowej.

Najważniejsze wdrożenia

Dostosowanie designu orze systemu zarządzania treścią do stylu firmy jednoczesnie

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Obniżanie kosztów, oszczędzanie czasu produkcji, obsługa większej ilości klientów

Informacje o firmie

Tworzenie stron internetowych oraz platform www.bonasolutions.lt

WEBTOOL prokit
WEBTOOL prokit

WebTool to narzędzie dla wszystkich, którzy odczuwają potrzebę tworzenia nieograniczonej ilości witryn różnej wielkości, zaoszczędzając przy tym pieniądze i czas. Są to...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 7

NOMINACJA

Innowacja Roku 2015

Aplikacja do zarządzania treściami na ekranach rozproszonych

Aplikacja do zarządzania treściami na ekranach rozproszonych

Opis

Aplikacja Strong Signage, działająca na dynamicznie rozwijającym się rynku Digital Signage, oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania treściami wyświetlanymi na rozproszonej strukturze nośników. Dzięki zastosowaniu Strong Signage pojawiają się znaczące korzyści, wynikające tak ze wzrostu skuteczności sprzedaży czy skuteczności dotarcia z przekazem do odbiorcy jak również oszczędności wynikające z redukcji kosztów działań BTL. Olbrzymią korzyścią dla firm wdrażających system jest również radykalne obniżenie czasu dotarcia z przekazem do grup odbiorców, więc tym samym skrócenie czasu reakcji na sytuację rynkową i otoczenie biznesowe firmy. Ergonomia obsługi pozwala na wykorzystywanie aplikacji również przez osoby bez jakiegokolwiek przygotowania informatycznego. Zaawansowane narzędzia diagnozy i kontroli wyświetlanych treści umożliwiają osiągnięcie najwyższej skuteczności kampanii i stanowią podstawę do tworzenia zaawansowanych raportów marketingowych. Zastosowanie Strong Signage jest niezwykle szerokie: od menu w restauracjach i reklamach sklepowych, przez lotniska i systemy informacji publicznej, przez systemu nadzoru procesów przemysłowych po nośniki reklamy zewnętrznej i telewizję firmową.


Szczegółowy opis systemu dostępny jest tutaj


PEŁNA PREZENTACJA – KLIKNIJ TUTAJ


http://www.strong-signage.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

1-Najszersza paleta trybów rozliczeń pozwalająca na najlepsze dopasowanie kosztów wdrożenia aplikacji do bieżących potrzeb firmy
2-Specjalne tryby działania aplikacji pozwalające na równoległe wykorzystanie desktopowych narzędzi obsługi klienta wdrożonych w firmie
3-Bardzo niewielkie wymogi hardwarowe pozwalające na znaczącą redukcję kosztów wdrożenia

Najważniejsze wdrożenia

Szereg wdrożeń z urzędach administracji publicznej, instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, w firmach handlowych oraz jako tzw. Corporate TV
Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1 Zarządzanie treścią na dowolnej ilości nośników rozproszonych po dowolnym obszarze geograficznym
2 Najszersza paleta trybów rozliczeń pozwalająca na najlepsze dopasowanie kosztów wdrożenia aplikacji do bieżących potrzeb firmy
3 Specjalne tryby działania aplikacji pozwalające na równoległe wykorzystanie desktopowych narzędzi obsługi klienta wdrożonych w firmieInformacje o firmie

Strong Signage Sp. z o.o., bazując na doświadczeniach wspólników zbieranych w prowadzeniu agencji reklamowej i domu developerskiego (software house), zajmuje się wdrażaniem rozwiązań z zakresu marketingu Digital Signage. Oferujemy kompleksową obsługę poczynając od projektu systemu i znalezieniu najbardziej rentownego zakresu wdrożenia, poprzez dobór urządzeń i systemów do zarzadzania treścią Digital Signage, po dostawę i montaż. Z naszego serwisu, systemów i doradztwa można skorzystać w całej Europie. Jako uzupełnienie naszej oferty oferujemy ekskluzywne totemy i kioski multimedialne wyposażone w peryferia umożliwiające każdy typ transakcji i interakcji z użytkownikiem. Jesteśmy autorami wydajnej platformy do zarządzania treścią w modelu Digital Signage, zawierającej wiele innowacyjnych funkcjonalności przekładających się na efektywność i rentowność wdrożenia. Kooperujemy z wiodącymi dostawcami profesjonalnych monitorów multimedialnych i dalszych podzespołów mających zastosowania we wdrożeniach Digital Signage. Dzięki temu oferujemy rozwiązania sprawdzone i w pełni dopasowane do potrzeb projektu. Nasz dział programowania i kreacji jest również w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie na etapie projektowania treści i zarządzania systemem, przez co nasza usługa Digital Signage staje się jeszcze pełniejsza.

Aplikacja do zarządzania treściami na ekranach rozproszonych
Aplikacja do zarządzania treściami na ekranach rozproszonych

Aplikacja Strong Signage, działająca na dynamicznie rozwijającym się rynku Digital Signage, oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania treściami wyświetlanymi na rozproszonej...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 114

LIDER IT 2015

Motionlogic

Motionlogic

Opis

Tam gdzie ruch osób ma znaczenie, planowanie staje się wyzwaniem: Ile osób dziennie przechodzi pod moim punktem handlowym? Gdzie ruch osób jest szczególnie natężony? Gdzie jest najlepsze miejsce na moją tablicę reklamową? Jak dotąd na takie pytania można było odpowiedzieć jedynie po żmudnych ręcznych wyliczeniach natężenia ruchu.
Motionlogic to innowacyjny produkt T-Systems umożliwiający klientom biznesowym analizowanie ruchu osób i potencjalnych klientów na terenie Polski i Europy.
Rozwiązanie opiera się na zanonimizowanych danych o lokalizacji osób z sieci komórkowej dając tym samym niespotykane dotąd na rynku możliwości analizy i monitorowania ruchu osób.
Dzięki szerokim możliwościom analizy dowolnego miejsca w dowolnym czasie, Motionlogic zapewnia szybką, skuteczną i bardzo rzetelną analizę wybranych lokalizacji na danych rzeczywistych. Dzięki Motionlogic firmy T-Systems dane o wybranej lokalizacji i ruchu osób prezentowane są online naniesione na mapę oraz w formie wygodnych dashboardów.


http://www.t-systems.pl/solutions-industries/motionlogic/1359896_1/blobBinary/Motionlogic_FactSheet.pdf

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Motionlogic to innowacyjny produkt na rynku, który umożliwia analizowanie ruchu osób na danych rzeczywistych . W odróżnieniu od dostępnych na rynku raportów historycznych czy ręcznego liczenia system Motionlogic umożliwia analizowanie wybranej lokalizacji od ręki . Sprawdź ilość oraz monitoruj swoich potencjalnych klientów za jednym kliknięciem on-line!

Najważniejsze wdrożenia

System Motionlogic został udostępniony na Polskim rynku od maja 2015

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Monitorowanie ruchu osób dla wybranych lokalizacji on-line
Bazując na zanonimizowanych danych telefonii komórkowej Motionlogic analizuje przepływ osób w przestrzeni publicznej – w strefach dla pieszych, na ulicy czy w transporcie miejskim.
Dla każdej lokalizacji dzięki Motionlogic można monitorować następujące parametry:
• liczbę wszystkich odwiedzających w danym zakresie czasowo - przestrzennym
• możliwości segmentacji osób w podziale na:
- dane socjodemograficzne
- płeć i grupy wiekowe
- kod pocztowy miejsca zamieszkania
• zagregowane dane dotyczące ruchu i zachowań osób
• porównanie do 5 lokalizacji na jednym ekranie.
• generowania raportów w oparciu o ww. dane

Najróżniejsze scenariusze zastosowań
System Motionlogic ma szerokie zastosowanie i może być przykładowo wykorzystany do:
• Optymalizacji inwestycji i efektywności kampanii (np. marketing)
• Lepszego planowania infrastruktury (np. sieć transportu publicznego)
• Podniesienia poziomu bezpieczeństwa (np. podczas imprez masowych)
• Bardziej wydajnej alokacji zasobów (np. personelu ratowniczego)
• Lepszego zrozumienia zachowań klientów (np. z jakiego miejsca zamieszkania pochodzą klienci)
• Łatwej oceny lokalizacji (np. wybór nieruchomości na punkt handlowy)

Monitorowane lokalizacji konkurencji – bądź pierwszy przed konkurencją!
System Motionlogic daje także możliwość monitorowania wybranych lokalizacji konkurencji, analizowanie danych historycznych i porównywania z ilością osób odwiedzających własne lokalizacje.

Informacje o firmie

Należąca do Deutsche Telekom AG firma T-Systems jest jednym z największych europejskich dostawców kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych. Obecnie nasz zespół na całym świecie liczy ponad 45 000 osób i oferuje kompleksowe usługi teleinformatyczne. Motionlogic to innowacyjny produkt T-Systems umożliwiający klientom biznesowym analizowanie ruchu osób i potencjalnych klientów.

Motionlogic
Motionlogic

Tam gdzie ruch osób ma znaczenie, planowanie staje się wyzwaniem: Ile osób dziennie przechodzi pod moim punktem handlowym? Gdzie ruch osób jest szczególnie...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 95

NOMINACJA

Monitor 4K EIZO ColorEdge CG318-4K

Monitor 4K EIZO ColorEdge CG318-4K

Opis

ColorEdge CG318-4K to pierwszy monitor graficzny EIZO wyświetlający obraz w standardzie DCI 4K (4096 x 2160), czyli w rozdzielczości 4 razy większej niż typowe full HD (1920 x 1080). Duże zagęszczenie pikseli sprawia, iż idealnie nadaje się do pracy z obrazami CGI 2D i 3D oraz efektami specjalnymi, a także do przeprowadzania kompozycji i korekcji kolorów. „4K” oznacza, że w poziomie wyświetlanych jest około czterech tysięcy pikseli. Model ten ma tzw. „pełne 4K” (ta rozdzielczość do tej pory była wykorzystywana głównie w przemyśle filmowym), w odróżnieniu od innych dostępnych na rynku rozwiązań, które stosują drugi standard, tzw. Ultra HD (3840 x 2160).
Monitor CG318-4K ma szeroką paletę barw i wiernie odtwarza prawie całą przestrzeń kolorów DCI-P3, będącą standardem w przemyśle kina cyfrowego. Generuje również 100% przestrzeni kolorów Rec. 2020, Rec. 709, EBU i SMPTE-C, 99% przestrzeni kolorów Adobe RGB, może również pracować w popularnym standardzie sRGB. Dzięki tak szerokim możliwościom doskonale sprawdzi się w roli monitora referencyjnego, zastępując z powodzeniem konstrukcje stosowane w przemyśle filmowym, których ceny kilkukrotnie przewyższają cenę tego modelu.
Wbudowany kalibrator eliminuje koszty i czas związane z kalibracją urządzenia, jak również umożliwia przeprowadzenie tego procesu w środowiskach innych niż Windows i OS X. Darmowe, bardzo skuteczne i łatwe w użyciu oprogramowanie do kalibracji ColorNavigator umożliwia przeprowadzenie kalibracji nawet osobom, które nie mają dużej wiedzy w zakresie zarządzania barwą czy informatycznej.


http:/www.eizo.pl/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

- Dzięki obsłudze przestrzeni kolorów charakterystycznych dla różnych środowisk pracy (specjalne tryby wyświetlania kolorów: Custom, Adobe RGB, sRGB, REC709, EBU, SMPTE-C, DCI, REC2020, Calibration dostępne po naciśnięciu jednego przycisku), może spełniać jednocześnie rolę monitora referencyjnego oraz głównego monitora do korekcji i gradingu kolorów. Ze względu na podwójną rolę, jaką może pełnić model ColorEdge CG318-K jest to naprawdę bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Porównując do monitorów stosowanych w przemyśle filmowym, cena CG318-K stanowi 20% ich cen, oferując podobne możliwości.
- Jako jedyny wśród monitorów kierowanych na rynek broadcastowy EIZO ColorEdge CG318-K posiada wbudowany wysokiej jakości kalibrator. Pozwala on na kalibrację oraz STAŁĄ kontrolę parametrów wyświetlanego obrazu, bez nadzoru użytkownika. Harmonogram kalibracji można przygotować wcześniej i proces ten będzie odbywał się automatycznie, zgodnie z planem, na przykład poza godzinami pracy. Czynności tych można dokonać używając dołączonego dedykowanego oprogramowania ColorNavigator lub z poziomu menu ekranowego monitora.
-Producent przewidział możliwość zarządzania parametrami wszystkich monitorów znajdujących się w sieci firmy za pomocą autorskiego oprogramowania EIZO ColorNavigator NX. Informacje o parametrach monitora składowane są w elektronice monitora, a nie w pliku konfiguracyjnym CN. Dlatego nie wymagana jest instalacja oprogramowania CN na wszystkich stacjach, a jedynie centralnie na komputerze administracyjnym. W prosty więc sposób można przenieść wszystkie dane o parametrach wyświetlanego, skalibrowanego obrazu z jednego monitora na drugi, poprzez eksport/import danych ustawień. Dotyczy to nie tylko parametrów obrazu, ale i terminarza automatycznej kalibracji, czy ustawień blokady klawiszy funkcyjnych monitora.

Najważniejsze wdrożenia

- Produkt jest nowością – wszedł do sprzedaży w kwietniu br.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- pełna rozdzielczość 4K DCI – innowacją jest wprowadzenie tego standardu do szerszego grona odbiorców.
- wbudowany kalibrator
- możliwość zastąpienia w pełni profesjonalnych monitorów do korekcji barw stosowanych w przemyśle filmowym, których koszt kilkukrotnie przekracza cenę tego modelu

Informacje o firmie

EIZO jest renomowanym japońskim producentem monitorów, w którego ofercie dostępne są monitory kalibrowalne do grafiki i diagnostyki medycznej, specjalistyczne konstrukcje do wąskich zastosowań, takich jak monitoring czy kontrola ruchu lotniczego, monitory dla graczy oraz ergonomiczne modele do prac biurowych.

Monitor 4K EIZO ColorEdge CG318-4K
Monitor 4K EIZO ColorEdge CG318-4K

ColorEdge CG318-4K to pierwszy monitor graficzny EIZO wyświetlający obraz w standardzie DCI 4K (4096 x 2160), czyli w rozdzielczości 4 razy większej niż typowe full HD (1920 x 1080)....

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 18

NOMINACJA

Centralny Katalog Produktów Nexio

Centralny Katalog Produktów Nexio

Opis

Centralny Katalog Produktów zarządza informacją o produktach i usługach w zakresie ich tworzenia, zarządzania, ofertowania, dekompozycji, raportowania itp. System realizuje następujące funkcjonalności:
• Budowany w oparciu o model informacji opracowany przez TeleManagemetn Forum – SID (Shared Information and Data Model v9.5).
• Katalog oferuje komponentowe wsparcie dla warstwy oferty, produktów, usług klienckich (CFS) i implementacyjnych (RFS) i zasobów.
• Struktura informacji w katalogu pozwala na niezależną rozbudowę wymienionych warstw
• Model pozwala na wersjonowanie każdej z warstw niezależnie. Katalog pozwala na rozwój usług i pełne wsparcie wsteczne dla istniejących instancji.
• Catalog Driven Fulfillment – konfiguracja katalogu pozwala na dynamiczne zestawianie ścieżki realizacji w warstwie Order Management
• Product Component Dependencies – zależności międzyproduktowe i międzyusługowe umożliwiają:
• Prawidłowe zestawianie produktów i usług.
• Wspieranie optymalizacji procesów dostarczenia.
• Określanie wymaganych i opcjonalnych składowych oferty/produktu.
• Katalog został wyposażony w dynamiczną dekompozycję produktów na ich składowe na podstawie parametryzacji biznesowej. Dzięki tej funkcjonalności katalog może wspierać definicję wielu procesów biznesowych, bez „twardego” przypisania ich do instancji produktów i usług
• GUI – lokalne zarządzanie katalogiem.
• Tworzenie i modyfikacja obiektów na każdej z warstw.
• Symulacje produktowe
• Zarządzanie administracyjne – np. propagacja nowej wersji katalogu do systemów utrzymujących lokalną kopię.
• Znacznik czasu pozwala na definiowanie konfiguracji, która powinna obowiązywać w określonych przedziałach czasu.


http://www.nexio.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

W ramach Centralnego Katalogu Produktów (CKP) możemy mówić o 3 obszarach innowacyjności: produktowym, procesowym oraz organizacyjnym.
W odniesieniu do innowacyjności o charakterze produktowym, należy uznać CKP za innowacyjny na skalę międzynarodową. CKP NEXIO jest jednym z niewielu dostępnych na międzynarodowym rynku produktów, bazujących na koncepcji centralizacji zarządzania produktami (koncepcja wprowadzona przez TeleManagementForum w 2011 r.).
W odniesieniu do innowacyjności o charakterze procesowym, również należy uznać CKP za innowacyjny na skalę międzynarodową. CKP NEXIO jest oferowany jako usługa w innowacyjnym procesie typu „cloud computing” w modelu SaaS (software as a service). Jest to jedno z pierwszych na świecie rozwiązań z zakresu centralnego zarządzania produktami, oferowane klientom w tzw. chmurze obliczeniowej (czyli w modelu przetwarzania, w którym dane rozwiązanie informatyczne jest przechowywane i udostępniane przez producenta użytkownikom poprzez Internet). Jest to innowacja procesowa obecna na rynku światowym przez okres nie dłuższy niż 5 lat.
Innowację organizacyjną wdrożoną w ramach CKP należy uznać za innowację na skalę co najmniej krajową.
CKP Nexio różni się od wyrobów i usług oferowanych przez Spółkę dotychczas zarówno swoimi cechami, jak i przeznaczeniem. Nexio Management dotychczas nie posiadała w swojej ofercie produktów, które można sprzedawać więcej niż jednemu klientowi. Spółka oferowała jedynie swoje usługi oraz tworzyła oprogramowanie szyte na miarę potrzeb klientów (dedykowane). CKP NEXIO jest sprzedawany jako rozwiązanie gotowe do użycia przez wielu klientów. Cechą różnicującą produkt jest także poziom jego innowacyjności- dotychczas Spółka tworzyła oprogramowanie o poziomie zaawansowania technologicznego zbliżonego do międzynarodowej średniej w branży dostawców rozwiązań IT dla branży telekomunikacyjnej. Z chwilą wdrożenia CKP NEXIO Spółka trafiła do wąskiego grona firm, które są w stanie zaoferować produkt o najwyższym zaawansowaniu technologicznym, dostarczany za pomocą najnowocześniejszego modelu dystrybucji.

Najważniejsze wdrożenia

CKP Nexio nie został jeszcze wdrożony

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• Budowany w oparciu o model informacji opracowany przez TeleManagemetn Forum – SID (Shared Information and Data Model v9.5).
• Katalog oferuje komponentowe wsparcie dla warstwy oferty, produktów, usług klienckich (CFS) i implementacyjnych (RFS) i zasobów.
• Catalog Driven Fulfillment – konfiguracja katalogu pozwala na dynamiczne zestawianie ścieżki realizacji w warstwie Order Management

Informacje o firmie

Nexio Management Sp. z o.o. jest firmą doradczo-wdrożeniową branży IT. Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu oraz budowie i rozwoju następujących systemów: CRM, ERP, Biling, Business Intelligence, Order Management, Middleware. Współpracujemy z czołowymi producentami oprogramowania; do naszych partnerów należą firmy takie jak: IBM, Oracle, SAP, Amdocs, Telcordia. Specjalizujemy się w branży telekomunikacyjnej i finansowej.

Centralny Katalog Produktów Nexio
Centralny Katalog Produktów Nexio

Centralny Katalog Produktów zarządza informacją o produktach i usługach w zakresie ich tworzenia, zarządzania, ofertowania, dekompozycji, raportowania itp. System realizuje...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 2

IT Security - bezpieczeństwo IT

Certyfikat SuperFast Multidomain Wildcard SSL

Certyfikat SuperFast Multidomain Wildcard SSL

Opis

Certyfikaty SuperFast Multdomain Wildcard SSL to innowacyjny na polskim rynku produkt, pozwalający na skuteczną ochronę danych poprzez ich szyfrowanie. Wyjątkowość certyfikatu opiera się na połączeniu właściwości certyfikatów multidomain i wildcard w jednym. Dzięki temu firma, która posiada wiele domen może je chronić za pomocą tylko jednego certyfikatu SSL, który dodatkowo daje możliwość ochrony nielimitowanej liczby ich subdomen. SuperFast Multidomain Wildcard SSL pozwala chronić nawet 100 różnych domen. Certyfikat ten spełnia najwyższe wymogi związane z zabezpieczeniem oraz może być stosowany na nieograniczonej liczbie serwerów. Dzięki powyższym cechom SuperFast Multidomain Wildcard SSL usprawnia zarządzanie bezpieczeństwem serwisów www i wydatnie obniża koszty związane z ochroną danych w Internecie.


https://certyfikatyssl.pl/certyfikat-domeny-pl-superfast-multidomain-wildcard-ssl.html

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

SuperFast Multidomain Wildcard SSL jest unikatowym rozwiązaniem na polskim rynku. Jako jedyny pozwala połączyć specyfikę certyfikatów Wildcard i Multidomain, dając tym samym dużo większe możliwości ochrony danych przesyłanych za pomocą stron internetowych w różnych domenach, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z wykorzystaniem technologii SSL.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- najszerszy możliwy zakres ochrony w ramach pojedynczego certyfikatu SSL
- szybkość i łatwość wdrożenia dzięki walidacji na poziomie domeny (Domain Validation)
- niski koszt i krótki termin wdrożenia ochrony dla dowolnej platformy internetowej

Informacje o firmie

Spółka Domeny.pl należy do najdłużej działających firm w branży internetowej w Polsce. Swoją działalność rozpoczęła w 1997 roku skupiając się na rejestracji domen internetowych i usługach hostingowych. Dziś oferuje bogatą gamę produktów dedykowanych szerokiemu gronu klientów, chcących zaistnieć w Internecie. Z usług Domeny.pl skorzystały już tysiące klientów indywidualnych i firm.

Certyfikat SuperFast Multidomain Wildcard SSL
Certyfikat SuperFast Multidomain Wildcard SSL

Certyfikaty SuperFast Multdomain Wildcard SSL to innowacyjny na polskim rynku produkt, pozwalający na skuteczną ochronę danych poprzez ich szyfrowanie. Wyjątkowość certyfikatu opiera się...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 200

LIDER IT 2015

Mobile IAM - System NAC - cyfrowe zarządzanie w sieci

Mobile IAM - System NAC - cyfrowe zarządzanie w sieci

Opis


System cyfrowego zarządzania tożsamością użytkownika oraz urządzenia w sieci, ukryty pod kodową nazwą Mobile IAM – to propozycja Extreme Networks dla segmentu produktów Network Access Control (NAC).
Extreme Network Access Control to rozwiązanie oparte na standardach, współpracujące z urządzeniami różnych dostawców, zabezpieczające sieć przed i po nawiązaniu połączenia. Extreme NAC świadczy dostęp do zasobów i usług sieciowych w oparciu o informacje takie jak, uwierzytelniona tożsamość użytkownika lub urządzenia, położenie, czas oraz aktualny lub historyczny stan zabezpieczeń urządzenia. Na podstawie tych kryteriów przyznawane są przywileje dostępu. Natomiast niezgodne systemy są poddawane kwarantannie w celu korekcji swojego stanu zabezpieczeń lub są po prostu rejestrowane dla potrzeb późniejszej oceny.
Rozwiązanie Extreme NAC następnie stale monitoruje użytkowników i punkty końcowe by mieć pewność, że działają oni normalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami użytkowania (politykami). Niezgodne systemy są przenoszone do kwarantanny i muszą skorygować stan swoich zabezpieczeń, chroni to sieć przed propagacją zagrożeń.
Zaletą rozwiązania Extreme NAC jest szczegółowa widoczność i kontrola poszczególnych użytkowników oraz aplikacji pracujących w sieciach wykorzystujących rozwiązania różnych dostawców. Polityki Extreme NAC przepuszczają lub odrzucają ruch sieciowy, nadają mu priorytety, ograniczają jego szybkość, tagują, przekierowywują i kontrolują go w oparciu o tożsamość użytkownika, czas, położenie, typ urządzania, itp.


http://www.extremenetworks.com/product/mobile-iam

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

-otwartość API,
-pełna niezależność od infrastruktury przedsiębiorstwa tj. możliwość implementacji w środowiskach heterogenicznych
-system agentowy i bezagentowy np. dla drukarek
Extreme NAC uzyskało 5-gwiazdkową ocenę w teście porównawczym rozwiązań NAC przeprowadzonym przez magazyn SC Magazine. Enterasys NAC chwalono za jego elastyczność, bogactwo funkcji, dokumentację, wsparcie i ogólną wartość. Według SC Magazine, ocena 5-gwiazdkowa oznacza „niezrównaną” wydajność lub notę „A” na ogólnej karcie wyników produktu.

Najważniejsze wdrożenia

SITECH(VW Group)
Lotniska: Balice, Wrocław, Gdynia, Rzeszów,
Stadion Arena Wrocław
Samsung Ministerstwo Rolnictwa
Akademia Leona Koźmińskiego

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Dzięki opartym na standardach i otwartej architekturze podejściu do NAC, możemy zabezpieczyć każdą sieć, od każdego dostawcy, poprzez inteligentne wykrywanie i automatyczne reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa.
2. Extreme Mobile IAM obsługuje agentowe i bezagentowe usługi oceniania systemów końcowych. Oznacza to, że systemy końcowe wyposażone w popularne system operacyjne takie jak Windows, Solaris, Linux i MacOS, czy też systemy końcowe dowolnego typu mogą być oceniane pod względem występowania słabych punktów i zagrożeń. Dzięki bezproblemowej współpracy z wiodącymi technologiami do oceny słabych punktów oferowanymi przez Check Point, Microsoft, Tenable Network Security oraz Symantec, rozwiązanie Extreme NAC stanowi kompleksową i aktywną ochronę sieci, określając czy system końcowy jest zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa dotyczącymi komunikacji sieciowej w danej organizacji.
3. System Mobile IAM wraz z wędrującymi profilami bezpieczeństwa może być zaimplementowany zarówno na infrastrukturze przewodowej jaki i bezprzewodowej, w takim samym wymiarze.

Informacje o firmie

Extreme Networks po zakupie firmy Enterasys Networks, stał się jednym z największych dostawców rozwiązań sieciowych dla klientów korporacyjnych. Zasady projektowania sieci producent oparł się w dużej mierze na ujednoliconej architekturze, a jego portfolio skorelowane jest z dzisiejszymi głównymi trendami rynkowymi - technologiami mobilnymi, mediami społecznościowymi, przetwarzaniem w chmurze oraz obsługą dużych zbiorów danych (Big Data). Extreme Networks dostarcza swoje rozwiązania (Secure Networks™) do wielu najlepiej prosperujących firm na świecie, włączając te z listy Fortune 500.

Portfolio Extreme Networks w skrócie to:
- przełączniki brzegowe, dystrybucyjne I szkieletowe,
- pełna oferta produktów bezprzewodowych (punkty dostępowe zew/wew/ kontrolery, anteny, system zarządzania, RADAR)
- system zarządzania infrastrukturą niezależny od posiadanej infrastruktury firm trzecich,
- system zarządzania tożsamością użytkownika i urządzenia w sieci niezależny od posiadanej infrastruktury - NAC
- korelator zdarzeń- SIEM,
- analityka aplikacji – PurView

Mobile IAM - System NAC - cyfrowe zarządzanie w sieci
Mobile IAM - System NAC - cyfrowe zarządzanie w sieci

System cyfrowego zarządzania tożsamością użytkownika oraz urządzenia w sieci, ukryty pod kodową nazwą Mobile IAM – to propozycja Extreme Networks dla segmentu produktów...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 16

NOMINACJA

IT Services Leader - usługi IT

Kompleksowe, dedykowane rozwiązania teleinformatyczne dla Biznesu

Kompleksowe, dedykowane rozwiązania teleinformatyczne dla Biznesu

Opis

W dobie intensywnego postępu technologiczno-naukowego, działy informatyczne oraz osoby decyzyjne muszą w sposób szybki i zarazem przemyślany podejmować decyzje dotyczące inwestycji w IT, które zagwarantują bezawaryjne funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz pomogą zbudować bądź utrzymać jego przewagę konkurencyjną.
Jako integrator kompleksowych rozwiązań informatycznych, nasza firma wciela się w rolę rzecznika interesów IT Klienta – pomagamy wyznaczać kierunki rozwoju przedsiębiorstw naszych Partnerów dobierając optymalne, dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań rozwiązania. Współpracując z liderami z branży śledzimy najnowsze trendy na rynku, które następnie przekładamy na realizowane projekty. Stanowimy główne źródło wsparcia IT dla naszych Klientów oddając im do dyspozycji zespół doświadczonych doradców biznesowych oraz inżynierów o najwyższych kompetencjach potwierdzonych licznymi certyfikatami.
Pomagamy naszym Klientom tworzyć oraz rozwijać bezpieczne, nowoczesne i zoptymalizowane środowiska teleinformatyczne. Specjalizujemy się w realizacji kompleksowych projektów z dziedziny infrastruktury IT, Data Center, telekomunikacji i teletechniki oraz oprogramowania biznesowego, m.in.:
• Projektujemy oraz wdrażamy rozwiązania takie jak wirtualizacja, backup i archiwizacja danych, systemy bezpieczeństwa i zarządzania tożsamością, które zapewniają ciągłość działania i bezpieczeństwo zasobów przedsiębiorstwa
• Realizujemy usługi integracyjne i migracyjne
• Dostarczamy kompleksowe rozwiązania świadczone w oparciu o Data Center Infomex (począwszy od najprostszych takich jak kolokacja czy serwery dedykowane, poprzez usługi świadczone w modelu IaaS, PaaS oraz SaaS z pełną obsługą administracyjną)
• Projektujemy i wdrażamy oprogramowanie biznesowe, m.in. dedykowane rozwiązania dla biznesu, aplikacje mobilne, webowe, rozwiązania klasy B2B/B2C/DMS, rozwiązania oparte o Microsoft SharePoint
• Projektujemy i budujemy sieci teleinformatyczne
• Projektujemy, budujemy i wyposażamy Data Center
• Realizujemy kontrakty serwisowe, świadczymy usługi typu ServiceDesk 24/7/365
To, co nas wyróżnia to przede wszystkim kompletność naszego portfolio, które pozwala na przedstawienie rozwiązań wariantowych – analizę kosztów oraz korzyści wynikających z rozbudowy infrastruktury u Klienta w porównaniu do usług świadczonych w modelu chmurowym, budowa własnego centrum przetwarzania danych versus usługi outsourcingu, wdrożenie oprogramowania w modelu tradycyjnym versus usługi w modelu SaaS – wszystko po to, aby zaproponować najbardziej optymalne rozwiązanie.


http://www.infomex.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

• Bogate portfolio rozwiązań
• Indywidualne podejście do każdego projektu
• Wieloletnia współpraca z liderami rynku ICT, m.in.:
• Microsoft Gold Partner
• VMware Enterprise Solution Provider
• Red Hat Hosting Partner
• Oracle Gold Partner
• HP ServiceOne Gold Partner, HP Preferred Partner Gold
• IBM Advanced Business Partner
• Lenovo Silver Business Partner, Lenovo Authorized Service Provider
• Dell Partner Preferred
• Fujitsu Select Partner
• Cisco Select Premier Certified Partner
• Całodobowe wsparcie Klienta (ServiceDesk 24/7/365)
• Najwyższa jakość i bezpieczeństwo (ISO 9001, ISO 27001)
• Blisko 150-cio osobowy, profesjonalny zespół
• Ponad 20 lat doświadczenia na rynku usług ICT
• Liczne, wiarygodne referencje

Najważniejsze wdrożenia

1. Jako pierwszy dostawca, zbudowaliśmy środowisko wykorzystujące architekturę Private Cloud dla instytucji publicznej w Polsce – Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Projekt obejmował migrację, budowę oraz trzyletnie utrzymanie zintegrowanego środowiska hostingowego funkcjonującego w architekturze chmury oraz realizację polityki backupu i archiwizacji danych klienta.
Przybliżona wartość projektu: 3 200 000 PLN
Szczegóły dostępne są na naszej stronie: http://www.infomex.pl/modul/aktualnosci/index.html
2. Zrealizowaliśmy dostawę sprzętu komputerowego w ramach Programu Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W przeciągu zaledwie dwóch miesięcy, skonfigurowaliśmy 1500 sztuk laptopów, przeprowadziliśmy szkolenia dla 2000 beneficjentów oraz zapewniliśmy im bezawaryjne funkcjonowanie połączenia do Internetu.
Projekt w liczbach:
• 37 – ilość dni roboczych na realizację dostawy
• 38 – ilość zrealizowanych szkoleń dla beneficjentów
• 1.500 – ilość laptopów skonfigurowanych oraz dostarczonych beneficjentom
• 2.971 – ilość godzin pracy Działu Technicznego Infomex przeznaczona na realizację projektu
• 15.487 – ilość kilometrów wykonanych w celach realizacji dostaw
Przybliżona wartość projektu: 11 000 000 PLN
3. Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system obiegu spraw i pracy w oparciu o autorski system WDMS 2.0 opracowany przez Infomex dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Z systemu korzystają również jednostki podległe – w sumie 23 komendy powiatowe i miejskie.
Korzyści z wdrożenia:
• Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej
• Stworzenie spójnego repozytorium wiedzy
• Obieg dokumentów z funkcją generowania zadań, weryfikacji terminowości realizacji oraz wydawaniem rozporządzeń
• Integracja z portalem informacyjnym umożliwiającym współdzielenie dokumentów oraz składanie ankiet i sprawozdań
Więcej informacji na temat systemu elektronicznego obiegu dokumentów WDMS, znajdziecie Państwo na stronie: www.wdms.pl

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• Bogate portfolio rozwiązań
• Usługi „szyte na miarę” potrzeb Klienta
• Ponad 20-to letnie doświadczenie w branży

Informacje o firmie

Od ponad 20 lat firma Infomex dostarcza swoim Klientom zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne z dziedziny Data Center, infrastruktury IT, oprogramowania biznesowego oraz telekomunikacji i teletechniki. Doświadczona kadra inżynierów, serwisantów, doradców biznesowych, rozwinięta baza logistyczna oraz profesjonalny systemem ServiceDesk działający 24/7/365, umożliwiają nam kompleksową realizację najbardziej złożonych projektów informatycznych.
Począwszy od analizy przedwdrożeniowej, przez dostawę infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem, na opiece powdrożeniowej kończąc – realizujemy usługi kompleksowo z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz bezpieczeństwa, czego odzwierciedleniem są posiadane certyfikaty ISO9001 oraz ISO27001.
Wiemy, jak ważne jest bezpośrednie wsparcie oraz kontakt z Klientem – dlatego sukcesywnie rozwijamy oddziały terenowe naszej spółki. Na dzień dzisiejszy nasze biura znajdziecie Państwo w Gliwicach, Krakowie , Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Żywcu.
Infomex w liczbach:
• 21 lat na rynku
• Blisko 5 tys. Klientów
• 150 wykwalifikowanych pracowników
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.infomex.pl

Kompleksowe, dedykowane rozwiązania teleinformatyczne dla Biznesu
Kompleksowe, dedykowane rozwiązania teleinformatyczne dla Biznesu

W dobie intensywnego postępu technologiczno-naukowego, działy informatyczne oraz osoby decyzyjne muszą w sposób szybki i zarazem przemyślany podejmować decyzje dotyczące...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 75

LIDER IT 2015

Agile Nearshoring

Agile Nearshoring

Opis

Agile Nearshoring to odpowiedź na chaos oraz niską jakość oprogramowania, które wytwarzane jest w tradycyjnych usługach outsourcingowych. Będąc wiele lat na rynku i pracując z klientami głównie z UK oraz USA zauważyliśmy, że tradycyjne podejście w usługach outsourcingowych jest nieskuteczne. Bardzo często wygląda to bowiem tak, że klient zleca napisanie oprogramowania zewnętrznemu dostawcy, ten „znika” na kilka miesięcy i wraca z czymś, co na ogół jest niedopasowane do potrzeb klienta. W czasie takiego projektu komunikacja z outsourcingiem/freelancerami jest utrudniona, a ponieważ najczęściej są to projekty fixed price oprogramowanie wytwarzane jest skokowo, przez zespół, w którym nie do końca wiadomo kto konkretnie i w jakim wymiarze czasu pracuje - jednym słowem, brak w takim modelu transparentności.

Agile Nearshoring to zupełnie nowe podejście propagowane przez STX Next, w którym klient otrzymuje dedykowany, przypisany mu na stałe zespół, pracujący metodykami zwinnymi (scrum/kanban). Zespół ten jest w ciągłej komunikacji z klientem i już od samego początku dba o to, aby wytworzyła się więź i partnerska relacja pomiędzy obiema stronami. Wzajemne zrozumienie potrzeb i samego produktu jest podstawą skuteczności. Oto jak wygląda nasza usługa dostarczania oprogramowania:
1. Zbudowanie z klientem wspólnego work flow oraz porozumienia na poziomie technicznym. Nasz Business Developer oraz Tech Lead wspólnie dobierają dla każdego klienta zespół, który najlepiej dopasuje się umiejętnościami technicznymi jak i osobowościowymi do wymagań oraz kultury organizacji klienta.
2. Warsztaty service design/design thinking z nowym klientem polegają na tym, że podczas 1 dnia pracy tworzymy mockup tego, co klient planuje wdrożyć. Efektem warsztatów jest zaplanowana usługa/produkt, gotowa do przekazania np. jako skrót do realizacji. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonego coacha bizensu, UX Leada, Product Ownera i developera.
3. Tworzenie „backlogu” i „planning”, czyli przygotowanie zespołu do pracy w 2-tygodniowych sprintach, to początek współpracy z klientem. Na tym etapie definiowane są bardzo szczegółowo (tak dokładnie, jak to jest możliwe) wszystkie wymagania wobec tego, co ma powstać.
4. Start projektu zajmuje ok 2-3 tygodni. To czas na to, aby zespół poznał źródło kodu oraz kulturę pracy klienta. Bardzo często wysyłamy wówczas naszych pracowników do pracy na miejscu z klientem, tak by po tym rozruchu zespół był gotowy i kompetentny.
5. Nasze doświadczenia pokazują, że zespoły pracujące ze Scrum Masterem, własnymi testerami oraz Proxy Product Ownerem są bardziej efektywne od innych modeli współpracy. Optymalną efektywność nasz zespół uzyskuje średnio po 2-3 sprintach, na ogół stając się bardziej efektywnymi od zespołów wewnątrz firmy klienta. To też powoduje, że raczej nie realizujemy projektów obliczonych na miesiąc czy dwa współpracy.
6. Każdy sprint kończy się „demo”, czyli prezentacją efektów: fragmentu działającego oprogramowania, gotowego do wrzucenia na produkcję. To oznacza, że klient praktycznie co 2 tygodnie widzi jak jego produkt/usługa rozwija się i ma też dzięki temu w każdym praktycznie momencie możliwość dokonywania zmian, poprawek nawet co do kierunku wytwarzanego oprogramowania.
7. Kluczowe w naszym modelu jest kultywowanie tradycji agile, czyli sposobu komunikacji opartego na otwartości, transparentności i rozmowie. Stąd codziennie rano każdy zespół rozpoczyna prace od „daily” (15 minutowego spotkania typu stand-up), korzysta z ekranów, czatów i skype/hangut jako normalnych narzędzi pracy.

Opisane powyżej powyżej powoduje, że dostarczane przez nas oprogramowanie jest lepszej jakości, bardziej dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości biznesowej klienta i tworzone w ścisłej współpracy ze zleceniodawcą. To jest model, w którym odchodzi się od podejścia „zlecam i zapominam”, tylko obie strony aktywnie uczestniczą w procesie tworzenia. Krzewienie tago przypomina czasem edukację klientów, ale wierzymy, że warto, a nasze sukcesy na całym świecie tylko to potwierdzają!

 Agile Nearshoring - pdf


http://www.stxnext.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Nasza usługa jest innowacyjna. Przede wszystkim jako jedyni kładziemy tak duży nacisk na efektywność wirtualnych zespołów, co przekłada się bezpośrednio na organizację ich pracy. Nasze zespoły pracują w specjalnie przygotowanych własnych pokojach z ekranami i najnowszym sprzętem do komunikacji, aby maksymalnie przybliżać się do modelu, w którym klient nie widzi różnicy pomiędzy tym, czy zespół umiejscowiony jest np. w USA, UK czy w Polsce. Innowacyjność polega na tym, że procesy wytwarzania oprogramowania oraz komunikacji z klientami wspierają tworzenie wieloletnich relacji, a nasze zespoły, poprzez pracę wykonywaną przez wewnętrzne jednostki, stają się niemal częścią biznesu klienta, są w pełni zaangażowani i świadomi tego, co wytwarzają . Nasi developerzy są w rzeczywistym, codziennym kontakcie z klientami poprzez działania Product Ownerów oraz Scrum Masterów. Tego nie oferuje żaden outsourcing na świecie.

Najważniejsze wdrożenia

Ten model współpracy realizujemy z większością naszych klientów, oferując im znakomitą alternatywę dla tradycyjnego outsourcingu lub freelancingu. Szczególnie nasz główny klient z UK ( Hogarth Worldwide) jest bardzo dobrym przykładem, jak realizować w praktyce Agile Nearshoring. Załącznik opisuje dokładnie to case study - Hogarth Case Study.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- pełna transparentność dla klienta. Dostęp do 100% live time trackingu - klient płaci tylko za zaraportowane minuty; scrum boardy tworzone dla każdego teamu, pokazujące nad czym pracują poszczególne osoby; płaska i jasna struktura wewnątrz organizacji przy jednoczesnej kontroli, aby wszyscy pracowali nad swoimi zadaniami.
- efekt synergii i prawdziwej współpracy. Wszyscy nasi specjaliści na co dzień pracują w jednym z 3 biur, w teamach, które płynnie wymieniają się wiedzą i doświadczeniami. To powoduje, że techniczne problemy właściwie nie istnieją.
- niestandardowa komunikacja via skype/hangout każdego dnia z klientami i współpracownikami (ograniczenie maili do minimum), daily/stand-ups w zespołach i z klientami, praca w scrum/kanban, prezentacja działającego oprogramowania co 2 tygodnie podczas demo z klientem, retrospektywy w celu usprawnień co 2 tygodnie, częste planningi, aby dostosowywać się do zmian, praca nad wewnętrzną komunikacją podczas warsztatów, szkoleń i coachingu.

Informacje o firmie

STX Next to jedna z największych firm typu Software House w Europie. Zatrudniamy ponad 100 programistów języka Python, co stawia nas w absolutnej czołówce na świecie. Posiadamy także bogate doświadczenie w tworzeniu aplikacji mobilnych oraz projektów w zakresie JS. Zespół developerski uzupełniają testerzy, UX designerzy oraz ludzie wspierający procesy i rozwój organizacji. Zarządzamy używając zwinnych, agilowych metod pracy i wciąż, nieustająco się rozwijamy. Aktualny stan to 3 lokalizacje w Polsce - w Poznaniu, Wrocławiu i Pile. Do tego cała masa nowych pomysłów na rozwój i wspieranie innowacyjności. W firmie, gdzie realnego sensu nabiera stwierdzenie “sky is the limit”, rozwój, dzielenie się wiedzą, praca w oparciu o wartości takie, jak samoorganizacja czy zespołowość, to przede wszystkim sposób na wyzwalanie pozytywnej energii i utrzymywanie dobrego flow pomiędzy ludźmi.

Jesteśmy w miejscu, gdzie niejedna firma chciałaby być. I zmierzamy dalej. O ile samemu do celu można dojść szybciej, o tyle razem (w zespole) z pewnością dojdziemy dalej! I to jest motto naszego rozwoju. Chcemy wzmacniać się od wewnątrz, poprzez coraz bardziej kompetentnych i doświadczonych ludzi. Wiemy, że nasza praca, to coś znacznie więcej, niż dostarczanie rozwiązań “on time”. Naszą misją jest rozwój biznesu klienta dzięki naszym kompetencjom, ale i poprzez sposób organizacji naszej pracy. Praca w Scrumie, niekorporacyjny styl zarządzania, elastyczne godziny pracy, zatrudnienie na zasadzie modelu B2B - to tylko niektóre elementy, które znacząco kreują naszą niepowtarzalność i pozwalają robić rzeczy, będąc wolnym od tradycyjnego “zniewolenia” korporacyjnego.

Agile Nearshoring
Agile Nearshoring

Agile Nearshoring to odpowiedź na chaos oraz niską jakość oprogramowania, które wytwarzane jest w tradycyjnych usługach outsourcingowych. Będąc wiele lat na rynku i pracując z...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 31

NOMINACJA

Konsulting IT

Konsulting IT

Opis

Ze względu na nasze bogate doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi korporacjami w branży IT jesteśmy w stanie wspierać naszych partnerów na każdym etapie projektów informatycznych, poprzez delegowanie zespołów zadaniowych lub nawet pojedynczego specjalisty na określony czas. Zmniejsza to ryzyko, czas i kapitał zainwestowany w proces rekrutacji, a jednocześnie pozwala rozpocząć pracę nad projektem bez opóźnienia czasowego. W zależności od specyfikacji projektu dobieramy najlepsze profile specjalistów IT. Zapewniamy, iż nasi pracownicy reprezentują najwyższe kompetencje zawodowe i dostarczają najwyższą jakość usług.


http://www.soldevelo.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Głównym walorem współpracy z naszą firmą jest elastyczność. Dążymy, aby to klient był w centrum uwagi, a nasz zespół stał się narzędziem realizującym projekt, szybko, dokładnie i z zamierzonym efektem.

Najważniejsze wdrożenia

Amadeus GMBH.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- Szybkość reakcji na zgłoszenie potrzeby klienta.
- Elastyczne formy współpracy.
- Zespół skaładający się z profesjonalistów.

Informacje o firmie

SolDevelo jest dynamicznie rozwijającą się firmą branży IT, koncentrującą się na dostarczaniu wysokiej jakości oprogramowania oraz innowacyjnych rozwiązań informatycznych.
Nasze podejście to mieszanka doświadczonego zespołu deweloperów, usług zorientowanych na klienta oraz pasji do najnowszych technologii. To gwarantuje, że projekt będzie wykonany na czas z wyśmienitą jakości. Dokładnie tak jak chciałby tego klient.

Konsulting IT
Konsulting IT

Ze względu na nasze bogate doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi korporacjami w branży IT jesteśmy w stanie wspierać naszych partnerów na każdym etapie...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 4

NOMINACJA

Obsługa informatyczna firm - profesjonalne wsparcie IT

Obsługa informatyczna firm - profesjonalne wsparcie IT

Opis

Stała opieka informatyczna - kompleksowe usługi komputerowe najwyższej jakości, profesjonalne, nowoczesne rozwiązania gwarantujące ciągłość pracy systemów teleinformatycznych. Wyróżnia nas szybka reakcja na zgłoszone problemy. Gwarantujemy doskonały kontakt. Jesteśmy zawsze na czas. Działamy precyzyjnie. Indywidualnie podchodzimy do potrzeb każdego Klienta. Posiadamy niezależnie działający punkt serwisu komputerowego i salon sprzedaży komputerów w centrum Warszawy.
- gwarantowany umową maksymalny czas reakcji - do 1 godziny od zgłoszenia lokalnie, natychmiastowy - zdalnie,
- stałe wizyty serwisowe - informatyk co najmniej raz w tygodniu,
- zatrudniamy wielu specjalistów IT - profesjonalistów od Windows Server, Linux, sieci, CRM, ERP, serwisu komputerów, pozycjonowania, marketingu internetowego,
- mamy duże doświadczenie, obsługujemy 40 różnej wielkości firm w Warszawie,
- niezależny sklep i serwis komputerowy,
- umowa bez limitów godzinowych (bez gwiazdek i haczyków) - w cenie wszystkie usługi IT.


http://www.itomega.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

- Najlepsza komunikacja z Klientami, nasi Klienci nas rekomendują
- Najkrótsze czasy reakcji, stałe wizyty serwisowe
- Innowacyjne podejście do usług obsługi informatycznej - outsourcingu IT

Najważniejsze wdrożenia

- Metro Warszawskie Sp. z o.o. - (ponad 700 komputerów w kilkunastu lokacjach) - wsparcie wewnętrznego działu IT,

- CI GAMES S.A. (3 lokalizacje: Warszawa, Rzeszów, Bydgoszcz), Obsługa informatyczna (pełny outsourcing IT) -150 stacji roboczych i 14 serwerów (spółka technologiczna, duże skomplikowanie infrastruktury),

- Włodarzewska S.A. (także Sobienie Królewskie i spółki powiązane - pole golfowe, lotnisko, hotel) - Obsługa informatyczna (pełny outsourcing IT) 100 stacji roboczych i 20 serwerów (we wszystkich lokalizacjach),

- Supertour Lufthansa http://supertour.pl/ - Obsługa informatyczna (pełny outsourcing IT) 60 stacji roboczych, 5 serwerów.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. natychmiastowy czas reakcji zdalnej i najkrótszy on-site,
2. umowy bez limitów,
3. kompleksowe usługi informatyczne - wielu specjalistów IT.

Informacje o firmie

Firma z wieloletnim doświadczeniem w branży outsourcingu IT. Nasz zespół składa się z doświadczonych informatyków, specjalistów w zakresie: administracji systemami serwerowymi, zarządzania stacjami roboczymi, budowy i administracji sieci komputerowych, serwisowania komputerów.

Obsługa informatyczna firm - profesjonalne wsparcie IT
Obsługa informatyczna firm - profesjonalne wsparcie IT

Stała opieka informatyczna - kompleksowe usługi komputerowe najwyższej jakości, profesjonalne, nowoczesne rozwiązania gwarantujące ciągłość pracy systemów teleinformatycznych....

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 1

Mobile Trends - rozwiązania mobilne

AirWatch Zarządzanie Mobilnością Przedsiębiorstw

AirWatch Zarządzanie Mobilnością Przedsiębiorstw

Opis

AirWatch by VMware oferuje wiodące na rynku rozwiązanie EMM (Enterprise Mobility Management), które upraszcza mobilność w organizacji i zarządza urządzeniami mobilnymi, pocztą elektroniczną, aplikacjami, zawartością, laptopami i przeglądarką. Zintegrowana platforma AirWatch zapewnia klientom możliwość monitorowania i zarządzanie całą flotą mobilną z centralnej konsoli.
Oprogramowanie AirWatch to skalowalne rozwiązanie, które całkowicie integruje się z istniejącymi systemami firmowymi i rozrasta się zgodnie z mobilnymi inicjatywami klientów.
Architektura typu multi-tenant umożliwia administratorom AirWatch udzielanie dostępu do zasobów firmowych dla użytkowników i grup urządzeń w oparciu o ich rolę i zgodnie z pełnioną funkcją w organizacji. Ta unikatowa architektura pozwala organizacjom wprowadzić określone zasady i polityki dla użytkowników na całym świecie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Rozwiązanie AirWatch może być wdrożone zarówno w chmurze lub on-premise, aby w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich klientów i zachować ich dotychczasową inwestycję w infrastrukturę.
Wszystkie rozwiązania zabezpieczeń mobilnych AirWatch są wewnętrznie opracowywane, umożliwiają prostą integrację komponentów z zabezpieczeniami końcowymi - END TO END SECURITY. Organizacje mogą wdrażać te rozwiązanie samodzielnie, do specyficznych wymagań Bring Your Own Device (BYOD), wykorzystując bezpieczne rozwiązanie kontenerowe - AirWatch Workspace lub jako kompleksową, wysoce skalowaną platformę z zabezpieczeniami najwyższej klasy.


http://www.air-watch.com/downloads/brochures/airwatch-solutions-overview.pdf

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

• AirWatch wspiera wszystkie główne platformy dla urządzeń mobilnych i laptopów, w tym iOS, Android, Windows i Mac OS X. Architektura AirWatch pozwala na integrację z istniejącą infrastrukturą firmową, aby usprawnić proces wdrażania i zarządzania urządzeniami mobilnymi. Oprogramowanie AirWatch może zostać zintegrowane z AD / LDAP, certyfikatami, infrastrukturą e-mail i pozostałymi systemami korporacyjnymi istniejącymi zarówno w chmurze oraz w siedzibie modelu wdrożenia.
• Najszybszy na rynku - wsparcie dla platform mobilnych od pierwszego dnia
• Firma AirWatch by VMware jest ponad dwukrotnie większa od innych dostawców EMM – obecnie posiada 2000 pracowników i największy dział badań i rozwoju.

Najważniejsze wdrożenia

AirWatch by VMware posiada 13,000 klientów na całym świecie, w tym wiele organizacji wyróżnionych w rankingu Forbes Global 2000. W Polsce firma posiada klientów w branży energetycznej, transportowej, finansowej, ubezpieczeniowej, szkolnictwie i w instytucjach rządowych.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• Najszybszy na rynku – wsparcie dla platform mobilnych od pierwszego dnia
• AirWatch jest światowym liderem rozwiązań mobilności korporacyjnej dla każdej branży, dla każdego urządzenia i skali wdrożenia. AirWatch wdraża, zabezpiecza, monitoruje i zarządza systemem wszystkimi systemami: Android™, Apple ® iOS, Mac ® OS X, BlackBerry ®, Symbian™, Windows Mobile ® i Windows ®Phone
• Nasze skalowalne rozwiązanie rozwija się i integruje w Twojej organizacji z istniejącymi systemami oraz umożliwia zarządzanie wszystkimi urządzeniami z jednej centralnej konsoli - niezależnie od typu platformy lub rodzaju własności

Informacje o firmie

AirWatch by WMware jest liderem w zarządzaniu mobilnością przedsiębiorstw i posiada ponad 13’000 klientów na całym świecie. Platforma AirWatch obejmuje wiodące na rynku rozwiązanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, pocztą elektroniczną, aplikacjami, zawartością i przeglądarką. Firmy mogą wdrożyć te rozwiązania na wszystkich rodzajach urządzeń i zgodnie z różnymi wymaganiami użycia – w tym całkowitą platformę EMM dla wdrożeń firmowych, branżowych oraz konteneryzowane rozwiązanie dla programów BYOD.
W lutym 2014 firma AirWatch, z siedzibą w Atlancie, została wykupiony przez firmę VMware.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.air-watch.com/pl
Dowiedz się więcej o firmie VMware z siedzibą w Silicon Valley na stronie: www.vmware.com/pl

AirWatch Zarządzanie Mobilnością Przedsiębiorstw
AirWatch Zarządzanie Mobilnością Przedsiębiorstw

AirWatch by VMware oferuje wiodące na rynku rozwiązanie EMM (Enterprise Mobility Management), które upraszcza mobilność w organizacji i zarządza urządzeniami mobilnymi, pocztą...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 72

LIDER IT 2015

n7player Odtwarzacz Muzyczny

n7player Odtwarzacz Muzyczny

Opis

Aplikacja n7player jest jednym z najbardziej popularnych odtwarzaczy muzycznych dostępnym dla urządzeniach mobilnych i komputerów PC. N7player został opublikowany na platformie Android w 2012 roku. W 2014 roku została zrealizowana wersja dla platformy iOS a w 2015 dla platformy Windows Phone oraz Windows 8. Aplikacja udostępnia szeroką gamę funkcji muzycznych, są to m.in. (zależne od platformy):
• 10 – pasmowy korektor graficzny,
• wsparcie dla UPNP/DLNA oraz Chromecast,
• wsparcie do wielu formatów audio,
• wsparcie dla Dolby,
• gapless playback,
• wsparcie dla 19 wersji językowych (Android)
Aplikacja odniosła duży sukces komercyjny w przypadku platformy Android. Przekroczyła 10 milionów pobrań wersji darmowej oraz 100 tys. pobrań wersji płatnej. Dodatkowo aplikacja posiada wysokie oceny: 4.5/5 (242 135 ocen).


http://get.n7player.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Poza wysoką jakością dźwięku i szerokim zestawem funkcji muzycznych aplikacja odróżnia się od konkurencyjnych produktów innowacyjnym interfejsem użytkownika. Zaprojektowany w firmie dedykowany interfejs prezentuje muzykę w postaci chmury tagów i okładek albumów. Za pomocą gestów multi-touch użytkownik ma możliwość płynnego przejścia pomiędzy widokiem tagów artystów do płaszczyzny okładek albumów. Dzięki takiemu rozwiązaniu produkt umożliwia znacznie szybsze wyszukiwanie muzyki w porównaniu do standardowych interfejsów prezentujących muzykę w formie listy albumów, gatunków lub artystów.

Najważniejsze wdrożenia

W chwili obecnej aplikacja n7player jest dostępna na wszystkich istotnych platformach:
2012- Android
2014 – iOS
2015 – Windows Phone oraz Windows 8

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- Multiplatformowość (Android, iOS, Windows Phone, Windows 8)
- Innowacyjny interfejs użytkownika niedostępny w konkurencyjnych produktach
- wysokiej jakości silnik audio wspierający 10-pasmowy korektor graficzny

Informacje o firmie

Firma N7 Mobile działa na rynku aplikacji mobilnych od 2010 roku. Misją firmy jest dostarczanie najwyższej klasy aplikacji mobilnych klientom biznesowym, a także klientom indywidualnym. Od początku istnienia firma kładzie nacisk na dwie gałęzie rozwoju – działalność outsourcingową, a także rozwój własnych innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek B2C i B2B.
W trakcie swojej działalności N7 Mobile pozyskała wielu klientów, wśród których są także czterej najwięksi operatorzy telefonii komórkowej w Polsce (PTC obecnie T-Mobile, PTK Centertel obecnie Orange, Polkomtel i P4). Jakość dostarczanych przez nas rozwiązań sprawia, iż grono firm, które nam zaufały stale się powiększa. Firma realizuje także oprogramowanie dla systemów kosmicznych we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i Centrum Badań Kosmicznych.
Dodatkowo firma jest producentem własnych aplikacji dystrybuowanych w globalnych sklepach aplikacji. Jedną z nich jest odtwarzacz n7player wyróżniający się innowacyjnym interfejsem użytkownika.

n7player Odtwarzacz Muzyczny
n7player Odtwarzacz Muzyczny

Aplikacja n7player jest jednym z najbardziej popularnych odtwarzaczy muzycznych dostępnym dla urządzeniach mobilnych i komputerów PC. N7player został opublikowany na platformie...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 35

NOMINACJA

FAMOC - system zarządzania aplikacjami mobilnymi

FAMOC - system zarządzania aplikacjami mobilnymi

Opis

Famoc – czyli bezpieczeństwo mobilne dla Twojej firmy – otwartej na technologię BYOD (Bring Your Own Devices) i dla Twojego urządzenia
FAMOC to elastyczny i wielofunkcyjny system do zdalnego zarządzania środowiskiem mobilnym organizacji, umożliwiający centralizację administracji, konfiguracji i zabezpieczania smartfonów i tabletów i co unikatowe - opartych o zróżnicowane systemy operacyjne.
FAMOC pozwala zarządzać urządzeniami zdalnymi na każdym etapie cyklu życia usług mobilnych, począwszy od prekonfiguracji, poprzez zdalną instalację i aktualizacji aplikacji, cykliczny backup danych, monitorowanie bezpieczeństwa, aż po zdalne czyszczenie pamięci urządzenia. System usprawnia administrowanie środowiskiem mobilnym a także optymalizuje funkcjonalność urządzeń przenośnych, sprawiając że potrzebne informacje są zawsze w zasięgu ręki a bieżącej pracy telefonu nie zakłócają procesy konfiguracyjne.


System FAMOC pozwala na optymalizację procesów zarządzania infrastrukturą mobilną poprzez:
Gwarancję bezpieczeństwa: bezkonkurencyjny i zgodny z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa organizacji poziom zabezpieczeń infrastruktury przedsiębiorstwa, możliwy jest dzięki takim funkcjom jak: szyfrowanie danych, ochrona hasłami, konfiguracja programów antywirusowych, VPN, okresowy backup danych czy zdalne czyszczenie pamięci telefonu. Poziom bezpieczeństwa podnosi integracja z systemami NAC innych dostawców np. Extreme Networks, a na bezkonukurencyjność wpływa dostosowanie do zróżnicowanych środowisk mobilnych
Centralizację zarządzania: FAMOC to pojedyncza platforma, wspierająca wszystkie obecne na rynku systemy operacyjne, pozwalająca scentralizować procesy administracyjne. Intuicyjny interfejs oraz nieskomplikowana obsługa minimalizuje czas niezbędny na obsługę infrastruktury mobilnej przedsiębiorstwa.
Kompletną bazę danych o środowisku mobilnym: System wykrywa, przechowuje oraz raportuje wszelkie informacje dotyczące zasobów, użytkowników oraz usług mobilnych usprawniając przepływ informacji oraz ułatwiając bezpośredni dostęp do każdego urządzenia.
Nieskrępowany dostęp do informacji: Składają się na niego: stały dostęp do informacji, usług i wspólnych zasobów firmy oraz łatwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Automatyzację procesów i zdalny dostęp do urządzeń: Uproszczenia procedur administracyjnych i wsparcia technicznego, automatyzacja procesów konfiguracyjnych oraz zdalny dostęp do urządzeń usprawnia zarządzanie infrastrukturą mobilną redukując błędy i obniżając koszty pracy działów IT oraz skracając czas wyłączenia urządzenia z bieżącego użytku.
Stały monitoring parametrów: Szereg narzędzi diagnostycznych pozwala pozyskać szczegółowe dane odnośnie infrastruktury mobilnej a następnie dokonywać analiz informacji pozyskanych z urządzeń, generować raporty a także alarmować w czasie rzeczywistym o ewentualnych błędach.


http://www.fancyfon.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Famoc jako jedyny system MDM na rynku zapewnia wsparcie w zakresie wszystkich wymienionych funkcji:


FAMOC
Wspierane platformy iOS, Android, Symbian, Windows Mobile, Windows Phone, BlackBerry, Bada OS, telefony wielofunkcyjne
Wsparcie tabletów Tak
Integracja z BES 5 i BES 10 Tak
Sposób wdrożenia siedziba firmy, chmura, rozwiązanie appliance
Integracja z directory Tak
Lokalizacja Tak
Alerty Tak
Zarządzanie flotą urządzeń Tak
Zdalne zarządzanie Tak
Monitorowanie użytkowania telefonu Tak
Tworzenie kopii zapasowych Tak
Zarządzanie aplikacjami Tak
Zdalna instalacja/usuwanie Tak
Czarna lista Tak
Biała lista/firmowy sklep z aplikacjami Tak
Ochrona aplikacji hasłem Tak
Zarządzanie certyfikatami Tak
Integracja z narzędziem do wykrywania złośliwego oprogramowania Tak
Zdalne czyszczenie pamięci całego urządzenia Tak
Selektywne czyszczenie pamięci Tak
Kontrola aparatu Tak
Wymuszanie szyfrowania dysku Tak
Konfiguracja VPN Tak
Centralne zarządzanie WPA2 Tak
Wykrywanie jailbreaku/zrootowanego urządzenia Tak
Zaawandowane funkcje MDM dla Androida (np. Motorola, Samsung) Tak
Wsparcie Samsung SAFE
Wspracie Samsung KNOX Tak
Zaawansowane funkcje MDM dla LG Tak
Zaawansowane funkcje MDM dla Lenovo Tak
Wydzielony, bezpieczny dostęp do dokumentów (sandbox) Tak
API Tak

Najważniejsze wdrożenia

ARiMR
ARP SA
Aviva
Bałtyk Gaz
Berendsen
Bericap Polska sp. z o.o.
BGK
Biofarm
Bioton
BOŚ Bank
CloudWare
Concordia
Credit Agricole
DeLonghi
Dom Maklerski Pekao
Drumet
e-Tornister
Fresenius Nephrocare
Gaspol
GPEC
Hestia
IBA
Idea Bank
Idea Expert
Inteligo Financial Services S.A.
Interia
IT. Expert
Jabil
Kruk SA
Lotos
mBank
mBank Hipoteczny
Mercedes Benz
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Skarbu
Ministerstwo Sprawiedliwości
MPWiK Wrocław
MSW
Pekao Leasing
Pekao SA
PGNIG
PKP Intercity
Play
Poczta Polska Usługi Cyfrowe
Polfa Tarchomin
Prudential
PSP Gaz
PTK Centertel wewnętrznie
RCB
Recaro
Ricco
Rittal
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Sejm RP
Sescom
Siodemka
SKOK Kopernik
SKOK Piast
Tauron
TPSA
TVP
Umbrella Holding
Ursa
Urząd Miasta Warszawy
Warta
Wiśniowski

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. System FAMOC zapewnia wsparcie urządzeń Windows Phone 7, telefonów z Java, Samsung Bada, HP/Palm WebOS, Symbian UIQ I prototypu MeeGo na telefonie Nokia N900
2. Strategiczne partnerstwa z liderami technologicznymi (Złoty Partner Programu B2B Samsunga, integracja z antywirusem Webroot)
3. Wieloserwerowość- możliwość wyboru formy wdrożenia (on-­?site lubcloud)/języka, dowolnie brandowany interfejs.

Informacje o firmie

Firma FancyFon istnieje od 2006 roku, jest ważnym, europejskim dostawcą rozwiązań MDM. Siedziba i R&D: Gdańsk,Polska.
Dystrybutor: Versim S.A.
Klienci: Wszystkie branże. W szczególności: instytucje rządowe, banki, branża telekomunikacyjna, energetyczna itp.
Dostępność: Globalna. Poza Polską system FAMOC jest dostępny m.in. na Węgrzech, w Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Meksyku, Niemczech, Czechach, Brazylii, Turcji, Australii Produkt: Plaborma, MDM FAMOC Rozwiązanie biznesowe instalowane w chmurze lub on?site. System rozwijany od 2009 roku.

FAMOC - system zarządzania aplikacjami mobilnymi
FAMOC - system zarządzania aplikacjami mobilnymi

Famoc – czyli bezpieczeństwo mobilne dla Twojej firmy – otwartej na technologię BYOD (Bring Your Own Devices) i dla Twojego urządzenia FAMOC to elastyczny i wielofunkcyjny...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 18

NOMINACJA

Network - infrastruktura sieciowa

Axence nVision

Axence nVision

Opis

Axence nVision to program do monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, helpdesku (z bazą zgłoszeń i czatem) oraz ochrony danych przed wyciekiem. Program przeznaczony jest dla firm/instytucji niezależnie od ich profilu; do sieci składających się zarówno z kilku, jak i z kilku tysięcy urządzeń. Odpowiada na potrzeby administratorów sieci, szefów działów IT, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i infrastrukturę IT (zarządzanie, monitorowanie i ochrona sieci przed zagrożeniami), jak i kadry zarządzającej (monitorowanie pracowników, ochrona przed nielegalnym oprogramowaniem i wyciekiem danych). Program składa się z 5 modułów, które można instalować w dowolnych kombinacjach (jako całość lub wybrane elementy), a dodatkowo umożliwia się klientom zgłaszanie potrzeb co do dodatkowych funkcji programu (lub unowocześnianiu dotychczas dostępnych). Do podstawowych elementów programu zalicza się moduły: Network – proaktywne monitorowanie i wizualizacja sieci; Inventory – inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania; Users – zaawansowane monitorowanie użytkowników z blokowaniem stron WWW; HelpDesk – zdalna pomoc techniczna z bazą zgłoszeń i czatem; DataGuard – ochrona danych przed wyciekiem i sieci przed zainfekowaniem (zarządzenie portami).


http://axence.net

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Produkt Axence nVision to jedyny na rynku program grupujący wszystkie tak zaawansowane funkcje:
- wykrywanie, mapowanie i proaktywne monitorowanie sieci
- inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania z zarządzaniem licencjami i tzw. Środkami Trwałymi
- monitorowanie aktywności użytkowników z możliwością blokowania stron www
- zdalna pomoc techniczna z baza zgłoszeń, komunikatami systemowymi oraz wewnętrznym komunikatorem
- ochrona danych przed wyciekiem i komputerów przed zainfekowaniem dzięki zarzadzaniu prawami dostępu do portów i nośników danych
- wykresy, raporty, alarmy, akcje korekcyjne

Najważniejsze wdrożenia

Polski Tytoń S.A.

Andrychowska Fabryka Mebli DEFUM Spółka Akcyjna 

Ndi S.A. 

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 

Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. 

Bank Spółdzielczy w Raciążu 

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- innowacyjne i nowoczesne podejście, z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań i technologii
- kompleksowość przy zachowaniu intuicyjnego i przejrzystego interfejsu
- elastyczność i skalowalność

Informacje o firmie

Firma Axence to przedsiębiorstwo założone w 2005 r., z siedzibą w Krakowie przy ulicy Chodkiewicza 10/7a, które tworzy wysokiej jakości, innowacyjne oprogramowanie do kompleksowego monitorowania i zarządzania sieciami komputerowymi, które w warunkach stale zmieniających się trendów w technologii oraz wzrostu oczekiwań profesjonalistów z branży teleinformatycznej, ułatwi i usprawni pracę działów IT. 18 maja 2005 roku odbyła się premiera pierwszego programu Axence, narzędzi do diagnostyki sieci: Axence NetTools, które szybko zdobyły popularność na całym świecie i do tej pory – już jako rozwiązanie całkowicie darmowe – odnotowują po kilka tysięcy instalacji miesięcznie. Natomiast 31 stycznia 2007 roku nastąpiła premiera pierwszej wersji Axence nVision (wtedy jeszcze występującej jako NetVision). Program ten, dzięki dynamicznemu rozwojowi, zyskał sobie miano jedno z bardziej innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań do zarządzania infrastrukturą IT dostępnych na rynku światowym.

Axence nVision
Axence nVision

Axence nVision to program do monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, helpdesku (z bazą zgłoszeń i czatem) oraz ochrony danych przed wyciekiem....

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 51

LIDER IT 2015

MagikINFO

MagikINFO

Opis

MagikINFO to kompleksowy system bazodanowy przeznaczony do efektywnego zarządzania i monitoringu dziesiątek, setek, a nawet tysięcy komputerów. MagikINFO składa się z trzech zintegrowanych, ale również działających niezależnie od siebie programów:
MagikAUDIT – system do automatycznej inwentaryzacji sprzętu i zainstalowanego oprogramowania, zarządzania licencjami, zarządzania majątkiem IT, jak również zdalnego zarządzania komputerami w sieci (np. zdalny pulpit, zdalne instalowanie/odinstalowanie programów, kasowanie, kopiowanie plików, katalogów itd.)
MagikMONITOR – system monitoruje użytkowników komputerów pod kątem efektywności ich pracy (monitoring www i programów), z możliwością zablokowania dostępu do zdefiniowanych stron internetowych, aplikacji, USB, CD. System oferuje monitoring wydruków, monitoring zmian na dystkach USB, obciążenie procesora, pamięci i wiele innych ciekawych funkcji.
MagikHELPDESK – webowa aplikacja do rejestracji zgłoszeń użytkowników zgodnie z obowiązującymi standartami ITIL. Użytkownik wie, że jego sprawa jest rozpatrzana, administrator ma wszystkie zgłoszenia w jednym miejscu a serwisant otrzymuje tylko te zgłoszenia, które dotyczą jego specjalizacji.


http://www.magikinfo.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

MagikINFO to innowacyjny i kompleksowy system, który:
- dostarcza aktualne informacje o legalnym lub nielegalnym oprogramowaniu oraz o stanie sprzętu,
- znacząco przyśpieszy proces instalacji programów, łatek systemowych, update-ów,
- zbiera dane do analizy zapotrzebowania na części zamienne, planu zakupów i ewidencji napraw,
- zapewnia szybki wgląd do sprzętu i oprogramowania użytkownika i pozwala na zdalne rozwiązanie problemów,
- umożliwia przeniesienie odpowiedzialności za środki IT na poszczególnych użytkowników,
- wychwyci najmniej produktywnych pracowników i nieodpowiednio funkcjonujące jednostki,
- wykryje ile czasu pracownicy spędzają na Facebooku, Naszej Klasie, Allegro, ...,
- podniesie poziom bezpieczeństwa i zapobiegnie wyciekowi poufnych danych,
- raportuje liczbę incydentów oraz czas spędzony na rozwiązywaniu zgłoszeń użytkowników,
- poinformuje o stanie zgłoszenia i wymusi rozwiązanie w odpowiednim terminie.

Najważniejsze wdrożenia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Grupa RMF Sp. z o.o. sp. k., Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Wojewódźtwa Śląskiego, Prokuratura Apelacyjna w Katowicach, Sąd Okręgowy w Gliwicach, Warszawski Bank Spółdzielczy, Urząd Miasta Wrocław, Katowicki Węgiel Sp. z o.o., CEFARM S.A., Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków, Huf Polska Sp. z o.o., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, AGROFERT Holding a.s., Budweiser Budwar,
http://www.magikinfo.pl/pl/o-nas/listy-referencyjne

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1) Kompleksowy system 3 w 1 do zarządzania infrastrukturą IT (audyt, monitoring, helpdesk) w polskiej wersji językowej oraz bezpłatnym wsparciem technicznym świadczonym bezpośrednio od producenta.
2) Automatyczna i szybka instalacja w każdej sieci: lokalnej, rozproszonej, w domenie i poza nią. Nowoczesny i intuicyjny interfejs zapewnia szybki dostęp do wyników również z dowolnych urządzeń mobilnych.
3) Unikalna i automatyczna identyfikacja nowych wersji programu oraz darmowa aktualizacja bazy wzorców oprogramowania.

Informacje o firmie

Jesteśmy czeską spółką MagikINFO s.r.o., która jest producentem i wyłącznym dystrybutorem istniejącego na rynku od piętnastu lat programu MagikINFO. Wszystkie nasze siły, wiedza i doświadczenia skupiają się na jego rozwoju oraz usługach związanych z dystrybucją systemu. Zatrudniamy fachowców w zakresie Software Asset Management, programistów, którzy systematycznie rozwijają program podążając za nowymi trendami i potrzebami użytkowników. Do naszej kadry należą polscy specjaliści w dziale handlowym oraz dziale technicznym, dzięki którym zapewniamy w Polsce wysoki standard oferowanych przez nas usług. Naszymi klientami są firmy o zróżnicowanej wielkości, posiadające od 5 do 10 000 komputerów, działające zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

MagikINFO
MagikINFO

MagikINFO to kompleksowy system bazodanowy przeznaczony do efektywnego zarządzania i monitoringu dziesiątek, setek, a nawet tysięcy komputerów. MagikINFO składa się z trzech...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 111

NOMINACJA

NetSight

NetSight

Opis

NetSight, wraz z zarządzaniem siecią bezprzewodową, stanowi podstawę dla centralnego monitorowania i zarządzania wszystkimi elementami infrastruktury sieciowej organizacji. NetSight sprawia, że infrastruktura sieciowa jest rozpatrywana jako jednolita całość, a nie zbiór niezwiązanych ze sobą, oddzielnych elementów. Przekształca złożone dane na temat sieci w graficzne, użyteczne biznesowo informacje, dzięki czemu sieć jest mniej skomplikowana i lepiej dopasowana do potrzeb organizacji.
NetSight wyróżnia się wysoką szczegółowością, która wykracza poza porty, sieci VLAN i SSID, w kierunku indywidualnych użytkowników, aplikacji i protokołów. NetSight zwiększa efektywność, pozwalając pracownikom IT uniknąć czasochłonnych zadań związanych z ręczną konfiguracją każdego urządzenia oddzielnie. NetSight wypełnia lukę funkcjonalną pomiędzy tradycyjnym oprogramowaniem do zarządzania poszczególnymi elementami, które oferuje ograniczone możliwości kontroli urządzeń (specyficzne dla danego dostawcy), a drogimi złożonymi aplikacjami zarządzania przedsiębiorstwem. NetSight to kluczowy komponent predykcyjnego rozwiązania Extreme Networks służącego do zarządzania siecią - OneFabric™ Control Center, gwarantującego dostarczanie aplikacji w całej infrastrukturze.
Bogaty zestaw zintegrowanych funkcji zarządzania Extreme NetSight, zapewnia scentralizowaną widoczność i wysoce skuteczną kontrolę, w dowolnym czasie i miejscu, przewodowych i bezprzewodowych zasobów sieciowych przedsiębiorstwa. NetSight wyróżnia się ujednoliconym interfejsem sterowania, działającym w sieci Web – OneView.
Graficzny i wyjątkowo łatwy w użyciu interfejs OneView ułatwia rozwiązywanie problemów, pomaga w pracy help desk i usprawnia raportowanie. Interfejs zarządzania tożsamością i dostępem zapewnia szczegółową kontrolę i widoczność stale rosnącej liczby zarządzanych i niezarządzanych urządzeń łączących się z siecią.


http://www.extremenetworks.com/product/netsight

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Netsight to kompleksowa widoczność i kontrola aplikacji w całej sieci
• Jednolity system zarządzania sieciami LAN/WLAN upraszcza narzędzia i automatyzuje zarządzanie w całej infrastrukturze (inne systemy wymagają odrębnej aplikacji dla LAN I wifi).
• Łatwe egzekwowanie polityk w całej sieci, zapewnia dostępność zasobów sieci dla dzisiejszych, wymagających dużej przepustowości aplikacji (zarówno na infrastrukturze przewodowej jak i bezprzewodowej)
• Wysoce zautomatyzowane funkcje pozwalają unikać czasochłonnych, ręcznych zadań konfiguracyjnych dla osiągnięcia lepszej spójności i zwiększonej wydajności
• Wyspecjalizowane mechanizmy zarządzania tożsamością i dostępem dla widoczności i kontroli urządzeń użytkowników (integracja z systemem NAC i SIEM – korelacja zadarzeń)
• Zarządzanie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie z poziomu popularnych urządzeń mobilnych,
• Integracja z platformami zarządzania przedsiębiorstwem,
• Ochrona danych korporacyjnych poprzez scentralizowany monitoring, kontrolę i reagowanie w czasie rzeczywistym.
• Udoskonalenie istniejących inwestycji w bezpieczeństwo sieci,
• Zarządzanie infrastrukturą heterogeniczną (sieć zbudowana z produktów różnych dostawców – oszczędność dla Klienta z wydatkowaniem środków na wymianę infrastruktury)
• Kompleksowość rozwiązania
• Łatwa skalowalność i rozbudowa

Najważniejsze wdrożenia

Starostwo Powiatowe Kielce
Gmina Lubiewo
Urzad Miasta EŁK
EPEC
GPEC
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytut Ochrony Roślin
TZMO
Lotniska: Balice, Wrocław,
Stadion Arena Wrocław
Europejskie Centrum Solidarności

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Jednolitość zarządzania LAN/Wifi
2. Integracja z NAC
3. Integracja z platformami biznesowymi do zarządzania przedsiębiorstwem oraz niezależność od infrastruktury

Informacje o firmie

Extreme Networks po zakupie firmy Enterasys Networks, stał się jednym z największych dostawców rozwiązań sieciowych dla klientów korporacyjnych. Zasady projektowania sieci producent oparł się w dużej mierze na ujednoliconej architekturze, a jego portfolio skorelowane jest z dzisiejszymi głównymi trendami rynkowymi - technologiami mobilnymi, mediami społecznościowymi, przetwarzaniem w chmurze oraz obsługą dużych zbiorów danych (Big Data). Extreme Networks dostarcza swoje rozwiązania (Secure Networks™) do wielu najlepiej prosperujących firm na świecie, włączając te z listy Fortune 500.

Portfolio Extreme Networks w skrócie to:
- przełączniki brzegowe, dystrybucyjne I szkieletowe,
- pełna oferta produktów bezprzewodowych (punkty dostępowe zew/wew/
kontrolery, anteny, system zarządzania, RADAR)
- system zarządzania infrastrukturą niezależny od posiadanej infrastruktury firm trzecich,
- system zarządzania tożsamością użytkownika i urządzenia w sieci niezależny od posiadanej infrastruktury - NAC
- korelator zdarzeń- SIEM,
- analityka aplikacji – PurView

NetSight
NetSight

NetSight, wraz z zarządzaniem siecią bezprzewodową, stanowi podstawę dla centralnego monitorowania i zarządzania wszystkimi elementami infrastruktury sieciowej organizacji. NetSight...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 18

NOMINACJA

statlook

statlook

Opis

Ponad 6000 firm oraz instytucji w Polsce. Ponad 12 lat na rynku. Polskie rozwiązanie. System statlook to profesjonalne narzędzie do kompleksowego zarządzania zasobami IT. Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyt legalności, monitorowanie pracy użytkowników, ochrona kluczowych danych, helpdesk oraz zdalna pomoc – to tylko cześć funkcjonalności jakie oferuje ten kompleksowy system.
System statlook to oprogramowanie łączące w sobie doświadczenie, bogatą funkcjonalność, najnowocześniejsze technologie i nowatorskie, oryginalne rozwiązania, z niespotykaną w innych programach prostotą użycia i przyjaznym interfejsem. Dzięki stałemu kontaktowi z tysiącami naszych klientów możemy na bieżąco dostosowywać system do potrzeb użytkowników i zgodnie z ich zapotrzebowaniami rozszerzać o nowe funkcje.
Podstawowe informacje dostępne są na stronie www.aplusc-systems.com
Zapraszamy na prowadzone regularnie Webinaria Online, podczas których wybrani pracownicy uczestniczący w rozwoju systemu, programiści, projektanci oraz członkowie działu wsparcia, na żywo prezentują najnowsze wersje systemu statlook:
http://www.aplusc-systems.com/rezerwacja_webseminarium.html


http://www.aplusc-systems.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

- Bez uciążliwego przemieszczania się pomiędzy lokalizacjami - zdalna inwentaryzacja, zdalny audyt, zdalny monitoring, zdalny helpdesk, zdalny pulpit.
- Zarządzanie z dowolnego urządzenia – laptop, tablet, smartfon - Windows, MacOS, Android, iOS
- System przyjazny i dostosowany do użytkownika - intuicyjny interfejs rozwijany we współpracy z użytkownikami – zróżnicowanie kolorystyczne funkcjonalności, elastyczne raporty, gotowe formularze
- Dedykowane aplikacje do mobilnej inwentaryzacji i pomocy– wystarczy smartfon lub tablet, żeby odczytać z kodu kreskowego i modyfikować informacje o urządzeniu, użytkownikach oraz incydentach helpdesk
- Ograniczenie cyberslackingu (niewłaściwego użytkowania firmowych komputerów, oprogramowania oraz Internetu) - natychmiastowy zwrot z inwestycji w system dzięki zwiększeniu wydajności pracy i środowiska IT
- Dostęp do dziesiątek unikatowych, autorskich funkcjonalności w obrębie jednego systemu, między innymi: uplook (audyt legalności aplikacji , multimediów, czcionek, etc.), printlook (monitorowanie drukarek i wydruków), weblook – (monitorowanie i blokowanie stron www), datalook (monitorowanie i zarządzanie uprawnieniami do dysków wymiennych), scriptlook (tworzenie i zarządzanie skryptami), bizlook (biznesowe narzędzie do analizy pracy przy komputerach)

Najważniejsze wdrożenia

Przykładowe wdrożenia:
Ministerstwo Gospodarki, Poczta Polska, Zelmer S.A., Pekao Pioneer, Agencja Nieruchomości Rolnych, Satel, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Elmat, Seco/Warwick S.A., Michael Huber Polska.
Informacje o referencjach i wybranych klientach dostępne na stronach:
- http://www.aplusc-systems.com/pl/publikacje/kategorie/wybrani_klienci.html
- http://www.aplusc-systems.com/pl/publikacje/kategorie/referencje.html
- http://www.statlook.com/pl/category/referencje/

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- Stabilność działania i niezawodność – profesjonalne bazy danych: Microsoft SQL (darmowy i płatny) i PostgreSQL (darmowy - bez ograniczeń), kilkustopniowy system zabezpieczeń, szyfrowanie SSL oraz trójwarstwowa architektura stosowane w oprogramowaniu statlook sprawiają, że system jest wybierany przez wszystkie organizacje dbające o bezpieczeństwo gromadzonych danych
- Kompleksowe narzędzie dostępne lokalnie, zdalnie, online i mobilnie – zarządzanie danymi zależne od potrzeb i wymagań użytkowników
- Funkcje, których potrzebują użytkownicy – dzięki bliskiej współpracy z użytkownikami systemu statlook oraz ponad 12-letniemu doświadczeniu, nasi Klienci współuczestniczą w kreowaniu nowych funkcji i w efekcie otrzymują program dokładnie taki, jakiego potrzebują

Informacje o firmie

A plus C Systems jest marką należącą do firmy media-press.tv Sp. z o.o., która od ponad 25 lat (1988r) dostarcza zaawansowane systemy informatyczne dla firm na całym świecie. Oprogramowanie tworzone przez A plus C Systems pozwala na sprawne, wydajne i wygodne zarządzanie zasobami informatycznymi i ludzkimi w firmach prywatnych oraz instytucjach państwowych.

Nasze oprogramowanie obejmuje działaniem wszystkie elementy infrastruktury IT (sprzęt, oprogramowanie, użytkownicy, Internet). Kompleksowość działania łączymy z profesjonalnymi technologiami oraz innowacyjnym, przyjaznym interfejsem.

Programy przyjazne dla użytkownika
Nawet najbardziej rozbudowany system, który jest jednak nieprzyjazny i skomplikowany w obsłudze, nie będzie w pełni wykorzystywany przez użytkownika. Nasze programy mają być przyjazne, a ich obsługa jak najbardziej intuicyjna, aby użytkownicy w prosty i szybki sposób mogli poznać i wykorzystać wszystkie ich funkcje.

Systemy generujące realne oszczędności
Jak pokazują doświadczenia użytkowników naszych systemów uplook, statlook i bizlook, ich wdrożenie generuje oszczędności na wielu poziomach. Zaczynając od oszczędności związanych ze sprzętem i oprogramowaniem, poprzez oszczędności związane ze zwiększeniem wydajności infrastruktury aż po radykalny wzrost efektywności pracowników. System statlook pozwala także znacznie zaoszczędzić czas pracowników działu IT odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie sieci informatycznej.

statlook
statlook

Ponad 6000 firm oraz instytucji w Polsce. Ponad 12 lat na rynku. Polskie rozwiązanie. System statlook to profesjonalne narzędzie do kompleksowego zarządzania zasobami IT....

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 12

NetCrunch 8.7.

NetCrunch 8.7.

Opis

Oprogramowanie NetCrunch umożliwia zaawansowane monitorowanie sieci firmowej, działających w niej systemów i aplikacji w czasie rzeczywistym i powiadamianie o wykrytych problemach w celu zapobiegania awarii i minimalizacji ryzyka przestojów. Dane o pracy sieci i jej składowych są zbierane i przetwarzane w jednym miejscu, co zapewnia szybki wgląd w stan sieci i skuteczną diagnostykę wykrytych problemów.

Dla pracowników działu IT jest to niezastąpione rozwiązanie do bieżącej weryfikacji dostępności i wydajności kluczowych zasobów i usług które umożliwiają prawidłową pracę firmy. Raporty z NetCruncha wykorzystywane są często do celów audytowych, weryfikacji spełniania norm bezpieczeństwa czy rozliczenia realizacji umów z zewnętrznymi dostawcami IT. Zarządowi firmy informacje z NetCruncha pozwalają podjąć uzasadnione decyzje inwestycyjne dotyczące kierunków rozwoju infrastruktury IT wspierających realizacje celów biznesowych.

Wdrożenie NetCruncha zajmuje niewiele czasu gdyż nie wymaga instalowania żadnych agentów na monitorowanych urządzeniach i nie wymaga umiejętności programistycznych. Dzięki solidnej obsłudze SNMP (vl-3) oraz wbudowanemu kompilatorowi MIB, NetCrunch bez problemu może monitorować każde urządzenie sieciowe dostępne na rynku.

Infrastruktura IT to nie tylko komputery. Na sprawne działanie biznesu i samej infrastruktury sieciowej wpływa również wiele dodatkowych urządzeń takich jak; klimatyzatory, centrale telefoniczne, kamery, systemy alarmowe, urządzenia pomiarowe, urządzenia automatyki, itp. Niektóre dane istotne dla pelnego obrazu kondycji firmy mogą pochodzić z jeszcze bardziej nietypowych źródeł – z pliku, strony webowej, bazy danych lub prostego skryptu – również takie dane mogą być zbierane i przetwarzane przez NetCruncha.

Oprogramowanie NetCrunch, wiodący produkt krakowskiej firmy AdRem Software to oferta kompleksowego i elastycznego monitorowania sieci w konkurencyjnej cenie, używana przez administratorów i inżynierów IT w tysiącach organizacji i firm wielu branż w ponad 90 krajach świata.


http://www.adrem.com.pl/netcrunch/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

1. Inteligentne podejscie do monitorowania i przetwarzania ogromnej ilości danych – automatyzacja tego co oczywiste (monitorowanie w oparciu o reguły, minimalizacja fałszywych alertów, automatyczne zdalne akcje naprawcze)
2. Bardzo szerokie możliwości monitorowania dzięki wbudowanemu kompilatorowi MIBów pozwala na monitorowanie praktycznie każdego urządzenia wspierającego protokołu SNMP, niezależnie od jego producenta.
3. Własna baza danych, nie wymaga agentów, dynamiczny widoki i mapy sieci wyświetlające setki parametrów na nowoczesnym pulpicie który może byc w prosty sposób dostosowany do potrzeb klienta – to wszystko oznacza świetną relację jakości do ceny, szybkie wdrożenie i prostą administrację.

Najważniejsze wdrożenia

Miasto Werona (Włochy) – monitorowanie kamer i świateł ruchu drogowego
Port lotniczy Doha (Katar) – monitorowanie serwerów czasu
Narodowa agencja policji w Japonii – monitorowanie infrastruktury sieciowej
Uniwersytet Hawajski – monitorowanie infrastruktury badawczej 3 km pod powierzchnią oceanu

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Dynamiczne, hierarchiczne mapy i widoki sieci, na bieżąco wyświetlające stan sieci i umożliwiające szybki wgląd i diagnostykę sieci.
2. Wbudowane reguły monitorowania – nie wymaga żmudnej pojedyńczej konfiguracji, pozwala na szybkie wdrożenia i bezporblemową zmianę ustawień nawet dla dużej ilości urządzeń jednocześnie
3. Elastyczny dostęp do danych – ze stacji roboczej, dowolnej przeglądarki czy smartfona. Produkt zaprojektowany do działania w trybie pełnoekranowym na wielu monitorach.

Informacje o firmie

AdRem Software to polska firma z biurem w Nowym Jorku i główną siedzibą w Krakowie, posiadająca ponad 2500 klientów w 87 krajach na całym świecie. Firma tworzy programy do zarządzania i monitorowania sieci komputerowych, przeznaczone dla średnich firm i organizacji. AdRem Software dostarcza inteligentny system NetCrunch do monitorowania stworzony tak, żeby uprościć konfigurację nawet w złożonych sieciach. NetCrunch gromadzi dane o pracy urządzeń sieciowych, serwerów, systemów i aplikacji, co umożliwia szybką diagnostykę i usuwanie problemów w sieci. Program dostępny jest w kilku językach, w tym w wersji japońskiej i chińskiej.

NetCrunch 8.7.
NetCrunch 8.7.

Oprogramowanie NetCrunch umożliwia zaawansowane monitorowanie sieci firmowej , działających w niej systemów i aplikacji w czasie rzeczywistym i powiadamianie o wykrytych...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 12

baramundi Management Suite

baramundi Management Suite

Opis

baramundi Management Suite to wysokiej jakości oprogramowanie o budowie modułowej służące do zdalnego, zintegrowanego i scentralizowanego zarządzania i administrowania wszystkimi urządzeniami końcowymi w infrastrukturze IT, takimi jak stacje klienckie z systemem operacyjnym Windows lub Mac OS X oraz urządzenia mobilne typu tablet, smartphone. baramundi Management Suite pozwala na pełną automatyzację i centralizację w firmie i organizacji wszystkich zadań administratora. bMS potrafi niezawodnie wykonywać pracochłonne, rutynowe czynności i umożliwia wygodne zarządzanie środowiskiem IT – niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z siecią niewielkiego przedsiębiorstwa, czy globalnym koncernem. baramundi Management Suite obejmuje cały cykl życia stacji roboczej, serwera lub urządzenia mobilnego – od zautomatyzowanej pierwszej instalacji i inwentaryzacji poprzez utrzymanie i obsługę aż po bezpieczne usunięcie na końcu cyklu życia. Przykładowe funkcjonalności baramundi Management Suite:
• automatyzacja, integracja i centralizacja wszystkich zadań administratora
• pełna inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
• pełne zarządzanie licencjami
• zdalna instalacja systemów operacyjnych (zarówno natywna instalacja jak i klonowanie)
• zdalna i zautomatyzowana dystrybucja oprogramowania
• możliwość tworzenia własnych paczek instalacyjnych i instalatorów
• instalacja patchy zarówno dla produktów Microsoft jak i innych
• aktualizacja oprogramowania (moduł Managed Software)
• zabezpieczanie urządzeń końcowych i bezpieczeństwo danych
• tworzenie i przywracanie backup’ów
• zarządza mobilnymi urządzeniami końcowymi (moduł Mobile Device Management)
• zdalny dostęp
• integracja z każdą infrastrukturą IT
• pełna integracja oraz wymiana danych z zewnętrznymi systemami i modułami
• dokładne informacje o stanie całej sieci i poszczególnych urządzeń w czasie rzeczywistym
• wbudowane, proste w obsłudze narzędzie do tworzenia własnych skryptów


http://www.baramundi.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Zarządzanie wszystkimi urządzeniami końcowymi (stacjonarnymi, przenośnymi i mobilnymi) z poziomu jednej konsoli;
Wsparcie najbardziej heterogenicznych środowisk w zakresie sprzętu i oprogramowania;
Budowa modułowa i skalowalność rozwiązania – możliwość dowolnej rozbudowy rozwiązania o interesujące moduly i funkcjonalności;
Zdalna dystrybucja każdego oprogramowania (nawet takiego, które nie było przewidziane do zdalnej dystrybucji);
Wykorzystanie inteligencji natywnych mechanizmów instalacji;
Wysoka wydajność i szybka instalacja i integracja z dowolną infrastrukturą IT;

Najważniejsze wdrożenia

WARBUD, PROVIDENT, 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Zarządzanie wszystkimi urządzeniami końcowymi (stacjonarnymi, przenośnymi i mobilnymi) z poziomu jednej konsoli;
2. Najbardziej zaawansowana i kompleksowa automatyzacja zdalnej dystrybucji oprogramowania w heterogenicznej, w  zakresie sprzętu i oprogramowania, infrastrukturze IT;
3. W pełni konfigurowalna automatyzacja wszystkich zadań administratora – tak jak gdyby zadanie było realizowane bezspośrednio przed danym urządzeniem końcowym

Informacje o firmie

Firma baramundi software AG, z siedzibą w Augsburgu w Niemczech, została założona w 2000 roku i jest producentem oprogramowanie typu Client Management do zarządzania stacjami klienckimi, serwerami, urządzeniami stacjonarnymi, przenośnymi jak i urządzeniami mobilnymi. 


Portfolio klientów liczy obecnie ponad 1500 firm i instytucji na całym świecie. Firma posiada szereg certyfikatów i nagród świadczących o najwyższej jakości zarówno oprogramowania jak i usług. Klienci firmy mogą liczyć na najwyższą jakość nie tylko samego produktu, ale i usług w zarkesie wdrożeń oraz lokalnego wsparcia. 

   baramundi Management Suite pozwala na pełną automatyzację i centralizację wszystkich zadań administratora w firmach i organizacjach. Oprogramowanie jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw i branż. Od pierwszej koncepcji celem były: elastyczność, eliminowanie zależności i utrzymywanie otwartego partnerstwa. 

baramundi Management Suite jest wspierany i rozwijany przez zespół ponad 120 entuzjastycznie nastawionych i wyspecjalizowanych pracowników baramundi. Cieszymy się, że mieliśmy przez ten czas, i mamy nadal, możliwość poznania wielu ludzi, partnerów i pracowników, którzy myślą tak samo jak my. 

Portfolio klientów liczy obecnie ponad 1500 firm i instytucji na całym świecie. Firma posiada szereg certyfikatów i nagród świadczących o najwyższej jakości zarówno oprogramowania jak i usług. Klienci firmy mogą liczyć na najwyższą jakość nie tylko samego produktu, ale i usług w zarkesie wdrożeń oraz lokalnego wsparcia.    


baramundi Management Suite pozwala na pełną automatyzację i centralizację wszystkich zadań administratora w firmach i organizacjach. Oprogramowanie jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw i branż. Od pierwszej koncepcji celem były: elastyczność, eliminowanie zależności i utrzymywanie otwartego partnerstwa. 


baramundi Management Suite jest wspierany i rozwijany przez zespół ponad 120 entuzjastycznie nastawionych i wyspecjalizowanych pracowników baramundi. Cieszymy się, że mieliśmy przez ten czas, i mamy nadal, możliwość poznania wielu ludzi, partnerów i pracowników, którzy myślą tak samo jak my. 

baramundi Management Suite
baramundi Management Suite

baramundi Management Suite to wysokiej jakości oprogramowanie o budowie modułowej służące do zdalnego, zintegrowanego i scentralizowanego zarządzania i administrowania wszystkimi...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 11

Workflow Management - obieg dokumentów

Skaner dokumentowy Fujitsu N7100

Skaner dokumentowy Fujitsu N7100

Opis

N7100 to nowy, niezwykle wydajny skaner sieciowy, z udoskonaloną jednostką CPU z procesorem GI, dzięki którym przetwarzanie obrazu odbywa się 10 razy szybciej niż w przypadku jego poprzednika, N1800. Umożliwia to natychmiastowy podgląd skanowanych plików i zapobiega powstawaniu kolejki. N7100 skanuje papierowe dokumenty z szybkością 25 stron na minutę, czyli 50 obrazów na minutę (A4, kolor, dwustronnie, 300 dpi), eliminując tym samym opóźnienia, które cechują wiele skanerów sieciowych dostępnych obecnie na rynku. Skraca to całkowity czas skanowania o ok. 50%, sprawiając, że Fujitsu N7100 jest wiodącym produktem w swojej klasie.
N7100 wyposażono w funkcje oprogramowania PaperStream, które jest dostępne pośród wszystkich skanerów Fujitsu serii fi, gwarantujące szybkie skanowanie, przetwarzanie i ulepszanie obrazu. Ponieważ skaner N7100 jest przeznaczony dla grup roboczych i korzysta z niego wielu pracowników, oferuje on funkcje bezpieczeństwa takie, jak uwierzytelnianie loginem, szyfrowanie, automatyczne usuwanie tymczasowych danych i bezpieczne przywracanie ustawień do fabrycznych, które nie zostawia żadnych śladów starych danych użytkownika.
W zestawie ze skanerem N7100 znajduje się oprogramowanie Network Scanner Admin oraz Scanner Central Admin Console do scentralizowanego zarządzania. Daje to administratorom dostęp do pojedynczych skanerów w sieci, a także pozwala połączyć się z centralnym serwerem w celu skonfigurowania i zarządzania wszystkimi skanerami N7100 jednocześnie.


http://www.alstor.pl/fujitsu-n7100/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Implementacja autorskiego sterownika PaperStream IP poszerza możliwości dotychczasowych rozwiązań w skanerach sieciowych o automatyczne funkcje poprawy jakości obrazów, zwiększając jednocześnie skuteczność rozpoznawania tekstu (OCR).
Wzbogacenie jednostki CPU skanera o wielordzeniowy procesor GI, który jest dedykowany do przetwarzania obrazu sprawia, że realny czas przygotowania dokumentu wynikowego (np. pliku PDF) jest o 50 % krótszy niż w rozwiązaniach konkurencji.
N7100 jest najbezpieczniejszym skanerem sieciowym na rynku ze względu na bogactwo zabezpieczeń:
• Logowanie w oparciu o login i hasło lub z wykorzystaniem kart IC,
• Szyfrowanie danych na czas przetwarzania,
• Zarządzanie dostępem do funkcji dla poszczególnych użytkowników,
• Bezpieczne czyszczenie danych zakończone utworzeniem nowego klucza szyfrującego,
• Możliwość tworzenia haseł dla plików PDF,
• Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania antywirusowego.

Najważniejsze wdrożenia

Produkt jest nowością – wszedł do sprzedaży w kwietniu br.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Efektywność przetwarzania dokumentów papierowych na postać cyfrową dzięki idealnemu połączeniu warstwy sprzętowej skanera (CPU, dedykowany procesor GI) i programowej (PaperStream IP).
Skuteczność separacji skanowanych kartek dzięki aktywnej technologii podawania papieru (rewersyjne rolki pobierające i separujące). Kartki różnych formatów i gramatury włącznie z kartami plastikowymi (również tłoczonymi) są oddzielane automatycznie.
Zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń skanowanych dokumentów:
• Logowanie w oparciu o login i hasło lub z wykorzystaniem kart IC,
• Szyfrowanie danych na czas przetwarzania,
• Zarządzanie dostępem do funkcji dla poszczególnych użytkowników,
• Bezpieczne czyszczenie danych zakończone utworzeniem nowego klucza szyfrującego,
• Możliwość utworzenia hasła dla plików PDF,
• Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania antywirusowego.

Informacje o firmie

Fujitsu Technology Solutions jest największym dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi.

Skaner dokumentowy Fujitsu N7100
Skaner dokumentowy Fujitsu N7100

N7100 to nowy, niezwykle wydajny skaner sieciowy, z udoskonaloną jednostką CPU z procesorem GI, dzięki którym przetwarzanie obrazu odbywa się 10 razy szybciej niż w przypadku jego...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 16

LIDER IT 2015

DEDAL

DEDAL

Opis

Oprogramowanie DEDAL to innowacyjne narzędzie do zarządzania zleceniami. Posiada elastyczny Workflow Managment, który umożliwia dopasowanie się do specyficznych potrzeb firmy.
DEDAL zapewnia kompleksową i bezpieczną komunikację pomiędzy klientem, biurem i pracownikami poza biurem (terenowymi).
Wdrożenie w chmurze oraz zainstalowanie aplikacji mobilnych na tabletach i telefonach daje znaczną przewagę technologiczną na rynku.
Zaawansowany system pobierania zleceń umożliwia pracę poza biurem nawet bez chwilowego dostępu do Internetu. Synchronizacja danych następuje natychmiast po nawiązaniu połączenia. Niewątpliwą zaletą są definiowalne i dynamiczne formularze, które umożliwiają pełną integrację z systemami klientów. Dodanie nowego typu formularza jest dostępne bez udziału programisty. Geo-lokalizacja pracowników terenowych za pomocą GPS oraz lokalizacja zleceń na mapie umożliwia sprawne planowanie tras przejazdów.
Dokumenty od klienta przepływają przez wewnętrzne komórki firmy i powodują automatyczne utworzenie raportu dla klienta. System czuwa nad przestrzeganiem czasu realizacji zleceń. Wszelkie przekroczenia oraz zbliżenie się do terminów jest wykrywane i przesyłane do działu kontroli mailem oraz SMS’em.
Poniżej przedstawiamy schemat Workflow Managment systemu DEDAL:


http://likesoft.pl/strony/dedalw

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

1. Konfigurowalne formularze dla inspektorów i serwisantów
2. Geo-lokalizacja zleceń i automatyczne przypisywanie do inspektorów
3. Współpraca z aplikacją mobilną mDEDAL – zlecenia dostępne off-line
4. Zaawansowany system powiadomień i raportów

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Elastyczność obiegu dokumentów
2. Hierarchia użytkowników, klientów i operatorów
3. Dynamiczne formularze i raporty

DEDAL
DEDAL

Oprogramowanie DEDAL to innowacyjne narzędzie do zarządzania zleceniami. Posiada elastyczny Workflow Managment, który umożliwia dopasowanie się do specyficznych potrzeb firmy....

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 8

NOMINACJA

DIGITALIZACJA NA MIARĘ POTRZEB

DIGITALIZACJA NA MIARĘ POTRZEB

Opis

Digitalizacja jest procesem umożliwiającym przetworzenie analogowej wersji dokumentów do postaci cyfrowej. Firma iNCO sp. z o.o., świadcząc usługi w zakresie przetwarzania oraz digitalizacji danych, proponuje indywidualne rozwiązania każdemu Zleceniodawcy. Dokładając wszelkich starań w kierunku zaspokajania bieżących oraz uwzględniając przyszłe potrzeby Klienta. Wszelkie procesy składające się na realizację usługi digitalizacji tworzone są na miarę potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy. Wraz z zapewnieniem gwarancji bezpieczeństwa, poufności przetwarzanych informacji, jak i z zachowaniem najwyższej jakości świadczonych usług, koncepcje techniczne iNCO opracowywane są przy uwzględnieniu optymalizacji kosztowej oraz maksymalnej elastyczności.
„DIGITALIZACJA NA MIARĘ POTRZEB”
Początkiem procesu digitalizacji jest dla nas już odbiór dokumentów, stosowne zabezpieczenie powierzonych nam zasobów podczas transportu. Kolejne etapy to: przygotowanie dokumentów do skanowania, skanowanie, przetwarzanie danych, archiwizacja, dostarczenie wersji cyfrowych dokumentów do klienta, kończąc na zwrocie dokumentów analogowych w miejsce wyznaczone przez Klienta lub ich zniszczeniu z zachowanie odpowiedniej klasy tajności. Każdy z ww. etapów jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Zleceniodawcy i szczegółowo opracowywany wspólnie z zespołem ekspertów przed przystąpieniem do realizacji usługi digitalizacji.


http://WWW.INCOSCAN.COM

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Innowacyjność usługi digitalizacji realizowanej przez iNCO sp. z o.o. oznacza:
• wyróżniającą się jakość:
dzięki wdrożonemu przez nas systemowi zarządzania jakością mamy wyróżniająco niski wskaźnik występowania błędów,
• zapewnienie najwyższego stopnia bezpieczeństwa:
stosujemy wysokie standardy bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas informacji potwierdzone certyfikatem z zakresu normy ISO: 27001,
• profesjonalizm:
zlecenia realizujemy fachowo zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klienta,
• terminowość i niezawodność:
iNCO posiada w pogotowiu, na wypadek awarii, systemy produkcji w drugiej siedzibie firmy,
• wieloletnie doświadczenie:
z naszymi dotychczasowymi klientami łączą nas wieloletnie stosunki partnerskie,
• elastyczne procesy:
dopasowujemy realizację usługi digitalizacji do przebiegu pracy u Klienta i jesteśmy zawsze otwarci na zmiany,
• znakomite referencje:
nasze referencje potwierdzają właściwą i solidną realizację powierzonych nam projektów.

Informacje o firmie

iNCO sp. z o.o. powstała w 1999 r. jako usługodawca spółki Bundesdruckerei GmbH (Drukarnia Federalna) w celu przetwarzania dokumentów patentowych i do dziś jest jej spółką córką, na wzór której stosujemy i wdrażamy rozwiązania mające na celu zapewnić znakomitą jakość naszych usług oraz najwyższe bezpieczeństwo powierzonych nam dokumentów oraz danych.
Zachowujemy najwyższe standardy jakości, a potwierdzeniem naszej dbałości o jakość jest posiadany od 2007 roku system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008, systematycznie weryfikowany w ramach niezależnych audytów zewnętrznych. Jednocześnie posiadamy wdrożony i certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO: 27001, co zapewnia poufne i bezpieczne przetwarzanie wrażliwych dokumentów zawierających dane osobowe.
Zatrudniamy kilkudziesięcioosobową, dobrze wyszkoloną oraz doświadczoną załogę specjalizującą się w obszarze usług: IT, elektronicznej archiwizacji cennych zbiorów archiwalnych, digitalizacji zdjęć oraz negatywów, masowej digitalizacji oraz archiwizacji elektronicznej map i dokumentów wielkoformatowych.

DIGITALIZACJA NA MIARĘ POTRZEB
DIGITALIZACJA NA MIARĘ POTRZEB

Digitalizacja jest procesem umożliwiającym przetworzenie analogowej wersji dokumentów do postaci cyfrowej. Firma iNCO sp. z o.o., świadcząc usługi w zakresie przetwarzania oraz...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 2

NOMINACJA