KONKURS LIDERZY IT 2017

Backup & Storage Leader- backup i archiwizacja

NEC HYDRAstor

NEC HYDRAstor

Opis

Obecnie coraz więcej klientów decyduje się na przechowywanie danych backupowych korzystając ze skalowalnych systemów opartych na rozwiązaniach dyskowych. Dojrzała, opatentowana technologia NEC HYDRAstor umożliwia zastąpienie rozproszonych systemów przechowujących dane przez jedno wysoko wydajne,  odporne na awarie rozwiązanie.


NEC HYDRAstor to najbardziej skalowalny i najszybszy na świecie system  do przechowywania danych backupowych i archiwalnych. Ponieważ jest to system inteligentnych współpracujących ze sobą węzłów może być zestawiony zarówno z jednego jak też 165 węzłów. System udostępnia niemal dowolnie skalowalną przestrzeń na dane backupowe i archiwalne. Dane przechowywane w systemie są deduplikowane, kompresowane, szyfrowane, a następnie zapisywane na dyskach magnetycznych. Opatentowana technologia Distributed Resilient Data (DRD) zapewnia ochronę poszczególnych zbiorów danych przed awarią wybranej przez użytkownika liczby dysków twardych. W razie utraty dysku, odbudowa przebiega zdecydowanie szybciej niż w przypadku macierzy dyskowych. Dodatkowo replikacja umożliwia wydajne kopiowanie danych poprzez sieć WAN do zapasowego centrum danych. Oprócz liniowego skalowania przestrzeni HYDRAstor oferuje również skalowanie wydajności i odporności na awarie zdefiniowanej przez użytkownika liczby dysków/serwerów.


Ostatnio do piątej już  generacji systemu dołączyło rozwiązanie wirtualne HYDRAstor Virtual Appliance dające jeszcze większą elastyczność przy budowie rozproszonych systemów backupowych i pozwala klientom na wykorzystanie posiadanych już zasobów serwerowych. Bogata funkcjonalność, wysoka wydajność, pełna kompatybilność z dotychczasową rodziną węzłów oraz replikacja,  deduplikacja i szyfrowanie w standardzie to niezaprzeczalne zalety systemu. Wydajność nowego elementu systemu to 10 TB/h i nawet 16 TB przestrzeni na dane. 


www.9livesdata.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?


 • Efektywne wykorzystanie przestrzeni dyskowej dzięki globalnej deduplikacji.

 • Wysoka dostępność i brak pojedynczego punktu awarii systemu

 • Brak przestojów po awarii dysku – szybsza odbudowa danych w porównaniu do rozwiązań opartych na macierzach RAID

 • Łatwość rozbudowy realizowana podczas działania systemu bez konieczności migracji danych i wyłączania systemu, realizowana poprzez dodawanie nowych węzłów do już istniejących.

 • Pełne wsparcie techniczne w języku polskim, świadczone przez twórców systemu.

Najważniejsze wdrożenia

NEC HYDRAstor znajduje zastosowanie zarówno w korporacjach finansowych, instytucjach publicznych, ochronie zdrowia, a nawet w mediach. System działa z powodzeniem u Klientów w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Polsce a nawet w RPA. Otrzymał wiele nagród, m.in. jako najszybszy i najbardziej skalowalny system na świecie np. The Best of Interop in storage (INTEROP Awards 2015, Las Vegas – USA), Best Storage Solution Product Award Winner (2014-2015 Hot Companies and Best Products Awards by Network Products Guide).

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 • Liniowa skalowalność pojemności (od 18TB do 158 PB) i wydajności ( do 5,2 PB/h) - wersja sprzętowa

 • Wysoka odporność na awarię – możliwość konfigurowania odporności na awarię od 1 do 6 dysków –wersja sprzętowa

 • Wysoka efektywność dzięki globalnej deduplikacji i kompresji (inline)

Informacje o firmie

9LivesData to polska firma R&D istniejąca od 2008 roku. Jako partner japońskiego giganta NEC, od początku bierze aktywny udział w tworzeniu kluczowych komponentów systemu do przechowywania danych backupowych i archiwalnych NEC HYDRAstor. Aktualnie jednym z głównych zadań firmy jest rozwijanie tego systemu oraz wsparcie techniczne dla klientów z całego świata. Doświadczenie zdobyte przy projektowaniu i rozwijaniu systemu pozwala nam na dostosowywanie systemu do wymagań klientów. 9LivesData jest autoryzowanym dystrybutorem systemu NEC HYDRAstor w Polsce.


9LivesData świadczy również usługi w obszarze tworzenia dedykowanych systemów do przechowywania danych, skalowalnych systemów rozproszonych oraz Big Data. Dzięki wieloletniemu doświadczenie we współpracy z klientami z Japonii, USA i Europy oraz zespołowi składającemu się z informatyków, matematyków i naukowców, jesteśmy w stanie zaprojektować, wdrożyć i zapewnić utrzymanie dla najbardziej złożonych i innowacyjnych systemów. Większość naszych konsultantów oprócz doświadczenia i wykształcenia informatycznego posiada wykształcenie matematyczne. W naszym zespole mamy również osoby z tytułami doktorskimi. Ta kombinacja kompetencji pozwala nam rozwiązywać najtrudniejsze problemy z obszarów analizy danych lub machine-learning.

NEC HYDRAstor
NEC HYDRAstor

Obecnie coraz więcej klientów decyduje się na przechowywanie danych backupowych korzystając ze skalowalnych systemów opartych na rozwiązaniach dyskowych. Dojrzała, opatentowana...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 1

BI Trends - business intelligence

QUERONA

QUERONA

Opis

Querona dostarcza rozwiązania analityczne z zakresu „Agile BI”. Dzięki naszej logicznej hurtowni danych i narzędziom wirtualizacji danych projekty Business Intelligence i Big Data realizowane są szybciej i łatwiej.
Querona łączy wiele źródeł danych, konsoliduje je w locie i umożliwia prezentację wyników w ulubionych narzędziach użytkowników: Excel, Power BI, QlikView czy Tableau. Querona przyspiesza rozwój BI, eliminuje czasochłonne procesy ETL, umożliwia dostęp do danych w czasie rzeczywistym i zwiększa szybkość działania raportów dzięki silnikom analitycznym typu Apache Spark czy środowiskom Hadoop.
Querona jest silnikiem wirtualizacji danych do szybkiego tworzenia logicznych hurtowni danych. Symulujemy wirtualną bazę SQL Server, nie używając do tego SQL Serwera. Querona emuluje SQL Serwer, przyjmuje zapytania SQL w dialekcie SQL Serwera, a następnie tłumaczy je na zapytania w składni innych źródeł danych.
Querona działa jako centralny hub danych, w którym można zarejestrować wszystkie źródła danych w firmie. Obsługujemy dowolne bazy SQL oraz prawie 100 innych systemów jako źródła danych, na przykład wszelkie systemy CRM, ERP czy systemy marketingowe jak Marketo, SalesForce i wiele innych.
Od chwili zarejestrowania można wykonywać zapytania SQL na wszystkich tych źródłach jakby były jedną wielką bazą danych. Zapytania na tym etapie będą wykonywane transparentnie bezpośrednio na źródłach danych używając danych rzeczywistych.
Jednolity dostęp do wszystkich źródeł danych w firmie z jednego miejsca pozwala na eksplorację danych i szybkie prototypowanie dostępu do danych bez potrzeby budowy warstwy ETL ładującej dane do bazy staging w hurtowni danych.


http://www.querona.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

1. Łatwość obsługi- samoobsługa
2. Szybkość i łatwość dostępu do danych
3. Możliwość łączenie danych z różnych źródeł w czasie rzeczywistym
4. Spełnienie wymogów ustawy o ochrona danych osobowych zgodność z RODO/GDPR
5. Wybór narzędzi do warstwy prezentacji danych

Najważniejsze wdrożenia

Aktualnie wdrożenia testowe PoC

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• Integruje ponad 100 typów źródeł danych
• Konsoliduje dane w locie bez stosowania czasochłonnych procesów ETL
• Wykorzystuje najlepsze w klasie silniki Big Data jak Azure HDInsight czy Apache Spark 2 by zwiększyć wydajność

Informacje o firmie

Polska spółka technologiczna, specjalizująca się we wdrożeniach systemów Business Intelligence, wprowadzamy na rynek innowacyjną platformę do łatwej integracji danych z wielu źródeł i analityki zbiorów Big Data. Rozwiązanie docenione zostało już przez Microsoft, który zaprosił naszą firmę na spotkanie z Satya Nadella, CEO Microsoft. Rozwiązanie o nazwie Querona łączy dane z wielu źródeł i analizuje je w locie. W porównaniu do klasycznych rozwiązań BI, umożliwia skrócenie czasu uzyskania odpowiedzi na problem biznesowy nawet o 75%. Platforma wraz z pakietem usług doradczych stanowi spójny produkt, umożliwiający firmom upowszechnienie narzędzi i kultury podejmowania decyzji w oparciu o analitykę danych.

QUERONA
QUERONA

Querona dostarcza rozwiązania analityczne z zakresu „Agile BI”. Dzięki naszej logicznej hurtowni danych i narzędziom wirtualizacji danych projekty Business Intelligence i...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 2

BPM Leader - zarządzanie procesami biznesowymi

BS 4 ultra

BS 4 ultra

Opis

System informatyczny typu CRM BS4 ultra to innowacyjny produkt pozwalający usprawnić niemal wszystkie procesy w firmie. Dzięki swojej wyjątkowej strukturze jest zdecydowanie jednym z najprościej konfigurowanych programów na rynku, przez co nie musi jednoznacznie określać branży, pod którą jest stworzony. Wystarczy czujne oko specjalistów producenta programu, firmy BS4 BUSINESS SOLUTIONS, aby zaproponować najlepsze rozwiązania niezależnie od firmy. Oznacza to możliwość dużo lepszego i szybszego dostosowania programu wedle zaleceń i potrzeb klienta. Łatwość wykonywania dalszych modyfikacji programu niech podkreśli fakt, że po całkowitym wdrożeniu docelowy użytkownik sam jest w stanie wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu systemu.  Innowacyjność produktu to nie tylko jego możliwość dopasowania pod klienta. Stopień rozbudowania systemu, możliwość połączenia z wieloma innymi platformami powoduje, że wieloma narzędziami informatycznymi możemy sterować właśnie za pomocą BS4 ultra. Uproszczenie organizacji firmy to, poza scalaniem wielu systemów, możliwość zastąpienia ich właśnie programem BS4 ultra – wszak poza modułem CRM umożliwia monitoring transakcji, zleceń czy wystawiania faktur. Dodatkowa możliwość synchronizacji z systemami ERP pozwala na  znakomite uzupełnienie, dzięki któremu każda operacja gospodarcza może być lepiej zarządzana.


http:/www.bs4.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?


 • CRM dedykowany wdrażany o wiele krócej i taniej, niż systemy pisane na zamówienie, dzięki autorskiemu modelowi tworzenia oprogramowania bazującym na uniwersalnych kreatorach kartotek, formularzy i workflow

 • wysoka elastyczność systemu i możliwość wdrożenia autorskich rozwiązań wg indywidualnych potrzeb Klientów

 • wdrożenia wg metodologii Agile lub kaskadowej

 • bs4 API umożliwiające współpracę z dowolnymi zewnętrznymi bazami danych

 • ponad 15-letnie doświadczenie w firmach z różnych branż

 • nowoczesna wersja mobilna

Najważniejsze wdrożenia

ASTAT sp. z o.o.


Auto Partner S. A.


Eurocolor sp. z o. o.


Kalter sp. z o. o.


Sevenet S. A.
TUV Nord Polska sp. z o. o.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 1. Najbardziej konfigurowalny CRM w Polsce, szybko i łatwo dostosowuje się do zmieniających się potrzeb.

 2. Indywidualne podejście do potrzeb Klienta i wdrażanie systemu w oparciu o metodologię Agile.

 3. All-in-one – CRM jako centralna baza danych komunikująca się z innymi systemami Klienta.

Informacje o firmie

Jesteśmy producentem autorskiego oprogramowania CRM wspierającego zarządzanie procesami biznesowymi (np. handel, serwis), projektami, dokumentami oraz workflow. Istniejemy od 2002 roku i od początku swojej działalności koncentrujemy się na rozwoju innowacyjnych produktów oraz dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań w segmencie zaawansowanych systemów informatycznych.


Nasz główny produkt (system bs4 ultra) to program przeznaczony dla przedsiębiorstw posiadających od 10 do 500 stanowisk pracowniczych. Dotychczas dokonaliśmy wdrożeń w ponad 300 firmach na terenie całego kraju, należących do różnych branż, m. in.: handlowej, szkoleniowej, IT, budowlanej, przemysłowej, wydawniczej oraz reklamowej.


bs4 ultra umożliwia współpracę z innymi programami (m.in. ERP) oraz import danych z wykorzystaniem interfejsu API.

BS 4 ultra
BS 4 ultra

System informatyczny typu CRM BS4 ultra to innowacyjny produkt pozwalający usprawnić niemal wszystkie procesy w firmie. Dzięki swojej wyjątkowej strukturze jest zdecydowanie jednym z...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 1

AMODIT

AMODIT

Opis

AMODIT to system obiegu dokumentów stworzony z myślą o elastyczności i prostej obsłudze. System pozwala użytkownikom biznesowym tworzyć i modyfikować procesy bez udziału osób z IT. Innowacyjne podejście pozwala na znaczące skrócenie czasu wdrożenia i obniżenie jego kosztów. Zastosowanie elementów sztucznej inteligencji do adaptacyjnego modelowania przepływów danych, oraz do przewidywania zachowań użytkowników umożliwia łatwe zarządzanie dokumentami i przepływem informacji. AMODIT jest wykorzystywany zarówno przez małe firmy, jak również przez duże korporacje. • Najczęściej wdrażane procesy:

 • Obieg faktur

 • Obieg korespondencji

 • Obieg wniosków urlopowych

 • Obieg umów

 • Rozliczanie zaliczek

 • Elektroniczne archiwum dokumentów

 • Portal pracowniczy
amodit.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Automatyczne tworzenie diagramów procesu na podstawie realnych przebiegów procesu. Wykrywanie sytuacji nietypowych. System ułatwia podejmowanie decyzji ucząc się zależności decyzji od historii danego procesu i treści załączonych dokumentów. 

Najważniejsze wdrożenia

Wdrożenie kilkudziesięciu procesów dla ponad 20 tys. Użytkowników w firmie AmRest. Procesy tworzone przez klienta. Wdrożenie wielu procesów w firmie Karton Pak. Wdrożenie w Deutsche Bank. Procesy tworzone przez klienta. 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Szybkie wdrożenie, bez długotrwałej analizy procesów. Możliwość wdrożenia procesu w ciągu od tygodnia. Wersja mobilna. Możliwość łatwej rozbudowy procesów w trakcie ich używania. 

Informacje o firmie

Od 1999 roku dostarczamy organizacjom wiedzę oraz nowoczesne technologie pozwalające sprawnie podejmować trafne decyzje biznesowe na podstawie danych. Ułatwiamy automatyzację procesów biznesowych przy użyciu systemu workflow oraz ich późniejszą analizę przy użyciu światowej klasy narzędzi Business Intelligence (Tableau, Alteryx). 

AMODIT
AMODIT

AMODIT to  system obiegu dokumentów  stworzony z myślą o elastyczności i prostej obsłudze. System pozwala użytkownikom biznesowym tworzyć i modyfikować procesy bez...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

Cloud Computing - rozwiązania w chmurze

Platforma chmury obliczeniowej typu IaaS (Infrastructure as a Service)

Platforma chmury obliczeniowej typu IaaS (Infrastructure as a Service)

Opis

Oktawave jest platformą infrastruktury na żądanie (IaaS), w ramach której można uruchomić, przetwarzać lub przechowywać dowolne zasoby - stronę WWW, aplikację biznesową, projekt startupowy lub rozwiązanie korporacyjne.
Portfolio usług Oktawave to przede wszystkim środowiska serwerowe w chmurze (OCI), bezpieczny oraz najszybszy na świecie system przechowywania i przetwarzania danych (OVS, OCS), a także środowiska bazodanowe i aplikacyjne. Wśród przewag konkurencyjnych należy wymienić przede wszystkim całkowicie autorski system prowizjonowania i zarządzania chmurą, wyposażony w unikatowy mechanizm Autoskalera, który pozwala na automatyczne dostosowywanie wielkości infrastruktury do aktualnego obciążenia aplikacji.
Oktawave to także autorska architektura przechowywania danych, na wielu poziomach pozbawiona awaryjnych i wolnych dysków twardych. W zakresie szybkości dostępu do danych Oktawave jest obecnie najszybszą chmurą obliczeniową na świecie, która w testach osiągnęła wydajność na poziomie 1 000 000 IOPS.
Oktawave w zakresie wykorzystywanych technologii pozyskała partnerów takich jak ATM (centrum danych) Dell, HP oraz Citrix (warstwa sprzętowa) VMware (warstwa wirtualizacyjna), a także Microsoft czy Parallels (warstwa aplikacyjna).
Jeśli chodzi o narzędzia webmasterskie i deweloperskie Oktawave oferuje gotowe środowiska uruchomieniowe (LAMP/WAMP, Ruby, Python, .NET), otwarte API oraz wiele mechanizmów ułatwiających wdrożenie (np. snapshoty). W swojej ofercie utrzymuje również prekonfigurowane i skalowalne aplikacje takie jak Joomla!, Drupal czy WordPress.
Mechanizmy chmury Oktawave chronią na wielu poziomach zarówno przed utratą kontroli, jak i fizycznym zgubieniem
danych. Możliwe jest szczegółowe określenie, kto i na jakich warunkach ma dostęp do danych przechowywanych w chmurze, a także tworzenie wewnętrznych segmentów sieci, bez dostępu do sieci publicznej.
Oktawave zapewnia środowisko pełnej wirtualizacji, a tym samym wysoki poziom izolacji między poszczególnymi maszynami klientów oraz możliwość uruchomienia niemal dowolnego systemu operacyjnego. Rekonfiguracja lub wymiana elementów infrastruktury nie wpływa na działanie poszczególnych elementów.
Chmura Oktawave spełnia wymagania GIODO w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Rozwiązania Oktawave mogą być wykorzystywane do obsługi płatności elektronicznych, co zostało potwierdzone certyfikatem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Oktawave jako pierwsza publiczna chmura obliczeniowa w Polsce otrzymała certyfikat ISO 27001:2013, potwierdzający zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z najwyższymi światowymi standardami.
Oktawave jako pierwsza polska chmura otrzymała również certyfikat CSA Security, Trust & Alliance Registry (STAR) poświadczający bezpieczeństwo danych w chmurze.


http://www.oktawave.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Autoskaler automatycznie dostosowujący moc obliczeniową do aktualnych potrzeb (zapewnia płynność działania usług oraz optymalizuje koszty),
Wyjątkowa elastyczność w zakresie konfiguracji,
Możliwość pełnej kontroli wszystkich istotnych parametrów usługi,
Otwarte API, umożliwiające np. integrację z innymi aplikacjami,
Wyjątkowe bezpieczeństwo, zapewniające ochronę przed utratą i kradzieżą danych,
Łatwość uruchomienia i konfiguracji usług,
Wyjątkowa szybkość potwierdzona benchmarkiem CloudHarmony,
Dostępność dowolnej wielkości mocy obliczeniowej na żądanie,
Więcej informacji znajduje się na naszej stronie WWW => https://www.oktawave.com/pl/dlaczego_my
Oraz w artykule w Wikipedii => https://pl.wikipedia.org/wiki/Oktawave

Najważniejsze wdrożenia

TUI
Coca-Cola
Grupa Pracuj
Pajacyk.pl

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami i pełna zgodność z polskim prawodawstwem,
Skalowalność
Płatność wyłącznie za wykorzystane zasoby

Informacje o firmie

Prace koncepcyjne nad polską chmurą obliczeniową rozpoczęły się w 2008 roku. Wówczas grupa inżynierów związanych z K2 Hosting (działu K2 Internet SA odpowiedzialnego za obsługę klientów korporacyjnych w zakresie dostarczania infrastruktury hostingowej), podjęła decyzję o rozpoczęciu świadczenia usług publicznej chmury obliczeniowej. Przygotowania trwały trzy lata, a komercyjny start chmury Oktawave miał miejsce w listopadzie 2012 r.
Niektóre ze zdobytych nagród:
- produkt roku 2013 magazynu Networld,
- II miejsce w Webit Global Startup Challenge,
- National Champion European Business Awards 2013-2014,
- Lider Przedsiębiorczości Roku 2014 - nagroda przyznawana firmom szczególnie wyróżniającym się na polu innowacyjności i konkurencyjności, a także dynamiki rozwoju,
- Innowacja Plus (II miejsce) 2014 - za najlepszą promocję innowacyjnych produktów,
- Innowator Mazowsza (III miejsce) 2015 - za najlepszą komercjalizację projektu naukowego,
- Najlepszy produkt dla MSP Gazety Finansowej.

Platforma chmury obliczeniowej typu IaaS (Infrastructure as a Service)
Platforma chmury obliczeniowej typu IaaS (Infrastructure...

Oktawave jest platformą infrastruktury na żądanie (IaaS), w ramach której można uruchomić, przetwarzać lub przechowywać dowolne zasoby - stronę WWW, aplikację biznesową, projekt...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 1

Chmura ITSky

Chmura ITSky

Opis

Chmura ITSky jest usługą pozwalającą na szybkie i sprawne wykorzystanie i tworzenie zasobów wirtualnych serwerów, dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta. Do naszej chmury możemy przenieść każde fizyczne środowisko IT, czyli sieć, serwery, aplikacje itp. Klient decyduje jak szybki ma być serwer oraz jaką ma mieć pojemność. Nasza usługa pozwala na rozliczanie kosztów wyłącznie na podstawie wykorzystanych zasobów – nie za niewykorzystany transfer, jak w przypadku klasycznych serwerów. Korzystanie z Chmury ITSky pozwala ograniczyć koszty, jakie każdego miesiąca są przeznaczane na przechowywanie zasobów sieciowych firmy. Chmura ITSky nie jest standardową usługą, polegającą jedynie na korzystaniu z zasobów chmury obliczeniowej. Jest to rozwiązanie, które w 100% może zostać dostosowane do potrzeb każdego użytkownika. Chmura ITSky kręci się wokół Klienta i niesie za sobą mnóstwo korzyści dla prowadzonego biznesu. Co więcej, nasza usługa nie ogranicza się jedynie do rozwiązań w chmurze, ale jest powiązana z szeregiem innych usług i produktów szytych na miarę. Chmura ITSky jest usługą fundamentalną, do której nasz wykwalifikowany zespół jest w stanie dobrać kompleksowe rozwiązania dla każdego Klienta, począwszy od wynajmu/sprzedaży oprogramowania, przez hosting www, monitoring zasobów sieciowych, do usług takich jak bezpieczne dane, czy bezpieczny pulpit. Decydując się na zakup usługi Chmura ITSky – można otrzymać wszystko w jednym miejscu, dopasowane do potrzeb i budżetu a co najważniejsze - bardzo bezpieczne.


http://itsky.tremark.pl/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Chmura ITSky wyróżnia się spośród innych rozwiązań na rynku przede wszystkim swoją architekturą, którą cechuje duża odporność na zagrożenia. Wszystkie backupy znajdują się również u Klienta, co podnosi bezpieczeństwo danych i minimalizuje ryzyko ich utracenia. Nasza usługa cechuje się łatwą migracją z innych środowisk, a dodatkowo – jest to zupełnie bezpłatne! Dzięki takiemu rozwiązaniu, Klient posiada pełen monitoring usług. Co więcej, usługa Chmury ITSky, jest tylko punktem wyjścia dla rozwiązań kreowanych dla biznesu – Klient ma możliwość doboru rozwiązań peryferyjnych, dopasowanych przez naszych specjalistów do jego potrzeb i budżetu.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Chmura ITSky jest rozwiązaniem, na które chętnie decydują się zarówno Klienci indywidualni, mikro i małe przedsiębiorstwa, jak i duże firmy. Nie ograniczamy się i nie zamykamy na potrzeby rynku, a wszystkie dotychczasowe wdrożenia przebiegały bezproblemowo i przy zadowoleniu Klienta. Zainteresowanym możemy przedstawić rekomendacje użytkowników, którzy zaufali nam i naszym rozwiązaniom IT.

Informacje o firmie

1. Klient korzystający z usługi Chmura ITSky nie przekazuje swoich danych innemu podmiotowi, ponieważ wszystkie backupy przechowuje dodatkowo w swoich zasobach.
2. Oferujemy darmową migrację do Chmury ITSky, a każdy może indywidualnie skalkulować cenę usługi – bez żadnych ukrytych kosztów!
3. Usługi peryferyjne dobrane do potrzeb i preferencji klienta – wiele usług w jednym miejscu!

Chmura ITSky
Chmura ITSky

Chmura ITSky jest usługą pozwalającą na szybkie i sprawne wykorzystanie i tworzenie zasobów wirtualnych serwerów, dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta. Do naszej...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

Computer&Equipment Technology

nanoVo All In One

nanoVo All In One

Opis

Komputery All In One firmy nanoVo spełniają wysokie wymagania klientów biznesowych oraz indywidualnych.


Znakomite parametry odporności na uszkodzenia, mocna wydajność obliczeniowa oraz przyjemny design.


nanoVo All In One
nanoVo All In One

Komputery All In One firmy nanoVo spełniają wysokie wymagania klientów biznesowych oraz indywidualnych. Znakomite parametry odporności na uszkodzenia, mocna wydajność...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 1

Logitech MeetUp - szerokokątna kamera wideokonferencyjna

Logitech MeetUp - szerokokątna kamera wideokonferencyjna

Opis

MeetUp to zaawansowana kamera konferencyjna firmy Logitech przeznaczona do małych pomieszczeń konferencyjnych. Koniec tłoczenia się wokół laptopa. Dzięki optyce 4K i niezwykle szerokiemu polu widzenia 120° kamera MeetUp sprawia, że każda osoba przy stole jest wyraźnie widoczna. Zintegrowana obsługa dźwięku jest zoptymalizowana pod kątem akustyki w małych pomieszczeniach, zapewniając, że można zobaczyć i usłyszeć każdego.
Kamera oferuje doskonałą rozdzielczość, balans kolorów i poziom szczegółowości w ciasnych miejscach. Dzięki dołączonemu wieszakowi ściennemu i kompaktowej konstrukcji, która minimalizuje ilość kabli, kamera MeetUp świetnie sprawdza się w niewielkich pomieszczeniach.
Zintegrowana obsługa dźwięku w kamerze MeetUp jest zoptymalizowana pod kątem akustyki w małych pomieszczeniach, zapewniając doskonałą jakość dźwięku. Trzy mikrofony z technologią formowania wiązki i dostrojony głośnik sprawiają, że spotkania brzmią równie dobrze, jak wyglądają. Aby zwiększyć zasięg dźwięku do ponad 4 m, można dodać mikrofony rozszerzające do kamery MeetUp.
Kamerę MeetUp wystarczy podłączyć do portu USB i od razu działa. Można użyć dowolnej aplikacji do obsługi wideokonferencji i usługi w chmurze (np. Skype lub Skype dla Firm).


https://www.logitech.com/pl-pl/product/meetup-conferencecam?wt.ac=HPB1-CTA1-meetup

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

1. Bardzo szeroki kąt widzenia kamery wynoszący 120° umożliwiający objęcie dużej grupy osób siedzących nawet dosłownie obok kamery bez konieczności przesuwania kamery. Tego typu rozwiązanie pratycznie eliminuje konieczność dostosowywania pomieszczenia na potrzeby wideokonferencji i modyfikowania ustawienia kamery podczas połączenia. Większość podobnych produktów dostępnych na rynku oferuje kąt na poziomie 70° a tylko niektóre na rzędu 90°.
2. Kompaktowa konstrukcja typu „wszystko w jednym” mieszcząca kamerę, mikrofony i głośniki, dzięki czemu urządzenie nie zajmuje dużo miejsca, jest łatwe w instalacji i użytkowaniu oraz niezawodne. Podobne produkty tego typu zawierają zazwyczaj tylko kamerę w jednej obudowie a w niektórych przypadkach także mikrofon, natomiast urządzenia mieszczące również głośniki pratycznie nie istnieją poza Logitech MeetUp.
3. Bardzo wysoka rozdzielczość Ultra HD 4K zapeniająca przesyłanie obrazu bardzo wysokiej jakości oraz szybkie kadrowanie uczestników bez utraty jakości obrazu. Jest to jakość niespotykana w tego typu produktach, gdyż większość zbliżonych rozwiązań oferuje 9x niższą rozdzielczość HD 720p a niektóre 4x niższą Full HD 1080p.

Najważniejsze wdrożenia

Jest to nowy, innowacyjny produkt właśnie wprowadzany na rynek i pierwsze wdrożenia pojawią się w sierpniu/wrześniu 2017.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Bardzo szeroki kąt widzenia kamery wynoszący 120° - pozwala to na przesyłanie obrazu dużych grup osób siedzących bardzo blisko ekranu bez konieczności poruszania kamerą
2. Kompaktowa konstrukcja typu „wszystko w jednym” mieszcząca kamerę, mikrofony i głośniki – pozwala to na bardzo łatwą obsługę, wysoka jakość dźwięku i obrazu oraz wysoka niezawodność dzięki wyeliminowaniu kabli i połaczeń z dodatkowymi peryferiami
3. Bardzo wysoka i niespotykana w tego typu produktach rozdzielczość Ultra HD 4K – pozwala na przesyłanie obrazu bardzo wysokiej jakości oraz szybkie kadrowanie uczestników bez utraty jakości obrazu

Informacje o firmie

Tritech System Technology jest integratorem systemów informatycznych specjalizującym się we wdrożeniach rozwiązań telefonii i wideokonferencji bazujących głównie na produktach Logitech i usłudze chmurowej Skype dla Firm w ramach platformy Microsoft Ofice 365 Skype dla Firm. Tritech ma kilkanaście lat doświadczenia w realizacji tego typu projektów i obsługuje klientów na terenie całej Polski, w tym m.in. największe polskie firmy z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, farmaceutycznej, wydobywczej czy bankowej.

Logitech MeetUp - szerokokątna kamera wideokonferencyjna
Logitech MeetUp - szerokokątna kamera wideokonferencyjna

MeetUp to zaawansowana kamera konferencyjna firmy Logitech przeznaczona do małych pomieszczeń konferencyjnych. Koniec tłoczenia się wokół laptopa. Dzięki optyce 4K i niezwykle...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

Data Center Leader - centrum danych

EDGE8

EDGE8

Opis

EDGE8 jest pierwszym wprowadzonym w przemyśle, modularnym, pre-terminowanym systemem okablowania optycznego, który charakteryzuje się wykorzystaniem modelu 8- włóknowego. Konektory MTP® oparte na 8 włóknach, umożliwiają łatwe dopasowanie liczby włókien w szkielecie sieci centrów danych oraz sieci SAN przy zastosowaniu obowiązujących standardów urządzeń nadawczych/modułów QSFP Base-8.
Wprowadzenie tego rozwiązania skutkuje wykorzystaniem w aplikacji włókna w 100 procentach, upraszcza odwzorowanie mapowania portów 1:1 oraz redukuje nawet do 50 procent poziom tłumienności łącza poprzez eliminację modułów konwersji (conversion modules). Wszystkie konektory MTP w trunkach EDGE8 są męskie/z pinami co w praktyce pozwala na używanie jednego typu patchcordów, bez pinów do rozbudowy całej sieci. Co za tym idzie, umożliwia redukcję złożoności wdrożenia oraz ogranicza konieczność zamawiania dodatkowych elementów.
Rozwiązanie EDGE8 oferuje najlepszą w swojej klasie gęstość instalowanych włókien przy zachowaniu prostoty instalacji (90 procent szybsza instalacja w porównaniu do instalacji „terenowej”). Jednocześnie, przy wysokiej gęstości, potencjalny rozwój sieci za sprawą intuicyjnego dostępu do włókien (połączeń) nie stanowi problemu i z łatwością pozwala na wprowadzanie MACs (moves, adds, changes). Zastosowanie rozwiązania EDGE8 pozwala na wdrożenie MACs w zredukowany o 25% czasie. Wszystkie komponenty EDGE8 są produkowane w oparciu w oparciu o włókno ultra-low-loss (ULL-produkt Corning). Zastosowanie tego rodzaju włókna, dla użytkownika oznacza możliwość zakładania połączeń o większych odległościach, przy jednoczesnym założeniu budżetów o niższych stratach, wymaganych przez zaawansowane aplikacje.


http://www.corning.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

EDGE8 jest pierwszym wprowadzonym w przemyśle, modularnym, pre-terminowanym systemem okablowania optycznego, który charakteryzuje się wykorzystaniem modelu 8- włóknowego. Rozwiązanie EDGE8, w oparciu o zastosowanie 8 włókien, umożliwiają łatwe dopasowanie liczby włókien w szkielecie sieci centrów danych oraz sieci SAN przy zastosowaniu obowiązujących standardów oraz jest przygotowane do wsparcia nadchodzących wielkimi krokami zwielokrotnionych standardów prędkości sieci (40G, 100G, 400G). Jako rozwiązanie na czas teraźniejszy oraz produkt przyszłości, EDGE8 oferuje podniesienie jakości infrastruktury okablowania oraz jej przygotowanie na kolejne wyzwania.

Najważniejsze wdrożenia

Na dzień dzisiejszy, rozwiązanie EDGE8 zostało wybrane oraz wdrożone przez wielu klientów na całym świecie. Cel wdrożeń był jasny w każdym z przypadków: spełnienie wymagań obowiązujących na dzień dzisiejszy, przygotowanie na nadchodzące zwielokrotnienie wymagań rynkowych oraz zapewnienie gotowości do ścieżki migracji rozwiązania nawet do 400G. Partnerami biznesowymi którzy zdecydowali się na wdrożenie EDGE8 są nie tylko firmy związane z najnowocześniejszymi technologiami , telekomunikacyjne, ale również firmy z sektorów: opieki medycznej (szpitale), edukacji, finansów, transportu, handlu czy produkcyjnych ( w tym również już firmy w Polsce!!). Dzięki współpracy i konsultacji z każdym z pojedynczych klientów, wprowadzone rozwiązanie Edge8, daje znaczne korzyści przy rozbiciu sygnału 40G na cztery 10G linki/porty (co dotychczas było możliwe tylko przy użyciu rozwiązań paralel optics) za pomocą harnessa lub modułu portbreakout. Takie rozwiązanie pozwala na zwiększenie gęstości zarówno po stronie aktywnej jak i pasywnej. Użycie urządzenia nadawczo-odbiorczego 40G zamiast 10G QSFP, do transmisji 10G nie tylko obniża koszt części aktywnej per port, ale również pozwala na dalszy rozwój sieci wraz z rozwojem urządzeń nadawczo-odbiorczego, ponieważ technologie użyte w części pasywnej sieci mają możliwość obsługi transmisji 40G per port.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Zarządzanie ryzykiem i 100 procentowe wykorzystania włókna: mapa technologiczna producentów switchy i urządzeń nadawczo odbiorczych wskazują jednoznacznie wzrost popularności rozwiązań w oraz 8 włóknowych. Dzięki wdrożeniu rozwiązania EDGE8 centra danych mogą być już dziś gotowe do obsługi wszystkich rodzajów sieci i prędkości od 1 do 400 g na dwóch i ośmiu włóknach przy 100-procentowym wykorzystaniu włókna (nie ma potrzeby konwersji).
2. Ulepszone wykorzystania zasobów: przy odwzorowaniu 1:1 mapowania portów, trunki, harnessy, kable dopasowują się do serwera lub portów switcha, co w praktyce oznacza optymalizację wprowadzanego okablowania.
3.Trunki z pinami dla uproszczenia patchowania: trunk z pinami oznacza dla instalatora potrzebę instalacji pojedynczego kabla patch cord dla instalacji bezpośrednich, interconnect lub połączeń krosowych, co likwiduje problem różnorodność wymaganego okablowania.

Informacje o firmie

Opierając się na ponad 160 lat wiedzy o materiałach i inżynierii procesowej, firma Corning kreuje i wytwarza przełomowe produkty, które znajdując zastosowanie w zaawansowanych technicznie urządzeniach, rozwiązaniach telekomunikacyjnych, w sferze nauki, przyczyniają się do wzrostu komfortu życia i codziennej pracy.
Corning Optical Communications Polska, część segmentu telekomunikacyjnego firmy Corning, jest wiodącym producentem rozwiązań światłowodowych systemów łączności dla systemów głosowych, danych i aplikacji sieciowych wideo na całym świecie. Oferujemy najszerszy asortyment rozwiązań światłowodowych i miedzianych produktów end-to-end dla sieci klientów telekomunikacyjnych.
Ponadto Corning oferuje pełen zakres pasywnych rozwiązań optycznych dla zróżnicowanych aplikacji Fibre-to-the-Home (FTTH), Data Centers, LAN/WAN. Na przestrzeni lat, jako producent włożyliśmy wiele wysiłku we wdrażanie innowacji (plug and play, produkty prekonektoryzowane), co jest branżowym wyróżnikiem. Jesteśmy jednym z niewielu dostawców zapewniających pełną gamę usług dla projektów FTTH.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej
http://www.corning.com/opcomm/emea/en/index.aspx

EDGE8
EDGE8

EDGE8 jest pierwszym wprowadzonym w przemyśle, modularnym, pre-terminowanym systemem okablowania optycznego, który charakteryzuje się wykorzystaniem modelu 8- włóknowego....

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 1

Kolokacja Linxdatacenter

Kolokacja Linxdatacenter

Opis

Kolokacja w Linxdatacenter Warszawa


- Centrum danych Linxdatacenter w Warszawie jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie centrów danych w Europie Środkowej i Wschodniej, które zostało wybrane na punkt centralny usługi „LinxCloud”, oferowanej przez Linxdatacenter. Położone w samym centrum Warszawy, posiada bezpośrednią łączność światłowodową z Międzynarodowym Węzłem Operatorskim w budynku LIM. Jest ponadto obiektem współbieżnie konserwowalnym, co oznacza, że tymczasowe zamknięcie jakiejkolwiek ścieżki nie ma bezpośredniego wpływu na trwające procesy.
- Centrum oferuje m.in. miejsce w okablowanych szafach rackowych, powierzchnię pod instalację szaf klientów, zamknięte boksy wszystko to w technologii zamkniętych zimnych korytarzy. W powiązaniu z dodatkowymi usługami takimi jak odporny na awarie system zasilania, kontrola środowiska oraz połączenie z wysoce niezawodnymi sieciami transmisji danych. Najnowocześniejsza infrastruktura do obsługi procesów zapewniających ciągłość biznesową została zaprojektowana zgodnie ze specyfikacjami TIA-942 Tier 3, jak również z najważniejszymi wymaganiami międzynarodowymi.
- Data Center było testowane przez dwa tygodnie pod pełnym obciążeniem przez niezależną firmę z udziałem specjalistów z Politechniki Warszawskiej. Standardowa moc na szafę 12kW.


http://www.linxdatacenter.pl/colocation

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Linxdatacenter jest międzynarodowym dostawcą centrów danych charakteryzujący się neutralnością operatorską. Z główną siedzibą w Amsterdamie oraz biurami w Europie Środkowej i Wschodniej, łączy Wschód i Zachód dostarczając klientom wysoce bezpieczne i zaawansowane rozwiązania IT. Świadczone przez nas usługi spełniają wymagania GIODO, PSI DSS oraz posiadają certyfikaty ISO 27001, ISO 9001. Kolokacja w Warszawie wyróżnia się możliwością zainstalowania w jednej szafie rack czynnej mocy do 12kW bez modyfikacji zasilania. Obiekt został przetestowany przez Politechnikę Warszawską pod względem wydajnościowym i jakościowym.


Posiadamy dwie bliźniacze platformy LinxCloud – jedną w Warszawie, drugą w St. Petersburgu, co daje nam możliwość przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej w Warszawie i obywateli Rosji w St. Petersburgu. Dzięki posiadanej infrastrukturze zapewniamy kompleksowe rozwiązanie bezpiecznego przechowywania, przesyłania i przetwarzania danych naszych klientów, posiadających biura w Europie i Rosji. A wszystko to dzięki umowie z jednym dostawcą – Linxdatacenter.

Najważniejsze wdrożenia

Najważniejszymi wdrożeniami w Linxdatacenter Warszawa były projekty realizowane dla operatorów telekomunikacyjnych UPC, Retn i LOVO. Zaufał nam także Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz firmy takie jak Evio, TUI, Omnitec i Akamai. W linxdatacenter uruchomiliśmy również naszą własną platformę IaaS - LinxCloud.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- Zasilanie – dwie niezależne drogi zasilania każda 2,5MW, UPS w układzie 2x(N+1), generatory N+1(3 generatory o łącznej mocy 5MW) , standardowa moc urządzeń w szafie rack 12kW bez konieczności modyfikacji.


- Poziom jakości – ISO 27001, 9001, TIER 3 z wieloma elementami TIER 4, zgodność z GIODO i PCI DSS, ochrona fizyczna 24/7/365


- Neutralność operatorska

Informacje o firmie

Linxdatacenter jest międzynarodowym dostawcą centrów danych charakteryzujących się neutralnością operatorską. Z główną siedzibą w Amsterdamie oraz biurami w Europie Środkowej i Wschodniej, łączy Wschód i Zachód dostarczając klientom wysoce bezpieczne i zaawansowane rozwiązania IT. Wyjątkowa propozycja Linxdatacenter, która wyróżnia ją na rynku i umożliwia klientom uproszczenie procesów zarządzania danymi, oparta jest na zintegrowanej ofercie centrum danych, rozwiązań cloudowych i łączności. Linxdatacenter zapewnia również całodobowe wsparcie techniczne, tworzą platformę kompleksowej obsługi danych klienta oraz spełniają potrzeby w zakresie IT, a zatem maksymalnie zwiększają wartość rozwiązań.


Linxdatacenter posiada jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie centrów danych w Moskwie, Sankt Petersburgu i Warszawie. Zostały one zaprojektowane zgodnie z międzynarodowymi standardami i posiadają znakomitą łączność, systemy zasilania i chłodzenia. Spełniają ponadto najbardziej surowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Certyfikowani inżynierowie są zaś dostępni non-stop, zapewniając szereg powiązanych usług specjalistycznych.

Kolokacja Linxdatacenter
Kolokacja Linxdatacenter

Kolokacja w Linxdatacenter Warszawa - Centrum danych Linxdatacenter w Warszawie jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie centrów danych w Europie Środkowej i...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

Szafy serwerowe, Zabudowa Wyspy Zimna

Szafy serwerowe, Zabudowa Wyspy Zimna

Opis

Szafy serwerowe z serii HR2 przeznaczone są do dużych ośrodków takich jak centra przetwarzania danych jak również do zastosowań pojedynczych rozwiązań IT. Szeroka gama wersji szaf z największą głębokością 1200 mm pozwala na swobodny montaż w systemie 19" lub 21" urządzeń o największych gabarytach. Obudowy te przystosowane są do zabudowy w systemie zimnego korytarza. Szafy posiadają możliwość dowolnej konfiguracji drzwi, dachów, podłóg, łączenia szaf w szeregi oraz montażu akcesoriów dodatkowych. Zabudowy zimnych korytarzy są o tyle lepszym rozwiązaniem, że rosnąca wydajność serwerów powoduje zwiększenie emitowanego ciepła w serwerowniach, a co za tym idzie stosowanie konwencjonalnej klimatyzacji precyzyjnej w wielu przypadkach już nie wystarcza


www.agmar.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Wymagane w szafach serwerowych przewietrzanie wykonane jest w formie perforacji „plater miodu” z przepuszczalnością powietrza 85%. Elementem wyróżniającym nas na tle innych dostawców jest wielkość powierzchni przewietrzanej, która dla drzwi o szerokości 800 mm wynosi 83% natomiast dla drzwi o szerokości 600 mm wynosi 79%. .

Najważniejsze wdrożenia

Zabudowy zimnych korytarzy w Poznańskim Centrum Komputerowo – Sieciowym.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Innowacyjność rozwiązania.
Niska cena w porównaniu do jakości.
Doskonała obsługa klienta na każdym etapie współpracy.

Informacje o firmie

Wiodący polski producent obudów metalowych. Rodzinna firma z ponad 30-letnim doświadczeniem. Zlokalizowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu. Naszym celem jest dostarczanie dobrze wykonanych produktów, ciągłe doskonalenie ich funkcjonalności i satysfakcja klienta. Sukces naszej firmy budują ludzie z pasją znający się na swojej pracy

Szafy serwerowe, Zabudowa Wyspy Zimna
Szafy serwerowe, Zabudowa Wyspy Zimna

Szafy serwerowe z serii HR2 przeznaczone są do dużych ośrodków takich jak centra przetwarzania danych jak również do zastosowań pojedynczych rozwiązań IT. Szeroka gama...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

E-commerce Innovation - rozwiązania dla handlu internetowego

Skanuj i Kupuj

Skanuj i Kupuj

Opis

Po stronie sklepu na całą platformę składa się oprogramowanie, oraz terminal, po stronie Klienta zaś – mobilna aplikacja na smartfon lub tablet (dostępna na Androida oraz IOS). Ważne przy tym jest, ażeby smartfon/tablet klienta posiadały aparat fotograficzny i GPS. W praktyce aplikacja działa tak, że Klient wybierając produkty do koszyka jednocześnie skanuje ich kod przy pomocy smartfona, lub tabletu. Natychmiast zatem znana jest mu cena danego produktu. Wiele sklepów sieciowych ma dużą swobodę w kształtowaniu cen, oraz organizowaniu zniżek i akcji promocyjnych. Aplikacja dzięki geolokalizacji automatycznie wykrywa w którym sklepie jest Klient, w związku z czym po zeskanowaniu na telefonie pojawia się cena właściwa dla danego sklepu, pomniejszona o wszystkie ewentualne upusty związane z aktualnymi promocjami. W każdym momencie Klient wie, ile dokładnie przyjdzie mu zapłacić przy kasie. Po wybraniu wszystkich potrzebnych artykułów, aplikacja generuje na urządzeniu mobilnym specjalny kod, z którym należy udać się do terminala i go zeskanować. Na podstawie tego kodu Klientowi prezentowana jest ostateczna cena, którą wygodnie można uregulować w tymże terminalu.


Aplikacja ma również możliwość łączenia się ze sklepem internetowym, dzięki czemu Klient ma możliwość zamówienia zeskanowanych zakupów wprost do swojego domu.


Możliwości zastosowania aplikacji jest bardzo wiele. W sklepach odzieżowych np. Klient samodzielnie skanując produkty z półek mógłby automatycznie dostawać informację, czy interesujący go rozmiar jest w danym sklepie, a jeżeli nie, to w którym sklepie ewentualnie mógłby go znaleźć. Dzięki temu można byłoby znacznie odciążyć pracę sprzedawców, którzy mogliby skupić się bardziej na doradzaniu Klientom, zamiast ciągłemu chodzeniu na zaplecze i sprawdzaniu, czy dany rozmiar jest dostępny. Po wybraniu wszystkich potrzebnych rzeczy Klient podchodziłby do kasy, gdzie sprzedawca nie musiałby już skanować i podliczać wszystkiego, a jedynie ściągałby wszystkie zabezpieczenia, skanował kod i pobierał należność.


„Skanuj i Kupuj” może doskonale sprawdzić się również jako narzędzie dla Sprzedawców. Mogliby oni dzięki niej już podczas rozmowy z Klientem między półkami skanować na bieżąco kody tych produktów, które tenże Klient sobie życzy (oraz w potrzebnej dlań ilości i wariancie). Już zatem podczas rozmowy z Klientem Sprzedawca mógłby tworzyć koszyk zakupowy, który następnie jedynie zeskanowałby przy kasie i od razu pobierał należność.


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Na chwilę obecną nie istnieją na polskim rynku podobne produkty. O ile nam wiadomo na świecie tego typu aplikacje są dopiero w fazie testów. O innowacyjności Skanuj i Kupuj świadczy również fakt otrzymania przez naszego Klienta – sieć sklepów „Piotr i Paweł” tytułu Lidera 2016 w branży FMCG na corocznej gali Techno Biznes za to właśnie rozwiązanie. 

Najważniejsze wdrożenia

Sieć sklepów Piotr i Paweł. Na chwilę obecną 7 punktów, ale lista lokalizacji będzie stale poszerzana.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Połączenie zalet zakupów on-line z zakupami tradycyjnymi przy jednoczesnej eliminacji wad obu tych rozwiązań;


2. Znaczne rozszerzenie sposobów dotarcia do Klienta przy niskich kosztach;


3. Innowacyjne rozwiązanie na skalę światową.

Informacje o firmie

Jesteśmy innowacyjną firmą informatyczną i konsultingową będącą częścią globalnej grupy Exadel Inc. Od momentu powstania w 1998 roku udało nam się zbudować silną i dynamiczną organizację, posiadającą oddziały w 6 krajach, w tym również 3 oddziały w Polsce.


Posiadamy bardzo szerokie kompetencje w zakresie usług IT. Największe doświadczenie zdobyliśmy w obsłudze Klientów z sektora finansowego, w handlu detalicznym z uwzględnieniem specyfiki e-commerce, firm medycznych i telekomunikacyjnych.


Świadczymy usługi w następujących obszarach: • Integracja IoT

 • Budowa rozwiązań i produktów klienckich tworząca przewagę konkurencyjną dla przedsiębiorstw

 • Projektowanie architektury IT

 • Wytwarzanie oprogramowania w wielu stosowanych obecnie technologiach

 • Całościowe zarzadzanie projektami

 • Analiza i optymalizacja procesów biznesowych

 • Definiowanie zakresu projektu oraz mierzalnego wyniku przeprowadzonych prac we współpracy z naszymi Klientami

 • Audyt wdrożonych projektów

 • Analityka biznesowa

 • Business Intelligence

 • Big Data


Jesteśmy firmą innowacyjną, wspierającą  swoich Klientów w modelowaniu procesów biznesowych z zastosowaniem najnowszych dostępnych na rynku technologii informatycznych.


Zatrudniamy specjalistów z dużym doświadczeniem w realizacji złożonych projektów, zarówno w sektorze prywatnym jak i w administracji publicznej. Nasz sukces zawdzięczamy bardzo dobremu rozumieniu potrzeb naszych Klientów oraz procesów biznesowych specyficznych dla różnych dziedzin gospodarki.

Skanuj i Kupuj
Skanuj i Kupuj

Po stronie sklepu na całą platformę składa się oprogramowanie, oraz terminal, po stronie Klienta zaś – mobilna aplikacja na smartfon lub tablet (dostępna na Androida oraz IOS)....

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 1

Kreator dokumentów

Kreator dokumentów

Opis

Kreator dokumentów (narzędzie automatyzacji prawa), który pozwala użytkownikowi na samodzielne wykreowanie najważniejszych dokumentów prawnych w e-commerce, tj. regulaminu sklepu internetowego oraz polityki prywatności. Narzędzie kreujące regulaminy oraz polityki prywatności jest autorskim projektem Legal Geek, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku – jako budżetowa alternatywa dla droższych dokumentów tworzonych na indywidualne zamówienie. Przedsiębiorca już w 5 minut może mieć zgodny z prawem i aktualny dokument.


www.legalgeek.tech

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Kreator dokumentów nie ma w chwili obecnej odpowiednika na polskim rynku w zakresie automatyzacji procesu opracowywania regulaminów e-sklepów. Jest projektem wyróżniającym się jakością dostępnych w nim dokumentów oraz łatwością w użytkowaniu. Kreator pozwala na samodzielne stworzenie zgodnego z prawem dokumentu bez konieczności indywidualnej konsultacji z prawnikiem. Gwarantuje spełnienie obowiązków prawnych oraz ochronę interesów właściciela sklepu internetowego.

Najważniejsze wdrożenia

Do tej pory w Kreatorze zostały wdrożone cztery dokumenty: regulamin sklepu internetowego, polityka prywatności (również w angielskiej wersji językowej), Umowa o poufności – NDA (także w wersji angielskiej) oraz Pełnomocnictwo. Z Kreatora w ramach Pakietu Korzyści Sky-Shop mogą skorzystać sprzedawcy korzystający z tej platformy. Do końca 2017 roku planowane jest wdrożenie Kreatora w wersji API u przynajmniej dwóch integratorów rynku e-commerce oraz w serwisie Faktura.pl, a także uruchomienie regulaminu sklepu internetowego po angielsku, w wersji dostosowanej do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 1. Kreator dokumentów jest łatwy i szybki w obsłudze – użytkownik do stworzenia dokumentu w Kreatorze potrzebuje wyłącznie urządzenia z dostępem do Internetu i aktywnego konta e-mail. 

 2. Kreator dokumentów jest konkurencyjny cenowo - został stworzony dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na indywidualną obsługę prawną, a zależy im na otrzymaniu w pełni zgodnego z prawem i aktualnego dokumentu w przystępnej cenie. 

 3. Dokumenty z Kreatora są zawsze aktualne. Kreator jest stale rozwijany, w przypadku zmian w prawie Kreator jest aktualizowany, dlatego też użytkownik ma pewność, że kreowany dokument jest aktualny, co znacząco odróżnia Kreator od wzorów dokumentów do uzupełnienia.

Informacje o firmie

Do tej pory w Kreatorze zostały wdrożone cztery dokumenty: regulamin sklepu internetowego, polityka prywatności (również w angielskiej wersji językowej), Umowa o poufności – NDA (także w wersji angielskiej) oraz Pełnomocnictwo. Z Kreatora w ramach Pakietu Korzyści Sky-Shop mogą skorzystać sprzedawcy korzystający z tej platformy. Do końca 2017 roku planowane jest wdrożenie Kreatora w wersji API u przynajmniej dwóch integratorów rynku e-commerce oraz w serwisie Faktura.pl, a także uruchomienie regulaminu sklepu internetowego po angielsku, w wersji dostosowanej do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

Kreator dokumentów
Kreator dokumentów

Kreator dokumentów (narzędzie automatyzacji prawa), który pozwala użytkownikowi na samodzielne wykreowanie najważniejszych dokumentów prawnych w e-commerce, tj....

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

SAREhub

SAREhub

Opis

SAREhub to nowoczesna platforma wyróżniająca się innowacyjnym podejściem do wielokanałowej komunikacji i zaawansowanej automatyzacji działań marketingowych, które do tej pory wymagały zaangażowania wielu osób. SAREhub zbiera i analizuje dane o użytkownikach serwisów internetowych. Dzięki temu możliwa jest skuteczna i spersonalizowana komunikacja, która idealnie trafia do klienta. Dzięki zastosowaniu narzędzia SAREhub możliwe jest osiąganie wielostronnych korzyści - klienci otrzymują dedykowaną komunikację, co buduje ich pozytywne relacje z marką a firmy zwiększają swoje zyski. Automatyzacja działań pozwala również na odciążenie pracowników i sprawia, że mogą zająć się realizacją nowych projektów.
W jaki sposób osiągniesz sukces dzięki SAREhub? System umożliwia segmentację bazy uwzględniającą zachowania użytkowników na stronach www. Dzięki temu dowiesz się jakie produkty i usługi interesują Twoich klientów a następnie przygotujesz ofertę idealnie dopasowaną do ich potrzeb!
Niezwykle istotną funkcją SAREhub jest odzyskiwanie porzuconych koszyków. Jak to działa? Narzędzie służy do integracji komunikacji i danych z zakresu Big Data. Dzięki rozbudowanej analizie zachowania użytkownika na stronie oraz integracji z systemami zewnętrznymi, możliwe jest dotarcie do odbiorcy różnymi kanałami ze spersonalizowanym komunikatem. Dlaczego warto korzystać z narzędzia SAREhub? Jego sukces opiera się na rozbudowywaniu wiedzy o odbiorcach i dostosowaniu optymalnej strategii w modelu omnichannel. Efekt? Zadowolony klient i sprzedażowy sukces firmy!


http://www.sarehub.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Innowacyjność projektu SAREhub polega na wykorzystaniu najnowszych możliwości technologicznych w zakresie analizy i integracji danych dla maksymalnego zwiększenia zysku klientów.

Najważniejsze wdrożenia

powiadomienia web push, integracja z bazami zewnętrznymi-możliwość dotarcia do anonimowych użytkowników, personalizacja treści na stronie – remarketing i rekomendacje

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

intuicyjność systemu, nieograniczona możliwość integracji z systemami zewnętrznymi – CRM, platformy e-commerce, email i mobile marketingu, call center, dedykowana obsługa konsultanta

Informacje o firmie

SARE jest firmą technologiczną, która koncentruje się na nowoczesnych i dedykowanych rozwiązaniach IT. Dostarczamy zaawansowane narzędzia, które mają zastosowanie w obszarze komunikacji i marketingu. Obejmują one kampanie e-mailingowe, marketing automation, kampanie SMS, konkursy, programy lojalnościowe, komunikację wewnętrzną i relacje inwestorskie. Naszymi największymi osiągnięciami są systemy SARE i SAREhub – autorskie oprogramowania, służące do prowadzenia precyzyjnej, zautomatyzowanej komunikacji, w celu zwiększania sprzedaży naszych Klientów.

SAREhub
SAREhub

SAREhub to nowoczesna platforma wyróżniająca się innowacyjnym podejściem do wielokanałowej komunikacji i zaawansowanej automatyzacji działań marketingowych, które do tej...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

ERP Trends - systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa

Macrologic Merit

Macrologic Merit

Opis

Macrologic Merit to pierwszy polski procesowy system ERP, dzięki któremu zarówno zarządzający, jak i ich pracownicy, mogą efektywnie i szybko wykonywać zadania w ramach opisanych w firmie procesów.
Tradycyjny system wspomaga zarządzanie zasobami firmy w poszczególnych pionach organizacyjnych. Macrologic Merit wspomaga zarządzanie zdefiniowanymi sposobami działania organizacji – procesami. Taki sposób informatyzacji firmy jest zgodny z jej naturalnym funkcjonowaniem.
Macrologic Merit posiada bogaty pakiet predefiniowanych, standardowych procesów, to pozwala na szybkie uruchomienie rozwiązania. Jeżeli jednak nasza propozycja wymaga zmian – wszelkie modyfikacje procesów są możliwe do realizacji. W ten sposób zarządzający mogą szybko adaptować aktualnie realizowane w firmie procesy do systemu Macrologic Merit. System został podzielony na 6 bloków tematycznych, w ramach których zostały uwzględnione najważniejsze procesy zachodzące w firmie: zasoby rzeczowe, zasoby ludzkie, sprzedaż, zakupy i magazyn, produkcja, rozliczenia finansowe, sprawozdawczość i controlling.
Zarządzający mogą projektować procesy wykorzystując modelowanie graficzne. Mogą kontrolować przebieg procesów, gdyż na bieżąco otrzymują informacje o miernikach. Dzięki temu są w stanie sprawdzić, dlaczego realizacja konkretnego procesu zatrzymała się i wprowadzić usprawnienia, które wyeliminują takie przestoje w przyszłości. Wprowadzenie zmian w sposobie działania na poziomie modelera procesów BPMN skutkuje natychmiastowymi zmianami w systemie ERP. Takiego rozwiązania nie posiada żaden inny system tej klasy.


https://www.macrologic.pl/erp/procesowy-erp/erp

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Macrologic Merit to pierwszy i jedyny polski w pełni procesowy system ERP oparty o metodologię BPMN. Do tej pory takie rozwiązanie dostępne było w drogich rozwiązaniach zagranicznych. Dzięki jednolitemu interfejsowi pracownik z łatwością obsługuje Macrologic Merit zarówno w wersji desktopowej, jak również przez przeglądarkę www.
Uczelnie wykorzystujące Macrologic Merit:
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Katedra Informatyki Ekonomicznej Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Matematyki
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki
Certyfikaty jakie posiada produkt to m.in. certyfikaty zgodności systemu z przepisami prawa w zakresie: ustawy o rachunkowości, ustawy o CIT i VAT, obsługi JPK oraz ustawy o PIT i ustawy o ZUS wydany przez ISP Modzelewski i Wspólnicy.

Najważniejsze wdrożenia

Macrologic Merit jest pierwszym polskim oraz sprawdzonym, procesowym systemem ERP. Produkt został wprowadzony na rynek we wrześniu 2017 roku. Od roku od premiery tego rozwiązania już ponad 50 podmiotów rozpoczęło pracę z wykorzystaniem Macrologic Merit. Jest to zarówno ogromny sukces ilościowy jak i czasowy ponieważ klasyczne rozwiązania ERP wymagają zarówno bardzo długiego procesu zakupowego jak i wdrożeniowego.
Banach Outsorcing, SLICAN, AUREPIO, Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o., NORAUTO, Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy spółka komandytowa, Schenker Technology Warsaw Center, Danstoker, Fundacja FALCK Medycyna, Schumacher, Logintrans.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Możliwość zaimplementowania procesów biznesowych, występujących w konkretnej firmie, bezpośrednio do systemu ERP. Zmiana procesu biznesowego automatycznie powoduję zmianę w systemie ERP, dzięki wbudowanemu w systemie ERP modelerowi BPMN;
2. Łatwe wprowadzenie pracownika do organizacji. Każdy pracownik posiada listę zadań zgrupowaną w jednym miejscu – spersonalizowany pulpit. Zadania przypisane są jego stanowisku i roli pełnionej w organizacji - zadania aktualizują się automatycznie.
3. Możliwość analizy i kontroli procesów w organizacji. Analiza procesów umożliwia zlokalizowanie tzw. wąskich gardeł w organizacji, czyli procesów, które trwają najdłużej. Dzięki temu możemy je stale optymalizować co pozwoli skrócić czas trwania poszczególnych czynności.

Informacje o firmie

Macrologic to firma działająca w całym kraju, zatrudniająca obecnie ponad 300 specjalistów w dziedzinie informatyki i zarządzania. Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie współpracy z klientami pozwala nam dobrze rozumieć zależności miedzy informatyką a biznesem. Bazując na kompetencjach konsultantów i doświadczeniach we współpracy z naszymi klientami, doradzamy przedsiębiorcom, w jaki sposób zoptymalizować i rozwijać sposób działania ich firm przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. Klienci korzystają z naszego wsparcia w podejmowaniu strategicznych decyzji we wszystkich obszarach swojej działalności. Obecnie firma posiada 1 300 aktywnych klientów.
Naszymi głównymi produktami są:
Macrologic Merit -- pierwszy polski procesowy system ERP, w którym możliwe jest zaimplementowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie bezpośrednio do rozwiązania informatycznego, oraz
Macrologic ERP -- klasyczny, zintegrowany systemem ERP, który pozwala kompleksowo zarządzać firmą w poszczególnych jej obszarach.

Macrologic Merit
Macrologic Merit

Macrologic Merit to pierwszy polski procesowy system ERP, dzięki któremu zarówno zarządzający, jak i ich pracownicy, mogą efektywnie i szybko wykonywać zadania w ramach...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 1

IDEAerp

IDEAerp

Opis

IDEAerp to zintegrowany system informatyczny, służący sprawnemu zarządzaniu procesami biznesowymi w firmie. Jedno narzędzie, które łączy w sobie funkcjonalności wielu programów używanych powszechnie w przedsiębiorstwach. Nasz produkt składa się z połączonych ze sobą modułów (m. in. magazynu, sprzedaży, zakupów, produkcji, CRM, floty, kadry, księgowości, wiadomości, marketingu, projektów, ISO, POS) opartych na jednej, wspólnej bazie danych. Po jednokrotnym wprowadzeniu informacji do systemu, dane stają się widoczne dla wszystkich użytkowników oprogramowania, a czynność tę nazywamy integracją systemu. Innymi słowy, IDEAerp to wygodniejsze administrowanie biznesem - za pomocą jednego, zintegrowanego narzędzia, które dostępne jest również mobilnie. Co więcej, przy wykorzystaniu naszego systemu wzrasta skuteczność zarządzania firmą, a to dzięki bieżącej kontroli przepływu informacji oraz ocenie aktualnego stanu rzeczywistego (produktów, zasobów, finansów, możliwości). Łatwiejsze staje się też podejmowanie kluczowych decyzji, takich jak planowanie budżetu czy obliczanie opłacalności danego przedsięwzięcia. Ponadto, system automatyzuje działania biznesowe (automatyczne tworzenie ofert, zamówień, dokumentów magazynowych) i, co za tym idzie, eliminuje błąd ludzki. Co nie bez znaczenia, IDEAerp jest również odpowiedzią na troskę zarządzających o ekonomię czasu pracy.


http://www.ideaerp.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Cechą charakterystyczną IDEAerp jest jego wyjątkowa elastyczność w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku. W naszym systemie możliwe jest dostosowanie funkcjonalności do wymagań i specyfiki każdego przedsiębiorstwa. Dzięki zaawansowanej technice systemu istnieje możliwość zaprojektowania i zadedykowania każdego modułu programu tak, aby w sposób ścisły odpowiedzieć na potrzeby firmy. System zapewnia ponadto bezpieczne przechowywanie danych, cykliczne przypomnienia o płatnościach, kończących się umowach, ubezpieczeniach oraz gwarantuje dużą elastyczność do często zmieniających się warunków biznesowych. IDEAerp to produkt łączący w sobie aktualne trendy oraz najnowocześniejsze rozwiązania techniczne oparte na doświadczeniu naszego zespołu. To także wynik ścisłej współpracy z klientami oraz rezultat solidnej praktyki naszych programistów w dziedzinie biznesu.

Najważniejsze wdrożenia

Cukiernia Sowa, Mocne Baterie, FreeVolt, Ode' Ode, Envio Group, El-Kajo, eOryginalne, Sollux Lighting

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 • System IDEAerp posiada możliwość bezpośredniej integracji z Allegro, eBay, Amazon, IAI, Magento czy PrestaShop. Wbudowane mechanizmy aplikacji w pełni obsługują takie czynności jak przyjęcie zapytania, rejestrację wpłaty, wygenerowanie faktury oraz zamówienie kuriera. Działania te realizowane są automatycznie. Ponadto system na bieżąco informuje allegrowiczów o aktualnych stanach magazynowych danego produktu lub statusie danego zamówienia.

  Istotną cechą systemu IDEAerp jest także integracja z kolektorami danych, czytnikami kodów EAN oraz QR. To ważna funkcja dla działu magazynowego lub bezpośredniej sprzedaży towaru. Możliwość podłączenia czytników zewnętrznych do systemu ERP to udogodnienie w takich czynnościach jak zliczanie stanów, inwentaryzacje, wydania wewnętrzne/zewnętrzne lub przesunięcia magazynowe. Zastosowanie czytników uniemożliwia popełnienie błędu i, co najważniejsze, skraca czas każdej operacji. Wszystko to staje się możliwe dzięki pełnej integracji z kolektorami danych – wystarczy telefon lub kolektor z systemem Android lub IOS.

 • Atutem informatycznego systemu ERP jest możliwość zarządzania przedsiębiorstwem z każdego miejsca na świecie, w którym dostępny jest internet. Użytkownik poprzez wybrane urządzenie podłączone do sieci (np. aplikację na telefonie) może sprawdzić raport za ostatni miesiąc, wyniki sprzedaży czy analizy. Prowadzenie biznesu wymaga stałego dostępu do aktualnych informacji.

 • Cechą charakterystyczną oraz wyróżniającą system IDEAerp od innych systemów na rynku krajowym oraz światowym jest unikatowy moduł wiadomości. Moduł ten zapewnia płynną i precyzyjną wymianę informacji oraz udrożnia zahamowanie procesów w firmie. Rozbudowane mechanizmy systemu ERP gwarantują pełną kontrolę pracy Twoich pracowników (nie ma możliwości usuwania wiadomości przez pracowników) oraz pozwalają na monitorowanie czynności zaplanowanych, a niewykonanych (nieodebrane połączenie, e-mail bez odpowiedzi). Każda wiadomość jest integralną częścią systemu ERP, którą jednym ruchem zamienisz na realizację oferty, zamówienie towaru, fakturę, czy spotkanie z klientem umieszczone w kalendarzu.

Informacje o firmie

IDEA07 to zespół wyjątkowych ludzi z unikatowym charakterem i wspólną pasją tworzenia rzeczy doskonałych. IDEA07 zatrudnia wyłącznie grupę profesjonalistów z doświadczeniem i maksymalnym zaangażowaniem w realizowaną pracę. Kompetencje załogi pomnaża nieustanny rozwój wsparty ścisłą współpracą z klientem. Rezultatem rzetelnej pracy są pozytywne rekomendacje wielu znanych i cenionych marek, które zaufały renomie IDEA07. Sukces tej firmy jest też zasługą klientów, ponieważ dążąc do ich pełnego zadowolenia, wciąż ulepszamy nasze rozwiązania.

IDEAerp
IDEAerp

IDEAerp to zintegrowany system informatyczny, służący sprawnemu zarządzaniu procesami biznesowymi w firmie. Jedno narzędzie, które łączy w sobie funkcjonalności wielu...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

enova365

enova365

Opis

enova365 to oprogramowanie ERP najnowszej generacji przeznaczone do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. System  jest tworzony przez ekspertów z dziedzin zarządzania, finansów i księgowości, handlu oraz kadr i płac. Pozwala planować podejmowane działania, wyznaczać pracownikom zadania oraz dokonywać analiz na podstawie unikalnych raportów i zestawień. Oprogramowanie cechuje się bardzo dużą ergonomią i efektywnością pracy, posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. enova365 jest wykorzystywana przez ponad 10 000 Klientów. Innowacyjność systemu została dostrzeżona przez firmę Microsoft, która przyznała producentowi nagrodę Partnera Roku 2014 w kategoria Aplikacja, za zaprojektowanie interfejsu na Windows 8, w tym na urządzenia mobilne, takie jak tablet czy telefon komórkowy.


Wśród nowości wprowadzonych w 2016 roku należy wymienić przede wszystkich moduł analityczny Business Inteligencje dostarczający personalizowanych wskaźników operatorom programu w ich miejscu pracy. Drugą nowinką jest wprowadzenie całkowicie nowego interfejsu przeznaczonego na urządzenia mobilne – w pierwszej odsłonie na system Android.


www.enova.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

enova365 na platformie Microsoft Azure – cały system ERP enova365 udostępniany w modelu Software as a Service.


enova365 Multi - zintegrowany system ERP enova365 występujący w kilku wersjach: jako aplikacja okienkowa (desktop), aplikacja web (HTML5) oraz aplikacja dotykowa na tablety z systemem Windows 8.1 oraz najnowszy interfejs na urządzenia z systemem Android.


Mobilna wersja enova365 to unikalna propozycja na rynku, w ramach której dedykowana aplikacja enova365 umożliwia dostęp do wszystkich funkcji systemu ERP i całości danych przechowywanych w firmowej bazie bezpośrednio poprzez telefony komórkowe z systemem Android. W interfejsie mobilnym zastosowano całkowicie nowe rozwiązania UI/UX pozwalające na przeglądanie i zarządzanie w tak rozbudowanym systemie w wygodny i efektywny sposób. Produkt cechuje nowatorska logika obsługi, wprowadzania i katalogowania danych.


System ERP wykorzystujący siłę urządzeń mobilnych: Korzystając z możliwości nowego interfejsu oraz integracji z natywnymi funkcjami telefonu i innymi aplikacji  wprowadzono również moduły funkcjonalne przeznaczone dla mobilnych pracowników. Do tej grupy należą przedstawiciele handlowi, których praca w większości opiera się na bezpośrednich spotkaniach z Klientami. Z myślą o nich powstał moduł Przedstawiciel Handlowy - nowoczesna aplikacja łącząca w sobie najbardziej przydatne w codziennej pracy handlowca funkcje systemu enova365, dostępna na urządzenia mobilne: tablety i smartfony. Przedstawiciel Handlowy zapewnia mobilny dostęp do informacji o planowanych i realizowanych wizytach, a integracja z Google Maps wspomaga planowanie tras. Funkcja „Wizyty” umożliwia gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi kontrahenta, lokalizacji, planowanej daty, daty realizacji, stanu oraz etapu. Relacje z Klientami są klasyfikowane do poszczególnych etapów: pierwszy kontakt, oferta/negocjacje, zaakceptowana oferta, sprzedaż, niepowodzenie. Wszelkie aktywności związane z wizytami handlowymi mogą zostać zintegrowane z kalendarzem Google.

Najważniejsze wdrożenia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, OTCF S.A. (marka 4F), Gerlach, Zeppelin Polska, Alior Bank, mBank, Polski Bus, Puccini, Muzeum Łazienki Królewskie, ZAiKS, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Scanmed, Colorex, Astor, Komputronik GmbH, Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o, Polskie Radio Katowice, Stowarzyszenie Wiosna – Szlachetna Paczka, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Grupa Polskie Składy Budowlane S.A., Wydawnictwo GOŚĆ NIEDZIELNY

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 1. enova365 Multi – dostęp do systemu z dowolnego urzędzenia – jedyny multiinterfejsowy, zintegrowany system ERP występujący w różnych wersjach dostępu: jako aplikacja okienkowa (desktop), aplikacja web (HTML5), aplikacja dotykowa na tablety z systemem Windows 8.1 oraz wersja mobilna na system Android. 


 2. Personalizacja/elastyczność - wW enova365 można dostosować wygląd i obsługę interfejsu do indywidualnych preferencji. Użytkownik definiuje menu ulubionych zakładek oraz wygląd list poprzez dodawanie oraz usuwanie kolumn z danymi. Określa własne filtry danych, kolorowanie pozycji na liście oraz parametry eksportu danych. Komfort pracy przekłada się na wyższą efektywność pracownika.


 3. Otwartość  - system jest otwarty na integracje, czego dowodem są liczne rozwiązania stworzone przez Autoryzowanych Partnerów. System z łatwością integruje się z zewnętrznymi rozwiązaniami. Elastyczność pozwala na dobranie dedykowanych rozwiązań zgodnie z potrzebami klienta.

Informacje o firmie

Firma Soneta sp. z o.o. zajmuje się produkcją oprogramowania dla biznesu – enova365. Firmę tworzą specjaliści projektujący oprogramowanie od ponad 20 lat. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, wiedzy eksperckiej oraz kompetentnej obsłudze, firma odniosła sukces rynkowy. Soneta posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku oprogramowania, jest cenionym partnerem biznesowym, a także pewnym pracodawcą. Misją firmy Soneta jest dostarczanie oprogramowania, które wspiera Klientów w osiąganiu sukcesów biznesowych i usprawnia codzienne działanie przedsiębiorstw. 

enova365
enova365

enova365 to oprogramowanie ERP najnowszej generacji przeznaczone do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. System  jest tworzony przez ekspertów z dziedzin...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

Industry Dedicated IT Solutions - informatyczne rozwiązania branżowe

DATEV International Controlling Package

DATEV International Controlling Package

Opis

Odniesienie sukcesu na globalnym rynku wymaga perfekcyjnej organizacji systemu przepływu informacji biznesowych w jednostce. Dla firm posiadających podmioty powiązane w różnych krajach staje się to dodatkowym wyzwaniem: system informacyjny musi działać ponad granicami krajowymi. Podstawą do tego są jednolite bazy danych oraz sprawna wymiana informacji.


DATEV Internatinal Controlling Package (DATEV Transfer Danych) pozwala na optymalizację powiązań pomiędzy niemieckimi jednostkami i ich spółkami – córkami w Polsce. Pakiet składa się z aplikacji pozwalającej na pobranie i konwersję danych, spersonalizowanego wdrożenia i fachowego wsparcia. Połączenie tych trzech elementów daje wymierne korzyści: pełne dane z systemów-finansowo księgowych spółki – córki trafiają do systemu DATEV Rechnungswesen pro w niemieckiej centrali.


www.datev.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Jako oddział niemieckiego lidera IT jesteśmy w stanie zaoferować w szczególności spółkom polsko-niemieckim wysoce specjalistyczne rozwiązania w zakresie transgranicznego transferu i przechowywania danych finansowych oraz profilowane usługi integracyjne. Nasze kompetencje i doświadczenie rozwijamy wokół dwóch specjalizacji – dedykowanych rozwiązań i usług informatycznych dla spółek polsko-niemieckich oraz gotowych programów IT kierowanych do biegłych rewidentów.


Nasz właściciel – DATEV eG – to lider oprogramowania do obsługi finansów. Firma dysponuje jednym z największym w Niemczech ośrodkiem data center świadcząc szeroki zakres usług związanych z przechowywaniem i transferem danych przy najwyższych normach bezpieczeństwa i przesyłu informacji.

Najważniejsze wdrożenia

Integracja Systemów Finansowo-Księgowych


Wiodący dostawca i producent części samochodowych posiada centralę w Niemczech oraz oddziały w Polsce i w Chinach. Zakład produkcyjny w Polsce funkcjonuje według lokalnego prawodawstwa i wykorzystuje w polskie systemy informatyczne do księgowości i rozliczeń kadrowo-płacowych. Raportowanie do celów controllingu powinno być realizowane według standardów niemieckich, w celu sporządzenia sprawozdania finansowego dla całej grupy.


Wdrożenie modułu DATEV International Controlling Package (DATEV Transfer Danych) zintegrowało oba systemy. Aplikacja automatycznie pobiera dane finansowe, konwertuje je i importuje do niemieckiego programu księgowego.


Automatyczne powiązanie polskiego i niemieckiego planu kont pozwala na przesyłanie dziennika zapisów do systemu finansowo-księgowego w centrali, znacząco zwiększając możliwości analizy danych. Rozwiązanie stworzone przez DATEV.pl znacząco wpłynęło na optymalizację procesów biznesowych Klienta. Zintegrowane systemy zapewniają teraz szybki i kompletny przepływ informacji.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Import/eksport danych


Nasze oprogramowanie usprawnia transfer danych z zestawienia obrotów i sald do niemieckiego programu finansowo-księgowego


2. Dostosowanie planu kont wraz z przyporządkowaniem sald


Nasi eksperci pomogą w dopasowaniu polskiego planu kont do stosowanych w Niemczech  planów kont – SKR 03 lub 04


3. Monitorowanie rozliczeń


Ułatwiamy przygotowywanie danych do informacji podsumowujących VAT, weryfikowania kwot podatku źródłowego czy też tworzenia dokumentacji cen transferowych.

Informacje o firmie

DATEV.pl jest obecny na polskim rynku oprogramowania od 2003 roku z siedzibą w Warszawie.


W swojej ofercie posiadamy rozwiązania informatyczne dedykowane spółkom polsko-niemieckim oraz najnowocześniejsze oprogramowanie dla biegłych rewidentów do prowadzenia badań sprawozdań finansowych.


 


DATEV.pl to: • profesjonalny zespół ludzi posiadających wiedzę i doświadczenie na rynku rozwiązań informatycznych dla spółek polsko-niemieckich oraz biegłych rewidentów

 • bezpieczeństwo prawne wynikające ze ścisłej współpracy ze środowiskiem zawodowym

 • bezpieczeństwo inwestycji – firma o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i międzynarodowym

 • kompleksowa oferta, ściśle dopasowana do specyficznych wymagań naszych Klientów.

DATEV International Controlling Package
DATEV International Controlling Package

Odniesienie sukcesu na globalnym rynku wymaga perfekcyjnej organizacji systemu przepływu informacji biznesowych w jednostce. Dla firm posiadających podmioty powiązane w różnych...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 1

Slim4

Slim4

Opis

Slim4 jest systemem do prognozowania sprzedaży każdego artykułu w każdej części sieci dystrybucji, poczynając od magazynów centralnych, a kończąc na sklepach, aptekach, kioskach oraz innych placówkach detalicznych.


Wdrożenie Slim4 zapewnia wyższe i bardziej stabilne poziomy dostępności artykułów. Wymagany poziom dostępności jest definiowany na podstawie decyzji zarządu firmy, wynikiem tej decyzji jest wysokość zapasu bezpieczeństwa.


W wyniku wyższej dostępności produktów osiągane są wyższe sprzedaże, a przez właściwe kalkulacje zakupowe, w odpowiednim czasie i do odpowiedniego miejsca, drastycznie zredukowane zostają odpady, straty i przeterminowaniatowarów. Poprzez szczegółową analizę profilu sprzedaży artykułów Slim4 nie tylko zapewnia dostępność w odpowiednich momentach, ale również redukuje niepotrzebne nadwyżki zapasów, przez co prowadzi do znaczącej, całościowej redukcji zapasów w magazynie.


www.slimstock.com/pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Optymalizacja poziomów zapasów w całym łańcuchu dostaw (Magazyny Centralne, Magazyny Lokalny, jak również sklepy/oddziały/apteki) na bazie prognozowanego przyszłego popytu. Historia popytu jest budowana z pojedynczych transakcji sprzedażowych, co pozwala Slim4 w pełni wspierać wszystkie procesy S&OP w przedsiębiorstwie.

Najważniejsze wdrożenia

Slim4 został wdrożony wiele razy, głównie w Europie, ale też w USA, Kanadzie, Ameryce Południowej, Turcji i Izraelu. W Polsce Slim4 został wdrożony w 12 firmach, wśród których znajduje się: • jedna (1) z top 5 dystrybutorów artykułów dla rolnictwa oraz części zamiennych do maszyn rolniczych

 • dwie (2) z top 5 dystrybutorów farmaceutyków

 • jedna (1) z top 5 dystrybutorów ceramiki łazienkowej 

 • największy producent ceramiki łazienkowej

 • jedna (1) z top 5 dystrybutorów części do rowerów

 • jedna (1) z top 5 dystrybutorów odzieży ochronnej i roboczej, mat wejściowych oraz urządzeń higienicznych będących wyposażeniem łazienek

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Skuteczność działania oprogramowania i wymierne korzyści finansowe potwierdzone u ponad 650 klientów na świecie z różnych branż i różnych form działalności (producenci, dystrybutorzy, detaliści, e-commerce).


2. Gotowe i funkcjonalne narzędzie, posiadające pełne fukcjonalności prognozowania i zarządzania zapasami zarówno w wielopoziomowych, jak i wielolokalizacyjnych strukturach sieci dystrybucji. System, oprócz standardowych funckjonalności, jakie mogą być oczekiwane od narzędzia do prognozowania i zarządzania zapasami, posiada również specyficzne funkcjonalności, np. wsparcie zakupów strategicznych, redystybucja nadwyżek zapasów między różnymi lokalizacjami w sieci dystrybucji czy redystrybucja zapasów w celu minimalizacji ryzyka z tytułu przekroczenia dat ważności towarów, a także wiele innych.


3. Wdrożenie i wsparcie świadczone lokalnie, przez zespół o zaawansowanej wiedzy i doświadczeniu w zakresie procesów biznesowych specyficznych dla branży klienta. Konsultanci wdrożeniowi z perspektywicznym spojrzeniem na wszystkie procesy biznesowe i obszary działalności firmy, na które może mieć wpływ system, oprócz wdrożenia, świadczący usługi doradcze w zakresie usprawnienia i uproszczenia istniejących procesów, aby system mógł jak najszybciej przynieść oczekiwane wyniki.

Informacje o firmie

W ciągu ponad 20 lat obecności na rynku, Slimstock stał się liderem w optymalizacji zapasu w Europie. Nasze kompletne rozwiązanie Slim4, wdrożone u ponad 650 klientów, obejmujące prognozowanie, planowanie popytu i zarządzanie zapasem, pomaga osiągnąć właściwy poziom zapasu, we właściwym miejscu i czasie.


Oprócz oprogramowania, oferujemy również wsparcie projektowe, usługi coachingu, analiz oraz okresowego profesjonalnego wsparcia. Prezentujemy naszą wiedzę i doświadczenie na międzynarodowych wydarzeniach oraz oferujemy własne programy szkoleniowe. Możemy zaoferować wsparcie w redukcji zapasów z jednoczesnym zwiększeniem poziomu obsługi klienta. Obroty rosną, podczas gdy koszty obniżają się. Zwrot z inwestycji w Slim4 następuje w czasie krótszym niż rok od wprowadzenia i takie wyniki gwarantujemy

Slim4
Slim4

Slim4 jest systemem do prognozowania sprzedaży każdego artykułu w każdej części sieci dystrybucji, poczynając od magazynów centralnych, a kończąc na sklepach, aptekach, kioskach...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

Holohostess

Holohostess

Opis

Holohostessa to wirtualna asystentka, innowacyjny i doskonałej jakości hologram, wyglądający jak żywa postać. Cechuje się wspaniałą prezencją, a przy tym jest inteligentny i niezawodny.  Z chęcią przywita gości na konferencjach, zaprezentuje produkt na targach, wspomoże w obsłudze lub kolejkowaniu klientów. W rolę Holohostessy może wcielić się dowolna osoba, może zostać nią również postać animowana.   Dzięki funkcjom umożliwiającym interakcje z użytkownikami, wykryje obecność każdej przechodzącej obok osoby i zbada poziom jej zainteresowania. Poprzez identyfikację QR codów istnieje możliwość prezentowania spersonalizowanych treści dla konkretnych użytkowników. Dodatkowe moduły, jak drukarka (np. do kuponów promocyjnych lub biletów), czytnik kart RFID czy zewnętrzny tablet, znacznie powiększają możliwości Holohostessy.


www.visualpromo.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Jesteśmy jedynym producentem Holohostess na rynku polskim. Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy ten produkt w Europie. Prezentowana Holohostessa jest urządzeniem 5 generacji, potrafi nawiązać interakcję z użytkownikiem, rozpoznawać jego nastrój, oraz prowadzić statystyki. Holohostessy łączą się z serwerami VPSoftware i uploadują zebrane statystyki, które następnie można dowolnie obrabiać.  

Najważniejsze wdrożenia

PGE, Narodowy Bank Polski, Ferrero Polska Commercial, Lubawa SA

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Rozpoznawanie osób i reagowanie na nich


Wrażenie hologramu


Zbieranie statystyk

Informacje o firmie

VP SOFTWARE jest firmą córką VISUALPROMO. Posiadamy oddziały w Białymstoku oraz Warszawie. VP Software zajmuje się tworzeniem oprogramowania na zamówienie oraz systemów ERP szytych na miarę. Bierzemy również udział w tworzeniu oprogramowania na potrzeby VISUALPROMO. 

Holohostess
Holohostess

Holohostessa to wirtualna asystentka, innowacyjny i doskonałej jakości hologram, wyglądający jak żywa postać. Cechuje się wspaniałą prezencją, a przy tym jest inteligentny i...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

Platforma logistyczna Anteeo WMS

Platforma logistyczna Anteeo WMS

Opis

Platforma logistyczna Anteeo WMS to oprogramowanie odpowiadające zapotrzebowaniu firm z sektora E-commerce, firm dystrybucyjnych, a także centrów logistycznych. System powstał na bazie doświadczeń wdrożeń systemów ERP, a także projektowania dedykowanych rozwiązań rozszerzających możliwości tych systemów. Anteeo WMS jest skalowalnym systemem procesowym w zakresie logistyki magazynowej, wspomagającym kolejne czynności magazynowe wykonywane przez pracowników magazynowych, zaczynając od przyjęcia awizacji dostawy, a skończywszy na wysyłce produktów we wskazane miejsce, z uwzględnieniem dodatkowych czynność jak np. etykietowanie, foliowanie. Wymiana danych w łańcuchu dostaw może odbywać się z wykorzystaniem technologii usług internetowych, plików XML, kodów kreskowych w systemie GS1. Zastosowane terminale mobilne z technologią skanowania kodów 2D umożliwiają kontrolowanie działań magazynu wymuszając oczekiwany przebieg procesów.


www.anteeo.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

- Obsługa magazynowa wielu firm (właścicieli produktów)
- Podział produktów na kategorie logistyczne
- Śledzenie partii, dat produkcji oraz terminów przydatności
- Integracja z systemami zewnętrznymi w technologii usług internetowych
- Obsługa jednorodnych oraz mieszanych jednostek magazynowych
- Obsługa produktów w podziale na opakowania zbiorcze.
- Rozbudowana, wielojęzyczna platforma komunikacyjna WWW - B2B – Panel kontrahenta.
- Zintegrowane rozwiązanie z systemami ERP (m.in. Comarch ERP XL, Optima, SAP R3, SAP Business One, Dynamics, Navision, Symfonia, Subiekt, Wapro, E-commerce ? Presta, Shopper, IAI), .

Najważniejsze wdrożenia

1. Point Of View Sp. z o.o. – Specjalistyczne wdrożenie platformy Anteeo WMS w centrum logistycznym specjalizującym się branży E-commerce, z integracją systemów w technologii usług internetowych. Obsługa logistyczna ponad 150 firm o zróżnicowanych wymaganiach magazynowych.
2. Gabona Sp. z o.o. – automatyzacja procesów kompletacji wydań dla zapewnienia wysyłki ponad 2000 zleceń dziennie z obsługą zbiorczych pobrań produktów ze składowania.
3. Osadkowski SA. – centrum dystrybucyjne firmy dostarczającej nasiona, nawozy, środki ochrony roślin. W sezonie jest obsługiwana wysyłka ponad 1500 palet dziennie.
4. D.M.T Sp. z o.o. – obsługa centrum logistycznego obsługującego szereg firm o zróżnicowanych wymaganiach z automatycznym naliczaniem opłat za usługi magazynowe.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Uporządkowanie i automatyzacja przebiegu procesów magazynowych.
2. Podniesienie wydajności oraz jakości prac magazynowych przez wykorzystanie urządzeń i technologii mobilnych ZEBRA, Cisco i Microsoft.
3. Wielokanałowe możliwości integracji dostawców i odbiorców z system Anteeo WMS (API, XML, Pulpity WWW, EDI, gotowe integracje z systemami firm kurierskich, dostawcami platform E-commerce i producentami systemów ERP).

Informacje o firmie

Software Solutions jest integratorem systemów informatycznych. Firma projektuje i tworzy specjalistyczne rozwiązania informatyczne dla sektora MSP. Specjalizujemy się we wdrożeniach dedykowanych rozwiązań opartych o technologie i produkty informatyczne firmy Microsoft, Comarch i Zebra. Rozwiązania te skierowane są na pełną obsługę firm we wszystkich obszarach działalności firm. Wiedza i doświadczenie specjalistów Software Solutions to zarówno najnowsze technologie informatyczne jak i głęboka znajomość zagadnień biznesowych w różnych obszarach przemysłu, handlu, księgowości, logistyki i kontrolingu. Przez ostanie 15 lat firma skutecznie przeprowadziła ponad 600 wdrożeń systemów informatycznych klasy ERP, WMS, DDM, CRM, a także tworząc dedykowane projekty informatyczne dla sektora logistyki magazynowej, centrów dystrybucyjnych. spedycji, transportu, branży E-commerce.
Oferując najwyższą jakość usług staliśmy się wiarygodnym partnerem prowadząc projekty dla znanych na rynku polskich i europejskich firm i instytucji.

Platforma logistyczna Anteeo WMS
Platforma logistyczna Anteeo WMS

Platforma logistyczna Anteeo WMS to oprogramowanie odpowiadające zapotrzebowaniu firm z sektora E-commerce, firm dystrybucyjnych, a także centrów logistycznych. System powstał na...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

Terminale nanoVo

Terminale nanoVo

Opis

Nowoczesne terminale rozszerzają możliwości w każdym obszarze biznesowym. Służą nie tylko jako info kioski, ale urządzenia, które potrafią sprzedaż faktyczny produkt lub usługę.


Terminale nanoVo
Terminale nanoVo

Nowoczesne terminale rozszerzają możliwości w każdym obszarze biznesowym. Służą nie tylko jako info kioski, ale urządzenia, które potrafią sprzedaż faktyczny produkt lub usługę.

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

Infrastructure Innovation - infrastruktura fizyczna

Chmura obliczeniowa wraz z usługami zarządzania

Chmura obliczeniowa wraz z usługami zarządzania

Opis

Usługa udostępniania w pełni przygotowanej i dostosowanej do potrzeb klienta infrastruktury IT, przeznaczonej do wykorzystania pod systemy merytoryczne Klienta.


Klient skupia się na bazowych aspektach swojego biznesu określając potrzeby w zakresie posiadanych/planowanych aplikacji typu systemy ERP, CRM zarządzania produkcją, strony www, poczta etc. Zespół Cloudpoint przygotowuje na podstawie wywiadu z Klientem szczegółową analizę potrzeb a następnie przygotowuje dla klienta gotową platformę złożoną z systemów operacyjnych Linux i Windows, skonfigurowanych i dostosowanych do potrzeb Klienta.


Dodatkowo, cała przygotowana platforma jest zabezpieczona za pomocą dedykowanych klientowi systemów firewall, NG Firewall, WAF i w AV.


Po zakończeniu procesu wdrażania aplikacji merytorycznych zespół Cloudpoint dba o dostępność, bezpieczeństwo i stabilność przygotowanej platformy a Klient skupia się na aplikacji merytorycznej i jej efektywności.


Całość systemów Klientów  przygotowana jest w wykorzystywanym przez Cloudpoint Datacenter umieszczonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniającym najwyższe możliwe standardy w zakresie bezpieczeństwa w tym posiadając certyfikację dostępności na poziomie Tier III. 


www.cloudpoint.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Usługa obejmuje kompleksowo wszystkie aspekty infrastruktury IT zmieniając model zarządzania zna oparty na OPEX przy jednoczesnym zmniejszeniu TCO i zwiększeniu efektywności firm poprzez umożliwienie skupienia wysiłków na rozwoju biznesu bazowego zamiast marnotrawienia czasu na zarządzanie IT. Znaczna cześć dostawców usług chmurowych skupia się na udostępnianiu zasobów pomijając aspekty projektowania, przygotowania i zabezpieczenia platform systemowych po stronie Klienta. Takie podejście albo obniża jakość używanych systemów albo wymaga skorzystania z usług podmiotu trzeciego (doradczy/wdrożeniowca) co komplikuje strukturę zarządzania i odpowiedzialności za projekt. W przypadku Cloudpoint wszystko od początku przygotowuje zespół specjalistów prowadząc Klienta za rękę poprzez coraz bardziej skomplikowane meandry IT.  

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

prostota


efektywność i wydajność


niskie koszty


nacisk na bezpieczeństwo


nacisk na indywidualne potrzeby klienta

Informacje o firmie

Jesteśmy grupą ludzi od lat pracujących w branży IT. Stanowimy zespół, dla którego technologie informatyczne to tylko narzędzie do tworzenia precyzyjnych i wygodnych rozwiązań dla naszych klientów. Kluczowym obszarem naszej działalności jest doradztwo  w zakresie infrastruktury informatycznej, w szczególności bezpieczeństwa IT, wirtualizacji, czy cloud computingu. Skupiamy się na rozwiązaniach, spełniających nawet najbardziej wyśrubowane wymagania, uwzględniając przy tym możliwości finansowe Klientów. Wykorzystując nasze doświadczenie i wiedzę możemy również dostarczyć i zaingerować zaproponowane przez nas w procesie doradczo-projektowym rozwiązania.

Chmura obliczeniowa wraz z usługami zarządzania
Chmura obliczeniowa wraz z usługami zarządzania

Usługa udostępniania w pełni przygotowanej i dostosowanej do potrzeb klienta infrastruktury IT, przeznaczonej do wykorzystania pod systemy merytoryczne Klienta. Klient skupia się na...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 1

APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V Network Card

APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V Network Card

Opis

Smart UPS to urządzenie o legendarnej niezawodności stosowane przez najlepszych specjalistów IT od 35 lat .Niskie koszty eksploatacji i utrzymania, o sprawdzonej niezawodności i inteligentnego zarządzania baterią Inteligentne zarządzanie akumulatorami — technika, w której APC jest pionierem — maksymalizuje wydajność i żywotność akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu z kompensacją temperatury. Automatyczne, samoczynne testy zapewniają niezawodność akumulatora i zawczasu ostrzegają klienta o konieczności jego wymiany. Wygodne, łatwe do podłączenia moduły akumulatorowe wymienialne podczas pracy pozwalają na wymianę akumulatorów bez wyłączania zasilania.Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego. Zarządzanie przez interfejs szeregowy, USB lub opcjonalny interfejs Ethernet. Zawiera oprogramowanie Powerchute® Network Shutdown umożliwiające wygodne monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego oraz wykorzystanie innowacyjnych funkcji zarządzania energią. Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń firmowanych przez lidera zasilania gwarantowanego Zasilacz generuje czystą sinusoidę, zgodnie zaleceniami producentów serwerów z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Atesty bezpieczeństwa wystawione przez uznane instytucje potwierdzają zgodność zasilacza Smart-UPS z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi. Unikaj kosztownych problemów z zasilaniem oraz utraty danych Filtrowanie zasilania klasy sieciowej chroni urządzenia i systemy przed niszczącymi przepięciami i zakłóceniami. Architektura z podwójną konwersją zapewnia precyzyjną regulację napięcia, regulację częstotliwości i zerowy czas przełączenia na zasilanie akumulatorowe w razie zakłóceń w zasilaniu.


http://www.apcmedia.com/prod_image_library/index.cfm?search_item=SRT2200RMXLI-NC

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Urządzenie APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V Network Card, jest UPS-em Online-owym o podwójnej konwersji dzięki czemu jakość dotaczanego zasilania pozwala na lepszą i niezawodną pracę urządzeń w porównaniu do konkurencyjnych modeli na rynku.

Najważniejsze wdrożenia

Branża: telekomunikacyjna, bankowa, sektor publiczny

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Niskie koszty eksploatacji i utrzymania, o sprawdzonej niezawodności i inteligentnego zarządzania baterią


Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego


Pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń

Informacje o firmie

Schneider Electric, globalna firma specjalizująca się w zarządzaniu energią elektryczną, oferuje swoim klientom w ponad 100 krajach świata zintegrowane rozwiązania w wielu różnorodnych segmentach rynku. Firma zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie energetyki i infrastruktury, procesów przemysłowych, systemów automatyki budynków i centrów przetwarzania danych, a także posiada silną pozycję i bogatą ofertę dla budownictwa mieszkaniowego. Koncentrując się na rozwiązaniach, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności i efektywności energii grupa uzyskała 24 mld Euro przychodów ze sprzedaży w 2013 roku. Ponad 150 000 pracowników Schneider Electric aktywnie angażuje się w to, aby pomagać zarówno jednostkom, jak i organizacjom „Korzystać w pełni ze swojej energii” www.schneider-electric.com/pl

APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V Network Card
APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V Network Card

Smart UPS to urządzenie o legendarnej niezawodności stosowane przez najlepszych specjalistów IT od 35 lat .Niskie koszty eksploatacji i utrzymania, o sprawdzonej niezawodności i...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

NIMBLE STORAGE

NIMBLE STORAGE

Opis

Nimble Storage to wysoka technologia SAN, w której mamy do czynienia z najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Macierze dyskowe Nimble Storage, właśnie pojawiły się w ofercie firmy Hewlett Packard Enterprise. Obecnie w ofercie są dostępne trzy macierze Nimble: All flash, Flash oraz nowy produkt Secondary Flash Arrays.


Kilka Przykładów tego co robi Nimble Storage:


Predictive Analytics


Kompleksowa infrastruktura tworzy lukę app-data, która zakłóca dostarczenie danych i sprawia, że użytkownicy muszą długo oczekiwać na informację. Zamknięcie luki app-data wymaga przewidywania i zapobiegania zaporom dzięki prędkości danych w całej infrastrukturze. Jest to duże wyzwanie, które często prowadzi do kosztownych przestojów w firmie. InfoSight wykorzystuje big data technologię, która gromadzi biliony danych, by znaleźć „igłę w stogu siana” i rozwiązać najbardziej skomplikowane problemy. InfoSight prognozuje, diagnozuje i zapobiega problemom w całej sieci infrastruktury.


Unifield Fabric Flash


Użycie wyspecjalizowanej architektury flash pozwoliło na osiągniecie wyjątkowej wydajnośći – macierz Nimble Adaptive Flasg jest aż 5 razy szybsza od innych rozwiązań hybrydowych oraz obniża całkowity koszt o 33%-66%. • SmartStack integracja infrastruktury


Dzięki rozwiązaniu SmartStack mamy możliwość wykorzystania infrastruktury predykcyjnej, aby zwiększyć wydajność oraz dostępność • Wirtualizacja serwerów


Platforma Nimble Storage Predictive Flash umożliwia przedsiębiorstwom wdrożenie jednej platformy dla wszystkich swoich wirtualnych obciążeń. • Wirtualizacja deskoptów


Platforma Nimble Storage Predictive flash dostarcza VDI, która zachwyca użytkowników, podczas końcowego 


przyspieszania ROI. • E-mail oraz współpraca


Platforma Nimble Storage Predictive Flash zapewnia rozwiązanie dla poczty elektronicznej i pracy grupowej przy rozwiązaniach
takich jak Microsoft Exchange i Microsoft SharePoint • Big Data and Analytics


Wzrost wydajności pracy systemów korzystających z zasobów pamięci masowej niezależnie od typu aplikacji i charakterystyki
 obciążenia I/0. • Ochrona danych


Kompresuje wszystkie zmiany i kopiuje je do zapasowej lokalizacji jako zabezpieczenie na wypadek awarii. Wprowadzenie
optymalnego zabezpieczenia przed awarią poprzez backup danych do odległej lokalizacji poprzez sieć WAN. • Przechowywanie danych w chmurze „Multi cloud”


Proste migrowanie danych oraz elastyczność w tworzeniu multi-cloud. Łatwość i szybkość przy wprowadzaniu danych. 256-bitowe szyfrowanie wszystkich danych w chmurze sprawia, że wszystko jest bezpieczne. Multicloud zintegrowany jest z Amazon Web
 Services Mircosoft Azure. 


www.bemora.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Uważamy, że nasze dotychczasowe rozwiązania są najnowocześniejsze jak i najbezpieczniejsze w porównaniu do istniejącej konkurencji.


Platforma Predictive Flash łączy macierze All Flash oraz Adaptive Flash w jednej architekturze która pozwala na przyspieszenie aplikacji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów przechowywania danych do minimum.


Biorąc pod uwagę priorytety teraźniejszych przedsiębiorstw w celu uproszczenia infrastruktury informatycznej i minimalizacji kosztów, uważamy, że rozwiązania dotychczasowych dostawców nie są konkurencyjne.

Najważniejsze wdrożenia

Rosmann pl


Thomasconcretegroup.com


Thomasbeton.de


Thomasbetong.se

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

InfoSight • Co cztery godziny, InfoSight zbiera i analizuje dane z tablicami naszych klientów. Predictive Analytics są następnie wykorzystywane do powiązania ogromnej ilości informacji, aby znaleźć igłę w stogu siana i rozwiązać najbardziej skomplikowane problemy.

 • Działa perfekcyjnie 24h/7 bez ingerencji człowieka.

 • Wykrywa 9/10 problemów automatycznie

 • Dokładne prognozy przyszłych potrzeb oraz zapewnienie optymalnej wydajności

 • Potwierdzona dostępność na poziomie 99.9999% dla całkowitej bazy klientów

 • Przewiduje obciążenie systemów i stara się je wykluczyć


 


Uproszczone zarządzanie ochroną danych • Zintegrowana ochrona danych pozwala na zastąpienie wielu produktów w jednej wysokowydajnej platformie.

 • Skuteczna integracja macierzy Nimble Storage ze środowiskami VMware VSphere, Microsoft Hyper-V oraz wirtualizatorami opartymi na systemach Linux pomoże w wirtualizacji krytycznych aplikacji bez martwienia się o wydajność, skalowalność czy ciągłość działania.


 


Natychmiastowe odzyskiwanie danych • Natychmiastowe backupy

 • Dostęp do plików, maszyn wirtualnych, aplikacji lub całych bezpośrednio dzięki Secondary Flash Arrays


Backupy, odzyskiwanie danych oraz przechowywanie w jednym systemie. 

Informacje o firmie

Bemora to firma która specjalizuje się w sprzedaży oraz doradztwie wysoko technologicznych rozwiązań, których poszukują nasi klienci dla swoich przedsiębiorstw. Swoją działalność zaczęliśmy w Szwecji, gdzie dzięki wieloletniemu doświadczeniu pozyskaliśmy wysokiej jakości klasy klientów min. Volvo IT, Ericsson.


Bemora jako jedyna z pierwszych firm w Europie zaczęła używać produktów Nimble Storage.


Przy użyciu amerykańskich technologii i szwedzkiej kompetencji chcemy zdobyć zaufanie klienta na polskim rynku.


 


Jesteśmy doświadczeni jako sprzedawcy, lojalni wobec swoich klientów, dlatego też postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność i wzbudzić zainteresowanie naszym produktem w Polsce. 


Nasze rozwiązania obejmują wszystkie aspekty przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych, wirtualizacji deskoptów i integracji wszystkich systemów. Staramy się tak dopasować rodzaj usługi, by jak najbardziej zminimalizować koszty oraz obniżyć ryzyko do minimum. 

NIMBLE STORAGE
NIMBLE STORAGE

Nimble Storage to wysoka technologia SAN, w której mamy do czynienia z najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Macierze dyskowe Nimble Storage, właśnie pojawiły się w ofercie firmy...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

Innowacja Roku 2017

Ready OS - Business Operating System

Ready OS - Business Operating System

Opis

READY to pierwszy Biznesowy Systemem Operacyjny. To oprogramowanie stwarzające jednolitą platformę odzwierciedlającą firmę w wirtualnej postaci. System udostępnia za pomocą przeglądarki i aplikacji mobilnej gotowe narzędzia do realizacji procesów biznesowych, pracy grupowej oraz gromadzenia informacji i wiedzy. Można do niego przenieść większość popularnych procesów biznesowych, korzystając z udostępnionych aplikacji, lub też łatwo stworzyć własne, ściśle dopasowane do indywidualnych wymagań.
http://www.ready-os.com
System po uruchomieniu w chmurze lub na własnym serwerze jest gotowy do pracy i udostępnia 9 bazowych modułów, z których po zainstalowaniu odpowiednich rozszerzeń można korzystać jak z kompletnych aplikacji typu: ECM, CRM, ERP, BPM, HR, PM i COLLABORATION.
Tworzenie własnych programów na platformie biznesowego systemu operacyjnego jest o wiele łatwiejsze niż typowe pisanie aplikacji internetowych, gdyż pozwala skorzystać z udostępnionych przez platformę gotowych elementów tzw. obiektów biznesowych. Odzwierciedlają one istniejące w środowisku biznesowym zasoby i informacje, którym nadano nazwy, własności i funkcje. W ten sposób stworzony został spójny model, którym może się posługiwać twórca aplikacji. Ponadto udostępniono bogatą bibliotekę elementów graficznych: widoków, formularzy i kontrolek za pomocą których możliwa jest interakcja z modelem przez użytkownika.
Wprowadzenie biznesowego systemu operacyjnego jako środowiska tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstw, zrewolucjonizuje sposób myślenia o aplikacjach biznesowych. W czasach, kiedy nie było systemów operacyjnych dla komputerów, pisanie programów wymagało ogromnego wysiłku i powielania wielkiej ilości kodu i funkcji do obsługi powtarzalnych problemów. Systemy operacyjne takie jak UNIX i Windows zapewniły zunifikowany dostęp do zasobów komputera, co pozwoliło skupić się twórcom aplikacji na funkcjonalności. To zaowocowało niezwykłym rozwojem oprogramowania i pozwoliło tworzyć aplikacje znacznie szybciej, również mniej zaawansowanym programistom. Na rynku polskim system jest oferowany pod marką eDokumenty, pod którą zdobył już uznanie kilkuset klientów oraz uhonorowany został kilkoma nagrodami branżowymi.
http://edokumenty.eu


http://www.ready-os.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Innowacyjność rozwiązania polega w głównej mierze na spójnym i całościowym podejściu do aplikacji biznesowych oraz na unikalnym sposobie odzwierciedlenia rzeczywistości za pomocą systemu. System wyróżnia się pod względem prostoty i adekwatności interfejsu użytkownika, tak aby udostępniane funkcje były możliwe do łatwego wykorzystania bez czytania instrukcji. System oferowany na rynku polskim pod nazwą eDokumenty zdobył już uznanie otrzymując kilka nagród branżowych m.in.: Złoty Bit 2016, Skrzydła IT 2015.
Ważnym aspektem systemu jest jego kompletność. Nie oznacza ona, że system wszystkie funkcje jakie są wymagane przez wszystkich użytkowników i we wszystkich branżach. To spowodowałoby nadmierne skomplikowanie interfejsu użytkownika. Można jednak przewidzieć jakie elementy są potrzebne by zbudować każdą funkcję. Część z nich jest dostarczana wraz z wzorcami procesów i aplikacji, a pozostałe można samodzielnie utworzyć zgodnie z wiedzą, potrzebami i wyobraźnią użytkownika. Kolejna unikalna cecha systemu READY, to prosty sposób definiowania i oznaczania obiektów biznesowych. Zidentyfikowaliśmy kilkanaście obiektów i oznaczyliśmy je kolorami dzięki czemu łatwiej zapadają w pamięć i mogą być używane w sposób naturalny. Na przykład obiekty związane z czasem i pieniędzmi są oznaczane kolorem zielonym, sprawy kolorem czerwonym, a dokumenty niebieskim. To powoduje, że mózg użytkownika łatwiej kojarzy i porządkuje informacje. To unikalna koncepcja, nikt inny wcześniej nie wpadł na taki pomysł.

Najważniejsze wdrożenia

System pod nazwą eDokumenty został wdrożony w ponad 500 firmach i instytucjach takich jak:
DB Schenker, TOYOTA tsucho, STENA Recycling, 3S, Hispano Suiza, FICOSA, ARMATURA, Miasto Rybnik, PGZ w tym również w branzy IT: Innergo, IDG, Vulcan, Proximus.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Koncepcja Biznesowego Sytemu Operacyjnego
2. User Experience
3. Dojrzałość i spójność

Informacje o firmie

System tworzony jest przez firmę eDokumenty Sp. z o.o. która wyłoniła się w 2014 roku z firmy BetaSoft, jako specjalizowana spółka do rozwijania i sprzedaży systemu eDokumenty. Prace nad stworzeniem webowego systemu, który pogodziłby system obiegu dokumentów, CRM i narzędzia pracy grupowej rozpoczęto w 2003 roku.
Obecnie firma posiada uznaną pozycję na rynku systemów ECM, a pod nazwą READY rozpoczyna oferowanie systemu również za granicą.

Ready OS - Business Operating System
Ready OS - Business Operating System

READY to pierwszy Biznesowy Systemem Operacyjny. To oprogramowanie stwarzające jednolitą platformę odzwierciedlającą firmę w wirtualnej postaci. System udostępnia za pomocą przeglądarki...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 23

UX2APP

UX2APP

Opis

Produkt UX2APP to narzędzie głównie dla analityków i firm tworzących oprogramowanie, a także dla programistów i projektantów aplikacji. Produkt na podstawie danych analitycznych wprowadzonych do aplikacji w postaci prototypu, tworzy gotową aplikację. Aktualnie obsługiwana technologia, w której zostaje utworzona aplikacja, to PHP. Nasz produkt jest zaprojektowany tak, aby w przyszłości można było rozbudować go o wiele innych języków programowania i technologii. Mamy jeszcze wiele pomysłów na jego rozbudowę zarówno od strony interfejsu jak również od strony backend'u tworzącego aplikację. Dodatkowo na stronie naszego produktu możliwa jest wymiana projektów/modułów między użytkownikami. Każda firma chcąca obniżyć koszty produkcji do minimum, powinna być zainteresowana naszym rozwiązaniem, ponieważ jest to wyjątkowe narzędzie, dzięki któremu bez wiedzy programistycznej można stworzyć działającą aplikację internetową.


http://ux2app.com/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Prezentowany przez nas produkt nie występuje aktualnie na rynku. W sieci istnieje wiele systemów do prototypowania aplikacji oraz narzędzia typu RAD dla programistów. Nasze rozwiązanie łączy prototypowanie aplikacji wraz z jej tworzeniem przez analityków, od których nie jest wymagana wiedza z zakresu programowania. Jest to produkt innowacyjny w skali światowej, a naszym celem jest zrewolucjonizowanie rynku tworzenia aplikacji.

Najważniejsze wdrożenia

Brak - produkt ma w tym roku swoją premierę tuż przed targami. W tym momencie tylko my korzystamy z tego rozwiązania.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Eco Solution – ekologiczne rozwiązanie pozwalające obniżyć koszty wytwarzania oprogramowania, w tym koszty energii elektrycznej, sprzętu oraz koszty osobowe związane np. z testowaniem aplikacji. Oszczędności wynikają zarówno z szybkości napisanej aplikacji jak również zaprojektowania jej - co wspomaga system wymiany projektowej pomiędzy użytkownikami/analitykami.
2. Nasz produkt jest odpowiedzią na potrzeby rynku związane z niedoborem wykwalifikowanych programistów i testerów aplikacji.
3. Prezentowany produkt umożliwia tworzenie aplikacji przez analityków bez konieczności znajomości języków programowania i projektowania baz danych. Tak wytworzona aplikacja oparta na szablonach i modułach pozbawiona jest błędów. Zadaniem programisty jest jedynie ewentualnie dopracowanie logiki działania aplikacji. Szacujemy, że koszty samego programowania spadną średnio o 80%.

Informacje o firmie

Firma Future-Soft sp. z o.o. powstała na początku 2014 roku. Jej trzon stanowią programiści o różnych specjalnościach i doświadczeniu sięgającym nawet 25 lat pracy jako projektanci i programiści systemów informatycznych. Naszą misją jest tworzenie wydajnego i przyjaznego użytkownikom oprogramowania. Nasze systemy tworzymy w ścisłej współpracy z klientami, dzięki temu nie muszą oni dostosowywać swoich procesów do oprogramowania tylko wykorzystują je jako narzędzia realizujące założone cele biznesowe w firmie.

UX2APP
UX2APP

Produkt UX2APP to narzędzie głównie dla analityków i firm tworzących oprogramowanie, a także dla programistów i projektantów aplikacji. Produkt na podstawie...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 5

Sage 50c

Sage 50c

Opis

Sage 50c to produkt, który powstał na bazie globalnej współpracy dwóch producentów oprogramowania komputerowego, firm: Sage oraz Microsoft. Produkt dedykowany przeznaczony jest do obsługi pełnej księgowości w firmach. Sage 50c to rozwiązanie hybrydowe zawierające rozwiązanie desktopowe - moduł finansowo księgowy - oraz rozwiązania cloudowe – Microsoft Office 365 wraz z 5 aplikacjami Sage powstałych na bazie współpracy pomiędzy produktem finansowo księgowym a produktami wchodzącymi w skład pakietu Microsoft Office 365. Wśród aplikacji Sage są:
- Sage Concact – szybki dostęp do danych finansowo księgowych kontrahenta z pozycji skrzynki mailowej Outlook
- Sage Capture – aplikacja mobilna, która robi zdjęcia fakturom, paragonom, następnie daje możliwość opisania dokumentu i zaksięgowania go w module finansowo księgowych oraz zapisania na One Drive
- Sage Intelligence –przygotowywanie szybkich i prostych raportów, dostęp do ponad 100 gotowych arkuszy, prosta customizacja w akruszu Excel
- Sage Cloud Back-up – proste harmonogramowanie backup’u bazy danych modułu finansowo ksiegowegoksięgowego, przechowywanie i zabezpieczenie danych na One Drive
-Sage Business Performance Dashboard –prezentacja w pigułce kondycji finansowej firmy, dostęp do danych na każdy urządzeniu mobilnym, prezentacja wszelkiego rodzaju definiowanych wskaźników


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Pięć powstałych aplikacji dzięki kooperacji Sage oraz Microsoft jest innowacyjnym rozwiązaniem na rynku produktów przeznaczonych do prowadzenia księgowości w firmach. Również propozycja produktów hybrydowych jest ofertą skierowaną do firm oraz użytkowników, którzy wciąż nie do końca są przekonani aby ich wszystkie procesy księgowo finansowe zostały przeniesione do chmury obliczeniowej. Dlatego Sage wspólnie z Microsoft wyszli naprzeciw oczekiwaniom tej grupy konsumentów.

Najważniejsze wdrożenia

brak

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- Sage 50c produkt hybrydowy: desktopowy program do finansów i księgowości oraz Microsoft Office 365 jako rozwiązanie chmurowe,
- Moduł finansowo księgowy zintegrowany z aplikacjami Microsoft Office 365 takimi jak:
Outlook – możliwość szybkiego sprawdzenia danych finansowo księgowych kontrahenta z pozycji Outlook’a bez konieczności logowania się do systemu finansowo księgowego
Excel – dedykowane raporty obrazujące wszelkiego rodzaju wskaźniki finansowe firmy, możliwość przygotowywania własnych zestawień finansowo księgowych
OneDrive – zapisywanie dokumentów finansowych np. paragonów, faktur, umów w chmurze
- Mobilność – produkt sprzyja pracy z każdego miejsca i na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu, możliwość zapisywania dokumentów finansowych, posiadanie dostępu do raportów oraz danych finansowo księgowych każdego kontrahenta – wszystko w zasięgu ręki

Informacje o firmie

Sage jest liderem na rynku dostawców oprogramowania do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Od kilku lat znajduje się w czołówce rankingu Truffle 100, klasyfikującym największych europejskich producentów oprogramowania. Firma badawcza Gartner plasuje Grupę Sage jest jako jednego z trzech największych na świecie dostawców rozwiązań ERP.
Od ponad 20 lat firma dostarcza polskim przedsiębiorstwom i menedżerom rozwiązania, ułatwiające prowadzenie biznesu. Narzędzia Sage można łatwo dopasować do indywidualnych wymagań każdej firmy, niezależnie od wielkości. Produkty Sage są wysoko oceniane przez użytkowników komercyjnych oraz ośrodki edukacyjne. Eksperci Sage wspierają polskie firmy na każdym etapie ich rozwoju. Sage ułatwia skuteczne prowadzenie biznesu i zapewnia przestrzeń do osiągania sukcesów.

Sage 50c
Sage 50c

Sage 50c to produkt, który powstał na bazie globalnej współpracy dwóch producentów oprogramowania komputerowego, firm: Sage oraz Microsoft. Produkt dedykowany...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

Konfigurator usług IT

Konfigurator usług IT

Opis

Konfigurator usług S-NET to innowacyjne rozwiązanie biznesowe. Zważając na przyspieszony tryb życia społeczeństwa, stworzyliśmy aplikację, która znacznie skraca proces zamawiania usług. Wystarczy bowiem kilkanaście sekund aby otrzymać pełną, wiążącą ofertę, gotową do realizacji. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż konfigurator nie symuluje cen lecz od razu weryfikuje możliwości techniczne (lokalizacja planowanych usług, czas wykonania) oraz usługi wchodzące w pakiety cenowe (planowane inwestycje, finansowanie). Kolejną kwestią braną pod uwagę przy projektowaniu rozwiązania jest czytelność i prostota obsługi. Proces zakupowy został skrócony do kilku kroków. Każdy z nich przedstawia usługi wchodzące w daną grupę produktową. Końcowym krokiem jest czytelne podsumowanie zawierające skonfigurowane i dobrane do indywidualnych potrzeb usługi wraz z aktualnie obowiązującymi cenami. W trakcie procesu użytkownik ma możliwość wrócić do poprzednich kroków konfiguratora, dzięki czemu może zmienić swój wybór wielokrotnie, aż do momentu podsumowania. Dodatkowym ułatwieniem dla użytkownika jest informacja o przewidywanym czasie uruchomienia skonfigurowanych usług.


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Założeniem konfiguratora usług IT było stworzenie narzędzia, dzięki któremu proces zamówienia jest klarowny i co najważniejsze – maksymalnie skrócony. Użytkownik potrzebuje dosłownie kilkunastu sekund aby otrzymać pełną ofertę usług S-NET wraz z aktualnie obowiązującymi cenami. Konfigurator wyodrębnia wszystkie usługi dodatkowe, które uzupełniają podstawową ofertę tworząc kompleksową i nowoczesną wartość dodaną dla biznesu.

Najważniejsze wdrożenia

- Wdrożenie kalkulacji cen usług spółki wykorzystując wiele kryteriów (lokalizacja, sieć teletechniczna, inwestycja, cena)
- Szybkość działania – pełna oferta wraz z ceną dostępna w kilkanaście sekund,
- Wygląd i udogodnienia – zachowana zgodność z UX, testy A/B

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- Natychmiastowa wycena usług
- Zamówienie usług IT online
- Możliwość doboru usług z pełnego wachlarza S-NET z wykorzystaniem produktów dodatkowych

Informacje o firmie

S-NET to jeden z największych dostawców telekomunikacyjnych w Polsce południowej. Spółka zajmuje się dostarczaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla biznesu oraz operatorów. Usługi dostępu do Internetu, transmisji danych, tranzytu ruchu oraz telefonii IP świadczy w oparciu o swoją ogólnopolską sieć światłowodową. Dzięki własnym Data Center, zlokalizowanym w Krakowie oraz Katowicach, spółka oferuje swoim klientom usługi kolokacji, hostingu oraz utrzymania serwerów dedykowanych. Od 2014 roku Spółka bardzo aktywnie działa na rynku usług cloud computingu. S-NET jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej oraz organizacji zarządzającej adresacjami IP w Europie – RIPE NCC.

Konfigurator usług IT
Konfigurator usług IT

Konfigurator usług S-NET to innowacyjne rozwiązanie biznesowe. Zważając na przyspieszony tryb życia społeczeństwa, stworzyliśmy aplikację, która znacznie skraca proces zamawiania...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

IT Security - bezpieczeństwo IT

Zsynchronizowana ochrona

Zsynchronizowana ochrona

Opis

Wymiana danych ma miejsce w czasie rzeczywistym pomiędzy punktami końcowymi, a zaporą. Zaawansowane ataki są bardziej skoordynowane niż kiedykolwiek. Ale tak samo jest w przypadku ochrony. Sophos rewolucjonizuje zabezpieczenie poprzez synchronizację sieci nowej generacji, a także zabezpieczenie punktów końcowych, zapewniając niezrównaną ochronę. W celu eliminacji złożonychzagrożeń potrzebne są produkty zabezpieczające, które współdziałają jako system, chroniąc swoich użytkowników i dane korporacyjne we wszystkich punktach sieci. Otrzymujecie to Państwo dzięki zsynchronizowanym zabezpieczeniom Sophos. Serwer Sophos Security Heartbeat przetwarza informacje w czasie rzeczywistym w zaufanym kanale pomiędzy punktami końcowymi, a zaporą. Ten prosty krok synchronizacji produktów zabezpieczających, które wcześniej działały niezależnie, tworzy skuteczniejszą ochronę przed zaawansowanym złośliwym oprogramowaniem i atakami.

Zapora sieciowa sygnalizuje podejrzany ruch pochodzący z innego miejsca w sieci. A co jest jego przyczyną? Wraz z Security Heartbeat, zapora sieciowa Sophos natychmiast i automatycznie komunikuje podejrzanemu systemowi dokładnie to, co wykrywa. Specjalista Sophosds. ochrony punktów końcowych nowej generacji natychmiast wykorzystuje te informacje, aby poznać proces kryjący się za zagrożeniem.

Adresy IP ułatwiają komputerom komunikowanie się, ale nie ułatwiają specjalistom IT wykrywanie włamań do komputerów. Dzięki Security Heartbeat, zapora sieciowa zawiera wszystkie informacje niezbędne do szybkiego reagowania: nazwa komputera, który nie działa prawidłowo, użytkownik, który jest zalogowany, a także ścieżka pliku procesu, która przekazuje szkodliwy ruch. Teraz możecie Państwo spędzić czas na rozwiązywaniu problemu, zamiast na jego poszukiwaniu. Jeśli komputer jest zainfekowany, to czy naprawdę chcecie Państwo, aby łączył się z internetem, gdzie mogą wyciekać dane lub gdzie można otrzymać instrukcje od atakującego? Security Heartbeat automatyzuje ważny etap izolowania zakodowanych punktów końcowych. Urządzenia dzielą się aktualnym stanem zabezpieczeń z systemem Sophos Firewall, który natychmiast stosuje dostosowaną politykę w celu ograniczenia lub wyizolowania zainfekowanych systemów. Punkt końcowy i sieć działają synchronicznie w celu zapobiegania najnowszym zagrożeniom i naruszeniom. Alerty dostarczają ważnych informacji w czasie rzeczywistym, chociaż czasami chcemy otrzymać tylko podstawowe informacje odnośnie stanu bezpieczeństwa naszej sieci. Zsynchronizowana ochrona zapewnia natychmiastową widoczność stanu zabezpieczeń wszystkich chronionych punktów końcowych. Prosty czerwony, żółty lub zielony wskaźnik pozwala poznać w czasie rzeczywistym, które systemy wymagają natychmiastowej uwagi, którymi można zająć się w dogodnym czasie, a które są już w porządku.


http://www.sophos.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Zsynchronizowana ochrona jest najlepszym systemem zabezpieczeń, która umożliwia skoordynowaną ochronę przed atakami. Łączy intuicyjną platformę bezpieczeństwa z nagradzanymi produktami, które aktywnie współdziałają w celu zablokowania zaawansowanych zagrożeń. Zapora sieciowa, punkt końcowy, szyfrowanie, serwer i ochrona sieci Sophos współpracują z innowacyjną platformą centralną(inteligentną technologią cloud), wymieniając informacje ze sobą nawzajem, a tym samym zapewniając lepszą ochronę.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Niezrównana ochronaNajlepsze w swojej klasie produkty wyposażone w technologię nowej generacji aktywnie współpracują w celu wykrywania i zapobiegania zaawansowanym atakom, takim jak ransomware i botnet

2. Automatyczna reakcja na incydentyInformacje o zabezpieczeniach są udostępniane i sprawdzane automatycznie w systemie, izolując zainfekowane punkty końcowe, zanim zagrożenie może się rozprzestrzenić i zmniejszyć czas odpowiedzi na incydenty o 99,9%

3.Wgląd w czasie rzeczywistym i kontrolaZobaczcie i skontrolujcie Państwo to, co dzieje się w czasie rzeczywistym, aby uprościć i lepiej zarządzać bezpieczeństwem IT.

Informacje o firmie

Od blisko 30 lat zajmujemy się produktami antywirusowymi i szyfrowaniem. Dziś nasze produkty pomagają zabezpieczyć sieci wykorzystywane przez 100 milionów osób w 150 krajach w 100 000 firmach, takich jak Pixar, Under Armour, Northrop Grumman, Xerox, Ford, Avis czy Toshiba.
Wraz ze wzrostem złożoności sieci informatycznych, koncentrujemy się na prostym i niezawodnym zabezpieczeniu IT. Wiemy, że odpowiednia strategia bezpieczeństwa musi obejmować sieci, serwery i urządzenia- wszystkie urządzenia- zarządzane w łatwy sposób poprzez chmurę.
Sophos – główne punkty:
Założenie 1985 rok
Ponad 3000 pracowników
200 000 firm
100 milionów użytkowników
Obecność w 150 krajach
Wskaźnik odnowień- 90%+
15 000+ partnerów biznesowych

Zsynchronizowana ochrona
Zsynchronizowana ochrona

Wymiana danych ma miejsce w czasie rzeczywistym pomiędzy punktami końcowymi, a zaporą. Zaawansowane ataki są bardziej skoordynowane niż kiedykolwiek. Ale tak samo jest w przypadku...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 1

statlook

statlook

Opis

Statlook to zintegrowany system wsparcia procesów IT oraz użytkowników, obejmujący swoim działaniem, oprogramowanie, sprzęt, użytkowników oraz Internet czyli Niezbędnik Działu IT… i nie tylko.
• Hardware & Software Management
Ułatw sobie pracę zarządzając zasobami, komputerami, licencjami i wieloma innymi zagadnieniami zdalnie, z jednego miejsca. Nielegalne oprogramowanie, poszukiwanie sprzętu, czy ręczne sprawdzanie jego parametrów oraz inwentaryzacja już nigdy nie będą dla Ciebie problemem.
• User/Employee Monitoring
Dzięki nam dowiesz się jaka strona jest najczęściej odwiedzaną przez pracowników, i w razie potrzeby zablokujesz do niej dostęp. Przydamy się również w sytuacji, gdy nie jesteś w stanie zapanować nad nośnikami danych w firmie - statlook pozwala na inwentaryzację dysków przenośnych, blokadę obcych nośników oraz nadawanie uprawnień dla poszczególnych pracowników. Monitoring pozwala dostarczyć więcej informacji, sprawdzisz kto i co drukuje, ale także ile czasu poświęcił na pracę, a ile udawał, że pracuje.
• Helpdesk & Remote desktop
Masz dość telefonów z informacją, że coś nie działa? A może użytkownicy ciągle Cię ponaglają i nie dają dokończyć innych zadań? Nasz autorski system heldpesk umożliwi Ci zorganizowanie i uporządkowanie wszystkich zgłoszeń użytkowników, bez względu na to czy do Ciebie dzwonili czy przesłali maila. Dzięki wbudowanej obsłudze skrzynek pocztowych użytkownicy będą na bieżąco informowani o postępie prac przy ich zgłoszeniu, a Ty zyskujesz pewność, że wszystkie zgłoszenia zostaną zrealizowane. Helpdesk to nie tylko zgłoszenia, bezpośrednie połączenie do sesji użytkownika pozwala zobaczyć problem w czasie rzeczywistym i rozwiązać go zdalnie. Zarządzanie – Inwentaryzacja – Monitoring – Helpdesk


www.statlook.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Pierwszy produkt tej klasy na rynku polskim. Ponad 15 lat doświadczenia. Produkt powstaje w oparciu o polskie prawo, przepisy i potrzeby polskich klientów. Światowy standard w polskiej cenie.

Najważniejsze wdrożenia

Wdrożenia w ponad 6500 firmach oraz instytucjach państwowych. Najmniejsze wdrożenia obejmują 10 stanowisk komputerowych, największe liczone są w tysiącach stacji roboczych.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Programy przyjazne dla użytkownika
Nawet najbardziej rozbudowany system, który jest jednak nieprzyjazny i skomplikowany w obsłudze, nie będzie w pełni wykorzystywany przez użytkownika. Nasze programy mają być przyjazne, a ich obsługa jak najbardziej intuicyjna, aby użytkownicy w prosty i szybki sposób mogli poznać i wykorzystać wszystkie ich funkcje. Nie zapominajmy też o przyjaznym, profesjonalnym i pomocnym dziale wsparcia technicznego.
Funkcje, których potrzebują użytkownicy
W naszych systemach rozwijamy funkcje, co do których mamy pewność, że to ich właśnie oczekują użytkownicy. Aktualizacje oprogramowania uwzględniają zawsze propozycje i uwagi zgłaszane przez naszych klientów. Dzięki temu użytkownicy współuczestniczą w kreowaniu nowych funkcji i w efekcie otrzymują program dokładnie taki, jakiego sobie życzą.
Realne generowanie oszczędności
Jak pokazują doświadczenia użytkowników naszych systemów, ich wdrożenie generuje oszczędności na wielu poziomach. Zaczynając od oszczędności związanych ze sprzętem i oprogramowaniem, poprzez oszczędności związane ze zwiększeniem wydajności infrastruktury aż po radykalny wzrost efektywności pracowników. System statlook pozwala także znacznie zaoszczędzić czas pracowników działu IT odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie sieci informatycznej.

Informacje o firmie

A plus C Systems jest marką należącą do firmy media-press.tv S.A., która od prawie 30 lat (1988r) dostarcza zaawansowane systemy informatyczne dla firm na całym świecie. Oprogramowanie tworzone przez A plus C Systems pozwala na sprawne, wydajne i wygodne zarządzanie zasobami informatycznymi i ludzkimi w firmach prywatnych oraz instytucjach państwowych.
Nasze oprogramowanie obejmuje działaniem wszystkie elementy infrastruktury IT (sprzęt, oprogramowanie, użytkownicy, Internet). Kompleksowość działania łączymy z profesjonalnymi technologiami oraz innowacyjnym, przyjaznym interfacem.
Analizując zależności pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury, nasze systemy zapewniają zarówno zbiorcze dane statystyczne dające natychmiastową informację o stanie całej infrastruktury, jak i szczegółowe informacje dotyczące pojedynczych stanowisk komputerowych czy użytkowników, a także procesów i kosztów z nimi związanych.
Dzięki temu obniżany jest TCO infrastruktury IT, optymalizowane jest przydzielanie zadań pracownikom, a wszelkie nowe inwestycje czy wdrożenia mogą być dobrze zaplanowane i udokumentowane.

statlook
statlook

Statlook to zintegrowany system wsparcia procesów IT oraz użytkowników, obejmujący swoim działaniem, oprogramowanie, sprzęt, użytkowników oraz Internet czyli...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 1

UPS modułowy Archimod HE 240kVA

UPS modułowy Archimod HE 240kVA

Opis

UPS ARCHIMOD HE jest zasilaczem UPS o modułowej i skalowalnej konstrukcji o mocy od 20 do 240kVA/kW (PF 1) Cechuje go prawdziwa modułowość, co oznacza, że w przypadku uszkodzenia jednostki sterującej, modułu mocy, szuflady bateryjnej, wyświetlacza, czy też każdego elementu sterującego UPS zachowuje zdolność do pracy. Cecha ta jest ważnym czynnikiem zapewniający bezprzerwową pracę i decyduje przy wyborze do miejsc, gdzie wymagane jest bezwzględnie bezprzerwowe zasilanie.


http://www.ups.legrand.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Trzy niezależne fazy – UPS 3-fazowy składa się z modułów 1-fazowych 6,7kVA
Niespotykanie precyzyjna skalowalność mocy i czasu podtrzymania
Uproszczony serwis

Najważniejsze wdrożenia

1. KPP Warszawa
2. Sąd Okręgowy Siedlce
3. Bank Spółdzielczy Liszki

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Redundancja modułów mocy i jednostki sterującej
Trzy niezależne fazy – UPS 3-fazowy składa się z modułów 1-fazowych
Montażu, oraz wymiany uszkodzonego modułu może dokonać jedna osoba

Informacje o firmie

Legrand Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Grupy Legrand, eksperta w zakresie produktów i systemów instalacji elektrycznych oraz sieci informatycznych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. W szerokiej ofercie handlowej Legrand Polska znajdują się również produkty i systemy uznanych na całym świecie marek: Cablofl, Zucchini, Bticino, Alpes Technologies, gwarantując dostarczanie kompletnych rozwiązań, od oferty produktowej poprzez know-how do serwisu. Wszystkie produkty spełniają wymogi norm, mają atesty i międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich wysoką jakość. W Polsce produkty dostępne są za pośrednictwem sieci hurtowni elektrycznych i supermarketów, a także dystrybutorów IT.

UPS modułowy Archimod HE 240kVA
UPS modułowy Archimod HE 240kVA

UPS ARCHIMOD HE jest zasilaczem UPS o modułowej i skalowalnej konstrukcji o mocy od 20 do 240kVA/kW (PF 1) Cechuje go prawdziwa modułowość, co oznacza, że w przypadku uszkodzenia...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

Dr. Web Katana

Dr. Web Katana

Opis

Dr.Web Katana to bezsygnaturowy antywirus zaprojektowany tak, aby oferować użytkownikom komputerów ochronę zapobiegawczą przed najnowszymi, aktywnymi zagrożeniami. Monitoruje działanie uruchomionych programów, zarówno uruchamianych przez użytkowników, jak i procesów uruchamianych bez ich wiedzy, używając reguł charakteryzujących aktywność programów typu malware. Neutralizuje działanie złośliwych procesów. Dzięki wysokiej jakości technologii użytych w mechanizmach Dr.Web Heuristic Process i Dr.Web ShellGuard produkt może precyzyjnierozróżniać złośliwe oprogramowanie od legalnych, autoryzowanych programów.


www.products.drweb-av.pl/home/katana/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Szerokie rozpowszechnienie się trojanów typu ransomware szyfrujących pliki użytkowników (a w szczególności WannaCry) wiąże się z powszechną dostępnością narzędzi i usług internetowych, które umożliwiają cyberprzestępcom tworzenie złośliwego oprogramowania, niewidocznego dla antywirusów opartych na tradycyjnych technologiach. Przykładowo, bazy wirusów aktualizowane są w oparciu o sygnatury (dane charakterystyczne) znanych, już rozpoznanych programów. Złośliwe oprogramowanie, które nie pasuje do reguł opisujących te określone programy zostaje pominięte i może uzyskać dostęp do chronionego systemu.


Dr.Web KATANA nie zawiera opisów złośliwego oprogramowania. Dr.Web KATANA opiera się na regułach mówiących o tym, w jaki sposób złośliwe programy działają w zaatakowanych systemach – tych samych, którymi posługują się cyberprzestępcy podczas tworzenia malware. Pozwala to na skuteczne wykrycie zagrożeń nieznanych dla konwencjonalnych antywirusów, w szczególności ransomware, trojanów bankowych i blokerów

Najważniejsze wdrożenia

Dr.Web KATANA monitoruje działanie uruchomionych procesów, nie tylko w oparciu o ich próby dostępu do zewnętrznych zasobów (plików na dyskach i innych procesów), ale także na podstawie monitorowania procesów „od środka”. Dr.Web ShellGuard to unikalna technologia, która nie tylko kontroluje próby osadzania złośliwego kodu (exploitów) w uruchomionych procesach, ale także próby zmodyfikowania procedur procesów lub informacji wyświetlanych na ekranie. W rezultacie rozwiązanie może skutecznie ochronić system przed, przykładowo, trojanami bankowymi.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Rozwiązanie jest kompatybilne z jakimkolwiek innym programem antywirusowym zainstalowanym w systemie.
2. Bardzo niskie wymagania systemowe - rozwiązanie wymaga około 10 MB pamięci RAM.
3. Rozwiązanie jest w stanie wykryć złośliwe programy, które zostały opracowane w celu obejścia tradycyjnych antywirusów.

Informacje o firmie

Doctor Web to producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku. Firma jest głównym graczem na rynku oprogramowania budującego podstawową potrzebę każdej firmy - bezpieczeństwo informacji. Doctor Web jest jednym z kilku producentów oprogramowania antywirusowego na świecie posiadających swoją własną technologię wykrywania i leczenia złośliwych programów. Nasze systemy ochrony antywirusowej zapewniają systemom informacyjnym naszych klientów ochronę przed wszystkimi zagrożeniami, nawet tymi wciąż niewykrytymi. Doctor Web był pierwszą firmą oferującą usługę ochrony antywirusowej i, po dzień dzisiejszy, jest jednym z liderów w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego dla dostawców usług. Doctor Web otrzymał wiele certyfikatów państwowych i nagród; nasi zadowoleni klienci zlokalizowani na całym świecie są wyraźnym dowodem wysokiej jakości produktów stworzonych przez naszych utalentowanych programistów.

Dr. Web Katana
Dr. Web Katana

Dr.Web Katana to bezsygnaturowy antywirus zaprojektowany tak, aby oferować użytkownikom komputerów ochronę zapobiegawczą przed najnowszymi, aktywnymi zagrożeniami. Monitoruje...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

Password Manager Pro

Password Manager Pro

Opis

ManageEngine Password Manager Pro jest aplikacją webową przeznaczoną do zarządzania hasłami w przedsiębiorstwach w celu kontroli dostępu do współdzielonych haseł administracyjnych. Chroni wszelkie zasoby przedsiębiorstw takie jak serwery, bazy danych, urządzenia sieciowe, aplikacje itp. System kontroluje również hasła kont typu Application-to-Application – tak zwanych „kont serwisowych”, które są wykorzystywane wewnętrznie przez aplikacje bez udziału człowieka.


Aplikacja umożliwia również synchronizację haseł. Istniejące hasła do zasobów odległych również mogą być modyfikowane z poziomu systemu, a zmienione hasła zostaną zapisane w repozytorium. Rozbudowany mechanizm kontroli w aplikacji Password Manager Pro umożliwia śledzenie takich informacji jak kto, kiedy oraz jakich zmian dokonał. Dzięki temu w środowisku, w którym pracuje wielu użytkowników można w prosty sposób uzyskać informacje na temat tego, kto za co odpowiada.


https://www.mwtsolutions.pl/centralne-zarzadzanie-haslami/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Kontrola procesu zapytanie - udostępnienie przy dostępie do haseł. Możliwość udzielania czasowego dostępu i uprawnień administracyjnych.


Kontrola dostępu w oparciu o role użytkownika - szczegółowe ograniczenia dotyczące zarządzania zasobami i hasłami przechowywanymi w PMP. Ograniczenia narzucane w zależności od predefiniowanej roli użytkownika.


Zdalne resetowanie haseł - resetowanie hasła do zasobów zdalnych bezpośrednio z Password Manager Pro. Resetowanie w każdym momencie, po uprzywilejowanym użyciu lub automatycznie wg harmonogramu.


Kontrola procesu zapytanie - udostępnienie przy dostępie do haseł. Możliwość udzielania czasowego dostępu i uprawnień administracyjnych.


Kontrola dostępu w oparciu o role użytkownika - szczegółowe ograniczenia dotyczące zarządzania zasobami i hasłami przechowywanymi w PMP. Ograniczenia narzucane w zależności od predefiniowanej roli użytkownika.


Zdalne resetowanie haseł - resetowanie hasła do zasobów zdalnych bezpośrednio z Password Manager Pro. Resetowanie w każdym momencie, po uprzywilejowanym użyciu lub automatycznie wg harmonogramu.

Najważniejsze wdrożenia

Comarch


KPMG


Volkswagen Bank


Morska Agencja w Gdyni


Pramerica


Aegon


Netia S.A.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Bezpieczeństwo - wyeliminowanie zjawiska „zmęczenia hasła” i luk w systemie bezpieczeństwie poprzez zastosowanie bezpiecznego, centralnego repozytorium do przechowywania i dostępu do haseł.


Zwiększenie wydajności - wielokrotne zwiększenie wydajności infrastruktury IT przez zautomatyzowanie częstych zmian haseł wymaganych w krytycznych systemach


Kontrola - Zapewnienie prewencyjnych kontroli bezpieczeństwa, mających na celu wykrywanie nieprawidłowości za pomocą procesów zatwierdzania i alertów w czasie rzeczywistym w zakresie dostępu do haseł.

Informacje o firmie

Jesteśmy dystrybutorem z wartością dodaną rozwiązań do zarządzania infrastrukturą IT marki ManageEngine. Efekty naszej współpracy z dym dostawcą zostały docenione przez Klientów z wielu branż: finansowej, produkcyjnej, farmaceutycznej, energetycznej, administracji centralnej i samorządowej. Wspieramy naszych Partnerów w projektowaniu rozwiązań w oparciu o oferowane przez nas produkty. Świadczymy usługi szkoleniowe i wdrożeniowe. Prowadzimy doradztwo biznesowe, procesowe i technologiczne.

Password Manager Pro
Password Manager Pro

ManageEngine Password Manager Pro jest aplikacją webową przeznaczoną do zarządzania hasłami w przedsiębiorstwach w celu kontroli dostępu do współdzielonych haseł...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

HP LaserJet Enterprise serii 600

HP LaserJet Enterprise serii 600

Opis

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise serii 600 z technologią JetIntelligence łączy w sobie wyjątkową wydajność i energooszczędność z możliwością drukowania profesjonalnej jakości dokumentów. Przez zastosowanie ponad 250 funkcji bezpieczeństwa, chroni dane użytkownika przed atakami. Najmocniejsze zabezpieczenia od HP, takie jak HP Sure Start to technologia, dzięki której każda drukarka regularnie sprawdza swój kod roboczy i samodzielnie naprawia się po próbach włamań. Funkcja wykrywania włamań w czasie rzeczywistym na bieżąco monitoruje urządzenie w celu wykrycia i powstrzymania ataków, a następnie automatycznie przeprowadza ponowne uruchomienie oryginalnego systemu.


http://www8.hp.com/pl/pl/solutions/business-solutions/printingsolutions/devicesecurity.html

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Skuteczna, wielowarstwowa ochrona przez całą dobę zapewniająca bezpieczeństwo danych. Tylko drukarki HP Enterprise samodzielnie eliminują skutki ataków w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanym zabezpieczeniom utrzymującym bezpieczeństwo sieci.

Najważniejsze wdrożenia

Poczta Polska Spółka Akcyjna
Jedno z największych wdrożeń w sektorze publicznym, gdzie głównymi celami było zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, scentralizowanie drukowania i zaawansowane raportowanie. Rozwiązanie dotyczy ponad 100 lokalizacji, gdzie przeszło 3000 urządzeń zastąpiono 642 drukarkami HP, z czego aż 321 to modele HP LaserJet MFP M630z. Każdego dnia, prawie 9000 użytkowników korzysta z systemu druku, który dzięki centralnemu zarządzaniu pozwala na monitorowanie bezpieczeństwa oraz kosztów. 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Najbezpieczniejsze drukowanie oferowane przez HP.
Połączenie wydajności i energooszczędności.
Szybkie i niezawodne działanie wykorzystujące technologię JetIntelligence.

Informacje o firmie

Naszą wizją jest tworzenie technologii, która poprawia jakość życia wszystkich ludzi i w każdym miejscu. Wszystkich osób, organizacji i społeczności na całym świecie. To nas motywuje i inspiruje do działania. Do robienia tego, co robimy. Do wynalazczości i wprowadzania zmian. Do tworzenia produktów, które zadziwiają. Nie zamierzamy stanąć w miejscu, ponieważ nie pozwolą na to użytkownicy naszych produktów.

HP LaserJet Enterprise serii 600
HP LaserJet Enterprise serii 600

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise serii 600 z technologią JetIntelligence łączy w sobie wyjątkową wydajność i energooszczędność z możliwością drukowania profesjonalnej...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

IT Services Leader - usługi IT

NetSure

NetSure

Opis

NetSure® – sztandarowa oferta wsparcia technicznego firmy Curvature. Jest to inteligentna alternatywa wobec usługi Cisco SMARTnet® i wsparcia oferowanego przez producentów OEM NetSure stanowi kompletne rozwiązanie, zapewniające klientom wsparcie techniczne infrastruktury i cykle odświeżania zgodne z ich harmonogramami, w odróżnieniu od terminów wyznaczanych przez producentów OEM. NetSure umożliwia oszczędności 50–90% dla wsparcia technicznego dla sprzętu sieciowego, pamięci masowej oraz serwerów. Daje również możliwość obsługi centrów danych bez zbędnych przestojów. W środowisku, w którym menedżerowie ds. IT nieustannie zmagają się z utrzymaniem wydajności infrastruktury, eliminowaniem zagrożeń i zarządzaniem kosztami, NetSure oferuje kompletne, obejmujące całą infrastrukturę rozwiązanie, zapewniające maksymalizację wydajności, wydłużenie okresu eksploatacji sprzętu i obniżenie kosztów bez zwiększania ryzyka. NetSure oferuje spersonalizowane rozwiązanie dla firm dokładających starań, by pogodzić wymogi infrastrukturalne i budżetowe.


www.curvature.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Rozwiązanie NetSure firmy Curvature jest uznawane przez analityków firmy Gartner za najlepsze w dziedzinie TPM (third party maintanance). Nasze unikalne podejście do wsparcia technicznego sprzętu pochadzacego od różnorodnych producentów odróżnia firmę Curvature od producentów OEM i innych usługodawców TPM. NetSure® daje naszym klientom możliwość skonsolidowania wielu platform producentów OEM w ramach jednej umowy. Nasza oferta dotyczy serwerów i rozwiązań pamięci masowej dla przedsiębiorstw, sprzedawanych przez czołowych producentów OEM, takich jak HP™, Dell EMC™, IBM™, SUN/Oracle™ czy NetApp™ i obejmuje systemy z wszelkimi odmianami systemów operacyjnych, między innymi: Windows, Linux, HP-UX, Solaris oraz AIX. Program NetSure obejmuje zarówno produkty bieżącej generacji, jak i produkty nieobsługiwane już przez ich producentów OEM. Zapewnia to znaczne oszczędności kosztów utrzymania oraz wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zoptymalizować wydajność sieci oraz poprawić rentowność inwestycyjna. Nasza hybrydowa strategia wsparcia i pomocy technicznej może okazać się właściwym wyjściem.

Najważniejsze wdrożenia

Z usług firmy Curvature korzysta ponad 10 000 organizacji na całym świecie (w tym ponad 245 firm z listy Fortune 500), są to między innymi duże przedsiębiorstwa, instytucje rządowe i edukacyjne, organizacje służby zdrowia oraz operatorzy telekomunikacyjni.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• Niesamowite oszczędności – koszty wsparcia technicznego są średnio o 70% mniejsze niż w przypadku producentów sprzętu OEM.
• Zarządzanie umowami z wieloma producentami- zapewniamy jeden punkt kontaktowy bez względu na producenta danego urządzenia.
• Elastyczne i spersonalizowane umowy ramowe SLA wraz z uproszczonym cennikiem pomocy technicznej- SLA zrealizowane w ponad 98%.

Informacje o firmie

Curvature wpływa na sposób, w jaki firmy utrzymują, modernizują i zarządzają sprzętem. Oferujemy pomoc techniczną dla sieci i centrów danych różnych producentów globalnie. W czasach, gdy rynek nasycony jest różnorodnymi usługami IT, firmy muszą być ostrożne i realistyczne, gdy chodzi o wydatki. Inwestycja w modernizacje technologiczne zapewniające znaczny wzrost wydajności przy jednoczesnym utrzymaniu działających zasobów to zwycięska strategia budowy infrastruktury IT. Jako partner strategiczny ponad 15 000 organizacji na całym świecie specjalizujemy się w świadczeniu całodobowej, globalnej pomocy technicznej. Mamy doświadczenie w wymianie sprzętu oraz zarządzaniu całym cyklem eksploatacyjnym sprzętu sieciowego i centrów danych w ramach jednej globalnej umowy.

NetSure
NetSure

NetSure® – sztandarowa oferta wsparcia technicznego firmy Curvature. Jest to inteligentna alternatywa wobec usługi Cisco SMARTnet® i wsparcia oferowanego przez...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 3

OMNITRACKER

OMNITRACKER

Opis

OMNITRACKER jest jednym z wiodących w Europie systemów klasy IT Service Management – posiada ponad 700 instalacji i ponad 50.000 aktywnych użytkowników jednoczesnych. OMNITRACKER jest znany z elastyczności i możliwości integracji. Jego moduł OMNITRACKER ITSM jest zgodny z metodyką ITIL i wspiera 14 procesów ITIL (ITIL V3). Jest certyfikowany przez Pink Elephant - posiada ceryfikat PinkVerify „Service Support Enhanced“ oraz przez Serview Certified Tool. OMNITRACKER posiada moduły Project Management, Sales Management, Customer Care, Dispatching, Contract Management, Document Management, Requirements Management (HOOD-inside certified) and Systems Engineering – wszystkie oparte na tej samej technologii. Dzięki unikalnej koncepcji systemu OMNITRACKER oraz dzięki możliwości łatwej integracji modułów/funkcji można rozszerzać go i dostosowywać do procesów biznesowych funkcjonujących w każdej organizacji. Odbywa się to poprzez konfigurację, która zastępuje kodowanie. Sukces tej koncepcji potwierdzają liczne referencje klientów. Wśród klientów OMNITRACKER znajdują się firmy takie jak: SIEMENS, T-Systems, Damovo, DATEV, Daimler, Magna Steyr, Lufthansa Systems, Union Investment, Novartis i tesa.


www.omnitracker.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

OMNITRACKER oferuje pakiet gotowych do użycia standardowych aplikacji zbudowanych na bazie platformy, która umożliwia tworzenie oprogramowania bez konieczności pisania kodu. To sprawia, że OMNITRACKER jest idealnym oprogramowaniem do zarządzania usługami Enterprise Service Management, automatyzacji procesów i biznesu cyfrowego.

Najważniejsze wdrożenia

Wśród klientów OMNITRACKER znajdują się firmy takie jak: SIEMENS, Kabel Baden-Württemberg, T-Systems, Damovo, DATEV, Daimler, Magna Steyr, Lufthansa Systems, Union Investment, Novartis and tesa.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• Możliwość projektowania i tworzenia aplikacji z użyciem BPMN, a następnie ich uruchamiania na wbudowanej platformie
• Możliwość projektowania i budowania przepływów zadań
• Gotowe do użycia standardowe aplikacje dla różnych obszarów biznesowych

Informacje o firmie

OMNINET jest twórcą i sprzedawcą oprogramowania OMNITRACKER, platformy do obsługi procesów biznesowych. Grupa OMNINET została założona w 1995, obecnie zatrudnia około 160 pracowników. Siedziba firmy mieści się w Niemczech w Eckental niedaleko Norymbergi. OMNINET ma swoje spółki-córki w Belgii, Holandii, Szwajcarii, Austrii i Rosji. W innych krajach posiada ponad 40 firm partnerskich, które zajmują się sprzedażą, wdrożeniem i wsparciem platformy OMNITRACKER.

OMNITRACKER
OMNITRACKER

OMNITRACKER jest jednym z wiodących w Europie systemów klasy IT Service Management – posiada ponad 700 instalacji i ponad 50.000 aktywnych użytkowników jednoczesnych....

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 1

Mobile Trends - rozwiązania mobilne

Blue Jeans

Blue Jeans

Opis

Blue Jeans Network to firma, która dostarcza interoperacyjne usługi video komunikacji opartych na chmurze, które łączą uczestników w szerokim zakresie urządzeń i platform konferencyjnych. Siedziba Blue Jeans znajduje się w Mountain View, CA.


https://bluejeans.com/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Serwis video konferencji online, który jest niedrogi, interoperacyjny (multi-vendor, multi-device), łatwy w obsłudze, skalowalny (multi-party) i bezpieczny.

Najważniejsze wdrożenia

Najważniejsze wdrożenia w Polsce:


1. Colliers International Poland Sp. z o.o.
2. SIA 4finance IT


Najważniejsze wdrożenia na świecie:
1. Italy
2. Oxford
3. EMEA HQ
4. HQ
5. Fulbright

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- Interoperacyjność
Włączenie video do istniejących przepływów pracy, aby szybko rozwijać kulturę, efektywność i skuteczność całej swojej siły pracowników


- Skalowalność
Zarządzanie, bezpieczność i dostosowanie video komunikacji w czasie rzeczywistym w celu rozwiązania potrzeb video od małych spotkań do dużych.


- Integracja
Wspaniałe i spójne doświadczenie przyspiesza przyjęcie i zapewnienie kultury video, z mniejszą ilością czasu potrzebnego do szkolenia i wsparcia użytkowników końcowych.

Informacje o firmie

Arkadin jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się dostawców usług współpracy zdalnej na świecie. Działalnośćprowadzimy w 32 krajach na 6 kontynentach dostarczając pełne portfolio zintegrowanych rozwiązań audio, web, video konferencyjnych oraz Unified Communications.Od początku 2014 r. jesteśmy członkiem grupy NTT Communications, jednej z największych firm telekomunikacyjnych na świecie.

Blue Jeans
Blue Jeans

Blue Jeans Network to firma, która dostarcza interoperacyjne usługi video komunikacji opartych na chmurze, które łączą uczestników w szerokim zakresie urządzeń i...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 3

TERRA PAD 1062

TERRA PAD 1062

Opis

Terra Pad 1062 to niezwykle atrakcyjny tablet z Windows 10 Pro. Produkt został wyposażony w 10-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 i czterordzeniowy procesor Intel® Quad-Core Atom™ x5-Z8350, który cechuje się niezwykłą płynnością pracy. Zainstalowano 4GB pamięci RAM, co pozwala na błyskawiczne przetwarzanie wszystkich procesów systemowych, oraz płynne działanie uruchomionych aplikacji. Urządzenie wyposażono również w 64GB wewnętrznej pamięci, umożliwiając przechowywanie wielu danych, jak również zamontowano funkcjonalne złącza: 1x USB typu C, 1 x USB 2.0, 1x mini HDMI, czytnik kart micro-SD. Energooszczędna bateria daje możliwość korzystania z tabletu, nawet do 13 godzin, a opcjonalna klawiatura i rysik zwiększają jego funkcjonalność.


http://www.wortmann.de/de-de/product/aa_terra_pad_pad/1220552/terra-pad-1062.aspx

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Terra Pad 1062 to tablet modny i kompaktowy. Dzięki innowacyjnemu etui i rysikowi zmienia się w urządzenie idealne do wielu zadań (praca, nauka, rozrywka, podróż).

Najważniejsze wdrożenia

Produkt wprowadzamy na rynek od 15 maja.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Solidna i wytrzymała obudowa z aluminium i stopów magnezu.


2. Gotowy zestaw do wielu zadań (etui z klawiaturą i rysik).


3. Bardzo dobra jakość produktu w korzystnej cenie.


4. Port mini HDMI umożliwia podłączenie tabletu do monitora.

Informacje o firmie

Wortmann AG jest największym niemieckim producentem sprzętu IT pod marką Terra, oraz jednym z największych dystrybutorów IT w Europie. Spółka z 30-letnią tradycją, zatrudnia ponad 600 pracowników, zaś jej roczny obrót przekracza 670 mln euro. Ideą firmy jest produkowanie sprzętu o wysokim standardzie jakości, jak również indywidualna, znakomita i kompleksowa obsługa klienta. W portfolio można znaleźć serwery, macierze, komputery, notebooki, all in one, monitory z gwarancją nawet do 8 lat. Na terenie Europy posiada własną siatkę serwisową, a strategia sprzedaży opiera się na współpracy z partnerami. W 2014 roku zbudowała własne Data Center, które oferuje szereg usług, między innymi usługi w chmurze. Wortmann AG stawia na długotrwałą biznesową współpracę w oparciu o koncept partnerstwa i serwisu, oraz oferuje szeroki asortyment produktów dystrybucyjnych, a w nim między innymi tysiące komponentów od znanych marek takich jak Asus, Intel, Samsung, Microsoft, Seagate, WD. Latem 2015 działalność rozpoczął polski oddział pod nazwą Terra Computer Sp. z o.o. w celu oferowania rozwiązań firmy Wortmann AG na Polskim rynku.

TERRA PAD 1062
TERRA PAD 1062

Terra Pad 1062 to niezwykle atrakcyjny tablet z Windows 10 Pro. Produkt został wyposażony w 10-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 i czterordzeniowy procesor...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

SMART CLM CROO - Aplikacja wspierająca proces sprzedaży i prezentacji produktu firmy

SMART CLM CROO - Aplikacja wspierająca proces sprzedaży i prezentacji produktu firmy

Opis

Aplikacja wspierająca proces sprzedaży i prezentacji produktu firmy


Aplikacja przeznaczona jest dla wspomagania procesu sprzedaży produktów w sieci detalicznych oraz ich prezentacji. Wspiera doradców w rozmowie bezpośredniej, procesach zbierania potrzeb oraz przedstawiania najbardziej dopasowanych produktów oferowanych przez firmę. Aplikacja dostępna jest na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Andorid (tablet) i iOS.


APLIKACJA (podstawowe funkcjonalności) • Wspomaganie procesu sprzedaży

 • Dopasowanie produktów względem potrzeb Klienta

 • Zbieranie statystyk z przeprowadzonego badania i wygenerowanego raportu potrzeb

 • Analiza zachowań Klienta na podstawie rejestracji wszystkich jego wyborów/decyzji

 • Dynamiczne budowanie ścieżki procesu zbierania informacji o potrzebach Klienta.

 • Dynamiczne tworzenie elementów interaktywnych procesu i warunków przejścia wpływajacych bezpośrednio na dalszy przebieg ściezki i finalne przedstawienie produktów

 • Przeprowadzanie ankiet satysfakcji Klienta (ocena spotkania, zaprezentowanych produktów)

 • Porównanie ofert firmy z konkurencją na rynku

 • Przedstawienie szczegółowe produktów z uwzglednieniem wcześnie dokonanych wyborów Klienta w czasie badania/rozmowy

 • Dynamiczne tworzenie podsumwania zawierającego najważniejsze informacje wynikające z wyborów Klienta (jego potrzeb) i przesłanie go do osób zainteresowanych

 • Możliwość zbierania danych potecjalnych Klientów w przypadku niespełnienia podstawowych warunków przejścia ścieżki procesu.

 • Działanie w trybie offline jak I online

 • Zapamiętywanie stanów sesji przeprowadzanego badania I możliwość jej przywrócenia nawet ze stanu zamknięcia apliakcji

 • Rozbudowany system wersjonowania kontentu,


CMS


Panel do zarządzania umożliwia za pomocą kreatora projektowanie ścieżki sprzedaży, przypisywanie zależności do komponentów widoków oraz wartości jakie przyjmuje. Wskazane elemeny moga mieć wpływ na finalne przedstawienie odpowiedniego produktu/produktów. System umożliwia kategoryzowanie produktów. Szeroki zakres zbieranych danych statystycznych umożliwia pełną analizę pracy przedstawicieli oraz zainteresowanie produktami.


CMS (Podstawowe funkcjonlaności) • Poprzez rozbuowany system CMS, system zapewnia intuicyjną formę tworzenia ścieżek procesu, elementów interkatywnych, wariacji przejść pomiędzy elementami.

 • System umożliwia przypisywanie elementów interaktywnych do danego produktu, który chcemy przedstawić oraz oznaczenie go odpowiednimi tagami, wartościami, które muszą zostać spełnione lub wybrane na elementach interaktywnych (suwaki, swich, drag and droop, radio) aby produkt mógł być zaprezentowany(wyświetlony) na raporcie potrzeb.

 • System umożliwia definiowanie powiązań logicznych pomiędzy komponentami interaktywnymi widoków (OR, AND)

 • System umożliwia wprowadzanie treści opisującej  szczegóły produktów (prezentowania ich w formie html),

 • Prezentowanie treści w rozbudowanych tabelach z możliwością blokowania nagłówków i wskazanych kolumn. 


www.croo.com.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?


 • Dynamiczne tworzenie kontentu

 • Przypisywanie elementom interaktywnym odpowiednich wartości, przedziałów ze wskazaniem produktu

 • Prosta i szybka forma zmiany wyświetlanej treści produktu przy wykorzystaniu managera treści

 • Dynamiczne budowanie ścieżki procesu wraz z zależnościami pomiędzy elementami interaktywnymi wpływającymi bezpośrednio na prezentowane finalnie produkty.

 • Modułowość systemu, która umożliwa dostosowanie go do potrzeb danego Klienta

Najważniejsze wdrożenia

Branża farmaceutyczna, bankowość oraz FMCG

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 • Łatwość i szybkość zmian struktury procesu ścieżki i wyniku

 • Modułowość systemu

 • Szeroki zakres zbierania informacji statystycznych i ich analiza

Informacje o firmie

Agencja Croo S.A. oferuje pełną obsługę z zakresu marketingu nowoczesnego, interaktywnego i tradycyjnego.  Oferujemy usługi w obszarze marketingu interaktywnego, tworzenia aplikacji, marketingu nowoczesnego, multimedialnego, a także działania tradycyjne typu kreacje, projekty graficzne, eventy, kongresy, materiały reklamowe itp. W zakresie rozwiązań nowoczesnych  oferujemy m.in. aplikacje mobilne, rozszerzona rzeczywistość, translook, ściany interaktywne, beacony,  modelowanie 3D, holohostessa ( w załączniku), budowanie stron i oprogramowania,  wszelkie rozwiązania IT, kreacje, projektowanie i realizacja kampanii marketingowych, CI, rozwiązania ESB (możemy  stworzyć elastyczną infrastrukturę połączeń służącą do integracji aplikacji i usług w ramach działalności Państwa firmy. ) czy call center.


Pełen zakres naszych usług również na stronie internetowej www.croo.com.pl

SMART CLM CROO - Aplikacja wspierająca proces sprzedaży i prezentacji produktu firmy
SMART CLM CROO - Aplikacja wspierająca proces sprzedaży i...

Aplikacja wspierająca proces sprzedaży i prezentacji produktu firmy Aplikacja przeznaczona jest dla wspomagania procesu sprzedaży produktów w sieci detalicznych oraz ich...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

Network - infrastruktura sieciowa

R&MinteliPhy

R&MinteliPhy

Opis

INTELIGENTNE  ZARZĄDZANIE  INFRASTRUKTURĄ


R&MinteliPhy otwiera nową erę dla administratorów sieci. Od teraz można kontrolować i zarządzać infrastrukturą fizyczną całkowicie automatycznie. System  został opracowany  tak, aby mógł funkcjonować  bez użycia specjalnych kabli i paneli krosowych. Administrowanie  siecią na podstawie notatek, tabel i wszelkiej dokumentacji papierowej staje się przeszłością. R&MinteliPhy daje możliwość planowania, wykorzystania przestrzeni w serwerowni oraz pozwala kontrolować stan wszystkich portów miedzianych i światłowodowych. Cała dokumentacja tworzona jest automatycznie a oprogramowanie  generuje  raporty  i alarmy  informujące  o wszelkich zmianach.


www.rdm.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

R&MinteliPhy jest bardzo innowacyjnym rozwiązaniem w stosunku do aktualnie dostępnych rozwiązań z tej kategorii. 

Najważniejsze wdrożenia

Wieża Kontroli Lotów Kraków Balice, Centrum Onkologii Gliwice - DataCenter, Data Center – ZZWT Bydgoszcz (MON), Sąd Okręgowy Kraków, Sąd Okręgowy Radom


UKNF Warszawa, Uniwersytet Techniczny – Słowacja, National Bank of Kuwait, UBS London

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Możliwość rozbudowania istniejącej infrastruktury w system zarządzania wykorzystując standardowe rozwiązania R&M.


2. Możliwość stworzenia szczegółowej dokumentacji sieci uwzględniając również sprzęt aktywny (przełączniki, serwery itd.).


3. Mechanizm pozwalający na planowanie wszelkich zmian w sieci.

Informacje o firmie

Reichle & De-Massari  has developed and produced cabling solutions for high-end communication networks. With its high level of product quality and innovative, forward-looking system design, the company ensures that networks are future-proof and investments secure for the long term. Its solutions are used by network operators, in office buildings, data centers, and apartments, as well as in industry.


Firma Reichle & De-Massari  jest dostawcą kompleksowych seystemów połączeniowych i rozdzielczych dla nowoczesnych sieci miedzianych i  światłowodowych. Dzięki wysokiej jakości produktów i nowatorskim, perspektywicznym projektom naszych systemów, firma zapewnia sieci, które będą w stanie sprostać przyszłym wymaganiom, a tym samym będą stanowić bezpieczną inwestycję na wiele kolejnych lat. Rozwiązania firmy stosowane są przez operatorów sieci, w budynkach biurowych i mieszkalnych, w centrach danych i obiektach przemysłowych.

R&MinteliPhy
R&MinteliPhy

INTELIGENTNE  ZARZĄDZANIE  INFRASTRUKTURĄ R&M inteliPhy otwiera nową erę dla administratorów sieci. Od teraz można kontrolować i zarządzać infrastrukturą...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

Workflow Management - obieg dokumentów

MOVEit Managed File Transfer Software

MOVEit Managed File Transfer Software

Opis

MOVEit® Managed File Transfer (MFT) to wiodące w branży kompletny pakiet łączący bezpieczny transfer plików, automatyczny workflow, raportowanie oraz wielowarstwowe zabezpieczenia w jeden prosty do zakupu i użytku produkt. MOVEit łączy w sobie MOVEit Transfer, MOVEit Automation, Ipswitch Analytics oraz Ipswitch Gateway, aby zapewnić bezpieczeństwo wymiany plików między użytkownikami i systemami.
MOVEit Transfer — Bezpieczna wymian plików między partnerami, klientami, systemami i użytkownikami. Ustanowienie ścieżki audytu, w celu wykazania zgodności z SLA i zasadami ochrony danych. Szyfrowanie dostarczanych transferów krytycznych i ich wysyłka do odpowiedniego adresata. MOVEit Automation — Łatwe projektowanie od prostych do zaawansowanych workflow, bez koniczności posiadania wiedzy programistycznej. Przekazywanie i odbieranie z/do dowolnego FTP, systemu Unix. Emaile, pliki, korespondencja sieciowa – wszystko sterowane za pomocą intuicyjnego interfejsu webowego.
Ipswitch Analytics — Uprawnienia zgodności przygotowania audytu i raportowania SAL. Personalizacja raportów, ustawienia list dystrybucyjnych ze szczegółową kontrolą dostępu oraz harmonogramy automatycznie generowanych raportów.
Ipswitch Gateway — Pewność bezpieczeństwa działań związanych z transferem plików. Przechowywanie danych poufnych, uwierzytelnianie i dostęp do informacji w bezpiecznej sieci z firewall’em.


http://www.connectdistribution.pl/pl/dostawcy/ipswitch/moveit.html

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

• transfer plików z klienta poczty Outlook lub z przeglądarki internetowej;
• dostęp z urządzeń mobilnych;
• automatyzacja transferu plików z użyciem FTP, MFT lub serwera plików;
• bezpieczny transfer przez FTP, SFTP, FTPS lub przez protokół HTTP/S;
• prosty pulpit nawigacyjny, generowanie raportów i ich analiza;

Najważniejsze wdrożenia

1. Schindler Aufzüge
Firma Schindler wybrała rozwiązania Ipswitch do zarządzania i automatyzacji przesyłu plików, upraszczając cały proces zarówno dla administracji jak i produkcji. Schindler Group jest wiodącym na świecie producentem dźwigów i ruchomych schodów. Siłą napędową ich sukcesu są pracownicy - 58 000 osób zatrudnionych w 100 krajach, z których 4 700 mieszka w Szwajcarii. Dzięki wdrożeniu Ipswitch MOVEit firma Schindler jest w stanie udostępniać ogromne ilości plików pomiędzy wszystkim swoimi oddziałami na całym świecie w sposób szybki, prosty i bezpieczny.
2. Swissport
Swissport to największy na świecie dostawca usług dla branży lotniczej wykorzystujący Ipswitch MOVEit do automatyzacji transferu danych. Swissport posiada 62 000 pracowników w 48 krajach oraz 280 lokalizacji na pięciu kontynentach. MOVEit umożliwiło firmie Swissport wdrożenie rozwiązania, które jest odpowiednio elastyczne, aby dopasować się do aktualne wymagania dotyczące transferu plików, a także mogące sprostać przyszłym potrzebom firmy.
3. CENIT AG
CENIT AG to firma konsultingowa i informatyczna która posiada 25 lokalizacji w 8 krajach, na 3 kontynentach, zatrudniając ok. 800 pracowników. Do grona ich największych Klientów należą Allianz, BMW, Daimler, EADS Airbus, LBS, Metro, AXA i VW. Firma CENIT i jej Klienci przekazują miedzy sobą istotne dane wyłącznie za pośrednictwem MOVEit. Co miesiąc serwer obsługuje średnio 50 do 60 GB danych. Każdy Klient posiada własny osobisty katalog z dostępem do odczytu i zapisu oraz wykorzystuje około 5 GB na Serverze MOVEit Transfer.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Bezpieczeństwo transferu plików i wielkopoziomowe zabezpieczenia
2. Zaawansowany, automatyczny workflow
3. Zgodność raportowania

Informacje o firmie

Ipswitch jest wiodącym producentem oprogramowania do zarządzania IT oraz bezpiecznego przesyłu danych, który opiera swoją ofertę na dwóch filarach, którymi są rozwiązania WhatsUp Gold oraz MOVEit. Firma została założona w 1991 roku i ma swoją siedzibę w Lexington w stanie Massachusetts.
Rozwiązania Ipswitch pomagają zespołom zarządzającym IT, które nie mogą pozwolić sobie na przestoje w działaniu systemów i sieci, w posiadaniu pełnej kontroli bezpieczeństwa transakcji biznesowych, aplikacji i całej infrastruktury.
Oprogramowanie firmy Ipswitch jest wydajnym, elastycznym i łatwym w obsłudze rozwiązaniem typu „buy&use”. Zapewniają zespołom IT wydajność środowisk cloud, wirtualnych i sieciowych, dając gwarancję ich wydajności 24/7.

MOVEit Managed File Transfer Software
MOVEit Managed File Transfer Software

MOVEit® Managed File Transfer (MFT) to wiodące w branży kompletny pakiet łączący bezpieczny transfer plików, automatyczny workflow, raportowanie oraz wielowarstwowe...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 4

Opis

Autorskie, zintegrowane rozwiązanie Canon Output Management, na które składają się: hardware w postaci serii biurowych urządzeń wielofunkcyjnych imageRUNNER ADVANCE oraz software: innowacyjne oprogramowanie uniFLOW, w całości zaprojektowane i zaimplementowane przez ekspertów firmy NT-Ware, wchodzącej w skład grupy Canon. Nowatorskie rozwiązanie firmy Canon w znaczący sposób wpływa na racjonalne zarządzanie kopiowaniem, drukowaniem i skanowaniem dokumentów, co w konsekwencji przekłada się na optymalizację kosztów dla firm, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poufnych oraz zmniejsza zaangażowanie personelu w codziennej pracy.
Przy konstruowaniu serii imageRunner Advance, która składa się z komplementarnej oferty urządzeń monochromatycznych i kolorowych, drukujących w formatach A4 i A3 w szerokim zakresie prędkości, firmie Canon przyświecało kilka celów: maksymalne zwiększenie produktywności i zmniejszenie kosztów działania, zachowanie spójności systemowej urządzeń, ich kontrolerów, interfejsów oraz zachowania się w infrastrukturze sieciowej. Drugim, kluczowym czynnikiem było zapewnienie maksymalnego poziomu zabezpieczeń dokumentów, urządzeń oraz transmisji danych z, i do urządzenia – zgodność z certyfikacją Common Criteria, wykorzystanie układów Trusted Platform Module czy też wielopoziomowe uprawniania administracyjne.
Oprogramowanie uniFLOW pozwala na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dokumentów, wiążąc dostęp do nich z uprawnieniami domenowymi. uniFLOW umożliwia centralne zarządzanie i bardzo dokładne rozliczanie użytkowników, działów, departamentów pod względem kosztów wydruków i zachowania bezpieczeństwa. Unikalna technologia Data Loss Prevention, która została zastosowana w uniFlow, pozwala także na analizowanie przesyłanych w systemie treści kopiowanych, faksowanych, drukowanych i skanowanych dokumentów w celu zapobieżenia wyciekowi poufnych danych.
Dla przykładu – dzięki zastosowaniu rozwiązania uniFlow - administrator może zdefiniować słowa kluczowe, których zawartość w przetwarzanych przez użytkowników dokumentach, będzie monitorował w systemie. Jeśli nieuprawniony użytkownik będzie próbował dokonać na urządzeniu operacji na dokumencie zawierającym jedno ze słów kluczowych, zostanie o tym natychmiast poinformowany administrator systemu, otrzymując pełne informacje o użytkowniku i procesowanym dokumencie.
Dodatkową zaletą jest fakt, że Canon jest zarówno producentem sprzętu drukującego, jak i oprogramowania oraz systemu obiegu dokumentów. Bogate know-how z obszaru drukowania, skanowania i zabezpieczania dokumentów pozwalają na bardzo wysoki poziom integracji wszystkich części składowych systemu, stosowanie autorskich rozwiązań w zakresie zabezpieczeń oraz zapewnienie bardzo wysokich standardów obsługi serwisowej. Skalowalna i elastyczna architektura pozwala na dostosowanie aplikacji do indywidualnych potrzeb biznesowych klientów oraz daje możliwość jej modyfikacji w przyszłości.
Kompleksowe rozwiązanie Canon Output Management, wpływa na wydajniejsze zarządzanie kopiowaniem, drukowaniem i skanowaniem, podnosi poziom bezpieczeństwa obiegu dokumentów w organizacji, w spójny i harmonijny sposób integruje cała infrastrukturę drukowania w firmie, zwiększając zadowolenie z pracy końcowego użytkownika, jak i obniża ponoszone na ten cel koszty w danej firmie.


www.canon.pl/for_work/solutions/solutions/office_software/uniflow.aspx

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Firma Canon jest obecnie jedynym dostawcą na globalnym rynku, oferującym sprzęt z tak rozbudowanymi funkcjami zabezpieczeń w połączeniu z autorskim oprogramowaniem uniFLOW – oferującym proaktywny system Data Loss Prevention. Bogate doświadczenie i unikalna wiedza naszych ekspertów pozwoliła na zaprojektowanie zintegrowanego rozwiązania dla klientów, które odznacza się cechami nieporównywalnymi z żadnym innym produktem obecnie dostępnym na rynku.
Innowacyjność rozwiązania Canon Flow Management najlepiej obrazują takie parametry jak:
• możliwość usunięcia z pamięci urządzenia drukującego dokumentu, którego wydruk nie został w pełni ukończony np. ze względu na brak papieru w kasecie lub wyczerpanie materiałów eksploatacyjnych. Zapobiega to przechwyceniu drukowanej pracy przez kolejnego użytkownika, który po zalogowaniu uzupełnił papier, toner lub usunął zacięcie i potencjalnie mógł kontynuować wydruk poufnego dokumentu zleconego przez poprzedniego użytkownika urządzenia;
• możliwość objęcia systemem uniFLOW szerokiej gamy urządzeń Canon w tym urządzeń drukujących z serii i-SENSYS, imageRUNNER, imageRUNNER Advance, skanerów dokumentowych ScanFront oraz ploterów ColorWave jak również urządzeń drukujących innych producentów;
• zapewniona integracja i spójność, dzięki maszynom i systemowi od jednego producenta;
• zastosowanie najnowszych rozwiązań zabezpieczeń w maszynach drukujących;
• system ochrony dokumenty przez cały cykl jego życia;
• dostępność systemu Output Management w wielu skalowanych wersjach, od rozwiązania bezserwerowego – ULM, po chmurowe uniFLOW online do serwerowego – pełen uniFlow

Najważniejsze wdrożenia

Rozwiązanie zostało m.in. wdrożone w następujących firmach:
ABB, Skanska, Deloitte, Phillip Morris, Cyfrowy Polsat

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• spójność oferty sprzętowej i oprogramowania,
• proaktywny system Data Loss Prevention,
• najwyższy poziom zabezpieczeń dostępny na rynku

Informacje o firmie

Canon jest światowym liderem zarówno w dziedzinie konsumenckich, jak i biznesowych rozwiązań do obrazowania. Nasze bogate portfolio obejmuje nie tylko profesjonalny sprzęt do fotografii i filmowania 5D. Canon to także wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań do druku wielkoformatowego (drukarek, ploterów, kopiarek, skanerów i oprogramowania).
Oferta Canon dla biznesu łączy rozwiązania do druku i obsługi elektronicznych oraz papierowych dokumentów firmowych. Doradzamy, jak maksymalizować wydajność na każdym etapie ich przetwarzania – od optymalizacji procesów, takich jak obsługa faktur, po rozwiązania do zarządzania skomplikowanymi procesami dla księgowości czy działu obsługi przesyłek. Dzięki technologicznemu DNA, doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy na temat procesów biznesowych, świadczymy także usługi outsourcingu i doradztwa zarządczego.
Canon przeznacza duże nakłady na badania i rozwój innowacyjnych technologii, dzięki czemu przoduje w liczbie zarejestrowanych patentów. W swojej działalności firma w szczególny sposób uwzględnia interesy społeczeństwa i środowiska, realizując zasady filozofii Kyosei - „życie i praca dla wspólnego dobra”.

Autorskie, zintegrowane rozwiązanie Canon Output Management, na które składają się: hardware w postaci serii biurowych urządzeń wielofunkcyjnych imageRUNNER ADVANCE oraz software:...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 1

AMODIT

AMODIT

Opis

AMODIT to system obiegu dokumentów stworzony z myślą o elastyczności i prostej obsłudze. System pozwala użytkownikom biznesowym tworzyć i modyfikować procesy bez udziału osób z IT. Innowacyjne podejście pozwala na znaczące skrócenie czasu wdrożenia i obniżenie jego kosztów. Zastosowanie elementów sztucznej inteligencji do adaptacyjnego modelowania przepływów danych, oraz do przewidywania zachowań użytkowników umożliwia łatwe zarządzanie dokumentami i przepływem informacji. AMODIT jest wykorzystywany zarówno przez małe firmy, jak również przez duże korporacje. Najczęściej wdrażane procesy:


- Obieg faktur
- Obieg korespondencji
- Obieg wniosków urlopowych
- Obieg umów
- Rozliczanie zaliczek
- Elektroniczne archiwum dokumentów
- Portal pracowniczy


http://amodit.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Automatyczne tworzenie diagramów procesu na podstawie realnych przebiegów procesu.


Wykrywanie sytuacji nietypowych.


System ułatwia podejmowanie decyzji ucząc się zależności decyzji od historii danego procesu i treści załączonych dokumentów.

Najważniejsze wdrożenia

Wdrożenie kilkudziesięciu procesów dla ponad 20 tys. Użytkowników w firmie AmRest. Procesy tworzone przez klienta.


Wdrożenie wielu procesów w firmie Karton Pak.


Wdrożenie w Deutsche Bank. Procesy tworzone przez klienta.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Szybkie wdrożenie, bez długotrwałej analizy procesów. Możliwość wdrożenia procesu w ciągu od tygodnia.


Wersja mobilna.


Możliwość łatwej rozbudowy procesów w trakcie ich używania.

Informacje o firmie

Od 1999 roku dostarczamy organizacjom wiedzę oraz nowoczesne technologie pozwalające sprawnie podejmować trafne decyzje biznesowe na podstawie danych. Ułatwiamy automatyzację procesów biznesowych przy użyciu systemu workflow oraz ich późniejszą analizę przy użyciu światowej klasy narzędzi Business Intelligence (Tableau, Alteryx).

AMODIT
AMODIT

AMODIT to system obiegu dokumentów stworzony z myślą o elastyczności i prostej obsłudze. System pozwala użytkownikom biznesowym tworzyć i modyfikować procesy bez udziału...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

System zarządzania dokumentami i procesami/Szstem elektronicynego obiegu dokumentów LOGAS

System zarządzania dokumentami i procesami/Szstem elektronicynego obiegu dokumentów LOGAS

Opis

LOGAS –gwarantuje skuteczne zarządzanie dokumentami elektronicznymi, umożliwia ich przetwarzanie, przechowywanie oraz zapewnia wygodny dostęp do nich, a także pozwala monitorować, zarządzać każdym procesem w organizacji, bezpiecznie i poufnie wymieniać się dokumentami, zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. System umożliwia zautomatyzowanie procesów zachodzących na firmie. Integracja z MS Office pomaga wygodnie redagować oraz tworzyćwersje dokumentów. W tym samym czasie nad tworzeniem dokumenta może pracować kilka osób. System jest dostępny z dowolnego miejsca, gdzie mamy dostęp do internetu, pomaga to wygodnie pracować w czasie podróży. LOGAS - przyśpiesza obieg dokumentów, polepsza komunikację oraz eliminuje możliwość błędów. System jest dostępny w chmurze (cloud) jako usługa – użytkownicy otrzymują dostęp, bez potrzeby zakupu licencji, utrzymania infrastruktury i instalacji oprogramowania na własnych serwerach. Dostarczamy platformę oraz dbamy o jej utrzymanie, zabezpieczenie i sprzęt.


http://www.labbis.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?


 • System stworzony opierając się o nowe technologie, które pozwalają mieć dostęp do systemu z dowolnego komputera w dowolnym miejscu, gdzie jest internet. Program znajduje się na serwerze klienta, co pozwala szybciej wdorżyć i odnowić nasz system.

 • Inteligentne wyszukiwanie – wygodnie i łatwe wyszukiwanie informacji. 

 • OCR funkcja pozwala wyszukiwać fragmenty tekstu w dokumentach.

 • Procesy umożliwiające kontrolowanie dokumentów od ich otrzmania do zatwierdzenia lub podpisania elektronicznym podpisem.

 • Automatyczne wypełnianie dokumentów.

 • Automatyczne rejestrowanie dokumentów.

 • Szerokie możliwości parametryzowania, pozwalają zmienić system, gdy zmieniają się zapotrzebowania naszych klientów.

 • Rozwinięte narzędzia zarządzania użytkownikami, umożliwiają kontrolowanie dostępu do informacji dla każdej osoby.

 • One widow preview z możliwością przeciągania (drag&drop) tekstu.

Najważniejsze wdrożenia


 1. City Service Group (5137 pracowników)

 2. 15 samorządów na Litwie

 3. Kauno Autobusai, UAB (1149 pracowników)

 4. Regitra (569 pracowwników)

 5. Baltic Orthoservice, UAB (147 pracowników)

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 1. Parametryzacja – możemy dostosować system dla różnych typów firm lub do zmieniających się zapotrzebowań klientów. Wygodny interfejs użytkownika, który można dostosować do swoich potrzeb. 

 2. Zarządzanie wszystkimi procesami zachodzącymi na firmie, nawet w których nie biorą udział dokumenty. 

 3. System jest dostępny w chmurze i ciągle udoskonalany.

Informacje o firmie

Labbis – IT firma, zajmująca się produkcją systemów zarządzania biznesem. Pomagamy naszym klientom dążyć do swoich celów i zwiększać efektywność pracy. Firma została założona 25 lat temu, pracuje u nas powyżej 100 wysoko wykwalifikowanych IT specjalistów. Mamy wdrożone 3 sertyfikaty ISO, które zapewniają, że tworzymy bezpieczne i jakościowe systemy. Także posiadamy certyfikaty ITIL, UML i Project+. Częścią naszej filozofii jest – łatwa parametryzacja rozwiązań. Przez długą historię firmy wdrożyliśmy ponad 3000 systemów.

System zarządzania dokumentami i procesami/Szstem elektronicynego obiegu dokumentów LOGAS
System zarządzania dokumentami i procesami/Szstem...

LOGAS –gwarantuje skuteczne zarządzanie dokumentami elektronicznymi, umożliwia ich przetwarzanie, przechowywanie oraz zapewnia wygodny dostęp do nich, a także pozwala monitorować,...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0

System Landax - narzędzie do zarządzania jakością, wewnętrzną kontrolą, BHP, FDV, analizy ryzyka oraz gotowości

System Landax - narzędzie do zarządzania jakością, wewnętrzną kontrolą, BHP, FDV, analizy ryzyka oraz gotowości

Opis

Zarówno władze, jak i klienci stawiają coraz większe wymagania względem systemów zarządzania jakością i certyfikacji. W firmie Landax wyciągnęliśmy z tego wnioski i opracowaliśmy szereg narzędzi związanych z procesami certyfikacyjnymi i kontrolą wewnętrzną – tak powstał system jako narządzie niezbędne w każdej przodującej firmie kładącej nacisk na jakość.


System Landax jest środkiem pomocniczym w drodze do uzyskania certyfikatów norm ISO. Szeroka gamamodułów współpracujących ze sobą jest opracowana z myślą o najnowszych normach ISO, między innymi ISO 9001, ISO 14000, oraz ISO 22000. Landax to narzędzie zorientowane na procesy, charakteryzujące się dużą elastycznością i przydatnością.


Struktura i zawartość są opracowywane zgodnie z życzeniami i potrzebami danego przedsiębiorstwa. System działa w chmurze – dostępny z każdego urządzenia z dostępem do Internetu. Odchylenia i zdarzenia można dodatkowo rejestrować przy pomocy e-maila, SMS oraz rozwiązań API.


http://www.landax.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

System wyróżnia się skalowalnością – w zależności od potrzeb może zostać skonfigurowany jako proste narzędzie do prowadzenia protokołów lub audytów oraz jako rozbudowany system kontrolujący transport gazu na obszarze międzynarodowym. Aplikacja składa się z ponad 20 modułów, które współpracują ze sobą, ale mogą również działać pojedynczo. Dzięki takiemu rozwiązaniu system jest obecny w wielu branżach – od przemysłu olejnego i gazowego do przemysłu spożywczego.

Najważniejsze wdrożenia

IEC-HUS AS – skandynawska firma, która przy pomocy narzędzi systemu Landax jako pierwsza w branży produkującej domy mieszkalne wdrożyła nowe standardy ISO 9001:2015 oraz 14001:2015. https://iec-hus.no/


Trioving AS – największy dostawca m.in. systemów zamków, blokad elektromechanicznych, systemów kontroli dostępów w Norwegii. Naszego systemu używa m.in. w zakresie certyfikacji standardów ISO oraz zdarzeń niepożądanych. http://www.trioving.no


Polygon AS – skandynawska firma działająca globalnie w zakresie zarządzania jakością, BHP, środowiska zewnętrznego oraz zarządzania ryzyka zawodowego http://www.polygongroup.com W ostatnim czasie dołączyli do nas skandynawscy potentaci jak El-Giganten https://www.elgiganten.se/ oraz El-kjøp https://www.elkjop.no/ zajmujący się sprzedażą online.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Modułowość i skalowalność – system cechują możliwości konfiguracyjne oraz możliwości implementacji modułów i rozszerzeń (wtyczki, pluginy). Klient sam decyduje w jaki sposób i stopniu będzie wykorzystywał system. Dodatkowym atutem jest możliwości synchronizacji z innymi systemami poprzez API lub narzędzia firm trzecich (np. Office 365)


Cloud computing – bezapelacyjną zaletą systemu jest dostępność do zasobów firmy z dowolnego miejsca, o każdym czasie. System Landax nie potrzebuje instalacji specjalnego oprogramowania, a pracę można wykonywać na dowolnym urządzeniu poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowaną aplikację na smartfony.


Konkurencyjność cenowa – obecnie ciężko znaleźć na rynku tak złożony system w przyzwoitej cenie, który obejmuje tak szerokie spektrum narzędzi do pracy w środowisku biznesowym.

Informacje o firmie

Modułowość i skalowalność – system cechują możliwości konfiguracyjne oraz możliwości implementacji modułów i rozszerzeń (wtyczki, pluginy). Klient sam decyduje w jaki sposób i stopniu będzie wykorzystywał system. Dodatkowym atutem jest możliwości synchronizacji z innymi systemami poprzez API lub narzędzia firm trzecich (np. Office 365) Cloud computing – bezapelacyjną zaletą systemu jest dostępność do zasobów firmy z dowolnego miejsca, o każdym czasie. System Landax nie potrzebuje instalacji specjalnego oprogramowania, a pracę można wykonywać na dowolnym urządzeniu poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowaną aplikację na smartfony. Konkurencyjność cenowa – obecnie ciężko znaleźć na rynku tak złożony system w przyzwoitej cenie, który obejmuje tak szerokie spektrum narzędzi do pracy w środowisku biznesowym.

System Landax - narzędzie do zarządzania jakością, wewnętrzną kontrolą, BHP, FDV, analizy ryzyka oraz gotowości
System Landax - narzędzie do zarządzania jakością,...

Zarówno władze, jak i klienci stawiają coraz większe wymagania względem systemów zarządzania jakością i certyfikacji. W firmie Landax wyciągnęliśmy z tego wnioski i...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów: 0