KONKURS LIDERZY IT 2019

BI Trends - business intelligence

Chatbot - Panel Trenera, narzędzie do wirtualizacji pracowników

Chatbot - Panel Trenera, narzędzie do wirtualizacji pracowników

Opis

Oferujemy rozwiązanie -Panel Trenera Chatbot do tworzenia wirtualnych asystentów wykorzystujących  sztuczną inteligencję. Chatboty  są trenowane za pomocą konwersacji. W tym systemie tworzymy bazę wiedzy pojęć zadawanych w sposób naturalny (zbiór danych- pytań i odpowiedzi). Chatbot rozpoznaje kontekst wypowiedzi, rozumie synonimy (system Mateo) i stara się odpowiedzieć jak najbardziej precyzyjnie. W sytuacji, gdy Chatbot nie zna  odpowiedzi zgłasza Trenerowi (adminowi) problem przy odpowiedzi, dzięki czemu możemy przejąć rozmowę i odpowiedzieć za Chatbota. Po wprowadzeniu przez nas odpowiedzi, Chatbot się uczy i przy pojawieniu się podobnego problematycznego pytania będzie umiał odpowiedzieć bo nauczył się na realnej rozmowie. W systemie wykorzystujemy algorytmy przetwarzania języka (NLP)i nowatorską sieć neuronową.


W panelu odnajdziemy statystyki wskazujące np. jak długo przebiegała konwersacja, jakie pytania zadawał użytkownik, skąd pochodził, itp. Panel Trenera zawiera również archiwizację dotychczasowych rozmów Chatbota z Użytkownikami. Celem archiwizacji jest trening chatbota, który uczy się na podstawie historycznych konwersacji. Chatbot wie jak zachować się, gdy rozmowa jest podobna do tej z historii konwersacji. 


http://www.mysocialseller.com/chatbot

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Innowacyjność rozwiązania dotyczy m.in:


-  Panelu Trenera, który daje nam możliwość uczenia chatbotów, możemy na jego Panelu symulować rozmowy, uczyć jak Chatbot ma odpowiadać na pytania, dodatkowo możemy wprowadzić “bazę wiedzy” zestaw pytań i przykładowych pytań, na jakie ma odpowiadać Chatbota. Możemy podglądać dotychczasowe rozmowy Chatbota z użytkownikiem, sprawdzać poprawność odpowiedzi Chatbota i ewentualnie je modyfikować.


-  wykorzystujemy sieć neuronową, która zapamiętuje historię rozmowy i odtwarza ją w automatycznej ścieżce rozmowy


-  bazy wiedzy, która jest tworzona w sposób konwersacyjny,Chatbot uczy się na realnych rozmowach.

Najważniejsze wdrożenia

-     Bergerat Monnoyeur – Wirtualny Asystent, będący pierwszą linią wsparcia przy zamówienia danego produktu, zgłoszeniu awarii działania konkretnej maszyny lub pozostawieniu swoich danych w celu nawiązania kontaktu z konkretnym działem firmy.


-    Kielecki Park Technologiczny – Chatbot SAM, który pomaga wyszukiwać informację o działalności parku. Chatbot udziela wsparcia podczas poszukiwania: osób pracujących w KPT i firm, które mają tam swoją siedzibę. Chatbot udziela informacji o warsztatach, doradztwu, wynajmie powierzchni, itp. czyli wszystkich usługach i aktualnościach jakie mają miejsce w Kieleckim Parku Technologicznym. Wdrożenie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu URBAN Inno.


-   Aventus - Chatbot dla firmy z branży FinTech. Obsługa kampani masowych. Chatbot jako pierwsza linia wsparcia klienta. Wdrożenie chatbota obejmowało system trenowania Chatbota oraz implementację procesu obsługi klienta. Obsługa kontrahentów w chatbocie Grupy Aventus odbywa się poprzez przetwarzanie języka naturalnego oraz klikalne elementy procesu.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

wyróżnia nas narzędzie Panel Trenera, do trenowania Chatbotów, i nauki chatbota na realnych rozmowach


wykorzystanie sieci neuronowej, która w naszym przypadku charakteryzuje się tym, że Chatbot wykorzystuje zdobytą wiedzę (z wcześniejszych rozmów) i stosuje ją w kolejnych konwersacjach, rozumiejąc kontekst wypowiedzi rozmówcy.


Chatbot jest wirtualnym asystentem, który w sposób automatyczny obsługuje klientów 24/7, może działać w systemie Messenger lub na dowolnej stronie www.

Informacje o firmie

AI FORCE 1 Sp. z o.o. powstała poprzez innowacyjny pomysł zastosowaniu AI w obsłudze kampani masowych poddany akceleracji w inkubatorze - Platform Startowe koordynowany przez Technopark BiznesHub (Kielecki Park Technologiczny). Firma otrzymała dofinansowanie z PARP na rozwój technologii w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.


AI FORCE 1 była nagradzana i wyróżniana w konkursach:


Urban Quest - 2017 - finalista,


Start.Up.Press- 2017, 2018, - finalista znaleźliśmy się w gronie 10 najlepszych firm.


TOP Startup w Polsce Wschodniej- 2018 r. byliśmy w gronie 10 startupów z Polski Wschodniej,


Startup Challenge – European Startup Days 2017, 2018, 2019, zostaliśmy zaproszeni do grona 100 wystawców podczas Kongresu Gospodarczego w Katowicach


Mikroprzedsiębiorca Roku 2018., - otrzymaliśmy wyróżnienie specjalne


Scale -up South Poland- 2019 r. Obecnie zostaliśmy zakwalifikowani do Programu Scale-up, organizowanego przez Krakowski Park Technologiczny.


Firma wdraża narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję w firmach oraz instytucjach rządowych. Dostarcza technologię do tworzenia Chatbotów wykorzystujących przetwarzanie języka naturalnego (ang. Natural Language Processing) oraz sztuczną inteligencję (Artificial Intelligence) do automatyzacji obsługi Klienta. Spółka prowadzi analizy zbiorów danych, projektuje dedykowane sieci neuronowe oraz szkoli chatboty w specjalnie przygotowanym do tego Panelu Trenera. AI FORCE 1 oferuje rozwiązania dla branży m.in. fin-tech, produkcyjnych czy kancelarii prawnych.

Chatbot - Panel Trenera, narzędzie do wirtualizacji pracowników
Chatbot - Panel Trenera, narzędzie do...

Oferujemy rozwiązanie -Panel Trenera Chatbot do tworzenia wirtualnych asystentów wykorzystujących  sztuczną inteligencję. Chatboty  są trenowane za pomocą konwersacji. W tym...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 31

LIDER IT 2019

System współdzielenia wiedzy

System współdzielenia wiedzy

Opis

System zarządzania wiedzą umożliwia  użytkownikowi efektywne wyszukiwanie interesujących go treści we współdzielonych zasobach informacyjnych organizacji. Składaja się na nie dokumenty tworzorzone przez użytkowników oraz zewnętrzne opracowania. Głównymi komponentami rozwiązania są  współdzielone, centralne  repozytorium dokumentów  oraz  usługi  analizy oraz wyszukowania treści.


System  zarządzania wiedzą • posiada mechanizm wyszukiwania pełnotekstowego z możliwością implementacji słowników odmian oraz wyramw bliskoznacmych. Posiada mechanimiy OCR.

 • tworzy elastyczną bazę danych pozwalająca na przechowywanie dowolnej zawartości: tekst, pliki binarne -np. grafika, dźwięk, wideo, pdf; dodatkowo gromadzi i pozwala na przetwarzanie infonnacji z różnych źródeł

 • łączy się z ogólnodostępnymi bazami zewnętrznymi tj. bazy GUS oraz Eurostat

 • ma możliwość zachowywania materiałów w ogólnodostępnej „bazie" plików o dowolnej zawartości: tekst, pliki binarne -np. grafika, dźwięki, wideo, pdf

 • generuje automatycznie metadane dokumentu, które opisują jego zawartość: słowa kluczowe wyróżniające dokument,  występujące w dokumencie  nazwy podmiotów.  

 • umożliwia wyszukiwanie informacji i przeszukiwanie ich biorąc pod uwagę różne kryteria:

  • autor, tytuł dokumentu, nazwa pliku, rozszerzenie pliku, pełna ścieżka lokalizacji pliku, data utworzenia, słowa kluczowe, tagi, pojęcia występujące w tekście, metadane pliku
Wartość dodana płynąca z rozwiązania polega na tym, że portal systemu motywuje pracowników do dzielenia się wiedzą poprzez elementy gamifikacji, które promują aktywnych użytkowników wzbogacających repozytorium wiedzy (punktacja u wniesione zasoby, punktacja za zasoby ściągnięte, oceny przydatności materiałów).


http://www.biinsight.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Istniejące na rynku systemy zarządzania dokumentami wykorzstują dwa mechanizmy  wyszukiwania: wyszukiwanie oparte o indeks pełnotekstowy oraz wyszukiwanie oparte o słowa kluczowe wprowadzanie przez użytkownika. Nasz system wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego w przetwarzaniu języka naturalnego do precyzyjnego wyszukiwania interesujących treści w bibliotece dokumentów. To system informatyczny generuje opis dokumentu oraz ekstrahuje istotne przy wyszukiwaniu treści dokumentu.  Dodatkowo chcemy wyposażyć system w sztuczną inteligencję, która będzie uczyła się dopasowywać wyniki do potrzeb konkretnych osób i funkcji na podstawie informacji zwrotnej, które z dokumentów zwróconych  w wyniku wyszukiwnia były interesujące  dla użytkownika.


System  może  generować rekomendacje  wykorzystania już  dostępnych  materiałów przy edycji dokumentu na bazie analizy podobieństwa zawartości treści dokumentu, nad którym pracuje użytkownik  oraz bazy wiedzy.  Znacząco zwiększa to  efektywność pracy  -  system nie czekając na zapytanie użytkownika sam może podpowiadać, z którymi materiałami użytkownik  powinien się zapoznać. 

Najważniejsze wdrożenia

Laureat konkursu w ramach pilotażu Programu GovTech Polska na opracowanie systemu dzielenia się wiedzą.


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (wdrożenie planowane w najbliższych miesiącach).

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Automatyzacja procesu kategoryzacji i etykietowania zawartości umieszczanej w repozytorium minimalizuje czas  wymagany do umieszczenia materiału w repozytorium.


Wykorzystanie metod uczenia maszynowego do uzupełnienia metadanych dokumentów w zakresie słów kluczowych oraz wskazania dokumentów, które mogą być wykorzystywane w roli źródłowych.


Portal systemu motywuje pracowników do dzielenia się wiedzą: elementy gamifikacji promują aktywnych użytkowników wzbogacających repozytorium wiedzy.

Informacje o firmie

BI Insight od kilkunastu lat   buduje dedykowane systemy informatyczne które na podstawie zgromadzonych danych pomagają decydentom  podejmować właściwe decyzje. Dane są kluczową wartością organizacji, ich efektywna analiza buduje siłę i zwinność organizacji.  Wśród zbudowanych przez nas rozwiązań są  hurtownie danych i systemy analityczno-raportowe oraz rozwiązania w obszarze Data Governance.

System współdzielenia wiedzy
System współdzielenia wiedzy

System zarządzania wiedzą umożliwia  użytkownikowi efektywne wyszukiwanie interesujących go treści we współdzielonych zasobach informacyjnych organizacji. Składaja się na nie dokumenty...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 53

NOMINACJA

BPM Leader - zarządzanie procesami biznesowymi

Pirxon Robot

Pirxon Robot

Opis

PirxonRobot to marka firmy PIRXON SA. Wdraża roboty, zwane cyfrowymi pracownikami, które wykonują za ludzi powtarzalne i żmudne czynności,np. księgowanie faktur, wprowadzanie danych do systemów i wiele innych.


Nasze roboty działają dokładnie tak samo, jak pracownik, który siada przy komputerze, loguje się z wykorzystaniem swoich danych i wykonuje przydzielone zadania. Pracują jednak 24 godziny na dobę, nie popełniają błędów, nie biorą urlopu oraz nie korzystają ze zwolnień lekarskich.


Roboty są doskonałym rozwiązaniem braków kadrowych ? wykonują monotonne zadania, gdy w tym czasie pracownicy mogą zająć się bardziej odpowiedzialnymi czynnościami.


https://pirxonrobot.com/pl/kontakt/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Pirxon S.A jest liderem w Polsce jeżeli chodzi o technologie RPA

Najważniejsze wdrożenia

Agata meble , Play, 3wdb, GPEC, Lumileeds,Antal., Sephora 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Innowacyjność


Efektywny i praktyczny


Oczędność w firmie 

Informacje o firmie

Spółka PIRXON obecna jest na rynku od 2004 roku, wcześniej pod nazwą SmartMedia Sp. z o.o. Przez ten czas zdobyła zaufanie ponad 800 klientów, dostarczając autorskie systemy optymalizujące procesy biznesowe.


Jesteśmy pewnym i stabilnym partnerem na rynku,  a ważną częścią naszej działalności są technologie przyszłości. Z sukcesem wdrażamy roboty, które obsługują procesy biznesowe już u kilkudziesięciu klientów z Polski i zagranicy, co czyni z nas lidera robotyzacji w kraju.

Pirxon Robot
Pirxon Robot

PirxonRobot to marka firmy PIRXON SA. Wdraża roboty, zwane cyfrowymi pracownikami, które wykonują za ludzi powtarzalne i żmudne czynności,np. księgowanie faktur, wprowadzanie danych do...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 54

LIDER IT 2019

Mojebiuro24.pl

Mojebiuro24.pl

Opis

Mojebiuro24.pl to system ERP dla biur rachunkowych i przedsiębiorców wspierający równoległą współpracę przedsiębiorcy - biura rachunkowego - organów skarbowych i ZUS.  Modeluje przepływ pracy optymalizując ją pod względem bezpieczeństwa, jakości jak i oszczędności zasobów. 


Właściciele firm równolegle ze swoim biurem rachunkowym korzystają z jednego systemu. Mają możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży oraz  stałego dostępu do danych firmy: wyników sprzedaży, zestawienia kosztów, symulacji podatku, stanów magazynowych, rozrachunków (narzędzia do windykacji, integracje z giełdą długów), analizy zysków jak też do integracji z platfomami e-commerce.


Przedsiębiorca wykorzystując w codziennej pracy narzędzia systemu wyręcza w większości przypadków księgowego wprowadzając dane lub generując określone dokumenty sprzedaży.


Biuro rachunkowe po weryfikacji zapisów i uzupełnieniu danych w prosty sposób udostępnia raporty i deklaracje wybranym organom państwowym, MF, GUS, ZUS.


Integracja z wszystkimi serwisami państwowymi w pełni automatyzuje wszystkie procesy sprawozdawcze przedsiębiorcy.


Z platformy MB24.PL (https://mb24.pl/ ) można korzystać dzięki przeglądarkom internetowym na większości urządzeniach mobilnych i komputerach.  Udostępnia między innymi:


System do zarządzania sprzedażą przez Internet (fakturowanie, CRM, magazyn, integracje commerce)


Księgowość podatkową (rozliczanie PIT i VAT, środki trwałe, wygodne rozliczanie pojazdów, transakcje zagraniczne i różnice kursowe)


- Kadry i płace (generowanie umów, ewidencja czasu pracy, wynagrodzenia, elektroniczne akta osobowe)


- Ubezpieczenia (dokumentacja ZUS, rozliczanie zasiłków, import zwolnień PUE, pełna integracja ZUS)


- Zarządzanie Biurem rachunkowym


- Terminarz zadań


- OCR in cloud


- Funkcje dedykowane pod RODO


- Wysyłkę przypomnień o podatkach, niezapłaconych fakturach, zadaniach do realizacji itp.


Ponadto przedsiębiorca korzystający z systemu ma do dyspozycji funkcje: automatycznego księgowania do odpowiednich ewidencji, monitoring rzetelności klienta - sprawdzanie w giełdach długu, rejestrach BIG, wspólnej pracy na systemie wielu użytkowników z możliwością zdefiniowania uprawnień, sprawdzania kontrahentów w bazie Ministerstwa Finansów - krajowy status VAT, status VAT-UE (system VIES) , nielimitowanej pomocy technicznej.


https://mb24.pl/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Pierwszy i jedyny w Polsce działający w pełni webowo (aplikacja przeglądarkowa) w technologii chmurowej, kompleksowy system łączący pracę przedsiębiorcy i biura rachunkowego. Nie wymaga dodatkowych narzędzi - łączy się bezpośrednio z ZUS i PUE ZUS (pobieranie zwolnień lekarskich) oraz Ministerstwem FInansów. 

Najważniejsze wdrożenia

Udostępnienie aplikacji dla biur rachunkowych (z której jednocześnie mogą korzystać przedsiębiorcy pracując na jednym systemie razem z księgową/księgowym) jako pierwszej na polskim rynku w pełnym modelu saas.


Lista wybranych biur rachunkowych korzystających na co dzień z systemu (lista stworzona w oparciu wysoką aktywność korzystania z usługi) przedstawiona została pod adresem: https://mb24.pl/katalog-biur-rachunkowych


 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1)      KOMPLEKSOWOŚĆ - równoległa praca przedsiębiorcy, biur rachunkowego oraz bezpośredniego połączenia z organami skarbowymi (MF, ZUS) pozwalająca na zwiększenie skuteczności i efektywności współpracy/relacji


2)      MOBILNOŚĆ - pełne webowe rozwiązanie


3) SERWERY W CHMURZE - bezpieczeństwo danych, większe możliwości

Informacje o firmie

Web INnovative Software Sp z o.o. to stabilnie działająca od 2009 roku nowoczesna firma zarządzana poprzez wartości, zaliczana do przedsiębiorstw wysokiego wzrostu HGE (ang. „high growth enterprises”) z uwagi na dynamikę rozwoju - wzrost obrotów z roku na rok od początku istnienia firmy na poziomie 20% i więcej.  Misją Spółki jest wspieranie Polskich przedsiębiorców poprzez udostępnianie nowoczesnych, kompleksowych i profesjoanalnych narzędzi dla biznesu oraz dzielenia się wiedzą. Innowacyjny proces zarządzania firmą (Spółka wpisywana jest na listę organizacji turkusowych; https://wins.pl/) pozwala jej osiągnąć na rynku sukces utrzymując stałe wzrosty (wynik roku 2018 w stosunku do roku 2017 to 30% wzrost).  

Mojebiuro24.pl
Mojebiuro24.pl

Mojebiuro24.pl to system ERP dla biur rachunkowych i przedsiębiorców wspierający równoległą współpracę przedsiębiorcy - biura rachunkowego - organów...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 91

NOMINACJA

Autonomiczne planowanie produkcji oparte o sztuczną inteligencję

Autonomiczne planowanie produkcji oparte o sztuczną inteligencję

Opis

AUTONOMICZNE PLANOWANIE PRODUKCJI OPARTE O SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ


Autonomiczne planowanie produkcji oparte o sztuczną inteligencję jest odpowiedzią na czwartą rewolucję przemysłową - wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji (Artifical Intelligence - AI) w procesie sterowania produkcją. Jest to system uczący się, którego głównym celem jest praktyczne zastosowanie dokonań w dziedzinie sztucznej inteligencji do stworzenia w pełni autonomicznego systemu potrafiącego doskonalić się przy pomocy zgromadzonego doświadczenia (czyli danych) i nabywania na tej podstawie nowej wiedzy.[1]


Autonomiczne planowanie podejmuje na bieżąco decyzje w zakresie zarządzania pracą pracowników, maszyn, zasobów na hali produkcyjnej, pracuje cały czas 365/24/7 i jest zawsze do dyspozycji.


Moduł VENDO.ERP Produkcja opiera się (jak większość dostępnych na rynku systemów ERP) na wykresie Gantta i typowym harmonogramowaniu.


 
[1] Definicja maszynowego uczenia zaczerpnięta z Wikipedii


AUTONOMICZNE PLANOWANIE


Obok tradycyjnego planowania produkcji w VENDO.ERP jest tzw. inteligentne planowanie czyli autonomiczny system podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym! 1. Inteligentne planowanie wykorzystuje mechanizm sztucznej inteligencji (AI) oraz mechanizmy maszynowego uczenia  (Machine Learning).

 2. Podstawowa różnica pomiędzy  planowaniem tradycyjnym od inteligentnego to, że możemy wybrać kilka, a nawet kilkanaście parametrów czyli algorytmów, według których takie inteligentne planowanie działa.

 3. Posiadamy wpływ na to, w jaki sposób algorytmy AI mają się zachowywać i jak system ma je wykorzystać podczas tworzenia harmonogramu planowania produkcji. Możemy ustawić jednocześnie kilkanaście parametrów.

 4. Autonomiczne planowanie korzysta z danych dostępnych w systemie ERP, MES  i przeszukuje według wag, według rozkładu setki, a nawet setki tysięcy różnych, najlepszych możliwych wariantów, przy jednoczesnym eliminowaniu tych najsłabszych.

 5. Reaguje w czasie rzeczywistym - każda zmiana na hali produkcyjnej, daje sygnał, do kolejnego poszukania i dobrania najbardziej optymalnego rozwiązania.

 6. Daje wybór – autonomiczne planowanie zawsze pokazuje różne warianty planu i konkretny wynik poprawy naszego harmonogramu. W zależności od potrzeb może sam podejmować decyzje lub też wskazywać planiście najlepszy wariant możliwy w danym momencie.


Jako autonomiczny system sam podejmuje decyzje w zakresie zarządzania produkcją lecz jeżeli jednak chcesz, aby ostatnie słowo należało do człowieka to jest to możliwe. Inteligentne planowanie będzie wspierało Cię w podejmowaniu najbardziej optymalnej decyzji. System ten zawsze będzie przetwarzał więcej informacji i analizował więcej wariantów niż człowiek, to jego cecha i DNA.


http://www.cfi.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

PORÓWANIE


TRADYCYJNE PLANOWANIEAUTONOMICZNE PLANOWANIE W VENOD.ERPTradycyjny moduł planowania produkcji w systemie ERPWykorzystanie elementów sztucznej inteligencji (AI) w planowaniu produkcji w systemie VENDO.ERP – to system samouczący się!Planowanie oparte o jeden algorytmPlanowanie wykorzystujące kilka a nawet kilkanaście parametrów z różnymi wagamiKażda zmiana oznacza, że plan należy na nowo ustawićKażda zmiana oznacza, że system reaguje natychmiastowo i w tle wprowadza najbardziej optymalny plan produkcjiZmianowa praca planistySystem ten pracuje 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu i przez 24 h/dobęPrzetwarza kilka wariantów wg jednego wskaźnika w długim czasie z możliwością popełnienia błęduPrzetworza X wariantów wg różnych, wcześniej założonych wskaźników, bez popełniania błędów, w bardzo krótkim czasieDziała w momencie uruchomienia zaakceptowanego planuDziała w tle lub na żądanie


Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

PRZEWAGI AUTONOMICZNEGO PLANOWANIA W VENDO.ERP • realna poprawa efektywności planowania produkcji nawet do kilku procent (%)

 • skrócenie czasu produkcji

 • zmniejszenie kosztów produkcji

 • konkretna i realna pomoc dla planisty

 • ten system uczy się na bieżąco Twojej produkcji i podpowiada najlepsze możliwe rozwiązania dzięki temu produkujesz wydajniej

 • pracuje w trybie 365/24/7

 • optymalizacja harmonogramowania planowania produkcji na dużo wyższym poziomie

 • planowanie przy kilku, a nawet kilkunastu parametrach (!)

 • system ten bierze pod uwagę kilkanaście lub kilkadziesiąt różnego rodzaju wskaźników, które mogą mieć różne rozkłady liczenia i różne wagi

 • każda zmiana na produkcji powoduje natychmiastową reakcję ze strony wirtualnego planisty i proponuje najlepszy z możliwych planów po zmianie harmonogramu

 • dzięki uczeniu maszynowemu system bazuje na bieżących i historycznych danych i samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie  planowania, harmonogramowania, jak i modyfikacji przyjętych planów

 • zmienia rolę kadry zarządzającej – nowe obowiązki sprowadzają się do kontrolowania systemu i jego pracy – zaoszczędzony w ten sposób czas, można wykorzystać na działania usprawniające i zmierzające do optymalizacji realizowanych procesów

Informacje o firmie

CFI Systemy Informatyczne to firma konsultingowo-informatyczna. Specjalizuje się w produkcji i wdrażaniu systemów zarządzania klasy ERP.  Pomaga swoim klientom w jeszcze lepszej organizacji pracy, optymalizacji poszczególnych czynności i całych procesów realizowanych w ich przedsiębiorstwach. Doradza w jaki sposób poprawić efektywność wykonywanych działań i jak osiągnąć wyznaczony cel biznesowy. Wynikiem jej pracy jest wartość dodana, mierzalna i widoczna dla klienta korzyść w postaci większej sprzedaży, niższych kosztów, czy wyższej jakości obsługi klienta. Jej podstawowy produkt – VENDO.ERP – to kompleksowe i elastyczne rozwiązanie ERP wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem. Obecnie użytkowane w ponad 500 firmach przez około 10tyś pracowników działów produkcji, sprzedaży, magazynu, księgowości, marketingu czy finansów. VENDO.ERP dedykowane jest przedsiębiorstwom różnych branż, głównie tym, których specyficzne wymagania i potrzeby wykraczają poza możliwości klasycznych rozwiązań.


 

Autonomiczne planowanie produkcji oparte o sztuczną inteligencję
Autonomiczne planowanie produkcji oparte o...

AUTONOMICZNE PLANOWANIE PRODUKCJI OPARTE O SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ Autonomiczne planowanie produkcji oparte o sztuczną inteligencję jest odpowiedzią na czwartą rewolucję przemysłową -...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 9

NOMINACJA

Cloud Computing - rozwiązania w chmurze

3S Cloud2B Backup

3S Cloud2B Backup

Opis

3S Data Center oferuje możliwość zabezpieczenia danych zarówno w jednym z własnych ośrodków data center, jak i w lokalnym środowisku użytkownika (onsite, offsite).


Usługa backupu została zaprojektowana w oparciu o oprogramowanie Veeam – globalnego lidera rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych. Veeam przyznał 3S Data Center, jako pierwszej polskiej firmie, status Platinum Service Provider. Tytuł ten potwierdza bycie liderem rynku, zarówno pod kątem jakości świadczonych usług jak i kompetencji w zakresie obsługi klienta. Status platynowy oznacza także jeszcze bliższą współpracę z Veeam, co dla Klientów przekłada się na większe możliwości w zakresie świadczonego wsparcia technicznego.


Dodatkowo, poza statusem Platinum Service Provider, 3S Data Center została nagrodzona w kategorii Najbardziej aktywny Partner roku w ramach programu Veeam Cloud & Service Provider (Polska) dla Partnera VCSP, który wniósł ogromny wkład w dostarczanie rozwiązań chmurowych w 2018 roku.


Usługa występuje w postaci klasycznego Backup as a Service, lub chmurowej w oparciu o Veeam Cloud Connect. Pozwala tworzyć kopie zapasowe maszyn wirtualnych w bezpiecznej lokalizacji zewnętrznej, bez potrzeby wdrażania odrębnej, złożonej infrastruktury i ponoszenia związanych z nią kosztów. Funkcja Veeam Cloud Connect udostępnia w pełni zintegrowaną, szybką i bezpieczną metodę tworzenia i przywracania kopii zapasowych z chmury.


Usługa 3S Cloud Backup pozwala przechowywać kopie zapasowe maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych oraz stacji roboczych w chmurze Cloud2B realizowanych przez oprogramowanie Veeam. Dane można składować realizując protekcję bezpośrednio do chmury lub jako kolejny zasób docelowy (kopia offsite). Środowisko oparte jest o technologię Veeam Cloud Connect udostępniając w pełni zintegrowaną, szybką i bezpieczną metodę składowania kopii zapasowych natywną dla oprogramowania firmy Veeam Zarządzanie usługą możliwe jest z poziomu centralnego panelu administracyjnego (Web Console) i/lub bezpośrednio z konsoli oprogramowania VEEAM Backup & Replication. Bezpieczeństwo transferowanych danych zapewnione jest przez szyfrowaną transmisję z wykorzystaniem technologii: SSL/TLS, AES-256 oraz zmiennych kluczy.


Klient ma do dyspozycji 2 regiony świadczenia usługi: KAT oraz WAW. Zasoby i ich rozliczanie w ramach regionów są niezależne dając tym samym pełną kontrolę klientowi w zakresie realizacji polityki przechowywania. Klient może realizować backup i restore, kiedy chce oraz skąd chce, w ramach wykupionego limitu zasobów.


Ma również możliwość samodzielnego odtwarzania danych bez udziału inżynierów 3S Data Center (self-service).


Możliwe jest dodatkowe dokupienie do tej usługi opcji anti-ransomware, polegające na włączeniu opcji przechowywania danych w chmurze przez dodatkowy okres czasu pomimo realizacji kasowania danych z poziomu konsoli VBR (np. przez 7 dni). Dane w takiej sytuacji (kasowania danych) przenoszone są tymczasowo poza chmurowe repozytorium klienta tak, aby atakujący nie miał do nich dostępu, chroniąc tym samym przed ryzykiem utraty ostatnich kopii zapasowych przy próbie ataku środowiska klienta.


Usługa 3S Cloud Backup świetnie łączy się z usługą 3S Cloud Disaster Recovery rozszerzając możliwości protekcji o szybkie uruchamianie wirtualnych maszyn z gotowych replik wprost z chmury (DRaaS).


https://cloud2b.pl/pl/91,komponenty/tab-backup.html

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Oferowana przez 3S Data Center usługa pozwala bezpiecznie realizować kopie zapasowe i je odzyskiwać wprost przez Internet lub poprzez dedykowane połączenia WAN, co jest możliwe dzięki elastycznemu łączeniu usług telco z usługami backup i disaster recovery. Klient ma możliwość z skorzystania ochrony swoich kopii zapasowych dodatkowo opcją anti-ransomware, co zwiększa bezpieczeństwo składowania danych. Usługi płynnie łączą się z innymi usługami a w szczególności core’ową usługą Cloud2B - Virtual Data Center, dając ogromny wachlarz dla architektów przy projektowaniu rozwiązania dla biznesu.

Najważniejsze wdrożenia

Integrator biznesowego wsparcia – pierwsze w Polsce „wypychanie” danych offsite do chmury w oparciu o Veeam Cloud Connect, gdzie źródłem są dane pochodzące z platformy Nutanix.


Związek Metropolitalny – realizacja kopii zapasowych i planów disaster recovery wraz z platformą wirtualną rozproszonego geograficznie klastra VMware z Storage Metro Cluster w ramach dwóch ośrodków fizycznych.
Lider branży turystycznej – realizacja kopii zapasowych, archiwizacji i disaster recovery rozproszonych systemów klienta.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- możliwość korzystania z usługi w wariancie self-service lub managed przy wsparciu wykwalifikowanych, certyfikowanych polskich administratorów i architektów grupy 3S


- usługa gotowa do wdrożenia bez inwestycji środków finansowych w dodatkowe zasoby i lokalizacje


- najsilniejsze partnerstwo z Veeam w Polsce i Europie Środkowowschodniej (Platinum Service Provider)

Informacje o firmie

Firma 3S Data Center S.A., należąca do Grupy 3S, jest właścicielem kilku nowoczesnych ośrodków centrum danych w Polsce, a także dostawcą kompleksowych rozwiązań chmurowych dla biznesu, znanych na rynku pod wspólną marką Cloud2B. Rozwiązania te pozwalają na stworzenie środowiska IT, które jeżeli tylko nastąpi taka potrzeba, można elastycznie rozbudowywać z pomocą certyfikowanych inżynierów 3S Data Center.


Spółka posiada jedyny w Polsce klaster, rozproszonych geograficznie 6 centrów przechowywania i przetwarzania danych. Obiekty, połączone siecią światłowodową, są podstawą dla szytych na miarę rozwiązań IT dla firm i instytucji. Dzięki wprowadzeniu na rynek marki Cloud2B – chmury dedykowanej dla biznesu, 3S Data Center tworzy prawdziwie unikalne projekty. Spółka posiada wysoki poziom partnerstwa z takimi dostawcami usług jak Microsoft, Veeam czy VMware) i gwarantuje, że biznes Klienta zawsze optymalnie wykorzysta zastosowania rozwiązań chmurowych.

3S Cloud2B Backup
3S Cloud2B Backup

3S Data Center oferuje możliwość zabezpieczenia danych zarówno w jednym z własnych ośrodków data center, jak i w lokalnym środowisku użytkownika ( onsite, offsite )....

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 81

LIDER IT 2019

OKTAWAVE DATA FLOW - Unikatowy w Polsce system informatyczny pozwalający na strumieniowe przetwarzanie danych Big Data w czasie rzeczywistym.

OKTAWAVE DATA FLOW - Unikatowy w Polsce system informatyczny pozwalający na strumieniowe przetwarzanie danych Big Data w czasie rzeczywistym.

Opis

Oktawave Data Flow (ODF) to gotowe rozwiązanie do przetwarzania danych strumieniowych o dowolnej skali, w czasie rzeczywistym, w modelu cloud computing. Pozwala na przetwarzanie danych pochodzących z wielu źródeł: generatorów danych, inteligentnych liczników. Usługa ta jest dedykowana dla podmiotów, które potrzebują na bieżąco przetwarzać Big Data w celach analitycznych, biznesowych, marketingowych czy sprzedażowych. Skorzystają z niej na przykład firmy analizujące dane ze smart liczników czy centra logistyczne obsługujące duże floty. Dzięki ODF można kontrolować aktualny poziomu smogu, przetwarzać wyniki giełdowe czy monitorować warunki drogowe. Potencjał tego rozwiązania jest bardzo duży również w branży e-commerce. Umożliwia ono bowiem niezwykle dokładną analizę zachowań użytkowników, opartą o ogromne zbiory danych.


https://www.oktawave.com/pl/produkty/przetwarzanie-danych-strumieniowych

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Oktawave Data Flow jest pierwszym rozwiązaniem na świecie, które połączyło trzy elementy: kolektor, proces, emiter. Każdy z nich jest w stanie obsłużyć setki tysięcy zdarzeń w ciągu sekundy. Kolektor udostępnia przyjazny publiczny interfejs HTTPS i odpowiada za przyjmowanie oraz przechowywanie danych wejściowych. Mogą to być różnego rodzaju sensory, mierniki wolumetryczne, liczniki czy aplikacje generujące dane. Moduł procesora odpowiada za pobieranie uporządkowanych danych z kolektora oraz ich bieżące przetwarzanie. Posiada wbudowane mechanizmy autoskalujące, które gwarantują przetwarzanie danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Natychmiast po przetworzeniu dane mogą zostać udostępnione przez REST API lub zapisane w storage'u obiektowym OCS".


Innowacyjność Oktawave Data Flow: 1. Unikalna na polskim rynku złożona analityka strumieniowa, o od teraz w zasięgu każdej firmy, również z sektora MŚP.

 2. Gotowa platforma przetwarzania danych w modelu PaaS, skracająca  time-to-market. Zapewniająca szybkość i niezawodność procesu analizowania danych oraz pełną kontrolę i efektywność kosztową.

 3. Zaawansowane mechanizmy szyfrowania (Format Preserved Encryption) umożliwiają proste i szybkie wdrożenie szyfrowania danych w systemach IT bez ich głębokiej przebudowy (np. bazy danych kart kredytowych, NIP, PESEL mogą zostać zaszyfrowane w taki sposób aby utrzymać zgodność formatu.

 4. Maksymalne bezpieczeństwo danych dzięki ułatwionemu zarządzanie kluczami szyfrującym. Funkcjonalność Hadrware Security Module w chmurze.

 5. Możliwość uruchomienia kompletnego systemu w ciągu kilkunastu minut, na żądanie.

 6. Brak konieczności angażowania programistów, możliwość tworzenia własnych algorytmów do przetwarzania danych, w tym API. 

Najważniejsze wdrożenia

Trwają wdrożenia w jednostkach administracji publicznej. Ze względu na poufność nie możemy podać nazw podmiotów wdrażających ODF.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- Analityka Big Data w czasie rzeczywistym


- Wysoka efektywność kosztowa


- Dostęp do innowacji technologicznych wcześniej niedostępnych dla MŚP

Informacje o firmie

Oktawave to polska platforma publicznej chmury obliczeniowej, dostarczająca rozwiązania multicloud dla cyfrowego biznesu. Zapewnia pełne wsparcie w migracji i zarządzaniu publiczną chmurą obliczeniową. Udostępnia własną certyfikowaną infrastrukturę (IaaS). Pomaga wdrażać i utrzymywać rozwiązania globalnych dostawców chmury (AWS, Azure). Specjalizuje się w optymalizacji kosztów infrastruktury IT.Oktawave dysponuje trzema centrami danych Tier 3, zlokalizowanymi na terenie Polski. Posiada certyfikat bezpieczeństwa ISO/IEC 27001 i spełnia normę CSA STAR, regulującą bezpieczeństwo danych w chmurze. Współpracuje z zaufanymi dostawcami rozwiązań technologicznych i chmurowych – VMware, Red Hat, Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, Parallels Plesk.

OKTAWAVE DATA FLOW - Unikatowy w Polsce system informatyczny pozwalający na strumieniowe przetwarzanie danych Big Data w czasie rzeczywistym.
OKTAWAVE DATA FLOW - Unikatowy w Polsce system...

Oktawave Data Flow (ODF) to gotowe rozwiązanie do przetwarzania danych strumieniowych o dowolnej skali, w czasie rzeczywistym, w modelu cloud computing. Pozwala na przetwarzanie danych...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 57

NOMINACJA

GardensERP CloudBasic

GardensERP CloudBasic

Opis

System GardensERP CloudBasic to tak naprawdę jedyne na polskim rynku rozwiązanie w chmurze z możliwością dostosowywania funkcjonalności i wprowadzania indywidualnych modyfikacji dla indywidualnych potrzeb klienta. To wszystko dzięki Zintegrowanemu środowisku rozwoju zapewniającemu ciągły rozwój funkcjonalności.
Gardens Software jako jedyny producent dostarcza zintegrowane środowisko rozwoju dedykowane jednocześnie dla konfiguracji on-premise jak i modeli chmurowych SaaS i IaaS.


W systemie GardensERP CloudBasic  wprowadzane są dowolne i indywidualne modyfikacje dla klienta. Jest to możliwe i proste tylko wtedy kiedy dostawca usługi posiada zintegrowane środowisko rozwoju zapewniające przechowywanie repozytorium obiektów aplikacji wewnątrz właściwej dla danego klienta bazie danych.


Cienki klient w środowisku chmurowym pracuje na dowolnym urządzeniu mobilnym i może łączyć się z serwerem aplikacyjnym widocznym jako Web Apps w chmurze Azure (model SaaS). Rozwój czyli dowolna rozbudowa lub zmiana funkcjonalności odbywa się w jednym środowisku zintegrowanym bezpośrednio w bazie danych repozytorium serwera aplikacji. Po zmianie w jednym miejscu od razu mamy efekt na wszystkich warstwach systemu. Zmiana działania jest widoczna zarówno przy użyciu grubego klienta jak i cienkich klientów w systemach Windows, Android, MacOS , ale także w dowolnej przeglądarce internetowej.


http://chmuraerp.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Zaawansowane systemy ERP posiadają Zintegrowane środowisko rozwoju, aby zapewnić ciągły rozwój funkcjonalności systemu bez wielkiego narzutu kosztów. Generalnie na rynku jest bardzo mało technologii rozwoju tego typu przeznaczonych dla rozwiązań 3 -warstwowych dedykowanych dla pracy w chmurze. Większość systemów ERP dostarczanych w chmurze czyni to za pomocą sztucznie stworzonej 3-ej warstwy jaką jest RDP, która jest znacznie droższa w eksploatacji ponieważ wymaga modelu IaaS.


Okazuje się, że z pośród rodzimych systemów ERP na polskim rynku jedynym środowiskiem Zintegrowanym zapewniającym ciągły rozwój zarówno w architekturze 3 warstwowej dla chmury w modelu SaaS i w architekturze 2 warstwowej (z udziałem RDP ) w modelu IaaS jest system GardensERP CloudBasic z nowoczesną Technologią rozwoju GardensAM®.

Najważniejsze wdrożenia

Wdrożenia na polskim rynku w obszarze usług reklamy i poligrafii oraz na rynku skandynawskim w branży medycznej. Z racji umów NDA nie możemy podać nazw Klientów.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Wielowariantowość instalacji – system spina w sobie wszystkie dane i ewidencje obecne w przedsiębiorstwie wykorzystując różne formy dostępu do danych zarówno w sensie ich wprowadzania jak i udostępniania, czy to  w formie aplikacji desktop na stanowiskach wewnątrz przedsiębiorstwa, czy w formie aplikacji mobilnej dostępnej na smartfonach przedstawicieli handlowych i serwisantów lub w formie aplikacji tabletowej pracowników magazynu czy produkcji.


GardensERP CloudBasic posiada możliwości konfiguracji hybrydowych, czyli centralną bazę danych i wiele form dostępu zarówno przy użyciu grubego klienta bezpośrednio łączącego się do bazy danych jak i klientów cienkich nie wymagających szybkiego łącza.


3-warstwowa nowoczesna Technologia rozwoju GardensAM® zapewniająca rozwój aplikacji zarówno dla konfiguracji 2 warstwowej (baza danych<->gruby klient) lub 3 warstwowej (baza danych<-> serwer aplikacyjny<->cienki klient ).


Tak więc system GardensERP umożliwia dowolną konfigurację sprzedaży oprogramowania w modelach SaaS, IaaS, PaaS lub on-premise .Nasi klienci wraz z systemem GardensERP CloudBasic otrzymują zintegrowane środowisko rozwoju dedykowane jednocześnie dla konfiguracji on-opremise jaki i modeli SaaS i IaaS zapewniające przechowywanie repozytorium obiektów aplikacji wewnątrz właściwej dla danego klienta bazie danych.


Bezpieczeństwo danych – możliwość instalacji danych, w tym danych finansowych lokalnie powierzając opiekę Gardens Software jako dostawcy systemu , który weźmie odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

Informacje o firmie

Firma Gardens-Software jest liderem w dziedzinie technologii ERP. Od początku prowadzi wspólnie z uczelniami prace badawczo-rozwojowe, których efektem jest najbardziej zaawansowany technologicznie produkt.


Jesteśmy producentem oprogramowania klasy ERP, zajmujemy się tworzeniem i rozwojem nowoczesnego zintegrowanego środowiska rozwoju (IDE) GardensAM®, które jest zawarte wewnątrz systemu ERP.  Korzystając z wieloletniego doświadczenia w rozwijaniu i wdrażaniu systemów klasy ERP, Gardens-Software stworzył 5 rodzajów rozwiązań dostosowanych do potrzeb Klientów: system Gardens ERP, Rozwiązania dedykowane, Rozwiązania hybrydowe oraz system Gardens Basic i GardensERP CloudBasic.


Nasza historia obejmuje blisko 250 projektów wdrożeniowych przeprowadzonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą. Opracowaliśmy rozwiązania programowe dedykowane dla wielu konkretnych branż i zastosowań. Wspomagamy przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą hurtową i sieciową, dostarczamy wymiernych korzyści firmom świadczącym usługi konstrukcyjne i serwisowe. Projektujemy różnorodne rozwiązania modeli procesów produkcyjnych za pomocą bazowego obszaru MES (Manufacturing Execution System), wspieramy branżę e-commerce, świadczymy również usługi dla firm z branży gastronomicznej, firm usługowych, agencji reklamowych czy też instytucji medycznych. Rozwiązujemy różnorodne problemy Klientów niekorporacyjnych związane z zarządzaniem złożonymi procesami, jak na przykład zarządzanie instytucjami kultury czy systemy przeznaczone do obsługi branż wyspecjalizowanych, gdzie dedykujemy rozwiązania hybrydowe.

GardensERP CloudBasic
GardensERP CloudBasic

System GardensERP CloudBasic to tak naprawdę jedyne na polskim rynku rozwiązanie w chmurze z możliwością dostosowywania funkcjonalności i wprowadzania indywidualnych modyfikacji dla...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 9

NOMINACJA

Computer&Equipment Technology

Monitor Interaktywny Newline VN

Monitor Interaktywny Newline VN

Opis

Monitor interaktywny Newline VN inspiruje do współpracy i efektywnej komunikacji. Wyróżnia się doskonałą jakością wyświetlanego obrazu w rozdzielczości 4K, zwiększoną wytrzymałością oraz niespotykaną dotychczas precyzją dotyku, osiągniętą dzięki najnowszej technologii Optical Bonding. Innowacyjność Optical Bonding polega na zespoleniu ekranu monitora z szybą hartowaną i tym samym eliminacji pustej przestrzeni między nimi. Wpływa to na redukcję odbicia światła, zmniejszenie efektu paralaksy (wspaniała jakość obrazu)  oraz zwiększenie wytrzymałości urządzenia przy jednoczesnej redukcji ciężaru całego monitora (cieńsza szyba przy zwiększonej odporność na uszkodzenia). Zapewnia maksymalizację kątów widzenia (178 stopni) oraz wyjątkową precyzję dotyku – wrażenie pisania bezpośrednio na ekranie monitora. Obejrzyj film prezentujący możliwości Optical Bonding.


W monitorach interaktywnych Newline VN postawiono na intuicyjną obsługę na niespotykanym dotychczas poziomie. Newline połączył funkcjonalność technologii dotykowej z możliwościami m.in. MS Office 365 i 2019 oraz Windows Ink. Dzięki temu połączeniu użytkownik w najbardziej naturalny sposób pracuje z plikami pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), PDF, stronami internetowymi, a nawet filmami (możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanym filmie). Zastosowanie zaawansowanej technologii Rozpoznawania Obiektowego pozwala na automatyczne identyfikowanie narzędzi pisarskich i rozpoznawanie gestów oraz wykonanie odpowiedniej czynności (takiej jak pisanie, przemieszczanie się po dokumencie i wymazywanie) bez konieczności wybierania funkcji z menu. Funkcje te są kompatybilne z Windows 10 i nie wymagają specjalnego oprogramowania. Filmy prezentujące możliwości Windows Ink można obejrzeć na naszym kanale YouTube.


Monitor Newline VN jest wyposażony również w tzw. dynamiczne porty USB, dzięki czemu może on pełnić rolę huba USB, czyli udostępniać innym komputerom podłączone do niego urządzenia peryferyjne za pomocą jednej wtyczki. Urządzenia, dla których zabrakło gniazd USB w komputerze, wystarczy podłączyć do monitora.


Praca z monitorem Newline VN nie jest zastrzeżone dla jednego użytkownika.  Dzięki 20 punktom dotyku nad dokumentem może pracować kilka osób jednocześnie nanosząc swoje pomysły, uwagi i poprawki.


Monitor posiada zainstalowany system operacyjny Android. Dzięki temu wiele funkcjonalności jest dostępnych bez podłączania komputera – np. dostęp do przeglądarki internetowej, przeglądanie dokumentów czy funkcja tablicy interaktywnej. Personalizowany interfejs umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy źródłami sygnału i wygodny dostęp do ulubionych aplikacji.


Newline VN to nie tylko urządzenie. Jego możliwości, komfort pracy oraz  skuteczną komunikację online wspiera  dedykowane oprogramowanie - Newline Cast, Newline Broadcast oraz Display Management. Oprogramowanie zapewnia bezprzewodową dwukierunkową komunikację między monitorem a dowolnym urządzeniem. Umożliwia także prowadzenie prezentacji online nawet dla 200 użytkowników znajdujących się w różnych lokalizacjach.


Display Management umożliwia zdalne zarządzanie grupą monitorów. Usprawnia obsługę techniczną – administrator systemu może wprowadzać zmiany masowo na wszystkich urządzeniach z dowolnej lokalizacji.  


Monitor Newline VN jest laureatem Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Odznaczenie, przyznane podczas tegorocznych targów EDUTEC, wyróżnia produkty, które są unikatowe w swojej klasie, wykonane ze znakomitej jakości materiałów i wytworzone w oparciu o najwyższej klasy technologie.


Monitory dotykowe z serii VN dostępne są w trzech wersjach: o przekątnej 65” (TT-6518VN), 75” (TT-7518VN) oraz 86” (TT-8618VN).


https://agraf-it.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Monitor Newline VN, ze względu na stopień zaawansowania technologicznego, osiągnął pozycję lidera w swoim segmencie cenowym. Optical Bonding, stosowany w produktach Newline już od 2017 roku, jest światową innowacją, która nadaje monitorom Newline parametry niedostępne w konkurencyjnych urządzeniach. Zastosowanie Optical Bonding, czyli wypełnienie przestrzeni między ekranem a szybą hartowaną, pozwala na:


a)       redukcję odbicia światła,


b)      maksymalizację kątów widzenia (178 stopni),


c)       zmniejszenie efektu paralaksy,


d)      większą precyzję dotyku,


e)      zwiększenie wytrzymałość urządzenia przy jednoczesnej redukcji ciężaru całego monitora.


Dzięki zespoleniu można zamontować cieńszą szybę zabezpieczającą (2 mm zamiast standardowych 4 mm) przy podwyższonych parametrach wytrzymałościowych w stosunku do powszechnie stosowanej technologii. Sprawia to, że monitor jest lżejszy i cieńszy niż standardowe modele – co znacznie ułatwia jego montaż oraz transport sprzętu, a dodatkowo nadaje mu subtelniejszy i bardziej elegancki wygląd.


Film (https://www.youtube.com/watch?v=KSDRKwYvXuE) prezentuje różnicę w jakości obrazu między monitorami Newline VN, a modelami mniej zaawansowanymi technologicznie. Eliminacja odstępu między szybą zabezpieczającą a rzeczywistym ekranem monitora zwiększa precyzję dotyku i likwiduje efekt odstępu między koniuszkiem palca a treścią na ekranie – co również przedstawione zostało na filmie.


Efektywna współpraca jest wspierana także przez pozostałe zaawansowane funkcjonalności. Rozpoznawanie obiektowe pozwala na intuicyjną obsługę plików MS Office (Word, Excel, PowerPoint) i PDF – monitor identyfikuje rodzaj pisaka i gesty oraz wykonuje odpowiadającą mu czynność (pisanie, przemieszczanie się po dokumencie, wymazywanie, a także powiększanie czy pomniejszanie), bez konieczności przełączania funkcji w panelu narzędziowym.


Wyjątkowy komfort podczas korzystania z urządzenia został osiągnięty również dzięki zastosowaniu dynamicznych portów USB. Użytkownik może uzyskać dostęp do wszystkich urządzeń podłączonych do monitora za pośrednictwem jednej wtyczki.


Zaawansowanie technologiczne monitorów interaktywnych Newline VN zapewnia użytkownikom komfort oraz intuicyjność obsługi, których nie oferują konkurencyjne produkty.

Najważniejsze wdrożenia

Monitory interaktywne Newline VN zostały docenione przez przedstawicieli wielu, różnorodnych branż - w gronie naszych klientów są m.in. Funk International Polska sp. z o.o. oraz Synerise S.A.


Ze względu na swoje funkcjonalności Newline VN są z powodzeniem wykorzystywane także w edukacji. Zapraszamy do zapoznania z rekomendacją Szkoły Podstawowej nr 100 w Warszawie.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

OPTICAL BONDING


Jest to światowa innowacja technologiczna wykorzystywana w monitorach marki Newline. Polega na trwałym zespoleniu szyby hartowanej z ekranem monitora. Zapewnia wyrazisty obraz doskonałej jakości, szeroki kąt widzenia (178 stopni), niespotykaną dotąd w monitorach interaktywnych precyzję dotyku oraz wpływa na znaczną poprawę jego wytrzymałości, a tym samym bezpieczeństwo.


Wyjątkowa jakość obrazu monitorów Newline jest m.in. wynikiem redukcji załamania światła. W urządzeniach nie wyposażonych w Optical Bonding występują co najmniej trzy różne współczynniki załamania światła i to w efekcie tworzy trzy różne odbicia pogarszając jakość obrazu. W monitorach Newline, dzięki zespoleniu elementów, światło odbija się tylko od jednej, zewnętrznej powierzchni.


W drugą stronę działa to podobnie - światło emitowane z panelu LCD w tradycyjnym monitorze musi przeniknąć przez szczelinę powietrzną i szybę chroniącą ekran zanim nasz wzrok je zarejestruje. Obraz traci na jakości, ponieważ pusta przestrzeń i szyba posiadają różne współczynniki refrakcji.


Technologia Optical Bonding, łącząc elementy, eliminuje pustą przestrzeń, dzięki czemu obraz nie załamuje się – co zapewnia niespotykaną w innych monitorach precyzję dotyku. Pusty obszar pomiędzy szybą hartowaną a panelem LCD może stworzyć mylne wrażenie przemieszczania się obrazu w zależności od kąta patrzenia.


Optical Bonding zwiększa fizyczną wytrzymałość ekranu przenosząc drgania lub wstrząsy z pojedynczego elementu na całość podzespołu. W monitorach można zastosować cieńszą szybę zabezpieczającą bez utraty wytrzymałości sprzętu, co wpływa na zmniejszenie ciężaru całego urządzenia.


Obejrzyj film prezentujący możliwości Optical Bonding.


WINDOWS INK


Zastosowanie zaawansowanej technologii Rozpoznawania Obiektowego pozwala na automatyczne identyfikowanie gestów takich jak pisanie, powiększanie, przemieszczanie się po dokumencie i wymazywanie. Funkcje te są kompatybilne z Windows 10 oraz Windows Ink i nie wymagają specjalnego oprogramowania. Możliwości te wykorzystamy podczas spotkań lub konferencji, skupiając uwagę uczestników na prezentacji oraz oszczędzając czas. Technologia nie wymaga  aktywnych pisaków. Działanie Windows Ink można zobaczyć na naszym kanale na YouTube.


DYNAMICZNE PORTY USB


Monitory Newline VN są wyposażone również w tzw. dynamiczne porty USB, dzięki czemu mogą pełnić rolę huba USB, czyli udostępniać innym komputerom podłączone do nich urządzenia peryferyjne za pomocą jednej wtyczki. Taki typ portów USB współpracuje z każdym systemem, dzięki temu podłączone do monitora urządzenia zewnętrzne są dostępne dla komputera OPS, podłączonego laptopa czy wbudowanego Androida. 

Informacje o firmie

Firma Agraf to uznany dystrybutor systemów interaktywnych. W naszej ofercie znajdują się m.in. wysokiej klasy monitory interaktywne, systemy do wideokonferencji i współpracy zdalnej oraz elektroniczne systemy do odpowiedzi. Wspieramy przedsiębiorców w poprawie zaangażowania ich pracowników, prowadzeniu efektywnej komunikacji – szczególnie w rozproszonych zespołach – oraz optymalizacji pracy i kosztów.


Jesteśmy krajowym dystrybutorem marek Newline, Globisens i Turning Technologies. W swojej ponad 30-letniej historii wyspecjalizowaliśmy się we wprowadzaniu światowych trendów technologicznych na krajowy rynek. Współpracujemy z ogólnopolską siecią autoryzowanych dealerów, zapewniając im pełne wsparcie: szkolenia, pomoc techniczną, serwis i marketing, a co najważniejsze służąc wiedzą i fachowym doradztwem w doborze optymalnych rozwiązań. Więcej informacji nt. firmy: www.agraf-it.pl.

Monitor Interaktywny Newline VN
Monitor Interaktywny Newline VN

Monitor interaktywny Newline VN inspiruje do współpracy i efektywnej komunikacji. Wyróżnia się doskonałą jakością wyświetlanego obrazu w rozdzielczości 4K, zwiększoną...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 90

LIDER IT 2019

Marka Hyperbook

Marka Hyperbook

Opis

Hyperbook to polska firma zajmująca się produkcją laptopów stworzona przez ekspertów z pasją. Budujemy laptopy na zamówienie, co odróżnia nas od pozostałych firm tego typu na rynku. Tworzone przez nas produkty są w 100% zgodne z oczekiwaniami klientów. Główną cechą Hyperbook, która odróżnia nas od konkurencji, jest wsłuchiwanie się we wszelkie potrzeby i oczekiwania klientów tak, aby byli oni maksymalnie zadowoleni z zamówionych laptopów.


Każdy, kto zamawia laptop Hyperbook, zyskuje gwarancję, że będzie mógł sam zdecydować o doborze komponentów. Wszystko to za sprawą konfiguratora, który znajduje się na naszej stronie internetowej. Dzięki niemu w bardzo łatwy sposób można stworzyć swój wymarzony podręczny komputer zgodny z naszymi oczekiwaniami. Wśród komponentów, które można skomponować zgodnie ze swoimi potrzebami, można wymienić chociażby obudowę laptopa, ilość pamięci, moduły sieci bezprzewodowej, rodzaj karty graficznej czy procesora. Specjaliści Hyperbook są również w stanie zwiększyć wydajność układu chłodzenia czy przygotować specjalną grafikę na klapie laptopa.


W Hyperbook można zamówić laptop spełniający potrzeby każdego – zaopatrują się u nas gracze, graficy, montażyści, programiści oraz biznesmeni. Wszyscy ci klienci są zgodni: Hyperbook jako jedyna firma na polskim rynku tak efektywnie wsłuchuje się w potrzeby klientów. Wyjątkowo dobra opinia laptopów Hyperbook wynika również z faktu wyposażenia ich w niezwykle szybkie dyski SSD oraz desktopowe procesory i karty graficzne – to sprawia, że są one bardzo wydajne.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty – w Hyperbook każdy z pewnością znajdzie laptop, który spełni jego oczekiwania. Nasz sklep oferuje również Państwu specjalną gwarancję Hyperbook Premium – mogą z niej korzystać zarówno klienci indywidualni jak i klienci biznesowi. W ramach gwarancji uzyskuje się dożywotnie wsparcie techniczne, dzięki któremu można rozwiązać dokuczliwe problemy ze sprzętem bez wychodzenia z domu. Na życzenie klientów jesteśmy również w stanie dostarczyć sprzęt zastępczy na czas naprawy urządzeń.


http://www.hyperbook.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Możliwość doboru konfiguracji odpowiedniej do swoich potrzeb i wizualne dostosowanie sprzętu do wymagań klienta jest niespotykane na polskim rynku komputerów przenośnych. 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Możliwość doboru konfiguracji sprzętowej dostosowanej do potrzeb Klienta.


2. Możliwość dostosowania wyglądu laptopa do swoich potrzeb.


3. Sprzęt przed wydaniem do Klienta przechodzi serię testów technicznych pozwalających na wyeliminowanie nawet najmniejszych wad przed dostarczeniem do użytkownika.

Informacje o firmie

Hyperbook to polski producent laptopów - inny niż wszyscy pozostali na polskim rynku. Posiadamy


laptopy do gier, które jesteśmy w stanie dopasować do potrzeb każdego gracza. To klient decyduje o


wyborze karty graficznej, procesora czy o ilości potrzebnej pamięci RAM. Budujemy laptopy od zera


na zamówienie! Elastyczność oraz wsłuchiwanie się w potrzeby klientów to to, czego zazdroszczą


nam pozostali producenci komputerów przenośnych. Laptopy gamingowe to nasza specjalność –


potwierdza to duża liczba usatysfakcjonowanych klientów. A laptopy dla graczy to nie wszystko –


posiadamy również sprzęt dla grafików, programistów oraz fotografów. To, co odróżnia nas od


konkurencyjnych firm, to najlepszy stosunek jakości do ceny.

Marka Hyperbook
Marka Hyperbook

Hyperbook to polska firma zajmująca się produkcją laptopów stworzona przez ekspertów z pasją. Budujemy laptopy na zamówienie, co odróżnia nas od pozostałych...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 79

NOMINACJA

TERRA MOBILE 360-11V2

TERRA MOBILE 360-11V2

Opis

Do konkursu zgłaszamy laptop TERRA MOBILE 360-11V2.
Urządzenie mobilne z klawiaturą pracujące jako laptop, z jednoczesną możliwością obrócenia klawiatury o 360 stopni i zamiany urządzenia w tablet. Ma on 11 calowy ekran dotykowy z zintegrowanym z obudową rysikiem. Urządzenie ponadto posiada parametry: procesor Celeron, dysk SSD 128GB, pamięć RAM 4GB, obrotową kamerę, system Windows 10 PRO. Co ważne odnośnie systemu to fakt, że jako producent współpracujemy z firmą Microsoft przy programie Shape The Future i możemy zaoferować tańsze licencje systemu dla edukacji. To urzadzenie w całości dedykujemy głównie sektorowi edukacyjnemu, a to dlatego, że posiada ono w zestawie dodatkowe akcesoria wspierające naukę: czujnik temperatury oraz nakładkę na kamerę typu mikroskop. Poza akcesoriami urządzenie wyposażone jest fabrycznie w system do zarządzania, dzięki temu można łatwo skonfigurować całą pracownię, oraz dedykowane oprogramowanie edukacyjne do przeprowadzania eksperymentów i pomiarów. Istotną cechą urządzenia jest jego bateria, dzięki której można pracować do 9 godzin, oraz wytrzymałość. Urządzenie stworzono zgodnie z normą IP5x, dzięki temu jest odporne na wstrząsny, upuszczenie czy zachlapanie. Wzmocniona konstrukcja pozwala na eksploatację w długim okresie i różnych warunkach.


https://b2b.wortmann.de/pl-pl/product/aa_terra_mobile_nb/nl1220580/notebooki.aspx

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Wyposażenie w dodatkowe akcesoria dla edukacji jak czujnik temperatury, nakładka typu mikroskop. Dedykowany soft dla edukacji, w tym możliwości zakupu z tańszymi licencjami systemu Windows. Wzmocniona konstrukcja zgodna z normą IP5. Obrotowy ekran z zintegrowanym rysikiem. Wszystko w jednym urządzeniu.

Najważniejsze wdrożenia

Głównie edukacja, biznes oraz pojedyncze rozwiązania dla użytkowników domowych. Model sprawdzony w projektach prowadzonych przez nas na terenie całej Europy, bardzo dużo rozwiązań w kraju macierzystym – Niemczech. Obecnie w Polsce mamy sporo partnerów promujących to rozwiązanie, kilka wdrożeń w Polsce już za nami.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1)     EDUKACJA – rozwiązanie dedykowane dla szkół, wgrany soft wspierający naukę oraz dołączone akcesoria laboratoryjne (mikroskop, czujnik temperatury), oraz dostep do tańszych licencji Windows zgodnie z programem Shape The Future.


2)     WYTRZYMAŁOŚĆ – wzmocniona konstrukcja zgodnie z normą IP5, odporny na wstrząsy, zachlapanie, upadek i długą eksploatację (do 9h na baterii)


3)     JAKOŚĆ – rozwiązanie stworzone z wysokiej jakości podzespołów, konstrukcja z obrotową klawiaturą i dotykowym ekranem, dająca duży komfort pracy 

Informacje o firmie
Wortmann AG jest dystrybutorem oraz producentem sprzętu IT. Produkujemy rozwiązania komputerowe pod marką – TERRA. W naszym portfolio są między innymi komputery PC, serwery, monitory oraz urządzenia mobilne. Posiadamy ponad 30 letnie doświadczenie w branży. Centrala firmy znajduje się w Niemczech, ale mamy też oddziały w całej Europie, w tym od 4 lat biuro w Polsce.


TERRA MOBILE 360-11V2
TERRA MOBILE 360-11V2

Do konkursu zgłaszamy laptop TERRA MOBILE 360-11V2. Urządzenie mobilne z klawiaturą pracujące jako laptop, z jednoczesną możliwością obrócenia klawiatury o 360 stopni i zamiany...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 8

NOMINACJA

Data Center Leader - centrum danych

System okablowania strukturalnego AIM FUTURE-PATCH TKM wraz z oprogramowaniem DCIM PATCH MANAGER

System okablowania strukturalnego AIM FUTURE-PATCH TKM wraz z oprogramowaniem DCIM PATCH MANAGER

Opis

Rozwiązanie AIM FUTURE-PATCH® produkowane przez TKM GmbH to  system okablowania strukturalnego w wersji zarządzalnej, które bazuje na technologii RFID. System składa się z analizatora RCU (kontrolera szafy), inteligentnych paneli krosowych w wersji miedzianej i światłowodowej lub mieszanej, kabli krosowych oraz oprogramowania do zarządzania i wizualizacji PATCH MANAGER. Oprogramowanie holenderskiej firmy Patchamanager B.V. umożliwia wykonanie całkowitego projektu infrastruktury w formacie 3D, zarządzania elementami pasywnymi, aktywnymi oraz innymi systemami opartymi na protokole SNMP. Program w znacznym stopniu upraszcza administrowanie siecią poprzez takie funkcje jak zlecanie zadań dla pracowników (np. przepięcie kabli krosowych w serwerowni znajdującej się w innej lokalizacji), inwentaryzacja czy generowanie automatycznych raportów.


https://hscabling.pl/tkm---system-zarzadzalny


https://hscabling.pl/patch-manager


https://hscabling.pl/tkm---system-zarzadzalny

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Istnieje na rynku wiele systemów okablowania strukturalnego opartego na standardowych elementach. Firma TKM, jako fizyczny producent, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i to do niego dostosowuje swoje produkty. Dzięki możliwości stworzenia urządzenia od podstaw, z uwzględnieniem warunków czy budżetu inwestycji, firma TKM plasuje się dużo wyżej w rankingach niż inni dostawcy.  Co więcej, rozwiązania marki TKM GmbH oraz Patchamanager B.V. mogą być zintegrowane z niemal każdym systemem dzięki czemu umożliwiają rozbudowę czy modernizację istniejącej już infrastruktury sieciowej poprawiający tym samym jej jakość oraz wydajność. 

Najważniejsze wdrożenia


 1. Deutsche Bahn AG (DB)  niemieckie przedsiębiorstwo kolejowe i logistyczne – wdrożenie systemu AIM FUTURE PATCH TKM (112.000 portów zarządzalnych)

 2. Okablowanie strukturalne marki TKM zostało użyte do budowy jednej z największych serwerowni w sektorze wojskowym w Polsce (z uwagi na niejawność postępowania nie możemy podać nazwy inwestycji)

 3. Z oprogramowania DCIM PATCH MANAGER korzystają takie firmy jak NASA, Vodafone (operator sieci komórkowej), Valve (amerykański producent gier komputerowych oraz właściciel platformy dystrybucji sieci STEAM)

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Rozwiązania sprzętowe marki TKM oraz Patchamanager  zapewniają:


- zarządzanie infrastrukturą pasywną, aktywną oraz integrację ze wszystkimi systemami opartymi na protokole SNMP,


- bezpieczeństwo sieci IT dzięki dokumentacji on-line, zwiększoną wydajność pracowników IT


- uniwersalność w każdej sytuacji oraz możliwość dostosowania do indywidulanych wymagań użytkownika 

Informacje o firmie

HSC Sp. z o.o to dostawca rozwiązań sprzętowych i softwarowych służących do budowy i utrzymania serwerowni, Data Center i infrastruktury teleinformatycznej. Pomagamy w tworzeniu koncepcji oraz przygotowaniu dokumentacji projektowej, wspomagając tym samym zarówno projektantów, wykonawców jak i użytkowników końcowych.


W swojej ofercie posiadamy zaawansowane rozwiązania okablowaniania miedzianego oraz światłowodowego niemieckiej marki TKM, której jesteśmy wyłącznym partnerem w Polsce. Współpracujemy również z producentem oprogramowania zarządzającego DCIM, firmą Patchmanager B.V. z siedzibą w Holandii.

System okablowania strukturalnego AIM FUTURE-PATCH TKM wraz z oprogramowaniem DCIM PATCH MANAGER
System okablowania strukturalnego AIM...

Rozwiązanie AIM FUTURE-PATCH® produkowane przez TKM GmbH to  system okablowania strukturalnego w wersji zarządzalnej, które bazuje na technologii RFID. System składa...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 21

LIDER IT 2019

Galaxy VS

Galaxy VS

Opis

Galaxy™ VS to nowy, kompaktowy i gotowy do współdziałania z rozwiązaniami EcoStruxure™ trójfazowy zasilacz UPS, który w innowacyjny sposób chroni przedsiębiorstwo przed przestojami.


https://www.se.com/pl/pl/work/products/product-launch/galaxy-vs/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

• Nowe i opatentowane hybrydowe rozwiązania techniczne. Tryb podwójnej konwersji zapewnia sprawność sięgającą 97% — nawet w trybie pełnej ochrony na każdym poziomie obciążenia.
• Modularna architektura gwarancją maksymalnej dostępności Newralgiczne komponenty systemu skonstruowano w postaci modułów, tak aby były odporne na awarie i umożliwiały szybką naprawę.
• Sprawność na poziomie 99% w trybie ECOnversion. Opatentowany tryb ECOnversion™ zapewnia szybki zwrot z inwestycji (w ciągu zaledwie dwóch lat).
• Kompaktowa konstrukcja. Dzięki rozwiązaniom technicznym o dużej gęstości i pełnemu dostępowi serwisowemu od przodu zasilacz Galaxy VS zajmuje niewiele miejsca i doskonale sprawdza się w niedużych centrach przetwarzania danych.
• Gotowość do współdziałania z rozwiązaniami EcoStruxure. Oferowana przez nas otwarta, działająca w chmurze platforma umożliwia bezproblemową integrację i adaptację w przyszłości.

Najważniejsze wdrożenia

Aplikacje teleinformatyczne oraz komercyjne budynki biurowe

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Bardzo niski poziom strat energii podczas jej przetwarzania – 3% dla trybu podwójnej konwersji, 1% dla opatentowanego trybu ECOnversion


Krótki czas naprawy wynikający z konstrukcji modułowej


Możliwość zastosowania akumulatorów litowo-jonowych

Informacje o firmie

Schneider Electric jest liderem cyfrowej transformacji w zarządzaniu energią i automatyce, w budownictwie komercyjnym i mieszkaniowym, centrach danych, obiektach infrastrukturalnych, energetyce oraz przemyśle. Firma obsługuje klientów w ponad 100 krajach, będąc wiodącym dostawcą w obszarze rozdziału energii średniego i niskiego napięcia, zasilania gwarantowanego oraz automatyki. Dostarcza produkty oraz zintegrowane i efektywne rozwiązania, obejmujące systemy zasilania, sterowania oraz oprogramowanie.


Schneider Electric współpracuje z szeroką społecznością Partnerów, Integratorów oraz Deweloperów w oparciu o swoją otwartą platformę technologiczną, dostarczając sterowanie w czasie rzeczywistym i efektywność operacyjną. Wierzymy, że Schneider Electric to wspaniała firma dzięki wspaniałym ludziom i partnerom, którzy ją tworzą. Nasze zaangażowanie w innowacyjność, różnorodność oraz zrównoważony rozwój zapewnia niezawodny dostęp do energii każdemu, w każdym miejscu i w każdym momencie naszego życia. Nazywamy to Life Is On. www.se.com/pl

Galaxy VS
Galaxy VS

Galaxy™ VS to nowy, kompaktowy i gotowy do współdziałania z rozwiązaniami EcoStruxure™ trójfazowy zasilacz UPS, który w innowacyjny sposób chroni...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 22

NOMINACJA

E-commerce Innovation - rozwiązania dla handlu internetowego

Rozpoznawanie obrazów dla e-commerce

Rozpoznawanie obrazów dla e-commerce

Opis

Silnik rekomendacji oparty o rozpoznawanie obrazów – to pierwsza i jedyna tego typu usługa w Polsce, która pozwala na dostarczenie nowej jakości rekomendacji dla użytkowników e-commerce. System wykorzystuje algorytm, który porównuje ze sobą zdjęcia wszystkich produktów w sklepie, jednocześnie analizując stopień ich podobieństwa. Następnie pokazuje najbardziej trafne propozycje klientowi.


 


Jeśli ktoś ogląda czarne spodnie 7/8, system pokaże mu wszystkie inne, podobnie wyglądające spodnie z całego asortymentu sklepu – zaczynając od tych o najbardziej zbliżonym kroju i kolorze. Technologia wykorzystuje możliwość analizy samego obrazu, dzięki czemu nie musi brać pod uwagę meta-danych. W ten sposób staje się w pełni niezależna od opisowych atrybutów produktów, które często bywają nieprecyzyjne lub niedokładne.


 


Dzięki oparciu rekomendacji o rozpoznawanie obrazów, użytkownik łatwiej znajdzie to, czego szuka. Sam proces wyszukiwania pośród tysięcy produktów staje się prostszy i przyjemniejszy, a to zwiększa szansę na finalizację zakupów w sklepie.


http://www.samito.co

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Kupujemy wzrokiem. Dlatego w e-commerce najlepiej sprawdzają się działania marketingowe wykorzystujące zdjęcia produktów.


Na rynku dostępne są silniki rekomendacji, które podpowiadają klientom, co kupili lub oglądali inni użytkownicy. Jednak w porównaniu do tego typu silników, opartych o mechanizm collaborative filtering oraz pokazywaniu losowych produktów – dzięki silnikowi SAMITO opartemu na rozpoznawaniu obrazów uzyskujemy ponad dwukrotnie wyższy wskaźnik konwersji kliknięcia/zamówienia (statystyki wewnętrzne SAMITO/SaveCart dla sklepów z branży fashion).


Do tej pory precyzyjne rekomendacje bazujące na rozpoznawaniu obrazów były dostępne jedynie dla największych światowych graczy. SAMITO jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła rozpoznawanie obrazów dla e-commerce do swojej oferty.

Najważniejsze wdrożenia

Butik Latika – sklep z modnymi ubraniami dla kobiet o bardzo dużym asortymencie


- uruchomienie widgetu rekomendacji opartego na rozpoznawaniu obrazów


- po wejściu na kartę produktu pod spodem pojawiają się produkty podobne, które bardzo ułatwiają wyszukiwanie


- przez 3 miesiące działania kampanii odnotowaliśmy 4 506 transakcji na 99 200 kliknięć – konwersja na poziomie 5%


- wzrost efektywności silnika rekomendacji z 3% w porównaniu do silnika typu „inni kupili również”

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- prawie 8% wskaźnik konwersji, w porównaniu do ok. 3,2% dla silników typu „inni oglądali również” (statystyki wewnętrzne SAMITO/SaveCart dla sklepów z branży fashion)


- innowacyjność technologii na polskim rynku (pierwsza firma oferująca takie rozwiązanie)


- precyzyjność rekomendacji połączona z bardzo prostym wdrożeniem i wysoką wartością dla klienta

Informacje o firmie

SAMITO to kompleksowe rozwiązania customer experience, które zwiększają sprzedaż w e-commerce. System wykorzystuje narzędzia marketing automation, sales intelligence, technologię rozpoznawania obrazów oraz zaawansowaną analitykę opartą na big data, żeby angażować, inspirować i zachęcać do zakupów klientów e-sklepów.


 


SAMITO personalizuje kampanie marketingowe, pozwalając na dotarcie do klientów z właściwym komunikatem, we właściwym miejscu i czasie. Buduje relacje dzięki indywidualnemu podejściu, w oparciu o zaawansowaną analizę behawioralną. Skraca ścieżkę zakupową poprzez technologię rozpoznawania obrazów i visual search. Oszczędza czas, dzięki pełnej automatyzacji oraz wsparciu działu optymalizacji.

Rozpoznawanie obrazów dla e-commerce
Rozpoznawanie obrazów dla e-commerce

Silnik rekomendacji oparty o rozpoznawanie obrazów – to pierwsza i jedyna tego typu usługa w Polsce, która pozwala na dostarczenie nowej jakości rekomendacji dla...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 69

LIDER IT 2019

2ClickShop - Platforma e-Commerce obejmująca integralne obszary B2B, B2C, CMS, PIM, blog, inspiracje, Marketing Automation, e-mail Marketing

2ClickShop - Platforma e-Commerce obejmująca integralne obszary B2B, B2C, CMS, PIM, blog, inspiracje, Marketing Automation, e-mail Marketing

Opis

2ClickShop to platforma e-Commerce łącząca sprzedaż B2C/B2B automatyzująca sprzedaż omnichannel.


Platforma e-Commerce 2ClickShop łączy w jednym panelu, funkcjonalności systemów:


-           e-Commerce B2C,


-           e-Commerce B2B,


-           marketing automation,


-           PIM - system zarządzania informacją o produkcie,


-           CMS - system zarządzania treścią,


-           e-mail marketing system.


W oparciu o Platformę 2ClickShop, która jest wysoce skalowalnym i elastycznym rozwiązaniem dla dużych i średnich projektów e-Commerce, wdrażane są dedykowane Systemy i Platformy e-Commerce B2B i B2C. Platforma e-Commerce zintegrowana jest z systemami klasy ERP oraz z większością popularnych programów magazynowo-handlowych w trybie Real-Time Data Exchange.


Dzięki zastosowanym technologiom, następuje automatyzacja sprzedaży wielokanałowej oraz usprawnienie procesów związanych z efektywnym funkcjonowaniem e-biznesu. Kompletna platforma 2ClickShop posiada w sobie integralne mechanizmy m.in. marketingowe, które pozwalają na istotne zwiększenie konwersji w sklepach internetowych oraz w platformach B2B.


Wśród klientów 2ClickShop znajdują się takie marki jak NeoNail, BIZUU, Alfa Elektro, Nowa Elektro, Meblik, Gabriella, Pati i Maks, Świat AGD, Digital24, iSprzęt.


http://www.2click.pl/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Innowacyjność rozwiązania 2ClickShop polega na połączeniu dotychczasowych funkcjonalności naszej platformy e-Commerce z wewnętrznymi mechanizmami B2B, B2C, CMS, PIM, blog, inspiracje, Marketing Automation, e-mail Marketing w jednym systemie i w jednym panelu. Dzięki integralności tych mechanizmów w jednym systemie osiągnęliśmy znaczącą przewagę w ich skuteczności nad konkurencyjnymi systemami e-commerce, które w celu realizacji tych funkcji muszą być zintegrowane z zewnętrznymi rozwiązaniami w takim zakresie, jaki przewiduje dana integracja.


 


Integralność tych obszarów (B2B, B2C, CMS, PIM, blog, inspiracje, Marketing Automation, e-mail Marketing) wraz z wymianą danych w czasie rzeczywistym z systemami ERP, eliminuje konieczność integracji, zapewniając stały dostęp do pełnego zestawu danych (zachowania użytkowników, zawartość koszyka, historia zamówień, przebieg transakcji, saldo rozliczeń, itd.), co przekłada się na większe możliwości automatycznego i spersonalizowanego oddziaływania na użytkownika.


W konsekwencji powoduje to zwiększenie konwersji zakupowej oraz wartości koszyka, które dla każdego e-Commerce są kluczowymi czynnikami skuteczności platformy. 1. Integralność obszarów i funkcjonalności B2B, B2C, CMS, PIM, blog, inspiracje, Marketing Automation i e-mail marketing w jednym systemie e-Commerce.

 2. Wymiana danych z systemami ERP w czasie rzeczywistym

Automatyzacja sprzedaży wielokanałowej (Omnichannel)

Najważniejsze wdrożenia

Gabriella.pl - Platforma B2C/B2B


Platforma e-commerce Gabriella.pl obsługuje sprzedaż detaliczną i hurtową w ponad 50 krajach. Zaprojektowana oraz kompleksowo wdrożona platforma e-commerce, która oprócz realizowania funkcji sprzedażowej dedykowanej klientom B2B i B2C, w równym stopniu realizuje funkcję wizerunkową. W serwisie gabriella.pl zaimplementowane zostało rozwiązanie, które łączy w sobie funkcjonalności skierowane do klientów indywidualnych oraz zaawansowany system zamówień, dedykowany dla klientów biznesowych i partnerów z całego świata.  Zobacz więcej: https://2click.pl/case-studies/gabriella.html


Neonail.pl - Sklep internetowy B2C


Neonail to jedna z wiodących międzynarodowych firm w kategorii stylizacji i pielęgnacji paznokci. Wdrożona platforma e-commerce wspiera realizację założonej strategii rozwoju marki neonail w omnichannel. Witryna marki stanowi narzędzie sprzedaży online, komunikacji wizerunkowej z klientkami, wsparcia dla sieci sprzedaży własnej, franczyzowej oraz salonów kosmetycznych.


Zobacz więcej: https://2click.pl/case-studies/neonail.html


Nowa Elektro- Platforma B2C/B2B


Nowa Elektro to jedna z czołowych ogólnopolskich sieci 30 hurtowni elektrycznych w kraju. Realizacja projektu obejmowała kreację serwisu wizerunkowego firmy oraz opracowanie dedykowanego Systemu Zamówień B2B, zintegrowanego z Systemem ERP firmy Softlab poprzez pośrednią bazę wymiany danych. Platforma łączy w sobie obsługę klientów biznesowych, detalicznych przy jednoczesnym współdzieleniu strefy poradnikowej oraz inspiracyjnej. Ze względu na potężną bazę produktową ponad 180 000 SKU, zastosowano zaawansowaną wyszukiwarkę opartą na Apache Solr. Zobacz więcej: https://2click.pl/case-studies/nowaelektro.html


iSprzet.pl- Platforma  B2C/B2B


iSprzęt.pl jest międzynarodową firmą składającą się z entuzjastów branży e-commerce z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej i przemysłowej. iSprzet.pl to dedykowane rozwiązanie eCommerce wraz z serwisem wizerunkowym, blogiem i strefą inspiracji, oferujące sprzęt dla przemysłu, górnictwa, budownictwa i geodezji oraz dla klientów poszukujących najwyższej jakości narzędzi.  Zobacz więcej: https://2click.pl/case-studies/isprzet.html


Szczegółowe case studies wymienionych realizacji: https://2click.pl/case-studies/

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 1. Integralność obszarów i funkcjonalności B2B, B2C, CMS, PIM, blog, inspiracje, Marketing Automation i e-mail marketing w jednym systemie e-Commerce.

 2. Wymiana danych z systemami ERP w czasie rzeczywistym

 3. Automatyzacja sprzedaży wielokanałowej (Omnichannel)

Informacje o firmie

Producentem platformy e-Commerce 2ClickShop jest Trol Intermedia sp. z o.o. sp.k., którą tworzy 50 osobowy zespół specjalistów e-commerce, analizujących potrzeby i wymagania biznesowe z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki oferowanych produktów i zachowań klientów w celu rekomendowania najlepszych rozwiązań. Firma powstała w 1994 roku i wstępnie specjalizowała się we wdrożeniach systemów ERP oraz systemów fiskalnych dla MŚP. W 2000 roku poszerzyła zakres swojej działalności o szeroko rozumiane usługi internetowe. W 2002 roku zapadła decyzja o ukierunkowaniu działalności firmy na e-Commerce oraz e-Administracji. Wtedy to powstała marka 2Click, w ramach której rozwijane są dwie platformy: platforma eCommerce 2ClickShop oraz platforma do tworzenia i zarządzania portalami 2ClickPortal. 

2ClickShop - Platforma e-Commerce obejmująca integralne obszary B2B, B2C, CMS, PIM, blog, inspiracje, Marketing Automation, e-mail Marketing
2ClickShop - Platforma e-Commerce obejmująca...

2ClickShop to platforma e-Commerce łącząca sprzedaż B2C/B2B automatyzująca sprzedaż omnichannel. Platforma e-Commerce 2ClickShop łączy w jednym panelu, funkcjonalności...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 74

NOMINACJA

Integracja Kreatora Dokrates.pl z platformami e-commerce

Integracja Kreatora Dokrates.pl z platformami e-commerce

Opis

Dokrates.pl - kreator umów i regulaminów to innowacyjne narzędzie typu LegalTech, pozwalające na zautomatyzowanie procesu opracowywania prostych dokumentów prawnych. Od 2015 roku skorzystało z niego już blisko 10 tys. Klientów (w tym ok. 6 tys. w integracjach). W ramach naszych działań w zakresie automatyzacji prawa oraz chęci ułatwienia sprzedawcom dostosowania sklepów internetowych do obowiązujących przepisów (w szczególności poprzez umieszczenie w nich regulaminu i zgodnej z RODO polityki prywatności), Dokrates został zintegrowany z dużymi platformami e-commerce (w tym z jedną z najpopularniejszych w Polsce platformą – Shoper, na której Dokrates funkcjonuje w modelu white label). Model API umożliwia integrację z dowolną platformą, a jego podstawową zaletą jest brak konieczności opuszczania serwisu przez użytkowników i możliwość zarządzania sklepem oraz dokumentami prawnymi w nim dostępnymi w ramach tego samego systemu. Korzystanie z Kreatora odbywa się z poziomu panelu Merchanta, dzięki czemu cały proces jest nieskomplikowany i intuicyjny. Dokrates automatycznie pobiera część niezbędnych informacji z bazy integratora oraz różnych ogólnodostępnych baz danych typu OpenData w celu zminimalizowania angażowania użytkownika. Brakujące informacje Merchant uzupełnia poprzez krótki formularz, który następnie przesyłany jest w tle do Dokratesa w celu weryfikacji i wygenerowania dokumentów. W rezultacie, gotowe dokumenty są dostępne wewnątrz panelu Merchanta i automatycznie publikowane na stronie sklepu. Ponadto, Kreator stale monitoruje wygenerowaną wersję dokumentu, dzięki czemu – w przypadku dostępności nowszej wersji – Dokrates wyśle powiadomienie do klienta oraz zaoferuje pełną aktualizację dokumentów za pomocą jednego kliknięcia.  


https://dokrates.pl/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Integracje Dokratesa z platformami sprzedażowymi są jedyną tego typu współpracą na polskim rynku, która umożliwia zautomatyzowane stworzenie i utrzymywanie regulaminu oraz polityki prywatności z poziomu panelu sprzedawcy na platformie e-commerce, dzięki czemu sprzedawca internetowy ma wszystko w jednym miejscu. Dokumenty nie muszą być ręcznie implementowane na stronie – publikacje wygenerowanych regulaminów i polityk oraz ich aktualizacje dokonywane są w automatyczny i szybki sposób. Sprzedawca korzystający z Dokratesa nie musi sam pilnować zmian w prawie w celu dostosowywania regulaminu lub polityki prywatności – czuwa nad tym zespół prawników Legal Geek. Płacąc abonament sprzedawca nie ponosi żadnych dodatkowych (nieznanych mu wcześniej) opłat związanych z aktualizacją dokumentów. 

Najważniejsze wdrożenia

- Shoper (pod nazwą Shoper Regulaminy)
- Home.pl

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- Szybkość generowania dokumentów,


- Brak konieczności opuszczania panelu sprzedawcy na platformie e-commerce,


- Automatyczna publikacja oraz aktualizacje dokumentów, za którą stoi zespół prawników kancelarii specjalizującej się w e-commerce.

Informacje o firmie

Legal Geek jest nowoczesną firmą prawniczą, której usługi dedykowane są e-commerce, IT , startupom oraz podmiotom z branży FinTech. Poza indywidualną, wyspecjalizowaną obsługą prawną prowadzimy jako jedni z pierwszych w Polsce działania w zakresie automatyzacji prawa, czego przejawem jest nasz kreator dokumentów i regulaminów Dokrates.pl. Naszą misją jest dostarczanie profesjonalnej obsługi prawnej w sposób przystępny i zrozumiały. Jesteśmy dostępni dla Klientów, nastawieni na współpracę i rozumiemy trudne realia prowadzenia nowoczesnego biznesu. Nie tworzymy problemów - rozwiązujemy je.

Integracja Kreatora Dokrates.pl z platformami e-commerce
Integracja Kreatora Dokrates.pl z platformami...

Dokrates.pl - kreator umów i regulaminów to innowacyjne narzędzie typu LegalTech, pozwalające na zautomatyzowanie procesu opracowywania prostych dokumentów prawnych....

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 60

NOMINACJA

SAREhub, narzędzie do marketing automation

SAREhub, narzędzie do marketing automation

Opis

SAREhub to narzędzie do marketing automation, które odzyskuje porzucone koszyki, generuje ruch na stronie i pomaga przekształcać anonimowego użytkownika (takiego, którego adresu e-mail nie posiadamy w bazie) w klienta, co w konsekwencji przekłada się na wzrost sprzedaży i optymalizację kosztów prowadzenia kampanii.


System w jednym miejscu zbiera i analizuje dane o użytkownikach, dlatego pozwala na prowadzenie z nimi zintegrowanej, personalizowanej i wielokanałowej komunikacji w czasie rzeczywistym. SAREhub umożliwia komunikację w modelu omnichannel. Dzięki marketing automation możliwa jest realizacja takich kampanii, jak: komunikacja z anonimowymi użytkownikami, odzyskiwanie porzuconych koszyków, lead scoring, lead nurturing, segmentacja bazy danych.


Wybrane funkcje SAREhub, które angażują klientów przed zakupem: • Komunikacja z anonimowym użytkownikiem – wysyłanie e-maili na podstawie historii przeglądanych wcześniej produktów.

 • Powiadomienia web-push offline.

 • Odzyskiwanie utraconych koszyków.

 • Alerty dla działu sprzedaży w czasie rzeczywistym, np. gdy klient przegląda konkretną ofertę na stronie. Umożliwiają natychmiastowy kontakt.

 • Spersonalizowane strony www – dopasowanie wyświetlanych elementów witryny www (banery) do preferencji klienta.

 • Lead nurturing.


Wybrane funkcje SAREhub, które angażują klientów po zakupie: • Cross-selling i up-selling – propozycja produktu czy usługi komplementarnej lub o tym samym zastosowaniu, jednak wyższej cenie.

 • Rekomendacje – kampanie rekomendujące produkty na podstawie historii zakupowej użytkowników.


Pomiar zaangażowania klienta (lead scoring) i dostosowanie działań na każdym etapie cyklu życia klienta.


http://www.sarehub.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Innowacyjność rozwiązania SAREhub przejawia się m.in. w możliwości prowadzenia wielokanałowej komunikacji z anonimowymi użytkownikami, czyli takimi, których adresu e-mail nie posiadamy w swojej bazie. Dzięki temu możliwa jest konwersja nieznanych internautów w klientów. Dodatkowym, innowacyjnym wyróżnikiem systemu są kwotowe raporty z odzyskiwanych koszyków – dzięki nim dokładnie wiemy, jaką sumę udało nam się odzyskać poprzez kampanie koszykowe.


SAREhub to jedyna na rynku platforma, za pomocą której e-sklepy w szybki sposób dokonają analizy przyczyny porzuceń koszyków zakupowych (dzięki raportom dotyczącym etapu porzuconego koszyka – zarówno w odniesieniu do konkretnych profili odbiorców, jak i globalnie). Jednocześnie system umożliwia prowadzenie komunikacji personalizowanej pod kątem etapu porzucenia koszyka zakupowego.


Wybrane rozwiązania SAREhub dla e-commerce:
- Tworzenie i automatyzacja spersonalizowanych wiadomości w różnych kanałach komunikacji na każdym etapie zakupu.


- Prowadzenie klienta po ścieżce zakupowej od momentu pierwszego kontaktu z nim aż do finalizacji zakupu.
- Reagowanie na aktywności klienta w czasie rzeczywistym.
- Automatyzacja sprzedaży w schemacie omnichannel (sprzedaż wielokanałowa).

Najważniejsze wdrożenia

Do tej pory system SAREhub z sukcesem został wdrożony m.in. w firmach:
Deni Cler (DCG S.A.), Taranko, HIPP.


HIPP

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- Personalizowana komunikacja mailingowa z anonimowymi użytkownikami (takimi, których adresu e-mail nie posiadamy w swojej bazie), umożliwiająca konwersję nieznanych internautów w klientów.


- Szeroka personalizacja powiadomień web-push: od indywidualizacji pod względem ścieżki i zaangażowania klienta w proces zakupowy, przez personalizację behawioralną, aż po imienną czy produktową (pod względem nazwy, ceny czy innych cech produktu).


- Analiza etapu porzuconego koszyka – zarówno w odniesieniu do konkretnych profili odbiorców, jak i globalnie (wszystkich łącznie). To pozwola na optymalizację e-sklepu i prowadzenie komunikacji personalizowanej pod kątem etapu porzucenia koszyka zakupowego.

Informacje o firmie

Spółkę SARE S.A. wyróżnia technologia i zaawansowane narzędzia, służące rozwijaniu i udostępnianiu klientom B2B nowoczesnych i dedykowanych rozwiązań IT, znajdujących zastosowanie przede wszystkim w obszarze wsparcia sprzedaży, komunikacji i marketingu. Dzięki autorskiemu oprogramowaniu SARE S.A. ma wpływ na poprawę jakości komunikacji marketingowej firm, która prowadzi do wzrostu sprzedaży, bądź budowania relacji z klientem. Wiodącym produktem firmy SARE jest SARESystem – służący do prowadzenia precyzyjnie targetowanej komunikacji w kanałach e-mail i mobile, a także system SAREhub, który w jednym miejscu zbiera oraz analizuje dane o użytkownikach, skąd wygodnie można podejmować zintegrowane i wielokanałowe działania komunikacyjne. Połączenie obu systemów wpływa na poprawę jakości komunikacji w modelu omnichannel i realizację kampanii takich, jak odzyskiwanie porzuconych koszyków, rekomendacje produktowe i wiele innych, które mają za zadanie wyraźne zwiększanie sprzedaży u klientów Spółki. Dzięki pokaźnemu zespołowi programistów i autorskim rozwiązaniom, Spółka SARE tworzy niestandardowe projekty szyte na miarę indywidualnych potrzeb klientów, dzięki którym wzrasta efektywność działań we wdrażanych przedsięwzięciach digital marketingowych. Spółka wielokrotnie otrzymała Nagrodę Deloitte Technology Fast 50 i Deloitte Technology Fast 500, a także uzyskała tytuł Gazeli Biznesu, Orła Innowacji oraz następujące wyróżnienia: Golden Arrow w kategorii e-mail marketing i wyróżnienie Bloomberg Businessweek Polska za najlepsze usługi dla biznesu.

SAREhub, narzędzie do marketing automation
SAREhub, narzędzie do marketing automation

SAREhub to narzędzie do marketing automation, które odzyskuje porzucone koszyki, generuje ruch na stronie i pomaga przekształcać anonimowego użytkownika (takiego, którego...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 56

BoomBox by TestArmy

BoomBox by TestArmy

Opis

BoomBox by Testarmy to składająca się z 3 modułów usługa subskrypcyjna, dzięki której właściciel nawet niewielkiego sklepu internetowego jest w stanie szybko zbadać wydajność swojego serwisu (w każdej chwili), poznać stan swoich zabezpieczeń i stale monitorować stan witryn.


Pierwszy moduł to Rapid Performance Testing - innowacyjny i bardzo szybki, powtarzalny test wydajności, wykonywany w ciągu zaledwie 22 godzin. Test wykrywa problemy z kluczową funkcjonalnością serwisu oraz pozwala określić wydajność jego podstawowych aspektów (m. in. budowę aplikacji web, architekturę systemu czy konfigurację API) na 8 poziomach obciążenia. W całym procesie uczestniczy zespół deweloperski klienta, dzięki czemu może na bieżąco analizować znalezione problemy i samodzielnie przeprowadzić retesty dzięki udostępnionym skryptom testowym.


Drugi moduł to skaner bezpieczeństwa Nessus, dostosowany bezpośrednio do produktu klienta . Wykrywa podatności systemu/ aplikacji czy sklepu internetowego, dając bazę pod bardziej zaawansowane testy penetracyjne. Skaner wskazuje obszary, na których powinni się skupić specjaliści cyberbezpieczeństwa i daje wgląd w bezpieczeństwo wewnętrznej sieci klienta.


Trzeci moduł to autorski monitoring serwisu www - Anomalyst. Monitoruje serwis w określonych iteracjach czasowych, bazując na kilku  wyznacznikach (m. in. screenshot, ping i  dane z konsoli przeglądarki). W razie wykrycia anomalii natychmiast powiadamia klienta i jego zespół IT w wybrany sposób (SMS, email, wiadomość głosowa). Pozwala błyskawicznie reagować na awarie serwerów, ataki typu DoS czy konsekwencje źle przeprowadzonych zmian na serwisie. 


https://testarmy.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

BoomBox to jedyne rozwiązanie na rynku cechujące się taką dostępnością i uniwersalnością. Niska cena, dopasowanie do potrzeb klienta i bardzo szybka implementacja, sprawiają, że może z niego skorzystać absolutnie każda platforma, otrzymując w ten sposób wgląd w aspekty wydajności i bezpieczeństwa. Jednorazowa konfiguracja umożliwia stałe monitorowanie wyżej wymienionych aspektów i przeprowadzanie retestów przez klienta, dzięki czemu może samodzielnie weryfikować wprowadzone poprawki i dalsze zmiany. 

Najważniejsze wdrożenia

Aspekt bezpieczeństwa i podpisane z klientami NDA nie pozwalają nam wymienić nazw klientów. 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Wielopoziomowe, uniwersalne rozwiązanie przynoszące natychmiastowe korzyści - Rapid Performance Testing pozwala na bardzo szybkie zwiększenie wydajności serwisu, co przekłada się na niemal natychmiastowy wzrost ilości klientów, zmniejszenie współczynnika odrzuceń i porzuceń oraz ma korzystny wpływ na pozycję w SERP. Skaner bezpieczeństwa wskazuje krytyczne podatności i jest pierwszym krokiem do zadbania o bezpieczeństwo serwisu. Anomalyst umożliwia natychmiastową reakcję w razie awarii serwisu dzięki czemu pozwala zachować ciągłość dostarczania usługi.


Dostępność dla każdego - niska cena, dopasowanie do aspektów wchodzących w skład każdego serwisu i jednoczesna dedykowana konfiguracja, sprawiają, że z BoomBox może skorzystać absolutnie każdy.


Szybkość implementacji - BoomBox może zostać wdrożony nawet w 4 dni.

Informacje o firmie

TestArmy Group S.A. to weterani w dziedzinie zapewnienia jakości w rozwoju oprogramowania. Przez ponad 7 lat na rynku zrealizowaliśmy ponad 500 udanych projektów dla ponad 130 klientów. Wierzymy, że dbałość o jakość produktów naszych klientów powinna opierać się na ich potrzebach, wewnętrznej wizji i polityce firmy. Dlatego naszym zadaniem jest pomoc w tworzeniu bezpiecznego i funkcjonalnego produktu cyfrowego poprzez indywidualne rozwiązania. Nasze usługi można podzielić na 4 główne grupy: Cyberbezpieczeństwo, QA, Wydajność i Automatyzacja oraz szkolenia.

BoomBox by TestArmy
BoomBox by TestArmy

BoomBox by Testarmy to składająca się z 3 modułów usługa subskrypcyjna, dzięki której właściciel nawet niewielkiego sklepu internetowego jest w stanie szybko zbadać...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 6

sky-shop.pl oprogramowanie sklepów internetowych

sky-shop.pl oprogramowanie sklepów internetowych

Opis

Sky-Shop to w pełni autorskie oprogramowanie typu SaaS dla sklepów internetowych, stworzone od podstaw w 2009 roku przez Przemysława Matogę, znanego jako autora popularnego skryptu phpBB by Przemo, z którego niegdyś korzystało ponad 20 tysięcy forów internetowych w Polsce. Integracje z systemami zewnętrznymi, zaawansowane funkcje i innowacyjne rozwiązania sprawiają, że Sky-Shop to coś więcej niż sklep internetowy. To kompletne narzędzie umożliwiające prowadzenie i obsługę wielokanałowej sprzedaży online. Wprowadzane przez nas innowacje obejmują nie tylko usprawnienia techniczne, ale przede wszystkim - dodatkowe funkcjonalności wychodzące naprzeciw zgłaszanym przez naszych klientów potrzebom, czyniąc ze Sky-Shop kompleksowe oprogramowanie do prowadzenia sklepu internetowego i sprzedaży online.


W ciągu 10 lat obecności na rynku e-commerce z oprogramowania Sky-Shop.pl skorzystało ponad 20 000 klientów, zakładając sklepy z różnorodnych branż. 


http://WWW.SKY-SHOP.PL

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Codziennie pracujemy nad wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku e-commerce. Co wyróżnia Sky-Shop.pl od konkurencji? 1. AUTOMATYCZNE INTEGRACJE Z HURTOWNIAMI - wbudowany automatyczny moduł pozwalający połączyć sklep internetowy z dowolną hurtownią czy producentem. Dzięki niemu możliwe jest automatyczne pobranie setek, a nawet tysięcy produktów bezpośrednio do sklepu wraz z cenami, nazwami, opisami czy stanami magazynowymi. Na uwagę zasługują unikalne na rynku funkcje integratora - możliwość powiązania kategorii pomiędzy sklepem i hurtownią, mapowanie zdublowanycjh nazw, ustawianie narzutów i reguł marż na ceny zakupu z hurtowni oraz  filtrowanie pobieranych produktów według wybranych kryteriów (np. producentów). Obecnie w Sky-Shop dostępnych jest ponad 230 zintegrowanych hurtowni z różnorodnych branż (w tym dropshippingowych), a ich lista wciąż rośnie.

 2. KREATOR SZABLONU SKLEPU - w odróżnieniu od konkurencyjnych platform nie proponujemy naszym Klientom gotowych szablonów, ale narzędzie umożliwiające zbudowanie wyglądu sklepu na zasadzie drag&drop. Wystarczy wybrać moduły z listy i ustawić je w preferowanej kolejności. To szybki i intuicyjny sposób, aby dostosować sklep do swoich wymagań.

 3. BRAMKA PŁATNICZA SKY-PAY - szybkie płatności to podstawa w sklepie internetowym. Z myślą o wygodzie transakcji stworzyliśmy autorską bramkę płatniczą Sky-Pay. Bramka obsługuje wszystkie najpopularniejsze metody płatności: automatyczne płatności w bankach, BLIK oraz z wykorzystaniem kart płatniczych. Nie ma konieczności podpisywania umowy, aktywacja następuje w ciągu 48 godzin, a prowizje zaczynają się już od 1,69% wartości transakcji!

Najważniejsze wdrożenia

Jako oprogramowanie działające w modelu SaaS nie przeprowadzamy typowych wdrożeń sklepów internetowych. Do tej pory z naszej platformy skorzystało ponad 20 tysięcy sprzedawców, zakładając sklepy z różnorodnych branż: fashion, motoryzacyjnej, beauty, zabawkarskiej, gastronomicznej, meblarskiej, sportowej i wielu innych.


Przykładowi klienci Sky-Shop:


-          Media-Tech.eu


-          OutletWatch.pl


-          Gastroprofit.pl


-          Profigeo.pl

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

DOSKONAŁA OBSŁUGA KLIENTA - w Sky-Shop dbamy o najwyższy standard obsługi naszych Klientów. Pomagamy zarówno w początkowej konfiguracji oprogramowania, jak i później, wspierając sklepy w rozwoju i odpowiadając na pojawiające się pytania. Monitorujemy działanie sklepów na Sky-Shop 24h na dobę, dzięki czemu nasi Klienci mogą czuć się bezpieczni.


WSPARCIE DLA DROPSHIPPINGU - Oprogramowanie Sky-Shop jest w pełni przystosowane do sprzedaży w popularnym modelu logistycznym, jakim jest dropshipping. Zawiera wszystkie niezbędne funkcje umożliwiające obsługę zamówień dropshippigowych, do których należą:


-          Zaawansowane integracje z hurtowniami dropshippingowymi,


-          Automatyzacja procesów obsługi sprzedaży,


-          Dwukierunkowa integracja z Allegro,


-          Integracje z marketplace'ami i porównywarkami cen,


-          Integracje z kurierami i bramkami płatności,


-          Wbudowany system mini-księgowości,


-          Sklep na Facebooku,


-          ...i wiele innych!


KOMPLETNE NARZĘDZIE UMOŻLIWIAJĄCE SPRZEDAŻ ONLINE ORAZ OBSŁUGĘ ZAMÓWIEŃ - Sky-Shop.pl to coś więcej niż sklep internetowy. To zaawansowana platforma sprzedażowa pozwalająca z jednego miejsca obsługiwać zamówienia spływające z różnych kanałów powiązanych ze sklepem (np. Allegro, porównywarek cen, portalu eBay, czy innych sklepów). Panel administracyjny umożliwia w niezwykle intuicyjny i wydajny sposób zarządzać nawet dużą ilością zamówień, co oszczędza czas i znacznie zwiększa komfort i efektywność codziennej pracy. 

Informacje o firmie

 


Firma SIEF-IT powstała w 2009 roku. Wtedy też narodził się pomysł na stworzenie oprogramowania, które pozwoli każdemu w prosty sposób założyć własny sklep internetowy i zacząć sprzedawać przez Internet. Już od 10 lat nasz zespół rozwija platformę o innowacyjne funkcje, pomagając przedsiębiorcom budować dochodowe e-biznesy.


Firma SIEF-IT powstała w 2009 roku. Wtedy też narodził się pomysł na stworzenie oprogramowania, które pozwoli każdemu w prosty sposób założyć własny sklep internetowy i zacząć sprzedawać przez Internet. Już od 10 lat nasz zespół rozwija platformę o innowacyjne funkcje, pomagając przedsiębiorcom budować dochodowe e-biznesy.sky-shop.pl oprogramowanie sklepów internetowych
sky-shop.pl oprogramowanie sklepów internetowych

Sky-Shop to w pełni autorskie oprogramowanie typu SaaS dla sklepów internetowych , stworzone od podstaw w 2009 roku przez Przemysława Matogę, znanego jako autora popularnego...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 5

ERP Trends - systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa

wFirma.pl

wFirma.pl

Opis

wFirma.pl to system ERP dla mikro i mśp wspierający przedsiębiorcę w prowadzeniu biznesu. System łączy narzędzia wspomagające firmę w codziennych czynnościach i obowiązkach - dokumentowaniu sprzedaży, prowadzeniu księgowości - wykonywaniu rozliczeń podatkowych i ZUS, prowadzeniu gospodarki magazynowej jak i zarządzaniu zasobami ludzkimi (w tym rozliczanie kadr, płac i ubezpieczeń). Produkt wfirma.pl umożliwia m.in:


- FAKTUROWANIE  (kontrola płatności i miękka windykacja, faktury w językach i walucie obcej, faktury automatyczne, fiskalizacja sprzedaży, unijny format faktury zgodny z Open Peppol)


- CRM (zarządzanie kontaktami, sprzedaż i ustawienia cen pod klienta, możliwość tworzenia zadań i projektów, elektroniczne archiwum dokumentów, rozliczanie usług cyklicznych, raporty RODO)


- KSIĘGOWOŚĆ (proste księgowanie e-faktur przez OCR (plik, skan, zdjęcie) - wbudowane inteligentne schematy księgowe, rozliczanie transakcji międzynarodowych, wyliczanie różnic kursowych, połączenia bezpośrednie z Ministerstwem Finansów oraz ZUS, wygodne rozliczanie pojazdów firmowych, ewidencja środków trwałych, przepływy pieniężne kasa / bank)


- KADRY I PŁACE (generowanie umów, ewidencja czasu pracy, formularze zgłoszeniowe i rozliczeniowe z bezpośrednim połączeniem do ZUS, wygodne zarządzanie zasobami ludzkimi, e-akta osobowe, elektroniczne rozliczanie zwolnień - integracja z PUE ZUS, rozliczanie wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń pracowników)


- MAGAZYN (wiele magazynów, workflow sprzedaży produktów, wygodne zarządzanie gospodarką magazynową, obsługa limitów, przypomnień i terminów ważności)


Korzystając z systemu https://wfirma.pl/ w każdej chwili możliwe jest rozszerzenie funkcji o usługi biura rachunkowego pozwalające na: podpięcie konta pod wybrane przez przedsiębiorcę biuro rachunkowe, pełną obsługę online, dostęp do danych 24/7, wspólną pracę na jednym systemie z księgową (wygoda i oszczędność czasu).


Ponadto prezentowane rozwiązanie daje możliwość:


- efektywnego i skutecznego planowania działań biznesowych dzięki mobilności (ciągłemu dostępowi do danych firmy) oraz generowanym przez system prognozom podatków, analizom zasobów towarowych, materiałowych, osobowych, finansowych i majątkowych


- korzystania z szeregu integracji z platformami e-commerce i marketplace’ami (pełna integracja z Allegro plus ) umożliwiających ciągłość sprzedaży w internecie, optymalizację przepływów towarowych, dopshipping


- monitoringu rzetelności klientów w rejestrach dłużników, integracje z giełdami długów


- nielimitowanej ilość użytkowników systemu i zachowania wysokiego bezpieczeństwo danych


- szybkiej reakcji na zmieniające się wymogi prawne - regularne aktualizacje systemu, bez dodatkowych opłat


- korzystania z nielimitowanej pomocy technicznej.


System wfirma.pl jest tak skonstruowany, aby dać wygodę oraz zaoszczędzić czas przedsiębiorcy poprzez pełną automatyzację procesów. Możliwe jest wykonywanie tych samych poleceń z różnych pozycji w programie, dzięki czemu Użytkownik nie dekoncentruje się szukając umiejscowienia danej opcji. Wszystkie czynności wykonywane w programie są zapisywane i grupowane w taki sposób aby przekazywały jak najwięcej informacji, umożliwiały planowanie rozwoju działalności, usprawniały dalsze działania oraz podnosiły standard pracy.


https://wfirma.pl/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

W pełni webowy, kompleksowy system ERP z serwerami w chmurze posiadający jako pierwszy w Polsce system w pełni działający online do rozliczania kadr i płac  zintegrowany z systemem księgowości. Przewagą rozwiązania wfirma.pl jest to, że nie wymaga on dodatkowych narzędzi - łączy się bezpośrednio z ZUS (nie wymaga Płatnika),  z PUE ZUS (pobieranie zwolnień lekarskich) oraz z Ministerstwem FInansów. Jako pierwszy w Polsce pozwala też spełnić wymogi prowadzenia elektronicznych teczek osobowych pracowników (najnowsze przepisy obowiązujące od 2019 roku). Przewagą rozwiązań w użytych w systemie wfirma.pl jest możliwość efektywnego i pełnego zarządzania zasobami osobowymi z jednego miejsca wraz z zasobami finansowymi, majątkowymi i towarowymi (pełne współdziałanie systemu kadrowego, płacowego, ubezpieczeniowego,  fakturującego, księgowego i magazynowego w jednym miejscu). 

Najważniejsze wdrożenia

Udostępnienie aplikacji w pełnym modelu saas nie wymaga od Użytkowników specjalnych wdrożeń stąd masowe wykorzystanie narzędzia wfirma.pl przez mikro i małe firmy zarejestrowane w Polsce. Dlatego też w tym zakresie podzielimy się najważniejszymi wdrożeniami technicznymi wykonanymi bezpośrednio w systemie w ciągu ostatniego roku a są nimi:


- kadry, płace i ubezpieczenia  w pełni online (elektroniczne akta osobowe jak i pełna integracja z ZUS oraz PUE do pobierania zwolnień) - planowanie zasobów ludzkich


- pełny magazyn z jednostkami międzynarodowej organizacji open peppol, monitorowaniem partii magazynowych  oraz terminami ważności produktów - planowanie zasobów towarowych/materiałowych


- zautomatyzowane integracje - allegro (pełna integracja z marketpalce), jak również z wszystkimi liczącymi się na rynku platformami e-commerce - planowanie zasobów towarowych/materiałowych


- integracja z blue media (szybka zapłata podatków, ZUS i faktur zakupowych bez wychodzenia z systemu) - planowanie zasobów finansowych


- ustrukturyzowana faktura elektroniczna wg normy unijnej oraz integracja z Open Peppol do rozliczania transakcji z jednostkami budżetowymi - e-fakturowanie w zamówieniach publicznych.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1)  MOBILNOŚĆ - pełne webowe rozwiązanie - wygoda oraz pełna nieograniczona czasowo ani terytorialnie dostępność


2)  KOMPLEKSOWOŚĆ - wszystko w jednym miejscu; zautomatyzowane procesy; rozbudowane, pełne integracje


3) BEZPIECZEŃSTWO - zgodność z aktualnym, często zmieniającym się prawem; serwery w chmurze

Informacje o firmie

Web INnovative Software Sp z o.o. to stabilnie działająca od 2009 roku nowoczesna firma zarządzana poprzez wartości, zaliczana do przedsiębiorstw wysokiego wzrostu HGE (ang. „high growth enterprises”) z uwagi na dynamikę rozwoju - wzrost obrotów z roku na rok od początku istnienia firmy na poziomie 20% i więcej.  Misją Spółki jest wspieranie Polskich przedsiębiorców poprzez udostępnianie nowoczesnych, kompleksowych i profesjoanalnych narzędzi dla biznesu oraz dzielenia się wiedzą. Innowacyjny proces zarządzania firmą (Spółka wpisywana jest na listę organizacji turkusowych; https://wins.pl/) pozwala jej osiągnąć na rynku sukces utrzymując stałe wzrosty (wynik roku 2018 w stosunku do roku 2017 to 30% wzrost).   

wFirma.pl
wFirma.pl

wFirma.pl to system ERP dla mikro i mśp wspierający przedsiębiorcę w prowadzeniu biznesu . System łączy narzędzia wspomagające firmę w codziennych czynnościach i obowiązkach -...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 140

LIDER IT 2019

MASTERDEV "ERPONE"

MASTERDEV

Opis

ERPONE – jest to narzędzie pozwalające wdrażać w krótkim czasie dedykowane rozwiązania, w zakresie wsparcia sprzedaży i logistyki, obsługi i zarządzania relacjami z klientami oraz zarządzania projektami i workflow.


ERPONE – WIĘCEJ NIŻ CRM


Modułowość i elastyczność naszej platformy pozwala w pełni odwzorować procesy biznesowe naszych klientów oraz dostosować ją nawet do najbardziej specyficznych potrzeb. Zastosowane technologie i architektura pozwala nam na programowanie i rozwój dodatkowych komponentów dostosowanych tak, aby spełnić każde indywidualne życzenie naszych klientów.


Dzięki takiemu rozwiązaniu wdrożone oprogramowanie, niskim kosztem, może dostosowywać się indywidualnie do zmian w organizacji i otoczeniu rynkowym naszych klientów i będzie stanowiło wartość dodaną zarówno po 5, 10 czy 20 latach jego użytkowania.


Aby zapewnić wieloletnie bezpieczeństwo rozwiązań jakie dostarczamy platforma ERPONE bazuje na najnowszych technologiach i środowiskach programistycznych naszego partnera firmy Microsoft. Została opracowana w technologii aplikacji internetowej, pozwalającą dzięki naszym autorskim rozwiązaniom na dostęp do wdrażanych aplikacji z każdego miejsca na świecie za pośrednictwem przeglądarki stron www, ale z komfortem pracy jak przy standardowej aplikacji desktopowej.


http://masterdev.pl/oferta/crm

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

ERPONE jest innowacyjnym rozwiązaniem typu framework umożliwiającym tworzenie i implementacje dedykowanych informatycznych rozwiązań biznesowym w tym samym czasie jaki jest potrzebny na wdrożenie rozwiązania „pudełkowego”. ERPONE został zaprojektowany tak, aby umożliwić zdigitalizowanie każdego indywidualnego procesu biznesowego klienta w branżach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii Microsoft rozwiązania oparte na frameworku ERPONE zapewniają jednocześnie skalowalność z zachowaniem pełnej wydajności.

Najważniejsze wdrożenia

RADWAG Wagi Elektroniczne – System CRM i B2B oparty o framework ERPONE z pełną integracją z system ERP zapewniający obsługę procesów handlowych w 120 krajach, w których reprezentowany jest klient.


HOSTEN Polska – System B2B oparty na ERPONE zapewniający płynną obsługę konfiguracji i obsługi zamówień dla kilkuset dystrybutorów w całym kraju.


AMICUS – System ERP/B2B/CRM oparty na ERPONE usprawniający procesy planowania produkcji, produkcji, oraz obsługi działu handlowego w pełnym zakresie działań.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Elastyczność rozwiązania – dzięki ERPONE możemy zdigitalizować nawet najbardziej niestandardowy proces biznesowy klienta, tak jak w przypadku rozwiązań dedykowanych tworzonych od zera.


2. Skalowalność – systemy oparte o framework ERPONE mogą rozwijać się wraz z rozwojem działalności klienta, zachowując pełną wydajność.


3. Krótki czas wdrożenia – dzięki ERPONE możemy wdrażać i przygotowywać dedykowane moduły dla klienta wielokrotnie szybciej niż przy klasycznej realizacji rozwiązań dedykowanych. 

Informacje o firmie

Zajmujemy się projektowaniem i realizacją rozwiązań informatycznych na zamówienie klienta już od 2010 roku. Specjalizujemy się w tworzeniu dedykowanych systemów CRM oraz B2B.


Wizja


Pomagamy organizacjom zorientowanym na swoich klientach w osiąganiu ich celów, poprzez dostarczanie oprogramowania opartego o filozofię ERPONE.


Aby to osiągnąć działamy zgodnie z naszymi wartościami:


Indywidualne podejście – Do każdego wdrożenia podchodzimy indywidualnie, tak aby dostarczyć klientom rozwiązania informatyczne, które są odpowiedzą na ich realne potrzeby. Wierzymy, że tylko takie podejście pozwala stworzyć oprogramowanie, które stanowi realne wsparcie dla rozwoju organizacji naszych Klientów.


Opieka – Potrzeby klienta stawiamy ponad wszystko. Każdy nasz system jest jak żywy organizm, który dostosowuje się do swojego właściciela. Dlatego zapewniamy naszym klientom wsparcie pozwalające usprawniać i modyfikować oprogramowanie tak, aby dostosowywało się do zmieniających się potrzeb i warunków rynku.


Doskonałość – Mamy obsesje na punkcie ciągłego dążenia w doskonałości. Dlatego każdego dnia jako zespół rozwijamy zarówno siebie jak i nasze oprogramowanie. Dzięki czemu dostarczamy naszym klientom rozwiązania, które stanowią realną wartość dodaną ich dla ich organizacji, a Masterdev czynimy miejscem pracy najlepszych specjalistów.


Człowiek – W centrum zawsze stawiamy człowieka. Dlatego nasze rozwiązania są tworzone tak, aby były użyteczne i stanowiły realne wsparcie dla każdego użytkownika w organizacji, zarówno kadry menadżerskiej, specjalistów jak i pracowników niższej rangi.

MASTERDEV
MASTERDEV "ERPONE"

ERPONE – jest to narzędzie pozwalające wdrażać w krótkim czasie dedykowane rozwiązania, w zakresie wsparcia sprzedaży i logistyki, obsługi i zarządzania relacjami z...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 21

NOMINACJA

GardensERP z środowiskiem rozwoju IDE GardensAM

GardensERP z środowiskiem rozwoju IDE GardensAM

Opis

System GardensERP to zaawansowany system klasy ERP, który jest dostarczany razem z wbudowanym IDE (zintegrowanym środowiskiem rozwoju) aplikacji o nazwie GardensAM.  Umożliwia budowanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów lub branży. Otwartość i elastyczność systemu umożliwia stworzenie dowolnego, „szytego na miarę” systemu informatycznego wspierającego działalność przedsiębiorstwa. Rozwiązania dedykowane umożliwiają odejście od struktury modułowej w kierunku spójnego systemu ze zbiorem funkcjonalności. Wydajność i szybkość działania oraz pełne współdzielenie informacji w czasie rzeczywistym to niewątpliwa korzyść ze stosowania takiej struktury. Dzisiaj najważniejsze jest to co dzieje się po wdrożeniu systemu ERP w firmie – jego dalszy rozwój wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Zapewnia to (wzorem najlepszych systemów na świecie) wbudowane nowoczesne środowisko rozwoju aplikacji pozwalające na pracę systemu zarówno w architekturze 2, 3 warstwowej  lub w dowolnej architekturze chmury.


Platforma IDE GardensAM jest w pełni dostępna dla naszych Klientów i Partnerów, co oznacza możliwość samodzielnego rozwijania dedykowanych rozwiązań lub wykorzystania w tym celu zasobów naszych Partnerów Wdrożeniowych. Gardens Software opracowało wiele rozwiązań programowych, dedykowanych dla konkretnych branż i zastosowań. System GardensERP sprawdza się również w rozwiązaniach hybrydowych stanowiących połączenie posiadanego już zintegrowanego systemu ERP i elastycznego rozwiązania, które uzupełni braki funkcjonalne przy jednoczesnej większej elastyczności i niższych kosztach utrzymania. 


http://gardens-software.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

System GardensERP to jedyny system z zaawansowaną i dedykowaną dla ERP technologią wyspecjalizowaną i zbudowaną od podstaw w kierunku optymalnego budowania i rozwoju aplikacji typu ERP. Nie istnieje druga taka platforma posiadająca na pokładzie własne wyżej poziomowe (nad definicjami bazy danych) definicje struktur danych, własne definicje wyspecjalizowanych typów danych, specjalizowany język programowania, własny kompilator kodu bezpośrednio do drzewa wywołań, i inne elementy, które decydują o kompletności środowiska  IDE do budowania i rozwoju aplikacji ERP, bez potrzeby posiłkowania się innymi technologiami informatycznymi. Cały proces budowy i rozwoju dokonuje się tylko w IDE GardensAM, które jest częścią całego systemu ERP i jednocześnie powołuje go do życia. Gardens-Software stworzyło jedną z najlepszych na świecie technologii rozwoju dla systemu ERP i jest to jedyne w Polsce rozwiązanie tej klasy.  Umożliwia ona rozbudowę i modelowanie oprogramowania automatycznie dostępnego w każdej warstwie klienckiej od dostępu za pomocą grubego klienta desktop, aż do cienkich klientów dla każdego systemu operacyjnego nie wyłączając systemów mobilnych. Serwer aplikacyjny dostępny jest także w chmurze jako Web Apps w modelu SaaS, co obniża znacznie koszty wykorzystania zasobów chmury.


GardensERP jest najbardziej zaawansowanym technologicznie systemem ERP oferowanym na polskim rynku. Dzięki nowej technologii rozwoju aplikacji opracowanej w Gardens-Software dziś nie potrzebujemy utrzymywania wersji skompilowanych programów. W odróżnieniu od programów skompilowanych, IDE GardensAM dostarcza nam grubego i cienkiego klienta aplikacji, która jest w locie kompilowana stopniowo w miarę potrzeb użytkownika. System pobiera w trakcie działania potrzebne komponenty programu z bazy danych przechowywane w postaci ich kodów źródłowych napisanych w wysokopoziomowym języku QLX. Dzięki temu mamy do czynienia ze skalowalnym, stabilnym i jednocześnie niezwykle elastycznym rozwiązaniem umożliwiającym budowanie zaawansowanych i w pełni zintegrowanych rozwiązań informatycznych.


Zalety IDE GardensAM


Nowoczesna, responsywna technologia rozwoju - Specjalizowane dla systemów ERP elementy repozytorium IDE wraz z wysokopoziomowym językiem programowania wysokiej generacji zapewniają rozwój aplikacji w zakresie: • Projektowania systemu ERP na poziomie struktur biznesowych, a nie tabel np. SQL, oraz automatyczne, hierarchiczne organizowanie informacji prezentowanych w GUI.

 • Minimalizacji czasochłonności rozwoju aplikacji:  rozbudowa aplikacji za pomocą IDE GardensAM jest ponad 10-krotnie szybsza niż za pomocą narzędzi ogólnego zastosowania takich jak Java czy .net,

 • Jednorodności rozwiązań i przenaszalności kodu: dzięki wysokopoziomowej składni języka QLX kilku programistów rozwiąże problem w taki sam sposób. Oznacza to, że przejęcie i kontynuacja rozwiązania może być prowadzona przez inne osoby. W przypadku języków niższego poziomu często nie jest możliwy dalszy rozwój i utrzymanie kodu programu przez inne osoby poza jego autorem. Niejednokrotnie jest tańszym rozwiązaniem przepisanie od nowa jakiegoś rozwiązania niż kontynuacja rozwoju tego oprogramowania innymi zasobami programistów.

 • Uproszczenia kodu : kod jest czytelny i „samokomentujący”, dla średniej klasy programisty albo konsultanta jest zrozumiały.

 • Zupełności funkcjonalności : cała logika jest napisana w jednorodnej technologii i jednym języku programowania. Powoduje to 100% elastyczności rozwiązań, każda instalacja może być inna i dopasowana do potrzeb  klienta. Daje to możliwość pełnej adaptacji systemu z czasem wraz z rozwojem procesów w firmie.

 • Serwer aplikacyjny jest dostosowany do modelu SaaS pracy w chmurze, gdzie serwer jest usługą WebAps, to samo środowisko może działać w modelu on-premise.

 • Kompilacji w czasie używania aplikacji : kod programu w pamięci buduje się stopniowo w zależności od użycia przez użytkownika poszczególnych obszarów aplikacji. W zależności od roli użytkownika mamy minimalny obraz klienta w pamięci komputera.

 • Możliwości dokonywania zmian tylko jednego obiektu bez potrzeby kompilacji całej aplikacji bezpośrednio na produkcyjnej wersji systemu, co zdecydowanie przyspiesza rozwój, dostosowanie, testowanie nowej funkcjonalności oprogramowania.

 • Repozytorium obiektów jest umieszczone w bazie danych. Baza repozytorium może zawierać praktycznie nieskończoną ilość programów i rozwiązań zawierających wszystkie moduły (brak ograniczeń wydajnościowych i ograniczeń skali ); użytkownik automatycznie ściąga do klienta tylko potrzebne dane dla danej roli funkcjonalności.

 • Możliwości pełnej integralności systemu: mamy jedno nieograniczone repozytorium udostępniające całość zintegrowanego systemu, np: przetwarzając jakieś dane w module produkcyjnym mamy od razu dostęp do danych modułów finansowych czy kadrowych, magazynu, zakupu …

 • W przypadku „cienkiego klienta” rolę serwera aplikacyjnego pełni taka sama technologia grubego klienta, która zamiast GUI wysyła w różnych postaciach ( JSON, XAML lub JS, Java) wyglądy GUI i dane (JSON lub XML) czyli „cienki klient” działa bez dodatkowego oprogramowywania tej warstwy, powstaje automatycznie z tych samych obiektów, które działają na „grubym kliencie”.

 • Niezależności od motoru bazy danych.


GardensAM umożliwi automatyzowanie procesu implementacji. System wspiera wybór obiektów do konkretnej implementacji. Wyposażony jest w narzędzia wspierające przenoszenie nowych funkcjonalności.

Najważniejsze wdrożenia

Pekabex S.A. – GardensERP dedykowany dla branży prefabrykacji; Ecol-Unicon Sp. z o o. – GardensERP dedykowany dla branży budowlano-instalacyjnej; PWR Sp. z o.o. – GardensERP dedykowany dla branży wydawniczej; Briju S.A –GardensERP dedykowany dla branży jubilerskiej; Imapkt Sp. z o.o. – GardensERP dedykowany dla branży handlowej z magazynami wysokiego składu; Altom - GardensERP dedykowany dla branży ogólnopolskiej sieci dystrybucji AGD z rozwiązaniami dla sieci sklepów detalicznych.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Cecha 1: Zintegrowane Środowisku Rozwoju GardensAM - nowoczesna, responsywna technologia rozwoju dedykowana dla systemu zarządzającego zasobami każdej firmy ERP (zalety opisane wyżej). Środowisko rozwoju jest zintegrowane to znaczy jest częścią dostarczanego oprogramowania. Najważniejszym osiągnięciem jest projektowanie systemu ERP na poziomie struktur biznesowych, a nie tabel np. SQL, oraz automatyczne, hierarchiczne organizowanie informacji prezentowanych w oknach. Koncepcja Gardens umożliwia automatyzowanie procesu implementacji. System wspiera wybór obiektów do konkretnej implementacji. Wyposażony jest w narzędzia wspierające przenoszenie nowych funkcjonalności. Kody źródłowe i repozytorium aplikacji zawarte są w bazie danych danej instalacji. Powoduje to uniezależnienie od dostawcy oprogramowania – każdy certyfikowany partner może rozwijać oprogramowanie. Właściciel oprogramowania posiada prawa do kodów źródłowych jej logiki i możliwości rozwoju we własnym zakresie.


Cecha 2: System GardensERP umożliwia skuteczne wdrożenia złożonych i bardzo obszernych funkcjonalności niskim nakładem czasu, co wpływa na zdecydowane obniżenie kosztów wdrożenia. Okazuje się możliwe zintegrowanie wszystkich procesów w dużych firmach produkcji projektowej o bardzo specyficznych modelach procesów produkcyjnych, niemożliwych do zaimplementowania przez standardowe systemy produkcyjne dostępne na rynku. Jednocześnie GardensERP dostarcza bogatą paletę obszarów funkcjonalności dla firm usługowych, produkcyjnych, handlowych wielu branż.


Cecha 3: Rozbudowa oprogramowania na jednej platformie technologicznej automatycznie udostępnia jednoczesnego klienta grubego (desktop), cienkiego klienta (desktop), cienkiego klienta w przeglądarce internetowej, cienkiego klienta na tablecie lub smartfonie. Serwer aplikacyjny może pracować na dowolnej chmurze lub w konfiguracji lokalnej on-premise.   

Informacje o firmie

Firma Gardens-Software jest liderem w dziedzinie technologii ERP. Od początku prowadzi wspólnie z uczelniami prace badawczo-rozwojowe, których efektem jest najbardziej zaawansowany technologicznie produkt.
Jesteśmy producentem oprogramowania klasy ERP, zajmujemy się tworzeniem i rozwojem nowoczesnego zintegrowanego środowiska rozwoju (IDE) GardensAM®, które jest zawarte wewnątrz systemu ERP.  Korzystając z wieloletniego doświadczenia w rozwijaniu i wdrażaniu systemów klasy ERP, Gardens-Software stworzył 5 rodzajów rozwiązań dostosowanych do potrzeb Klientów: system Gardens ERP, Rozwiązania dedykowane, Rozwiązania hybrydowe oraz system Gardens Basic i GardensERP CloudBasic.


Nasza historia obejmuje blisko 250 projektów wdrożeniowych przeprowadzonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą. Opracowaliśmy rozwiązania programowe dedykowane dla wielu konkretnych branż i zastosowań. Wspomagamy przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą hurtową i sieciową, dostarczamy wymiernych korzyści firmom świadczącym usługi konstrukcyjne i serwisowe. Projektujemy różnorodne rozwiązania modeli procesów produkcyjnych za pomocą bazowego obszaru MES (Manufacturing Execution System), wspieramy branżę e-commerce, świadczymy również usługi dla firm z branży gastronomicznej, firm usługowych, agencji reklamowych czy też instytucji medycznych. Rozwiązujemy różnorodne problemy Klientów niekorporacyjnych związane z zarządzaniem złożonymi procesami, jak na przykład zarządzanie instytucjami kultury czy systemy przeznaczone do obsługi branż wyspecjalizowanych, gdzie dedykujemy rozwiązania hybrydowe.

GardensERP z środowiskiem rozwoju IDE GardensAM
GardensERP z środowiskiem rozwoju IDE GardensAM

System GardensERP to zaawansowany system klasy ERP, który jest dostarczany razem z wbudowanym IDE (zintegrowanym środowiskiem rozwoju) aplikacji o nazwie GardensAM....

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 14

NOMINACJA

Industry Dedicated IT Solutions - informatyczne rozwiązania branżowe

Credit Check System Wymiany Informacji

Credit Check System Wymiany Informacji

Opis

Podstawowym założeniem Systemu Wymiany Informacji jest pozyskanie przez instytucje finansowe oraz firmy sektora zarządzania wierzytelnościami informacji o bieżących zobowiązaniach oraz aktualnych danych adresowych dłużnika.


to najbardziej kompletne i aktualne źródło danych dotyczące klientów sektora finansowego oraz zarządzania wierzytelnościami.


 


FUNDAMENTAMI ROZWIĄZANIA są:


 


-Informacje sektora zarządzania wierzytelnościami – bieżące zobowiązania znajdujące się w portfelach firm windykacyjnych


-Informacje sektora finansowego – aktualne dane kontaktowe w tym: adres stacjonarny, adres e-mail oraz telefon. 


http://www.credit-check.pl/swi/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Budowa pierwszej międzybranżowej platformy wymiany danych w sektorze finansowym, dającej dostęp do unikalnego zestawu informacji umożliwiającego najbardziej kompletną ocenę zdolności kredytowej kredytobiorcy oraz ochrony zadłużonych przed nadmierną spiralą zadłużenia.  Obecnie na rynku nie ma drugiego takiego rozwiązania, które zapewniałoby taki przepływ danych. 

Najważniejsze wdrożenia

Liderzy sektora pozabankowego oraz zarządzania wierzytelności.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1.dostęp do unikalnych danych niedostępnych w CRIF Credit Check Branżowa Wymiana Danych, BiGach, BiKu


2. komplementarność do w/w danych, co daje możliwość najbardziej kompletnej oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy na rynku,


3. Możliwość podjęcia dodatkowych czynności windykacyjnych w stosunku do dłużników na etapie polubownym.

Informacje o firmie

CRIF Sp. z o.o. to wiodący dostawca informacji kredytowej w Europie oraz jeden z kluczowych podmiotów w skali światowej, dostarczający zintegrowane usługi i rozwiązania z zakresu informacji biznesowej, handlowej oraz zarządzania ryzykiem.


Rozwiązania CRIF to zintegrowany dostęp do wielu baz danych, a dzięki temu do pełnej i aktualnej informacji o wszystkich podmiotach obrotu gospodarczego. Dzięki temu, w oparciu o skonsolidowane informacje, CRIF umożliwia wiarygodną ocenę rzetelności płatniczej, monitoring podmiotów czy ustalenie aktualnego adresu.

Credit Check System Wymiany Informacji
Credit Check System Wymiany Informacji

Podstawowym założeniem Systemu Wymiany Informacji jest pozyskanie przez instytucje finansowe oraz firmy sektora zarządzania wierzytelnościami informacji o bieżących zobowiązaniach oraz...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 296

LIDER IT 2019

Numeracja międzynarodowa

Numeracja międzynarodowa

Opis

Numeracja międzynarodowa – Chcesz wyjść poza obszar kraju i poszerzyć swoją działalność - numeracja zagraniczna w tym Ci pomoże.  Przebywając np. w biurze w Warszawie, możesz dzwonić z takiego numeru, jakbyś używał telefonu stacjonarnego w Wielkiej Brytanii, Liwie, czy Estonii. I na odwrót. Dzięki  temu łatwiej dotrzesz do potencjalnych klientów, gdy będziesz  mógł się prezentować numerem z ich regionu. Jeżeli Twój klient, będzie chciał do Ciebie oddzwonić – zostanie staryfikowany, jak za połączenie lokalnie, a nie międzynarodowe.  Numeracja zagraniczna doskonale się sprawdzi, w przypadku firm, które chcą działać lokalnie, ale pozyskiwać klientów globalnie. To doskonałe narzędzie w przypadku wirtualnych biur i przedsiębiorstw, które otwierają oddział w innym kraju.   W ofercie posiadamy zarówno numerację stacjonarną jak i GSM.  


http://www.plfon.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

- brak umowy terminowej, z uwagi na fakt, że jest to usługa dodatkowa – można numer wypowiedzieć z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia


- komunikacja dwukierunkowa – możliwość wykorzystania numeru zagranicznego do połączeń przychodzących i  wychodzących

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- elastyczność - dzięki indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie dostarczyć numerację zagraniczną z różnych zakątków świata


- szybki czas realizacji – standardowo 1-2 dni robocze


- sprawna komunikacja z kontrahentami zagranicznymi  

Informacje o firmie

PLFON to operator telekomunikacyjny specjalizujący się w komunikacji IP. Świadczy usługi VoIP dla Klientów indywidualnych i biznesowych na polskim rynku od 2007 roku. Peoplefone Polska S.A., bo tak dokładnie brzmi nazwa firmy, działa obecnie na rynku szwajcarskim, niemieckim, austriackim, litewskim, słowackim i polskim, a w przyszłości zamierza rozszerzyć swą działalność na inne kraje.


Peoplefone Polska S.A. oferuje rozwiązania VoIP dla firm, które chciałyby skorzystać z funkcjonalności wirtualnej centrali działającej na bazie technologii chmury cyfrowej i Internetu. Połączenie tych elementów daje przewagę nad tradycyjnymi systemami służącymi do obsługi połączeń, obniża koszty funkcjonowania biznesu oferując niższe stawki połączeń międzynarodowych i możliwość korzystania z numeracji zagranicznej. Nasze usługi możemy integrować z każdym systemem Call Center. 

Numeracja międzynarodowa
Numeracja międzynarodowa

Numeracja międzynarodowa – Chcesz wyjść poza obszar kraju i poszerzyć swoją działalność - numeracja zagraniczna w tym Ci pomoże.  Przebywając np. w biurze w Warszawie,...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 227

NOMINACJA

VnetLPR - system awizacji i przepustek

VnetLPR - system awizacji i przepustek

Opis

VnetLPR to rozbudowany system do wielopoziomowego planowania i zarządzania ruchem pojazdów oraz pieszych na terenie obiektu. Dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji,  najnowocześniejszych rozwiązań takich jak kamery LPR, czytniki dokumentów tożsamości możliwe jest ograniczenie zasobów ludzkich do absolutnego minimum. System został zaprojektowany tak, aby wspierać użytkowników nawet w najprostszych operacjach. Od elektronicznej rejestracji wjazdów i wyjazdów, aż po autonomiczne zarzadzanie infrastrukturą na bramie. Rozpoznanie pojazdu-> weryfikacja uprawnień-> wydruk przepustki-> otwarcie szlabanu i wyświetlenie informacji do którego doku powinien podjechać dany pojazd, to jedna z prostszych sekwencji możliwych do ustawienia w systemie. VnetLPR uodparnia właściciela/administratora obiektu od skutków częstych rotacji personelu – zmiana, przez administratora systemu, algorytmu postępowania dla danego procesu lub danej grupy pojazdów/osób wymusi na ochronie zmianę procedur bez konieczności przeprowadzania szkolenia. Każda ze zdefiniowanych grup pojazdów i pieszych może mieć przypisany niezależny algorytm postępowania, który wymusi na obsłudze wykonanie konkretnych czynności lub wręcz wyeliminuje potrzebę udziału obsługi w danym procesie. Uprawnienie pojazdów i pieszych mogą być tworzone w VnetLPR, ale także mogą być pobierane z systemów klienta znajdujących się na danym obiekcie. Informacje o wybranych zdarzeniach w VnetLPRze mogą być zwrotnie wysyłane do systemów klienta, np. pojawienie się na bramie pojazdu może skutkować wysłaniem informacji, że pojazd po odbiór zamówienia nr XX jest już na terenie i można wysyłać ekipę magazynową do doku, przy którym czeka towar z tego zamówienia. System łączy w jeden rekord tablice ciągnika i naczepy odróżniając taki wjazd od wjazdu dwóch mniejszych aut. Do zdarzenia wjazd/wyjazd mogą być również załączane pojedyncze klatki lub strumienie poglądowych kamer IP rejestrujących stan pojazdu, jego ładunek lub przeprowadzane przez ochronę procedury sprawdzające. VnetLPR umożliwia nakładanie limitów dla wybranych grup uprawnionych, np. tylko 30 pojazdów danego najemcy. Pozostałe pojazdy, mimo że posiadają uprawnienia do wjazdu nie zostaną wpuszczone do czasu opuszczenia terenu przez jeden z 30 z danej grupy, którzy wjechali wcześniej. Dzięki wyposażeniu systemu w (wideo)domofony możliwe jest zarządzanie z jednego miejsca większą ilością bram, nawet znacznie oddalonych od obiektu. W tym roku system został wzbogacony o kilka kolejnych ważnych funkcji, m.in. moduł kontroli dostępu, dzięki czemu pozwala na zarządzanie uprawnieniami przejść również na terenie obiektu; moduł międzyczasów – pozwala na zbieranie informacji o czasie trwania poszczególnych etapów procesów na terenie obiektu i na ich podstawie wskazuje miejsca do optymalizacji wewnętrznych procesów magazynowych. Podsumowując, system VnetLPR to odpowiedź na większość potrzeb obiektów logistycznych, przemysłowych, biurowych, rekreacyjnych i handlowych. Został opracowany do współpracy z każdą kamerą LPR. Z kamerami największych producentów na rynku współpracuje już dzisiaj. Najważniejsze korzyści: łatwość wdrożenia, intuicyjność obsługi, podwyższenie bezpieczeństwa, obniżenie kosztów, pełne i dynamiczne planowanie oraz kontrola ruchu kołowego i osobowego, przyspieszenie i jednocześnie standaryzacja procedur, natychmiastowy dostęp do zebranych danych, uprawnień i statystyk filtrowanych wg dowolnego parametru, usprawnienie obsługi i jednocześnie nadzór nad prawidłowością działań ochrony na bramach wjazdowych. Wielopoziomowy system uprawnień pozwala w tym samym czasie optymalnie korzystać z systemu przez wiele osób, często z różnych firm lub działów, przy zachowaniu poufności wybranych danych.


http://www.vnetlpr.vcn.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Zasadniczą innowacyjnością jest kompleksowość rozwiązania i brak uzależnienia od konkretnego producenta kamer LPR lub analityki. Nie znaleźliśmy na rynku europejskim oprogramowania w tak kompleksowy sposób obsługującego proces weryfikacji wjazdów i wejść, a także przejść i etapów wewnątrz obiektu.
Słownikowa struktura interfejsu pozwala na bardzo szybkie dostosowanie aplikacji do nowych rynków zbytu. 

Najważniejsze wdrożenia

Parki logistyczne SEGRO – ponad 20, kolejne w realizacji,


Parki logistyczne Panattoni – ponad 10, kolejne w realizacji,


Parki logistyczne MLP – 2, kolejne w realizacji,


Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.


Fabryka mebli SUN GARDEN w Malanowie,


FABRYKA SAMSUNG ELECTRONICS POLAND MANUFACTURING SP ZO.O. WRONKI


Magazyn Centralny Leroy Merlin


Wiele innych realizowanych przez Integratorów

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Kompleksowość zarządzania procesami i prosta integracja z systemami zewnętrznymi,


Brak uzależnienia od konkretnego producenta/dostawcy kamer lub samej analityki LPR,


Łatwość implementacji i intuicyjność obsługi

Informacje o firmie

VCN jest spółką ze 100% polskim kapitałem. Umiejętność rozumienia potrzeb klientów i rozległa wiedza dotycząca nowoczesnych technologii od ponad 15 lat pozwalają firmie tworzyć zaawansowane rozwiązania programowe i sprzętowe skutecznie wspierając działania: logistyki, bezpieczeństwa, marketingu i IT. VCN tworzy własne lub modyfikuje i integruje istniejące systemy tak, by jak najlepiej realizowały potrzeby klientów. Najważniejsze rozwiązania własne to: VnetLPR – system awizacji i przepustek, VideoParagon – integracja danych systemu sprzedaży i kamer, VRent – bezobsługowa wypożyczalnia wózków, terminali danych i elektronarzędzi, kioski multimedialne.
VCN posiada również bogate doświadczenie w realizacji, utrzymaniu, a także zdalnym wsparciu  systemów CCTV, SSWN, LPR - Identyfikacji tablic rejestracyjnych, liczenia klientów, Digital Signage, sieci strukturalnych i wielu innych.

VnetLPR - system awizacji i przepustek
VnetLPR - system awizacji i przepustek

VnetLPR to rozbudowany system do wielopoziomowego planowania i zarządzania ruchem pojazdów oraz pieszych na terenie obiektu. Dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 23

NOMINACJA

Talkie - bazująca na sztucznej inteligencji platforma botów głosowych, dzięki której obsłużysz swoich klientów 24/7.

Talkie - bazująca na sztucznej inteligencji platforma botów głosowych, dzięki której obsłużysz swoich klientów 24/7.

Opis

Talkie to platforma botów głosowych, pracujących na bazie sztucznej inteligencji i przetwarzania naturalnego języka. Talkie jest idealnym rozwiązaniem dla firm posiadających telefoniczne centrum obsługi klienta, które automatyzuje m.in. takie czynności, jak: umawianie wizyt, przenoszenie ich lub ich odwoływanie, zapytania dotyczące produktu czy statusu zamówienia. Talkie nigdy nie jest zmęczony, nie bierze urlopu i świadczy usługi na stałym, wysokim poziomie. Talkie znajduje również zastosowanie w przypadku wykonywania setek tysięcy połączeń w krótkim okresie czasu, w celu przeprowadzenia ankiet lub poinformowania o wynikach konkursu. Talkie może integrować się z zewnętrznymi systemami, dzięki czemu jego funkcjonalność może być bardzo rozbudowana i dopasowana do potrzeb każdego klienta.


http://www.talkie.ai

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Innowacyjność w porównaniu do rozwiązań konkurencji:


- Talkie jako jedyna platforma botów głosowych na świecie posiada rozbudowany i intuicyjny kreator botów, który usprawnia proces tworzenia wirtualnego asystenta głosowego.


-   Talkie posiada panel analityczny, w którym w czasie rzeczywistym można podejrzeć wszystkie transkrypcje rozmów wirtualnych asystentów. Dzięki funkcjom filtrowania można tworzyć raporty o różnym poziomie szczegółowości.


Innowacyjność w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań:


-   Talkie obsługuje na stałym, najwyższym poziomie i zawsze stosuje się do wytycznych. Nie zapomina o przekazaniu ważnych informacji. Nie popełnia błędów wynikających ze zmęczenia. Nie ulega emocjom.


-   Eliminuje koszt rotacji pracowników call center. Talkie nie trzeba szkolić, bo uczy się sam i z każdą kolejną rozmową jest doskonalszy.


-   Talkie nie bierze urlopu nie choruje, nie śpi, nie obchodzi świąt, nie potrzebuje przerw. Jest dyspozycyjny i gotowy do pomocy przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Może obsłużyć wiele osób jednocześnie.


Talkie tworzy zapis każdej swojej rozmowy. Dzięki temu proces obsługi klienta jest jednocześnie procesem badawczym.

Najważniejsze wdrożenia

Jean Louis David - Talkie obsługuje umawianie, przekładanie i odwoływanie wizyt do wszystkich salonów fryzjerskich w Polsce a już niebawem - również we Francji. Dzięki naszemu wdrożeniu JLD w całości zrezygnował z tradycyjnych konsultantów telefonicznych. Klienci mogą również zapytać o godziny pracy salonów, dowiedzieć się o stan swojego konta


Wilson HCG - Talkie przejął część procesu rekrutacyjnego i umawia kandydatów na rozmowy rekrutacyjne w Europie i USA.


Apaczka - Talkie obsługuje zapytania klientów dotyczące statusu przesyłek.


Unique One - Talkie informuje o wygranych w konkursach oraz zbiera dane osobowe w celu przekazania nagrody.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

-   Dzięki naszej autorskiej platformie, przetwarzaniu naturalnego języka, uczeniu maszynowemu i sieciom neuronowym, Talkie potrafi odpowiedzieć na bardzo złożone pytania, eliminując potrzebę korzystania z tradycyjnych konsultantów.


-   Dzięki swojej elastyczności i kompleksowości Talkie znajdzie zastosowanie zarówno w sektorze MSP, jak i dużych, globalnych podmiotów.


-   Talkie może pracować 24/7, znacząco obniżając koszt obsługi klienta.

Informacje o firmie

Talkie to autorski produkt software house'u Pragmatists, który ma ponad 10 letnie doświadczenie w tworzeniu szytych na miarę rozwiązań software'owych na całym świecie.

Talkie - bazująca na sztucznej inteligencji platforma botów głosowych, dzięki której obsłużysz swoich klientów 24/7.
Talkie - bazująca na sztucznej inteligencji...

Talkie to platforma botów głosowych, pracujących na bazie sztucznej inteligencji i przetwarzania naturalnego języka. Talkie jest idealnym rozwiązaniem dla firm posiadających...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 14

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta

Opis

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna internetowa aplikacja, dzięki której w szybki i bezpieczny sposób pacjent ma dostęp do informacji o zdrowiu swoim oraz osób, które dały mu do tego upoważnienie. Po zalogowaniu pacjenci już dziś mają dostęp do swoich elektronicznych recept (e-recept), informacji o wykupionych lekach (również z recept papierowych) wraz z ulotkami, elektronicznych skierowań (e-skierowań).  Można sprawdzić historię wizyt sfinansowanych przez NFZ, a w przyszłości także wyniki badań i swoją dokumentację medyczną. Ponadto, dzięki IKP wszystkie e-recepty pacjenci mogą otrzymać SMS-em lub e-mailem i wykupić każdy lek w innej aptece nie tracąc refundacji. Każdy rodzic ma także dostęp do danych swoich dzieci do 18 roku życia. To duże udogodnienie dla wszystkich, a w szczególności osób samotnych lub cierpiących na choroby przewlekłe. Wszyscy na IKP znajdą też historię skierowań na badania specjalistyczne oraz wykaz placówek, w których się leczyli wraz z informacją jakie procedury zostały wykonane.  


Możliwości systemu będą coraz większe, co pozwoli na dostęp do jeszcze większej bazy przydatnych danych o swoim zdrowiu.


W IKP znajdują się informacje o: • miejscach, w których można się leczyć

 • e-receptach i e-skierowaniach wystawionych dla osób, które udzieliły pełnomocnictwa

 • wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz świadczeniach, które zostały udzielone w ramach NFZ

 • posiadanym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i podstawie tego prawa

 • składanych oświadczeniach o upoważnieniu osoby do dostępu do dokumentacji medycznej


wysokości płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.


https://pacjent.gov.pl/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Innowacyjność rozwiązania polega na wdrożeniu dzięki aplikacji IKP nowoczesnych e-usług, które dla obywateli dają możliwość dostępu do własnych danych medycznych. Przekazanie w ręce obywateli Internetowego Konta Pacjenta dającego docelowo tak szerokie możliwości (przeglądanie e-recept, e-skierowań oraz dokumentacji medycznej) stanowić będzie przełom na drodze zwiększania zaangażowania obywateli w proces zarządzania własnym zdrowiem i traktowania pacjenta, jako kluczowego uczestnika procesu leczenia, diagnozowania oraz efektywnej prewencji.

Najważniejsze wdrożenia

Zintegrowany Informator Pacjenta — system prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia — stał się częścią Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Dzięki niemu swoje dane medyczne, także te z ZIP, znajdują się w jednym miejscu.


Dodatkowo 2019 roku portal został rozbudowany o kolejne funkcjonalności przyjazne i oczekiwane przez pacjentów, w tym m.in. sekcję informacyjno-poradnikową, informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym, opłaconych składkach, zgodach na dostęp do dokumentacji i informacji o zdrowiu pacjenta, a od 2022 roku w IKP pacjent będzie miał dostęp do swojej elektronicznej dokumentacji medycznej.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1)     Dostęp pacjenta do swoich danych medycznych poprzez IKP (Internetowe Konto Pacjenta, docelowo poza e-receptami oraz e-skierowaniami pacjent będzie mieć dostęp  do elektronicznej dokumentacji medycznej tworzonej w dowolnym podmiocie medycznym, który jest zintegrowany z systemem P1)


2)     Nowoczesna forma komunikacji z pacjentem (via sms oraz e-mail)


3)     W jednym miejscu gromadzone są wszystkie dane medyczne pacjenta (od informacji o wystawionych e-receptach, wykupionych lekach, przez odbyte wizyty a w ramach nich zabiegi, poprzez dostęp i zarządzenie dostępem do elektronicznej dokumentacji medycznej) 

Informacje o firmie

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest państwową jednostką podległą Ministerstwu Zdrowia, które rozpoczęło swoją działalność w 2000 roku. Głównym celem działalności CSIOZ jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego. CSIOZ odpowiada za monitorowanie planowanych, budowanych i prowadzonych systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym oraz regionalnym. CSIOZ realizuje również zadania wspierające rozwój systemów teleinformatycznych, w tym prowadzi analizy i projekty, które umożliwiają podejmowanie działań prowadzących do poprawy jakości usług medycznych. CSIOZ odpowiada za procesy wdrażania i monitorowania projektów oraz funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.

Internetowe Konto Pacjenta
Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna internetowa aplikacja, dzięki której w szybki i bezpieczny sposób pacjent ma dostęp do informacji o zdrowiu swoim oraz...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 4

MrSupa

 MrSupa

Opis

Firma Sygnisoft został poproszona o stworzenie licencjonowanej platformy kasynowej dla Kenijskiej firmy. Platforma kasynowa musiał spełniać konkretne wymagania klienta oraz regulatora - licencjodawcy, a także przepisy prawne wdrożone przez rząd kenijski. Platforma kasynowa został zintegrowana z zewnętrznymi dostawcami gier, oraz zewnętrznymi dostawcami systemów płatności . System raportowania został dostosowany do wymogów regulatora, tak aby w trybie dziennym móc raportować aktywiści klientów oraz ich obroty, a także wyliczać należny podatek. Platforma kasynowa pozwala na prowadzenie zindywidualizowanych działań na określone segmenty klientów, zastosowana systemy analityczne, która na postawie zdefiniowanych zachować graczy uruchamiają dodatkowe oferty promocyjne oraz bonusy.


http://www.mrsupa.com/en-ke

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Sygnisoft, zbudował możliwość uproszczonej rejestracji do platformy kasynowej, dzięki temu proces jest szybszy i łatwiejszy dla docelowego klienta, który korzysta głownie z urządzeń mobilnych. Rejestracja odbywa się tylko na podstawie numeru telefonu, kolejne wymagane dane są pobierane automatycznie, od dostawców płatności i operatora, gdzie klient jest już zweryfikowany, podczas realizacji pierwszego depozytu. W tym wypadku postawiono na wygodę i optymalizację kluczowego procesu w wyborze kasyna internetowego.


Kolejnym innowacyjnym elementem wdrożonym przez Sygnisoft w MrSupa jest możliwość dowolnego segmentowania klientów i kierowania zindywidualizowanych ofert promocyjnych. W zależności od segmentu w jakim znajduje się gracz, możemy do niego kierować odpowiednie gry oraz oferty promocyjne, a także nagrody w systemie lojalnościowym.

Najważniejsze wdrożenia

Stworzenie platformy kasynowej było dużym wyzwaniem dla firmy Sygnisoft, ponieważ tego typu serwisy są narażone na ataki hackerskie oraz ich niezawodność jest podstawą zaufania dla graczy. Dodatkowo specyfika rynku kenijskiego, gdzie 90% ruchu w Internecie do urządzenia mobilne wymuszał na nas przygotowanie odpowiedniej architektury i zaplecza serwerów.


Cały system został zrealizowany w zaledwie 4 miesiące, następnie odbyły się 2 miesięczne test oraz akceptacja regulatora. Dzisiaj kasyno przyjmuje nowych graczy, a system jest utrzymywany i rozwijany przez Sygnisoft .

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 1. Zoptymalizowany proces rejestracji, który w obliczy ruchu generowanego w urządzeniach mobilnych był kluczowy dla sprawnego pozyskiwania nowych użytkowników.

 2. Zaawansowany system zindywidualizowanych i zautomatyzowanych działań promocyjnych. Aplikacja jest przygotowana do tworzenia różnych segmentów w oparciu o zachowania i przeżywiczenia graczy oraz proponowania im zindywidualizowanych ofert promocyjnych co mam na celu podnieść współczynnik retencji

 3. Zaawansowana architektura odporna na ataki hackerskie oraz dostosowana do dużych ilości użytkowników

Informacje o firmie

Sygnisoft S.A. to Software House dostarczający innowacyjne rozwiązania  IT dla biznesu. 


Na sukces naszych klientów pracują doświadczeni analitycy, architekci, programiści, testerzy, graficy i menedżerowie projektu.


Dostarczamy aplikacje spełniające wymagania instytucji regulujących i dostosowane do najbardziej wymagających potrzeb branżowych. 


Analizujemy, programujemy, testujemy, wdrażamy i integrujemy systemy IT, gwarantujemy stabilne wsparcie i utrzymanie aplikacji. Sygnisoft S.A. kreuje nową jakość rozwiązań technologicznych bazując na synergii między wysokimi kompetencjami developerskimi oraz wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu aplikacji uwzględniając specyfikę branży oraz obowiązujące przepisy prawa.

 MrSupa
MrSupa

Firma Sygnisoft został poproszona o stworzenie licencjonowanej platformy kasynowej dla Kenijskiej firmy. Platforma kasynowa musiał spełniać konkretne wymagania klienta oraz regulatora -...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 3

myApps Platform

myApps Platform

Opis

myApps to znacznie więcej niż tylko UC Client.


innovaphone Communications Client myApps posiada wszystkie funkcje Unified Communications Client. Czy chcesz korzystać z oprogramowania, które wygląda tak samo i jest obsługiwane w dokładnie taki sam sposób na wszystkich urządzeniach, bez względu na to, czy korzystasz ze swojego smartfona czy komputera z systemem Windows? Klient, który pozwala Ci rozmawiać na czacie i wykonywać połączenia telefoniczne, udostępniać zawartość ekranu, organizować wideokonferencje, wysyłać faksy, zarządzać pocztą głosową i odsłuchiwać pozostawione wiadomości oraz na pierwszy rzut oka zobaczyć informacje o  statusie obecności w kalendarzu Twoich kolegów? Z myApps masz dostęp do wszystkich funkcji, które znajdują się w formie indywidualnych aplikacji w Twoim kliencie myApps.


myApps sprawia, że zarządzanie innovaphone PBX jest proste.


W Twoim środowisku komunikacyjnym myApps dostępnych jest jeszcze więcej aplikacji. Aplikacje dla administratorów pomagają w instalacji, konfiguracji i monitorowaniu PBX. Dotyczy to nie tylko samej centrali, ale również dystrybucji, konfiguracji i podłączania telefonów i innych urządzeń końcowych. Niezależnie od tego, czy jest to instalacja on-premise czy w chmurze, myApps ułatwia zarządzanie wszystkimi użytkownikami i lokalizacjami.


myApps to Twoje środowisko pracy.


Komunikacja jest istotną częścią naszej codziennej pracy. Im skuteczniej możemy zintegrować komunikację z innymi osobami w naszej pracy, tym skuteczniej możemy pracować. Kiedy używasz myApps jako platformy roboczej, komunikacja jest tak doskonale zintegrowana z Twoimi procesami pracy, że będzie nie tylko szybka i wydajna, ale również przyjemna.


 myApps - środowisko programistyczne dla Twoich pomysłów na aplikacje.


Czy potrzebujesz dodatkowych funkcji dla siebie lub swoich klientów? Nigdzie ich nie znalazłeś i masz doświadczenie w zakresie programowania? W myApps oferujemy Ci strukturę z wieloma podstawowymi funkcjami z których możesz korzystać. Dzięki temu możesz skoncentrować się na swoich pomysłach i ich realizacji. Środowisko  programistyczne automatycznie zapewnia na przykład, że Twoja aplikacja działa na różnych typach urządzeń (smartfonie, komputerze z systemem Windows, itp.) lub że użytkownicy aplikacji mogą zalogować się bezpiecznie z dwuskładnikowym uwierzytelnieniem.


myApps to App Store.


W innovaphone App Store wyświetlane są wszystkie aplikacje i udostępnione administratorowi do instalacji: innovaphone Apps i jeżeli chcesz – Twoje własne aplikacje. Oznacza to, że środowisko pracy myApps może być w dowolnym momencie rozszerzone o przydatne aplikacje, aby codzienna praca była jeszcze bardziej efektywna.


http://www.innovaphone.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Jedno narzędzie do różnych celów takich jak komunikacja, współpraca, administracja. Modularne miejsce pracy, które może być dostosowane do indywidualnych potrzeb poprzez dodanie lub ukrywanie aplikacji.


Jeden klient dla wszystkich rodzajów urządzeń. Ponadto otwarte interfejsy i API, aby umożliwić rozwój specyficzny dla klienta.


Wszystko to, łącznie z pełnym zestawem funkcji Unified Communication i funkcjonalnością centrali PBX w jednym środowisku serwerowym, jest bardzo łatwe do zainstalowania.  

Najważniejsze wdrożenia

myApps jest nowym narzędziem, które jest kontynuacją rozwoju naszych rozwiązań. Planujemy systematyczą migrację większości naszych klientów do tej wersji.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

To samo, niezależne od systemu operacyjnego środowisko pracy i klient komunikacyjny na wszystkich urządzeniach.


Modułowa konstrukcja umożliwiająca pełną personalizację przez klienta końcowego lub integratora.


Jedna platforma, zarówno z chmury lub na miejscu (on-premise) dla telefonii, collaboration, ale także zapewnienia aplikacji. Solidna, łatwa w instalacji i utrzymaniu.

Informacje o firmie

Od samego początku nasz dział rozwoju był głównym i innowacyjnym motorem naszej firmy. Nasze portfolio produktów - uniwersalne środowisko pracy i komunikacji - jest wynikiem wieloletniego doświadczenia w dziedzinie IP.


innovaphone – w skrócie • rok założenia 1997, siedziba główna znajduje się w Sindelfingen (Niemcy)

 • firma zarządzana jest przez właścicieli

 • w 100 % samofinansująca się

 • oddziały: Hanower, Berlin, Wiedeń, Werona i Carcassonne

 • zatrudnia około 100 pracowników


ewolucyjne portfolio produktów - innovaphone oferuje: bramy VoIP, system telefonii IP innovaphone PBX, rozwiązanie Unified Communications myPBX oraz najnowsze rozwiązanie - uniwersalne środowisko pracy innovaphone myApps

myApps Platform
myApps Platform

myApps to znacznie więcej niż tylko UC Client. innovaphone Communications Client myApps posiada wszystkie funkcje Unified Communications Client. Czy chcesz korzystać z oprogramowania,...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 2

XDA ? ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W SIECI PUNKTÓW SPRZEDAŻY

XDA ? ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W SIECI PUNKTÓW SPRZEDAŻY

Opis

ZOBACZ ŻYCIE SIECI SPRZEDAŻY


Sieć punktów sprzedaży żyje nieustającą zmianą.


Jedne placówki powstają, inne są likwidowane, albo przenoszone, modernizowane, wprowadza się nowe urządzenia, albo dokonuje się wymiany wyposażenia, modernizuje się instalacje elektryczne, IT, ppoż, alarmowe, nadzoru wizyjnego itd…


Każda z tych zmian przebiega według własnych procedur i etapów, osiąga inne kamienie milowe
i wymaga innej komunikacji z pracownikami czy firmami zewnętrznymi.


Dzięki XDA świat nieustającej zmiany żyjącej sieci handlowej można zobaczyć, udokumentować, zaplanować i sprawdzić.


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Możliwość zwizualizowania na mapie stanu życia sieci punktów sprzedaży: zarządzanie projektami, etapami zmian, wizualizację osiąganych kamieni milowych poszczególnych projektów, monitoring i zdalny serwis zinwentaryzowanych urządzeń IOT.

Najważniejsze wdrożenia

Sieć supermarketów EDEKA (Niemcy) obejmująca około 7500 sklepów w 4 markach („EDEKA”, „NP MARKT”, „KAUF MARKT”, „FRESH MARKT”), podzielona obszarowo na 4 subregiony oddzielnie zarządzane.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Możliwość: • Zarządzania projektami i procesami występującymi w sieci punktów sprzedaży,

 • Monitorowania wszystkich zinwentaryzowanych urządzeń IOT oraz wykonywania zdalnego serwisu,

 • Wizualizacja projektów i monitoringu na mapie.

Informacje o firmie

Xnet Communications jest niezależnym centrum technologicznym specjalizującym się w rozwijaniu i tworzeniu rozwiązań z dziedziny komunikacji marketingowej i transmisji danych.


Od ponad 20 lat pracujemy dla największych firm w Europie. Świadczymy usługi informatyczne z zakresu logistyki danych, digital signage, bezpieczeństwa IT, zdalnej administracji oraz aplikacji mobilnych.


Dostarczamy kompleksowe systemy IT, autorski software, współpracujemy bezpośrednio z dostawcami hardware’u (monitory dotykowe, komputery, sprzęt sieciowy, obudowy), zajmujemy się montażem i serwisem, świadczymy profesjonalne usługi budowy i modernizacji sieci IT.

XDA ? ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W SIECI PUNKTÓW SPRZEDAŻY
XDA ? ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W SIECI PUNKTÓW...

ZOBACZ ŻYCIE SIECI SPRZEDAŻY Sieć punktów sprzedaży żyje nieustającą zmianą. Jedne placówki powstają, inne są likwidowane, albo przenoszone, modernizowane, wprowadza...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 2

Infrastructure Innovation - infrastruktura fizyczna

ATEN KVM over IP Matrix System

ATEN KVM over IP Matrix System

Opis

Rozwiązanie ATEN KVM over IP Matrix System to połączenie ekstenderów KVM over IP oraz oprogramowania CCKM Matrix Management System, które na wiele sposobów zapewnia monitorowanie, kontrolę oraz umożliwia dostęp do serwerów lub komputerów poprzez infrastrukturę sieciową z odległych lokalizacji. Oprogramowanie CCKM umożliwia przełączanie sygnałów wejściowych do dowolnych monitorów, a także przełączanie komputerów za pomocą myszy i złączenie sygnałów w formie ściany wideo. Przełączanie odbywa się niezwykle intuicyjnie i płynnie, także w rozdzielczości 4K z 36-bitową głębią kolorów i częstotliwością odświeżania 30 Hz.


https://www.aten.com/global/en/product-landing-page/ke-series/v2/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Nieograniczona elastyczność i skalowalność, możliwość działania na dużych odległościach. KVM over IP zapewnia większą ilość rozszerzeń niż tradycyjna klawiatura, monitor i mysz – np.  udostępnianie serwera, rozszerzenie wideo oraz emisję z każdego serwera do wielu monitorów. Dzięki rozwiązaniu ATEN KVM over IP możemy zwiększyć wydajność zarządzania, jednocześnie zmniejszając koszty operacyjne. Zaawansowane opcje bezpieczeństwa umożliwiają instalację systemu w centrach danych, stacjach monitorowania, kontroli oraz zarządzania.

Najważniejsze wdrożenia

Wieża kontroli ruchu lotniczego, Airport Kraków Balice


Wieża kontroli ruchu lotniczego, Airport Katowice Pyrzowice


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Monitoring miejski oraz Centrala Policji w Turynie, Włochy

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Boundless Switching – funkcja, która umożliwia przełączenie aktualnie obsługiwanego komputera za pomocą przesunięcia kursora myszy poza krawędź ekranu, na kolejny monitor


2. Matrix System – połączenie rozwiązań sprzętowych i oprogramowania CCKM, które umożliwia definiowanie połączeń pomiędzy ekstenderami, sterowanie i zarządzanie nimi w sieci komputerowej za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika na trzech poziomach dostępu dla administratorów, użytkowników i ich grup.


3. Video Wall – ekstendery umożliwiają takie podzielenie wyświetlanego obrazu, aby przesyłać sygnał do ściany wideo w rozmiarze 8x8 i rozdzielczości do 4K

Informacje o firmie

Firma ATEN, specjalizuje się w rozwiązaniach do łączności w branży IT, zarządzania zasobami oraz technologiach dostępu do infrastruktury sieciowej z każdego miejsca na świecie. W swoim szerokim portfolio produktowym posiada nowatorskie rozwiązania do udostępniania zasobów, profesjonalnych zastosowań audio-wideo, zasilania oraz zarządzania energią. Jej odbiorcami są zarówno klienci prywatni, małe i domowe biura, firmy średniej wielkości (SMB) oraz duże przedsiębiorstwa.


Technologie firmy ATEN łączą ze światem – w każdym miejscu i o dowolnym czasie – zapewniając komunikację i możliwość udostępniania informacji. ATEN ułatwia i usprawnia łączność w zastosowaniach biznesowych i prywatnych.

ATEN KVM over IP Matrix System
ATEN KVM over IP Matrix System

Rozwiązanie ATEN KVM over IP Matrix System to połączenie ekstenderów KVM over IP oraz oprogramowania CCKM Matrix Management System, które na wiele sposobów zapewnia...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 25

LIDER IT 2019

LCP InLine DX free cooling

LCP InLine DX free cooling

Opis

LCP DX free cooling posiadaj zarówno wymiennik ciepła z czynnikiem chłodniczym jak i wymiennik z mieszanką wody i glikolu. W zewnętrznym skraplaczu jest dodatkowo zintegrowany agregat free cooling. Zastosowanie pośredniego chłodzenia swobodnego pozwala obniżyć koszty eksploatacji.


- Moc chłodnicza do 35 kW


- Chłodzenie kilku szaf serwerowych


- Czynnik chłodniczy R410a oraz mieszanka wody i glikolu


- Zewnętrzny skraplacz z dodatkowym zintegrowanym agregatem free cooling


- Minimalizowanie kosztów eksploatacji dzięki wydajnej technologii wentylatorowej EC i pośredniemu chłodzeniu free cooling


- Automatyczna regulacja chłodzenia swobodnego, mieszanego i sprężarkowego


- Rozdzielenie przestrzenne chłodzenia i racka serwerowego


- Zintegrowane zarządzanie kondensatem i wyciekami


- Nowoczesna koncepcja regulacji z połączeniem online


- Przyjazne w montażu i serwisowaniu


- Zwiększona moc i wydajność w połączeniu z separacją stref Rittal


- Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet - SNMP


- Integracja z oprogramowaniem DCIM do zarządzania centrami danych RiZone


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

- Nowe klasa mocy chłodniczej do 35 kW


- Obniżenie kosztów eksploatacji przez optymalne wykorzystanie pośredniego chłodzenia swobodnego free cooling


- Zewnętrzny skraplacz hybrydowy z czynnikiem chłodniczym do trybów pracy pośredniego chłodzenia swobodnego, mieszanego i sprężarkowego


- Automatyczna regulacja chłodzenia swobodnego, mieszanego i sprężarkowego


- Zintegrowana wewnętrzna pompa z regulacją inwerterową


- Zintegrowany z obiegiem wody wewnętrzny zbiornik buforowy oraz komponenty zabezpieczające


- Zewnętrzny skraplacz ze zintegrowanym agregatem free cooling

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- Moc chłodnicza do 35 kW


- Zewnętrzny skraplacz ze zintegrowanym agregatem free cooling


- Brak konieczności budowania podłogi technicznej podniesionej

Informacje o firmie

Firma Rittal z siedzibą w Herborn w Hesji to wiodący światowy dostawca systemowy szaf sterowniczych, systemów rozdziału prądu, klimatyzacji, infrastruktury IT oraz oprogramowania i serwisu. Rozwiązania systemowe Rittal można znaleźć w ponad 90 procentach wszystkich branż na całym świecie.

LCP InLine DX free cooling
LCP InLine DX free cooling

LCP DX free cooling posiadaj zarówno wymiennik ciepła z czynnikiem chłodniczym jak i wymiennik z mieszanką wody i glikolu. W zewnętrznym skraplaczu jest dodatkowo zintegrowany...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 18

NOMINACJA

Rewitalizacja Serwerowni

Rewitalizacja Serwerowni

Opis

Usługa REWITALIZACJI SERWEROWNI ma na celu uporządkowanie, optymalizację, często modernizację istniejącej serwerowni. Tego rodzaju obiekty liczą sobie dzisiaj nierzadko wiele lat. Mają za sobą już niejedną wymianę urządzeń aktywnych na kolejną generację, a ich infrastruktura fizyczna wyraźnie nie nadąża za tymi zmianami.


Często spotykamy w takich miejscach zagmatwane okablowanie, niewydolną klimatyzację, nierównomiernie obciążone układy zasilania i ogólny brak kontroli. Naszą odpowiedzią jest głęboka i kompleksowa REWITALIZACJA SERWEROWNI.


 Usługę REWITALIZACJI SERWEROWNI realizujemy w kilku krokach: 1. Audyt. Przeprowadzimy profesjonalny audyt serwerowni. Zewidencjonowane zostaną składające się na nią urządzenia i połączenia. Przygotujemy raport na temat chłodzenia i warunków środowiskowych, zasilania, zabezpieczenia p-poż. itp.

 2. Projekt. Zaprojektujemy Twoją serwerownię od nowa. Zaproponujemy odpowiednie szafy i stelaże, rozmieszczenie wszystkich urządzeń, profesjonalne trakty kablowe i połączenia pomiędzy stelażami, szafami i urządzeniami. Zaproponujemy optymalizację systemów chłodzenia i zasilania, implementację systemów monitoringu i ochrony p-poż. Opracujemy harmonogram REWITALIZACJI.

 3. Realizacja. Po uzgodnieniu projektu, zgodnie z harmonogramem (często jest to praca wieloetapowa) zrealizujemy całe przedsięwzięcie.


Dokumentacja. Opracujemy dokumentację z ewidencją wszystkich podsystemów, urządzeń i połączeń.


http://www.netserve.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Usługa REWITALIZACJI SERWEROWNI jest odpowiedzią na zapotrzebowanie płynące z rynku. Jej bezsprzeczną wartością jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu zarządzania infrastrukturą fizyczną IT, przy wykorzystaniu większości istniejącego sprzętu i przy minimalnych przestojach tej infrastruktury.


Jest to w zasadzie jedyne sensowne rozwiązanie dla podmiotów, które nie zmieniają swojej siedziby co kilka lat.

Najważniejsze wdrożenia


 1. Rewitalizacja serwerowni głównej (8 szaf) i wszystkich punktów dystrybucyjnych (4 szafy ) w dużej firmie handlowej zajmującej się obrotem częściami samochodowymi

 2. Rewitalizacja serwerowni głównej (4 szafy) i serwerowni zapasowej (2 szafy) w kopalni węgla kamiennego

 3. Rewitalizacja serwerowni głównej (4 szafy) i zapasowej (3 szafy) w fabryce okien

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 1. Znacząca poprawa bezpieczeństwa infrastruktury fizycznej IT

 2. Znacząca poprawa funkcjonalności, przejrzystości, sposobu zarządzania infrastrukturą IT

 3. Możliwość wdrożenia usługi przy minimalnym czasie wyłączenia (niedostępności) urządzeń

Informacje o firmie

Spółka NETSERVE powstała w 2010 roku, stworzyli ją ludzie którzy dostrzegli pewną niszę w dynamicznie rozwijającym się świecie IT. Jest to środowisko liderów technologicznych, kolebka nowych rozwiązań i innowacji. Nieustanna ewolucja i pogoń za coraz to nowszymi technologiami  jest jego cechą charakterystyczną. Dzisiaj, po latach i wielu zrealizowanych projektach tworzymy dobrze zgrany i kompetentny zespół specjalistów, którzy zajmują się szeroko pojętą infrastruktura IT w sposób kompleksowy. 

Rewitalizacja Serwerowni
Rewitalizacja Serwerowni

Usługa REWITALIZACJI SERWEROWNI ma na celu uporządkowanie, optymalizację, często modernizację istniejącej serwerowni. Tego rodzaju obiekty liczą sobie dzisiaj nierzadko wiele lat. Mają...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 7

NOMINACJA

Innowacja Roku 2019

NEXT VISION ONE

NEXT VISION ONE

Opis

Next Vision One to autorskie rozwiązanie, z którego korzystają już klienci z branży finansowanej i bankowej. Jest to zintegrowana i kompleksowa platforma do zarządzania całym środowiskiem IT w organizacji. W dobie prężnie rozwijającego się biznesu jest to niezastąpione wsparcie dla menedżerów i administratorów sieci informatycznej.


W ramach platformy dostępne są moduły takie jak: Zarządzanie bazą danych. Moduł Integracji, Moduł AutoDiscovery, Silnik Raportowania, Moduł Wizualizacji, Zarządzanie zadaniami oraz Silnik obsługi Procesów. W 2019 roku udało nam się wdrożyć także moduł Testów Robotycznych. 


Najważniejsze funkcjonalności: • Analiza wpływu niedostępności elementów systemu IT na dostępność całej usługi

 • Obsługa wielu struktur organizacyjnych w ramach jednej instalacji

 • Łatwe określenie i przypisywanie zakresów odpowiedzialności za elementy systemu IT

 • Wygodny dostęp do informacji, również w chmurze

 • Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem i zmianami danych


http://WWW.NEXTVISION.ONE

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Next Vision One jest rozwiązaniem klasy CMDB, w bardzo konkurencyjnej cenie w porównaniu z innymi rozwiązaniami tej kategorii, które najczęściej pochodzą od światowych gigantów typu IBM. Z racji tego, iż jest to nasze autorskie rozwiązanie, całą platformę możemy w pełni dostosować oraz zintegrować z innymi systemami, które klient posiada w swoim środowisku IT. 


Co więcej, Next Vision One sprzedawany jest również w modelu usługowym (SaaS), bez nałożonych ograniczeń, z pełną konfigurowalnością systemów oraz elastycznym licencjonowaniu.

Najważniejsze wdrożenia

Wdrożenia na polskim rynku w obszarze finansów i bankowości. Z racji umów NDA nie możemy podać nazw tych instytucji.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Możliwość zintegrowania z dotychczasowym środowiskiem IT u Klienta (inne systemy).


2. Atrakcyjna cena w stosunku do podobnych rozwiązań. 


3. Dostępność w chmurze.

Informacje o firmie

Jako integrator systemów informatycznych, dostarczamy kompleksowe rozwiązania IT. Implementujemy, rozwijamy i modernizujemy systemy IT, korzystając z technologii dostarczanych przez największych producentów. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

NEXT VISION ONE
NEXT VISION ONE

Next Vision One to autorskie rozwiązanie, z którego korzystają już klienci z branży finansowanej i bankowej. Jest to zintegrowana i kompleksowa platforma do zarządzania całym...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 49

LIDER IT 2019

Aplikacje szkoleniowe VR

Aplikacje szkoleniowe VR

Opis

Aplikacje szkoleniowe w wirtualnej rzeczywistości (VR) są odpowiedzią na konieczność stałego podnoszenia kompetencji pracowników i konkurencyjności przedsiębiorstw. Tworzymy rozwiązania w oparciu o scenariusze, będące odzwierciedleniem rzeczywistych sytuacji na które napotykają pracownicy firm - wzbogacając standardowe szkolenia (BHP, pracownicze, specjalistyczne) o silnie angażujące symulacje.  Funkcjonalności, jakie mogą zawierać aplikacje w VR to przede wszystkim: • Możliwość weryfikowania wiedzy użytkowników systemu poprzez wprowadzenie interaktywnych testów lub ankiet odpowiadających prezentowanym treściom. Wyniki te mogą być na bieżąco gromadzone oraz porównywane, obrazując postęp kształcenia pracownika.

 • Możliwość wzbogacenia symulacji o dodatkowe materiały edukacyjne bądź załączniki w postaci filmów, plików tekstowych, hiperłączy bądź interaktywnych instrukcji i wskazówek.

 • Możliwość wzbogacenia szkolenia o moduł rozpoznawania dźwięku, przez co możliwe jest nawiązanie bezpośredniej komunikacji z awatarem, udzielając odpowiedzi na zadawane przez niego pytania (np. pytania testowe), czy wybór funkcji lub działania. Wspomniany moduł jest szczególnie przydatny w różnego typu szkoleniach z sektora usług.

 • Możliwość wzbogacenia szkolenia o moduł rozpoznawania obrazu, przez co możliwe jest rozpoznawania wyrazu twarzy awatara, z którym rozmawiamy, imitującego np. zadowolenie, złość czy zaniepokojenie.

 • Możliwość odwzorowania dowolnego środowiska świata realnego i umieszczenia go w wirtualnej przestrzeń (może to być zarówno wybrane pomieszczenie jak i cały zakład produkcyjny).


Możliwość wprowadzenia dodatkowych ustawień, takich jak czas realizacji zadania (np. rozmowy z klientem), uzyskanie konkretnego efektu (sugerowana odpowiedź), określonej kolejności realizacji zadań itd.


https://4experience.co/inspiring-ar-vr-projects/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Tworzone przez nas rozwiązania w postaci aplikacji szkoleniowych VR mają charakter innowacji rynkowych,  przyczyniając się do uzyskania przez naszych klientów statusu lidera w niemal każdej branży. Połączenie technologii wirtualnej, rozszerzonej oraz mieszanej rzeczywistości z elementami AI (m.in. machine learning) oraz grywalizacją znacznie zwiększa zaangażowanie użytkowników aplikacji, wciągając w proces szkolenia na wzór gier komputerowych. Możliwość gromadzenia punktów oraz nagród motywuje do wydłużenia czasu treningu, działając szczególnie korzystnie na grupę wiekową 18-35, uzależnioną od ekscytującego połączenia rywalizacji i rozrywki. Forma symulacji sprzyja również pozostałym grupom wiekowym, przyspieszając procesy nauczania dzięki możliwości fizycznego wykonania pożądanego zestawu czynności.  

Najważniejsze wdrożenia

Aplikacje szkoleniowe VR naszej produkcji zostały wdrożone w takich firmach jak: Polska Grupa Górnicza, Tauron Dystrybucja, DPD, PZU, Elektrobudowa, PIAP oraz w wielu firmach zagranicznych, takich jak: Ford, Cisco, Lenovo, Strabag, Carrefour, Spetech, Walmart, MSF czy Viessmann

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 • Nadanie zwykłemu szkoleniu niezwykłego wymiaru. Dzięki symulacji w świecie wirtualnym możemy odzwierciedlić najbardziej nieprawdopodobne (oraz łudząco imitujące rzeczywistość) scenariusze.

 • Możliwość wykorzystania technologii VR do szkoleń prezentujących symulacje zdarzeń niebezpiecznych lub takich, których odzwierciedlenie w rzeczywistości jest niemożliwe, bardzo trudne  lub kosztowne.
  (np. ewakuacja zadymionego pomieszczenia, upadek z wysokości, eksplozja, ).

 • Możliwość stworzenia dowolnej liczby awatarów i pracy w wieloosobowym środowisku imitującym interakcje międzyludzkie.

 • Możliwość dostosowania symulacji szkoleniowej do poziomu uczestnika w czasie rzeczywistym.

 • Elementy grywalizacji motywują do dłuższych i efektywniejszych szkoleń 

Informacje o firmie

4Experience to polskie studio VR/AR/MR, posiadające biura w Bielsku-Białej i USA. Nasz zespół - złożony z doświadczonych, samodzielnych ekspertów i inżynierów oprogramowania - ma na celu dostarczenie klientom dedykowanych rozwiązań w technologii wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości, dostosowując produkt pod indywidualne potrzeby przedsiębiorstw. Tworzymy aplikacje na większość istniejących platform sprzętowych, m.in.: HTC Vive, Oculus, Pico Neo, Microsoft Hololens, Magic Leap czy Vuzix. Kładziemy duży nacisk na ścisłą współpracę z Partnerami i Klientami. Świadczymy również usługi w zakresie doradztwa technologicznego oraz oprogramowania związanego z technologią VR/AR/MR. 

Aplikacje szkoleniowe VR
Aplikacje szkoleniowe VR

Aplikacje szkoleniowe w wirtualnej rzeczywistości (VR) są odpowiedzią na konieczność stałego podnoszenia kompetencji pracowników i konkurencyjności przedsiębiorstw. Tworzymy...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 21

NOMINACJA

Epson: atramentowy druk pieozelektryczny dla biznesu

Epson: atramentowy druk pieozelektryczny dla biznesu

Opis

Druk piezoelektryczny to technologia druku atramentowego opracowana przez firmę Epson. Polega ona na oddziaływaniu ładunków elektrycznych na kryształy, które wyginając się, wywierają nacisk na membranę. Wytworzone w ten sposób ciśnienie błyskawicznie przenosi tusz przez kanały dyszy, pozwalając na precyzyjne umieszczenie każdej kropli na nośniku. Metoda ta pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad drukiem, w efekcie oferując nieporównywalną z innymi rozwiązaniami jakość. Co więcej, głowice drukujące stosowane w drukarkach firmy Epson charakteryzują się dużo mniejszym zużyciem energii elektrycznej niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz niezawodnością.


Najlepszym przykładem potencjału tkwiącego w nowej technologii są modele Epson dla biznesu z serii WorkForce Enterprise – kolorowe urządzenia wielofunkcyjne formatu A3, która oprócz niespotykanych wcześniej parametrów technicznych i wysokiej wydajności oferują koszt wydruku na poziomie niższym w porównaniu do technologii laserowej. Dzięki zastosowaniu w nich niezawodnej głowicy drukującej PrecisionCore, opracowanej na potrzeby wielkoformatowych drukarek przemysłowych (LFP) proces drukowanie jest bezkontaktowy, przy wykorzystaniu niewielkiej liczby podzespołów. Zmniejszona liczba miejsc w których może wystąpić błąd, brak konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych (bębny, utrwalacze, wałki wywoływaczki ) ogranicza koszty eksploatacyjne. Dodatkowo głowica jest stała i przy jednym przebiegu zadrukowywuje całą szerokość strony – pozwala to urządzeniom z serii WF Enterprise osiągnąć prędkość wydruku na poziomie 100 stron na minutę. Jednocześnie atramenty DURABrite Pro gwarantują najwyższą jakość wydruku i elastyczny dobór nośników niespotykany w przypadku drukarek laserowych, a zmienna wielkości kropli tuszu (do 3 pikolitrów) pozwala na osiągniecie najwyższej rozdzielczości. Dzięki wysokiej wydajności zasobników z atramentami pozwalającymi na wydruk do 100 000 stron na jednym zasileniu, urządzenia WorkForce Enterprise są praktycznie bezobsługowe.


https://www.epson.pl/innovative-technologies/micro-piezo-technology

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Innowacyjność techniki piezoelektrycznej polega na wyeliminowaniu konieczności podgrzewania podzespołów, nośników oraz atramentu. W efekcie pozwala to na obniżenie zużycia energii elektrycznej nawet o 90% w porównaniu do urządzeń laserowych co radykalnie obniża TCO. Badania niezależnych ośrodków (w tym instytutu  BLI) udowodniły, że brak elementów wymagających częstych wymian takich jak grzałki, bębny czy kartridże umożliwia ograniczenie odpadów nawet o 96%. Atramentowy druk piezoelektryczny nie emituje też szkodliwego dla otoczenia ozonu oraz mikrocząstek tonera.


O jakości EpsonEnterprise i druku piezoelektrycznego świadczy najlepiej rosnące zainteresowanie klientów a także wzrost sprzedaży: łączny udział atramentowych drukarek biznesowych wzrasta o 6% rok do roku, podczas gdy w tym samym okresie udział na rynku drukarek laserowych spada o 7%. 

Najważniejsze wdrożenia

1)     Klub sportowy Artego Bydgoszcz wykorzystuje w działalności biznesowej model Epson WF-5620DWF


2)     Rodzina urządzeń wielofunkcyjnych z serii Epson WorkForce Pro: WF-5620DWF, WF-5690DWF i WorkForce Pro 8590D3TWFC jako infrastruktura biurowa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


3)     Sieć Cukiernia Sowa Sp. J. wykorzystuje model Epson WorkForce Pro WF-R8590D3TWFC

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1)     Najniższe TCO urządzeń floty drukującej przy zachowaniu najwyższej jakości wydruku


2)     Ekologia (redukcja odpadów o 90%)


3)     Wysoka niezawodność oraz niskie koszty eksploatacyjne

Informacje o firmie

Firma Epson jest globalnym liderem w dziedzinie technologii, której nadrzędnym celem jest łączenie ludzi, rzeczy oraz informacji. Rozwijane przez nią produkty oraz rozwiązania wyróżniają się swoją innowacyjnością, wydajnością, oraz precyzją wykonania. Szeroka oferta firmy zawiera zarówno drukarki i urządzenia wielofunkcyjne atramentowe, jak i projektory 3LCD, inteligentne okulary, systemy czujników i roboty przemysłowe. Filozofia firmy w ramach swojej działalności zakłada również rozwój społeczności oraz nieustanne starania o minimalizację wpływu na środowisko.

Epson: atramentowy druk pieozelektryczny dla biznesu
Epson: atramentowy druk pieozelektryczny dla biznesu

Druk piezoelektryczny to technologia druku atramentowego opracowana przez firmę Epson. Polega ona na oddziaływaniu ładunków elektrycznych na kryształy, które wyginając się,...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 13

NOMINACJA

Seria Vigor 2926

Seria Vigor 2926

Opis

Urządzenia serii Vigor 2926, które łączą w sobie zaawansowane funkcje routera, modemu LTE, switcha, access pointa, Firewall, VPN i wiele innych. Wsparcie różnorodnych technologii WAN w powiązaniu z loadbalance oraz failover zapewnia szybki, niezawodny i ciągły dostęp do Internetu. Zintegrowany 4-portowy przełącznik umożliwia prosty i elastyczny podział sieci lokalnej na mniejsze segmenty w oparciu o VLAN 802.1Q. Wbudowane WiFi oferuje dwuzakresową łączność bezprzewodową w paśmie 2.4GHz oraz 5GHz wraz ze standardem 802.11ac. Routery serii Vigor 2926 są nie tylko stabilnymi bramami internetowymi, ale także wszechstronnymi Firewall i serwerami VPN dla zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa.


https://draytek.pl/produkt/vigor-2926/#opis-produktu

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Innowacyjne podejście do wykorzystania kilku łączy internetowych:
WAN Failover umożliwia aktywację łącza dodatkowego nie tylko w przypadku awarii łącza głównego, lecz również po przekroczeniu zdefiniowanego progu pobierania lub wysyłania danych.


WAN Auto Load Balance wykonuje automatyczny rozkład obciążenia dynamicznie na podstawie aktualnego użycia łączy WAN a nie na podstawie sztywnych wag.

Najważniejsze wdrożenia

Wykorzystanie modelu Vigor2926Lac z wbudowanym modemem LTE do zapewnienia łączności w lokalizacjach pozbawionych stałego dostępu do Internetu lub oczekujących dopiero na taką instalację.


Łącze zapasowe lub równoważenie obciążenia dla istniejącego, podstawowego łącza do Internetu.


Zapewnienie łączności podczas imprez tymczasowych np. targów, wydarzeń sportowych – wszędzie tam, gdzie dostęp do Internetu jest wymagany na krótki okres. 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Funkcjonalność VPN w oparciu o protokoły IPsec, SSL VPN, Open VPN, pozwalająca na bezpieczne łączenie odległych lokalizacji lub użytkowników zdalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów licencji.


Wsparcie kilku różnych interfejsów WAN (MultiWAN) – konfiguracja kilku równoległych połączeń z Internetem z oferty różnych providerów, w tym LTE, gwarantująca ciągłość biznesu.


Kombajn sieciowy – kompleksowość funkcji, w tym VPN Backup, rozkład obciążenia WAN, Internet mobilny, segmentacja sieci, sterowanie przepływem ruchu czy też centralne zarządzanie.

Informacje o firmie

BRINET to wyłączny dystrybutor rozwiązań sieciowych DrayTek, renomowanego producenta, który od roku 1997 dostarcza na światowe rynki zaawansowane, niezawodne i stabilne rozwiązania, które z powodzeniem sprawdzają się w firmach o różnej wielkości.


Oferta zawiera szeroki wachlarz produktów, począwszy od routerów Ethernet, ADSL/VDSL, LTE, VPN, Firewall, poprzez bezprzewodowe punkty dostępowe, aż po zarządzalne przełączniki PoE. Stale rozwijana platforma ACS pozwala natomiast integratorom na centralne i łatwe zarządzanie rozległymi sieciami opartymi na urządzeniach Vigor.


Jako dystrybutor stawiamy na silną sieć partnerów handlowych – wspólnie wdrażamy kompleksowe projekty sieciowe. Dzięki ścisłej współpracy z producentem możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania odpowiadające na potrzeby klienta. Naszych partnerów wspieramy poprzez działania marketingowe, szkolenia oraz pomoc techniczną na etapie przed- jak i posprzedażowym.  

Seria Vigor 2926
Seria Vigor 2926

Urządzenia serii Vigor 2926 , które łączą w sobie zaawansowane funkcje routera, modemu LTE, switcha, access pointa, Firewall, VPN i wiele innych. Wsparcie różnorodnych...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 11

Platforma programistyczno-wdrożeniowa VISION

Platforma programistyczno-wdrożeniowa VISION

Opis

Platforma wdrożeniowo-programistyczna VISION jest produktem ukierunkowanym na wspomaganie procesu tworzenia aplikacji i systemów biznesowych. Najczęściej stosowana przy budowie systemów ERP ze względu na możliwość definicji procesów typu workflow, funkcje wspomagania projektowego i analizy biznesowej. Platforma zapewnia trójwarstwową strukturę aplikacji rozdzielając warstwę bazodanową, od warstwy logiki biznesowej i warstwy prezentacyjnej. Interfejs użytkownika jest realizowany w oparciu o przeglądarkę internetową. Budowa aplikacji za pomocą platformy realizowana jest za pomocą graficznego interfejsu administracyjnego korzystając z predefiniowanych struktur, formularzy, kontrolek, pluginów i nie wymaga od zespołu budującego aplikację znajomości żadnego języka programowania za wyjątkiem T-SQL, w jakim są definiowane zapytania do bazy danych. Platforma zapewnia także predefiniowane mechanizmy zarządzania użytkownikami i uprawnieniami. Budowa aplikacji z wykorzystaniem platformy VISION wymaga w związku z tym przede wszystkim analityków i wdrożeniowców rozumiejących proces biznesowy klienta, cechujących się umiejętnością ich algorytmizowania i ze znajomością odwoływania się do relacyjnych baz danych za pomocą T-SQL. W projektach budowy systemów z wykorzystaniem platformy VISION nie korzysta się z klasycznego zespołu deweloperskiego niezbędnego przy korzystaniu ze standardowych technik realizacji systemów. Czas wytworzenia systemu jest również istotnie krótszy od budowy aplikacji standardowymi technikami, przy czym, co równie ważne zmiany rozwojowe można wprowadzać w trakcie produkcyjnej pracy systemu, czyli nie jest konieczne opracowanie całości rozwiązania, aby je można było uruchomić. Platforma nie wymaga kompilacji kodu aplikacji, w związku z czym wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać natychmiast po zatwierdzeniu w interfejsie administracyjnym, a dzięki gwiazdowej architekturze natychmiast obowiązują u wszystkich użytkowników. Realizacja projektów z wykorzystaniem zwinnych technik realizacji projektów (AGILE), jest dodatkowo wspierana przez specjalny moduł zarządzania projektami APM. Oczywiście zamiast APM można zastosować inne rozwiązania jak np. JIRA. Całość rozwiązania oparta jest o technologie Microsoft, znane i szeroko stosowane.


http://www.e-ares.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Nie jest znane  oferujące tak kompleksowe, a jednocześnie ukierunkowane na biznesowe aplikacje rozwiązanie wspierające proces tworzenia dużych i skomplikowanych systemów informatycznych.  Konkurencyjne rozwiązania w większości ukierunkowane są na konkretne typy aplikacji takich jak: aplikacje webowe, portale, intranet, etc. VISION w żaden sposób nie jest tak ukierunkowany, czego dowodzi różnorodna gama systemów na nim opartych. Oferuje  poza ekstremalnie szybkim procesem tworzenia aplikacji, wsparcie i możliwość definiowania procesów workflow, ocenę i optymalizację zaimplementowanych procesów biznesowych, zastosowanie interfejsów użytkownika klasycznych i responsywnych, wsparcie technik agile poprzez opcjonalny moduł zarządzania projektami, funkcje analizy biznesowej oraz pozwala to wszystko wykorzystać przy budowie systemów  bez wykorzystania kosztownego zespołu deweloperskiego. 

Najważniejsze wdrożenia

British Automotive Holding SA – cała grupa importersko dealerska pracuje na rozwiązaniach opartych o platformę VISION


Karpol Sp. z o.o. – z wykorzystaniem platformy VISION został opracowany dedykowany system ERP ze wspomaganiem i śledzeniem produkcji


Polski Serwis Floty Sp. z o.o. – z wykorzystaniem platformy VISION opracowano rozwiązanie dla operatora CFM  oraz współpracujących z nim warsztatów, oraz połączono ze zintegrowanymi aplikacjami mobilnymi.


Polski Związek Tenisowy – opracowany system wykorzystujący platformę VISION zapewnia obsługę operacyjną związku, obsługę rankingów, turniejów, licencji oraz obsługę płatności członków związku.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Niższe koszty zespołu tworzącego aplikacje z wykorzystaniem platformy – nie jest to standardowy zespół deweloperski


2. Czas budowy aplikacji nie przekracza 30% czasu potrzebnego na budowę aplikacji standardowymi technikami


3. Zmiany rozwojowe mogą być wprowadzane w trakcie pracy użytkowników – łatwość rozwoju (dowolna etapowość), serwisu oraz utrzymania i stabilizacji. 

Platforma programistyczno-wdrożeniowa VISION
Platforma programistyczno-wdrożeniowa VISION

Platforma wdrożeniowo-programistyczna VISION jest produktem ukierunkowanym na wspomaganie procesu tworzenia aplikacji i systemów biznesowych. Najczęściej stosowana przy budowie...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 4

IT Security - bezpieczeństwo IT

Cypherdog

Cypherdog

Opis

Cypherdog to narzędzia do bezpiecznego przesyłania szyfrowanych plików, synchronizowany szyfrowany storage w chmurze, szyfrowanie lokalne zasobów oraz komunikator (w wersji desktopowej i mobilnej). Szyfrowanie end-to-end za pomocą klucza publicznego o długości 3072 bity oraz prywatnego 256 bitów.


Korespondencja i rozmowy nie są zapisywane na serwerach ani na urządzeniach końcowych, przechowywane są jedynie w pamięci cache i ich historia może znikać natychmiast lub po określonym czasie. W przypadku braku odbioru komunikatu albo pliku po określonym czasie zostanie on skasowany.


Całość różni się od istniejących rozwiązań przede wszystkim brakiem "zaufanej trzeciej strony" i przechowywaniem kluczy publicznych w blockchainie oraz dodatkowo stosowaniem unikalnej metodę potwierdzania tożsamości.  Rozwiązanie integruje się z systemem operacyjnym i jest bardzo proste w użyciu (prawy klawiszy myszy i komendy „wyślij”, „szyfruj”, „chat”).


Nie stosujemy potwierdzania tożsamości przez SMS ani też przypominania hasła mailem, gdyż oznacza to istnienie trzeciej strony. Rozwiązanie skierowane jest dla wszystkich ceniących prywatność, a więc działy sprzedaży, zarządy, bankowość prywatna, prawnicy, R&D, administracja publiczna, służba zdrowia, komunikacja wewnętrzna w organizacjach każdego typu, użytkownicy indywidualni.


http://www.cypher.dog

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?


 • Brak zaufanej trzeciej strony dla potwierdzania tożsamości (teleoperatora, Facebook, Google, Microsoft, serwera pocztowego, centrum certyfikującego)

 • Innowacyjny sposób potwierdzania tożsamości stron komunikacji podczas spotkania osobistego przez wymianę informacji po bluetooth albo NFC urządzeń mobilnych

 • Przechowywanie kluczy publicznych w blockchain

 • Brak możliwości potwierdzania tożsamości przez SMS, odzyskiwania dostępu przez maile typu „Przypomnij hasło”

 • Brak możliwości odtworzenia przesłanych plików na innym urządzeniu niż te, na którym jest zapisany klucz prywatny

Najważniejsze wdrożenia

Nie mamy upoważnienia naszych klientów to informowania o wdrożeniach

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 • Najwyższy stopień bezpieczeństwa (Brak zaufanej trzeciej strony dla potwierdzania tożsamości, Przechowywanie kluczy publicznych w blockchain, długie klucze publiczne, brak zapisu rozmów na serwerach / urządzeniach końcowych)

 • Prostota użycia z poziomu systemu operacyjnego (prawy klawisz myszy, komendy „wyślij”, „szyfruj”, „chat”)

 • Innowacyjny sposób potwierdzania tożsamości stron komunikacji podczas spotkania osobistego przez wymianę informacji po bluetooth albo NFC urządzeń mobilnych,

Informacje o firmie

Cypherdog Sp. z o.o. to polska firma, korzystająca z autorskiego konceptu, powstała w 2018 roku. Trzon firmy stanowi kilka osób: Sebastian Krakowski (CEO), Paweł Musiał (CTO), Przemysław Kucharzewski (CSO). W spółkę z początkiem lipca 2019 roku zainwestował fundusz Akcelerator Technologii Gliwice Sp. z o.o. Firma ma przedstawicielstwo w USA, w Singapurze planowane jest otwarcie w 2020 roku. Rozwiązania sprzedawane są w modelu pośrednim (dystrybutorzy, partnerzy: integratorzy, VAR, teleoperatorzy i data center).

Cypherdog
Cypherdog

Cypherdog to narzędzia do bezpiecznego przesyłania szyfrowanych plików, synchronizowany szyfrowany storage w chmurze, szyfrowanie lokalne zasobów oraz komunikator (w wersji...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 254

LIDER IT 2019

Zabezpieczony laptop

Zabezpieczony laptop

Opis

SecurBook to kompleksowe rozwiązanie zapewniające najwyższy poziom prywatności Twoich najważniejszych danych. SecurBook to połączenie wydajnego sprzętu dającego możliwość wygodnej pracy z najwyższym poziomem ochrony Twoich prywatnych danych.
SecurBook to łatwość obsługi zapewniona przez system Windows 10 i brak konieczności posiadania jakiejkolwiek wiedzy o szyfrowaniu, zabezpieczeniach, kryptografii..

Do kodowania używany jest algorytm AES-256, czyli „Advanced Encryption Standard” używający klucza o długości 256 bitów. Algorytm ten jest używany przez najważniejsze państwowe instytucje, włączając w to Amerykańskie NSA „US National Security Agency”. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości złamania tego algorytmu w jakimkolwiek rozsądnym czasie. Jako algorytm hashujący używany jest SHA-512, który również jest używany przez najważniejsze agencje związane z bezpieczeństwem. Wszystkie operacje związane z kodowaniem i dekodowaniem danych odbywają się w tle i nie są w żaden sposób widoczne dla użytkownika.

Wraz z naszym partnerem dostarczającym infrastrukturę teletechniczną stosujemy w SecurBookach usługę VPN opartą na protokole IKEv2, uważanym obecnie za najbezpieczniejszy, najszybszy i najbardziej stabilny protokół dostępny na rynku. W ramach tego protokołu całość transmisji jest kodowana algorytmem AES-256. Możliwe jest wybranie blisko 40 lokacji geograficznych, dzięki czemu można bezproblemowo ominąć wiele restrykcji związanych z geolokalizacją, jak również z różnymi formami cenzurowania Internetu. Dostawca gwarantuje politykę „Zero Logów”, dzięki czemu na żadnych z serwerów pośredniczących nie zostają ślady naszych działań w sieci a sama firma działa poza granicami Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych czy innych państw, które starają się narzucić obowiązek monitorowania ruchu sieciowego, dzięki czemu jest to zgodne z lokalnym prawem. Dodatkowo SecurVPN daje dostęp do „bezpiecznych” serwerów DNS dodatkowo chroniąc w ten sposób
prywatność użytkownika i chroniąc go przez niebezpieczeństwami typu DNS Leak. Wybór naszego partnera technologicznego oparliśmy nie tylko na samym bezpieczeństwie ale również na prędkości oferowanych połączeń, dzięki czemu w zależności od wybranego serwera i naszego łącza jesteśmy w stanie uzyskać prędkość dochodzącą na 100Mbit/sek. Dodatkowo większość serwerów zezwala na przesyłanie przez nie ruchu związanego z wymianą plików P2P, co dla osób, które korzystają z tego typu aplikacji, na pewno nie jest bez znaczenia.

Wyłączona jest telemetria, zarówno samego systemu Windows 10, jak i aplikacji. Blokowana jest wymiana P2P związana z systemem Windows Update. Blokowane jest gromadzenie danych statystycznych związanych z wprowadzanymi danymi. Usługi związane z trackingiem  zachowań zarówno w systemie, jak i online są wyłączone lub zablokowane. Wyłączona jest synchronizacja ustawień systemu oraz „personalizacja wprowadzanych danych”. Domyślne konto użytkownika systemu jest kontem lokalnym, co również podnosi poziom prywatności. Dodatkowo wyłączone jest wiele innych „irytujących” funkcji systemu Windows 10, takich jak wyświetlanie reklam (nazywanych przez Microsoft sugestiami). To tylko kilka wymienionych modyfikacji, których na SecurBooku jest dużo więcej.
Sam sprzęt ma wbudowaną opcje szybkiego zamykania systemu, co oznacza iż wystarczy zamknąć pokrywę matrycy, aby sprzęt automatycznie wyłączył się i zakodował.

Laptopy SecurBook posiadają również backup danych na pamięci typu flashdrive, który jest zabezpieczona w ten sam sposób co komputery. Stanowi to zabezpieczenie Twoich danych w wypadku kradzieży lub tez zgubienia SecurBooka, i znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa danych.


http://www.securx.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Jedną z większych zalet produktu jest to, że na chwilę obecną na rynku nie ma żadnych konkurencyjnych rozwiązań.


Oczywiście jest sporo rozwiązań programowych pozwalających na zakodowanie dysku, oferujących różny poziom bezpieczeństwa.
 Jest też wiele usług VPN, można samemu ręcznie zabezpieczyć swój komputer jeśli tylko posiadamy odpowiednią wiedzę na temat kryptografii i nie tylko.


Jednak nasze rozwiązanie jest kompleksowe i działa od pierwszego uruchomienia, nie wymaga od klienta posiadania jakiejkolwiek wiedzy i daje mu poczucie spokoju i bezpieczeństwa.SecurBook zapewnia Ci kompleksowe zabezpieczenie Twoich danych poprzez:
Pełne kodowanie dysku twardego przy pomocy algorytmów o najwyższym poziome bezpieczeństwa.
Kodowanie i tunelowanie wszystkich danych wysyłanych i pobieranych z Internetu.
Wprowadzone modyfikacje systemu Windows 10, zwiększające poziom zarówno bezpieczeństwa jak i prywatności.

Najważniejsze wdrożenia

Ochrona prywatności na najwyższym poziomie.
Pełne bezpieczeństwo danych w przypadku zgubienia lub kradzieży sprzętu.
Innowacyjny produkt  będący na dzień dzisiejszy jedynym kompleksowym rozwiązaniem na rynku.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Brak kompleksowych rozwiązań konkurencyjnych na rynku
Zainteresowanie ze strony wielu grup zawodowych .
biznes, technologia,  księgowość,  administracja, rozwój, prawo,  polityka,  medycyna
Czyli wszędzie tam gdzie bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności powinna być na najwyższym poziomie.
RODO narzucające wysokie standardy ochrony danych osobowych.

Informacje o firmie

Jesteśmy jedynym dystrybutorem marki SecurBook

Zabezpieczony laptop
Zabezpieczony laptop

SecurBook to kompleksowe rozwiązanie zapewniające najwyższy poziom prywatności Twoich najważniejszych danych. SecurBook to połączenie wydajnego sprzętu dającego możliwość wygodnej...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 194

NOMINACJA

3S Internet Bezpieczny

3S Internet Bezpieczny

Opis

Internet Bezpieczny to usługa dostępu do Internetu z dodatkowymi zabezpieczeniami, które minimalizują ryzyka wynikające z korzystania z sieci. W ramach usługi instalowane jest urządzenie klasy UTM [Unifed Threat Management], które chroni sieć lokalną przed najpopularniejszymi zagrożeniami oraz realizowane są usługi dodatkowe takie jak łącze zapasowe, VPN i skanowanie podatności.


Podstawowe zalety usługi Internet Bezpieczny: • firewall - ochrona sieci LAN przed atakami z zewnątrz

 • antyspam - blokowanie niepożądanych przesyłek w poczcie elektronicznej

 • ochrona antywirusowa - ograniczenie ryzyka zainfekowania podczas przeglądania stron www lub otrzymania szkodliwych załączników

 • filtr niepożądanych treści - dostęp pracowników wyłącznie do pożądanych serwisów www

 • VPN - bezpieczny dostęp do sieci firmowej z dowolnego komputera na świecie

 • łącze zapasowe w technologii GSM/LTE - pewny i redundantny dostęp do sieci


Dodatkowe korzyści: • symetryczne, szerokopasmowe łącze światłowodowe o przepustowości do 1Gbps

 • TURBO!doładowanie - możliwość okresowego podniesienia przepływności łącza do przepustowości portu lub do maksymalnej wydajności urządzenia końcowego

 • bezpieczna, monitorowana usługa - razem z raportem potwierdzającym poprawność konfiguracji i określającym stopień bezpieczeństwa urządzeń na styku z Internetem

 • sprawdzone i wydajne urządzenia sieciowe skonfigurowane przez specjalistów z Grupy 3S

 • cykliczne skanowanie podatności – cykliczne sprawdzanie udostępnionych zasobów, sprzętu i polityk zgodności


usługa dedykowanej transmisji do 3S Data Center – szybki, bezpieczny i w pełni prywatny dostęp do kluczowych danych


https://3s.pl/pl/11,internet.html

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Aktualnie na rynku usług dostępu do Internetu powszechne jest dostarczanie łącza do Internetu bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Najczęściej branymi pod uwagę wyznacznikami wpływającymi na wybór dostawcy są przepustowość łącza oraz cena. W odróżnieniu do aktualnego trendu Grupa 3S dostarcza swoim klientom usługę dostępu do Internetu wzbogaconą o elementy bezpieczeństwa – stąd nazwa Internet Bezpieczny.


Innowacyjność usługi Internet Bezpieczny polega na zapewnieniu klientom bezpieczeństwa sieciowego w standardzie. Grupa 3S dostarcza klientowi odpowiedni sprzęt zabezpieczający skonfigurowany wg właściwych polityk bezpieczeństwa. Przeprowadzane jest też cykliczne skanowanie urządzeń brzegowych celem wykrycia ewentualnych luk w zabezpieczeniach. Uzupełnieniem jest dodatkowe, zapasowe łącze internetowe aktywowane w przypadku niedostępności medium podstawowego. Całość dopełnia usługa zarządzania świadczona przez inżynierów 3S, która gwarantuje, że usługa została poprawnie dobrana i optymalnie skonfigurowana nie tylko w momencie przekazania jej klientom, ale także przez cały okres umowy.


W normalnych warunkach klient zmuszony jest do zakupienia sprzętu zabezpieczającego (Firewall, UTM, IPS, IDS). Korzystając z wiedzy dobrze wykwalifikowanego informatyka lub firmy zewnętrznej konieczna jest również konfiguracja ww. sprzętu wg zdefiniowanych wcześniej polityk bezpieczeństwa, które nie zawsze funkcjonują w organizacji. Opracowanie takich dokumentów wymaga przeprowadzenia audytu początkowego, a zmiany w organizacji wymuszają dodatkowo bieżące aktualizacje. Z kolei te mogą być wprowadzone wyłącznie na podstawie przeprowadzanych cyklicznie skanów podatności obrazujących aktualny stan zabezpieczeń. Grupa 3S, wychodząc z założenia, że bezpieczeństwo sieciowe powinno być zapewnione naszym klientom w standardzie, stworzyła zatem usługę, która wszystkie powyższe zagadnienia posiada w standardzie, a klienci nie muszą inwestować swoich zasobów IT w jej utrzymanie.

Najważniejsze wdrożenia

Dla jednej z firm z branży przemysłowej realizowany jest pełen pakiet usługi Internet Bezpieczny. Dostęp do Internetu odbywa się poprzez symetryczne łącze światłowodowe o przepustowości 200Mbps, zabezpieczone łączem zapasowym LTE z możliwością uruchomienia dodatkowej usługi proaktywnego monitoringu łącz. Na punkcie styku sieci klienta z Internetem zamontowano urządzenie brzegowe klasy UTM, skonfigurowane zgodnie z politykami bezpieczeństwa ustalonymi z klientem, cyklicznie przeprowadzane są skany podatności. Klient ma możliwość korzystania również z połączeń VPN.


Internet Bezpieczny uruchomiony został również dla polskiego oddziału, międzynarodowej firmy zajmującej się opracowywaniem oprogramowania dla firm z branży przemysłowej. Firma korzysta z symetrycznego łącza światłowodowego o przepustowości 300Mbps, zabezpieczonego łączem zapasowym LTE z możliwością uruchomienia dodatkowej usługi proaktywnego monitoringu łącz. Bezpieczeństwo na styku sieci klienta z Internetem zapewnione zostało poprzez montaż urządzenia klasy UTM, z którym współpracują specjalnie dobrane i skonfigurowane urządzenia typu Access Point do łączności Wi-Fi. Konfiguracja urządzeń została wykonana zgodnie z międzynarodowymi politykami bezpieczeństwa obowiązującymi w centrali i wszystkich oddziałach firmy. Cyklicznie przeprowadzane są także skany podatności.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Bezpieczeństwo w standardzie – dostęp do Internetu powiązany z usługami dodatkowymi: 1. Zarządzany firewall, antywirus, antyspam i webfiltering.

 2. Zapewnienie nieprzerwanego dostępu do Internetu dzięki redundancji łącz.

 3. Cykliczne skanowanie podatności wykrywające ewentualne luki w zabezpieczeniach.

Informacje o firmie

Grupa 3S z siedzibą w Katowicach obecna jest w branży telekomunikacyjnej od 2002 roku. 3S dysponuje własną siecią światłowodową o długości blisko 3800 km oraz Klastrem Centrów Danych. Wykorzystując efekty synergii, Grupa 3S świadczy kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne i data center dla klientów biznesowych. W Grupie 3S prowadzą działalność, 3S S.A. która buduje i udostępnia infrastrukturę światłowodową oraz świadczy usługi telekomunikacyjne. 3S Data Center S.A. świadcząca usługi teleinformatyczne oparte o własne centra danych w Katowicach. 3S Fibertech Sp. z o.o. która jest operatorem telekomunikacyjnym, posiadającym sieć światłowodową i bazę kilkuset klientów biznesowych w Krakowie.

3S Internet Bezpieczny
3S Internet Bezpieczny

Internet Bezpieczny to usługa dostępu do Internetu z dodatkowymi zabezpieczeniami, które minimalizują ryzyka wynikające z korzystania z sieci. W ramach usługi instalowane jest...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 87

NOMINACJA

Oprogramowanie do zarządzania zasobami IT - LOG

Oprogramowanie do zarządzania zasobami IT - LOG

Opis

LOG to oprogramowanie wykorzystywane do efektywnego zarządzania zasobami informatycznymi - IT Service Management (ITSM) w oparciu o standardy ITIL (m.in. PM, IM, ChM, RM). Funkcje systemu pozwalają znacznie usprawnić i zoptymalizować zarządzanie infrastrukturą informatyczną, a także odpowiednio chronić dane firmy. To kompleksowe rozwiązanie, którego celem jest bezpieczne prowadzenie biznesu. Umożliwia sprawne zarządzanie zasobami, komputerami i nośnikami danych, posiada również rozbudowany Helpdesk. Oprogramowanie LOG jest także doskonałym wsparciem organizacji w zakresie ochrony danych (działa zgodnie z założeniami RODO).


https://logsystem.pl/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Większe możliwości funkcjonalne


Oprogramowanie LOG oferuje 15 obszarów funkcjonalnych ujętych w odpowiednich modułach, które pozwalają na sprawne i kompleksowe zarządzanie zasobami IT w organizacji. Zakres funkcjonalny możemy podzielić na cztery główne kategorie:  1. 1.     ITSM, SAM i CMDB


System wspierający organizacje w zakresie zarządzania usługami i systemami IT oparty jest na najlepszych, branżowych praktykach, czyli standardzie ITIL. Razem z rozwojem obszaru SAM (Software Assets Management) i CMDB oprogramowanie LOG daje solidną podstawę do zarządzania obszarem IT zgodnie z wymogami stawianymi przez organizacje, zarówno z sektora publicznego jak i komercyjnego. 1. 2.              Ochrona danych


Wymogi prawne (GDPR), jak również coraz większa świadomość organizacji w zakresie ochrony danych, przyczyniły się do znacznego rozwoju tej funkcjonalności w oprogramowaniu LOG. Moduły Rejestry RODO, Zarządzanie Tożsamością oraz Profil Osoby są kombinacją procesów, technologii i polityk, które chronią przed niepowołanym dostępem do usług i aplikacji w firmie. Rozbudowany moduł Rejestry RODO to także kompleksowe wsparcie organizacji i Inspektorów Ochrony Danych w zakresie wymogów stawianych przez Rozporządzenie RODO. Funkcje w module to m.in.: zarządzanie ryzykiem, analiza ryzyka, zarządzanie procesami biznesowymi, rejestry upoważnień, formularze i wnioski.  1. 3.              Monitoring


Trzy obszary monitoringu w LOG, to zwiększona efektywność pracy i prewencja awarii sprzętowych. Moduły umożliwiają rejestrowanie zachowań użytkowników na podstawie podjętych na monitorowanym sprzęcie działań. Rejestracja obciążeń i eksploatacji sprzętu w połączeniu z rozbudowanym systemem alertów, wspomaga działania zespołów technicznych organizacji.  1. 4.              Automatyzacja i zarządzanie sprzętem


Obszar wspomagający reguły automatyzujące działanie systemu, np. w zakresie powiadomień o upływających terminach, wysyłki raportów i wielu innych. Istotne jest także wprowadzenie mechanizmów pozwalających na oszczędność czasu. Są to funkcje związane ze zdalnym zarządzaniem komputerami, czy zarządzaniem nośnikami danych.


 


Prosty interfejs użytkownika


Według aktualnych trendów rynek systemów ITSM w latach 2018-2022 będzie rosnąć rok do roku. Ze względu na szczególne wymagania dotyczące priorytetowania zadań, rozwiązania ITSM kierowane są coraz częściej do działów biznesowych organizacji. Z tego też względu szczególną uwagę w module LOG Helpdesk zwróciliśmy na stronę funkcjonalną interfejsu użytkownika w systemie LOG. Ponadto umożliwiliśmy do niego dostęp także z poziomu przeglądarki internetowej. 


 


Szybsze wdrożenie


Na bazie wieloletniego doświadczenia projektowego stwierdzamy, że gwarancją osiągnięcia optymalnych i trwałych efektów jest zastosowanie metodyki „Made-to-measure” (dalej „MTM”). Termin ten zaczerpnęliśmy z dziedziny krawiectwa, oznaczający „dopasowanie do sylwetki”. Zgodnie z tą filozofią działania, jesteśmy w stanie dostarczyć gotowe, bardzo rozbudowane funkcjonalnie rozwiązanie (pokrywające zakres tematyki Software Asset Management, RODO oraz ITIL), które jest dostosowane do organizacji klienta w zakresie wymaganych modułów oraz koniecznej parametryzacji. Stanowi to idealne rozwiązanie pomiędzy oferowanymi na rynku rozwiązaniami typu „one-size-fits-all” (ang. jeden rozmiar pasuje do wszystkich), które nie są w stanie spełnić oczekiwań, jak i wdrożeniami typu szycie na miarę, gdzie czas trwania i koszty znacznie przewyższają spodziewane korzyści.

Najważniejsze wdrożenia

Do największych niedawnych wdrożeń (2019 rok) spółki LOG Systems można zaliczyć projekt dla PKP Cargo S.A. Realizacja dotyczyła wdrożenia modułów: RODO oraz Software Assets Management (SAM). Oprogramowanie zostało skonfigurowane zgodnie z wytycznymi klienta, określonymi w umowie. Firma LOG Systems dostarczyła licencję Enterprise dla nieograniczonej liczby użytkowników końcowych (zasobów typu komputer i serwisantów). Całość projektu obejmowała analizę przedwdrożeniową, wdrożenie systemu oraz zapewnienie 3-letniego wsparcia. 


W ostatnim czasie spółka zrealizowała również duże wdrożenie dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Firma LOG Systems dostarczyła licencję LOG dla 2,5 tys. użytkowników końcowych, 3 tys. zasobów typu komputer oraz 30 operatorów i administratorów IT. Dostawa i wdrożenie produktu zostało objęte 3-letnią gwarancją, utrzymaniem i wsparciem technicznym.


Inne wdrożenia: Państwowy Instytut Geologiczny, Bank Gospodarstwa Krajowego, Farmacol S.A., BURY sp. z o.o., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Polski Fundusz Rozwoju.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 • wsparcie w zakresie ochrony danych (RODO) - system umożliwia dostęp do rejestrów niezbędnych do spełnienia wymagań Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Wspomaga zarządzanie rejestrem czynności przetwarzania, zbiorami danych, uprawnieniami, regułami bezpieczeństwa, a także wspiera wykonywanie analizy ryzyka.  • rozbudowany Helpdesk (ITSM) - moduł LOG Helpdesk pozwala zgłosić dowolny problem, incydent czy zadanie. Aplikacja jest połączeniem najważniejszych funkcjonalności Service Desk oraz Helpdesk, dzięki czemu staje się kompleksowym narzędziem klasy ITSM.


 


zarządzanie jakością ISO - dzięki odpowiedniemu zarządzaniu jakością otrzymujesz produkt, który spełni oczekiwania Twoich klientów. Poprzez utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług, wpłyniesz na prowadzone działania biznesowe, tym samym utrzymując wysoką pozycję rynkową. Ponadto dzięki zarządzaniu jakością masz możliwość dostosowania się do zmieniających wymagań oraz trendów rynkowych.

Informacje o firmie

Ponad 10-letnie doświadczenie oraz wiedza naszych specjalistów pozwalają nam, określić się jako lidera sektora branży informatycznej. Jesteśmy wiodącym na polskim rynku producentem oprogramowania do zarządzania zasobami informatycznymi (IT Service Management) oraz wspierania procesów biznesowych zgodnie ze standardami ITIL. Nasze doświadczenie w obszarze ITSM potwierdza ponad 500 wdrożeń oraz przeszło 153 tysięcy sprzedanych licencji w ciągu 10 lat działalności. Z powodzeniem konkurujemy z zagranicznymi rozwiązaniami, dostarczanymi przez duże organizacje i korporacje.  


Specjalizujemy się także w przeprowadzaniu audytów zgodności licencji (Software Assets Management) wraz z wystawianiem rekomendowanych optymalizacji wykorzystania licencji zgodnie z założeniami biznesowymi organizacji (ROI).

Oprogramowanie do zarządzania zasobami IT - LOG
Oprogramowanie do zarządzania zasobami IT - LOG

LOG to oprogramowanie wykorzystywane do efektywnego zarządzania zasobami informatycznymi - IT Service Management (ITSM) w oparciu o standardy ITIL (m.in. PM, IM, ChM, RM). Funkcje...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 39

Active Backup for Business

Active Backup for Business

Opis

Active Backup for Business, to własny pakiet Synology do tworzenia kopii zapasowej PC, maszyn wirtualnych oraz serwerów fizycznych. Synology oferuje tę aplikację w cenie urządzenia bez dodatkowych opłat licencyjnych.


https://www.synology.com/pl-pl/dsm/feature/active_backup_business

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Wyzwania w środowisku IT stale rosną, dlatego również sposoby ochrony danych muszą się zmieniać. Bezlicencyjna funkcja Active Backup umożliwia firmom oszczędność czasu, a także nakładu pracy i kosztów poprzez ochronę własności firmy. Organizacje potrzebują czegoś więcej niż tylko kopii zapasowych; ważniejsze jest obniżenie czasu przywracania w przypadku ataku typu ransomware, awarii lub uszkodzenia dysku twardego. Usługa Active Backup zapewnia infrastrukturze IT elastyczne i niezawodne metody odzyskiwania, zmniejszając ryzyko przestojów i zapewniając ciągłość działania firmy.


Za pomocą Synology NAS i pakietu Active Backup bezproblemowo dopełniamy działanie sprzętu za pomocą oprogramowania, dostarczając zintegrowane urządzenie do tworzenia kopii zapasowych danych i ich odzyskiwania. To bezlicencyjne rozwiązanie pozwala na scentralizowane zarządzanie danymi i zapewnienie swojej firmie ciągłej ochrony ważnych danych.  

Najważniejsze wdrożenia

Poniżej przykłady wdrożenia aplikacji Synology Active Backup for Business w różnych przedsiębiorstwach:


Firma SHISEIDO (producent kosmetyków w Taiwanie).  Dalsze informacje pod linkiem TUTAJ.


Niemiecka Szkoła w Madrycie.  Dalsze Informacje pod linkiem TUTAJ.


Firma J.Shine International Logistics (centrum magazynowo-serwisowe dla administracji strefy eksportowej w Taiwanie).  Dalsze Informacje pod linkiem TUTAJ.


Firma IT Galaxy (firm,  która wdrożyła infrastrukturę IT  dla jednego z największych szpitali w Transylwanii). Dalsze Informacje pod linkiem TUTAJ.


Firma Yeng Hsingh Corporation (producent środków chemicznych w Taiwanie). Dalsze Informacje pod linkiem TUTAJ.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Active Backup for Business jest darmowym oprogramowaniem, który możemy uruchomić na sprzęcie Synology, więc nie posiada licenciowania.


2. Zapisywanie codziennych danych może być wyzwaniem bez odpowiednich narzędzi tworzenia kopii zapasowych. Synology Active Backup for Business obsługuje technologię globalnej deduplikacji między urządzeniami, platformami i wersjami zmniejszając zapotrzebowanie na miejsce dla tworzenia kopii zapasowych.


3. Dodatkowo obsługuje śledzenie zmienionych bloków (Changed Block Tracking, CBT) wykonując przyrostowe kopie zapasowe wyłącznie dla zmienionych bloków. Aplikacja sprawdza się w usuwaniu zduplikowanych danych na serwerze i tym sposobem oszczędza przestrzeń dyskowy.

Informacje o firmie

Od 2000 r. firma Synology produkuje rozwiązania z zakresu sieciowych pamięci masowych, nadzoru IP i urządzenia sieciowe, które zmieniają sposób, w jaki użytkownicy zarządzają danymi i siecią oraz realizują zadania związane z nadzorem w erze usług chmurowych. W pełni wykorzystując zalety najnowszych technologii, firma Synology zapewnia użytkownikom niezawodne, intuicyjne i przystępne cenowo rozwiązania służące do centralizacji pamięci masowej, tworzenia kopii zapasowych, wirtualizacji, udostępniania i synchronizowania danych oraz do monitoringu wizyjnego.


Firma Synology stawia sobie za cel oferowanie produktów intuicyjnych, opracowanych z myślą o przyszłości oraz najlepszych w swojej klasie usług dla klientów.

Active Backup for Business
Active Backup for Business

Active Backup for Business, to własny pakiet Synology do tworzenia kopii zapasowej PC, maszyn wirtualnych oraz serwerów fizycznych. Synology oferuje tę aplikację w cenie...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 12

Opswat Metadefender Security Solutions

Opswat Metadefender Security Solutions

Opis

Rozwiązania OPSWAT oparte na jednoczesnym multi-skanowaniu procesów i plików pod kątem malware za pomocą wielu (30+) silników AV oraz silnikach Data Sanitization (CDR), Vulnerability Assesment (VUL), Data Loss Prevention (DLP), pomagają zapewnić ochronę przed znanym i nieznanym złośliwym oprogramowaniem pochodzącym z różnych źródeł. Podstawowym produktem jest Opswat Metadefender. Platforma serwerowa Metadefender Core praktycznie w 100% minimalizuje ryzyko wystąpienia potencjalnych naruszeń danych, pomagając w ten sposób firmom i instytucjom spełnić wymogi bezpieczeństwa.


Zaawansowana ochrona przed złośliwym oprogramowaniem:


Metadefender zapewnia zaawansowaną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, które mogą być ukierunkowane na serwery, stacje robocze, internetowe serwery proxy, serwery poczty elektronicznej i bezpieczne systemy transferu plików. Metadefender oferuje multi-skanowanie z maksymalna liczbą 30+ silników Anti-Malware. Wykorzystując wiele silników Anti-Malware, współczynnik wykrywania szkodliwego oprogramowania znacznie wzrasta. Ponadto nowe zagrożenia mogą być wykrywane szybciej. W celu ochrony przed zagrożeniami, w tym zaawansowanymi ukierunkowanymi atakami „zero-day”, APT lub FUD (Fully Undetectable), etc.., Metadefender oferuje technologię Data Sanitization (CDR), która usuwa wbudowane obiekty i aktywny kontent (typu: macro VBA, Java, Flash, DDE code, etc..) w pliku za pomocą 100+ siników „oczyszczających”. Wykorzystywany jest też mechanizm konwersji plików do innego formatu (np. konwersja do formatu PDF, PNG, etc...). CDR obecnie wspiera 70+ typów plików. Natomiast funkcjonalność Vulnerability Assesment/Detection (VUL) w ramach platformy Metadefender pozwala na identyfikację podatności w aplikacjach, systemach i firmware urządzeń działających w sieci a mechanizm DLP zapobiega wyciekowi danych. Dzięki zastosowaniu wielu silników skanowania, technologii „odkażania” danych i wykrywania podatności, bezpieczne sieci zyskują optymalną ochronę przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami. Metadefender może pomóc w zapobieganiu ataków cybernetycznych i zapewnić zgodność z ustawami prawnymi, wymaganiami PCI DSS, KNF, GDPR/RODO, itp...


1. Threat Inteligence:


Analiza zagrożeń (rozwiązanie Opswat OESIS lub Metadefender Core): Metadefender Core to potężne i elastyczne rozwiązanie bezpieczeństwa dla niezależnych dostawców oprogramowania ISV, administratorów IT i „badaczy szkodliwego oprogramowania”, zapewniające równoczesny dostęp do funkcji odkażania danych (CDR), oceny podatności na malware, wielu silników antywirusowych, heurystyk i dodatkowych technologii ochrony przed zagrożeniami w jednym systemie Metadefender udostępnia bogaty zestaw interfejsów bezpieczeństwa cybernetycznego API, obejmujące zarówno REST, jak i COM. Administratorzy IT wykorzystują te API do wbudowania Metadefendera w swoją architekturę sieci wraz z innymi dynamicznymi rozwiązaniami analitycznymi, czy serwerami do przesyłania plików i MFT. Twórcy oprogramowania ISV często wykorzystują interfejsy API do integracji dodatkowych zabezpieczeń zapewnionych przez Metadefender w ich procesach rozwojowych. 


Dostępne interfejsy API obejmują podstawowe metody skanowania pliku i pobierania istniejących wyników skanowania przy użyciu skrótu SHA1, SHA256 lub MD5, a także metod ponownego skanowania plików, pobierania wcześniej zeskanowanych plików i pobierania informacji o rozmiarze kolejki. Dostępne są również interfejsy API do pobierania statystyk z Metadefendera, w tym informacje o typach plików, historii skanowania, najnowszych zagrożeniach i kondycji serwera (server health).


2. Bezpieczeństwo poczty elektronicznej:


Ponad 90% wszystkich zagrożeń dociera do sieci drogą mailową. „Spear phishing” to popularny wektor cyberataku. E-mail typu Spear-Phishing będzie zachęcał odbiorcę do kliknięcia na link lub otwarcie załącznika, co spowoduje instalację złośliwego oprogramowania i zapewni dostęp do systemu. Dzięki Opswat Metadefender Email Security, wszystkie załączniki wiadomości e-mail będą skanowane przez wiele silników Anti-Malware, a nieznane osadzone zagrożenia zostaną usunięte przez CDR. Ponadto, przy użyciu technologii weryfikacji typu pliku (true type verification), zablokowane zostaną fałszywe załączniki e-mail w stosunku do oryginalnego formatu pliku. Poprzez wykrywanie i zapobieganie próbom Spear-Phishingu, krytyczne systemy infrastrukturalne mogą być chronione przed zagrożeniami i dostępem osób nieuprawnionych. Metadefender Email Security minimalizuje szanse atakujących na wykorzystanie luk systemowych lub błędów użytkownika .


3. WEB Security – ochrona w procesach pobierania i otrzymywania plików z Internetu:


Zaawansowane zagrożenia pochodzenia internetowego są blokowane przed wejściem do sieci wewnętrznej, za pośrednictwem serwera Metadefender ICAP. Pliki przechodzące przez interfejs ICAP są skanowane przy użyciu tych samych mechanizmów antywirusowych i mechanizmu wykrywania luk, jak pliki skanowane za pośrednictwem dowolnego interfejsu Metadefender Core. Pliki są również oczyszczane za pomocą Data Sanitization (CDR). Ponadto wyniki skanowania plików mogą być buforowane. Metadefender rejestruje, kiedy pliki są wprowadzane do sieci, tak aby w razie potrzeby można było przejrzeć aktywność. Metadefender Core można zintegrować zarówno z serwerami Web Proxy, jak i serwerami Web Reverse Proxy, takimi jak F5® BIG-IP® Local Traffic Manager ™ (LTM®) i Blue Coat ProxySG.


4. Bezpieczeństwo w sieciach izolowanych i skanowanie przenośnych nośników:


Przenośne nośniki (takie jak napędy USB, płyty CD / DVD, itp…), stanowią kolejny sposób dla cyber przestępców na uzyskanie dostępu do systemu. Jednym ze znanych sposobów był robak Stuxnet, który rozprzestrzenił się za pośrednictwem zainfekowanego dysku USB. Szeroko stosowany Metadefender zapewnia, że wszystkie przenośne urządzenia wniesione przez pracowników, kontrahentów lub dostawców są najpierw skanowane za pomocą wielu silników antywirusowych oraz CDR i VUL i że są wolne od wirusów, zanim zostaną dopuszczone do pracy w bezpiecznej sieci. Metadefender może być zainstalowany w sieci lub kiosku i może być stosowany jako punkt kontrolny w celu ochrony przed zagrożeniami pochodzącymi z nośników przenośnych, co zapobiega możliwości naruszania danych tą drogą.


Metadefender Kiosk i Secure File Transfer (SFT/Vault) oferują bezpieczny proces przesyłania danych do i z sieci odizolowanych (bez dostępu do Internetu) z nośników fizycznych, takich jak dyski USB, dyski CD i DVD, karty pamięci flash, itp... Kiosk może skanować wszystkie przenośne nośniki fizyczne, izolując je w ten sposób od sieci, zanim zostaną wykorzystane. Gdy użytkownik włoży nośnik, Metadefender Kiosk przeskanuje go pod kątem złośliwego oprogramowania i luk w zabezpieczeniach. Jeśli nie zostaną znalezione żadne zagrożenia, dane są dalej transferowane za pomocą diody do bezpiecznej sieci gdzie są tymczasowo przechowywane na serwerze SFT/Vault. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych po zalogowaniu na serwer.


Kiosk oferuje również pełny system uwierzytelniania i rejestrowania. Metadefender Kiosk można wdrożyć w środowiskach sieciowych połączonych z Internetem lub w trybie offline (w tym w sieciach izolowanych). OPSWAT oferuje kilka metod dostarczania aktualizacji sygnatur anti-malware offline do serwera Metadefender. Dodatkowo dostępnych jest wiele opcji sprzętowych Metadefender Kiosk.


http://www.ramsdata.com.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Innowacyjne rozwiązania OPSWAT w zakresie bezpieczeństwa przepływu danych zapewniają zaawansowaną ochronę poprzez skanowanie pod kątem znanych zagrożeń dzięki wielu silnikom Anti-Malware i „odkażania” dokumentów, tak aby zapobiec przed nieznanymi zagrożeniami. OPSWAT oferuje klientom możliwość łatwego dostosowania swoich rozwiązań do ich istniejącej infrastruktury, w celu uzyskania kontroli nad przepływem danych do i z bezpiecznych sieci. zapewniając: 


- Możliwość zabezpieczenia repozytoriów danych, skanując duże partie plików


- Możliwość filtracji wszystkich przesyłanych plików. Możliwość oceny plików w bezpiecznym miejscu, zanim wejdą do zabezpieczonej sieci


- Możliwość „sanityzacji” podejrzanych plików bez uszczerbku dla użyteczności plików. Oczyszczanie danych (Content Disarm & Reconstruction) w celu usunięcia potencjalnie szkodliwego obiektu osadzonego w pliku, aby zapobiec atakom ukierunkowanym i tzw. „zero-day”, APT i FUD, etc…


- Znaczne zwiększenie wskaźników wykrywania zagrożeń dzięki pakietom silników antywirusowych w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami


- Sprawdzanie pod kątem złośliwości wszystkich pobranych plików binarnych


- Multi-skanowanie i heurystyka do obsługi znanych i nieznanych zagrożeń


- Weryfikacja typu pliku w celu ochrony organizacji przed atakami polegającymi na fałszowaniu typów plików


- Wyodrębnianie plików zarchiwizowanych/spakowanych w celu lepszego wykrywania złośliwego oprogramowania i ochrony przed „bombami archiwalnymi”


- - Możliwość identyfikacji „niezałatanych” luk bezpieczeństwa/podatności w aplikacjach


- Zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych, w tym FISMA, NIST SP 800-53, NERC CIP oraz zasadami określonymi przez CNIL i BDSG, RODO

Najważniejsze wdrożenia

Intuicyjne aplikacje OPSWAT i kompleksowe zestawy (development kits) są wdrażane przez firmy sektora SMB, duże przedsiębiorstwa oraz przez klientów OEM. Obecnie są one wykorzystywane w ponad 2000 + firmach i chronią 100+ milionów stacji roboczych na całym świecie.


W Polsce rozwiązania Opswat używane są w sektorze wojskowym (także na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej),  w bankach i firmach energetycznych oraz mniejszych firmach posiadających systemy/aplikacje transferu/obsługi plików.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Rozwiązania Opswat Metadefender zapewniają zawansowaną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, które mogą być ukierunkowane na serwery, stacje robocze, internetowe serwery proxy, serwery poczty elektronicznej i bezpieczne systemy transferu plików dzięki 3 głównym technologiom: 1. Jednoczesny MULTISACNNING procesów i plików poprzez 30+ silniki Anti-Malware znanych producentów.  Technologia wykorzystująca wiele silników Anti-Malware maksymalizuje współczynnik wykrywania i blokowania szkodliwego oprogramowania.

 2. W celu ochrony przed zagrożeniami, w tym zaawansowanym malware typu „zero-day”, APT, FUD i ukierunkowanymi atakami Opswat Metadefender oferuje funkcjonalność DATA SANITIZATION, czyli „odkażania” danych. Technologia służy do usuwania wbudowanych zagrożeń oraz konwersji plików do innego formatu, takich jak konwersja do formatu PDF dokumentu programu Word, itp….

 3. VULNERABILITY ENGINE - Wykrywanie znanych luk w zabezpieczeniach aplikacji i możliwość blokowania plików z wykrytymi podatnościami tak aby nie były dalej przesyłane do wnętrza organizacji. Baza znanych podatności dla 20000+ aplikacji.


 


Dzięki zastosowaniu wielu silników skanowania, technologii „odkażania” danych, i skanera podatności - bezpieczne sieci mogą otrzymać optymalną ochronę przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami.

Informacje o firmie

OPSWAT Inc, jest firmą zlokalizowaną w San Francisco (USA). Założona w 2002 roku. Dostarcza oprogramowanie do zarządzania i bezpieczeństwa infrastruktury IT w tym rozwiązania i technologie, które chronią urządzenia i zabezpieczają przepływ danych cyfrowych.


Motto przewodnie Opswat: „Trust no file, Trust no device”


 


Rams Data Sp z o.o. jest dostawcą systemów teleinformatycznych i licencji oprogramowania. Nasza oferta obejmuje swoim zakresem rozwiązania z obszaru:  • Infrastruktura sieciowa

 • Bezpieczeństwo łącz i sieci

 • Bezpieczeństwo aplikacji i danych

 • Systemy telekomunikacyjne


Oferujemy produkty bezpieczeństwa renomowanych producentów. Głównym elementem są rozwiązania bezpieczeństwa Metadefender producenta OPSWAT z USA. Rams Data Sp z o.o. jest autoryzowanym partnerem OPSWAT w Polsce od 2016 roku.

Opswat Metadefender Security Solutions
Opswat Metadefender Security Solutions

Rozwiązania OPSWAT oparte na jednoczesnym multi-skanowaniu procesów i plików pod kątem malware za pomocą wielu (30+) silników AV oraz silnikach Data Sanitization...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 4

Sophos XG Firewall - zapora sieciowa nowej generacji

Sophos XG Firewall - zapora sieciowa nowej generacji

Opis

Rodzina zapór sieciowych nowej generacji XG Firewall zapewnia innowacyjne podejście do procesu zarządzania ochroną środowiska sieciowego. Urządzenia te umożliwiają zautomatyzowane reagowanie na pojawiające się zagrożenia i monitorowanie stanu pracy sieci, dzięki czemu eliminowana jest konieczność zatrudniania ekspertów ds. bezpieczeństwa IT, których obecnie jest znaczny deficyt na rynku.


Urządzenia XG Firewall zgodne są z promowaną przez Sophos filozofią zsynchronizowanej ochrony (Synchronized Security). Dzięki wbudowanej funkcji Security Heartbeat są w stanie wykryć nowy, niespotykany dotychczas rodzaj ataku i zablokować go.


XG Firewall udostępnia najnowsze mechanizmy umożliwiające ochronę sieci przed ransomware’em i innymi zaawansowanymi zagrożeniami, takie jak system ochrony przed włamaniami IPS, chmurowe środowisko testowe z funkcją głębokiego uczenia, antywirus, moduł kontroli przepływu danych w sieci web i aplikacjach, ochronę poczty elektronicznej i w pełni funkcjonalny firewall aplikacji internetowych. Wszystko bardzo łatwe we wdrożeniu i zarządzaniu.


W ramach rodziny XG Firewall dostępnych jest kilkanaście modeli o tej samej funkcjonalności, ale różniących się wydajnością i skalowalnością. Najmniejsze, biurkowe urządzenia dostępne są także w wersji z modułem sieci bezprzewodowej Wi-Fi.


https://www.sophos.com/en-us/products/next-gen-firewall.aspx

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Funkcja Security Heartbeat zapewnia komunikację z innymi rozwiązaniami ochronnymi firmy Sophos (oprogramowaniem antywirusowym, systemami zarządzania urządzeniami mobilnymi, narzędziami szyfrującymi, służącymi do ochrony poczty elektronicznej itd.). Dzięki temu rozwiązania te w czasie rzeczywistym wymieniają informacje o zaobserwowanych anomaliach - w ten sposób są w stanie wykryć nowy, niespotykany dotychczas rodzaj ataku, zablokować go i poinformować administratora o zaobserwowanym incydencie. Jest to jedyne tego typu rozwiązanie na rynku, obejmujące tak szeroki zakres produktów ochronnych.


Ciągła obserwacja wymiany danych pomiędzy urządzeniami końcowymi i firewallem umożliwia także zaobserwowanie występowania tzw. ruchu pobocznego (Lateral Movement), obecnego z reguły podczas ataku. Dzięki temu administratorzy mogą szybciej podjąć akcję przeciwdziałania zagrożeniu.


Głębokie uczenie, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, umożliwia prowadzenie analizy behawioralnej czy emulacji kodu JavaScript w czasie rzeczywistym w środowisku testowym (sandbox).

Najważniejsze wdrożenia

Euro Styl, firma działająca w branży budowlanej, doświadczał ataków ransomware dwa razy w roku. Sytuacja wymagała zdecydowanej reakcji - dzięki wykorzystaniu funkcji Security Heartbeat powstrzymano przestępców przed paraliżowaniem przedsiębiorstwa. Zastosowane rozwiązania Sophos zapewniają nie tylko zmniejszenie ryzyka infekcji, ale także przechwytują dużą część złośliwych wiadomości phishing, co pozwala na zaoszczędzenie znacznej ilości czasu pracowników, którzy zastanawiają się, czy dany e-mail pochodzi z zaufanego źródła, czy też nie.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Funkcja Security Heartbeat gwarantuje zsynchronizowaną ochronę środowiska IT w całym przedsiębiorstwie


Rozbudowany moduł analizy podejrzanego ruchu w sieci, będącego efektem ataku bądź ryzykownej aktywności użytkowników w Internecie.


Chmurowe środowisko testowe (sandbox) z funkcją głębokiego uczenia bazującą na sztucznej inteligencji.

Informacje o firmie

Firma Sophos powstała w 1985 r. Od samego początku specjalizuje się w ochronie środowisk IT, a obecnie ma jedno z najszerszych na rynku portfolio produktów do zabezpieczania urządzeń końcowych (komputerów, telefonów i tabletów), sieci, serwerów plików i poczty elektronicznej, a także gwarantujących szyfrowanie danych i analizę systemów IT pod kątem nietypowego zachowania. Sophos jest notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie produkty firmy są obecne w 150 krajach i zabezpieczają ponad 100 milionów użytkowników w ponad 100 tys. firm.

Sophos XG Firewall - zapora sieciowa nowej generacji
Sophos XG Firewall - zapora sieciowa nowej generacji

Rodzina zapór sieciowych nowej generacji XG Firewall zapewnia innowacyjne podejście do procesu zarządzania ochroną środowiska sieciowego. Urządzenia te umożliwiają zautomatyzowane...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 2

IT Services Leader - usługi IT

Matrix42 Workspace Management

Matrix42 Workspace Management

Opis

Digital Workspace Management out-of-the-box. Co Matrix42 Workspace Management oferuje?


Matrix42 Workspace Management łączy zarządzanie przestrzenią roboczą klienta, mobilnością przedsiębiorstwa, zasobami oprogramowania i usługami - jak również zarządzanie tożsamością i dostępem w wysoce skalowalne, holistyczne i zintegrowane rozwiązanie.  Dostarczanie i zarządzanie oprogramowaniem, usługami i aktywami dla wszystkich platform jest zautomatyzowane poprzez centralny i zintegrowany proces. Zarządzanie wszystkimi urządzeniami, aplikacjami i platformami w jednym rozwiązaniu znacznie zmniejsza nakłady IT oraz wymagania infrastrukturalne, ułatwia integrację nowych aplikacji Web i SaaS jak i dodatkowego wyposażenia sprzętowego za pomocą kilku kliknięć. Jest to odpowiedź na pytanie : Jak zarządzać coraz bardziej heterogeniczną  infrastrukturą i jak integrować nowe technologie dostarczane przez chmurę i Internet, unikając przy tym  negatywym skutkom Shadow IT.  W dziedzinie serwisów zgodny z  kodeksem postepowania dla działów informatyki  ITIL V3 proces, zapewnia użytkownikom mobilny dostęp do wszystkich aplikacji, dokumentów i danych z dowolnego urządzenia końcowego. Z drugiej strony dział IT może zautomatyzować dystrybucję, instalację i zarządzanie oprogramowaniem w wielu środowiskach i platformach (komputery PC, laptopy, wirtualne maszyny , smartfony, tablety lub chmury) z poziomu jednej infrastruktury zarządzania. Znacznym ułatwieniem przy tym jest to , że użytkownicy mogą zamawiać i instalować nowe usługi biznesowe oparte na rolach w dowolnym momencie za pośrednictwem portalu samoobsługowego, który jest automatycznie rozwijany przez IT jako wstępnie skonfigurowany pakiet. Zautomatyzowany obieg dokumentów ITSM umożliwia personelowi wsparcia technicznego wdrażanie oprogramowania do wszystkich urządzeń z jednej konsoli i wielokrotnie szybciej realizować zgłoszenia serwisowe.  A wszystko to przy jednoczesnej alokacji kosztów i usług, kontroli inwestycji i procesów zgodności poprzez zintegrowane zarządzanie zasobami oprogramowania i usługami.


Optymalizacja wydatków jest przy tym zagwarantowana poprzez zintegrowane zarządzanie licencjami, aktywami i umowami, które oferuje pełną przejrzystość w zatwierdzaniu instalacji oprogramowania i kosztów licencji.


W sumie rozwiązanie to spełnia wymogi użytkowników jak i administracji IT w dziedzinach Unified Endpoint Management, Service Management i Software Asset Management. W praktyce oznacza to: Jednolite i zintegrowane środowisko  użytkownika, mniejsza liczba systemów, pełna przejrzystość (widok 360°), oraz znaczna pomoc w zarządzaniu  dla administracji IT i oszczędność kosztów w operacjach IT. 


Dodatkowo rozwiązania Workspace Management dają się cakowicie połączyć z naszymi produktami z linii  Egosecure i Ensilo które spełniają wymogi przedsiębiorstwa w dziedzinach cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz postanowień RODO.


https://www.matrix42.com/de/myworkspace/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Jedyne rozwiązanie na rynku, która oferuje wizję holistyczną na kwestie stanowiska cyfrowego integrujące dostarczanie uprogramowania, system uslugowy, zarządzanie licencjami i umowami oraz bezpieczeństwo urzadzeń końcowych.

Najważniejsze wdrożenia

Magna International Inc., Uniwersystet  Wiedeński, Thüringer Energie AG, Fayat DRF, Avocis

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- Wizja holistyczna na kwestie stanowiska cyfrowego


 - System Samoobslugi


-  Zasada budowy modułowej


- Bezpieczeństwo inwestycji

Informacje o firmie

MATRIX42 AG - Firma założona w 1992 r.


• Ponad 350 pracowników


• Centrala we Frankfurcie (Niemcy)


• Oddziały w Szwajcarii, Austrii, Francji,


Holandii, USA, we Włoszech i w Polsce


• Własne chmurowe centra przetwarzania danych w Niemczech i Szwajcarii +


chmura Microsoft Azure (międzynarodowa)


• Ponad 6,0 mln zarządzanych licencji


• Ponad 200 nowych klientów rocznie


• 98-procentowy wskaźnik przedłużania umów serwisowych


• 89-procentowy wskaźnik zadowolenia klientów


• Ponad 50 partnerów w ponad 10 krajach

Matrix42 Workspace Management
Matrix42 Workspace Management

Digital Workspace Management out-of-the-box. Co Matrix42 Workspace Management oferuje? Matrix42 Workspace Management łączy zarządzanie przestrzenią roboczą klienta, mobilnością...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 23

LIDER IT 2019

Le Polish Bureau - a UNIT9 Company

Le Polish Bureau - a UNIT9 Company

Opis

Tworzenie niestandardowych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i Machine Learningu


Przykłady projektów:


1. Royal Caribbean: SoundSeeker


2. TIAA: The Difference Maker


3. StubHub: Gift Rapper


http://unit9.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

W projekcie Royal Caribbean: Sound Seeker wytrenowaną sztuczną sieć neuronową do dopasowywania muzyki do zdjęć z wakacji. Efektem kampanii była strona internetowa pozwalająca użytkownikowi wygenerować unikalny film muzyczny z samych zdjęć, w którym muzyka odpowiadała emocjom i treści zawartej w obrazie.


W projekcie TIAA: The Difference Maker stworzono nowe rozwiązanie pozwalające użytkownikowi porównać ich charakter pisma z kilkoma znanymi osobistościami.


W projekcie StubHub: Gift Rapper na potrzeby internetowego systemu do zamawiania biletów stworzyliśmy rozwiązanie z zakresu sztucznej inteligencji (AI), które generowało rapowany tekst pasujący do charakteru bookowanego na prezent wydarzenia.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

opisano w „innowacyjność rozwiązania/usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku”

Informacje o firmie

UNIT9 to założona w 1996 w Londynie roku interaktywna firma produkcyjna realizująca innowacyjne i zaawansowane technologicznie elementy globalnych kampanii reklamowych dla największych na świecie agencji i ich klientów takich jak Google, Nike, Samsung, Adidas, Reebok, Disney, Adobe, Sony, Calvin Klein, Pepsi, Audi, IBM, Lexus, Mercedes). Firma tworzy interdyscyplinarne projekty będące na styku wielu światów: digital, filmu, instalacji interaktywnych, VR / AR oraz sztucznej inteligencji. Skupia ponad 150 osób na całym świecie (z czego około 40 w Polsce: Łodzi i Warszawie) UNIT9 ma na swoim koncie szereg nagród takich jak Cannes Liones, Webby Awards, One Show czy Clio. Obecnie jest również na drugim miejscu w prestiżowym rankingu FWA z ponad 200 nagrodami na koncie zdobytymi na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Le Polish Bureau jest firmą UNIT9, która wykorzystuje wypracowane z UNIT9 procesy technologiczne doświadczenia efektywnych czasowo i innowacyjnych usług dla start-upów oraz klientów korporacyjnych.

Le Polish Bureau - a UNIT9 Company
Le Polish Bureau - a UNIT9 Company

Tworzenie niestandardowych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i Machine Learningu Przykłady projektów: 1. Royal Caribbean: SoundSeeker 2. TIAA: The...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 16

NOMINACJA

Innovation Zone

Innovation Zone

Opis

Innovation Zone to w Cybercom laboratorium digitalizacji i innowacji, które wspiera klientów dzięki własnym doświadczeniom i ekspertom oraz środowisku sprzyjającemu nowatorskim rozwiązaniom biznesowym. Oferuje możliwość współtworzenia i oceny nowych pomysłów, opracowania PoC (Proof of concept) czy Prototypów z wykorzystaniem nowych technologii, a także możliwość przetestowania wytworzonych projektów.


W Innovation Zone w swoim założeniu ma pomagać podejmować właściwe decyzje o uruchomieniu pełnego wdrożenia pomysłu, usługi czy biznesu na rynek.


W nasze projekty angażujemy całe siły Innovation Zone, nasz czas i know-how, by wspólnie wypracować sukces.Co robimy w Innovation Zone:


PoC


PoC (proof of concept) to szansa na wstępne sprawdzenie technologicznej wykonalności nawet najbardziej śmiałego pomysłu lub znalezienie jeszcze nie istniejącego rozwiązania problemu czy wyzwania.


To tutaj wyszukujemy i tworzymy cyfrowe rozwiązania przyszłości. W ramach PoC oferujemy ogromną biznesową wartość – dowód na funkcjonalność i opłacalność każdego innowacyjnego projektu.


Prototypy


Działające prototypy, doskonale imitujące realny produkt, to nasz konik. Wierzymy, że to właśnie szybki rozwój i testowanie pomysłów z użytkownikami stanowi jedną z tajemnic sukcesu biznesów. Podczas tworzenia konceptów zawsze pracujemy w zespołach oferujących szerokie kompetencje – to pozwala nam na zapewnienie namacalnych rezultatów, a naszym klientom daje możliwość przełożenia wizji na innowacyjne pomysły i nowe technologie.


Wartość naszych prototypów tkwi w możliwości zmniejszenia ryzyka, zdobycia nowej wiedzy i wsparcia procesów decyzyjnych w nadchodzących inwestycjach w nowy biznes i technologie.


https://www.cybercom.com/pl/Poland/innovation-zone-pl/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Innovation Zone to technologiczny inkubator dla nowatorskich rozwiązań technologicznych. Realizacja projektów w trybie PoC (proof of concept) pozwala na weryfikacje wykonalności najbardziej śmiałych pomysłów i zwinne poszukiwanie rozwiązań, bez ograniczania się do konkretnych rozwiązań technologicznych.


W Cybercom wierzymy, że każdy biznes ma wewnętrzny potencjał kreowania innowacji. Innovation In A Box to nasze autorskie narzędzie, dzięki któremu wspieramy tworzenie kultury wynalazczości poprzez zaszywanie innowacyjnej mentalności w listę codziennych zadań.

Najważniejsze wdrożenia

W ramach Innovation Zone powstają głównie projekty w trybie Proof of Concept. Oto najważniejsze z nich:


1. Inteligentny kask – projekt IoT, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa na placach budowy. Umieszczone w kasku sensory wspierają kontrolę uprawnień oraz umożliwiają monitorowanie takich paramentów jak temperatura otoczenia, wysokość, na której przebywa pracownik, potencjalne wstrząsy i nagłe zmiany położenia. Dzięki temu użytkownicy zyskują możliwość szybkiego reagowania w przypadku zagrożenia oraz weryfikacji skuteczności działań ewakuacyjnych.


2. Pomiar jakości wody – zaprojektowana do użytku na skalę masową sieć czujników badających jakość wody pitnej w wodociągach. Celem projektu była automatyzacja oraz przyspieszenie pomiarów jakości wody, a przez to zapewnienie ciągłości dostępu do bezpiecznych zasobów.


3. Szkolenia VR – w ramach projektu powstał PoC wirtualnego środowiska edukacyjnego, które pozwoliłoby na optymalizację cyklu szkoleniowego oraz uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Prowadzenie projektu w ramach Innovation Zone: • Demonstruje wykonalność i potwierdza potencjał pomysłu

 • Obnaża realistyczność implementacji na postawie niewielkiej części całego systemu

 • Zmniejsza koszt i czas walidacji produktu w porównaniu z projektem na pełną skalę

 • Daje drogę innowacyjnym pomysłom już w początkowej fazie

 • Daje wczesną informację zwrotną z rynku na temat produktu

 • Zwiększenie jakości eksperymentu testu z użytkownikami dzięki efektowi wizualnemu

Informacje o firmie

Cybercom jest firmą zajmującą się doradztwem technologicznym. Pomagamy naszym klientom w zwiększaniu ich konkurencyjności poprzez wykorzystanie szans, jakie stwarza świat połączonych cyfrowo urządzeń, ludzi i organizacji. Łączymy technologiczną ekspertyzę i głębokie rozumienie potrzeb biznesu. Dzięki temu dostarczamy innowacyjne i bezpieczne cyfrowo rozwiązania, wspierające postulaty zrównoważonego rozwoju.


Pracujemy w oparciu o zwinne metodyki zarządzania projektami. Oddajemy do dyspozycji klientów Innovation Zone, w której realizujemy 4-tygodniowe Proof of Concept. Dzięki takiemu podejściu nasi klienci mają możliwość szybkiej oceny efektów biznesowych planowanych innowacji przed decyzją o pełnej inwestycji. Naszym klientom proponujemy wartość dodaną w postaci optymalizacji ich projektów w kontekście ustanowionych przez ONZ 17 celów zrównoważonego rozwoju dla biznesu.


 


Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy Cybercom z główną siedzibą w Szwecji, zatrudniającej ponad 1200 osób. W Polsce (w Łodzi, w Warszawie i w Bydgoszczy) działamy już od ponad 20 lat i zatrudniamy ponad 300 inżynierów oprogramowania, architektów, oraz konsultantów specjalizujących się głównie w technologiach mobilnych i chmurowych. Posiadamy klientów w 21 krajach. Naszym większościowym udziałowcem jest Formica Capital – szwedzka spółka inwestycyjna, której strategicznym celem jest zbudowanie portfela inwestycyjnego w firmy wspierające cele zrównoważonego rozwoju, których rozwiązania mają pozytywny wpływ na otoczenie społeczne i środowisko.

Innovation Zone
Innovation Zone

Innovation Zone to w Cybercom laboratorium digitalizacji i innowacji, które wspiera klientów dzięki własnym doświadczeniom i ekspertom oraz środowisku sprzyjającemu...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 5

NOMINACJA

Mobile Trends - rozwiązania mobilne

SOTI ONE Platform - Enterprise Mobility Management

SOTI ONE Platform - Enterprise Mobility Management

Opis

SOTI ONE to zintegrowany pakiet rozwiązań mobilnych i Internetu Rzeczy. Każde rozwiązanie działa samodzielnie, aby srostac najtrudniejszym wyzwaniom związanym z mobilnością. Jednakże pracując razem, SOTI ONE rozdziera silosy mobilne i łączy wszystko: urządzenia mobilne, punkty końcowe IoT, aplikacje i systemy back-office.


WIELE ROZWIĄZAŃ – JEDNA PLATFORMA


Powoli kończy się era komputerów stacjonarnych. Coraz więcej firm wdraża technologie mobilne aby wzmocnić pozycję swoich produktów i usług, zwiększyć zaangażowanie klientów i usprawnić działania operacyjne. Firmy te postrzegają mobilność i Internet Rzeczy jako kluczowe czynniki dla sukcesu ich biznesu i potrzebują rozwiązań wspierających mobilność i strategię IoT - potrzebują SOTI ONE:
SOTI MOBICONTROL upraszcza zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz pozwala utrzymanie bezpieczeństwa i zarządzanie wielozadaniowymi urządzeniami w wielofunkcyjnym ekosystemie mobilności - wszystko za pośrednictwem jednego, łatwego w użyciu interfejsu.
SOTI ASSIST to pierwsze w branży rozwiązanie zdalnego wsparcia, zoptymalizowane pod kątem rozwiązywania problemów z urządzeniami mobilnymi. Zdalny podgląd urządzenia ułatwia analizowanie i rozwiązywanie problemów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
SOTI SNAP to wieloplatformowe rozwiązanie do szybkiego tworzenia aplikacji dla biznesu jednocześnie dla platform Android oraz iOS.
SOTI INSIGHT to rozwiązanie z zakresu Business Intelligence, które ułatwia przedsiębiorstwom zbieranie, agregowanie i analizowanie danych z urządzeń mobilnych, urządzeń IoT, a także z aplikacji korporacyjnych.
SOTI CONNECT to rozwiązanie IoT, które pozwala firmom zabezpieczyć, zarządzać i łączyć się z różnymi urządzeniami niezależnie od ich protokołu komunikacyjnego i systemu operacyjnego.
SOTI CENTRAL  to społeczność internetowa dla partnerów i klientów SOTI stworzona w celu otrzymywania odpowiedzi od ekspertów ds. Produktów na jakiekolwiek pytania, współpracy ze sobą i możliwości przeglądania biblioteki produktów i usług zbudowanych wokół rozwiązań SOTI ONE.


https://soti.net/products/soti-one-platform/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Brak konkurencji.

Najważniejsze wdrożenia

DPD - „SOTI MobiControl zapewnia nam widoczność i kontrolę naszych operacji mobilnych. Najważniejszą korzyścią była możliwość sterowania i aktualizacji urządzeń centralnie i lokalnie, w dowolnym miejscu i czasie.” Rudolf Pöcking, DPD Operations, Local Traffic & Development


 Peninsula Hotels - „Jedna z kluczowych rzeczy, które naprawdę podobały mi się w MobiControl, to możliwość


 wdrożenia aplikacji bez udziału użytkownika. To było niezbędne, ponieważ do przesłania aplikacji do urządzenia z Androidem zwykle wymagana jest interwencja użytkownika. Wyobraź sobie, że masz 2000 urządzeń i potrzebujesz, żeby każdy użytkownik pobrał aplikację i zainstalował ją.”


Christopher Chan, Penisula Hotels, Senior Manager R&D, Research & Technology for Hongkong & Shangha


The Reject Shop - „Dodawanie urządzeń do SOTI MobiControl i możliwości raportowania są niesamowite”


 Vaibhav Kumar, IT Store Systems Manager, The Reject Shop

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 • Skalowalność rozwiązania – idealne zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i bardzo dużych organizacji,

 • Bezpieczeństwo na bezkonkurencyjnym poziomie,

 • Platforma odpowiadająca potrzebom wielu branż.

Informacje o firmie

SOTI jest sprawdzonym innowatorem i liderem w branży, który upraszcza mobilność firmową oraz rozwiązania Internetu rzeczy (IoT) poprzez uczynienie ich inteligentniejszymi, szybszymi i bardziej niezawodnymi. SOTI pomaga firmom na całym świecie w wykorzystywaniu nieograniczonych możliwości związanych z urządzeniami mobilnymi.

SOTI ONE Platform - Enterprise Mobility Management
SOTI ONE Platform - Enterprise Mobility Management

SOTI ONE to zintegrowany pakiet rozwiązań mobilnych i Internetu Rzeczy. Każde rozwiązanie działa samodzielnie, aby srostac najtrudniejszym wyzwaniom związanym z mobilnością. Jednakże...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 64

LIDER IT 2019

SaltDNA Solution

SaltDNA Solution

Opis

SaltDNA to system bezpiecznej komunikacji mobilnej, który zapewnia maksymalną poufność oraz optymalizuje wydajność pracy w przedsiębiorstwie, oferując następujące cechy i funkcjonalności: 1. Odpowiedzialność i zgodność. Pełna i scentralizowana kontrola nad komunikacją, dająca możliwość analizy odpowiedzialności za działania pracowników oraz osiągnięcia zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami bezpieczeństwa.

 2. Bezpieczna współpraca. Połączenia konferencyjne i funkcja wysyłania wiadomości grupowych umożliwia pracę zespołową nad sprawami wrażliwymi w sposób całkowicie bezpieczny i poufny.

 3. Bezpieczne przesyłanie dźwięku i plików. Natychmiastowy dostęp oraz wysyłanie poufnej dokumentacji i informacji w ruchu/obiegu w czasie rzeczywistym.

 4. Raporty i analizy. Możliwość monitorowania danych indywidualnych i jakości wykorzystania komunikacji

 5. Połączenia konferencyjne. Funkcja konferencji dla 15 jednoczesnych uczestników w dowolnym momencie. Wszystkie połączenia VoIP są szyfrowane i bezpieczne w dowolnym regionie. Najwyższy poziom jakości głosu.

 6. Scentralizowane zarządzanie. Zdolność do natychmiastowego świadczenia i wyłączenia usługi, z dowolnego miejsca na świecie.

 7. Zamknięte grupy kontaktów. Autoryzowane kontakty są częścią zamkniętej grupy w aplikacji SaltDNA i nie są powiązane z osobistymi kontaktami urządzenia.

 8. Zaszyfrowany głos i tekst. Cała komunikacja na urządzeniach mobilnych i komputerach  jest bezpieczna i poufna (prywatna).

 9. Opcje wdrażania. System jest dostępny jako usługa hostowana lub jako instalacja w lokalnej infrastrukturze sieciowej.

 10. Nadawanie /rozsyłanie/ propagacja wiadomości. Wysyłanie alertów na żywo do dużych grup użytkowników w organizacji. Funkcja umożliwia organizacjom wysyłanie wiadomości, udostępniania zdjęć, dokumentów, wiadomości ostrzegawczych jak również przypisywania poziomu ważności do alertu.


Podsumowując SaltDNA gwarantuje poufność komunikacji (transfer danych, audio, etc…) End-to-End (pomiędzy użytkownikami) z wykorzystaniem szyfracji, etc…. Podstawową zaletą systemu jest  m.in. to że tylko właściciel ma pełną kontrolę na systemem i transferem danych, tzn dane nie są nigdzie rejestrowane i zapisywane (np. na pośrednich urządzeniach operatorów, itp…). Rozwiązanie jest idealne w środowisku gdzie poufna komunikacja i wymiana informacji pomiędzy użytkownikami jest wymagana/niezbędna!


http://www.ramsdata.com.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

SaltDNA jest pierwszą firmą, która oferuje rozwiązanie do szyfrowanej komunikacji między urządzeniami użytkowników jednocześnie zapewniając scentralizowaną kontrolę nad komunikacją w przedsiębiorstwie. SaltDNA Enterprise jest najlepszym na rynku narzędziem, które zapewni m.in. ochronę tajemnic handlowych, poufną wymianę strategicznych, zastrzeżonych i wrażliwych danych pomiędzy użytkownikami - w każdym przedsiębiorstwie.


Rozwiązanie SaltDNA oferuje elastyczność wdrożenia oraz solidną strukturę szyfrowania w kontekście użyteczności mobilnej. Wszechstronne funkcje kontrolne sprawiają, że cel jakim jest wzmacnianie poziomu bezpieczeństwa firmy staje się bezproblemowe.


SaltDNA oferuje szereg opcji wdrażania (które nie są oferowane przez konkurencję) dla organizacji. Rozwiązanie SaltDNA Enterprise jest dostępne jako hostowana usługa w chmurze lub jako lokalna instalacja w ramach prywatnej infrastruktury. Przedsiębiorstwa mają elastyczny wybór do dyspozycji, w kontekście instalacji  SaltDNA w zależności od potrzeb.


Lista funkcji stale się poprawia, natomiast obecnie SaltDNA oferuje wiele funkcji często niedostępnych na rynku, takich jak: 1. Bezpieczne przesyłanie i archiwizacja treści wiadomości tekstowych i połączeń głosowych

 2. Transfer plików / obrazów oraz funkcja  „spalania”/ usuwania historii komunikacji, tj. wiadomość może zostać usunięta z obu urządzeń (nadawcy i odbiorcy) przez każdą ze stron niezależnie od tego, skąd pochodzi

 3. Zamknięte grupy użytkowników

 4. Centralne zarzadzanie i nadzór oraz wsparcie 24/7.


W 2018 roku SaltDNA opracowało funkcję bezpiecznej obsługi załączników wideo i audio. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą wysyłać w sposób bezpieczny załączniki audio i wideo za pośrednictwem wiadomości do swoich kontaktów z telefonu komórkowego lub komputera. SaltDNA opracowała również funkcję bezpiecznego przesyłania wiadomości, która umożliwia klientom przesyłanie alertów do dużych grup użytkowników w organizacji w czasie rzeczywistym. Nowa funkcja nadawania/przesyłania wiadomości umożliwia organizacjom udostępnianie obrazów i dokumentów, a także przypisywanie poziomu ważności alertów (różne dźwięki alertów dla różnych poziomów istotności).


 


Plany ekspansji polegają również na tym, że SaltDNA wyprzedza konkurentów takich jak Signal, Silent Circle i TigerText. SaltDNA ma wiele zalet / różnic w stosunku do konkurentów, zarówno pod względem technicznym jak i funkcjonalnym. Większość konkurentów SaltDNA działa na rynku konsumenckim, oferując bezpieczną komunikację tylko do użytku konsumentów. SaltDNA zajmuje się wyłącznie przedsiębiorstwami i buduje funkcje oraz technologie dla tego rynku. Kluczowym wyróżnikiem SaltDNA jest to, że SaltDNA zapewnia organizacjom kontrolę nad tym, kto rozmawia z kim w ich firmie. SaltDNA zapewnia bezpieczny system zarządzania, aby zapewnić firmom pełną kontrolę nad komunikacją oraz wszystkimi listami kontaktowymi pracowników. Ułatwiając zarządzanie komunikacją, ułatwia obsługę zamkniętych grup użytkowników.


 


SaltDNA używa otwartych, publicznie weryfikowalnych, bibliotek kryptograficznych. Inżynierowie firmy opracowali najsilniejsze poziomy szyfrowania, a kod transferowany przez jakąkolwiek sieciową infrastrukturę komunikacyjną został sprawdzony przez konsorcjum najlepszych umysłów kryptograficznych na świecie. Biblioteki i protokoły typu „open source”, na których SaltDNA bazuje, zawierają następujące funkcje bezpieczeństwa:


a)     TLS „Transport Layer Security” dla połączeń szyfrowanych


b)     Wiadomości szyfrowane za pomocą bezpiecznego protokołu Axolotl (wymiana kluczy za pomocą protokołu Di­ffie-Hellman’a i funkcja hash proof (HMAC)). Szyfrowanie wiadomości OLM - przy użyciu efemerycznej wymiany kluczy.


c)      Sygnalizacja i konfiguracja połączeń głosowych za pomocą „przypiętych” połączeń TLS. Wykorzystywany jest Datagram Transport Layer Security (DTLS), który zapewnia prywatność komunikacji w bezpiecznym kanale sygnalizacyjnym. DTLS eliminuje ryzyko wystąpienia: modyfikacji, podsłuchu lub fałszowania wiadomości.


d)     SRTP  - bezpieczny protokół transportu w czasie rzeczywistym dla połączeń głosowych typu peer to peer


 


KONFERENCJE


Aplikacja SaltDNA pozwala użytkownikom uczestniczyć w bezpiecznym połączeniu konferencyjnym. Wszyscy dzwoniący dołączeni są do centrali konferencyjnej, która umożliwia kontynuowanie połączenia, nawet jeśli jedna z  osób zrezygnuje w trakcie. Trwające połączenia konferencyjne są wyświetlane w aplikacji SaltDNA, umożliwiając dzwoniącym swobodną rezygnację i powrót do konferencji w każdym momencie. Możliwość jednoczesnego połączenia maksymalnie 15 uczestników!


 


USUWANIE (SPALANIE) KOMUNIKACJI


Funkcja „spalania komunikacji” w aplikacji SaltDNA zapewnia pełną kontrolę nad historią wiadomości, umożliwiając usuwanie wszystkich śladów wiadomości po jej wysłaniu. Treść wiadomości po jej „spaleniu” nie jest nigdzie zapisywana. Każda wiadomość błyskawiczna może zostać usunięta z obu urządzeń (nadawcy i odbiorcy) przez każdą ze stron. Obok każdej wiadomości tekstowej znajduje się mała ikona „płomienia”, której naciśnięcie spowoduje usunięcie wiadomości z urządzenia i jednocześnie wyśle żądanie „spalenia” wiadomości do drugiego urządzenia. Użytkownicy mogą również skonfigurować ustawienia automatycznego usuwania wiadomości dla różnych czasów. Włączanie automatycznego „spalania” w czasie, ma taki skutek, że wszystkie wysłane wiadomości ulegną samozniszczeniu po ustalonym czasie.


 


BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI


Użytkownicy mogą włączyć dodatkowy kod dostępu do samej aplikacji, oprócz tego, który jest używany na ich urządzeniu. Ta funkcja jest włączana, wyłączana i resetowana w menu „Ustawienia”. Można skonfigurować 5-cyfrowy kod dostępu a dodatkowe ustawienia pozwalają użytkownikowi określić, czy hasło powinno zostać wprowadzone przed odebraniem połączenia przychodzącego. Ponadto jest możliwość używania hasła, które będzie egzekwowane i kontrolowane centralnie, w razie potrzeby.

Najważniejsze wdrożenia

To, co napędza przechwytywanie komunikacji mobilnej, to technologia. Sposoby hakowania telefonu i przechwytywania informacji są łatwo dostępne dla każdego. „Łapacze IMSI”, urządzenia do przechwytywania i podsłuchiwania w telefonach komórkowych są przenośne, niedrogie i dostępne dla każdego, kto może je kupić w serwisie eBay, Alibaba i wielu innych witrynach internetowych.


 Sektor prawny, jest tym który doświadczył najcięższych „uderzeń” hackerskich. Strategia prawna i uprzywilejowane informacje klient-prawnik muszą pozostawać prywatnych rękach. Tylko w tym roku miejscem docelowym ataku stało się 48 międzynarodowych firm prawniczych. Jedna z firm, która została zaatakowana - Cravath, Swaine & Moore - podkreśliła wagę prywatności w swojej działalności dzięki prostemu stwierdzeniu: „Poufność klienta jest święta”. Właśnie dlatego londyńska firma prawnicza Mishcon de Reya wykorzystuje SaltDNA do dzielenia się bardzo ważnymi informacjami zarówno wewnątrz  jak i ze swoimi klientami VIP.


 


Obecnie klientami SaltDNA są firmy z sektora energetycznego, finansowego, administracji rządowej i publicznej na całym świecie.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Bezpłatne mobilne aplikacje do przesyłania wiadomości jak Viber i Whatsapp zaczęły szyfrować wiadomości wysłane i odebrane na ich platformach na początku tego roku 2019.  Dla konsumentów (osób fizycznych) jest to dobra rzecz w kontekście ochrony danych osobowych, ale już firmy takie jak np. firmy prawnicze, których reputacja opiera się na poufności, taka aplikacja nie wystarczy. Przedsiębiorstwa chcą kontrolować informację typu - kto korzysta z szyfrowanej sieci albo które metadane są zapisywane a które są kasowane. Potrzebują rozwiązania SaltDNA - stworzonego dla biznesu posiadającego następujące cechy: 1. Kontrola i podgląd informacji. Przedsiębiorstwo potrzebuje ścisłej scentralizowanej kontroli użytkowników, możliwości natychmiastowego udostępniania lub usuwania użytkowników oraz możliwości raportowania. Tylko upoważnieni użytkownicy mogą komunikować się w bezpiecznej zaszyfrowanej sieci, znacznie zmniejszając ryzyko, że zostanie ona wykorzystana do złych zamiarów. A kontakty są zamknięte, ograniczone do autoryzowanych użytkowników w aplikacji, tzn. nie można nawiązać komunikacji z kontaktami urządzenia.


  1. Odpowiedzialność i zgodność. Rozwiązanie dla przedsiębiorstw daje pełną kontrolę nad tym, które dane są przechowywane a które dane są kasowane. Jest to jedna z najważniejszych i pożądanych funkcji, która nie istnieje w aplikacjach do bezpłatnego przesyłania wiadomości. Ma to kluczowe znaczenie dla zgodności komunikacji w regulowanych branżach, takich jak ochrona zdrowia, finanse, organy ścigania czy służby bezpieczeństwa, gdzie komunikacja musi być bezpieczna, i zapisywana/rejestrowana do celów rozliczeniowych w kontekście odpowiedzialności


 


 Funkcje korporacyjne i elastyczność wdrożenia. Bezpieczne połączenia konferencyjne i czaty grupowe, bezpieczny transfer i przechowywanie obrazów, lepsza jakość połączeń i integracja z LDAP umożliwiają bezpieczną współpracę w całym przedsiębiorstwie, a nie tylko komunikację jeden-do-jednego. Ponadto przedsiębiorstwa chcą elastyczności, tak aby wdrażać swoje rozwiązanie jako usługę hostowaną lub móc je zainstalować we własnej infrastrukturze w zależności od wymagań biznesowych.

Informacje o firmie

SaltDNA to szybko rozwijająca się firma z branży cyber-bezpieczeństwa z siedzibą w Belfaście w Irlandii Północnej. Firma SaltDNA wykazała bardzo wysoki poziom wzrostu. Rok 2017 był rekordowy dla SaltDNA, a rok 2018 spowodował, że SaltDNA ponownie się rozwinęła, zwiększając sprzedaż, rozszerzając działania i pozyskując klientów na 6 kontynentach. SaltDNA po raz kolejny znalazło się w  klubie „Cybersecurity 500” i otrzymało tytuł „Najlepszej małej firmy technologicznej” w konkursie Digital DNA Awards w 2018 roku.


 


SaltDNA także w 2018 otrzymała wyróżnienie „Innowacyjny Biznes Roku” podczas rozdania nagród BEFTA 2018. Sukces SaltDNA był widoczny w całym 2018 r. - w szczególności firma została uznana za najlepszego nowego uczestnika na rynkach międzynarodowych w konkursie „Telegraph Trade Awards”, gdzie znalazła się na krótkiej liście trzech krajowych nagród technologicznych.


 


Firma SaltDNA jest zdecydowana kontynuować ten wzrostowy trend. W pierwszym kwartale 2019 roku firma już zrealizowała swój największy projekt handlowy i jest na kursie aby osiągnąć rekordowy wynik w tym roku.


 


Rams Data Sp z o.o. jest dostawcą systemów teleinformatycznych i licencji oprogramowania. Nasza oferta obejmuje swoim zakresem rozwiązania z obszaru:  • Infrastruktura sieciowa

 • Bezpieczeństwo łącz i sieci

 • Bezpieczeństwo aplikacji i danych

 • Systemy telekomunikacyjne


Oferujemy produkty bezpieczeństwa renomowanych producentów. Głównym elementem są rozwiązania SaltDNA z Wielkiej Brytanii. Rams Data Sp z o.o. jest autoryzowanym partnerem SaltDNA w Polsce od 2019 roku.

SaltDNA Solution
SaltDNA Solution

SaltDNA to system bezpiecznej komunikacji mobilnej, który zapewnia maksymalną poufność oraz optymalizuje wydajność pracy w przedsiębiorstwie, oferując następujące cechy i...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 11

NOMINACJA

Visent Events/Meetinga

Visent Events/Meetinga

Opis

Eventowa aplikacja dedykowana organizatorom targów, konferencji i innych wydarzeń ułatwiająca uczestnikom wydarzenia śledzenie bieżących wydarzeń, komunikację, orientację w budynku oraz zbieranie informacji o np. wystawcach. Organizatorowi aplikacja pomaga w komunikacji z uczestnikami a także umożliwia dodatkowe możliwości współpracy z partnerami, sponsorami czy wystawcami (monetyzacja przestrzeni marketingowej w aplikacji).


https://visentevents.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?


 • Jakość aplikacji – pod kątem optymalizacji oraz technicznego działania

 • Indywidualny branding aplikacji już od najbardziej podstawowej wersji (konkurencja z reguły oferuje tę funkcjonalność w najwyższych wariantach cenowych)

 • Wyznaczanie tras na planach wystawy (np. do wybranych stoisk) oraz możliwość oznaczenia własnych punktów (np. pozostawionego auta) w przypadku targów odbywających się na wolnym powietrzu (np. targów z branży rolniczej)

 • Charakterystyczny design z możliwością wyróżniania dowolną ikonką/obrazkiem poszczególnych pozycji agendy na ekranie głównym aplikacji

 • Możliwość dodawania notatek do każdej strony załączonej prezentacji przy danej pozycji agendy z osobna. Użytkownik może dzięki temu robić notatki przy konkretnym slajdzie. 

Najważniejsze wdrożenia

1. CD PROJEKT RED – konferencja dla designerów (wysokie wymagania co do aspektu technicznego i wizualnego)


2. AGROSHOW – targi rolnicze, w którym był wdrożony moduł wyznaczania ścieżek do określonych punktów (np. wystawców, pól pokazowych, oznaczenie własnego samochodu)


3. Kongres Prawników Polskich – wdrożenie aplikacji uwzględniające moduł zadawania pytań przez uczestników


4. Seria konferencji specjalistycznych organizowanych przez Forum Media Polska – seria aplikacji uwzględniający moduł networkingowy w aplikacji


5. Audio Video Show – targi odbywające się w kilku miejscach jednocześnie – wyzwaniem było połączenie wszystkich wystawców w jedną listę z globalnym wyszukiwaniem oraz obsługę 8 map jednocześnie

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 • Wyznaczanie tras na planach wystawy (np. do wybranych stoisk) oraz możliwość oznaczenia własnych punktów (np. pozostawionego auta) w przypadku targów odbywających się na wolnym powietrzu (np. targów z branży rolniczej)

 • Charakterystyczny design z możliwością wyróżniania dowolną ikonką/obrazkiem poszczególnych pozycji agendy na ekranie głównym aplikacji – w połączeniu z indywidualnego brandingu każdego wdrożenia daje duże możliwości konfiguracji wizualnej aplikacji

 • Możliwość dodawania notatek do każdej strony załączonej prezentacji przy danej pozycji agendy z osobna. Użytkownik może dzięki temu robić notatki przy konkretnym slajdzie.

Informacje o firmie

Visent Coders powstała w 2015 roku jako startup finansowany ze środków własnych założycieli. Od samego początku stworzyliśmy i rozwijamy nasz główny produkt – aplikację eventową, zbierającą pozytywne opinie wśród klientów (działanie, wygląd). W 2019 roku rozpoczęliśmy bliską współpracę z innym software house – ESCOLA S.A., z którą podpisaliśmy ostatecznie umowę o połączeniu zespołów, co daje znacznie większe możliwości produkcyjne dla obu firm.

Visent Events/Meetinga
Visent Events/Meetinga

Eventowa aplikacja dedykowana organizatorom targów, konferencji i innych wydarzeń ułatwiająca uczestnikom wydarzenia śledzenie bieżących wydarzeń, komunikację, orientację w...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 9

NOMINACJA

"Conference4me" - mobilny asystent uczestnika konferencji

Opis

Aplikacja mobilna “Conference4me”(http://conference4me.psnc.pl/) to asystent uczestnika konferencji lub wystawy, przeznaczony na urządzenia mobilne(Android, iOS, web) i oparty o najnowsze technologie. Aplikacja oferuje stały dostęp do aktualizowanej na bieżąco agendy spotkania oraz innych materiałów informacyjnych, umożliwiając m.in. zaplanowanie udziału w poszczególnych sesjach, jak również śledzenie aktualnie trwających sesji.  Jest to obecnie jedna z najpopularniejszych aplikacji tego typu dostępnych na rynku międzynarodowym. Była to jedna z pionierskich aplikacji w tym segmencie, która obsługuje obecnie cyklicznie wiele kluczowych, międzynarodowych konferencji i targów na wszystkich kontynentach (poza Antarktydą) na przykład wydarzenia Komisji Europejskiej czy IEEE.


Zintegrowany system do obsługi konferencji Conference4me jest innowacyjnym narzędziem składającym się z kilku elementów - aplikacji mobilnej, aplikacji webowej, rozproszonych geograficznie usług serwerowych z synchronizowanymi bazami danych, chmurowego panelu administracyjnego dla organizatorów wydarzeń, usługi przechowywania i udostępniania materiałów konferencyjnych dla materiałów konferencyjnych i artykułów, usługi do wprowadzania i zarządzania agendą spotkań.
Conference4me to jednak nie tylko oprogramowanie - to cały proces wsparcia wydarzeń odbywających się 24h na dobę (od Hawajów aż po Australię), a także profesjonalny zespół składający się entuzjastycznych młodych ludzi, pasjonatów otwartych na nowe technologie.


Główne cechy zintegrowanego systemu obsługi konferencji:


Wsparcie dla konferencji: • Dostęp do aktualizowanej na bieżąco agendy konferencji (sesji, prezentacji, streszczeń, itp.).

 • Łatwy dostęp do głównych informacji dotyczących danego wydarzenia ( hotele, dojazd, itp.).

 • Wbudowane mapy pomieszczeń z zaznaczonymi salami.

 • Możliwość korzystania z aplikacji bez dostępu do Internetu. Aplikacja nie wymaga połączenia internetowego do przeglądania np. agendy.

 • Aktualności dostarczane przez organizatorów (Twitter).

 • Automatyczna integracja z najpopularniejszymi systemami konferencyjnymi takimi jak ConfTool, EDAS, Indico 0.98+, Papercept Paperplaza, OpenConf 5.0+, Softconf minimalizująca potrzebną pracę organizatora konferencji w zakresie wprowadzania danych o konferencji i agendzie.

 • Kwestionariusze, ankiety i głosowania.


Wsparcie dla wystaw: • Opis wystawy, stoisk oraz wystawców.

 • Możliwość wyszukiwania danego stoiska.

 • Możliwość głosowania na najlepsze stoisko.


Panel Organizatora zapewnia: • nieograniczony dostęp do zarządzania treścią,

 • możliwość dodania interaktywnej mapy wystaw,

 • dostęp do funkcjonalności importowania z systemów zewnętrznych i zmiany danych,

 • widok statystyk, 

 • możliwość prognozowania zainteresowania daną sesją, 

 • komunikację z użytkownikami.


Usługa Proceedings4me zapewnia: • przechowywanie oraz bezpieczne udostępnianie materiałów konferencyjnych i artykułów,


automatyczne generowanie strony internetowej na podstawie przygotowanych materiałów konferencyjnych.


https://conference4me.psnc.pl/en/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?


 • Dostęp do nowoczesnej, intuicyjnej, aplikacji webowej, która umożliwia budowę contentu konferencji w każdym miejscu na świecie w dowolnym momencie i bez ingerencji twórców systemu.

 • Integracja z najpopularniejszymi systemami  konferencyjnymi takimi jak ConfTool, EDAS, Indico 0.98+, Papercept Paperplaza, OpenConf 5.0+, Softconf, ePapers (jako jedyny pośród systemów wspiera kilka głównych  systemów konferencyjnych).

 • Algorytmy przewidywania zapełnienia sal na podstawie zanonimizowanych planów uczestników co do ich uczestnictwa w sesjach (szczególnie przydatne na wielkich wydarzeniach z ponad  2 000 uczestników, na których nie wiadomo, jak duże sale zapewnić dla równoległych sesji).

 • Oferta jest bardziej konkurencyjna do innych rozwiązań na rynku pod względem stosunku ceny do jakości, oferowanej funkcjonalności a przede wszystkim wsparcia (helpdesku). Dzięki licznym usprawnieniom i automatyzacji zadań możemy zaoferować usługę znacznie taniej niż konkurencja (podstawowy pakiet już od 415 zł).

 • Dostęp w trybie offline (większość systemów działa tylko online, co w przypadku częstych kłopotów z Internetem na wydarzeniach z dużą ilością uczestników na małej przestrzeni jest problematyczne).

 • Interaktywne mapy miejsc wydarzeń.

 • Integracja (opcjonalna) z systemami zewnętrznymi do organizacji spotkań biznesowych 1-1 (matchmaking).

 • Skalowalność i wysoka dostępność  systemu Conference4me dzięki zapleczu chmurowemu w PCSS (Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym) i w sieci szerokopasmowej PIONIER.

 • Aplikacja Conference4me może być łatwo przystosowana do obsługi dowolnych wydarzeń.

 • Zautomatyzowane tworzenie serwisów do udostępniania artykułów konferencyjnych (Proceedings4me).

Najważniejsze wdrożenia

Conference4me to 8 lat doświadczenia, w tym czasie przygotowaliśmy aplikacje dla: 655 konferencji z 60 krajów, 192 wystaw, 135000 użytkowników, 123-dedykowane aplikacje.


Kluczowe wdrożenia/wydarzenia: • od 2013 roku obsługa jednych z największych konferencji i targów Komisji Europejskiej: ICT Horizon 2020 (ponad 5000 uczestników 200 wystawców, 3000 uż?tkowników aplikacji), ICT events, ICT Proposers Days i wiele innych


(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-connect-europe), EuCAP 2019 13th European Conference on Antennas and Propagation - ponad 1200 uczestników  https://www.eucap2019.org/

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 • Minimalizacja wymaganej pracy po stronie organizatora dzięki integracji z najpopularniejszymi systemami konferencyjnymi takimi jak ConfTool, EDAS, Indico 2.0, Papercept Paperplaza, OpenConf 5.0+, Softconf, ePapers i innych. (ang. 0-effort policy)

 • Uniezależnienie działania kluczowych funkcji aplikacji mobilnej od braku połączenia internetowego, tak częstego na wielkich konferencjach i uciążliwego dla wielu gości, zwłaszcza tych przybywających z zagranicy (dostęp offline np. do całej agendy konferencji) (ang. 0-Internet dependent policy

 • Możliwość skalowania i oferowania wysokiej dostępności (ang. HA - High Availability) produktów z rodziny Conference4me z wykorzystaniem zaplecza chmurowego w PCSS i w sieci PIONIER (ang. 0-problems with accessibility policy)

Informacje o firmie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, zatrudniającą ponad 300 pracowników naukowych, administracyjnych i technicznych. Priorytetowe zadania postawione przed PCSS koncentrują się w następujących dwóch nurtach: budowa, udostępnianie i rozwój infrastruktury informatycznej nauki polskiej (w kontekście regionu i całego kraju) oraz prace naukowo-badawcze i prace rozwojowe w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i ich praktycznego zastosowania w różnorodnych sektorach gospodarki.  PCSS uczestniczył w przeszło 140 dużych projektach międzynarodowych (programy ramowe Komisji Europejskiej) i jest w tym zakresie liderem, za co wielokrotnie został odznaczony Nagrodą Kryształowej Brukselki przyznawaną za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych UE.         PCSS rozwija i udostępnia zaawansowaną infrastruktura informatyczną na rzecz środowiska naukowego, przedsiębiorców oraz innych instytucji i organizacji. PCSS zarządza miejską siecią komputerową POZMAN obejmującą ponad 200 km własnych światłowodów łączących wszystkie rozproszone lokalizacje jednostek naukowych w Poznaniu i okolicy. Od roku 2001 realizuje budowę krajowej, światłowodowej sieci naukowej PIONIER, która obejmuje ponad 7000 km światłowodów, łącząc wszystkie polskie środowiska akademickie, tj. 21 miejskich sieci komputerowych w 21 miastach akademickich i 5 centrów Komputerów Dużej Mocy (KDM) oraz ośrodek CERN w Szwajcarii i punkt wymiany ruchu pomiędzy światowymi sieciami w Amsterdamie. PCSS jest także jednym z Centrów Komputerów Dużej Mocy. PCSS jest wiodącym ośrodkiem świadczącym usługi wysokowydajnych obliczeń (HPC) w Polsce. Sumaryczną moc obliczeniowa instalacji superkomputerowej szacuje się w granicach 1,5 PFLOPS, co w połączeniu z 27 TB pamięci operacyjnej i 47 PB przestrzeni dyskowej pozwala na obsługę bardzo wymagających eksperymentów obliczeniowych. Dostęp do infrastruktury możliwy jest zarówno w modelu tradycyjnym – wsadowym jak również poprzez interfejsy systemów chmurowych. Dodatkowo udostępniono środowisko do przetwarzania dużej ilości danych w modelu Big Data opartą na ekosystemie usług otwartego środowiska Apache Hadoop (Apache Spark, Storm, Kafka, Cassandra, Acummulo, Hive, Mohout itp.) . Są to narzędzia służące z jednej strony do przechowywania i integracji danych, z drugiej natomiast do tworzenia zaawansowanych aplikacji analitycznych z dziedziny analizy predykcyjnej (uczenie maszynowe). Warto wspomnieć ze infrastruktura PCSS jest dobrze zintegrowana jako część europejskiej infrastruktury obliczeniowej poprzez projekty PRACE i EUDAT.         W roku 2015 PCSS ukończyło budowę Centrum Badań Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) oraz utworzyło centrum kompetencji w zakresie sieci i usług nowej generacji FutureICT. CBPIO dostarcza zaawansowanego środowiska badawczego opartego o 13 specjalizowanych laboratoriów. Środowisko to pozwala na podejmowanie prac badawczych i rozwojowych w zakresie największych wyzwań w zakresie telekomunikacji i informatyki oraz ich zastosowań w różnorodnych sektorach gospodarki. Z kolei FutureICT to 9 laboratoriów powiązanych węzłem eksperymentalnej usługi Lab(IT)aaS (‘laboratorium IT jako usługa’), w tym eksperymentalna przestrzeń badań interakcji użytkowników z usługami sieciowymi realizowanymi w modelu „żywego laboratorium”.

"Conference4me" - mobilny asystent uczestnika...

Aplikacja mobilna “Conference4me”( http://conference4me.psnc.pl/ ) to asystent uczestnika konferencji lub wystawy, przeznaczony na urządzenia mobilne(Android, iOS, web) i...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 8

Workflow Management - obieg dokumentów

Business Navigator

Business Navigator

Opis

Business Navigator jest inteligentną platformą klasy ECM / Workflow. Umożliwia błyskawiczną budowę własnych aplikacji (Rapid Application Development) wyposażonych w funkcjonalności Business Intelligence & Machine Learning.


ECM / Workflow


Wspiera proces przechwytywania danych (OCR), zarządzania ich przepływem (Workflow/BPM), pracą grupową (kontrola wersji, komunikacja), magazynowania (rozproszone repozytoria) oraz dystrybucji informacji (intranet, ekstranet, e-mail, API).


Platforma do błyskawicznej budowy aplikacji (RAD)


Umożliwia łatwą i szybką budowę własnych aplikacji biznesowych bez umiejętności kodowania (no-code). Natomiast dla programistów oferuje nieograniczone możliwości integracji z innymi systemami i tworzenia własnych dodatków dzięki udostępnianiu zaawansowanego API.


Business Intelligence & Machine Learning


Wspiera obsługę procesów budżetowania i analizy danych (tabele przestawne, dashboardy). Posiada wbudowaną hurtownię danych z dedykowanymi dla różnych obszarów kostkami OLAP oraz mechanizmami uczenia maszynowego


http://archman.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?


 • Możliwość budowy własnych aplikacji bez użycia kodu

 • Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do: przeszukiwania dokumentów, przepisywania z nich danych, ostrzegania przed podejrzanymi transakcjami itp.

 • Wbudowana hurtownia danych oparta o technologię OLAP przetwarzająca pojawiające się w obiegu dokumenty i umożliwiająca ich wielowymiarowe raportowanie za pomocą tabel przestawnych i dashboardów.

Najważniejsze wdrożenia


 1. Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.

 2. Viessmann Polska Sp. z o.o.

 3. Elzab S.A.

 4. Tauron Ciepło Sp. z o.o.

 5. PRS „WSCHÓD” Sp. z o.o.

 6. Medicare Sp. z o.o.

 7. Heban Sp. z o.o.

 8. Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

 9. Vulcan Sp. z o.o.

 10. Sieć aptek Zdrowit

 11. Sieć aptek ZIKO

 12. Comp S.A. (Novitius)

 13. Ekonova S.A.

 14. Swisspor Polska Sp. z o.o.

 15. Intar Sp. z o.o.

 16. Limdrog Sp. z o.o.

 17. Polska Ceramika Ogniotrwała S.A.

 18. ArtGeist Sp. z o.o.

 19. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki

 20. Ista Polska Sp. z o.o.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 • Repozytorium gotowych dokumentów i procesów, co umożliwia szybkie wdrożenie platformy

 • 2 niezależne silniki OCR: darmowy (Google) i płatny (ABBYY Flexi Capture) z możliwością czytania pozycji faktury/zamówienia. Klient sam decyduje do jakich dokumentów jakiego silnika używa

 • Wielofirmowość. System przygotowany jest do obsługi grup kapitałowych i integracji z wieloma różnymi systemami ERP. Każda firma posiada własny plan kont, kartoteki, słowniki.

Informacje o firmie

Archman Sp. z o.o. istnieje od 2007 roku i wywodzi się z firmy doradczej. Podejście zorientowane na szukanie optymalnych rozwiązań dla organizacji jest główną wartością w naszej firmie. Nie staramy się sprzedawać na siłę. Namawiamy klienta, aby uporządkować i zinformatyzować najbardziej palące procesy i dać poczucie dobrze zrealizowanej inwestycji.


Działamy w grupie kapitałowej z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Na co dzień współpraca z uczelnią daje naszym pracownikom dużo satysfakcji wynikającej z dzielenia się wiedzą, ale i przynosi wymierne korzyści firmie. Mamy dostęp do najzdolniejszych studentów i absolwentów oraz specjalistów z różnych firm i branż. Wspólnie realizujemy innowacyjne projekty w zakresie nowych technologii w budowie aplikacji i sztucznej inteligencji.


Koncentrujemy się na budowie jednego produktu i wkładamy w niego całe serce. Staramy się aby od strony technologicznej wyznaczał trendy w budowie aplikacji tego typu


 

Business Navigator
Business Navigator

Business Navigator jest inteligentną platformą klasy ECM / Workflow. Umożliwia błyskawiczną budowę własnych aplikacji (Rapid Application Development) wyposażonych w funkcjonalności...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 83

LIDER IT 2019

Epson: narzędzia do zarządzania obiegiem dokumentacji w firmie

Epson: narzędzia do zarządzania obiegiem dokumentacji w firmie

Opis

Epson wraz z drukarkami klasy biznesowej udostępnia komplementarny zestaw narzędzi służących do zarządzania obiegiem dokumentacji oraz flotą urządzeń. Ich zaletą jest automatyzacja zadań związanych z wydrukiem, skanowaniem i archiwizacją dokumentów, podwyższenie współczynnika efektywności oraz uszczelnienie systemu.  Co ważne dla klientów biznesowych, rozwiązania proponowane przez firmę Epson umożliwiają bezproblemową integrację z istniejącą infrastrukturą lub szybką budowę od podstaw zupełnie nowej.


https://www.epson.pl/verticals/workforce-pro-series

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Cechą wyróżniającą zestaw narządzi Epsona od konkurencyjnych rozwiązań, jest jego komplementarność. Zadania związane z zarządzaniem dokumentacją oraz cyfryzacją i archiwizacją realizowane są przez Document Capture Pro. Aplikacja obsługuje wiele typów dokumentów, rodzajów i wielkości materiałów źródłowych, zapewniając bezpośrednie przekazywanie zdigitalizowanych treści do wskazanych zasobów.


W środowiskach BYOD sprawdzi się oprogramowanie Epson DocumentScan pozwalające na korzystanie z funkcji Wi-Fi Direct. Zapewnia ona możliwość bezpośredniego bezprzewodowego połączenia bez konieczności podłączania urządzeń do sieci oraz aplikacja Epson iScan do zarządzania skanowaniem z wykorzystaniem smartfonów.


Epson Print Admin natomiast pozwala administratorom na zarządzanie i monitorowanie zadań związanych z wydrukiem/skanowaniem, umożliwiając np. precyzyjne definiowanie kto i co może drukować. Do zarządzania flotą urządzeń, nieoceniony jest z kolei system Epson Device Admin, służący do  zdalnej konfiguracji, kontrolowania stanu materiałów eksploatacyjnych, etc.  Sprzyja to także integracji drukarek w środowiskach biznesowych w systemy zarządzanych usług druku (MPS), co przekłada się na lepsze zarządzanie eksploatacją (np. zapewniając ciągłość dostarczania materiałów eksploatacyjnych) oraz istotne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Najważniejsze wdrożenia

1)     Klub sportowy Artego Bydgoszcz wykorzystuje w działalności biznesowej model Epson WF-5620DWF


2)     Rodzina urządzeń wielofunkcyjnych z serii Epson WorkForce Pro: WF-5620DWF, WF-5690DWF i WorkForce Pro 8590D3TWFC jako infrastruktura biurowa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


3)     Sieć Cukiernia Sowa Sp. J. wykorzystuje model Epson WorkForce Pro WF-R8590D3TWFC


4)     Urząd Marszałkowski w Szczecinie oparł na WorkForce Pro działalność Filii w Koszalinie

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1)     Automatyzacja obiegu dokumentów cyfrowych (z rozpoznawaniem ich treści) w oparciu o zdefiniowane reguły


2)     Bezpieczeństwo: uszczelnienie systemu i ochrona wrażliwych danych przed wyciekiem


3)     Kompatybilność z urządzeniami innych producentów

Informacje o firmie

Firma Epson jest globalnym liderem w dziedzinie technologii, której nadrzędnym celem jest łączenie ludzi, rzeczy oraz informacji. Rozwijane przez nią produkty oraz rozwiązania wyróżniają się swoją innowacyjnością, wydajnością, oraz precyzją wykonania. Szeroka oferta firmy zawiera zarówno drukarki i urządzenia wielofunkcyjne atramentowe, jak i projektory 3LCD, inteligentne okulary, systemy czujników i roboty przemysłowe. Filozofia firmy w ramach swojej działalności zakłada również rozwój społeczności oraz nieustanne starania o minimalizację wpływu na środowisko.

Epson: narzędzia do zarządzania obiegiem dokumentacji w firmie
Epson: narzędzia do zarządzania obiegiem...

Epson wraz z drukarkami klasy biznesowej udostępnia komplementarny zestaw narzędzi służących do zarządzania obiegiem dokumentacji oraz flotą urządzeń. Ich zaletą jest automatyzacja zadań...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 15

NOMINACJA

ELO ECM SUITE 11

ELO ECM SUITE 11

Opis

ELO ECM Suite 11 stanowi kompletny pakiet umożliwiający nowoczesne, cyfrowe zarządzanie informacją w Państwa firmie. ELO ECM Suite 11 dostosowuje się do indywidualnych wymagań, zapewniając w ten sposób wydajne procesy i ukierunkowany przepływ informacji. Wszystkie informacje istotne dla firmy (dokumenty, formularze, obiegi,…) są przechowywane w ustrukturyzowanej formie w jednym miejscu i zarządzane przez cały cykl życia oraz z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawnych. W ten sposób ELO ECM Suite 11, jako centralna platforma umożliwia łatwy i natychmiastowy dostęp do potrzebnych danych. Dzięki temu można szybko reagować na zapotrzebowanie wewnętrze jak i zewnętrzne. Pomocne są przy tym inteligentne mechanizmy wyszukiwania.


ELO ECM Suite 11 włącza istotne dla przedsiębiorstwa dokumenty i informacje w procesy biznesowe, również te pochodzące z aplikacji zewnętrznych. Stanowi to istotną korzyść, bo dzięki temu są one dostępne na właściwym etapie procesu we właściwym czasie. W ten sposób można korzystać z przyspieszonych procesów biznesowych i przepływu informacji tworzącej wartość dodaną. Prace wykonywane ręczne i archiwa papierowe zostaną zdigitalizowane, można np. teczki osobowe przenieść do ELO, naturalnie zgodnie z RODO. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas i zmniejszyć koszty. Jednocześnie zwiększa się przejrzystość w firmie, ponieważ wszystkie etapy przetwarzania i zmiany są rejestrowane w sposób zapewniający identyfikowalność oraz w razie potrzeby nienaruszalność.
Można ELO tak skonfigurować , że wszystkie wymogi RODO w danym podmiocie są spełnione. Można na przykład proces (obieg) zdefiniować, który jest uruchomiony w wypadku wniosku o usuwanie danych. Przez to da się udowodnić kroki na podstawie których decyzje zostały podjęte.


http://www.elo.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

ELO to platforma, która zostanie dopasowana do potrzeb klienta, i umożliwia w pełni też pracę mobilną. ELO ma zawarty graficzny interfejs do definicji obiegów. ELO oferuje możliwość korzystania z  Business Solutions np. dla umów, faktur, HR, Visitors, Knowledge. Pakiety te skracają czas wdrożenia do minimum. Np. Business Solution HR zawiera teczki osobowe i między innym Portal Pracowniczy, gdzie każdy może złożyć różne wnioski, które uruchamiają obieg do działu HR, nawet mobilnie.  W Business Solution Invoice można opisać fakturę ręcznie, automatycznie wczytać nawet ustrukturyzowaną fakturę zgodnie ze standardem UE czy podpiąć inteligentny OCR i poprzez ustalenia osób do opisania pozycji lub część pozycji automatycznie dopasują się obiegi. Rezultat można eksportować do dowolnego ERP, należy tylko dopasować strukturę eksportu.

Najważniejsze wdrożenia

Giełda Papierów Wartościowych S.A. , Provident S.A. , SITECH Sp. z o.o. , Work Service S.A.


Eurobank S.A., Muzeum Kopernika w Warszawie, Marvipol SA, Pałac Kultury i Nauki Warszawa, Global Cosmed Group SA

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Platforma (pełen zestaw narzędzi) aby dopasować system do wymogów w danej firmie (wysoko wydajny) z pełnym dostępem do API ELO.


Rozwiązanie funkcjonuje na różnych serwerach (nie tylko Windows) tak samo jak Klienci do ELO (Windows, Linux, Mac)
Pełny raporting łącznie z dashboardem, który jest dowolnie konfigurowalny

Informacje o firmie

ELO Digital Office rozwija i sprzedaje wysokiej jakości oprogramowanie do zarządzania dokumentami, archiwizacji cyfrowej i obiegiem dokumentów. ELO® obejmuje całe spektrum zarządzania treścią w przedsiębiorstwach (Enterprise-Content-Management (ECM)).


Asortyment produktów ELO® składa się z trzech linii: ELOoffice to wstępne rozwiązania DMS i modułowego rozwiązania klient-serwer, a dla średnich przedsiębiorstw ELOprofessional oraz niezależnego od platformy i wysoce skalowalnego ELOenterprise z możliwością obsługi rożnych podmiotów, które sprawdza się w szczególności w centrach przetwarzania danych. Systemy są w pełni kompatybilne ze sobą a wymiana danych i upgrade są możliwe w każdej chwili.


Firma ELO Digital Office została wyodrębniona w 1998 roku z grupy Louis Leitz jako samodzielny podmiot z siedzibą w Stuttgarcie i stała się międzynarodowym przedsiębiorstwem posiadającym swoje oddziały w Europie, Ameryce Południowej, Azji i Australii. Gęsta sieć partnerów systemowych opiekuje się ponad 1.000.000 miejsc pracy pod ELO na świecie..

ELO ECM SUITE 11
ELO ECM SUITE 11

ELO ECM Suite 11 stanowi kompletny pakiet umożliwiający nowoczesne, cyfrowe zarządzanie informacją w Państwa firmie. ELO ECM Suite 11 dostosowuje się do indywidualnych wymagań,...

zobacz więcej - kliknij

Ilość głosów internautów: 8

NOMINACJA