KONKURS LIDERZY IT 2019

BI Trends - business intelligence

Chatbot - Panel Trenera, narzędzie do wirtualizacji pracowników

Chatbot - Panel Trenera, narzędzie do wirtualizacji pracowników

Opis

Oferujemy rozwiązanie -Panel Trenera Chatbot do tworzenia wirtualnych asystentów wykorzystujących  sztuczną inteligencję. Chatboty  są trenowane za pomocą konwersacji. W tym systemie tworzymy bazę wiedzy pojęć zadawanych w sposób naturalny (zbiór danych- pytań i odpowiedzi). Chatbot rozpoznaje kontekst wypowiedzi, rozumie synonimy (system Mateo) i stara się odpowiedzieć jak najbardziej precyzyjnie. W sytuacji, gdy Chatbot nie zna  odpowiedzi zgłasza Trenerowi (adminowi) problem przy odpowiedzi, dzięki czemu możemy przejąć rozmowę i odpowiedzieć za Chatbota. Po wprowadzeniu przez nas odpowiedzi, Chatbot się uczy i przy pojawieniu się podobnego problematycznego pytania będzie umiał odpowiedzieć bo nauczył się na realnej rozmowie. W systemie wykorzystujemy algorytmy przetwarzania języka (NLP)i nowatorską sieć neuronową.


W panelu odnajdziemy statystyki wskazujące np. jak długo przebiegała konwersacja, jakie pytania zadawał użytkownik, skąd pochodził, itp. Panel Trenera zawiera również archiwizację dotychczasowych rozmów Chatbota z Użytkownikami. Celem archiwizacji jest trening chatbota, który uczy się na podstawie historycznych konwersacji. Chatbot wie jak zachować się, gdy rozmowa jest podobna do tej z historii konwersacji. 


http://www.mysocialseller.com/chatbot

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Innowacyjność rozwiązania dotyczy m.in:


-  Panelu Trenera, który daje nam możliwość uczenia chatbotów, możemy na jego Panelu symulować rozmowy, uczyć jak Chatbot ma odpowiadać na pytania, dodatkowo możemy wprowadzić “bazę wiedzy” zestaw pytań i przykładowych pytań, na jakie ma odpowiadać Chatbota. Możemy podglądać dotychczasowe rozmowy Chatbota z użytkownikiem, sprawdzać poprawność odpowiedzi Chatbota i ewentualnie je modyfikować.


-  wykorzystujemy sieć neuronową, która zapamiętuje historię rozmowy i odtwarza ją w automatycznej ścieżce rozmowy


-  bazy wiedzy, która jest tworzona w sposób konwersacyjny,Chatbot uczy się na realnych rozmowach.

Najważniejsze wdrożenia

?      Bergerat Monnoyeur – Wirtualny Asystent, będący pierwszą linią wsparcia przy zamówienia danego produktu, zgłoszeniu awarii działania konkretnej maszyny lub pozostawieniu swoich danych w celu nawiązania kontaktu z konkretnym działem firmy.


?      Kielecki Park Technologiczny – Chatbot SAM, który pomaga wyszukiwać informację o działalności parku. Chatbot udziela wsparcia podczas poszukiwania: osób pracujących w KPT i firm, które mają tam swoją siedzibę. Chatbot udziela informacji o warsztatach, doradztwu, wynajmie powierzchni, itp. czyli wszystkich usługach i aktualnościach jakie mają miejsce w Kieleckim Parku Technologicznym. Wdrożenie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu URBAN Inno.


?      Aventus - Chatbot dla firmy z branży FinTech. Obsługa kampani masowych. Chatbot jako pierwsza linia wsparcia klienta. Wdrożenie chatbota obejmowało system trenowania Chatbota oraz implementację procesu obsługi klienta. Obsługa kontrahentów w chatbocie Grupy Aventus odbywa się poprzez przetwarzanie języka naturalnego oraz klikalne elementy procesu.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

wyróżnia nas narzędzie Panel Trenera, do trenowania Chatbotów, i nauki chatbota na realnych rozmowach


wykorzystanie sieci neuronowej, która w naszym przypadku charakteryzuje się tym, że Chatbot wykorzystuje zdobytą wiedzę (z wcześniejszych rozmów) i stosuje ją w kolejnych konwersacjach, rozumiejąc kontekst wypowiedzi rozmówcy.


Chatbot jest wirtualnym asystentem, który w sposób automatyczny obsługuje klientów 24/7, może działać w systemie Messenger lub na dowolnej stronie www.

Informacje o firmie

AI FORCE 1 Sp. z o.o. powstała poprzez innowacyjny pomysł zastosowaniu AI w obsłudze kampani masowych poddany akceleracji w inkubatorze - Platform Startowe koordynowany przez Technopark BiznesHub (Kielecki Park Technologiczny). Firma otrzymała dofinansowanie z PARP na rozwój technologii w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.


AI FORCE 1 była nagradzana i wyróżniana w konkursach:


Urban Quest - 2017 - finalista,


Start.Up.Press- 2017, 2018, - finalista znaleźliśmy się w gronie 10 najlepszych firm.


TOP Startup w Polsce Wschodniej- 2018 r. byliśmy w gronie 10 startupów z Polski Wschodniej,


Startup Challenge – European Startup Days 2017, 2018, 2019, zostaliśmy zaproszeni do grona 100 wystawców podczas Kongresu Gospodarczego w Katowicach


Mikroprzedsiębiorca Roku 2018., - otrzymaliśmy wyróżnienie specjalne


Scale -up South Poland- 2019 r. Obecnie zostaliśmy zakwalifikowani do Programu Scale-up, organizowanego przez Krakowski Park Technologiczny.


Firma wdraża narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję w firmach oraz instytucjach rządowych. Dostarcza technologię do tworzenia Chatbotów wykorzystujących przetwarzanie języka naturalnego (ang. Natural Language Processing) oraz sztuczną inteligencję (Artificial Intelligence) do automatyzacji obsługi Klienta. Spółka prowadzi analizy zbiorów danych, projektuje dedykowane sieci neuronowe oraz szkoli chatboty w specjalnie przygotowanym do tego Panelu Trenera. AI FORCE 1 oferuje rozwiązania dla branży m.in. fin-tech, produkcyjnych czy kancelarii prawnych.

Chatbot - Panel Trenera, narzędzie do wirtualizacji pracowników
Chatbot - Panel Trenera, narzędzie do...

Oferujemy rozwiązanie -Panel Trenera Chatbot do tworzenia wirtualnych asystentów wykorzystujących  sztuczną inteligencję. Chatboty  są trenowane za pomocą konwersacji. W tym...

zobacz więcej - kliknij

System współdzielenia wiedzy

System współdzielenia wiedzy

Opis

System zarządzania wiedzą umożliwia  użytkownikowi efektywne wyszukiwanie interesujących go treści we współdzielonych zasobach informacyjnych organizacji. Składaja się na nie dokumenty tworzorzone przez użytkowników oraz zewnętrzne opracowania. Głównymi komponentami rozwiązania są  współdzielone, centralne  repozytorium dokumentów  oraz  usługi  analizy oraz wyszukowania treści.


System  zarządzania wiedzą • posiada mechanizm wyszukiwania pełnotekstowego z możliwością implementacji słowników odmian oraz wyramw bliskoznacmych. Posiada mechanimiy OCR.

 • tworzy elastyczną bazę danych pozwalająca na przechowywanie dowolnej zawartości: tekst, pliki binarne -np. grafika, dźwięk, wideo, pdf; dodatkowo gromadzi i pozwala na przetwarzanie infonnacji z różnych źródeł

 • łączy się z ogólnodostępnymi bazami zewnętrznymi tj. bazy GUS oraz Eurostat

 • ma możliwość zachowywania materiałów w ogólnodostępnej „bazie" plików o dowolnej zawartości: tekst, pliki binarne -np. grafika, dźwięki, wideo, pdf

 • generuje automatycznie metadane dokumentu, które opisują jego zawartość: słowa kluczowe wyróżniające dokument,  występujące w dokumencie  nazwy podmiotów.  

 • umożliwia wyszukiwanie informacji i przeszukiwanie ich biorąc pod uwagę różne kryteria:

  • autor, tytuł dokumentu, nazwa pliku, rozszerzenie pliku, pełna ścieżka lokalizacji pliku, data utworzenia, słowa kluczowe, tagi, pojęcia występujące w tekście, metadane pliku
Wartość dodana płynąca z rozwiązania polega na tym, że portal systemu motywuje pracowników do dzielenia się wiedzą poprzez elementy gamifikacji, które promują aktywnych użytkowników wzbogacających repozytorium wiedzy (punktacja u wniesione zasoby, punktacja za zasoby ściągnięte, oceny przydatności materiałów).


http://www.biinsight.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Istniejące na rynku systemy zarządzania dokumentami wykorzstują dwa mechanizmy  wyszukiwania: wyszukiwanie oparte o indeks pełnotekstowy oraz wyszukiwanie oparte o słowa kluczowe wprowadzanie przez użytkownika. Nasz system wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego w przetwarzaniu języka naturalnego do precyzyjnego wyszukiwania interesujących treści w bibliotece dokumentów. To system informatyczny generuje opis dokumentu oraz ekstrahuje istotne przy wyszukiwaniu treści dokumentu.  Dodatkowo chcemy wyposażyć system w sztuczną inteligencję, która będzie uczyła się dopasowywać wyniki do potrzeb konkretnych osób i funkcji na podstawie informacji zwrotnej, które z dokumentów zwróconych  w wyniku wyszukiwnia były interesujące  dla użytkownika.


System  może  generować rekomendacje  wykorzystania już  dostępnych  materiałów przy edycji dokumentu na bazie analizy podobieństwa zawartości treści dokumentu, nad którym pracuje użytkownik  oraz bazy wiedzy.  Znacząco zwiększa to  efektywność pracy  -  system nie czekając na zapytanie użytkownika sam może podpowiadać, z którymi materiałami użytkownik  powinien się zapoznać. 

Najważniejsze wdrożenia

Laureat konkursu w ramach pilotażu Programu GovTech Polska na opracowanie systemu dzielenia się wiedzą.


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (wdrożenie planowane w najbliższych miesiącach).

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Automatyzacja procesu kategoryzacji i etykietowania zawartości umieszczanej w repozytorium minimalizuje czas  wymagany do umieszczenia materiału w repozytorium.


Wykorzystanie metod uczenia maszynowego do uzupełnienia metadanych dokumentów w zakresie słów kluczowych oraz wskazania dokumentów, które mogą być wykorzystywane w roli źródłowych.


Portal systemu motywuje pracowników do dzielenia się wiedzą: elementy gamifikacji promują aktywnych użytkowników wzbogacających repozytorium wiedzy.

Informacje o firmie

BI Insight od kilkunastu lat   buduje dedykowane systemy informatyczne które na podstawie zgromadzonych danych pomagają decydentom  podejmować właściwe decyzje. Dane są kluczową wartością organizacji, ich efektywna analiza buduje siłę i zwinność organizacji.  Wśród zbudowanych przez nas rozwiązań są  hurtownie danych i systemy analityczno-raportowe oraz rozwiązania w obszarze Data Governance.

System współdzielenia wiedzy
System współdzielenia wiedzy

System zarządzania wiedzą umożliwia  użytkownikowi efektywne wyszukiwanie interesujących go treści we współdzielonych zasobach informacyjnych organizacji. Składaja się na nie dokumenty...

zobacz więcej - kliknij

BPM Leader - zarządzanie procesami biznesowymi

Pirxon Robot

Pirxon Robot

Opis

PirxonRobot to marka firmy PIRXON SA. Wdraża roboty, zwane cyfrowymi pracownikami, które wykonują za ludzi powtarzalne i żmudne czynności,np. księgowanie faktur, wprowadzanie danych do systemów i wiele innych.


Nasze roboty działają dokładnie tak samo, jak pracownik, który siada przy komputerze, loguje się z wykorzystaniem swoich danych i wykonuje przydzielone zadania. Pracują jednak 24 godziny na dobę, nie popełniają błędów, nie biorą urlopu oraz nie korzystają ze zwolnień lekarskich.


Roboty są doskonałym rozwiązaniem braków kadrowych ? wykonują monotonne zadania, gdy w tym czasie pracownicy mogą zająć się bardziej odpowiedzialnymi czynnościami.


https://pirxonrobot.com/pl/kontakt/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Pirxon S.A jest liderem w Polsce jeżeli chodzi o technologie RPA

Najważniejsze wdrożenia

Agata meble , Play, 3wdb, GPEC, Lumileeds,Antal., Sephora 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Innowacyjność


Efektywny i praktyczny


Oczędność w firmie 

Informacje o firmie

Spółka PIRXON obecna jest na rynku od 2004 roku, wcześniej pod nazwą SmartMedia Sp. z o.o. Przez ten czas zdobyła zaufanie ponad 800 klientów, dostarczając autorskie systemy optymalizujące procesy biznesowe.


Jesteśmy pewnym i stabilnym partnerem na rynku,  a ważną częścią naszej działalności są technologie przyszłości. Z sukcesem wdrażamy roboty, które obsługują procesy biznesowe już u kilkudziesięciu klientów z Polski i zagranicy, co czyni z nas lidera robotyzacji w kraju.

Pirxon Robot
Pirxon Robot

PirxonRobot to marka firmy PIRXON SA. Wdraża roboty, zwane cyfrowymi pracownikami, które wykonują za ludzi powtarzalne i żmudne czynności,np. księgowanie faktur, wprowadzanie danych do...

zobacz więcej - kliknij

Computer&Equipment Technology

Marka Hyperbook

Marka Hyperbook

Opis

Hyperbook to polska firma zajmująca się produkcją laptopów stworzona przez ekspertów z pasją. Budujemy laptopy na zamówienie, co odróżnia nas od pozostałych firm tego typu na rynku. Tworzone przez nas produkty są w 100% zgodne z oczekiwaniami klientów. Główną cechą Hyperbook, która odróżnia nas od konkurencji, jest wsłuchiwanie się we wszelkie potrzeby i oczekiwania klientów tak, aby byli oni maksymalnie zadowoleni z zamówionych laptopów.


Każdy, kto zamawia laptop Hyperbook, zyskuje gwarancję, że będzie mógł sam zdecydować o doborze komponentów. Wszystko to za sprawą konfiguratora, który znajduje się na naszej stronie internetowej. Dzięki niemu w bardzo łatwy sposób można stworzyć swój wymarzony podręczny komputer zgodny z naszymi oczekiwaniami. Wśród komponentów, które można skomponować zgodnie ze swoimi potrzebami, można wymienić chociażby obudowę laptopa, ilość pamięci, moduły sieci bezprzewodowej, rodzaj karty graficznej czy procesora. Specjaliści Hyperbook są również w stanie zwiększyć wydajność układu chłodzenia czy przygotować specjalną grafikę na klapie laptopa.


W Hyperbook można zamówić laptop spełniający potrzeby każdego – zaopatrują się u nas gracze, graficy, montażyści, programiści oraz biznesmeni. Wszyscy ci klienci są zgodni: Hyperbook jako jedyna firma na polskim rynku tak efektywnie wsłuchuje się w potrzeby klientów. Wyjątkowo dobra opinia laptopów Hyperbook wynika również z faktu wyposażenia ich w niezwykle szybkie dyski SSD oraz desktopowe procesory i karty graficzne – to sprawia, że są one bardzo wydajne.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty – w Hyperbook każdy z pewnością znajdzie laptop, który spełni jego oczekiwania. Nasz sklep oferuje również Państwu specjalną gwarancję Hyperbook Premium – mogą z niej korzystać zarówno klienci indywidualni jak i klienci biznesowi. W ramach gwarancji uzyskuje się dożywotnie wsparcie techniczne, dzięki któremu można rozwiązać dokuczliwe problemy ze sprzętem bez wychodzenia z domu. Na życzenie klientów jesteśmy również w stanie dostarczyć sprzęt zastępczy na czas naprawy urządzeń.


http://www.hyperbook.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Możliwość doboru konfiguracji odpowiedniej do swoich potrzeb i wizualne dostosowanie sprzętu do wymagań klienta jest niespotykane na polskim rynku komputerów przenośnych. 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Możliwość doboru konfiguracji sprzętowej dostosowanej do potrzeb Klienta.


2. Możliwość dostosowania wyglądu laptopa do swoich potrzeb.


3. Sprzęt przed wydaniem do Klienta przechodzi serię testów technicznych pozwalających na wyeliminowanie nawet najmniejszych wad przed dostarczeniem do użytkownika.

Informacje o firmie

Hyperbook to polski producent laptopów - inny niż wszyscy pozostali na polskim rynku. Posiadamy


laptopy do gier, które jesteśmy w stanie dopasować do potrzeb każdego gracza. To klient decyduje o


wyborze karty graficznej, procesora czy o ilości potrzebnej pamięci RAM. Budujemy laptopy od zera


na zamówienie! Elastyczność oraz wsłuchiwanie się w potrzeby klientów to to, czego zazdroszczą


nam pozostali producenci komputerów przenośnych. Laptopy gamingowe to nasza specjalność –


potwierdza to duża liczba usatysfakcjonowanych klientów. A laptopy dla graczy to nie wszystko –


posiadamy również sprzęt dla grafików, programistów oraz fotografów. To, co odróżnia nas od


konkurencyjnych firm, to najlepszy stosunek jakości do ceny.

Marka Hyperbook
Marka Hyperbook

Hyperbook to polska firma zajmująca się produkcją laptopów stworzona przez ekspertów z pasją. Budujemy laptopy na zamówienie, co odróżnia nas od pozostałych...

zobacz więcej - kliknij

Monitor Interaktywny Newline VN

Monitor Interaktywny Newline VN

Opis

Monitor interaktywny Newline VN inspiruje do współpracy i efektywnej komunikacji. Wyróżnia się doskonałą jakością wyświetlanego obrazu w rozdzielczości 4K, zwiększoną wytrzymałością oraz niespotykaną dotychczas precyzją dotyku, osiągniętą dzięki najnowszej technologii Optical Bonding. Innowacyjność Optical Bonding polega na zespoleniu ekranu monitora z szybą hartowaną i tym samym eliminacji pustej przestrzeni między nimi. Wpływa to na redukcję odbicia światła, zmniejszenie efektu paralaksy (wspaniała jakość obrazu)  oraz zwiększenie wytrzymałości urządzenia przy jednoczesnej redukcji ciężaru całego monitora (cieńsza szyba przy zwiększonej odporność na uszkodzenia). Zapewnia maksymalizację kątów widzenia (178 stopni) oraz wyjątkową precyzję dotyku – wrażenie pisania bezpośrednio na ekranie monitora. Obejrzyj film prezentujący możliwości Optical Bonding.


W monitorach interaktywnych Newline VN postawiono na intuicyjną obsługę na niespotykanym dotychczas poziomie. Newline połączył funkcjonalność technologii dotykowej z możliwościami m.in. MS Office 365 i 2019 oraz Windows Ink. Dzięki temu połączeniu użytkownik w najbardziej naturalny sposób pracuje z plikami pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), PDF, stronami internetowymi, a nawet filmami (możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanym filmie). Zastosowanie zaawansowanej technologii Rozpoznawania Obiektowego pozwala na automatyczne identyfikowanie narzędzi pisarskich i rozpoznawanie gestów oraz wykonanie odpowiedniej czynności (takiej jak pisanie, przemieszczanie się po dokumencie i wymazywanie) bez konieczności wybierania funkcji z menu. Funkcje te są kompatybilne z Windows 10 i nie wymagają specjalnego oprogramowania. Filmy prezentujące możliwości Windows Ink można obejrzeć na naszym kanale YouTube.


Monitor Newline VN jest wyposażony również w tzw. dynamiczne porty USB, dzięki czemu może on pełnić rolę huba USB, czyli udostępniać innym komputerom podłączone do niego urządzenia peryferyjne za pomocą jednej wtyczki. Urządzenia, dla których zabrakło gniazd USB w komputerze, wystarczy podłączyć do monitora.


Praca z monitorem Newline VN nie jest zastrzeżone dla jednego użytkownika.  Dzięki 20 punktom dotyku nad dokumentem może pracować kilka osób jednocześnie nanosząc swoje pomysły, uwagi i poprawki.


Monitor posiada zainstalowany system operacyjny Android. Dzięki temu wiele funkcjonalności jest dostępnych bez podłączania komputera – np. dostęp do przeglądarki internetowej, przeglądanie dokumentów czy funkcja tablicy interaktywnej. Personalizowany interfejs umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy źródłami sygnału i wygodny dostęp do ulubionych aplikacji.


Newline VN to nie tylko urządzenie. Jego możliwości, komfort pracy oraz  skuteczną komunikację online wspiera  dedykowane oprogramowanie - Newline Cast, Newline Broadcast oraz Display Management. Oprogramowanie zapewnia bezprzewodową dwukierunkową komunikację między monitorem a dowolnym urządzeniem. Umożliwia także prowadzenie prezentacji online nawet dla 200 użytkowników znajdujących się w różnych lokalizacjach.


Display Management umożliwia zdalne zarządzanie grupą monitorów. Usprawnia obsługę techniczną – administrator systemu może wprowadzać zmiany masowo na wszystkich urządzeniach z dowolnej lokalizacji.  


Monitor Newline VN jest laureatem Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Odznaczenie, przyznane podczas tegorocznych targów EDUTEC, wyróżnia produkty, które są unikatowe w swojej klasie, wykonane ze znakomitej jakości materiałów i wytworzone w oparciu o najwyższej klasy technologie.


Monitory dotykowe z serii VN dostępne są w trzech wersjach: o przekątnej 65” (TT-6518VN), 75” (TT-7518VN) oraz 86” (TT-8618VN).


https://agraf-it.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Monitor Newline VN, ze względu na stopień zaawansowania technologicznego, osiągnął pozycję lidera w swoim segmencie cenowym. Optical Bonding, stosowany w produktach Newline już od 2017 roku, jest światową innowacją, która nadaje monitorom Newline parametry niedostępne w konkurencyjnych urządzeniach. Zastosowanie Optical Bonding, czyli wypełnienie przestrzeni między ekranem a szybą hartowaną, pozwala na:


a)       redukcję odbicia światła,


b)      maksymalizację kątów widzenia (178 stopni),


c)       zmniejszenie efektu paralaksy,


d)      większą precyzję dotyku,


e)      zwiększenie wytrzymałość urządzenia przy jednoczesnej redukcji ciężaru całego monitora.


Dzięki zespoleniu można zamontować cieńszą szybę zabezpieczającą (2 mm zamiast standardowych 4 mm) przy podwyższonych parametrach wytrzymałościowych w stosunku do powszechnie stosowanej technologii. Sprawia to, że monitor jest lżejszy i cieńszy niż standardowe modele – co znacznie ułatwia jego montaż oraz transport sprzętu, a dodatkowo nadaje mu subtelniejszy i bardziej elegancki wygląd.


Film (https://www.youtube.com/watch?v=KSDRKwYvXuE) prezentuje różnicę w jakości obrazu między monitorami Newline VN, a modelami mniej zaawansowanymi technologicznie. Eliminacja odstępu między szybą zabezpieczającą a rzeczywistym ekranem monitora zwiększa precyzję dotyku i likwiduje efekt odstępu między koniuszkiem palca a treścią na ekranie – co również przedstawione zostało na filmie.


Efektywna współpraca jest wspierana także przez pozostałe zaawansowane funkcjonalności. Rozpoznawanie obiektowe pozwala na intuicyjną obsługę plików MS Office (Word, Excel, PowerPoint) i PDF – monitor identyfikuje rodzaj pisaka i gesty oraz wykonuje odpowiadającą mu czynność (pisanie, przemieszczanie się po dokumencie, wymazywanie, a także powiększanie czy pomniejszanie), bez konieczności przełączania funkcji w panelu narzędziowym.


Wyjątkowy komfort podczas korzystania z urządzenia został osiągnięty również dzięki zastosowaniu dynamicznych portów USB. Użytkownik może uzyskać dostęp do wszystkich urządzeń podłączonych do monitora za pośrednictwem jednej wtyczki.


Zaawansowanie technologiczne monitorów interaktywnych Newline VN zapewnia użytkownikom komfort oraz intuicyjność obsługi, których nie oferują konkurencyjne produkty.

Najważniejsze wdrożenia

Monitory interaktywne Newline VN zostały docenione przez przedstawicieli wielu, różnorodnych branż - w gronie naszych klientów są m.in. Funk International Polska sp. z o.o. oraz Synerise S.A.


Ze względu na swoje funkcjonalności Newline VN są z powodzeniem wykorzystywane także w edukacji. Zapraszamy do zapoznania z rekomendacją Szkoły Podstawowej nr 100 w Warszawie.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

OPTICAL BONDING


Jest to światowa innowacja technologiczna wykorzystywana w monitorach marki Newline. Polega na trwałym zespoleniu szyby hartowanej z ekranem monitora. Zapewnia wyrazisty obraz doskonałej jakości, szeroki kąt widzenia (178 stopni), niespotykaną dotąd w monitorach interaktywnych precyzję dotyku oraz wpływa na znaczną poprawę jego wytrzymałości, a tym samym bezpieczeństwo.


Wyjątkowa jakość obrazu monitorów Newline jest m.in. wynikiem redukcji załamania światła. W urządzeniach nie wyposażonych w Optical Bonding występują co najmniej trzy różne współczynniki załamania światła i to w efekcie tworzy trzy różne odbicia pogarszając jakość obrazu. W monitorach Newline, dzięki zespoleniu elementów, światło odbija się tylko od jednej, zewnętrznej powierzchni.


W drugą stronę działa to podobnie - światło emitowane z panelu LCD w tradycyjnym monitorze musi przeniknąć przez szczelinę powietrzną i szybę chroniącą ekran zanim nasz wzrok je zarejestruje. Obraz traci na jakości, ponieważ pusta przestrzeń i szyba posiadają różne współczynniki refrakcji.


Technologia Optical Bonding, łącząc elementy, eliminuje pustą przestrzeń, dzięki czemu obraz nie załamuje się – co zapewnia niespotykaną w innych monitorach precyzję dotyku. Pusty obszar pomiędzy szybą hartowaną a panelem LCD może stworzyć mylne wrażenie przemieszczania się obrazu w zależności od kąta patrzenia.


Optical Bonding zwiększa fizyczną wytrzymałość ekranu przenosząc drgania lub wstrząsy z pojedynczego elementu na całość podzespołu. W monitorach można zastosować cieńszą szybę zabezpieczającą bez utraty wytrzymałości sprzętu, co wpływa na zmniejszenie ciężaru całego urządzenia.


Obejrzyj film prezentujący możliwości Optical Bonding.


WINDOWS INK


Zastosowanie zaawansowanej technologii Rozpoznawania Obiektowego pozwala na automatyczne identyfikowanie gestów takich jak pisanie, powiększanie, przemieszczanie się po dokumencie i wymazywanie. Funkcje te są kompatybilne z Windows 10 oraz Windows Ink i nie wymagają specjalnego oprogramowania. Możliwości te wykorzystamy podczas spotkań lub konferencji, skupiając uwagę uczestników na prezentacji oraz oszczędzając czas. Technologia nie wymaga  aktywnych pisaków. Działanie Windows Ink można zobaczyć na naszym kanale na YouTube.


DYNAMICZNE PORTY USB


Monitory Newline VN są wyposażone również w tzw. dynamiczne porty USB, dzięki czemu mogą pełnić rolę huba USB, czyli udostępniać innym komputerom podłączone do nich urządzenia peryferyjne za pomocą jednej wtyczki. Taki typ portów USB współpracuje z każdym systemem, dzięki temu podłączone do monitora urządzenia zewnętrzne są dostępne dla komputera OPS, podłączonego laptopa czy wbudowanego Androida. 

Informacje o firmie

Firma Agraf to uznany dystrybutor systemów interaktywnych. W naszej ofercie znajdują się m.in. wysokiej klasy monitory interaktywne, systemy do wideokonferencji i współpracy zdalnej oraz elektroniczne systemy do odpowiedzi. Wspieramy przedsiębiorców w poprawie zaangażowania ich pracowników, prowadzeniu efektywnej komunikacji – szczególnie w rozproszonych zespołach – oraz optymalizacji pracy i kosztów.


Jesteśmy krajowym dystrybutorem marek Newline, Globisens i Turning Technologies. W swojej ponad 30-letniej historii wyspecjalizowaliśmy się we wprowadzaniu światowych trendów technologicznych na krajowy rynek. Współpracujemy z ogólnopolską siecią autoryzowanych dealerów, zapewniając im pełne wsparcie: szkolenia, pomoc techniczną, serwis i marketing, a co najważniejsze służąc wiedzą i fachowym doradztwem w doborze optymalnych rozwiązań. Więcej informacji nt. firmy: www.agraf-it.pl.

Monitor Interaktywny Newline VN
Monitor Interaktywny Newline VN

Monitor interaktywny Newline VN inspiruje do współpracy i efektywnej komunikacji. Wyróżnia się doskonałą jakością wyświetlanego obrazu w rozdzielczości 4K, zwiększoną...

zobacz więcej - kliknij

TERRA MOBILE 360-11V2

TERRA MOBILE 360-11V2

Opis

Do konkursu zgłaszamy laptop TERRA MOBILE 360-11V2.
Urządzenie mobilne z klawiaturą pracujące jako laptop, z jednoczesną możliwością obrócenia klawiatury o 360 stopni i zamiany urządzenia w tablet. Ma on 11 calowy ekran dotykowy z zintegrowanym z obudową rysikiem. Urządzenie ponadto posiada parametry: procesor Celeron, dysk SSD 128GB, pamięć RAM 4GB, obrotową kamerę, system Windows 10 PRO. Co ważne odnośnie systemu to fakt, że jako producent współpracujemy z firmą Microsoft przy programie Shape The Future i możemy zaoferować tańsze licencje systemu dla edukacji. To urzadzenie w całości dedykujemy głównie sektorowi edukacyjnemu, a to dlatego, że posiada ono w zestawie dodatkowe akcesoria wspierające naukę: czujnik temperatury oraz nakładkę na kamerę typu mikroskop. Poza akcesoriami urządzenie wyposażone jest fabrycznie w system do zarządzania, dzięki temu można łatwo skonfigurować całą pracownię, oraz dedykowane oprogramowanie edukacyjne do przeprowadzania eksperymentów i pomiarów. Istotną cechą urządzenia jest jego bateria, dzięki której można pracować do 9 godzin, oraz wytrzymałość. Urządzenie stworzono zgodnie z normą IP5x, dzięki temu jest odporne na wstrząsny, upuszczenie czy zachlapanie. Wzmocniona konstrukcja pozwala na eksploatację w długim okresie i różnych warunkach.


https://b2b.wortmann.de/pl-pl/product/aa_terra_mobile_nb/nl1220580/notebooki.aspx

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Wyposażenie w dodatkowe akcesoria dla edukacji jak czujnik temperatury, nakładka typu mikroskop. Dedykowany soft dla edukacji, w tym możliwości zakupu z tańszymi licencjami systemu Windows. Wzmocniona konstrukcja zgodna z normą IP5. Obrotowy ekran z zintegrowanym rysikiem. Wszystko w jednym urządzeniu.

Najważniejsze wdrożenia

Głównie edukacja, biznes oraz pojedyncze rozwiązania dla użytkowników domowych. Model sprawdzony w projektach prowadzonych przez nas na terenie całej Europy, bardzo dużo rozwiązań w kraju macierzystym – Niemczech. Obecnie w Polsce mamy sporo partnerów promujących to rozwiązanie, kilka wdrożeń w Polsce już za nami.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1)     EDUKACJA – rozwiązanie dedykowane dla szkół, wgrany soft wspierający naukę oraz dołączone akcesoria laboratoryjne (mikroskop, czujnik temperatury), oraz dostep do tańszych licencji Windows zgodnie z programem Shape The Future.


2)     WYTRZYMAŁOŚĆ – wzmocniona konstrukcja zgodnie z normą IP5, odporny na wstrząsy, zachlapanie, upadek i długą eksploatację (do 9h na baterii)


3)     JAKOŚĆ – rozwiązanie stworzone z wysokiej jakości podzespołów, konstrukcja z obrotową klawiaturą i dotykowym ekranem, dająca duży komfort pracy 

Informacje o firmie
Wortmann AG jest dystrybutorem oraz producentem sprzętu IT. Produkujemy rozwiązania komputerowe pod marką – TERRA. W naszym portfolio są między innymi komputery PC, serwery, monitory oraz urządzenia mobilne. Posiadamy ponad 30 letnie doświadczenie w branży. Centrala firmy znajduje się w Niemczech, ale mamy też oddziały w całej Europie, w tym od 4 lat biuro w Polsce.


TERRA MOBILE 360-11V2
TERRA MOBILE 360-11V2

Do konkursu zgłaszamy laptop TERRA MOBILE 360-11V2. Urządzenie mobilne z klawiaturą pracujące jako laptop, z jednoczesną możliwością obrócenia klawiatury o 360 stopni i zamiany...

zobacz więcej - kliknij

Data Center Leader - centrum danych

Galaxy VS

Galaxy VS

Opis

Galaxy™ VS to nowy, kompaktowy i gotowy do współdziałania z rozwiązaniami EcoStruxure™ trójfazowy zasilacz UPS, który w innowacyjny sposób chroni przedsiębiorstwo przed przestojami.


https://www.se.com/pl/pl/work/products/product-launch/galaxy-vs/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

• Nowe i opatentowane hybrydowe rozwiązania techniczne. Tryb podwójnej konwersji zapewnia sprawność sięgającą 97% — nawet w trybie pełnej ochrony na każdym poziomie obciążenia.
• Modularna architektura gwarancją maksymalnej dostępności Newralgiczne komponenty systemu skonstruowano w postaci modułów, tak aby były odporne na awarie i umożliwiały szybką naprawę.
• Sprawność na poziomie 99% w trybie ECOnversion. Opatentowany tryb ECOnversion™ zapewnia szybki zwrot z inwestycji (w ciągu zaledwie dwóch lat).
• Kompaktowa konstrukcja. Dzięki rozwiązaniom technicznym o dużej gęstości i pełnemu dostępowi serwisowemu od przodu zasilacz Galaxy VS zajmuje niewiele miejsca i doskonale sprawdza się w niedużych centrach przetwarzania danych.
• Gotowość do współdziałania z rozwiązaniami EcoStruxure. Oferowana przez nas otwarta, działająca w chmurze platforma umożliwia bezproblemową integrację i adaptację w przyszłości.

Najważniejsze wdrożenia

Aplikacje teleinformatyczne oraz komercyjne budynki biurowe

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Bardzo niski poziom strat energii podczas jej przetwarzania – 3% dla trybu podwójnej konwersji, 1% dla opatentowanego trybu ECOnversion


Krótki czas naprawy wynikający z konstrukcji modułowej


Możliwość zastosowania akumulatorów litowo-jonowych

Informacje o firmie

Schneider Electric jest liderem cyfrowej transformacji w zarządzaniu energią i automatyce, w budownictwie komercyjnym i mieszkaniowym, centrach danych, obiektach infrastrukturalnych, energetyce oraz przemyśle. Firma obsługuje klientów w ponad 100 krajach, będąc wiodącym dostawcą w obszarze rozdziału energii średniego i niskiego napięcia, zasilania gwarantowanego oraz automatyki. Dostarcza produkty oraz zintegrowane i efektywne rozwiązania, obejmujące systemy zasilania, sterowania oraz oprogramowanie.


Schneider Electric współpracuje z szeroką społecznością Partnerów, Integratorów oraz Deweloperów w oparciu o swoją otwartą platformę technologiczną, dostarczając sterowanie w czasie rzeczywistym i efektywność operacyjną. Wierzymy, że Schneider Electric to wspaniała firma dzięki wspaniałym ludziom i partnerom, którzy ją tworzą. Nasze zaangażowanie w innowacyjność, różnorodność oraz zrównoważony rozwój zapewnia niezawodny dostęp do energii każdemu, w każdym miejscu i w każdym momencie naszego życia. Nazywamy to Life Is On. www.se.com/pl

Galaxy VS
Galaxy VS

Galaxy™ VS to nowy, kompaktowy i gotowy do współdziałania z rozwiązaniami EcoStruxure™ trójfazowy zasilacz UPS, który w innowacyjny sposób chroni...

zobacz więcej - kliknij

System okablowania strukturalnego AIM FUTURE-PATCH TKM wraz z oprogramowaniem DCIM PATCH MANAGER

System okablowania strukturalnego AIM FUTURE-PATCH TKM wraz z oprogramowaniem DCIM PATCH MANAGER

Opis

Rozwiązanie AIM FUTURE-PATCH® produkowane przez TKM GmbH to  system okablowania strukturalnego w wersji zarządzalnej, które bazuje na technologii RFID. System składa się z analizatora RCU (kontrolera szafy), inteligentnych paneli krosowych w wersji miedzianej i światłowodowej lub mieszanej, kabli krosowych oraz oprogramowania do zarządzania i wizualizacji PATCH MANAGER. Oprogramowanie holenderskiej firmy Patchamanager B.V. umożliwia wykonanie całkowitego projektu infrastruktury w formacie 3D, zarządzania elementami pasywnymi, aktywnymi oraz innymi systemami opartymi na protokole SNMP. Program w znacznym stopniu upraszcza administrowanie siecią poprzez takie funkcje jak zlecanie zadań dla pracowników (np. przepięcie kabli krosowych w serwerowni znajdującej się w innej lokalizacji), inwentaryzacja czy generowanie automatycznych raportów.


https://hscabling.pl/tkm---system-zarzadzalny


https://hscabling.pl/patch-manager


https://hscabling.pl/tkm---system-zarzadzalny

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Istnieje na rynku wiele systemów okablowania strukturalnego opartego na standardowych elementach. Firma TKM, jako fizyczny producent, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i to do niego dostosowuje swoje produkty. Dzięki możliwości stworzenia urządzenia od podstaw, z uwzględnieniem warunków czy budżetu inwestycji, firma TKM plasuje się dużo wyżej w rankingach niż inni dostawcy.  Co więcej, rozwiązania marki TKM GmbH oraz Patchamanager B.V. mogą być zintegrowane z niemal każdym systemem dzięki czemu umożliwiają rozbudowę czy modernizację istniejącej już infrastruktury sieciowej poprawiający tym samym jej jakość oraz wydajność. 

Najważniejsze wdrożenia


 1. Deutsche Bahn AG (DB)  niemieckie przedsiębiorstwo kolejowe i logistyczne – wdrożenie systemu AIM FUTURE PATCH TKM (112.000 portów zarządzalnych)

 2. Okablowanie strukturalne marki TKM zostało użyte do budowy jednej z największych serwerowni w sektorze wojskowym w Polsce (z uwagi na niejawność postępowania nie możemy podać nazwy inwestycji)

 3. Z oprogramowania DCIM PATCH MANAGER korzystają takie firmy jak NASA, Vodafone (operator sieci komórkowej), Valve (amerykański producent gier komputerowych oraz właściciel platformy dystrybucji sieci STEAM)

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Rozwiązania sprzętowe marki TKM oraz Patchamanager  zapewniają:


- zarządzanie infrastrukturą pasywną, aktywną oraz integrację ze wszystkimi systemami opartymi na protokole SNMP,


- bezpieczeństwo sieci IT dzięki dokumentacji on-line, zwiększoną wydajność pracowników IT


- uniwersalność w każdej sytuacji oraz możliwość dostosowania do indywidulanych wymagań użytkownika 

Informacje o firmie

HSC Sp. z o.o to dostawca rozwiązań sprzętowych i softwarowych służących do budowy i utrzymania serwerowni, Data Center i infrastruktury teleinformatycznej. Pomagamy w tworzeniu koncepcji oraz przygotowaniu dokumentacji projektowej, wspomagając tym samym zarówno projektantów, wykonawców jak i użytkowników końcowych.


W swojej ofercie posiadamy zaawansowane rozwiązania okablowaniania miedzianego oraz światłowodowego niemieckiej marki TKM, której jesteśmy wyłącznym partnerem w Polsce. Współpracujemy również z producentem oprogramowania zarządzającego DCIM, firmą Patchmanager B.V. z siedzibą w Holandii.

System okablowania strukturalnego AIM FUTURE-PATCH TKM wraz z oprogramowaniem DCIM PATCH MANAGER
System okablowania strukturalnego AIM...

Rozwiązanie AIM FUTURE-PATCH® produkowane przez TKM GmbH to  system okablowania strukturalnego w wersji zarządzalnej, które bazuje na technologii RFID. System składa...

zobacz więcej - kliknij

E-commerce Innovation - rozwiązania dla handlu internetowego

2ClickShop - Platforma e-Commerce obejmująca integralne obszary B2B, B2C, CMS, PIM, blog, inspiracje, Marketing Automation, e-mail Marketing

2ClickShop - Platforma e-Commerce obejmująca integralne obszary B2B, B2C, CMS, PIM, blog, inspiracje, Marketing Automation, e-mail Marketing

Opis

2ClickShop to platforma e-Commerce łącząca sprzedaż B2C/B2B automatyzująca sprzedaż omnichannel.


Platforma e-Commerce 2ClickShop łączy w jednym panelu, funkcjonalności systemów:


-           e-Commerce B2C,


-           e-Commerce B2B,


-           marketing automation,


-           PIM - system zarządzania informacją o produkcie,


-           CMS - system zarządzania treścią,


-           e-mail marketing system.


W oparciu o Platformę 2ClickShop, która jest wysoce skalowalnym i elastycznym rozwiązaniem dla dużych i średnich projektów e-Commerce, wdrażane są dedykowane Systemy i Platformy e-Commerce B2B i B2C. Platforma e-Commerce zintegrowana jest z systemami klasy ERP oraz z większością popularnych programów magazynowo-handlowych w trybie Real-Time Data Exchange.


Dzięki zastosowanym technologiom, następuje automatyzacja sprzedaży wielokanałowej oraz usprawnienie procesów związanych z efektywnym funkcjonowaniem e-biznesu. Kompletna platforma 2ClickShop posiada w sobie integralne mechanizmy m.in. marketingowe, które pozwalają na istotne zwiększenie konwersji w sklepach internetowych oraz w platformach B2B.


Wśród klientów 2ClickShop znajdują się takie marki jak NeoNail, BIZUU, Alfa Elektro, Nowa Elektro, Meblik, Gabriella, Pati i Maks, Świat AGD, Digital24, iSprzęt.


http://www.2click.pl/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Innowacyjność rozwiązania 2ClickShop polega na połączeniu dotychczasowych funkcjonalności naszej platformy e-Commerce z wewnętrznymi mechanizmami B2B, B2C, CMS, PIM, blog, inspiracje, Marketing Automation, e-mail Marketing w jednym systemie i w jednym panelu. Dzięki integralności tych mechanizmów w jednym systemie osiągnęliśmy znaczącą przewagę w ich skuteczności nad konkurencyjnymi systemami e-commerce, które w celu realizacji tych funkcji muszą być zintegrowane z zewnętrznymi rozwiązaniami w takim zakresie, jaki przewiduje dana integracja.


 


Integralność tych obszarów (B2B, B2C, CMS, PIM, blog, inspiracje, Marketing Automation, e-mail Marketing) wraz z wymianą danych w czasie rzeczywistym z systemami ERP, eliminuje konieczność integracji, zapewniając stały dostęp do pełnego zestawu danych (zachowania użytkowników, zawartość koszyka, historia zamówień, przebieg transakcji, saldo rozliczeń, itd.), co przekłada się na większe możliwości automatycznego i spersonalizowanego oddziaływania na użytkownika.


W konsekwencji powoduje to zwiększenie konwersji zakupowej oraz wartości koszyka, które dla każdego e-Commerce są kluczowymi czynnikami skuteczności platformy. 1. Integralność obszarów i funkcjonalności B2B, B2C, CMS, PIM, blog, inspiracje, Marketing Automation i e-mail marketing w jednym systemie e-Commerce.

 2. Wymiana danych z systemami ERP w czasie rzeczywistym

Automatyzacja sprzedaży wielokanałowej (Omnichannel)

Najważniejsze wdrożenia

Gabriella.pl - Platforma B2C/B2B


Platforma e-commerce Gabriella.pl obsługuje sprzedaż detaliczną i hurtową w ponad 50 krajach. Zaprojektowana oraz kompleksowo wdrożona platforma e-commerce, która oprócz realizowania funkcji sprzedażowej dedykowanej klientom B2B i B2C, w równym stopniu realizuje funkcję wizerunkową. W serwisie gabriella.pl zaimplementowane zostało rozwiązanie, które łączy w sobie funkcjonalności skierowane do klientów indywidualnych oraz zaawansowany system zamówień, dedykowany dla klientów biznesowych i partnerów z całego świata.  Zobacz więcej: https://2click.pl/case-studies/gabriella.html


Neonail.pl - Sklep internetowy B2C


Neonail to jedna z wiodących międzynarodowych firm w kategorii stylizacji i pielęgnacji paznokci. Wdrożona platforma e-commerce wspiera realizację założonej strategii rozwoju marki neonail w omnichannel. Witryna marki stanowi narzędzie sprzedaży online, komunikacji wizerunkowej z klientkami, wsparcia dla sieci sprzedaży własnej, franczyzowej oraz salonów kosmetycznych.


Zobacz więcej: https://2click.pl/case-studies/neonail.html


Nowa Elektro- Platforma B2C/B2B


Nowa Elektro to jedna z czołowych ogólnopolskich sieci 30 hurtowni elektrycznych w kraju. Realizacja projektu obejmowała kreację serwisu wizerunkowego firmy oraz opracowanie dedykowanego Systemu Zamówień B2B, zintegrowanego z Systemem ERP firmy Softlab poprzez pośrednią bazę wymiany danych. Platforma łączy w sobie obsługę klientów biznesowych, detalicznych przy jednoczesnym współdzieleniu strefy poradnikowej oraz inspiracyjnej. Ze względu na potężną bazę produktową ponad 180 000 SKU, zastosowano zaawansowaną wyszukiwarkę opartą na Apache Solr. Zobacz więcej: https://2click.pl/case-studies/nowaelektro.html


iSprzet.pl- Platforma  B2C/B2B


iSprzęt.pl jest międzynarodową firmą składającą się z entuzjastów branży e-commerce z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej i przemysłowej. iSprzet.pl to dedykowane rozwiązanie eCommerce wraz z serwisem wizerunkowym, blogiem i strefą inspiracji, oferujące sprzęt dla przemysłu, górnictwa, budownictwa i geodezji oraz dla klientów poszukujących najwyższej jakości narzędzi.  Zobacz więcej: https://2click.pl/case-studies/isprzet.html


Szczegółowe case studies wymienionych realizacji: https://2click.pl/case-studies/

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 1. Integralność obszarów i funkcjonalności B2B, B2C, CMS, PIM, blog, inspiracje, Marketing Automation i e-mail marketing w jednym systemie e-Commerce.

 2. Wymiana danych z systemami ERP w czasie rzeczywistym

 3. Automatyzacja sprzedaży wielokanałowej (Omnichannel)

Informacje o firmie

Producentem platformy e-Commerce 2ClickShop jest Trol Intermedia sp. z o.o. sp.k., którą tworzy 50 osobowy zespół specjalistów e-commerce, analizujących potrzeby i wymagania biznesowe z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki oferowanych produktów i zachowań klientów w celu rekomendowania najlepszych rozwiązań. Firma powstała w 1994 roku i wstępnie specjalizowała się we wdrożeniach systemów ERP oraz systemów fiskalnych dla MŚP. W 2000 roku poszerzyła zakres swojej działalności o szeroko rozumiane usługi internetowe. W 2002 roku zapadła decyzja o ukierunkowaniu działalności firmy na e-Commerce oraz e-Administracji. Wtedy to powstała marka 2Click, w ramach której rozwijane są dwie platformy: platforma eCommerce 2ClickShop oraz platforma do tworzenia i zarządzania portalami 2ClickPortal. 

2ClickShop - Platforma e-Commerce obejmująca integralne obszary B2B, B2C, CMS, PIM, blog, inspiracje, Marketing Automation, e-mail Marketing
2ClickShop - Platforma e-Commerce obejmująca...

2ClickShop to platforma e-Commerce łącząca sprzedaż B2C/B2B automatyzująca sprzedaż omnichannel. Platforma e-Commerce 2ClickShop łączy w jednym panelu, funkcjonalności...

zobacz więcej - kliknij

sky-shop.pl oprogramowanie sklepów internetowych

sky-shop.pl oprogramowanie sklepów internetowych

Opis

Sky-Shop to w pełni autorskie oprogramowanie typu SaaS dla sklepów internetowych, stworzone od podstaw w 2009 roku przez Przemysława Matogę, znanego jako autora popularnego skryptu phpBB by Przemo, z którego niegdyś korzystało ponad 20 tysięcy forów internetowych w Polsce. Integracje z systemami zewnętrznymi, zaawansowane funkcje i innowacyjne rozwiązania sprawiają, że Sky-Shop to coś więcej niż sklep internetowy. To kompletne narzędzie umożliwiające prowadzenie i obsługę wielokanałowej sprzedaży online. Wprowadzane przez nas innowacje obejmują nie tylko usprawnienia techniczne, ale przede wszystkim - dodatkowe funkcjonalności wychodzące naprzeciw zgłaszanym przez naszych klientów potrzebom, czyniąc ze Sky-Shop kompleksowe oprogramowanie do prowadzenia sklepu internetowego i sprzedaży online.


W ciągu 10 lat obecności na rynku e-commerce z oprogramowania Sky-Shop.pl skorzystało ponad 20 000 klientów, zakładając sklepy z różnorodnych branż. 


http://WWW.SKY-SHOP.PL

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Codziennie pracujemy nad wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku e-commerce. Co wyróżnia Sky-Shop.pl od konkurencji? 1. AUTOMATYCZNE INTEGRACJE Z HURTOWNIAMI - wbudowany automatyczny moduł pozwalający połączyć sklep internetowy z dowolną hurtownią czy producentem. Dzięki niemu możliwe jest automatyczne pobranie setek, a nawet tysięcy produktów bezpośrednio do sklepu wraz z cenami, nazwami, opisami czy stanami magazynowymi. Na uwagę zasługują unikalne na rynku funkcje integratora - możliwość powiązania kategorii pomiędzy sklepem i hurtownią, mapowanie zdublowanycjh nazw, ustawianie narzutów i reguł marż na ceny zakupu z hurtowni oraz  filtrowanie pobieranych produktów według wybranych kryteriów (np. producentów). Obecnie w Sky-Shop dostępnych jest ponad 230 zintegrowanych hurtowni z różnorodnych branż (w tym dropshippingowych), a ich lista wciąż rośnie.

 2. KREATOR SZABLONU SKLEPU - w odróżnieniu od konkurencyjnych platform nie proponujemy naszym Klientom gotowych szablonów, ale narzędzie umożliwiające zbudowanie wyglądu sklepu na zasadzie drag&drop. Wystarczy wybrać moduły z listy i ustawić je w preferowanej kolejności. To szybki i intuicyjny sposób, aby dostosować sklep do swoich wymagań.

 3. BRAMKA PŁATNICZA SKY-PAY - szybkie płatności to podstawa w sklepie internetowym. Z myślą o wygodzie transakcji stworzyliśmy autorską bramkę płatniczą Sky-Pay. Bramka obsługuje wszystkie najpopularniejsze metody płatności: automatyczne płatności w bankach, BLIK oraz z wykorzystaniem kart płatniczych. Nie ma konieczności podpisywania umowy, aktywacja następuje w ciągu 48 godzin, a prowizje zaczynają się już od 1,69% wartości transakcji!

Najważniejsze wdrożenia

Jako oprogramowanie działające w modelu SaaS nie przeprowadzamy typowych wdrożeń sklepów internetowych. Do tej pory z naszej platformy skorzystało ponad 20 tysięcy sprzedawców, zakładając sklepy z różnorodnych branż: fashion, motoryzacyjnej, beauty, zabawkarskiej, gastronomicznej, meblarskiej, sportowej i wielu innych.


Przykładowi klienci Sky-Shop:


-          Media-Tech.eu


-          OutletWatch.pl


-          Gastroprofit.pl


-          Profigeo.pl

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

DOSKONAŁA OBSŁUGA KLIENTA - w Sky-Shop dbamy o najwyższy standard obsługi naszych Klientów. Pomagamy zarówno w początkowej konfiguracji oprogramowania, jak i później, wspierając sklepy w rozwoju i odpowiadając na pojawiające się pytania. Monitorujemy działanie sklepów na Sky-Shop 24h na dobę, dzięki czemu nasi Klienci mogą czuć się bezpieczni.


WSPARCIE DLA DROPSHIPPINGU - Oprogramowanie Sky-Shop jest w pełni przystosowane do sprzedaży w popularnym modelu logistycznym, jakim jest dropshipping. Zawiera wszystkie niezbędne funkcje umożliwiające obsługę zamówień dropshippigowych, do których należą:


-          Zaawansowane integracje z hurtowniami dropshippingowymi,


-          Automatyzacja procesów obsługi sprzedaży,


-          Dwukierunkowa integracja z Allegro,


-          Integracje z marketplace'ami i porównywarkami cen,


-          Integracje z kurierami i bramkami płatności,


-          Wbudowany system mini-księgowości,


-          Sklep na Facebooku,


-          ...i wiele innych!


KOMPLETNE NARZĘDZIE UMOŻLIWIAJĄCE SPRZEDAŻ ONLINE ORAZ OBSŁUGĘ ZAMÓWIEŃ - Sky-Shop.pl to coś więcej niż sklep internetowy. To zaawansowana platforma sprzedażowa pozwalająca z jednego miejsca obsługiwać zamówienia spływające z różnych kanałów powiązanych ze sklepem (np. Allegro, porównywarek cen, portalu eBay, czy innych sklepów). Panel administracyjny umożliwia w niezwykle intuicyjny i wydajny sposób zarządzać nawet dużą ilością zamówień, co oszczędza czas i znacznie zwiększa komfort i efektywność codziennej pracy. 

Informacje o firmie

 


Firma SIEF-IT powstała w 2009 roku. Wtedy też narodził się pomysł na stworzenie oprogramowania, które pozwoli każdemu w prosty sposób założyć własny sklep internetowy i zacząć sprzedawać przez Internet. Już od 10 lat nasz zespół rozwija platformę o innowacyjne funkcje, pomagając przedsiębiorcom budować dochodowe e-biznesy.


Firma SIEF-IT powstała w 2009 roku. Wtedy też narodził się pomysł na stworzenie oprogramowania, które pozwoli każdemu w prosty sposób założyć własny sklep internetowy i zacząć sprzedawać przez Internet. Już od 10 lat nasz zespół rozwija platformę o innowacyjne funkcje, pomagając przedsiębiorcom budować dochodowe e-biznesy.sky-shop.pl oprogramowanie sklepów internetowych
sky-shop.pl oprogramowanie sklepów internetowych

Sky-Shop to w pełni autorskie oprogramowanie typu SaaS dla sklepów internetowych , stworzone od podstaw w 2009 roku przez Przemysława Matogę, znanego jako autora popularnego...

zobacz więcej - kliknij

Infrastructure Innovation - infrastruktura fizyczna

LCP InLine DX free cooling

LCP InLine DX free cooling

Opis

LCP DX free cooling posiadaj zarówno wymiennik ciepła z czynnikiem chłodniczym jak i wymiennik z mieszanką wody i glikolu. W zewnętrznym skraplaczu jest dodatkowo zintegrowany agregat free cooling. Zastosowanie pośredniego chłodzenia swobodnego pozwala obniżyć koszty eksploatacji.


? Moc chłodnicza do 35 kW


? Chłodzenie kilku szaf serwerowych


? Czynnik chłodniczy R410a oraz mieszanka wody i glikolu


? Zewnętrzny skraplacz z dodatkowym zintegrowanym agregatem free cooling


? Minimalizowanie kosztów eksploatacji dzięki wydajnej technologii wentylatorowej EC i pośredniemu chłodzeniu free cooling


? Automatyczna regulacja chłodzenia swobodnego, mieszanego i sprężarkowego


? Rozdzielenie przestrzenne chłodzenia i racka serwerowego


? Zintegrowane zarządzanie kondensatem i wyciekami


? Nowoczesna koncepcja regulacji z połączeniem online


? Przyjazne w montażu i serwisowaniu


? Zwiększona moc i wydajność w połączeniu z separacją stref Rittal


? Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet - SNMP


? Integracja z oprogramowaniem DCIM do zarządzania centrami danych RiZone


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

? Nowe klasa mocy chłodniczej do 35 kW


? Obniżenie kosztów eksploatacji przez optymalne wykorzystanie pośredniego chłodzenia swobodnego free cooling


? Zewnętrzny skraplacz hybrydowy z czynnikiem chłodniczym do trybów pracy pośredniego chłodzenia swobodnego,


mieszanego i sprężarkowego


? Automatyczna regulacja chłodzenia swobodnego, mieszanego i sprężarkowego


? Zintegrowana wewnętrzna pompa z regulacją inwerterową


? Zintegrowany z obiegiem wody wewnętrzny zbiornik buforowy oraz komponenty zabezpieczające


? Zewnętrzny skraplacz ze zintegrowanym agregatem free cooling

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

? Moc chłodnicza do 35 kW


? Zewnętrzny skraplacz ze zintegrowanym agregatem free cooling


? Brak konieczności budowania podłogi technicznej podniesionej

Informacje o firmie

Firma Rittal z siedzibą w Herborn w Hesji to wiodący światowy dostawca systemowy szaf sterowniczych, systemów rozdziału prądu, klimatyzacji, infrastruktury IT oraz oprogramowania i serwisu. Rozwiązania systemowe Rittal można znaleźć w ponad 90 procentach wszystkich branż na całym świecie.

LCP InLine DX free cooling
LCP InLine DX free cooling

LCP DX free cooling posiadaj zarówno wymiennik ciepła z czynnikiem chłodniczym jak i wymiennik z mieszanką wody i glikolu. W zewnętrznym skraplaczu jest dodatkowo zintegrowany...

zobacz więcej - kliknij

ATEN KVM over IP Matrix System

ATEN KVM over IP Matrix System

Opis

Rozwiązanie ATEN KVM over IP Matrix System to połączenie ekstenderów KVM over IP oraz oprogramowania CCKM Matrix Management System, które na wiele sposobów zapewnia monitorowanie, kontrolę oraz umożliwia dostęp do serwerów lub komputerów poprzez infrastrukturę sieciową z odległych lokalizacji. Oprogramowanie CCKM umożliwia przełączanie sygnałów wejściowych do dowolnych monitorów, a także przełączanie komputerów za pomocą myszy i złączenie sygnałów w formie ściany wideo. Przełączanie odbywa się niezwykle intuicyjnie i płynnie, także w rozdzielczości 4K z 36-bitową głębią kolorów i częstotliwością odświeżania 30 Hz.


https://www.aten.com/global/en/product-landing-page/ke-series/v2/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Nieograniczona elastyczność i skalowalność, możliwość działania na dużych odległościach. KVM over IP zapewnia większą ilość rozszerzeń niż tradycyjna klawiatura, monitor i mysz – np.  udostępnianie serwera, rozszerzenie wideo oraz emisję z każdego serwera do wielu monitorów. Dzięki rozwiązaniu ATEN KVM over IP możemy zwiększyć wydajność zarządzania, jednocześnie zmniejszając koszty operacyjne. Zaawansowane opcje bezpieczeństwa umożliwiają instalację systemu w centrach danych, stacjach monitorowania, kontroli oraz zarządzania.

Najważniejsze wdrożenia

Wieża kontroli ruchu lotniczego, Airport Kraków Balice


Wieża kontroli ruchu lotniczego, Airport Katowice Pyrzowice


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Monitoring miejski oraz Centrala Policji w Turynie, Włochy

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Boundless Switching – funkcja, która umożliwia przełączenie aktualnie obsługiwanego komputera za pomocą przesunięcia kursora myszy poza krawędź ekranu, na kolejny monitor


2. Matrix System – połączenie rozwiązań sprzętowych i oprogramowania CCKM, które umożliwia definiowanie połączeń pomiędzy ekstenderami, sterowanie i zarządzanie nimi w sieci komputerowej za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika na trzech poziomach dostępu dla administratorów, użytkowników i ich grup.


3. Video Wall – ekstendery umożliwiają takie podzielenie wyświetlanego obrazu, aby przesyłać sygnał do ściany wideo w rozmiarze 8x8 i rozdzielczości do 4K

Informacje o firmie

Firma ATEN, specjalizuje się w rozwiązaniach do łączności w branży IT, zarządzania zasobami oraz technologiach dostępu do infrastruktury sieciowej z każdego miejsca na świecie. W swoim szerokim portfolio produktowym posiada nowatorskie rozwiązania do udostępniania zasobów, profesjonalnych zastosowań audio-wideo, zasilania oraz zarządzania energią. Jej odbiorcami są zarówno klienci prywatni, małe i domowe biura, firmy średniej wielkości (SMB) oraz duże przedsiębiorstwa.


Technologie firmy ATEN łączą ze światem – w każdym miejscu i o dowolnym czasie – zapewniając komunikację i możliwość udostępniania informacji. ATEN ułatwia i usprawnia łączność w zastosowaniach biznesowych i prywatnych.

ATEN KVM over IP Matrix System
ATEN KVM over IP Matrix System

Rozwiązanie ATEN KVM over IP Matrix System to połączenie ekstenderów KVM over IP oraz oprogramowania CCKM Matrix Management System, które na wiele sposobów zapewnia...

zobacz więcej - kliknij

Rewitalizacja Serwerowni

Rewitalizacja Serwerowni

Opis

Usługa REWITALIZACJI SERWEROWNI ma na celu uporządkowanie, optymalizację, często modernizację istniejącej serwerowni. Tego rodzaju obiekty liczą sobie dzisiaj nierzadko wiele lat. Mają za sobą już niejedną wymianę urządzeń aktywnych na kolejną generację, a ich infrastruktura fizyczna wyraźnie nie nadąża za tymi zmianami.


Często spotykamy w takich miejscach zagmatwane okablowanie, niewydolną klimatyzację, nierównomiernie obciążone układy zasilania i ogólny brak kontroli. Naszą odpowiedzią jest głęboka i kompleksowa REWITALIZACJA SERWEROWNI.


 Usługę REWITALIZACJI SERWEROWNI realizujemy w kilku krokach: 1. Audyt. Przeprowadzimy profesjonalny audyt serwerowni. Zewidencjonowane zostaną składające się na nią urządzenia i połączenia. Przygotujemy raport na temat chłodzenia i warunków środowiskowych, zasilania, zabezpieczenia p-poż. itp.

 2. Projekt. Zaprojektujemy Twoją serwerownię od nowa. Zaproponujemy odpowiednie szafy i stelaże, rozmieszczenie wszystkich urządzeń, profesjonalne trakty kablowe i połączenia pomiędzy stelażami, szafami i urządzeniami. Zaproponujemy optymalizację systemów chłodzenia i zasilania, implementację systemów monitoringu i ochrony p-poż. Opracujemy harmonogram REWITALIZACJI.

 3. Realizacja. Po uzgodnieniu projektu, zgodnie z harmonogramem (często jest to praca wieloetapowa) zrealizujemy całe przedsięwzięcie.


Dokumentacja. Opracujemy dokumentację z ewidencją wszystkich podsystemów, urządzeń i połączeń.


http://www.netserve.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Usługa REWITALIZACJI SERWEROWNI jest odpowiedzią na zapotrzebowanie płynące z rynku. Jej bezsprzeczną wartością jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu zarządzania infrastrukturą fizyczną IT, przy wykorzystaniu większości istniejącego sprzętu i przy minimalnych przestojach tej infrastruktury.


Jest to w zasadzie jedyne sensowne rozwiązanie dla podmiotów, które nie zmieniają swojej siedziby co kilka lat.

Najważniejsze wdrożenia


 1. Rewitalizacja serwerowni głównej (8 szaf) i wszystkich punktów dystrybucyjnych (4 szafy ) w dużej firmie handlowej zajmującej się obrotem częściami samochodowymi

 2. Rewitalizacja serwerowni głównej (4 szafy) i serwerowni zapasowej (2 szafy) w kopalni węgla kamiennego

 3. Rewitalizacja serwerowni głównej (4 szafy) i zapasowej (3 szafy) w fabryce okien

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 1. Znacząca poprawa bezpieczeństwa infrastruktury fizycznej IT

 2. Znacząca poprawa funkcjonalności, przejrzystości, sposobu zarządzania infrastrukturą IT

 3. Możliwość wdrożenia usługi przy minimalnym czasie wyłączenia (niedostępności) urządzeń

Informacje o firmie

Spółka NETSERVE powstała w 2010 roku, stworzyli ją ludzie którzy dostrzegli pewną niszę w dynamicznie rozwijającym się świecie IT. Jest to środowisko liderów technologicznych, kolebka nowych rozwiązań i innowacji. Nieustanna ewolucja i pogoń za coraz to nowszymi technologiami  jest jego cechą charakterystyczną. Dzisiaj, po latach i wielu zrealizowanych projektach tworzymy dobrze zgrany i kompetentny zespół specjalistów, którzy zajmują się szeroko pojętą infrastruktura IT w sposób kompleksowy. 

Rewitalizacja Serwerowni
Rewitalizacja Serwerowni

Usługa REWITALIZACJI SERWEROWNI ma na celu uporządkowanie, optymalizację, często modernizację istniejącej serwerowni. Tego rodzaju obiekty liczą sobie dzisiaj nierzadko wiele lat. Mają...

zobacz więcej - kliknij

Innowacja Roku 2019

Epson: atramentowy druk pieozelektryczny dla biznesu

Epson: atramentowy druk pieozelektryczny dla biznesu

Opis

Druk piezoelektryczny to technologia druku atramentowego opracowana przez firmę Epson. Polega ona na oddziaływaniu ładunków elektrycznych na kryształy, które wyginając się, wywierają nacisk na membranę. Wytworzone w ten sposób ciśnienie błyskawicznie przenosi tusz przez kanały dyszy, pozwalając na precyzyjne umieszczenie każdej kropli na nośniku. Metoda ta pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad drukiem, w efekcie oferując nieporównywalną z innymi rozwiązaniami jakość. Co więcej, głowice drukujące stosowane w drukarkach firmy Epson charakteryzują się dużo mniejszym zużyciem energii elektrycznej niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz niezawodnością.


Najlepszym przykładem potencjału tkwiącego w nowej technologii są modele Epson dla biznesu z serii WorkForce Enterprise – kolorowe urządzenia wielofunkcyjne formatu A3, która oprócz niespotykanych wcześniej parametrów technicznych i wysokiej wydajności oferują koszt wydruku na poziomie niższym w porównaniu do technologii laserowej. Dzięki zastosowaniu w nich niezawodnej głowicy drukującej PrecisionCore, opracowanej na potrzeby wielkoformatowych drukarek przemysłowych (LFP) proces drukowanie jest bezkontaktowy, przy wykorzystaniu niewielkiej liczby podzespołów. Zmniejszona liczba miejsc w których może wystąpić błąd, brak konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych (bębny, utrwalacze, wałki wywoływaczki ) ogranicza koszty eksploatacyjne. Dodatkowo głowica jest stała i przy jednym przebiegu zadrukowywuje całą szerokość strony – pozwala to urządzeniom z serii WF Enterprise osiągnąć prędkość wydruku na poziomie 100 stron na minutę. Jednocześnie atramenty DURABrite Pro gwarantują najwyższą jakość wydruku i elastyczny dobór nośników niespotykany w przypadku drukarek laserowych, a zmienna wielkości kropli tuszu (do 3 pikolitrów) pozwala na osiągniecie najwyższej rozdzielczości. Dzięki wysokiej wydajności zasobników z atramentami pozwalającymi na wydruk do 100 000 stron na jednym zasileniu, urządzenia WorkForce Enterprise są praktycznie bezobsługowe.


https://www.epson.pl/innovative-technologies/micro-piezo-technology

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Innowacyjność techniki piezoelektrycznej polega na wyeliminowaniu konieczności podgrzewania podzespołów, nośników oraz atramentu. W efekcie pozwala to na obniżenie zużycia energii elektrycznej nawet o 90% w porównaniu do urządzeń laserowych co radykalnie obniża TCO. Badania niezależnych ośrodków (w tym instytutu  BLI) udowodniły, że brak elementów wymagających częstych wymian takich jak grzałki, bębny czy kartridże umożliwia ograniczenie odpadów nawet o 96%. Atramentowy druk piezoelektryczny nie emituje też szkodliwego dla otoczenia ozonu oraz mikrocząstek tonera.


O jakości EpsonEnterprise i druku piezoelektrycznego świadczy najlepiej rosnące zainteresowanie klientów a także wzrost sprzedaży: łączny udział atramentowych drukarek biznesowych wzrasta o 6% rok do roku, podczas gdy w tym samym okresie udział na rynku drukarek laserowych spada o 7%. 

Najważniejsze wdrożenia

1)     Klub sportowy Artego Bydgoszcz wykorzystuje w działalności biznesowej model Epson WF-5620DWF


2)     Rodzina urządzeń wielofunkcyjnych z serii Epson WorkForce Pro: WF-5620DWF, WF-5690DWF i WorkForce Pro 8590D3TWFC jako infrastruktura biurowa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


3)     Sieć Cukiernia Sowa Sp. J. wykorzystuje model Epson WorkForce Pro WF-R8590D3TWFC

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1)     Najniższe TCO urządzeń floty drukującej przy zachowaniu najwyższej jakości wydruku


2)     Ekologia (redukcja odpadów o 90%)


3)     Wysoka niezawodność oraz niskie koszty eksploatacyjne

Informacje o firmie

Firma Epson jest globalnym liderem w dziedzinie technologii, której nadrzędnym celem jest łączenie ludzi, rzeczy oraz informacji. Rozwijane przez nią produkty oraz rozwiązania wyróżniają się swoją innowacyjnością, wydajnością, oraz precyzją wykonania. Szeroka oferta firmy zawiera zarówno drukarki i urządzenia wielofunkcyjne atramentowe, jak i projektory 3LCD, inteligentne okulary, systemy czujników i roboty przemysłowe. Filozofia firmy w ramach swojej działalności zakłada również rozwój społeczności oraz nieustanne starania o minimalizację wpływu na środowisko.

Epson: atramentowy druk pieozelektryczny dla biznesu
Epson: atramentowy druk pieozelektryczny dla biznesu

Druk piezoelektryczny to technologia druku atramentowego opracowana przez firmę Epson. Polega ona na oddziaływaniu ładunków elektrycznych na kryształy, które wyginając się,...

zobacz więcej - kliknij

IT Security - bezpieczeństwo IT

Opswat Metadefender Security Solutions

Opswat Metadefender Security Solutions

Opis

Rozwiązania OPSWAT oparte na jednoczesnym multi-skanowaniu procesów i plików pod kątem malware za pomocą wielu (30+) silników AV oraz silnikach Data Sanitization (CDR), Vulnerability Assesment (VUL), Data Loss Prevention (DLP), pomagają zapewnić ochronę przed znanym i nieznanym złośliwym oprogramowaniem pochodzącym z różnych źródeł. Podstawowym produktem jest Opswat Metadefender. Platforma serwerowa Metadefender Core praktycznie w 100% minimalizuje ryzyko wystąpienia potencjalnych naruszeń danych, pomagając w ten sposób firmom i instytucjom spełnić wymogi bezpieczeństwa.


Zaawansowana ochrona przed złośliwym oprogramowaniem:


Metadefender zapewnia zaawansowaną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, które mogą być ukierunkowane na serwery, stacje robocze, internetowe serwery proxy, serwery poczty elektronicznej i bezpieczne systemy transferu plików. Metadefender oferuje multi-skanowanie z maksymalna liczbą 30+ silników Anti-Malware. Wykorzystując wiele silników Anti-Malware, współczynnik wykrywania szkodliwego oprogramowania znacznie wzrasta. Ponadto nowe zagrożenia mogą być wykrywane szybciej. W celu ochrony przed zagrożeniami, w tym zaawansowanymi ukierunkowanymi atakami „zero-day”, APT lub FUD (Fully Undetectable), etc.., Metadefender oferuje technologię Data Sanitization (CDR), która usuwa wbudowane obiekty i aktywny kontent (typu: macro VBA, Java, Flash, DDE code, etc..) w pliku za pomocą 100+ siników „oczyszczających”. Wykorzystywany jest też mechanizm konwersji plików do innego formatu (np. konwersja do formatu PDF, PNG, etc...). CDR obecnie wspiera 70+ typów plików. Natomiast funkcjonalność Vulnerability Assesment/Detection (VUL) w ramach platformy Metadefender pozwala na identyfikację podatności w aplikacjach, systemach i firmware urządzeń działających w sieci a mechanizm DLP zapobiega wyciekowi danych. Dzięki zastosowaniu wielu silników skanowania, technologii „odkażania” danych i wykrywania podatności, bezpieczne sieci zyskują optymalną ochronę przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami. Metadefender może pomóc w zapobieganiu ataków cybernetycznych i zapewnić zgodność z ustawami prawnymi, wymaganiami PCI DSS, KNF, GDPR/RODO, itp...


1. Threat Inteligence:


Analiza zagrożeń (rozwiązanie Opswat OESIS lub Metadefender Core): Metadefender Core to potężne i elastyczne rozwiązanie bezpieczeństwa dla niezależnych dostawców oprogramowania ISV, administratorów IT i „badaczy szkodliwego oprogramowania”, zapewniające równoczesny dostęp do funkcji odkażania danych (CDR), oceny podatności na malware, wielu silników antywirusowych, heurystyk i dodatkowych technologii ochrony przed zagrożeniami w jednym systemie Metadefender udostępnia bogaty zestaw interfejsów bezpieczeństwa cybernetycznego API, obejmujące zarówno REST, jak i COM. Administratorzy IT wykorzystują te API do wbudowania Metadefendera w swoją architekturę sieci wraz z innymi dynamicznymi rozwiązaniami analitycznymi, czy serwerami do przesyłania plików i MFT. Twórcy oprogramowania ISV często wykorzystują interfejsy API do integracji dodatkowych zabezpieczeń zapewnionych przez Metadefender w ich procesach rozwojowych. 


Dostępne interfejsy API obejmują podstawowe metody skanowania pliku i pobierania istniejących wyników skanowania przy użyciu skrótu SHA1, SHA256 lub MD5, a także metod ponownego skanowania plików, pobierania wcześniej zeskanowanych plików i pobierania informacji o rozmiarze kolejki. Dostępne są również interfejsy API do pobierania statystyk z Metadefendera, w tym informacje o typach plików, historii skanowania, najnowszych zagrożeniach i kondycji serwera (server health).


2. Bezpieczeństwo poczty elektronicznej:


Ponad 90% wszystkich zagrożeń dociera do sieci drogą mailową. „Spear phishing” to popularny wektor cyberataku. E-mail typu Spear-Phishing będzie zachęcał odbiorcę do kliknięcia na link lub otwarcie załącznika, co spowoduje instalację złośliwego oprogramowania i zapewni dostęp do systemu. Dzięki Opswat Metadefender Email Security, wszystkie załączniki wiadomości e-mail będą skanowane przez wiele silników Anti-Malware, a nieznane osadzone zagrożenia zostaną usunięte przez CDR. Ponadto, przy użyciu technologii weryfikacji typu pliku (true type verification), zablokowane zostaną fałszywe załączniki e-mail w stosunku do oryginalnego formatu pliku. Poprzez wykrywanie i zapobieganie próbom Spear-Phishingu, krytyczne systemy infrastrukturalne mogą być chronione przed zagrożeniami i dostępem osób nieuprawnionych. Metadefender Email Security minimalizuje szanse atakujących na wykorzystanie luk systemowych lub błędów użytkownika .


3. WEB Security – ochrona w procesach pobierania i otrzymywania plików z Internetu:


Zaawansowane zagrożenia pochodzenia internetowego są blokowane przed wejściem do sieci wewnętrznej, za pośrednictwem serwera Metadefender ICAP. Pliki przechodzące przez interfejs ICAP są skanowane przy użyciu tych samych mechanizmów antywirusowych i mechanizmu wykrywania luk, jak pliki skanowane za pośrednictwem dowolnego interfejsu Metadefender Core. Pliki są również oczyszczane za pomocą Data Sanitization (CDR). Ponadto wyniki skanowania plików mogą być buforowane. Metadefender rejestruje, kiedy pliki są wprowadzane do sieci, tak aby w razie potrzeby można było przejrzeć aktywność. Metadefender Core można zintegrować zarówno z serwerami Web Proxy, jak i serwerami Web Reverse Proxy, takimi jak F5® BIG-IP® Local Traffic Manager ™ (LTM®) i Blue Coat ProxySG.


4. Bezpieczeństwo w sieciach izolowanych i skanowanie przenośnych nośników:


Przenośne nośniki (takie jak napędy USB, płyty CD / DVD, itp…), stanowią kolejny sposób dla cyber przestępców na uzyskanie dostępu do systemu. Jednym ze znanych sposobów był robak Stuxnet, który rozprzestrzenił się za pośrednictwem zainfekowanego dysku USB. Szeroko stosowany Metadefender zapewnia, że wszystkie przenośne urządzenia wniesione przez pracowników, kontrahentów lub dostawców są najpierw skanowane za pomocą wielu silników antywirusowych oraz CDR i VUL i że są wolne od wirusów, zanim zostaną dopuszczone do pracy w bezpiecznej sieci. Metadefender może być zainstalowany w sieci lub kiosku i może być stosowany jako punkt kontrolny w celu ochrony przed zagrożeniami pochodzącymi z nośników przenośnych, co zapobiega możliwości naruszania danych tą drogą.


Metadefender Kiosk i Secure File Transfer (SFT/Vault) oferują bezpieczny proces przesyłania danych do i z sieci odizolowanych (bez dostępu do Internetu) z nośników fizycznych, takich jak dyski USB, dyski CD i DVD, karty pamięci flash, itp... Kiosk może skanować wszystkie przenośne nośniki fizyczne, izolując je w ten sposób od sieci, zanim zostaną wykorzystane. Gdy użytkownik włoży nośnik, Metadefender Kiosk przeskanuje go pod kątem złośliwego oprogramowania i luk w zabezpieczeniach. Jeśli nie zostaną znalezione żadne zagrożenia, dane są dalej transferowane za pomocą diody do bezpiecznej sieci gdzie są tymczasowo przechowywane na serwerze SFT/Vault. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych po zalogowaniu na serwer.


Kiosk oferuje również pełny system uwierzytelniania i rejestrowania. Metadefender Kiosk można wdrożyć w środowiskach sieciowych połączonych z Internetem lub w trybie offline (w tym w sieciach izolowanych). OPSWAT oferuje kilka metod dostarczania aktualizacji sygnatur anti-malware offline do serwera Metadefender. Dodatkowo dostępnych jest wiele opcji sprzętowych Metadefender Kiosk.


http://www.ramsdata.com.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Innowacyjne rozwiązania OPSWAT w zakresie bezpieczeństwa przepływu danych zapewniają zaawansowaną ochronę poprzez skanowanie pod kątem znanych zagrożeń dzięki wielu silnikom Anti-Malware i „odkażania” dokumentów, tak aby zapobiec przed nieznanymi zagrożeniami. OPSWAT oferuje klientom możliwość łatwego dostosowania swoich rozwiązań do ich istniejącej infrastruktury, w celu uzyskania kontroli nad przepływem danych do i z bezpiecznych sieci. zapewniając: 


- Możliwość zabezpieczenia repozytoriów danych, skanując duże partie plików


- Możliwość filtracji wszystkich przesyłanych plików. Możliwość oceny plików w bezpiecznym miejscu, zanim wejdą do zabezpieczonej sieci


- Możliwość „sanityzacji” podejrzanych plików bez uszczerbku dla użyteczności plików. Oczyszczanie danych (Content Disarm & Reconstruction) w celu usunięcia potencjalnie szkodliwego obiektu osadzonego w pliku, aby zapobiec atakom ukierunkowanym i tzw. „zero-day”, APT i FUD, etc…


- Znaczne zwiększenie wskaźników wykrywania zagrożeń dzięki pakietom silników antywirusowych w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami


- Sprawdzanie pod kątem złośliwości wszystkich pobranych plików binarnych


- Multi-skanowanie i heurystyka do obsługi znanych i nieznanych zagrożeń


- Weryfikacja typu pliku w celu ochrony organizacji przed atakami polegającymi na fałszowaniu typów plików


- Wyodrębnianie plików zarchiwizowanych/spakowanych w celu lepszego wykrywania złośliwego oprogramowania i ochrony przed „bombami archiwalnymi”


- - Możliwość identyfikacji „niezałatanych” luk bezpieczeństwa/podatności w aplikacjach


- Zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych, w tym FISMA, NIST SP 800-53, NERC CIP oraz zasadami określonymi przez CNIL i BDSG, RODO

Najważniejsze wdrożenia

Intuicyjne aplikacje OPSWAT i kompleksowe zestawy (development kits) są wdrażane przez firmy sektora SMB, duże przedsiębiorstwa oraz przez klientów OEM. Obecnie są one wykorzystywane w ponad 2000 + firmach i chronią 100+ milionów stacji roboczych na całym świecie.


W Polsce rozwiązania Opswat używane są w sektorze wojskowym (także na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej),  w bankach i firmach energetycznych oraz mniejszych firmach posiadających systemy/aplikacje transferu/obsługi plików.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Rozwiązania Opswat Metadefender zapewniają zawansowaną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, które mogą być ukierunkowane na serwery, stacje robocze, internetowe serwery proxy, serwery poczty elektronicznej i bezpieczne systemy transferu plików dzięki 3 głównym technologiom: 1. Jednoczesny MULTISACNNING procesów i plików poprzez 30+ silniki Anti-Malware znanych producentów.  Technologia wykorzystująca wiele silników Anti-Malware maksymalizuje współczynnik wykrywania i blokowania szkodliwego oprogramowania.

 2. W celu ochrony przed zagrożeniami, w tym zaawansowanym malware typu „zero-day”, APT, FUD i ukierunkowanymi atakami Opswat Metadefender oferuje funkcjonalność DATA SANITIZATION, czyli „odkażania” danych. Technologia służy do usuwania wbudowanych zagrożeń oraz konwersji plików do innego formatu, takich jak konwersja do formatu PDF dokumentu programu Word, itp….

 3. VULNERABILITY ENGINE - Wykrywanie znanych luk w zabezpieczeniach aplikacji i możliwość blokowania plików z wykrytymi podatnościami tak aby nie były dalej przesyłane do wnętrza organizacji. Baza znanych podatności dla 20000+ aplikacji.


 


Dzięki zastosowaniu wielu silników skanowania, technologii „odkażania” danych, i skanera podatności - bezpieczne sieci mogą otrzymać optymalną ochronę przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami.

Informacje o firmie

OPSWAT Inc, jest firmą zlokalizowaną w San Francisco (USA). Założona w 2002 roku. Dostarcza oprogramowanie do zarządzania i bezpieczeństwa infrastruktury IT w tym rozwiązania i technologie, które chronią urządzenia i zabezpieczają przepływ danych cyfrowych.


Motto przewodnie Opswat: „Trust no file, Trust no device”


 


Rams Data Sp z o.o. jest dostawcą systemów teleinformatycznych i licencji oprogramowania. Nasza oferta obejmuje swoim zakresem rozwiązania z obszaru:  • Infrastruktura sieciowa

 • Bezpieczeństwo łącz i sieci

 • Bezpieczeństwo aplikacji i danych

 • Systemy telekomunikacyjne


Oferujemy produkty bezpieczeństwa renomowanych producentów. Głównym elementem są rozwiązania bezpieczeństwa Metadefender producenta OPSWAT z USA. Rams Data Sp z o.o. jest autoryzowanym partnerem OPSWAT w Polsce od 2016 roku.

Opswat Metadefender Security Solutions
Opswat Metadefender Security Solutions

Rozwiązania OPSWAT oparte na jednoczesnym multi-skanowaniu procesów i plików pod kątem malware za pomocą wielu (30+) silników AV oraz silnikach Data Sanitization...

zobacz więcej - kliknij

Mobile Trends - rozwiązania mobilne

SaltDNA Solution

SaltDNA Solution

Opis

SaltDNA to system bezpiecznej komunikacji mobilnej, który zapewnia maksymalną poufność oraz optymalizuje wydajność pracy w przedsiębiorstwie, oferując następujące cechy i funkcjonalności: 1. Odpowiedzialność i zgodność. Pełna i scentralizowana kontrola nad komunikacją, dająca możliwość analizy odpowiedzialności za działania pracowników oraz osiągnięcia zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami bezpieczeństwa.

 2. Bezpieczna współpraca. Połączenia konferencyjne i funkcja wysyłania wiadomości grupowych umożliwia pracę zespołową nad sprawami wrażliwymi w sposób całkowicie bezpieczny i poufny.

 3. Bezpieczne przesyłanie dźwięku i plików. Natychmiastowy dostęp oraz wysyłanie poufnej dokumentacji i informacji w ruchu/obiegu w czasie rzeczywistym.

 4. Raporty i analizy. Możliwość monitorowania danych indywidualnych i jakości wykorzystania komunikacji

 5. Połączenia konferencyjne. Funkcja konferencji dla 15 jednoczesnych uczestników w dowolnym momencie. Wszystkie połączenia VoIP są szyfrowane i bezpieczne w dowolnym regionie. Najwyższy poziom jakości głosu.

 6. Scentralizowane zarządzanie. Zdolność do natychmiastowego świadczenia i wyłączenia usługi, z dowolnego miejsca na świecie.

 7. Zamknięte grupy kontaktów. Autoryzowane kontakty są częścią zamkniętej grupy w aplikacji SaltDNA i nie są powiązane z osobistymi kontaktami urządzenia.

 8. Zaszyfrowany głos i tekst. Cała komunikacja na urządzeniach mobilnych i komputerach  jest bezpieczna i poufna (prywatna).

 9. Opcje wdrażania. System jest dostępny jako usługa hostowana lub jako instalacja w lokalnej infrastrukturze sieciowej.

 10. Nadawanie /rozsyłanie/ propagacja wiadomości. Wysyłanie alertów na żywo do dużych grup użytkowników w organizacji. Funkcja umożliwia organizacjom wysyłanie wiadomości, udostępniania zdjęć, dokumentów, wiadomości ostrzegawczych jak również przypisywania poziomu ważności do alertu.


Podsumowując SaltDNA gwarantuje poufność komunikacji (transfer danych, audio, etc…) End-to-End (pomiędzy użytkownikami) z wykorzystaniem szyfracji, etc…. Podstawową zaletą systemu jest  m.in. to że tylko właściciel ma pełną kontrolę na systemem i transferem danych, tzn dane nie są nigdzie rejestrowane i zapisywane (np. na pośrednich urządzeniach operatorów, itp…). Rozwiązanie jest idealne w środowisku gdzie poufna komunikacja i wymiana informacji pomiędzy użytkownikami jest wymagana/niezbędna!


http://www.ramsdata.com.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

SaltDNA jest pierwszą firmą, która oferuje rozwiązanie do szyfrowanej komunikacji między urządzeniami użytkowników jednocześnie zapewniając scentralizowaną kontrolę nad komunikacją w przedsiębiorstwie. SaltDNA Enterprise jest najlepszym na rynku narzędziem, które zapewni m.in. ochronę tajemnic handlowych, poufną wymianę strategicznych, zastrzeżonych i wrażliwych danych pomiędzy użytkownikami - w każdym przedsiębiorstwie.


Rozwiązanie SaltDNA oferuje elastyczność wdrożenia oraz solidną strukturę szyfrowania w kontekście użyteczności mobilnej. Wszechstronne funkcje kontrolne sprawiają, że cel jakim jest wzmacnianie poziomu bezpieczeństwa firmy staje się bezproblemowe.


SaltDNA oferuje szereg opcji wdrażania (które nie są oferowane przez konkurencję) dla organizacji. Rozwiązanie SaltDNA Enterprise jest dostępne jako hostowana usługa w chmurze lub jako lokalna instalacja w ramach prywatnej infrastruktury. Przedsiębiorstwa mają elastyczny wybór do dyspozycji, w kontekście instalacji  SaltDNA w zależności od potrzeb.


Lista funkcji stale się poprawia, natomiast obecnie SaltDNA oferuje wiele funkcji często niedostępnych na rynku, takich jak: 1. Bezpieczne przesyłanie i archiwizacja treści wiadomości tekstowych i połączeń głosowych

 2. Transfer plików / obrazów oraz funkcja  „spalania”/ usuwania historii komunikacji, tj. wiadomość może zostać usunięta z obu urządzeń (nadawcy i odbiorcy) przez każdą ze stron niezależnie od tego, skąd pochodzi

 3. Zamknięte grupy użytkowników

 4. Centralne zarzadzanie i nadzór oraz wsparcie 24/7.


W 2018 roku SaltDNA opracowało funkcję bezpiecznej obsługi załączników wideo i audio. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą wysyłać w sposób bezpieczny załączniki audio i wideo za pośrednictwem wiadomości do swoich kontaktów z telefonu komórkowego lub komputera. SaltDNA opracowała również funkcję bezpiecznego przesyłania wiadomości, która umożliwia klientom przesyłanie alertów do dużych grup użytkowników w organizacji w czasie rzeczywistym. Nowa funkcja nadawania/przesyłania wiadomości umożliwia organizacjom udostępnianie obrazów i dokumentów, a także przypisywanie poziomu ważności alertów (różne dźwięki alertów dla różnych poziomów istotności).


 


Plany ekspansji polegają również na tym, że SaltDNA wyprzedza konkurentów takich jak Signal, Silent Circle i TigerText. SaltDNA ma wiele zalet / różnic w stosunku do konkurentów, zarówno pod względem technicznym jak i funkcjonalnym. Większość konkurentów SaltDNA działa na rynku konsumenckim, oferując bezpieczną komunikację tylko do użytku konsumentów. SaltDNA zajmuje się wyłącznie przedsiębiorstwami i buduje funkcje oraz technologie dla tego rynku. Kluczowym wyróżnikiem SaltDNA jest to, że SaltDNA zapewnia organizacjom kontrolę nad tym, kto rozmawia z kim w ich firmie. SaltDNA zapewnia bezpieczny system zarządzania, aby zapewnić firmom pełną kontrolę nad komunikacją oraz wszystkimi listami kontaktowymi pracowników. Ułatwiając zarządzanie komunikacją, ułatwia obsługę zamkniętych grup użytkowników.


 


SaltDNA używa otwartych, publicznie weryfikowalnych, bibliotek kryptograficznych. Inżynierowie firmy opracowali najsilniejsze poziomy szyfrowania, a kod transferowany przez jakąkolwiek sieciową infrastrukturę komunikacyjną został sprawdzony przez konsorcjum najlepszych umysłów kryptograficznych na świecie. Biblioteki i protokoły typu „open source”, na których SaltDNA bazuje, zawierają następujące funkcje bezpieczeństwa:


a)     TLS „Transport Layer Security” dla połączeń szyfrowanych


b)     Wiadomości szyfrowane za pomocą bezpiecznego protokołu Axolotl (wymiana kluczy za pomocą protokołu Di­ffie-Hellman’a i funkcja hash proof (HMAC)). Szyfrowanie wiadomości OLM - przy użyciu efemerycznej wymiany kluczy.


c)      Sygnalizacja i konfiguracja połączeń głosowych za pomocą „przypiętych” połączeń TLS. Wykorzystywany jest Datagram Transport Layer Security (DTLS), który zapewnia prywatność komunikacji w bezpiecznym kanale sygnalizacyjnym. DTLS eliminuje ryzyko wystąpienia: modyfikacji, podsłuchu lub fałszowania wiadomości.


d)     SRTP  - bezpieczny protokół transportu w czasie rzeczywistym dla połączeń głosowych typu peer to peer


 


KONFERENCJE


Aplikacja SaltDNA pozwala użytkownikom uczestniczyć w bezpiecznym połączeniu konferencyjnym. Wszyscy dzwoniący dołączeni są do centrali konferencyjnej, która umożliwia kontynuowanie połączenia, nawet jeśli jedna z  osób zrezygnuje w trakcie. Trwające połączenia konferencyjne są wyświetlane w aplikacji SaltDNA, umożliwiając dzwoniącym swobodną rezygnację i powrót do konferencji w każdym momencie. Możliwość jednoczesnego połączenia maksymalnie 15 uczestników!


 


USUWANIE (SPALANIE) KOMUNIKACJI


Funkcja „spalania komunikacji” w aplikacji SaltDNA zapewnia pełną kontrolę nad historią wiadomości, umożliwiając usuwanie wszystkich śladów wiadomości po jej wysłaniu. Treść wiadomości po jej „spaleniu” nie jest nigdzie zapisywana. Każda wiadomość błyskawiczna może zostać usunięta z obu urządzeń (nadawcy i odbiorcy) przez każdą ze stron. Obok każdej wiadomości tekstowej znajduje się mała ikona „płomienia”, której naciśnięcie spowoduje usunięcie wiadomości z urządzenia i jednocześnie wyśle żądanie „spalenia” wiadomości do drugiego urządzenia. Użytkownicy mogą również skonfigurować ustawienia automatycznego usuwania wiadomości dla różnych czasów. Włączanie automatycznego „spalania” w czasie, ma taki skutek, że wszystkie wysłane wiadomości ulegną samozniszczeniu po ustalonym czasie.


 


BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI


Użytkownicy mogą włączyć dodatkowy kod dostępu do samej aplikacji, oprócz tego, który jest używany na ich urządzeniu. Ta funkcja jest włączana, wyłączana i resetowana w menu „Ustawienia”. Można skonfigurować 5-cyfrowy kod dostępu a dodatkowe ustawienia pozwalają użytkownikowi określić, czy hasło powinno zostać wprowadzone przed odebraniem połączenia przychodzącego. Ponadto jest możliwość używania hasła, które będzie egzekwowane i kontrolowane centralnie, w razie potrzeby.

Najważniejsze wdrożenia

To, co napędza przechwytywanie komunikacji mobilnej, to technologia. Sposoby hakowania telefonu i przechwytywania informacji są łatwo dostępne dla każdego. „Łapacze IMSI”, urządzenia do przechwytywania i podsłuchiwania w telefonach komórkowych są przenośne, niedrogie i dostępne dla każdego, kto może je kupić w serwisie eBay, Alibaba i wielu innych witrynach internetowych.


 Sektor prawny, jest tym który doświadczył najcięższych „uderzeń” hackerskich. Strategia prawna i uprzywilejowane informacje klient-prawnik muszą pozostawać prywatnych rękach. Tylko w tym roku miejscem docelowym ataku stało się 48 międzynarodowych firm prawniczych. Jedna z firm, która została zaatakowana - Cravath, Swaine & Moore - podkreśliła wagę prywatności w swojej działalności dzięki prostemu stwierdzeniu: „Poufność klienta jest święta”. Właśnie dlatego londyńska firma prawnicza Mishcon de Reya wykorzystuje SaltDNA do dzielenia się bardzo ważnymi informacjami zarówno wewnątrz  jak i ze swoimi klientami VIP.


 


Obecnie klientami SaltDNA są firmy z sektora energetycznego, finansowego, administracji rządowej i publicznej na całym świecie.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Bezpłatne mobilne aplikacje do przesyłania wiadomości jak Viber i Whatsapp zaczęły szyfrować wiadomości wysłane i odebrane na ich platformach na początku tego roku 2019.  Dla konsumentów (osób fizycznych) jest to dobra rzecz w kontekście ochrony danych osobowych, ale już firmy takie jak np. firmy prawnicze, których reputacja opiera się na poufności, taka aplikacja nie wystarczy. Przedsiębiorstwa chcą kontrolować informację typu - kto korzysta z szyfrowanej sieci albo które metadane są zapisywane a które są kasowane. Potrzebują rozwiązania SaltDNA - stworzonego dla biznesu posiadającego następujące cechy: 1. Kontrola i podgląd informacji. Przedsiębiorstwo potrzebuje ścisłej scentralizowanej kontroli użytkowników, możliwości natychmiastowego udostępniania lub usuwania użytkowników oraz możliwości raportowania. Tylko upoważnieni użytkownicy mogą komunikować się w bezpiecznej zaszyfrowanej sieci, znacznie zmniejszając ryzyko, że zostanie ona wykorzystana do złych zamiarów. A kontakty są zamknięte, ograniczone do autoryzowanych użytkowników w aplikacji, tzn. nie można nawiązać komunikacji z kontaktami urządzenia.


  1. Odpowiedzialność i zgodność. Rozwiązanie dla przedsiębiorstw daje pełną kontrolę nad tym, które dane są przechowywane a które dane są kasowane. Jest to jedna z najważniejszych i pożądanych funkcji, która nie istnieje w aplikacjach do bezpłatnego przesyłania wiadomości. Ma to kluczowe znaczenie dla zgodności komunikacji w regulowanych branżach, takich jak ochrona zdrowia, finanse, organy ścigania czy służby bezpieczeństwa, gdzie komunikacja musi być bezpieczna, i zapisywana/rejestrowana do celów rozliczeniowych w kontekście odpowiedzialności


 


 Funkcje korporacyjne i elastyczność wdrożenia. Bezpieczne połączenia konferencyjne i czaty grupowe, bezpieczny transfer i przechowywanie obrazów, lepsza jakość połączeń i integracja z LDAP umożliwiają bezpieczną współpracę w całym przedsiębiorstwie, a nie tylko komunikację jeden-do-jednego. Ponadto przedsiębiorstwa chcą elastyczności, tak aby wdrażać swoje rozwiązanie jako usługę hostowaną lub móc je zainstalować we własnej infrastrukturze w zależności od wymagań biznesowych.

Informacje o firmie

SaltDNA to szybko rozwijająca się firma z branży cyber-bezpieczeństwa z siedzibą w Belfaście w Irlandii Północnej. Firma SaltDNA wykazała bardzo wysoki poziom wzrostu. Rok 2017 był rekordowy dla SaltDNA, a rok 2018 spowodował, że SaltDNA ponownie się rozwinęła, zwiększając sprzedaż, rozszerzając działania i pozyskując klientów na 6 kontynentach. SaltDNA po raz kolejny znalazło się w  klubie „Cybersecurity 500” i otrzymało tytuł „Najlepszej małej firmy technologicznej” w konkursie Digital DNA Awards w 2018 roku.


 


SaltDNA także w 2018 otrzymała wyróżnienie „Innowacyjny Biznes Roku” podczas rozdania nagród BEFTA 2018. Sukces SaltDNA był widoczny w całym 2018 r. - w szczególności firma została uznana za najlepszego nowego uczestnika na rynkach międzynarodowych w konkursie „Telegraph Trade Awards”, gdzie znalazła się na krótkiej liście trzech krajowych nagród technologicznych.


 


Firma SaltDNA jest zdecydowana kontynuować ten wzrostowy trend. W pierwszym kwartale 2019 roku firma już zrealizowała swój największy projekt handlowy i jest na kursie aby osiągnąć rekordowy wynik w tym roku.


 


Rams Data Sp z o.o. jest dostawcą systemów teleinformatycznych i licencji oprogramowania. Nasza oferta obejmuje swoim zakresem rozwiązania z obszaru:  • Infrastruktura sieciowa

 • Bezpieczeństwo łącz i sieci

 • Bezpieczeństwo aplikacji i danych

 • Systemy telekomunikacyjne


Oferujemy produkty bezpieczeństwa renomowanych producentów. Głównym elementem są rozwiązania SaltDNA z Wielkiej Brytanii. Rams Data Sp z o.o. jest autoryzowanym partnerem SaltDNA w Polsce od 2019 roku.

SaltDNA Solution
SaltDNA Solution

SaltDNA to system bezpiecznej komunikacji mobilnej, który zapewnia maksymalną poufność oraz optymalizuje wydajność pracy w przedsiębiorstwie, oferując następujące cechy i...

zobacz więcej - kliknij

Visent Events/Meetinga

Visent Events/Meetinga

Opis

Eventowa aplikacja dedykowana organizatorom targów, konferencji i innych wydarzeń ułatwiająca uczestnikom wydarzenia śledzenie bieżących wydarzeń, komunikację, orientację w budynku oraz zbieranie informacji o np. wystawcach. Organizatorowi aplikacja pomaga w komunikacji z uczestnikami a także umożliwia dodatkowe możliwości współpracy z partnerami, sponsorami czy wystawcami (monetyzacja przestrzeni marketingowej w aplikacji).


https://visentevents.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?


 • Jakość aplikacji – pod kątem optymalizacji oraz technicznego działania

 • Indywidualny branding aplikacji już od najbardziej podstawowej wersji (konkurencja z reguły oferuje tę funkcjonalność w najwyższych wariantach cenowych)

 • Wyznaczanie tras na planach wystawy (np. do wybranych stoisk) oraz możliwość oznaczenia własnych punktów (np. pozostawionego auta) w przypadku targów odbywających się na wolnym powietrzu (np. targów z branży rolniczej)

 • Charakterystyczny design z możliwością wyróżniania dowolną ikonką/obrazkiem poszczególnych pozycji agendy na ekranie głównym aplikacji

 • Możliwość dodawania notatek do każdej strony załączonej prezentacji przy danej pozycji agendy z osobna. Użytkownik może dzięki temu robić notatki przy konkretnym slajdzie. 

Najważniejsze wdrożenia

1. CD PROJEKT RED – konferencja dla designerów (wysokie wymagania co do aspektu technicznego i wizualnego)


2. AGROSHOW – targi rolnicze, w którym był wdrożony moduł wyznaczania ścieżek do określonych punktów (np. wystawców, pól pokazowych, oznaczenie własnego samochodu)


3. Kongres Prawników Polskich – wdrożenie aplikacji uwzględniające moduł zadawania pytań przez uczestników


4. Seria konferencji specjalistycznych organizowanych przez Forum Media Polska – seria aplikacji uwzględniający moduł networkingowy w aplikacji


5. Audio Video Show – targi odbywające się w kilku miejscach jednocześnie – wyzwaniem było połączenie wszystkich wystawców w jedną listę z globalnym wyszukiwaniem oraz obsługę 8 map jednocześnie

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 • Wyznaczanie tras na planach wystawy (np. do wybranych stoisk) oraz możliwość oznaczenia własnych punktów (np. pozostawionego auta) w przypadku targów odbywających się na wolnym powietrzu (np. targów z branży rolniczej)

 • Charakterystyczny design z możliwością wyróżniania dowolną ikonką/obrazkiem poszczególnych pozycji agendy na ekranie głównym aplikacji – w połączeniu z indywidualnego brandingu każdego wdrożenia daje duże możliwości konfiguracji wizualnej aplikacji

 • Możliwość dodawania notatek do każdej strony załączonej prezentacji przy danej pozycji agendy z osobna. Użytkownik może dzięki temu robić notatki przy konkretnym slajdzie.

Informacje o firmie

Visent Coders powstała w 2015 roku jako startup finansowany ze środków własnych założycieli. Od samego początku stworzyliśmy i rozwijamy nasz główny produkt – aplikację eventową, zbierającą pozytywne opinie wśród klientów (działanie, wygląd). W 2019 roku rozpoczęliśmy bliską współpracę z innym software house – ESCOLA S.A., z którą podpisaliśmy ostatecznie umowę o połączeniu zespołów, co daje znacznie większe możliwości produkcyjne dla obu firm.

Visent Events/Meetinga
Visent Events/Meetinga

Eventowa aplikacja dedykowana organizatorom targów, konferencji i innych wydarzeń ułatwiająca uczestnikom wydarzenia śledzenie bieżących wydarzeń, komunikację, orientację w...

zobacz więcej - kliknij

Workflow Management - obieg dokumentów

Business Navigator

Business Navigator

Opis

Business Navigator jest inteligentną platformą klasy ECM / Workflow. Umożliwia błyskawiczną budowę własnych aplikacji (Rapid Application Development) wyposażonych w funkcjonalności Business Intelligence & Machine Learning.


ECM / Workflow


Wspiera proces przechwytywania danych (OCR), zarządzania ich przepływem (Workflow/BPM), pracą grupową (kontrola wersji, komunikacja), magazynowania (rozproszone repozytoria) oraz dystrybucji informacji (intranet, ekstranet, e-mail, API).


Platforma do błyskawicznej budowy aplikacji (RAD)


Umożliwia łatwą i szybką budowę własnych aplikacji biznesowych bez umiejętności kodowania (no-code). Natomiast dla programistów oferuje nieograniczone możliwości integracji z innymi systemami i tworzenia własnych dodatków dzięki udostępnianiu zaawansowanego API.


Business Intelligence & Machine Learning


Wspiera obsługę procesów budżetowania i analizy danych (tabele przestawne, dashboardy). Posiada wbudowaną hurtownię danych z dedykowanymi dla różnych obszarów kostkami OLAP oraz mechanizmami uczenia maszynowego


http://archman.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?


 • Możliwość budowy własnych aplikacji bez użycia kodu

 • Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do: przeszukiwania dokumentów, przepisywania z nich danych, ostrzegania przed podejrzanymi transakcjami itp.

 • Wbudowana hurtownia danych oparta o technologię OLAP przetwarzająca pojawiające się w obiegu dokumenty i umożliwiająca ich wielowymiarowe raportowanie za pomocą tabel przestawnych i dashboardów.

Najważniejsze wdrożenia


 1. Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.

 2. Viessmann Polska Sp. z o.o.

 3. Elzab S.A.

 4. Tauron Ciepło Sp. z o.o.

 5. PRS „WSCHÓD” Sp. z o.o.

 6. Medicare Sp. z o.o.

 7. Heban Sp. z o.o.

 8. Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

 9. Vulcan Sp. z o.o.

 10. Sieć aptek Zdrowit

 11. Sieć aptek ZIKO

 12. Comp S.A. (Novitius)

 13. Ekonova S.A.

 14. Swisspor Polska Sp. z o.o.

 15. Intar Sp. z o.o.

 16. Limdrog Sp. z o.o.

 17. Polska Ceramika Ogniotrwała S.A.

 18. ArtGeist Sp. z o.o.

 19. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki

 20. Ista Polska Sp. z o.o.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 • Repozytorium gotowych dokumentów i procesów, co umożliwia szybkie wdrożenie platformy

 • 2 niezależne silniki OCR: darmowy (Google) i płatny (ABBYY Flexi Capture) z możliwością czytania pozycji faktury/zamówienia. Klient sam decyduje do jakich dokumentów jakiego silnika używa

 • Wielofirmowość. System przygotowany jest do obsługi grup kapitałowych i integracji z wieloma różnymi systemami ERP. Każda firma posiada własny plan kont, kartoteki, słowniki.

Informacje o firmie

Archman Sp. z o.o. istnieje od 2007 roku i wywodzi się z firmy doradczej. Podejście zorientowane na szukanie optymalnych rozwiązań dla organizacji jest główną wartością w naszej firmie. Nie staramy się sprzedawać na siłę. Namawiamy klienta, aby uporządkować i zinformatyzować najbardziej palące procesy i dać poczucie dobrze zrealizowanej inwestycji.


Działamy w grupie kapitałowej z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Na co dzień współpraca z uczelnią daje naszym pracownikom dużo satysfakcji wynikającej z dzielenia się wiedzą, ale i przynosi wymierne korzyści firmie. Mamy dostęp do najzdolniejszych studentów i absolwentów oraz specjalistów z różnych firm i branż. Wspólnie realizujemy innowacyjne projekty w zakresie nowych technologii w budowie aplikacji i sztucznej inteligencji.


Koncentrujemy się na budowie jednego produktu i wkładamy w niego całe serce. Staramy się aby od strony technologicznej wyznaczał trendy w budowie aplikacji tego typu


 

Business Navigator
Business Navigator

Business Navigator jest inteligentną platformą klasy ECM / Workflow. Umożliwia błyskawiczną budowę własnych aplikacji (Rapid Application Development) wyposażonych w funkcjonalności...

zobacz więcej - kliknij

ELO ECM SUITE 11

ELO ECM SUITE 11

Opis

ELO ECM Suite 11 stanowi kompletny pakiet umożliwiający nowoczesne, cyfrowe zarządzanie informacją w Państwa firmie. ELO ECM Suite 11 dostosowuje się do indywidualnych wymagań, zapewniając w ten sposób wydajne procesy i ukierunkowany przepływ informacji. Wszystkie informacje istotne dla firmy (dokumenty, formularze, obiegi,…) są przechowywane w ustrukturyzowanej formie w jednym miejscu i zarządzane przez cały cykl życia oraz z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawnych. W ten sposób ELO ECM Suite 11, jako centralna platforma umożliwia łatwy i natychmiastowy dostęp do potrzebnych danych. Dzięki temu można szybko reagować na zapotrzebowanie wewnętrze jak i zewnętrzne. Pomocne są przy tym inteligentne mechanizmy wyszukiwania.


ELO ECM Suite 11 włącza istotne dla przedsiębiorstwa dokumenty i informacje w procesy biznesowe, również te pochodzące z aplikacji zewnętrznych. Stanowi to istotną korzyść, bo dzięki temu są one dostępne na właściwym etapie procesu we właściwym czasie. W ten sposób można korzystać z przyspieszonych procesów biznesowych i przepływu informacji tworzącej wartość dodaną. Prace wykonywane ręczne i archiwa papierowe zostaną zdigitalizowane, można np. teczki osobowe przenieść do ELO, naturalnie zgodnie z RODO. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas i zmniejszyć koszty. Jednocześnie zwiększa się przejrzystość w firmie, ponieważ wszystkie etapy przetwarzania i zmiany są rejestrowane w sposób zapewniający identyfikowalność oraz w razie potrzeby nienaruszalność.
Można ELO tak skonfigurować , że wszystkie wymogi RODO w danym podmiocie są spełnione. Można na przykład proces (obieg) zdefiniować, który jest uruchomiony w wypadku wniosku o usuwanie danych. Przez to da się udowodnić kroki na podstawie których decyzje zostały podjęte.


http://www.elo.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

ELO to platforma, która zostanie dopasowana do potrzeb klienta, i umożliwia w pełni też pracę mobilną. ELO ma zawarty graficzny interfejs do definicji obiegów. ELO oferuje możliwość korzystania z  Business Solutions np. dla umów, faktur, HR, Visitors, Knowledge. Pakiety te skracają czas wdrożenia do minimum. Np. Business Solution HR zawiera teczki osobowe i między innym Portal Pracowniczy, gdzie każdy może złożyć różne wnioski, które uruchamiają obieg do działu HR, nawet mobilnie.  W Business Solution Invoice można opisać fakturę ręcznie, automatycznie wczytać nawet ustrukturyzowaną fakturę zgodnie ze standardem UE czy podpiąć inteligentny OCR i poprzez ustalenia osób do opisania pozycji lub część pozycji automatycznie dopasują się obiegi. Rezultat można eksportować do dowolnego ERP, należy tylko dopasować strukturę eksportu.

Najważniejsze wdrożenia

Giełda Papierów Wartościowych S.A. , Provident S.A. , SITECH Sp. z o.o. , Work Service S.A.


Eurobank S.A., Muzeum Kopernika w Warszawie, Marvipol SA, Pałac Kultury i Nauki Warszawa, Global Cosmed Group SA

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Platforma (pełen zestaw narzędzi) aby dopasować system do wymogów w danej firmie (wysoko wydajny) z pełnym dostępem do API ELO.


Rozwiązanie funkcjonuje na różnych serwerach (nie tylko Windows) tak samo jak Klienci do ELO (Windows, Linux, Mac)
Pełny raporting łącznie z dashboardem, który jest dowolnie konfigurowalny

Informacje o firmie

ELO Digital Office rozwija i sprzedaje wysokiej jakości oprogramowanie do zarządzania dokumentami, archiwizacji cyfrowej i obiegiem dokumentów. ELO® obejmuje całe spektrum zarządzania treścią w przedsiębiorstwach (Enterprise-Content-Management (ECM)).


Asortyment produktów ELO® składa się z trzech linii: ELOoffice to wstępne rozwiązania DMS i modułowego rozwiązania klient-serwer, a dla średnich przedsiębiorstw ELOprofessional oraz niezależnego od platformy i wysoce skalowalnego ELOenterprise z możliwością obsługi rożnych podmiotów, które sprawdza się w szczególności w centrach przetwarzania danych. Systemy są w pełni kompatybilne ze sobą a wymiana danych i upgrade są możliwe w każdej chwili.


Firma ELO Digital Office została wyodrębniona w 1998 roku z grupy Louis Leitz jako samodzielny podmiot z siedzibą w Stuttgarcie i stała się międzynarodowym przedsiębiorstwem posiadającym swoje oddziały w Europie, Ameryce Południowej, Azji i Australii. Gęsta sieć partnerów systemowych opiekuje się ponad 1.000.000 miejsc pracy pod ELO na świecie..

ELO ECM SUITE 11
ELO ECM SUITE 11

ELO ECM Suite 11 stanowi kompletny pakiet umożliwiający nowoczesne, cyfrowe zarządzanie informacją w Państwa firmie. ELO ECM Suite 11 dostosowuje się do indywidualnych wymagań,...

zobacz więcej - kliknij

Epson: narzędzia do zarządzania obiegiem dokumentacji w firmie

Epson: narzędzia do zarządzania obiegiem dokumentacji w firmie

Opis

Epson wraz z drukarkami klasy biznesowej udostępnia komplementarny zestaw narzędzi służących do zarządzania obiegiem dokumentacji oraz flotą urządzeń. Ich zaletą jest automatyzacja zadań związanych z wydrukiem, skanowaniem i archiwizacją dokumentów, podwyższenie współczynnika efektywności oraz uszczelnienie systemu.  Co ważne dla klientów biznesowych, rozwiązania proponowane przez firmę Epson umożliwiają bezproblemową integrację z istniejącą infrastrukturą lub szybką budowę od podstaw zupełnie nowej.


https://www.epson.pl/verticals/workforce-pro-series

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Cechą wyróżniającą zestaw narządzi Epsona od konkurencyjnych rozwiązań, jest jego komplementarność. Zadania związane z zarządzaniem dokumentacją oraz cyfryzacją i archiwizacją realizowane są przez Document Capture Pro. Aplikacja obsługuje wiele typów dokumentów, rodzajów i wielkości materiałów źródłowych, zapewniając bezpośrednie przekazywanie zdigitalizowanych treści do wskazanych zasobów.


W środowiskach BYOD sprawdzi się oprogramowanie Epson DocumentScan pozwalające na korzystanie z funkcji Wi-Fi Direct. Zapewnia ona możliwość bezpośredniego bezprzewodowego połączenia bez konieczności podłączania urządzeń do sieci oraz aplikacja Epson iScan do zarządzania skanowaniem z wykorzystaniem smartfonów.


Epson Print Admin natomiast pozwala administratorom na zarządzanie i monitorowanie zadań związanych z wydrukiem/skanowaniem, umożliwiając np. precyzyjne definiowanie kto i co może drukować. Do zarządzania flotą urządzeń, nieoceniony jest z kolei system Epson Device Admin, służący do  zdalnej konfiguracji, kontrolowania stanu materiałów eksploatacyjnych, etc.  Sprzyja to także integracji drukarek w środowiskach biznesowych w systemy zarządzanych usług druku (MPS), co przekłada się na lepsze zarządzanie eksploatacją (np. zapewniając ciągłość dostarczania materiałów eksploatacyjnych) oraz istotne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Najważniejsze wdrożenia

1)     Klub sportowy Artego Bydgoszcz wykorzystuje w działalności biznesowej model Epson WF-5620DWF


2)     Rodzina urządzeń wielofunkcyjnych z serii Epson WorkForce Pro: WF-5620DWF, WF-5690DWF i WorkForce Pro 8590D3TWFC jako infrastruktura biurowa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


3)     Sieć Cukiernia Sowa Sp. J. wykorzystuje model Epson WorkForce Pro WF-R8590D3TWFC


4)     Urząd Marszałkowski w Szczecinie oparł na WorkForce Pro działalność Filii w Koszalinie

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1)     Automatyzacja obiegu dokumentów cyfrowych (z rozpoznawaniem ich treści) w oparciu o zdefiniowane reguły


2)     Bezpieczeństwo: uszczelnienie systemu i ochrona wrażliwych danych przed wyciekiem


3)     Kompatybilność z urządzeniami innych producentów

Informacje o firmie

Firma Epson jest globalnym liderem w dziedzinie technologii, której nadrzędnym celem jest łączenie ludzi, rzeczy oraz informacji. Rozwijane przez nią produkty oraz rozwiązania wyróżniają się swoją innowacyjnością, wydajnością, oraz precyzją wykonania. Szeroka oferta firmy zawiera zarówno drukarki i urządzenia wielofunkcyjne atramentowe, jak i projektory 3LCD, inteligentne okulary, systemy czujników i roboty przemysłowe. Filozofia firmy w ramach swojej działalności zakłada również rozwój społeczności oraz nieustanne starania o minimalizację wpływu na środowisko.

Epson: narzędzia do zarządzania obiegiem dokumentacji w firmie
Epson: narzędzia do zarządzania obiegiem...

Epson wraz z drukarkami klasy biznesowej udostępnia komplementarny zestaw narzędzi służących do zarządzania obiegiem dokumentacji oraz flotą urządzeń. Ich zaletą jest automatyzacja zadań...

zobacz więcej - kliknij