KONKURS LIDERZY IT 2016

Backup & Storage Leader- backup i archiwizacja

NEC HYDRAstor

NEC HYDRAstor

Opis

NEC HYDRAstor to najbardziej skalowalny i najszybszy na świecie system  do przechowywania danych backupowych i archiwalnych. Ponieważ jest to system inteligentnych współpracujących ze sobą węzłów może być zestawiony zarówno z jednego jak też 165 węzłów. Dzięki temu system udostępnia niemal dowolnie skalowalną przestrzeń na dane i w prosty sposób może być dopasowywany do wymagań klientów. NEC HYDRAstor wykorzystuje technologie takie jak: deduplikacja, replikacja, szyfrowanie, weryfikacja. Oprócz skalowania przestrzeni oferuje również skalowanie wydajności i odporności na awarie zdefiniowanej przez użytkownika liczby dysków/serwerów.


HYDRAstor sklada się z dwóch typów węzłów:


Węzły hybrydowe (HN) pozwalających na zwiększanie zarówno pojemności i wydajności systemu


Węzły pojemnościowe (SN) do zwiększania pojemności systemu.


Obecnie funkcjonuje już piąta generacja systemu.


http://www.9livesdata.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Efektywne wykorzystanie przestrzeni dyskowej dzięki globalnej deduplikacji.


Wysoka dostępność i brak pojedynczego punktu awarii systemu


Brak przestojów po awarii dysku – szybsza odbudowa danych w porównaniu do rozwiązań opartych na macierzach RAID


Łatwość rozbudowy realizowana podczas działania systemu bez konieczności migracji danych i wyłączania systemu, realizowana poprzez dodawanie nowych węzłów do już istniejących.


Pełne wsparcie techniczne w języku polskim, świadczone przez twórców systemu.

Najważniejsze wdrożenia

NEC HYDRAstor znajduje zastosowanie zarówno w korporacjach finansowych, instytucjach publicznych, ochronie zdrowia, a nawet w mediach. System działa z powodzeniem u Klientów w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Polsce a nawet w RPA.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Liniowa skalowalność pojemności (od 18TB do 158 PB) i wydajności ( do 5,2 PB/h)


Wysoka odporność na awarię – możliwość konfigurowania odporności na awarię od 1 do 6 dysków


Wysoka efektywność dzięki globalnej deduplikacji i kompresji (inline)

Informacje o firmie

9LivesData to polska firma R&D istniejąca od 2008 roku. Jako partner japońskiego giganta NEC, od początku bierze aktywny udział w tworzeniu kluczowych komponentów systemu do przechowywania danych backupowych i archiwalnych NEC HYDRAstor. Aktualnie jednym z głównych zadań firmy jest rozwijanie tego systemu oraz wsparcie techniczne dla klientów z całego świata. 9LivesData świadczy usługi w obszarze tworzenia dedykowanych systemów do przechowywania danych, skalowalnych systemów rozproszonych oraz Big Data. Dzięki wieloletniemu doświadczenie we współpracy z klientami z Japonii, USA i Europy oraz zespołowi składającemu się z informatyków, matematyków i naukowców, jesteśmy w stanie zaprojektować, wdrożyć i zapewnić utrzymanie dla najbardziej złożonych i innowacyjnych systemów.

NEC HYDRAstor
NEC HYDRAstor

NEC HYDRAstor to najbardziej skalowalny i najszybszy na świecie system  do przechowywania danych backupowych i archiwalnych. Ponieważ jest to system inteligentnych współpracujących ze...

zobacz więcej - kliknij

LIDER IT 2016

Infortrend EonStor GSe

Infortrend EonStor GSe

Opis

Rodzina EonStor GSe (w tym produkty z serii 1000, 2000 i 3000) to opłacalne, zunifikowane rozwiązania pamięci łączące w sobie wszystkie funkcje NAS i SAN, usługi danych klasy enterprise oraz ochronę RAID. Produkt cechuje niezawodność, proste zarządzanie i łatwa rozbudowa w przypadku gwałtownego przyrostu danych. 


Produkty EonStor GSe można również skonfigurować jako pamięć podręczną chmury, aby zwiększyć dostępność i skalowalność.

Produkty EonStor GSe można również skonfigurować jako pamięć podręczną chmury, aby zwiększyć dostępność i skalowalność.


http://www.alstor.pl/infortrend-gse/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Skonsolidowana pamięć o dostępie blokowym, plikowym i obiektowym. Korzystając z udoskonalonego sprzętu i firmware’u, rozwiązania EonStor GSe bez problemu obsługują protokoły dostępu plikowego (CIFS, NFS, AFP, FTP), protokoły dostępu blokowego (Fiber Channel, iSCSI, SAS) oraz protokoły dostępu obiektowego, które dają użytkownikom bezpośredni dostęp do plików przy pomocy unikatowego adresu URL, jak również umożliwiają korzystanie z chmury (np. w celu stworzenia kopii zapasowych).


Konfiguracje hybrydowe i all-flash, zapewniające dużą elastyczność

Wielordzeniowy procesor zwiększający wydajność

Obsługa aż do 128 GB pamięci RAM

Modułowy kontroler z dwoma kartami rozszerzeń (host board) i zintegrowanymi protokołami FC, SAS, iSCSI oraz FCoE

Konwergentna karta rozszerzeń z 4 opcjami połączeń (16 Gb/s FC, 8 Gb/s FC, 10 Gb/s iSCSI SFP+, 10 Gb/s FCoE)

Łatwa integracja z istniejącym środowiskiem za pośrednictwem Windows AD i LDAP

Zintegrowana ochrona RAID z wszystkimi funkcjami

Zintegrowane funkcje backupu, takie jak kopia migawkowa, kopia wolumenów, kopia lustrzana, zdalna synchronizacja, inteligentne odzyskiwanie dysków (IDR) oraz lokalna i zdalna replikacja

Obsługa samoszyfrujących dysków twardych (SED) zapewniających lepszą ochronę danych

Dwa zasilacze i wentylatory zapewniające stabilną pracę bez przestojów

Moduł BBU/ superkondensator z modułem flash zapewniające bezpieczeństwo danych

Możliwość rozbudowy i zwiększenia pojemności do aż 436 dysków

Modułowa konstrukcja umożliwiająca serwisowanie urządzeń bez przerywania ich pracy

Konfiguracje hybrydowe i all-flash, zapewniające dużą elastyczność
Wielordzeniowy procesor zwiększający wydajność
Obsługa aż do 128 GB pamięci RAM
Modułowy kontroler z dwoma kartami rozszerzeń (host board) i zintegrowanymi protokołami FC, SAS, iSCSI oraz FCoE
Konwergentna karta rozszerzeń z 4 opcjami połączeń (16 Gb/s FC, 8 Gb/s FC, 10 Gb/s iSCSI SFP+, 10 Gb/s FCoE)
Łatwa integracja z istniejącym środowiskiem za pośrednictwem Windows AD i LDAP
Zintegrowana ochrona RAID z wszystkimi funkcjami
Zintegrowane funkcje backupu, takie jak kopia migawkowa, kopia wolumenów, kopia lustrzana, zdalna synchronizacja, inteligentne odzyskiwanie dysków (IDR) oraz lokalna i zdalna replikacja
Obsługa samoszyfrujących dysków twardych (SED) zapewniających lepszą ochronę danych
Dwa zasilacze i wentylatory zapewniające stabilną pracę bez przestojów
Moduł BBU/ superkondensator z modułem flash zapewniające bezpieczeństwo danych
Możliwość rozbudowy i zwiększenia pojemności do aż 436 dysków
Modułowa konstrukcja umożliwiająca serwisowanie urządzeń bez przerywania ich pracy

Najważniejsze wdrożenia

Produkt jest nowością – wszedł do sprzedaży w kwietniu br.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Zunifikowany system pamięci - produkty z rodziny EonStor GSe pozwalają firmom połączyć pamięć z dostępem na poziomie plików i bloków w jeden system pamięci, zmniejszając tym samym całkowite koszty posiadania i zapewniając opłacalne zarządzanie danymi.


Możliwość rozbudowy - pojemność pamięci da się zwiększać w miarę potrzeb, bez problemu zaspokajając bieżące potrzeby i jednocześnie przygotowując się do korzystania z nowych aplikacji. Do produktów z rodziny EonStor GSe można podłączyć moduły rozszerzeń, aby uzyskać maksymalną pojemność z 436 dyskami.


Korzystny stosunek ceny do możliwości – rozwiązanie kierowane jest na rynek MŚP, ale zastosowano w nim narzędzia charakterystyczne dla klasy Enterprise.

Informacje o firmie

Założona w 1993 firma Infortrend Corporation (TPE: 2495) jest wiodącym dostawcą zaawansowanych rozwiązań pamięci masowej. Producent duży nacisk kładzie na jakość, niezawodność i elastyczność. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym oraz wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia, systemy Infortrenda znajdują szerokie zastosowanie wśród wymagających aplikacji wykorzystywanych na rynkach komercyjnych lub w przemyśle. Główne marki i rodziny produktów Infortrenda to ESVA™, EonStor®, EonPath® i SANWatch®.

Infortrend EonStor GSe
Infortrend EonStor GSe

Rodzina EonStor GSe (w tym produkty z serii 1000, 2000 i 3000) to opłacalne, zunifikowane rozwiązania pamięci łączące w sobie wszystkie funkcje NAS i SAN, usługi danych klasy enterprise oraz...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

BI Trends - business intelligence

ARMS (Advanced Risk Managment Suite)

ARMS (Advanced Risk Managment Suite)

Opis

Towarzystwa ubezpieczeniowe dążą do znalezienia złotego środka pomiędzy wysokością składki, jaką ich klient jest skłonny zapłacić (lub jaką narzuca konkurencja), a faktyczną wysokością składki, wynikającą z kalkulacji aktuarialnych. Tradycyjne sposoby kalkulacji składek zastępowane są obecnie rozwiązaniami cyfrowymi. Wykorzystywane w nich metody ustalania właściwej ceny rynkowej stały się bardziej konkurencyjne niż kiedykolwiek dzięki temu, że wszelkie dane dostępne są w Internecie. Aby zdobyć przewagę konkurencyjną, ubezpieczyciele koncentrują się na szacowaniu ryzyka w oparciu o kalkulacje aktuarialne big data. Skala zmian powoduje, że towarzystwa ubezpieczeniowe często zadają sobie pytanie:
Jak wykorzystywać najnowsze technologie do osiągnięcia wyższej rentowności portfela GWP (Składka przypisana brutto) redukując jednocześnie potencjalne ryzyko?


https://goyello.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

ARMS wykorzystuje mechanizmy maszynowego uczenia się do analizy i wnioskowania. W porównaniu do innych systemów na rynku, które funkcjonują w oparciu o nawet najbardziej wyrafinowane algorytmy, ARMS jest systemem, który uczy się i dostosowuje do zmieniających się warunków. Zaawansowane mechanizmy ARMS można stosować do oceny ryzyka (rozbudowany proces underwriting), badania i dostosowywania poziomu ceny usług, cross sellingu i up sellingu usług, jak również do optymalizacji pracy call center, oceny pracowniczej itp.

Najważniejsze wdrożenia

Towarzystwo Ubezpieczeniowe – Klient brytyjski (2014), wdrożenie i ciągły rozwój
Towarzystwo Ubezpieczeniowe – Klient polski (2016), wdrożenie i planowany rozwój

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Nowe wskaźniki ryzyka - bazy informacji na temat klientów są wzbogacane o dodatkowe dane. System ARMS umożliwia prostą integrację informacji z dowolnego źródła. Dane gromadzone wewnętrznie oraz przez systemy zewnętrzne uzupełniają profile klientów o kluczowe w ocenie ryzyka informacje.

Optymalizacja sprzedaży oparta o zaawansowane profile ryzyka - skonsolidowane dane dotyczące poziomu ryzyka indywidualnych klientów umożliwiają świadome podejmowanie decyzji na temat modelu biznesowego. Pozwala to na wyselekcjonowanie pojedynczych jednostek i wyeliminowanie ich z portfela klientów, optymalizując w ten sposób strukturę przychodów.

Wsparcie podejmowania decyzji - nowe wskaźniki i parametry oceny, zaawansowana analiza portfela klientów oraz optymalizacja struktury przychodów ułatwiają podejmowanie kluczowych wyborów. W sytuacji poważnych zmian prawa oraz wytycznych dla rynku ubezpieczeniowego system ARMS daje narzędzia i mechanizmy ułatwiające pracę w oparciu o szczegółową analizę danych.

Informacje o firmie

Goyello to holendersko-polska firma, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych od 2006 roku. Goyello to zespół utalentowanych, zaangażowanych i pełnych energii osób. Tworzą go programiści, projektanci, konsultanci, testerzy oprogramowania, project managerowie, kadra zarządzająca oraz zespół wsparcia. Razem realizujemy zadania dla klientów z całego świata. W nieustannie zmieniającym się świecie biznesu czas jest cenny, a zmiana jest jedyną stałą wartością. Aby w takich warunkach sprostać wyzwaniom, niezbędne jest elastyczne podejście. Naszą misją jest być dostawcą doskonałych, dedykowanych rozwiązań informatycznych. Dążymy do tego celu, współpracując z klientem, aktywnie zarządzając zmianą w dynamicznym środowisku biznesowym oraz tworząc wysokiej jakości, wydajne oprogramowanie.

ARMS (Advanced Risk Managment Suite)
ARMS (Advanced Risk Managment Suite)

Towarzystwa ubezpieczeniowe dążą do znalezienia złotego środka pomiędzy wysokością składki, jaką ich klient jest skłonny zapłacić (lub jaką narzuca konkurencja), a faktyczną wysokością...

zobacz więcej - kliknij

LIDER IT 2016

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Opis

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to ostatnio często poruszany temat zarówno wśród finansistów, jak i prawników. Pojęcie JPK związane jest z wprowadzeniem nowego wymogu prawnego. W związku z tą zmianą w przypadku prowadzenia przez firmę ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej. Odbywać się to będzie właśnie przy pomocy JPK, czyli pliku o uzgodnionej strukturze logicznej. Od 1.07.2016 przepis dotyczy jedynie dużych firm, ale w ciągu 2 lat zacznie obowiązywać także przedsiębiorstwa z sektora MŚP.


Przygotowanie odpowiedniego rozwiązania to bardzo złożone przedsięwzięcie dla firm. Działy finansowe powinny skupić się na analizie systemów pod kątem uwzględniania wymaganych danych. Z kolei działy IT muszą zapewnić odpowiednie dostosowania w firmowych systemach informatycznych.
Rozwiązanie oferowane przez BPX S.A. umożliwia generowanie plików JPK w oparciu o dane z różnych systemów informatycznych. Podstawą rozwiązania jest platforma Business Discovery Qlik Sense umożliwiająca pobranie danych i przygotowanie ich zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Zaawansowana technologia In-Memory umożliwia łatwe i szybkie dostosowania rozwiązania do praktycznie dowolnego systemu ERP.


Rozwiązanie BPX S.A. na bazie przygotowanych w Qlik Sense danych oraz udostępnionych przez ustawodawcę schematów danych umożliwia utworzenie pliku XML spełniającego wszystkie wymagania. Wszystkie wysłane do Urzędu Skarbowego dane przechowywane są w postaci skompresowanej umożliwiającej ich późniejszą weryfikację.


www.bpxglobal.pl/jpk

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Asocjacyjna baza danych umożliwia analizę danych w różnych kierunkach, w efekcie czego raportowanie jest bardziej elastyczne.  Technologia In-memory istotnie skraca czas dostępu do danych.


Poza tym, że nasze rozwiązanie da się dostosować praktycznie do każdego źródła danych – rozwiązanie jest też elastyczne
w kontekście dostosowania do zmieniających się wymagań prawnych. Ministerstwo Finansów już dzisiaj planuje  wprowadzenie dalszych struktur, m.in.: dla środków trwałych, sprzedaży fiskalnej. Niewykluczone są również dalsze zmiany w kontekście już opublikowanych struktur dla ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynu, faktur VAT i ewidencji VAT. 

Najważniejsze wdrożenia

Morpol SA


Wdrożenie możliwości generowania plików w postaci xml, a przez to spełnienie wymagań ustawy dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Format tych plików jest ściśle określony przez Ministerstwo Finansów.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Rozwiązanie BPX. S.A.:


jest rozwiązaniem opartym o technologie In-memory

umożliwia dostosowanie do praktycznie dowolnych systemów ERP

umożliwia archiwizowanie danych wysłanych do Urzędu Skarbowego i odczytanie ich przez użytkownika.

jest rozwiązaniem opartym o technologie In-memory
umożliwia dostosowanie do praktycznie dowolnych systemów ERP
umożliwia archiwizowanie danych wysłanych do Urzędu Skarbowego i odczytanie ich przez użytkownika.


 Informacje o firmie

BPX S.A. to firma doradcza, której trzon tworzą konsultanci, zajmujący się wdrożeniami systemów informatycznych klasy ERP i Business Intelligence, produkowanych przez liderów rynku tego typu oprogramowania.


W ofercie firmy BPX S.A. są także usługi konsultingowe, których celem strategicznym jest zwiększanie efektywności zarządzania. Naszym zdaniem, tylko połączenie takich elementów, jak optymalizacja procesów na poziomie ich koncepcji i wdrożenie systemu informatycznego wysokiej klasy, pozwala na sprawną ewidencję bieżących zdarzeń, automatyzację wielu operacji i bardziej efektywne gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa. Systemy, które oferujemy, mogą obejmować większość obszarów funkcjonalnych w firmie. Jednak w sytuacji, gdy firma posiada już podstawowe komponenty, nasz zespół może podjąć się wdrożenia dodatkowych funkcjonalności.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to ostatnio często poruszany temat zarówno wśród finansistów, jak i prawników. Pojęcie JPK związane jest z wprowadzeniem nowego...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

BPM Leader - zarządzanie procesami biznesowymi

LoVo BPM Barbara

LoVo BPM Barbara

Opis

LoVo BPM Barbara to system modelujący procesy zachodzące w firmie. System zapewnia kierowanie przepływem informacji, nadzór nad poszczególnymi działaniami oraz uczestnikami procesów, realizuje mapowanie, wizualizację i analizę procesów, kontrolę danych, nadawanie uprawnień i budowę obiegu elektronicznego. Zapewnia projektowanie i nadzorowanie ścieżki zadań – workflow oraz kontrolę poszczególnych etapów realizacji działań.

• Uruchomienie procesu
• Opis procesu za pomocą słowa i grafiki
• Kontrola przebiegu poprzez ewidencję zachowań użytkowników
• Archiwizacja dokumentów przypisanych do procesu
• Wielokrotne wykorzystywanie zdefiniowanych procesów
• Rejestracja dokumentów przychodzących, korespondencji, reklamacji, faktur kosztowych
• Archiwizacja (OCR umożliwia odnalezienie każdego dokumentu)

Proces składa się z poszczególnych kroków, których zatwierdzanie (akceptacja) powoduje przechodzenie procesu w krok kolejny zgodnie z kierunkiem konkretnej procedury danego procesu. System steruje przebiegiem procesu w momencie podejmowania decyzji w kolejnych krokach procesu.

Przykłady realizowanych procesów zaprojektowanych w LoVo BPM Barbara:
• Procesowanie ścieżki akceptacji dokumentów finansowych (faktur)
• Procesowanie wniosków np. wniosek urlopowy
• Proces uruchomienia usługi
• Proces zatrudnienia pracownika
• Opiniowanie dokumentów np. umów, ofert, regulaminów
• Procesy monitoringu, kontroli i raportowania
• Proces przedsprzedażowy CRM (np. opiniowanie i konsultowanie warunków biznesowych w ofercie dla klienta).


http://bpmbarbara.lovo.pl/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

1. Gotowy produkt – wdrożenie bez oczekiwania na dostosowywanie do infrastruktury klienta!
2. Zmiana kultury pracy i organizacji biznesowej z ręcznej ewidencji i obsługi dokumentów i procesów na pracę elektroniczną i zautomatyzowaną, a tym samym nowoczesną!
3. Zwielokrotnienie skuteczności procesów kontrolnych, akceptacyjnych, decyzyjnych!
4. Duże oszczędności kosztowe i czasowe; przyspieszenie realizacji procesów z niekiedy wielu dni nawet do kilku minut!

Najważniejsze wdrożenia

Blisko 180 wdrożeń wśród operatorów telekomunikacyjnych na obsługę procesów przenośności numeracji abonenckiej przez LoVo BPM Barbara w ramach projektu PLI CBD2.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Prostota i intuicyjność w obsłudze – każdy użytkownik potrafi obsługiwać system bez zbędnych i długich szkoleń. Loguje się i od razu wie jak działać!
2. Przyjazny design – system BPM ma być nie tylko skuteczny, ale także ładny. Tak, ładny! Człowiek lubi otaczać się pięknem, dlatego LoVo BPM Barbara jest zaprojektowany tak, by cieszyć oko!
3. Wiele modułów, które pozwalają zautomatyzować większość procesów, a ponadto mają funkcję bazy wiedzy dla pracowników, którzy z każdego miejsca mogą zalogować się do systemu po informacje, np.: zajrzeć do archiwum dokumentów, odczytać i odpisać na wiadomość współpracownika, przejrzeć raporty, złożyć wniosek urlopowy bądź podejrzeć w kalendarzu kto jest aktualnie nieobecny w firmie (urlop lub spotkanie), i wiele innych.

Informacje o firmie

LoVo to grupa spółek działających w branży nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i softwarowych na rynku ogólnopolskim i międzynarodowym.

LoVo wciąż rozwija portfolio swoich usług, bazując na innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach. Jako doświadczony operator jesteśmy wiarygodnym i stabilnym partnerem. Wysokie bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług oraz elastyczne i profesjonalne podejście do Klientów, zaowocowało zaufaniem i zadowoleniem ze współpracy i świadczonych usług wśród wielu partnerów telekomunikacyjnych oraz klientów biznesowych i indywidualnych.

LoVo to jedna z niewielu sieci telekomunikacyjnych specjalizujących się w profesjonalnych usługach dla rynku hurtowego. Natomiast wśród Klientów biznesowych można wymienić m.in.: Millward Brown SMG/KRC, TNS Polska, Teatr Narodowy, Coca-Cola, KAKADU, ICAN, WSS Społem czy Auto Fus BMW.

LoVo BPM Barbara
LoVo BPM Barbara

LoVo BPM Barbara to system modelujący procesy zachodzące w firmie. System zapewnia kierowanie przepływem informacji, nadzór nad poszczególnymi działaniami oraz uczestnikami...

zobacz więcej - kliknij

LIDER IT 2016

LANDESK Service Desk

LANDESK Service Desk

Opis

Zintegrowany pakiet do zarządzania usługami informatycznymi firmy LANDESK pozwala zmaksymalizować produktywność użytkowników i ograniczyć czasy przestojów. Jego możliwości zdecydowanie wykraczają poza standardowe oczekiwania użytkowników. Kontrolę i spójność zapewniają sterowane procesami funkcje, które opracowano zgodnie z zaleceniami ITIL. To oraz udoskonalone możliwości wizualizacji prowadzą do lepszego świadczenia usług i zwiększenia wydajności wsparcia technicznego w zakresie informatyki. System jest dostępny w wersji wymagającej instalacji w siedzibie użytkownika, w modelu oprogramowania jako usługi (SaaS) oraz w postaci hybrydowej.


http://www.landesk.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Certyfikacja zgodności w 15 procesach ITIL v3.1 i 2011 wykonana przez Pink Elephant


Jedna z 13 firm poddanych ocenie przez Gartnera w zakresie rozwiązań ITSM, znajdująca się wśród wizjonerów rynku


Certyfikacja zgodności z KCS (Knowledge Centred Support)


Rozbudowane mechanizmy automatyzacji i integracji z zewnętrznymi rozwiązaniami


Wbudowany graficzny edytor procesów


Niezależność od platformy (systemu operacyjnego)

WebDesk i Workspaces

Self Service i Workspaces

Katalog Usług

Rozbudowany system raportowania poprzez SAP Crystal Reports

Certyfikacja zgodności w 15 procesach ITIL v3.1 i 2011 wykonana przez Pink Elephant

Najważniejsze wdrożenia

Advatech


Poczta Polska


Aquanet

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Integracja z pozostałymi czteroma rozwiązaniami zarządzania od firmy LANDESK (systemami, bezpieczeństwem, mobilnością i zasobami)


Dostęp do systemu z dowolnego miejsca i urządzenia za pośrednictwem nowatorskiego interfejsu Workspaces


Wysoka elastyczność konfiguracji i dostosowywania bez konieczności znajomości języków programowania

Informacje o firmie

Oprogramowanie LANDESK maksymalizuje produktywność użytkowników, ograniczając jednocześnie złożoność, zagrożenia i koszty związane z obsługą informatyczną biznesu. Rozwiązania firmy LANDESK obejmują pięć podstawowych obszarów:


Zarządzanie systemami


Zarządzanie bezpieczeństwem


Zarządzanie usługami informatycznymi


Zarządzanie cyklem życia zasobów


Zarządzanie technologiami mobilnymi w przedsiębiorstwie


Centrala firmy LANDESK mieści się w Salt Lake City w stanie Utah, a jej biura są rozsiane po całym świecie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, poznaj historie niektórych naszych klientów, którzy odnieśli sukces.


W 2014 r. firma LANDESK dokonała dwóch zakupów w branży produktywności mobilnej. W maju przejęła firmę LetMobile i dynamicznie wchodzi na rynek rozwiązań ułatwiających zespołom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną i bezpieczeństwo rozwiązywanie problemów wynikających ze sposobów pracy współczesnych użytkowników, zwiększając bezpieczeństwo urządzeń przenośnych, informacji oraz aplikacji. W październiku przejęła firmę Naurtech opracowującą rozwiązania z dziedziny łączności, które umożliwiają dostęp mobilny do danych i aplikacji przedsiębiorstwa przy użyciu urządzeń działających na platformie Windows CE.


W 2013 r. firma LANDESK przejęła firmę Shavlik — pioniera w dziedzinie zarządzania poprawkami bez użycia agentów i lidera na rynku nowatorskich zabezpieczeń sieciowych. W 2012 r. firma LANDESK przejęła firmę Wavelink — dostawcę rozwiązań z dziedziny zarządzania urządzeniami przenośnymi — oraz firmę Managed Planet — dostawcę technologii zarządzania zasobami oprogramowania. Nasze produkty są oferowane bezpośrednio lub przez rozległą sieć dostawców rozwiązań z poszczególnych dziedzin, w tym służby zdrowia, administracji rządowej, oświaty, usług finansowych, prawa, produkcji, sprzedaży detalicznej, transportu i usług komunalnych.

LANDESK Service Desk
LANDESK Service Desk

Zintegrowany pakiet do zarządzania usługami informatycznymi firmy LANDESK pozwala zmaksymalizować produktywność użytkowników i ograniczyć czasy przestojów. Jego możliwości...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

Cloud Computing - rozwiązania w chmurze

Infrastructure as a Service

Infrastructure as a Service

Opis

Unikalne rozwiązania chmurowe itWORKS pozwalają na tworzenie i dostarczanie online niezbędnych zasobów IT: serwerów, przestrzeni dyskowej, zasobów pamięci.


Stanowią gotowe środowisko klasy Enterprise dla firm chcących przetwarzać dowolne dane i zasoby IT.


Chmura funkcjonuje w oparciu o jedno z najnowocześniejszych Data Center zlokalizowanych w Polsce.


Infrastruktura Centrum Tier 3 z wydzieloną Strefą Danych Osobowych gwarantuje bezpieczeństwo przetwarzanych danych zgodnie z wytycznymi GIODO.


Certyfikacja ISO itWORKS na zgodność z normami 27001 i 9001 zapewnia najwyższą jakość realizowanych usług.


DC gwarantuje dostępność SLA na poziomie 99,9% lub wyżej dostosowywanej przez itWORKS do potrzeb projektu.  


Najwyższą jakość wsparcia zapewnia Network Operation Center itWORKS realizujący proaktywny monitoring
 i zarządzanie zasobami Klienta w reżimie 24/7/365.


https://www.itworks.pl/oferta/uslugi-w-chmurze/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Chmura oparta na jednym z najnowocześniejszych Data Center: infrastruktura Centrum Tier 3, wielopoziomowe systemy bezpieczeństwa posiadanej infrastruktury.


Bezpieczeństwo danych - dane zlokalizowane w Polsce, przetwarzane na terenie i wg prawa krajowego, DC ze Strefą Danych Osobowych, zgodność z wytycznymi GIODO i UE.


Dostępność usług i SLA: gwarancja wysokiej dostępności SLA 99,9% lub wyżej - możliwość dostosowania SLA do potrzeb projektu.


Lokalne wsparcie i rozwój: komfort lokalnego punktu kontaktu w Polsce, dedykowany zespół projektowy, wsparcie NOC w trybie 24/7 oraz Centralnego Service Desk’u w trybie 24/7.


Zawsze „pod klucz”: projektowane rozwiązanie zawsze dostosowane do potrzeb Klienta, jego wymagań i budżetu (bez dopasowywania się do technologii czy planu cenowego).

Najważniejsze wdrożenia

Itaka, Grupa Wyborowa Pernod Ricard, Travelplanet, Zelmer.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Gotowe środowisko chmury klasy Enterprise - najwyższej klasy technologie, oparte na bazie TOP-owych rozwiązań VMware, Dell, EMC i Cisco. Sprawdzone predefiniowane funkcje, brak ryzyka.


2. Realizacja usług end to end. Realizacja usług nie ogranicza się jedynie do zapewnienia zasobów sprzętowych, itWORKS dostarcza kompleksowe wsparcie w budowie strategii transformacji do chmury: od koncepcji po wdrożenie oraz przejęcie odpowiedzialności za codzienne operacje od warstwy infrastruktury IT po aplikacje i procesy biznesowe Klienta potwierdzone licznymi referencjami.


3. Możliwość objęcia usługi rozwiązaniem Disaster Recovery as a Service, czyli zarządzaniem ciągłością działania i bezpieczeństwem danych Klienta w każdych warunkach. Usługa obejmuje procesy replikacji danych i środowiska odtworzeniowe na wypadek katastrofy. itWORKS we współpracy z vCloud.ie jako pierwszy udostępnił na lokalnym rynku usługę DRaaS świadczoną z polskiego ośrodka obliczeniowego.

Informacje o firmie

it WORKS to czołowy polski dostawca usług outsourcingowych.
Obecny 15 lat na rynku IT, zatrudnia 250 pracowników w 6 oddziałach w całej Polsce -  Kraków, Warszawa,


Katowice, Rzeszów, Łódź, Połaniec.


Firma zapewnia wsparcie technologiczne ponad 40 000 użytkowników w 6 językach w kilkunastu krajach naszych Klientów.


Klientami it WORKS są m.in. Danone, Grupa Engie, Zelmer, Grupa CEZ, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank, PZU, Profi Credit, Grupa Wyborowa Pernod Ricard, ITAKA, Travelplanet, Play, Netia, Exatel. 

Infrastructure as a Service
Infrastructure as a Service

Unikalne rozwiązania chmurowe itWORKS pozwalają na tworzenie i dostarczanie online niezbędnych zasobów IT: serwerów, przestrzeni dyskowej, zasobów pamięci....

zobacz więcej - kliknij

LIDER IT 2016

Kompleksowe usługi telekomunikacyjne S-NET

Kompleksowe usługi telekomunikacyjne S-NET

Opis

W ramach zintegrowanej oferty usług telekomunikacyjnych oraz hostingowych w chmurze S-NET dostarcza przede wszystkim


Światłowodowy dostęp do Internetu dla biznesu


Wirtualny dysk w chmurze


Hosting systemówfirmowych w środowisku rozproszonych chmury S-NETcloud


Kolokacja serwerów klienta


Utrzymanie chmury prywatnej i hybrydowej dostosowanej do wymagań Klienta


Utrzymanie infrastruktury Klienta (sieć, stacje robocze).


Opieka nad serwerami Klienta (zarządzanie)


Systemy kopii zapasowych w chmurze


Usługi głosowe i wirtualna centrala w chmurze


S-NET to jedyny dostawca kompleksowych rozwiązań, które integrujq kompetencje dostawcy telekomunikacyjnego i hostera,jak również integratora swojej oferty. Spółka dostawca jedyne w Polsce środowisko chmury rozproszonej, która działa w oparciu o dwa obiekty Data Center (Kraków i Katowice), które sq ze sobą połączone własnq sieciq światłowodową S-NET. Daje to


możliwość dostarczania środowiska wysokiej dostępności - HA, gdzie za integralność danych oraz synchronizację pomiędzy obiektami odpowiada S-NET. Dodatkowo w ramach tej oferty Spółka umożliwia realizację pełnych wdrożeń i migracji do środowiska S-NETcloud.


Każdy serwer zlokalizowany w chmurze S-NETcloud może być połączony z biurem Klienta poprzez dedykowane łącza światłowodowe o dowolnej przepustowości.


Usługi cloud computingu mogq być również zintegrowane z kolokacją, serwerami dedykowanymi i innymi dedykowanymi rozwiązaniami dla Klienta tworząc środowisko chmury prywatnej lub hybrydowej.


http://www.snetcloud.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

1. Połączenie rozwiązań sieci światłowodowej (usługi telekomunikacyjne) z usługami hostingowymi, w tym z hostingiem w chmurze.


2. Elastyczność i komplementarność oferowanych usług, poprzez twarde usługi takie jak dzierżawa infrastruktury, sieci po usługi wdrożeniowe, wsparcia technicznego i opieki nad systemami.


3. W ramach umów partnerskich zapewniamy dedykowane rozwiązania hostingowe dla różnych popularnych rozwiązań klasy ERP, CRM.

Najważniejsze wdrożenia

Usługi światłowodowe S-NET oraz integrujące sieć światłowodpwą i chmurę zostały wdrożone przede wszystkim dla VSOFT S.A. (dedykowane rozwiązanie hostingowe dla banku danych), SOLID MCG, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W KRAKOWIE.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Skalowalność - możliwość migracji pomiędzy usługami oraz doboru kolejnych wraz z rozwojem biznesu Klienta. Możliwość uruchamiania usług na określony czas (np. na czas wdrożenia).


2. Oszczędność - korzystając ze zintegrowanych rozwiązań klient oszczędza czas na poszukiwanie innych dostawców oraz finalnie fundusze.


3. Jedno centrum obsługi usług oraz zgłaszania problemów i awarii (brak cedowania odpowiedzialności).

Informacje o firmie

S-NET to jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych w Małopolsce, spółka realizuje swoje usługi w oparciu o własną sieć oraz węzły dostępne w większości polskich miast (Kraków, Łódź, Warszawa, Wrocław, Katowice). Firma dostarcza również rozwiązania hostingowe w chmurze, usługi kolokacji i serwerów dedykowanych realizowane w oparciu o własne obiekty Data Center, które są połączone ze sobą wydajną siecią miejską.


Spółka S-NET jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej oraz organizacji zarządzającej adresacjami IP w Europie — RIPE NCC.

Kompleksowe usługi telekomunikacyjne S-NET
Kompleksowe usługi telekomunikacyjne S-NET

W ramach zintegrowanej oferty usług telekomunikacyjnych oraz hostingowych w chmurze S-NET dostarcza przede wszystkim Światłowodowy dostęp do Internetu dla biznesu Wirtualny...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

Mitel MiCollab - Usługa UCaaS - Unified Communication as a Service

Mitel MiCollab - Usługa UCaaS - Unified Communication as a Service

Opis

UCaaS – Unified Communication as a Service – usługa polegająca na dostarczeniu klientowi narzędzi do komunikacji audio, wideo i pracy grupowej w postaci aplikacji i usług świadczonych poprzez sieć IP przez providera. UCaaS zawiera usługi komunikacji tekstowej (Messaging), obecności (Presence), głosowej (telefonicznej) i wideokonferencyjnej oraz czatu. W zależności od wymagań klienta usługa może być świadczona w następujących modelach:


1. W modelu chmurowym poprzez publiczną sieć IP lub poprzez sieć IP z wykorzystaniem mechanizmów QoS (Quality of Service) i gwarancji jakości usług typu MPLS w oparciu o zasoby informatyczne operatora usług.


2. W modelu chmurowym „On Premise”, w którym klient tworzy prywatną chmurę usług UC w oparciu o własne zasoby informatyczne z limitowanym i kontrolowanym dostępem z poza własnej sieci IP.


http://www.mcxtelecom.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Usługa realizowana na platformie Mitel MiCollab zapewnia wszystkie dostępne usługi komunikacyjne, takie jak: komunikator biznesowy, wirtualna centrala, audio, wideo i web konferencje, contact center, zarządzanie obecnością i integracje z aplikacjami biznesowymi Microsoft, Google, Saleforce. Proponujemy kilka, zarządzalnych profili klienta z elastycznym sposobem ich zmian. Kompleksowe rozwiązanie do komunikacji i współpracy dla użytkowników urządzeń mobilnych i PC.

Najważniejsze wdrożenia

- 2011 rok – Budowa platformy informatycznej realizacji usług komunikacji głosowej i przesyłu danych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie


- 2011 rok – Wdrożenie systemu Unified Communication dla HDI Asekuracja


- 2011 rok – System wideokonferencyjny dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


- 2012 rok – System wideokonferencyjny dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz 21 jednostek podległych


- 2012 - 2015  – Budowa systemu telefonii IP dla jednostek policji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie


- 2014 rok – Budowa systemu telefonii VoIP i Unified Communication dla Polskiej Akademii Nauk


- 2014 rok - System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko - Pomorskiego


- 2015 rok – Budowa systemu Unified Communication dla Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Kilka dostępnych profili użytkowników końcowych, oferujących zróżnicowane narzędzia do kolaboracji.


2. Skalowalność w miarę rosnących wymagań klienta.


3. Atrakcyjny sposób rozliczenia (pay-as-You-grow).

Informacje o firmie

MCX Telecom jest doświadczonym dostawcą rozwiązań ICT obecnym na rynku od ponad 25 lat. Pomagamy naszym klientom w optymalizacji ich działań biznesowych poprzez projektowanie i wdrażanie dopasowanych rozwiązań teleinformatycznych. Dostarczamy rozwiązania integrujące różne kanały komunikacyjne (audio, wideo, chat, email, IM, web) dla klientów biznesowych z różnych branż. Nasze produkty pozwalają zaoszczędzić czas i obniżyć koszty, poprawić komunikację wewnątrz organizacji oraz usprawnić kontakt z klientem.


MCX Telecom oferuje kompletne rozwiązania dla komunikacji oparte o produkty wiodących światowych dostawców i własne rozwiązania softwarowe, które są w stanie zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.


Nasza oferta obejmuje:


- Unified Communication & Collaboration


- Biznesowe rozwiązania wideokonferencyjne


- Technologie informatyczne

Mitel MiCollab - Usługa UCaaS - Unified Communication as a Service
Mitel MiCollab - Usługa UCaaS - Unified Communication as a Service

UCaaS – Unified Communication as a Service – usługa polegająca na dostarczeniu klientowi narzędzi do komunikacji audio, wideo i pracy grupowej w postaci aplikacji i usług...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

LearnWay Editor

LearnWay Editor

Opis

LearnWay Editor to innowacyjne na Polskim rynku narzędzie, które pozwala samodzielnie i w łatwy sposób tworzyć szkolenia e-learningowe. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii i intuicyjności, narzędzie to wspiera realizacje strategii rozwoju pracowników i całej organizacji. LearnWay Editor jest całkowicie dostępny online przez co nie wymaga instalacji. Narzędzie jest dedykowane użytkownikom nie posiadającym zawansowanej wiedzy technicznej. Ma za zadanie umożliwiać łatwe tworzenie szkoleń e-leareningowych przez standardowe działy kadr, szkoleń lub dowolne inne departamenty. Użytkownik ma do swojej dyspozycji własną przestrzeń chmurową, w której może umieszczać wszelkiego rodzaju materiały dydaktyczne (np. filmy, pliki Flash, zdjęcia, grafiki). Posiadamy możliwość korzystania z gotowej biblioteki multimedialnej zawierającej już gotowe grafiki, postacie, animacje, dźwięki, ilustracje które administrator szkolenia może wykorzystać „od ręki”. Baza ta opracowana jest przez zespół grafików firmy GroMar i cały czas jest rozwijana. Dodatkowo składowymi szkoleń mogą być gotowe ćwiczenia oraz testy, które można skonfigurować do indywidualnych potrzeb firmy. Intuicyjny import prezentacji Power Pointa, pozwala na bezpośrednie umieszczenie elementu na ekran tworzonego szkolenia, co znacznie przyśpiesza pracę nad jego udostępnieniem. LearnWay Editor umożliwia publikowanie w standardzie SCORM1.2 oraz HTML5. Dzięki temu stworzone szkolenie można odtworzyć na dowolnym urządzeniu mobilnym : smartfonie, tablecie, laptopie. Dostępność angielskiej wersji językowej daje możliwość wykorzystania tego narzędzia przez firmy o zasięgu międzynarodowym.


https://editor.learnway.eu

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Produkty z gałęzi LearnWay Editor dotychczas dostępne były tylko jako oprogramowanie stacjonarne - desktopowe. Ograniczenia z tym związane nie pozwalały na w pełni wykorzystanie potencjału tego typu narzędzia. Nasza firma postanowiła wyjść temu naprzeciw i pójść krok dalej. Wyniesienie narzędzia LearnWay Editor do chmury pozwoli na prace w każdym miejscu i czasie, gdzie mamy dostęp do Internetu. Zaimplementowany HTML5 otwiera furtkę e-learningu dla urządzeń mobilnych tj. tablet, smarfon czy laptop. Teraz, za pomocą tych urządzeń, możemy budować zaawansowane szkolenia, bogate w różnego rodzaju treści, nawet wizualne i graficzne bez potrzeby angażowania w to ciężkich rozwiązań Flashowych. Dzięki zespołowi grafików i programistów, oprogramowanie jest na bieżąco udoskonalane a baza szablonów i grafik stale aktualizowana o nowe rozwiązania. Prosty ale bogaty funkcjonalnie interfejs pozwala na rozpoczęcie pracy bez konieczności odbywania zaawansowanych szkoleń, czy posiadania wiedzy z zakresu programowania. To wszystko powoduje, iż nasz produkt wyróżnia się na tle istniejących rozwiązań, dając początek nowej ery e-learningu.

Najważniejsze wdrożenia

Cardif
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
LD Holding

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Kompatybilność z wieloma przeglądarkami i urządzeniami (HTLM5).
Brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
Intuicyjność i prostota tworzenia

Informacje o firmie

Firma GroMar jest doświadczonym i kompleksowym dostawcą rozwiązań technologicznych, koncentrującym swoje działania w zakresie e-learningu. Dostarczamy szeroką gamę produktów i usług w zakresie zdalnej edukacji. Nasza oferta nie koncentruje się jedynie na dostarczaniu systemów, ale również na oferowaniu i dostarczaniu konkretnych wartości dla biznesu. Istniejemy na rynku od 20 lat, a od przeszło 17 zajmujemy się wdrażaniem rozwiązań e-learningowych wspomagających rozwój pracowników, działów, a przez to całych organizacji/firm. W 2011r znaleźliśmy się na 21 miejscu wśród 50 najszybciej rozwijających się firm technologicznych w centralnej Europie według rankingu „Deloitte Technology Fast 50 in Central Europe”, Otrzymaliśmy również nagrody za Kreatywne rozwiązania biznesowe, czy jako Lider Nowoczesnych Technologii w 2013 r.

Rozwijamy systemy zgodnie z rozwojem i oczekiwaniami Klientów, co oznacza korzyści w zakresie:
• Szybkiego procesu dystrybucji wiedzy, szkoleń, pigułek wiedzy i sposobów rozwiązywania problemów
• Możliwość aktualizacji wiedzy, odpowiadania na pojawiające się potrzeby w obszarach kompetencji i szkoleń
• Uczestnictwa w procesie szkoleniowym niezależnie od lokalizacji i czasu – wystarczy dostęp do Internetu,
• Monitoringu rozwoju kompetencji, zaangażowania w poznaniu i realizacji standardów firmy
• Dostępnego monitoringu oczekiwanego zwrotu z inwestycji w procesy szkoleniowe

Jako profesjonaliści i specjaliści, wspieramy naszych partnerów całościowo w procesie wdrażania i dostosowywania narzędzi. Oprócz samych rozwiązań informatycznych, do dyspozycji oddajemy także nasz zespół specjalistów – metodyków, grafików, animatorów, którzy od kilkunastu lat pomagają firmom wdrażać zarówno rozwiązania e-learningowe jak i inne niezbędne materiały. Wszystko po to, aby oferowane narzędzia realizowały rzeczywiste potrzeby Klienta. W oparciu o Państwa potrzeby, nasz dział rozwiązań multimedialnych spersonalizuje i przygotuje zarówno szkolenia e-learningowe jak i pigułki wiedzy, interaktywne materiały edukacyjne, filmy instruktarzowe, e-booki. Dążymy do tego, aby nasza oferta stanowiła kompleksową odpowiedź na zapotrzebowanie odbiorców, co stanowi podstawę do długofalowej współpracy. Największym celem naszej firmy jest wyniesienie e-learningu na nowy poziom – umożliwiając korzystanie z tego narzędzia każdemu, kto posiada chęci do nabywania nowej wiedzy w niekonwencjonalny sposób.

LearnWay Editor
LearnWay Editor

LearnWay Editor to innowacyjne na Polskim rynku narzędzie, które pozwala samodzielnie i w łatwy sposób tworzyć szkolenia e-learningowe. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej...

zobacz więcej - kliknij

Apollo - osobiste urządzenie i aplikacja działające w chmurze

Apollo - osobiste urządzenie i aplikacja działające w chmurze

Opis

Apollo to osobiste urządzenie i aplikacja działające w chmurze. Jego użytkownicy i członkowie ich kręgów/grup mają pełną kontrolę nad przechowywaniem treści cyfrowych i udostępnianiem wybranych plików. Apollo stworzono przede wszystkim pod kątem rodzin, małych firm i małych/domowych biur. Dzięki niemu grupy członków mogą zapisywać dane, pobierać je i udostępniać niezależnie od miejsca, w którym się akurat znajdują. Mimo niewielkich rozmiarów i cichej pracy Apollo umożliwia zapis dużych ilości danych – nawet 4 TB. Członkowie rodzin codziennie za pomocą smartfonów, tabletów i komputerów rejestrują, kopiują i przesyłają gigabajty materiałów ze spotkań rodzinnych, wyjazdów wakacyjnych itp., do tego w coraz wyższej rozdzielczości. Zarządzanie taką ilością zdjęć i filmów nie jest łatwe. Tu właśnie z pomocą przychodzą urządzenie i aplikacja Apollo.


http://www.promise.com/apollo

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Użytkownicy gromadzą w komputerach, urządzeniach osobistych i licznych przenośnych pamięciach USB coraz więcej zdjęć, filmów i innych plików. Po pewnym czasie okazuje się, że tracą kontrolę nad tym, gdzie i jakie dane się znajdują. Aby nad tym zapanować, firma Promise stworzyła Apollo – osobiste urządzenie pamięci masowej w chmurze. Do jego licznych zalet należą: przystępna cena, bezpieczeństwo, niezawodność, a także – co najważniejsze – łatwość obsługi. Klienci często używają rozwiązań chmurowych obsługiwanych przez przeglądarkę WWW. Boją się jednak, że usługa przestanie działać i stracą dostęp do plików. Wiele osób wyraża też zaniepokojenie, że dostęp do plików mają marketingowcy, którzy analizują ogromne ilości danych, aby potem zarzucać użytkowników spersonalizowanymi reklamami. Wreszcie, panuje obawa, że dane przejmą i wykorzystają hakerzy. Apollo rozwiązuje te problemy, ponieważ dzięki niemu to sami użytkownicy w pełni kontrolują wszystkie dane i zarządzają ich udostępnianiem.

Najważniejsze wdrożenia

Apollo to produkt klasy konsumenckiej. Jest przeznaczony dla rodzin, małych przedsiębiorstw i biur domowych, w których użytkownicy potrzebują wygody rozwiązań mobilnych i udostępniania plików (co zapewniają typowe aplikacje chmurowe), ale chcą też zachować kontrolę nad bezpieczeństwem swoich danych. 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Szybki dostęp do osobistych treści z każdego miejsca – aplikacja Apollo na smartfony i tablety pozwala na szybki dostęp do filmów i innych treści multimedialnych, a także na ich bezproblemowe wyświetlanie i odtwarzanie – wystarczy mieć dostęp do Internetu. Ponadto, w przeciwieństwie do innych rozwiązań, każdy członek ma przydzieloną prywatną przestrzeń na dysku i może kontrolować, co i komu udostępnia.


Łatwość konfiguracji i możliwość korzystania niezależnie od miejsca przebywania i z poziomu każdego urządzenia – aby zarządzać urządzeniem Apollo, nie trzeba zaśmiecać pamięci smartfonu czy tabletu różnymi aplikacjami ani podłączać komputera.


Prywatność i bezpieczeństwo – dzięki Apollo można spać spokojnie, bo wszystkie dane są zapisane poza Internetem, w bezpiecznej i osobistej chmurze, a wszystkie transmisje są szyfrowane.

Informacje o firmie

Promise Technology Inc. to renomowany światowy lider w branży pamięci masowej, który może się poszczycić ponad 27 latami doświadczenia. Promise to wiodący deweloper wysokowydajnych, dostosowanych do wymagań klienta rozwiązań pamięci masowej. Korzystają z nich centra przetwarzania danych, systemy monitoringu, usługi chmurowe i serwisy reklam typu rich media. Promise zawsze stara się dostarczać klientom dokładnie to, czego potrzebują. Duże przedsiębiorstwa, firmy z sektora MSP, kreatywni freelancerzy, integratorzy systemów i inni użytkownicy korzystają z naszego innowacyjnego oprogramowania dla rynków branżowych, które zaspokaja potrzeby ich bieżącej działalności.

Apollo - osobiste urządzenie i aplikacja działające w chmurze
Apollo - osobiste urządzenie i aplikacja działające w chmurze

Apollo to osobiste urządzenie i aplikacja działające w chmurze. Jego użytkownicy i członkowie ich kręgów/grup mają pełną kontrolę nad przechowywaniem treści cyfrowych i...

zobacz więcej - kliknij

Blue Jeans

Blue Jeans

Opis

Blue Jeans Network to firma, która dostarcza interoperacyjne usługi video komunikacji opartych na chmurze, które łączą uczestników w szerokim zakresie urządzeń i platform konferencyjnych. Siedziba Blue Jeans znajduje się w Mountain View, CA.


Blue Jeans Network to firma, która dostarcza interoperacyjne usługi video komunikacji opartych na chmurze, które łączą uczestników w szerokim zakresie urządzeń i platform konferencyjnych. Siedziba Blue Jeans znajduje się w Mountain View, CA.

https://bluejeans.com/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Serwis video konferencji online, który jest niedrogi, interoperacyjny (multi-vendor, multi-device), łatwy w obsłudze, skalowalny (multi-party) i bezpieczny.

Najważniejsze wdrożenia

Najważniejsze wdrożenia w Polsce:


1. Colliers International Poland Sp. z o.o.


2. SIA 4finance IT


Najważniejsze wdrożenia na świecie:


1. Italy


2. Oxford


3. EMEA HQ


4. HQ


5. Fulbright

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- Interoperacyjność


Włączenie video do istniejących przepływów pracy, aby szybko rozwijać kulturę, efektywność i skuteczność całej swojej siły pracowników


- Skalowalność


Zarządzanie, bezpieczność i dostosowanie video komunikacji w czasie rzeczywistym w celu rozwiązania potrzeb video od małych spotkań do dużych.


- Integracja


Wspaniałe i spójne doświadczenie przyspiesza przyjęcie i zapewnienie kultury video, z mniejszą ilością czasu potrzebnego do szkolenia i wsparcia użytkowników końcowych.

Informacje o firmie

Arkadin jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się dostawców usług współpracy zdalnej na świecie. Działalność prowadzimy w 32 krajach na 6 kontynentach dostarczając pełne portfolio zintegrowanych rozwiązań audio, web, video konferencyjnych oraz Unified Communications.


Od początku 2014 r. jesteśmy członkiem grupy NTT Communications, jednej z największych firm telekomunikacyjnych na świecie. 

Blue Jeans
Blue Jeans

Blue Jeans Network to firma, która dostarcza interoperacyjne usługi video komunikacji opartych na chmurze, które łączą uczestników w szerokim zakresie urządzeń i...

zobacz więcej - kliknij

Data Center Leader - centrum danych

KLASTER OBLICZENIOWY HPC

KLASTER OBLICZENIOWY HPC

Opis

Klaster obliczeniowy hpc o unikatowo wysokim stopniu zagęszczenia mocy obliczeniowej z systemem odzysku ciepła.


http://www.statim.com.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Zastosowanie unikatowej technologii, pozwalającej na znaczne zagęszczenia mocy obliczeniowej, opartej na cpu i ggpu w jednym węźle obliczeniowym wysokości 1u. Zwiększenie ekologiczności i ekonomii rozwiązania poprzez wdrożenie specjalistycznej instalacji - systemu odzysku ciepła – odbierającej ciepło w celu dalszego wykorzystania do ogrzania c.w.u.

Najważniejsze wdrożenia

Klaster złożony składający się ze 100 węzłów obliczeniowych w centrum nauk biologiczno-chemicznych uniwersytetu warszawskiego - kampus ochota (cent iii) o mocy obliczeniowej 382 tflops

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Zageszczenie mocy obliczeniowej w 1u: 4x karty ggpu, 2x procesory
Sieć obliczeniowa w standardzie infiniband fdr 4x (56gbit/s, 2 porty / węzeł)
System odzysku ciepła do c.w.u.

Informacje o firmie

Statim Integrator jest firmą, która ponad 20 lat działa prężnie na rynku w branży IT, AV i DS. Proponujemy najnowsze technologie informatyczne: platformy serwerowe, systemy blade, klastry obliczeniowe, systemy pamięci masowej, infrastruktura sieciowa i serwerowa, systemy przechowywania danych, witrualizacja systemów operacyjnych i aplikacji. W ramach Digital-Signage proponujemy powierzchnie wizyjne z monitorów LFD, ściany diod LED i transparent LED, autorskie systemy mocowań, centralizację zarządzania treścią, co pomogło nam w osiągnięciu pozycji lidera na rynku. Zapewniamy kompleksowe projekty wyposażenia sal, systemy centralnego sterowania oraz wszystkie usługi serwisowe związane z proponowanymi przez nas rozwiązaniami AV.

KLASTER OBLICZENIOWY HPC
KLASTER OBLICZENIOWY HPC

Klaster obliczeniowy hpc o unikatowo wysokim stopniu zagęszczenia mocy obliczeniowej z systemem odzysku ciepła.

zobacz więcej - kliknij

LIDER IT 2016

Linxdatacenter

Linxdatacenter

Opis

Linxdatacenter Warszawa


Centrum danych Linxdatacenter w Warszawie jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie centrów danych w Europie Środkowej i Wschodniej, które zostało wybrane na punkt centralny usługi „LinxCloud”, oferowanej przez Linxdatacenter. Położone w samym centrum Warszawy, posiada bezpośrednią łączność światłowodową z Międzynarodowym Węzłem Operatorskim w budynku LIM. Jest ponadto obiektem współbieżnie konserwowalnym, co oznacza, że tymczasowe zamknięcie jakiejkolwiek ścieżki nie ma bezpośredniego wpływu na trwające procesy.


Centrum oferuje m.in. miejsce w okablowanych szafach rackowych, powierzchnię pod instalację szaf klientów, zamknięte boksy wszystko to w technologii zamkniętych zimnych korytarzy.W powiązaniu z dodatkowymi usługami takimi jak odporny na awarie system zasilania, kontrola środowiska oraz połączenie z wysoce niezawodnymi sieciami transmisji danych. Najnowocześniejsza infrastruktura do obsługi procesów zapewniających ciągłość biznesową została zaprojektowana zgodnie ze specyfikacjami TIA-942 Tier 3, jak również z najważniejszymi wymaganiami międzynarodowymi.


Data Center było testowane przez dwa tygodnie pod pełnym obciążeniem przez niezależną firmę z udziałem specjalistów z Politechniki  Warszawskiej. Standardowa moc na szafę 12kW,


Linxdatacenter posiada certyfikaty ISO 27001 i 9001. Budynek posiada konstrukcję nośną żelbetową, ramową dwuprzęsłową, ściany serwerowni wykonane są z cegły i gazobetonu. Serwerownia znajduje się na parterze budynku, posiada podłogę podniesioną na wysokości 1 m.


http://www.linxtelecom.pl/colocation

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Linxdatacenter posiada cztery jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie centrów danych w Warszawie, Moskwie, Sankt Petersburgu i Tallinnie. Zostały one zaprojektowane zgodnie z międzynarodowymi standardami i posiadają znakomitą łączność, systemy zasilania i chłodzenia. Spełniają ponadto najbardziej surowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Certyfikowani inżynierowie są zaś dostępni non-stop, zapewniając szereg powiązanych usług specjalistycznych. Dzięki międzynarodowej sieci transmisji danych możemy połączyć biura klienta łączami VPN z naszymi obiektami kolokacyjnymi. Posiadamy dwie bliźniacze platformy LinxCloud jedną w Warszawie drugą w St. Petersburgu. To nam daje możliwość przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej w Warszawie i obywateli Rosji w St. Petersburgu. Dzięki posiadanej infrastrukturze  zapewniamy kompleksowe rozwiązanie bezpiecznego przechowywania, przesyłania i przetwarzania danych naszych klientów, posiadających biura w Europie i Rosji. A wszystko to dzięki umowie z jednym dostawcą Linxdatacenter.


Centra danych Linxdatacenter posiadają:


Automatyczny system monitorowania budynku (BMS);


System zabezpieczeń e-card;


Pełny, całodobowy monitoring CCTV;


System gaszenia gazem INERGEN;


System detekcji i sygnalizacji pożaru połączony bezpośrednio ze Strażą Pożarną;


Chłodzenie w technologii ciepłych-zimnych korytarzy;


System chłodzenia Free Cooling;


Redundantny system zasilania;


System wczesnego wykrywania dymu VESDA.


Łączna powierzchnia obiektów Linxdatacenter wynosi ponad 13 000 m2.

Najważniejsze wdrożenia

Najważniejszymi wdrożeniami w Linxdatacenter Warszawa były projekty realizowane dla operatorów telekomunikacyjnych UPC, Retn i LOVO. Zaufał nam także Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz firmy takie jak Evio, TUI, Omnitec i Akamai. W linxdatacenter uruchomiliśmy również naszą własną platformę IaaS - LinxCloud.  

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Zasilanie – dwie niezależne drogi zasilania każda 2,5MW, UPS w układzie 2x(N+1), generatory N+1(3 generatory o łącznej mocy 5MW) , standardowa moc urządzeń w szafie rack 12kW,


Poziom jakości – ISO 27001, 9001, TIER 3 z wieloma elementami TIER 4, zgodność z GIODO i PCI DSS, ochrona fizyczna 24/7/365


Telekomunikacja – własne światłowody dwoma niezależnymi drogami do LIM, własna międzynarodowa sieć transmisji danych. Obiekt carrier friendly ,łatwy dostęp do wielu krajowych i międzynarodowy operatorów.

Informacje o firmie

Grupa Linx (Linxtelecom oraz Linxdatacenter i LinxCloud) jest międzynarodowym dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych oraz centrów danych charakteryzujących się neutralnością operatorską. Z główną siedzibą w Amsterdamie oraz biurami w Europie Środkowej i Wschodniej, łączy Wschód i Zachód dostarczając klientom wysoce bezpieczne i zaawansowane rozwiązania IT. Wyjątkowa propozycja Grupy Linx, która wyróżnia ją na rynku i umożliwia klientom uproszczenie procesów zarządzania danymi, oparta jest na zintegrowanej ofercie centrum danych, rozwiązań cloudowych i łączności. Synergia Linxtelecom oraz Linxdatacenter, jak również całodobowe wsparcie techniczne, tworzą platformę kompleksowej obsługi danych klienta oraz spełniają potrzeby w zakresie IT, a zatem maksymalnie zwiększają wartość rozwiązań.

Linxdatacenter
Linxdatacenter

Linxdatacenter Warszawa • Centrum danych Linxdatacenter w Warszawie jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie centrów danych w Europie Środkowej i...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

E-commerce Innovation - rozwiązania dla handlu internetowego

2ClickShop

2ClickShop

Opis

2ClickShop  to jedno z najlepszych rozwiązań e-commerce, umożliwia sprzedaż wielokanałową i międzynarodową, nie tylko dla małych, ale średnich  i dużych firm. Dzięki swojej skalowalności korzysta już z niego ponad 2000 firm, w obszarach B2B i B2C. To nie tylko kilkaset modułów funkcjonalnych, wsparcie programów partnerskich oraz lojalnościowych, ale również profesjonalne zaplecze techniczne i marketingowe. System obsługuje wiele wersji językowych i dowolne waluty. Skuteczność oprogramowania 2ClickShop zapewnia technologia Responsive Web Design, która nie tylko jest przyjazna dla użytkowników oraz wyszukiwarek, ale jest dostosowana do sprzedaży detalicznej oraz hurtowej (e-hurtownie, systemy B2B).  2ClickShop jest dostosowany do większości systemów klasy ERP, CRM oraz programów magazynowo-sprzedażowych w czasie rzeczywistym.  Wymiana danych odbywa się w trybie online, dzięki 2Click Real-Time Exchange Data.


Zespół 2ClickShop to nie tylko specjaliści ale i pasjonaci rozwiązań e-commerce, zapewniają klientom pełne wsparcie w zakresie prowadzenia i rozwoju projektów. 


Dotychczas z oprogramowania skorzystali m.in. Curver, POLOMarket, NowaFrance, Digital24, Konsorcjum FEN, C&C Partners, Kuchnia Polki, Alcatel


http://www.2click.pl/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Naszym celem jest maksymalna automatyzacja procesów sprzedaży wielokanałowej w jednym panelu e-sklepu oraz umożliwienie ekspansji międzynarodowej - 2ClickShop zawiera takie innowacyjne rozwiązania, jak m.in. obsługa aukcji oraz transakcji Allegro lub eBay w panelu sklepu wraz z kontrolą i rezerwacją stanów magazynowych w trybie rzeczywistym z systemem magazynowo-handlowym. Dzięki obsłudze większości firm kurierskich, w e-sklepie opartym na oprogramowaniu 2ClickShop czas obsługi zamówienia skraca się do minimum.  


Naszym celem jest maksymalna automatyzacja procesów sprzedaży wielokanałowej w jednym panelu e-sklepu oraz umożliwienie ekspansji międzynarodowej - 2ClickShop zawiera takie innowacyjne rozwiązania, jak m.in. obsługa aukcji oraz transakcji Allegro lub eBay w panelu sklepu wraz z kontrolą i rezerwacją stanów magazynowych w trybie rzeczywistym z systemem magazynowo-handlowym. Dzięki obsłudze większości firm kurierskich, w e-sklepie opartym na oprogramowaniu 2ClickShop czas obsługi zamówienia skraca się do minimum.  

Najważniejsze wdrożenia

Rozwiązanie 2ClickShop wspierające ekspansje międzynarodowej marki Curver w sprzedaży internetowej na rynki Europy Środkowo- Wschodniej.


Realizując strategię sprzedaży wielokanałowej dla marki Curver Poland  sp. z o.o.  wdrożyliśmy nowoczesne i dedykowane dla poszczególnych krajów platformy e-commerce. Sprzedaż w kanałach e-commerce realizowana jest na rynku węgierskim, czeskim, serbskim oraz rumuńskim. Trwają przygotowania do wdrożeń na kolejnych rynkach. Docelowo będzie to 16 sklepów internetowych z indywidualną polityką magazynową i cenową, dostosowanych do trendów danego rynku, obejmujące swym zasięgiem wszystkie kraje tej części Europy.


Curver Poland  Sp. z o.o.  jest dystrybutorem mebli ogrodowych oraz akcesoriów do domu i ogrodu. Głównym założeniem było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do sprzedaży i prezentacji produktów w kanale internetowym (dotychczas marka była dostępna w kanałach tradycyjnych). Podkreślenie walorów estetycznych marki oraz możliwość dostępu do sklepu z urządzeń mobilnych było priorytetem, dlatego też sklep został wykonany w standardzie responsive web design. Platforma została też zintegrowana z systemami ERP w poszczególnych krajach, w trybie 2ClickShop Real-Time Exchange Data, co umożliwiło kontrolę stanów magazynowych i zarządzanie polityka cenową  u poszczególnych operatorów sprzedaży w poszczególnych krajach.


Wszystkie e-sklepy wspierane są poprzez działania e-marketingowe realizowane przez zespół specjalistów agencji Trol InterMedia, właściciela marki 2ClickShop.


„Naszym celem jest zajęcie pozycja lidera na rynku krajowym oraz zagranicznym, również w kanałach sprzedaży online; by osiągnąć ten cel potrzebowaliśmy doświadczonego i zaufanego partnera z rynku e-commerce oraz skalowalnej platformy e-commerce, dlatego zdecydowaliśmy się na współprace z firmą Trol Intermedia. Otrzymaliśmy pełną kompleksowość usług, od analizy rynku i kreacji przez dobór niezbędnych rozwiązań oraz integracji i wdrożenie platformy sklepowej, aż do kompleksowej obsługi e-marketingowej.


Widzimy jak ważna jest dywersyfikacja kanałów sprzedaży i jak szybko rozwija się rynek e-commerce, dlatego podążamy za tymi trendami mając na uwadze potencjał rynku e-commerce oraz potrzeby naszych Klientów.  – Agnieszka Głażewska Marketing manager w Curver sp. z o.o.


 


Autorem sklepów jest firma Trol InterMedia, która zrealizowała projekt w oparciu o autorskie rozwiązanie e-commerce 2ClickShop. Narzędzie to idealnie sprawdza się przy prowadzeniu sklepu internetowego oraz sprzedaży B2B – kilkadziesiąt możliwych integracji, obsługa wielu języków oraz współpraca z większością programów magazynowo-sprzedażowych na rynku w trybie online, dzięki 2Click Real-time exchange data. Sklepy zostały wykonane w technologii RWD, co pozwala na korzystanie z nich na każdym urządzeniu mobilnym.


Stabilne zaplecze techniczne sklepów internetowych dla obu linii produktów Curver (indoor oraz outdoor) przygotowanych na rynek polski, projektowanych z myślą o dalszej ekspansji, umożliwiło wdrożenie kolejnych rozwiązań e-commerce dedykowanych do sprzedaży zagranicznej na wybranych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.


Dzięki połączeniu sklepów w obszarach product management daliśmy możliwość centralnego zarządzania bazą produktową oraz jej stałą aktualizacją i dostosowaniem do poszczególnych rynków. Podsumowując marka Curver otrzymała spójną platformę e-commerce, którą możemy z powodzeniem implementować na kolejne rynki. Jednocześnie rozwiązanie umożliwia personalizacje przekazu marketingowego, obszaru płatności, logistyki, promocji,  polityki cenowej, gospodarki magazynowej oraz zróżnicowania podmiotowości wymaganej przez model obsługi, oparty o różnych operatorów e-sklepów w poszczególnych krajach.


Sklep Curver Lifestyle na rynek polski: http://www.curver-lifestyle.pl/


Sklep Curver na rynek polski: http://www.curverstyle.pl/


Sklep Curver Lifestyle na rynek węgierski: http://www.curver-lifestyle.hu/


Sklep Curver Lifestyle na rynek serbski http://www.curver-lifestyle.rs


Sklep Curver Lifestyle na rynek rumuński: http://www.curver-lifestyle.ro/


Sklep Curver na rynek czeski: http://curver.cz/


Sklep Curver na rynek węgierski: http://curver.hu/

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Najważniejsza jest dla nas maksymalna automatyzacja procesów sprzedaży wielokanałowej w każdym projekcie, innowacyjność rozwiązań, wdrażanie  i propagowanie najnowszych osiągnięć technologicznych. 2ClickShop to profesjonalne narzędzie do sprzedaży wielokanałowej w Internecie. 

Informacje o firmie

Agencja interaktywna oraz software house. Pasjonaci Internetu i nowoczesnych technologii. Specjaliści w e-commerce, e-goverment i e-marketingu.


Dostarczamy kompleksowe rozwiązania interaktywne dla firm, instytucji i e-sklepów. Od stworzenia strategii e-marketingowej, przez opracowanie narzędzi i dedykowany hosting, po badania usability, które zwiększą skuteczność Twojej marki w sieci.


Na rynku usług i technologii internetowych z powodzeniem działamy już od 1994 roku. Ponad 20-letnie doświadczenie oraz nieograniczona kreatywność zespołu pozwoliły nam zdobyć zaufanie klientów i osiągnąć ugruntowaną pozycję na rynku ogólnopolskim. Ciągle rozwijający się portfolio i ponad 1500 zadowolonych Klientów, są najlepszą gwarancją naszych kompetencji. Dotychczas z usług firmy skorzystali m.in. Curver, POLOMarket, NowaFrance, Digital24, Konsorcjum FEN, C&C Partners, Kuchnia Polki, Alcatel

2ClickShop
2ClickShop

2ClickShop  to jedno z najlepszych rozwiązań e-commerce, umożliwia sprzedaż wielokanałową i międzynarodową, nie tylko dla małych, ale średnich  i dużych firm. Dzięki swojej...

zobacz więcej - kliknij

LIDER IT 2016

OnePlace

OnePlace

Opis

Marketplanet OnePlace to rozwiązanie dostępne dla użytkowników w chmurze. To portal handlu dla firm, stworzony dla współpracy i komunikacji kupujących, dostawców i działów finansowych w firmach. Na OnePlace firmy mogą przeprowadzić i rozliczyć kompletną transakcję handlową. Od znalezienia źródła dostaw, przez negocjacje, zamówienie, elektroniczne podpisanie dokumentów aż po elektroniczną płatność.


Dzięki korzystaniu z OnePlace kupujący mają dostęp do bazy certyfikowanych, rzetelnych dostawców, którym mogą wysyłać elektroniczne zapytania ofertowe i przeprowadzać aukcje elektroniczne, co ułatwia i usprawnia monitorowanie przez nich rynku i wybór najkorzystniejszych ofert.


Dla dostawców natomiast Marketplanet OnePlace daje bieżący dostęp do zapytań ofertowych. Informacje o nich dostawcy mogą dostawać zarówno na adres e-mail, ale także na telefon komórkowy i przez Twittera. Informacje o zapytaniach są selekcjonowane na podstawie wybranych przez nich kategorii asortymentowych. Filtrowanie daje firmom możliwość otrzymywania precyzyjnie dopasowanych do ich branży informacji o zapytaniach, umożliwiając szybką odpowiedź w przetargu i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Znalezienie się w gronie dostawców Marketplanet OnePlace jest ponadto potwierdzeniem rzetelności firmy, gdyż wymaga przejścia procesu certyfikacji przez dostawców, sprawdzającego jakość przedsiębiorstwa.


 


Oprócz komunikacji i współpracy kupujących z dostawcami, rozwiązanie wspiera również pracę działów finansowych. Na OnePlace w jednym miejscu wszyscy mogą się komunikować, przedstawiać oferty, wystawiać katalogi, odbierać zamówienia i wystawiać faktury.


Portal handlu dla firm Marketplanet OnePlace to jedyne tak kompleksowe i jednocześnie proste w obsłudze rozwiązanie w Polsce. 


oneplace.marketplanet.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

OnePlace to chmura dostawców (tzw. Supplier Cloud) gotowych do elektronicznego składania ofert, odbierania zamówień i wystawiania faktur


W porównaniu z wieloma firmami, które oferują dostęp do zapytań publicznych, OnePlace daje dostęp i możliwość bezpośredniego złożenia oferty u podmiotów prywatnych


Oferuje również funkcjonalności ułatwiające współpracę działów finansowych i zakupowych. Oprócz przeprowadzenia transakcji handlowej rozwiązanie umożliwia także jej rozliczenie oraz wystawienie faktury przez dostawcę.
 • OnePlace to chmura dostawców (tzw. Supplier Cloud) gotowych do elektronicznego składania ofert, odbierania zamówień i wystawiania faktur

 • W porównaniu z wieloma firmami, które oferują dostęp do zapytań publicznych, OnePlace daje dostęp i możliwość bezpośredniego złożenia oferty u podmiotów prywatnych


Oferuje również funkcjonalności ułatwiające współpracę działów finansowych i zakupowych. Oprócz przeprowadzenia transakcji handlowej rozwiązanie umożliwia także jej rozliczenie oraz wystawienie faktury przez dostawcę.

Najważniejsze wdrożenia

Na Marketplanet OnePlace robią zakupy m.in. : Narodowy Bank Polski, Poczta Polska SA, Konsalnet, Orange, Tauron Polska Energia, Santander, Grudziądzki Park Przemysłowy, mBank, Finder, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, Kuehne + Nagel Polska

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- kompleksowość -  obsługuje pełną transakcję handlową od szukania źródła dostaw, po negocjacje, zamówienia, po odbiór i fakturę


- możliwość integracji z systemami ERP, CRM, systemami finansowymi i platformami zakupowymi. Jego funkcje mogą być komplementarne do każego z tych systemów.


- bezpieczeństwo - na portalu zakupy robią największe w Polsce firmy, co świadczy o bezpieczeństwie rozwiązania i gwarancji transparentności wyboru dostawcy

Informacje o firmie

Marketplanet jest producentem i dostawcą Platformy Zakupowej Marketplanet oraz operatorem portalu handlu dla firm - Marketplanet OnePlace. Od ponad 15 lat optymalizuje procesy zakupowe i współpracuje z tysiącami dostawców. Wzrost efektywności procesów przełożył się na ponad 1,5 mld złotych oszczędności w firmach  Klientów Marketplanet.


Platforma Marketplanet jest jedynym tak kompleksowym narzędziem wspierającym zakupy w regionie CEE. Potwierdzają to klienci, do których zaliczają się największe firmy w regionie. KGHM Polska Miedź, Orange Polska, AmRest, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Tauron, Black Red White od lat z sukcesem korzystają z rozwiązań Marketplanet. Na Marketplanet OnePlace robią zakupy największe polskie firmy, a swoje usługi i produkty dostarcza im 161 tysięcy dostawców.

OnePlace
OnePlace

Marketplanet OnePlace to rozwiązanie dostępne dla użytkowników w chmurze. To portal handlu dla firm, stworzony dla współpracy i komunikacji kupujących, dostawców i...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

Nomino B2B e-shop

Nomino B2B e-shop

Opis

Nomino B2B e-shop (BPM) to nowoczesna internetowa platforma e-Commerce dla rynku B2B dedykowana dla dostawców produktów i udostępniana przez nich swoim klientom w celu sprawnego i wielopoziomowego kontrolowania procesu zakupu.


Dla dokonujących zakupu produktów, platforma BPM oferuje intuicyjne zarządzanie użytkownikami z możliwością przypisania im różnych ról i uprawnień do wykonania zakupu: Obserwator, Zlecający, Zatwierdzający, Administrator. Również, aby odwzorować schemat procesów biznesowych w organizacji klienta, BPM zapewnia możliwość określenia departamentów przedsiębiorstwa i centr powstawania kosztów (CPK) a także ustalanie dla nich wysokości limitów zakupowych i budżetów tygodniowych, miesięcznych, rocznych. Dodatkowo, wielopoziomowy workflow zatwierdzania zamówień składanych przez użytkowników sprawia, że kierownicy każdego szczebla poszczególnych działów firmy posiadają pełną kontrolę nad swoimi budżetami, a poprzez szczegółowy moduł raportowania przegląd kosztów tworzonych przez swoich podwładnych z możliwością ich dogłębnej analizy.


Dla firm udostępniających platformę BPM swoim klientom, poza tradycyjnymi funkcjonalnościami takimi jak: łatwe wyszukiwanie produktów po słowach kluczowych, numerach produktów, synonimach produktowych klienta, porównywarka produktów, archiwum i historię zamówień, itp. BPM oferuje niezwykle łatwy sposób dodawania i  prezentowania produktów w e-katalogach zgodnych np. z umową handlową, dedykowanych wyłącznie dla określonych klientów. Dla zamówień niestandardowych został zaimplementowany rozbudowany moduł, gdzie składający zapytanie z poziomu platformy może szczegółowo opisać produkt, który właśnie potrzebuje (dodawanie zdjęć, kart charakterystyki, itp.).


BPM to rozbudowana platforma sprzedażowa online łącząca dostawcę z jego klientem, gdzie koszty jej wdrożenia są ograniczone do minimum lub ich całkowitego braku. Podstawowe moduły Nomino B2B e-shop – procure manager: • Kontrola kosztów zakupu poprzez rozbudowany WORKFLOW i  zarządzanie uprawnieniami oraz typami kont użytkowników;

 • Dostosowanie konta do własnych potrzeb – ustalanie własnych kodów departamentów lub centr powstawania kosztów (CPK)

 • Dostosowanie zakresu produktów do zapisów umowy i nadanie osobistych „Product Range” użytkownikom w celu ułatwienia wyszukiwania i kontroli kosztów

 • Umieszczenie własnego logotypu, wiadomości, sekcji z kontaktami

 • Dostosowanie limitów zakupu i/lub budżetów dla użytkowników, departamentów, CPK

 • Pełne uprawnienia dla Administratora konta ze strony klienta by uelastycznić zarządzanie kontem i ograniczyć uzależnienie od pracowników dostawcy

 • Raporty online i możliwość pobrania raportu w pliku xls

 • Hierarchiczna struktura - role użytkowników i hierarchia uprawnień dla personalizowania widoków, raportów, etc.

 • Szybkie zamówienie - Wspaniałe narzędzie do zamawiania produktów, dla których znane są numery ID

 • Wsparcie dla Punchout katalogów OCI i cXML

 • Wyszukiwanie (filtrowanie) produktów: po słowach kluczowych, numerach produktu swoich lub klienta, grupach lub marce produktu

 • Zaawansowana wyszukiwarka zapewnia odnajdywanie szukanego produktu jednocześnie pokazując jego właściwości techniczne

 • Porównywanie produktów

 • Przeglądanie historii zamówień i zapytań ofertowych

 • Tworzenie spersonalizowanych list zakupowych używanych przy często powtarzających się pozycjach

 • Natychmiastowa informacja o cenie i terminach dostaw

 • Intuicyjne zakończenie zakupów oraz żądanie potwierdzenia daty dostawy z poziomu linii pozycji produktu

 • Jedna centralna instalacja dla każdej wydzielonej instancji (np. Kraj / Oddział itp.)

 • Wielojęzyczność


http://nomino.pl/PrezentacjaNominoB2Be-shop.pptx

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Na rynku polskim nie istnieje rozwiązanie równie kompleksowe, elastyczne i skalowalne wpisujące się w potrzeby dużych firm handlowych oraz przedsiębiorstw skali „Enterprise”. Konkurencją dla naszego B2B e-shop jest rozwiązanie Hybris firmy SAP - jednak dzięki wykorzystanym technologiom oraz komponentom open source wdrożenie naszego rozwiązania i jego utrzymanie jest znacznie mniej kosztowne.


Nasza platforma z powodzeniem może pracować i automatyzować procesy sprzedażowe w ramach B2B jak i B2C, a dzięki elastycznej architekturze, wyszukanym funkcjonalnościom jest w stanie zadowolić zarówno klientów mniejszych jak i tych największych. Dodatkowo, zaimplementowane API (Application Programming Interface) pozwala dowolnie modelować interfejs użytkownika na potrzeby konkretnego wdrożenia.

Najważniejsze wdrożenia

Nomino B2B e-shop powstawał we współpracy z wiodącym dystrybutorem części zamiennych dla przemysłu działającym w 20 krajach Europy – Brammer Plc. Wdrożenie uwzględniało integrację platformy z 8 różnymi systemami ERP za pośrednictwem szyny ESB oraz systemem Master Data Management, który spełnia rolę centralnej bazą danych produktowych (PIM) w grupie Brammer. Produkty oraz ich zakresy są indywidualizowane per kraj. Średnia liczba produktów udostępnianych w ramach jednego kraju to około 600 000, najwięcej Niemcy de.brammer.biz ~920 000 indywidualnych kart produktowych.


Przykładowe wdrożenia:


de.brammer.biz
uk.brammer.biz
pl.brammer.biz
es.brammer.biz
fr.brammer.biz
it.brammer.biz
at.brammer.biz
be.brammer.biz

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Kontrola kosztów zakupu poprzez rozbudowany WORKFLOW i  zarządzanie uprawnieniami oraz typami kont użytkowników;


2. Hierarchiczna struktura - role użytkowników i hierarchia uprawnień dla personalizowania widoków, raportów, etc.


3. Architektura platformy umożliwiająca skalowanie horyzontalne w razie potrzeby – UI -> API -> DB, odseparowanie tych części pozwala na zastosowanie tzw. Load balancers na wszystkich warstwach – warstwy web (UI), warstwy aplikacji (API) oraz warstwy danych (DB). 

Informacje o firmie

Historia firmy Nomino sięga roku 2000, w którym to powstała firma BIOS wydzielona z pracowników IT firmy FIN S.A. - obecnie Brammer S.A. spółki wchodzącej w skład europejskiej Grupy Brammer– wiodącego dystrybutora części zamiennych dla przemysłu. Firma Nomino rozpoczęła swoją działalność w 2012 roku, a Brammer PLC został jej partnerem strategicznym.


Nomino specjalizuje się w projektowaniu, konsultingu, wdrażaniu oraz integracji systemów informatycznych w zakresie ERP, Master Data Management, ESB oraz E-Commerce B2B i B2C ze szczególnym naciskiem w obszarze usprawnienia i automatyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach.


Ponadto, zajmuje się projektowaniem, wsparciem, zarządzaniem infrastrukturą IT oraz sprzedażą sprzętu IT.

Nomino B2B e-shop
Nomino B2B e-shop

Nomino B2B e-shop (BPM) to nowoczesna internetowa platforma e-Commerce dla rynku B2B dedykowana dla dostawców produktów i udostępniana przez nich swoim klientom w celu...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

GrandNode

GrandNode

Opis

GrandNode jest bezpłatną platformą sklepową o otwartym kodzie źródłowym. Jest narzędziem darmowym, bezpiecznym, znacznie szybszym niż jego silnik nopCommerce. Jest to oprogramowanie open source’owe zbudowane na ASP.NET i MongoDB. Naszym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb klientów w zakresie stabilności i szybkości działania sklepu internetowego w nawiązaniu do potrzeb najbardziej wymagających klientów. Zdecydowaliśmy się zmienić silnik sklepu nopCommerce w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Dostarczane przez nas rozwiązanie ma integracje z programami takimi jak SAP Business One, Enova, eBay, Amazon i inne. 


GrandNode jest bezpłatną platformą sklepową o otwartym kodzie źródłowym. Jest narzędziem darmowym, bezpiecznym, znacznie szybszym niż jego silnik nopCommerce. Jest to oprogramowanie open source’owe zbudowane na ASP.NET i MongoDB. Naszym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb klientów w zakresie stabilności i szybkości działania sklepu internetowego w nawiązaniu do potrzeb najbardziej wymagających klientów. Zdecydowaliśmy się zmienić silnik sklepu nopCommerce w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Dostarczane przez nas rozwiązanie ma integracje z programami takimi jak SAP Business One, Enova, eBay, Amazon i inne. 

grandnode.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Postawiliśmy na wykorzystanie Big Data i Real Time Marketingu.


Zastosowanie rozwiązań sprawdzonych za oceanem jak MongoDB, które jeszcze niekoniecznie są znane w Polsce

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- znacznie szybszy niż oferowane sklepy internetowe


- wykorzystuje big data


- nacisk na Real Time Marketing

Informacje o firmie

Unit-Soft Sp. Z o.o specjalizuje się we wdrożeniach systemu ERP Enova, systemu e-commerce bazującego na platformie nopCommerce, GrandNode i systemów autorskich (w tym integracje). Wieloletnie doświadczenie pozwala na kompleksowe wdrożenia.

GrandNode
GrandNode

GrandNode jest bezpłatną platformą sklepową o otwartym kodzie źródłowym. Jest narzędziem darmowym, bezpiecznym, znacznie szybszym niż jego silnik nopCommerce. Jest to...

zobacz więcej - kliknij

SAREhub - integrate to sell

SAREhub - integrate to sell

Opis

SAREhub jest systemem integrującym, analizującym oraz wyzwalającym działania innych systemów, zarówno należących do firmy SARE jak i zewnętrznych, zwiększającym sprzedaż i efektywność dotarcia do klienta. Służy do realizacji strategii marketing automation oraz omnichannel. Można go wykorzystać, nie tylko w rozbudowaniu wiedzy o odbiorcach, lecz także w integracji z wysyłkami e-maili i sms, kampaniami na bazach zewnętrznych, call center itd.


http://sarehub.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

SAREhub to narzędzie nowej generacji, które pozwala na realizację strategii sprzedażowo-marketingowej w modelu omnichannel. Jej innowacyjność to przede wszystkim podejście do klienta polegające na tworzeniu mapy relacji a nie dublowaniu danych w centralnej bazie. Dodatkowo należy pamiętać, że pozwala na obsługę dowolnych kanałów komunikacji (możliwość integracji każdego systemu). Ogromną zaletą jest również prosty i intuicyjny interfejs systemu.

Najważniejsze wdrożenia

Informacje o sukcesach wdrożeniowych wkrótce. 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

otwartość na integrację z dowolnym systemem i platformą


intuicyjny interfejs tworzenia kampanii – Flow Chart


możliwość realizacji strategii w modelu omnichannel

Informacje o firmie

Jesteśmy spółką technologiczną, koncentrującą się na nowoczesnych rozwiązaniach IT, wspierającą działy marketingu w ich codziennym działaniu. Nasze rozwiązania stanowią odpowiedź na potrzeby Klientów związane z precyzyjną komunikacją oraz sprzedażą ich produktów i usług. Naszym nadrzędnym celem jest właśnie wspieranie ich sprzedaży.


Narzędzia Systemu SARE obejmują kampanie e-mailingowe, SMSowe, konkursy, programy lojalnościowe, komunikację wewnętrzną, relacje inwestorskie. Autorskie oprogramowanie, służące do prowadzenia precyzyjnej komunikacji daje niemal nieograniczone możliwości naszym Klientom. Ciągle się rozwijamy a oferowane przez nas funkcje umożliwiają wielokanałową komunikację oraz integrację z systemami typu call center, CRM, ERP, drukarniami cyfrowymi czy platformami sklepów internetowych.

SAREhub - integrate to sell
SAREhub - integrate to sell

SAREhub jest systemem integrującym, analizującym oraz wyzwalającym działania innych systemów, zarówno należących do firmy SARE jak i zewnętrznych, zwiększającym sprzedaż i...

zobacz więcej - kliknij

ERP Trends - systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa

enova365

enova365

Opis

enova365 to oprogramowanie ERP najnowszej generacji przeznaczone do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. System  jest tworzony przez ekspertów z dziedzin zarządzania, finansów i księgowości, handlu oraz kadr i płac. Pozwala planować podejmowane działania, wyznaczać pracownikom zadania oraz dokonywać analiz na podstawie unikalnych raportów i zestawień. Oprogramowanie cechuje się bardzo dużą ergonomią i efektywnością pracy, posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. enova365 jest wykorzystywana przez ponad 9500 Klientów. Innowacyjność systemu została dostrzeżona przez firmę Microsoft, która przyznała producentowi nagrodę Partnera Roku 2014 w kategoria Aplikacja, za zaprojektowanie interfejsu na Windows 8, w tym na urządzenia mobilne, takie jak tablet czy telefon komórkowy.


http://www.enova.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

enova365 na platformie Microsoft Azure. System ERP enova365 udostępniany w modelu Software as a Service.

enova365 Multi. Multiinterfejsowy, zintegrowany system ERP enova365 występujący w 3 wersjach: jako aplikacja okienkowa (desktop), aplikacja web (HTML5) oraz aplikacja dotykowa na tablety z systemem Windows 8.1enova365 była pierwszym Polskim systemem ERP udostępnionym w całości w chmurze Microsoft Azure. enova365 w wersji mobilnej. W pełni responsywna aplikacja udostępniona na urządzenia mobilne takie jak smartfon i tablet. enova365 Multi. Multiinterfejsowy, zintegrowany system ERP enova365 występujący w 3 wersjach: jako aplikacja okienkowa (desktop), aplikacja web (HTML5) oraz aplikacja dotykowa na tablety z systemem Windows 8.1

enova365 była pierwszym Polskim systemem ERP udostępnionym w całości w chmurze Microsoft Azure.

enova365 w wersji mobilnej. W pełni responsywna aplikacja udostępniona na urządzenia mobilne takie jak smartfon i tablet.

Najważniejsze wdrożenia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, OTCF S.A. (marka 4F), Gerlach, Zeppelin, Polski Bus, Muzeum Łazienki Królewskie, ZAiKS, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Scanmed, Colorex, Komputronik GmbH, Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o, Polskie Radio Katowice, Stowarzyszenie Wiosna, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

enova365 Multi. Multiinterfejsowy, zintegrowany system ERP enova365 występujący w 3 wersjach: jako aplikacja okienkowa (desktop), aplikacja web (HTML5) oraz aplikacja dotykowa na tablety z systemem Windows 8.1
Personalizacja. W enova365 można dostosować wygląd i obsługę interfejsu do indywidualnych preferencji. Użytkownik definiuje menu ulubionych zakładek oraz wygląd list poprzez dodawanie oraz usuwanie kolumn z danymi. Określa własne filtry danych, kolorowanie pozycji na liście oraz parametry eksportu danych. Komfort pracy przekłada się na wyższą efektywność pracownika.Otwartość. System jest otwarty na integracje, czego dowodem są liczne rozwiązania stworzone przez Autoryzowanych Partnerów. System z łatwością integruje się z zewnętrznymi rozwiązaniami. Elastyczność pozwala na dobranie dedykowanych rozwiązań zgodnie z potrzebami klienta.
Personalizacja. W enova365 można dostosować wygląd i obsługę interfejsu do indywidualnych preferencji. Użytkownik definiuje menu ulubionych zakładek oraz wygląd list poprzez dodawanie oraz usuwanie kolumn z danymi. Określa własne filtry danych, kolorowanie pozycji na liście oraz parametry eksportu danych. Komfort pracy przekłada się na wyższą efektywność pracownika.

Otwartość. System jest otwarty na integracje, czego dowodem są liczne rozwiązania stworzone przez Autoryzowanych Partnerów. System z łatwością integruje się z zewnętrznymi rozwiązaniami. Elastyczność pozwala na dobranie dedykowanych rozwiązań zgodnie z potrzebami klienta.

Informacje o firmie

Firma Soneta sp. z o.o. zajmuje się produkcją oprogramowania dla biznesu – enova365. Firmę tworzą specjaliści projektujący oprogramowanie od ponad 20 lat. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, wiedzy eksperckiej oraz kompetentnej obsłudze, firma odniosła sukces rynkowy. Soneta posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku oprogramowania, jest cenionym partnerem biznesowym, a także pewnym pracodawcą. Misją firmy Soneta jest dostarczanie oprogramowania, które wspiera Klientów w osiąganiu sukcesów biznesowych i usprawnia codzienne działanie przedsiębiorstw. 

enova365
enova365

enova365 to oprogramowanie ERP najnowszej generacji przeznaczone do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. System  jest tworzony przez ekspertów z dziedzin...

zobacz więcej - kliknij

LIDER IT 2016

LACAN ERP

LACAN ERP

Opis

LACAN ERP to zintegrowany, modułowy system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem. Oprogramowanie oparte jest na licencji Open Source, co daje pełną możliwość dostosowania do potrzeb oraz specyfiki danego biznesu. Autorski moduł produkcyjny, czerpiąc z najlepszych praktyk i doświadczeń branżowych, daje możliwość stworzenia unikalnego na skalę europejską podejścia do zarządzania produkcją, kontrolą jakości i pełną integracją tych obszarów z pozostałymi dziedzinami biznesu. Umożliwia przemysłowi pełną obsługę wszystkich procesów przy użyciu jednego systemu - LACAN ERP. Zintegrowana baza gwarantuje szybką i bezpieczną wymianę oraz natychmiastowy dostęp do pełnych danych. Zwiększa to nie tylko bezpieczeństwo, ale przede wszystkim ułatwia podejmowania kluczowych decyzji w oparciu o dane rzeczywiste.


http://www.lacan.com.pl/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Indywidualne podejście do potrzeb biznesowych klienta i elastyczność funkcjonalna sprawia, iż LACAN ERP dostosowywany jest na etapie developingu i wdrożenia. W odróżnieniu od wiodących systemów typu out of box, nasz system skrojony jest na miarę klienta, dając mu ogromną przewagę rynkową oraz możliwość efektywnego wykorzystania nowoczesnej technologii IT. To klient i jego pomysł na biznes są siłą napędową dla customizowanego systemu.
Innowacyjność pozwala na odzwierciedlenia każdego, nawet najbardziej nietypowego procesu biznesowego klienta. Personalizacja oprogramowania daje przewagę biznesową i możliwość rozwoju niszowych gałęzi przemysłu produkcyjnego.
Obsługa wszystkich obszarów biznesu w jednym systemie daje przewagę efektywności zarządzania, integralność danych bez konieczności wdrażania wielu narzędzi.

Najważniejsze wdrożenia

Prino-Plast to polsko-niemiecka firma z branży artykułów medycznych, która zajmuje się produkcją i sprzedaż wyrobów medycznych i higieniczno-kosmetycznych. Wdrożenie systemu LACAN ERP miało na celu podniesienie efektywności pracy przede wszystkim w obszarze produkcji, kontroli jakości oraz logistyki.
W obszarze logistyki przedsiębiorstwo zyskało możliwość etapowego przygotowania wydania wyrobów i przypisywania ich do konkretnego zamówienia sprzedaży. Zaplanowanie działań, a następnie przygotowanie odpowiednich dokumentów magazynowych i księgowych znacząco usprawniło monitorowanie obiegu towarów w firmie. Autoryzacja działań magazynierów odbywa się teraz z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych. Załoga stale monitoruje sytuację magazynową i przesunięcia na poziomie partii, co pozwala efektywnie zarządzać przebiegiem procesu realizacji przygotowania półproduktów i wyrobów.
Zmiany objęły również system kontroli jakości. Możliwość określenia wskaźników jakościowych wyrobów, np.: wartości minimalne, maksymalne, optymalne, czy termin ważności testów, usprawniły proces weryfikacji jakości. Każdy surowiec i wyrób ma przypisane parametry jakościowe, a zmiany są ewidencjonowane w karcie produktu. LACAN ERP automatycznie generuje zadania dla zespołu kontroli jakości, uwzględniając odpowiednio skonfigurowane reguły przesunięć między poszczególnymi strefami magazynowymi.

HB Flos Health & Beauty specjalizuje się w produkcji herbatek ziołowych i suplementów diety. W procesie produkcyjnych firma wykorzystuje jedynie rośliny najwyższej jakości, pozyskiwane wyłącznie od sprawdzonych plantatorów. Najwyższy poziom jakości produktów gwarantowany jest przez odpowiedni dobór nasion oraz kontrolę procesów wzrostu, suszenia i konfekcjonowania wyrobu gotowego. Produkty firmy nie zawierają żadnych barwników i substancji smakowych, a w procesie zgrzewania torebek z bibuły nie używany jest klej.
Przeprowadzone wdrożenie pozwoliło na zintegrowanie LACAN ERP z systemem monitoringu na terenie firmy, dało możliwość stałego podglądu obrazów LIVE z kamer oraz pozwala na zabezpieczenie podglądu z monitoringu przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Główną cechą naszego produktu jest jego łatwe dostosowywanie do bardzo specyficznych potrzeb klienta. Wszystkie dostarczone przez nas systemy zostały dopracowane tak, aby jak najlepiej odzwierciedlić funkcjonujące procesy biznesowe.
Pełna integracja modułów zawartymi w systemie pozwala na gromadzenie danych w różnych obszarach biznesu, zarządzanie nimi oraz zaawansowaną analitykę biznesową. Elastyczność użytej technologii pozwala na pracę zarówno w dedykowanej aplikacji kompatybilnej z systemem Windows i Linux, jak również w przeglądarce internetowej, dając dodatkowe sposoby mobilności.
Kompatybilność systemu LACAN ERP ze standardami EDI do elektronicznej wymiany danych między podmiotami gospodarczymi w sposób kluczowy poprawia pozycję firmy względem partnerów biznesowych oraz znacznie obniża koszty wynikające z potrzeby prowadzenia korespondencji.

Informacje o firmie

Jako Lacan Technologies Sp. z o. o. specjalizujemy się w kompleksowych zintegrowanych systemach, skutecznie wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Dynamika zmian otoczenia biznesu jest tak silna, że wymaga wykorzystania nowoczesnych i bardzo efektywnych narzędzi informatycznych. Dzięki nim istnieje możliwość optymalizacji obsługi procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, a także natychmiastowy dostęp do przekrojowych danych, co z kolei zapewnia szybkość podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Wspólnie z klientem pracujemy nad takim modelem rozwiązania, który będzie jak najlepiej dopasowany do jego profilu działalności. Na każdym etapie procesu wdrożeniowego, jak i przez cały okres użytkowania systemu, dokładamy wszelkich starań, aby uruchomione przez nas rozwiązania pozwalały na osiągniecie przewagi konkurencyjnej.

LACAN ERP
LACAN ERP

LACAN ERP to zintegrowany, modułowy system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem. Oprogramowanie oparte jest na licencji Open Source, co daje pełną możliwość dostosowania do potrzeb...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

Industry Dedicated IT Solutions - informatyczne rozwiązania branżowe

MPS Satellite

MPS Satellite

Opis

MPS Satellite to aplikacja inspirowana procesami M2M (eng. Mashine to Mashine) odnoszącymi się do założeń IoT (eng. Internet of Things). Jej główne zadanie to automatyzacja monitoringu drukarek sieciowych w firmie, która wdrożyła lub planuje wdrożyć, praktyki związane z MPS (eng. Manage Print Services).


MPS Satellite monitorując drukarki pozyskuje informacje, które mogą stać się źródłem optymalizacji kosztów drukowania, a więc jest narzędziem nie tylko dla pracowników działu IT, ale także dla kadry zarządzającej, czy pracowników administracji. Aplikacja została wyposażona w zestaw algorytmów pozwalających na sprawne gromadzenie najistotniejszych informacji, a w kolejności zaprezentowanie ich w przejrzysty i bardzo intuicyjny sposób.


System MPS Satellite został wyposażony w narzędzia audytowe, dzięki czemu w zaledwie kilka minut możliwe jest wygenerowania dokumentu z tzw. Mikro-Audytem Środowiska Druku, a także Audytem Bezpieczeństwa Drukarek. MPS Satellite to narzędzie tworzone również z myślą o firmach świadczących usługi outsourcinu druku, czyli dla firm, które dbają o stan techniczny drukarek.


Aplikacja jest w pełni niezależna od zewnętrznych źródeł informacji  takich jak wirtualne chmury danych, oraz - co najważniejsze - jest niezależna od producenta sprzętu drukującego - co gwarantuje bezpieczeństwo danych oraz swobodę podczas planowania zmian w środowisku druku.


Piszą o nas m.in:


• itreseller.pl http://www.itreseller.pl/urzadzenia-drukujace/975-mps-satellite-zarzadzanie-drukiem-ponad-chmura


• TVP INFO http://www.tvp.info/24454470/polskie-brylanty-w-swiecie-amerykanskiego-biznesu


• Isbhandel.pl http://www.isbhandel.pl/2016/02/22/mps-satellite-zredukuje-koszty-w-firmie


• Outsourcingportal.euhttp://www.outsourcingportal.eu/pl/managed-print-services-to-znacznie-wiecej-niz-tylko-oszczednosc-kosztow-w-firmie


http://www.mpssatellite.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Pełna funkcjonalność monitoringu, bez konieczności aktywnego połączenia z zewnętrzną chmurą danych;


Funkcje audytu drukarek (Mikro Audyt Środowiska Druku w formie przystępnej analizy w pliku PDF)


o Kompleksowa inwentaryzacja sprzętu oraz jego materiałów eksploatacyjnych


o Wykaz zdarzeń serwisowych


o Analiza stanu liczników oraz jej wpływ na koszty drukowania


Niestandardowe i jednocześnie innowacyjne podejście do komunikacji M2M za pośrednictwem tradycyjnej poczty elektronicznej (raportowanie plików XML, HTML, CSV)


Audyt bezpieczeństwa drukarek (autorski algorytm weryfikacji otwartych portów na drukarkach) oraz analiza bezpieczeństwa w środowisku druku


Pełna funkcjonalność monitoringu, bez konieczności aktywnego połączenia z zewnętrzną chmurą danych;


Funkcje audytu drukarek (Mikro Audyt Środowiska Druku w formie przystępnej analizy w pliku PDF)o Kompleksowa inwentaryzacja sprzętu oraz jego materiałów eksploatacyjnycho Wykaz zdarzeń serwisowycho Analiza stanu liczników oraz jej wpływ na koszty drukowania


Niestandardowe i jednocześnie innowacyjne podejście do komunikacji M2M za pośrednictwem tradycyjnej poczty elektronicznej (raportowanie plików XML, HTML, CSV)


Audyt bezpieczeństwa drukarek (autorski algorytm weryfikacji otwartych portów na drukarkach) oraz analiza bezpieczeństwa w środowisku druku

Najważniejsze wdrożenia

Z uwagi na poufność danych nie udostępniamy tylko wybrane informacje o wdrożeniach z których zdecydowanie najbardziej istotnymi są:
• Firma Bayer Polska
o Monitoring drukarek znajdujących się w międzynarodowej sieci Bayer AG
o Cel: poprawa bezpieczeństwa drukarek w firmie
• Firma Learning System Polando Monitoring drukarek zlokalizowanych w szkołach językowych umiejscowionych w różnych miastacj Polskio Cel: Aktywna inwentaryzacja sprzętu oraz proaktywna dostawa materiałów eksploatacyjnych• Pramerica Życie TUiR SAo Monitoring drukarek zlokalizowanych w centrali i oddziałach firmy w Polsceo Cel: Aktywna inwentaryzacja sprzętu, proaktywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i zapewnianie sprawnych interwencji serwisowych
Z uwagi na poufność danych nie udostępniamy tylko wybrane informacje o wdrożeniach z których zdecydowanie najbardziej istotnymi są:

• Firma Bayer Polskao Monitoring drukarek znajdujących się w międzynarodowej sieci Bayer AGo Cel: poprawa bezpieczeństwa drukarek w firmie
• Firma Learning System Polando Monitoring drukarek zlokalizowanych w szkołach językowych umiejscowionych w różnych miastacj Polskio Cel: Aktywna inwentaryzacja sprzętu oraz proaktywna dostawa materiałów eksploatacyjnych
• Pramerica Życie TUiR SAo Monitoring drukarek zlokalizowanych w centrali i oddziałach firmy w Polsceo Cel: Aktywna inwentaryzacja sprzętu, proaktywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i zapewnianie sprawnych interwencji serwisowych

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Rozwiązanie typu multivendor – niezależne od producenta sprzętu;


2. Brak konieczności połączenia z wirtualną chmurą – pełna funkcjonalność i kontrola wysyłanych informacji;


3. Automatyczna inwentaryzacja sprzętu oraz mikro-audyt środowiska wydruku1.        Rozwiązanie typu multivendor – niezależne od producenta sprzętu;


2.        Brak konieczności połączenia z wirtualną chmurą – pełna funkcjonalność i kontrola wysyłanych informacji;


Automatyczna inwentaryzacja sprzętu oraz mikro-audyt środowiska wydruku

Informacje o firmie

Ediko Sp. z o.o. to polska firma świadcząca kompleksowe usługi zarządzania środowiskiem druku dla biznesu (eng. Manage Print Services). Wysoka jakość serwisu drukarek to przede wszystkim efekt doświadczenia, pozyskiwanego już od ponad 20 lat. Aktywna współpraca Ediko z wiodącymi dostawcami sprzętu, takimi jak Samsung, Lexmark czy Ricoh, pozwoliła na zbudowanie silnych kompetencji, niezbędnych do świadczenia usług outsourcingu druku. Wysokie oczekiwania klientów były dla Ediko inspiracją do stworzenia MPS Satellite - autorskiego systemu monitorującego urządzenia drukujące. System ten odgrywa istotną rolę dla zapewnienia ciągłości pracy drukarek i obok systemów wydruku podążającego, takich jak PaperCut czy SafeQ, jest najbardziej pożądanym przez klientów narzędziem.

MPS Satellite
MPS Satellite

MPS Satellite to aplikacja inspirowana procesami M2M (eng. Mashine to Mashine) odnoszącymi się do założeń IoT (eng. Internet of Things). Jej główne zadanie to automatyzacja...

zobacz więcej - kliknij

LIDER IT 2016

Program Atlas

Program Atlas

Opis

Program Atlas wprowadza w Oddziałach PZU (w obu typach: partnerskie i własne), Contact Center (front-office), Centrum Klienta (middle-office) i Centrum Operacji (back-office) wysoki standard w zakresie budowy relacji z klientami ubezpieczeń grupowych indywidualnie kontynuowanych – głównej linii detalicznej produktów życiowych z 5 milionami ubezpieczonych i przypisem składki rocznej o wartości ponad 1,9 mld złotych.

Dotychczas klienci ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych byli obsługiwani bezpośrednio w systemach produktowych Gurik lub Kangur IK. Ponadto funkcjonował ograniczony model obsługi w oddziałach partnerskich. Projekt Atlas znacząco to wszystko ułatwia poprzez udostępnienie użytkownikom jednego, nowoczesnego interfejsu – Sezam Plus, który w kolejnych miesiącach zastąpi funkcjonujące od wielu lat systemy produktowe. Ponad dwa tysiące pracowników naszej firmy będzie codziennie realizować w nim około 70% wszystkich operacji obsługowych. Program Atlas zapewnia jeden model obsługi procesów, dostarczając wystandaryzowane wydruki polis i pism do klienta. Wprowadza również liczne automatyzacje i walidacje wspierające poprawność realizowanego procesu. Umożliwia dokonywanie wielu zmian za pomocą jednej dyspozycji. Ponadto daje pełen dostęp do danych klientów i ich umów.

Znaczącej poprawie uległa też jakość danych w systemach produktowych. Dzięki odmiejscowieniu obsługi, klienci mogą zrealizować sprawę w dowolnym Oddziale PZU lub telefonicznie przez Contact Center. To istotna zmiana, która zwiększa efektywność pracy sieci Oddziałów PZU, jak również poprawia bezpieczeństwo operacyjne. Z punktu widzenia klienta procesy są bardziej przyjazne i szybciej realizowane, gdyż nie trzeba ręcznie wypełniać wniosków. Dzięki uruchomieniu systemu również w Centrum Klienta i Contact Center, niezależnie od tego, z jakiej formy kontaktu z PZU Życie klient skorzysta, otrzyma te same informacji i dokumenty.

Sezam Plus nie ogranicza się tylko do wprowadzania usprawnień po stronie klientów i Oddziałów PZU. Nowe, istotne funkcjonalności działają również w Centrum Operacji. Przede wszystkim służą one zapewnieniu sprawniejszej obsługi finansowej umów. Projekt Atlas wprowadził w Centrum Operacji między innymi automatyzację wczytywania i oceny wpłat, centralne zamykanie okresów rozrachunkowych oraz zmian statusu polisy. Wszystko to pozwala na większą optymalizację i bardziej efektywne zarządzanie procesami.

W połączeniu z Sezam Plus powstały dwa nowoczesne systemy: produktowy Gurik 1.5 oraz Focus (Focus On CUStomer). Ten pierwszy stanowi podstawę do realizacji docelowego systemu produktowego dla spółki PZU Życie, ten drugi zaś odpowiada za tworzenie jednego „widoku klienta”. Pozwoli to na połączenie informacji z wielu linii biznesowych Grupy PZU oraz ich udostępnianie i aktualizowanie w różnych kanałach kontaktu. To ważny krok do lepszego poznania naszych klientów, wzrostu skuteczności dosprzedaży i efektywności kosztowej obsługi. Aktualnie wgląd do informacji zgromadzonych w Focusie jest możliwy poprzez Sezam Plus. Zespół pracuje nad rozszerzeniem dostępu poprzez interfejsy z innych linii biznesowych oraz nad wzbogaceniem Focusa o kolejne cenne informacje. Focus stanowi jednocześnie fundament umożliwiający w przyszłości rozwój jednej platformy samoobsługowej klienta Grupy PZU.

Spółka rozważa również rozbudowę Sezam Plus o kolejne funkcjonalności, takie jak rejestracja świadczeń oraz zobowiązań wynikających z ubezpieczeń kapitałowych. System, udostępniający dziś obsługę umów IK, w niedalekiej przyszłości będzie jedynym wystandaryzowanym interfejsem, z którego będzie korzystać PZU Życie.


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Program dostarczający dedykowane i „uszyte na miarę” rozwiązania informatyczne dostarczające wartość biznesową które z uwagi na dużą skalę zakresu i złożoności , zrealizowane zostały i z wykorzystaniem zaadoptowanej na ten cel , dedykowanej metodyki wytwarzanie oprogramowania . Pełna automatyzacja procesów przetwarzających miliony operacji , realizowana z pomocą pełnej integracji on-line kluczowych systemów produktowych z kliencką bazą danych oraz warstwą front-end. Program Atlas zapewnia jeden model obsługi procesów, dostarczając wystandaryzowane wydruki polis i pism do klienta. 5 milionów klientów może od teraz zrealizować sprawę w dowolnym Oddziale PZU, telefonicznie przez Contact Center lub Centrum Klienta.

Najważniejsze wdrożenia

Projekt dedykowany „uszyty” i wdrożony w PZU Życie SA w okresie 3Q2014-1Q2016 (6 Wydań).

Informacje o firmie

Grupa PZU to lider rynku ubezpieczeń w Polsce oraz jedna z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie Grupa PZU zapewnia bezpieczeństwo i stabilizację finansową 16 milionom klientów w kraju. Firma spełnia najwyższe standardy odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, co potwierdza obecność PZU w składzie Indeksu RESPECT na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ramach oferty Grupy znajduje się blisko 300 produktów z zakresu ochrony majątku, życia i innych ubezpieczeń osobowych. Eksperci PZU prowadzą również fundusze emerytalne, inwestycyjne oraz programy oszczędnościowe dla firm i osób prywatnych. Razem z Link4 Grupa PZU posiada 33% udział w krajowym rynku ubezpieczeń mierzony składką przypisaną brutto.

Program Atlas
Program Atlas

Program Atlas wprowadza w Oddziałach PZU (w obu typach: partnerskie i własne), Contact Center (front-office), Centrum Klienta (middle-office) i Centrum Operacji (back-office) wysoki...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

SaldeoSMART

SaldeoSMART

Opis

SaldeoSMART to innowacyjny program do odczytywania faktur i ich elektronicznego obiegu w firmie.


Program eliminuje pracę z dokumentami papierowymi. Dzięki zastosowaniu technologii OCR system dane z dokumentu są automatycznie wprowadzane do systemu i na ich podstawie dokument trafia w odpowiedni obieg w firmie. System jest wyposażony w mechanizmy sztucznej inteligencji, które pozwalają na znaczące przyspieszenie procesu akceptacji dokumentów i ich późniejszego księgowania.


SaldeoSMART integruje się z ponad 20-stoma popularnymi programami księgowymi i systemami klasy ERP.


Dostarcza zaawansowaną technologię i sprawdzone modele organizacji pracy z dokumentami z wykorzystaniem elastycznego obiegu dokumentów w firmie, którego wdrożenie powala na oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów firmy. Dodatkowo stanowi nowoczesne, elektroniczne archiwum dokumentów z dostępem dla wielu osób i możliwością wielostopniowych uprawnień dla użytkowników oraz zaawansowaną wyszukiwarką. Pozwala również na dostęp do obrazu dokumentu bezpośrednio z zewnętrznych programów.


Dostępny jest w trzech modelach: – jako oprogramowanie w modelu SaaS, – w wersji lokalnej instalowanej na serwerach własnych firmy, lub – wersji pudełkowej z funkcjonalnym mini-serwerem w pakiecie.


www.saldeosmart.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

1. Eliminacja ręcznego wprowadzania dokumentu do obiegu – dzięki zastosowaniu technologii OCR system samodzielnie odszukuje dane potrzebne do rejestracji dokumentu w systemie i jego wprowadzenia do odpowiedniego obiegu w firmie, obsługuje różne typy dokumentów (faktury, umowy, zamówienia, pisma).


2. Specjalizacja w zakresie dokumentów księgowych – system stworzony we współpracy ze specjalistycznymi biurami rachunkowymi pozwala na rozdekretowanie dokumentów księgowych (faktur) bezpośrednio w systemie i ich przeniesienie do programu księgowego lub systemu ERP. System wyposażony jest w mechanizmy samouczące, które podpowiadają dekretację i automatyzują proces księgowania.


3. Elastyczność konfiguracji obiegu – intuicyjny i elastyczny kreator konfiguracji pozwala na szybkie wdrożenie i możliwość dokonywania zmian w procesie w każdym momencie pracy z aplikacją.

Najważniejsze wdrożenia

1. "I. O. VENEZIA" – ogólnopolska sieć salonów obuwniczych


2. FRANKI SK Sp. z o.o. – firma budowlana


3. Telepizza Poland Sp. z o.o. - ogólnopolska sieć pizzerii


4. General Property Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami


5. Liczne biura rachunkowe i kancelarie podatkowe: np. ZAUFANY KSIĘGOWY Sp. z o.o. (Żyrardów), JGA Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o. (Katowice), Krzysztof Sudoł Kancelaria Podatkowa TRYBUT (Warszawa), Podatkomat - interaktywne biuro rachunkowe (Wrocław), Pc Partner Piotr Cybula Kancelaria Biegłego Rewidenta (Kraków)

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Zastosowanie technologii OCR przy wprowadzaniu dokumentów do elektronicznego obiegu


2. Dostosowanie obiegu dokumentów do zastosowania dla dokumentów księgowych (wymogi księgowe, dostosowanie do przepisów prawa)


3. Liczne integracje z programami księgowymi i systemami ERP, które umożliwiają przenoszenie dokumentów bezpośrednio do tych programów z wyeliminowaniem ręcznego wprowadzania

Informacje o firmie

Producentem aplikacji SaldeoSMART jest firma BrainSHARE IT Sp. z o.o.


Firma założona w 2009 roku specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań automatyzujących proces obiegu dokumentów i ich księgowania. Tworzy systemy oparte o technologię OCR oraz elementy sztucznej inteligencji.
Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca ze specjalistami pozwoliła na dostarczenie rozwiązań wspomagających pracę kilku tysięcy klientów o różnym profilu działalności: księgowo- finansowym, handlowym, usługowym, produkcyjnym, spożywczym czy budowlanym. 

SaldeoSMART
SaldeoSMART

SaldeoSMART to innowacyjny program do odczytywania faktur i ich elektronicznego obiegu w firmie. Program eliminuje pracę z dokumentami papierowymi. Dzięki zastosowaniu technologii...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

PrintVis w chmurze

PrintVis w chmurze

Opis

PRINTVIS: KOMPLTENE ROZWIĄZANIE DLA POLIGRAFII, OPAKOWAŃ, PRODUKCJI ZLECENIOWEJ I SERYJNEJ W CHMURZE PrintVis jako rozwiązanie, powstało w oparciu o Microsoft Dynamics NAV, międzynarodowy system ERP. Umożliwia ono zarządzanie wszystkimi obszarami działalności firmy produkcyjnej, poligraficznej, w szczególności gdy produkcja jest realizowana w oparciu o zlecenia. Zapewnia zarządzanie działem sprzedaży, produkcji, kontrolę zapasów, elektroniczne zlecenia produkcyjne (job tickets), szczegółową analizę finansową, kosztorysowanie oraz wiele innych funkcji. PrintVis zapewnia wysoką efektywność, ponieważ jest to narzędzie z zakresu zarządzania firmą, które łączy w jedno funkcje zazwyczaj realizowane przez różne systemy. Dostępny jest również w chmurze w modelu SaaS (Software as a Service).PrintVis oferuje przystępny interfejs użytkownika a także integruje się z innymi technologiami stosowanymi w organizacji, zwiększając efektywność wartości inwestycji w technologię i umiejętności. Można z niego korzystać przez strony webowe, urządzenia mobilne.Rozwiązanie to daje pełną kontrolę oraz przejrzystość nad całym cyklem produkcyjnym – od błyskawicznego przygotowania nawet bardzo skomplikowanej wyceny i rozliczenie produkcji, poprzez podjęcie właściwej decyzji i zastosowanie analiz statystycznych.

ZALETY PrintVis:
• niezawodne i szybkie tworzenie kosztorysów w oparciu o szczegółowe zestawienie nie tylko kosztów wprost, ale również uwzględnienie kosztów pracy i kosztów dodatkowych
• fakturowanie w pełni zintegrowane z systemem kosztorysowania i wyceny zleceń• możliwość dostosowania poszczególnych faktur, tak aby zawierały informacje, które są najbardziej istotne z punktu widzenia firmy i klientów
• rozbudowane funkcje analizy kosztów umożliwiające podejmowanie decyzji w sprawie najbardziej ekonomicznych sposobów realizacji projektu
• generowanie informacji na temat kosztów całkowitych, kosztów ogólnych, marży oraz ceny sprzedaży; umożliwienie zachowania konkurencyjności dzięki możliwości przygotowania każdorazowo zindywidualizowanych ofert cenowych
• dobór elementów projektu, tak aby automatycznie wygenerować dokładną ofertę oraz zminimalizować błędy w jej wycenieKorzyści biznesowe wynikające z zastosowania PrintVis w modelu Saas:
• oszczędność środków finansowych koniecznych w przypadku zakupu systemu na własność
• oszczędność w zakresie stałych kosztów w przypadku utrzymywania systemu na własnym sprzęcie z własnym zespołem
• dostępność z każdego miejsca dla użytkowników posiadający dostęp do Internetu
PrintVis jako rozwiązanie, powstało w oparciu o Microsoft Dynamics NAV, międzynarodowy system ERP. Umożliwia ono zarządzanie wszystkimi obszarami działalności firmy produkcyjnej, poligraficznej, w szczególności gdy produkcja jest realizowana w oparciu o zlecenia. Zapewnia zarządzanie działem sprzedaży, produkcji, kontrolę zapasów, elektroniczne zlecenia produkcyjne (job tickets), szczegółową analizę finansową, kosztorysowanie oraz wiele innych funkcji. PrintVis zapewnia wysoką efektywność, ponieważ jest to narzędzie z zakresu zarządzania firmą, które łączy w jedno funkcje zazwyczaj realizowane przez różne systemy. Dostępny jest również w chmurze w modelu SaaS (Software as a Service).

PrintVis oferuje przystępny interfejs użytkownika a także integruje się z innymi technologiami stosowanymi w organizacji, zwiększając efektywność wartości inwestycji w technologię i umiejętności. Można z niego korzystać przez strony webowe, urządzenia mobilne. Rozwiązanie to daje pełną kontrolę oraz przejrzystość nad całym cyklem produkcyjnym – od błyskawicznego przygotowania nawet bardzo skomplikowanej wyceny i rozliczenie produkcji, poprzez podjęcie właściwej decyzji i zastosowanie analiz statystycznych.

ZALETY PrintVis:
• niezawodne i szybkie tworzenie kosztorysów w oparciu o szczegółowe zestawienie nie tylko kosztów wprost, ale również uwzględnienie kosztów pracy i kosztów dodatkowych
• fakturowanie w pełni zintegrowane z systemem kosztorysowania i wyceny zleceń
• możliwość dostosowania poszczególnych faktur, tak aby zawierały informacje, które są najbardziej istotne z punktu widzenia firmy i klientów
• rozbudowane funkcje analizy kosztów umożliwiające podejmowanie decyzji w sprawie najbardziej ekonomicznych sposobów realizacji projektu
• generowanie informacji na temat kosztów całkowitych, kosztów ogólnych, marży oraz ceny sprzedaży; umożliwienie zachowania konkurencyjności dzięki możliwości przygotowania każdorazowo zindywidualizowanych ofert cenowych
• dobór elementów projektu, tak aby automatycznie wygenerować dokładną ofertę oraz zminimalizować błędy w jej wycenie

Korzyści biznesowe wynikające z zastosowania PrintVis w modelu Saas:
• oszczędność środków finansowych koniecznych w przypadku zakupu systemu na własność
• oszczędność w zakresie stałych kosztów w przypadku utrzymywania systemu na własnym sprzęcie z własnym zespołem
• dostępność z każdego miejsca dla użytkowników posiadający dostęp do Internetu


http://acrebit.com/oferta/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

dostępność  PrinVis  w chmurze  w modelu Saas (Software as a Service)


najnowszy język oprogramowania


najnowsze formy komunikacji z aplikacjami


system ogólnoświatowy certyfikowany przez Microsoft


system na bieżąco aktualizowany według potrzeb Klientów  w oparciu o doświadczenia ponad 100 000 tysięcy firm współpracujących z Microsoft

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

kompleksowość, elastyczność i skalowalność rozwiązania pozwalająca dostosować system do wymagań


dostępność całego systemu  PrintVis w modelu SaaS


dostęp z urządzeń mobilnych, w tym do zaawansowanej analityki zarządczej

Informacje o firmie

Acrebit S.A. od ponad 10 lat dostarcza wysokiej jakości rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, branży i specyfiki.


Działalność firmy to przede wszystkim kompleksowe wdrażanie systemów ERP (opartych głównie o MS Dynamics NAV) jak i wyspecjalizowanych modułów takich jak: BI, CRM, sprzedaż, logistyka, finanse, księgowość. Systemy te są oferowane zarówno w modelu tradycyjnym (sprzedaż licencji) jak również w modelu SaaS – czyli wynajmu aplikacji.


W ofercie posiadamy także oprogramowanie dla sieci sprzedaży, zintegrowane z systemem centralnym. Oprogramowanie to jest przystosowane do potrzeb biur rachunkowych oraz pracowników mobilnych.


Główne obszary naszej działalności obejmują:


Wdrażanie systemów ERP do zarządzania przedsiębiorstwem: od sprzedaży, przez magazyny, zakupy, produkcję po księgowość.


Wdrożenia systemu Microsoft Dynamics NAV


Wdrożenia PrintVis (branża poligraficzna, branża opakowań, produkcja zleceniowa i seryjna)


Analizy procesów biznesowych w przedsiębiorstwach


E-commerce


Integrację systemów


Zarządzanie infrastrukturą informatyczną


Obsługa urządzeń mobilnych


SharePoint


Office 365

PrintVis w chmurze
PrintVis w chmurze

PRINTVIS: KOMPLTENE ROZWIĄZANIE DLA POLIGRAFII, OPAKOWAŃ, PRODUKCJI ZLECENIOWEJ I SERYJNEJ W CHMURZE PrintVis jako rozwiązanie, powstało w oparciu o Microsoft Dynamics NAV,...

zobacz więcej - kliknij

Nomino Systems Multidomain MDM

Nomino Systems Multidomain MDM

Opis

Nomino Systems Multidomain MDM to system klasy Master Data Management wdrożony dla grupy Brammer – wiodącego dystrybutora części zamiennych dla przemysłu – grupy Brammer operującej w 20 krajach Europy. System pełni rolę centralnej bazy informacji o produktach (master reference) sprzedawanych w ramach grupy Brammer (20 krajów). Aktualnie przechowuje informację dotyczącą około 7 milionów unikalnych produktów w skali grupy opisanych blisko 210 milionami cech / właściwości. Poprzez interfejs użytkownika wprowadzanych jest dziennie około 2700 nowych produktów do bazy przez blisko 1800 użytkowników oraz około 40 tysięcy tygodniowo uwzględniając importy z katalogów producentów. System zintegrowany został z 12 różnymi systemami ERP, w których wytwarza karty produktowe z centralnego poziomu. Główne zadania systemu to przede wszystkim gromadzenie, walidacja, konsolidacja i deduplikacja danych. Zaawansowane mechanizmy zabezpieczają powstawanie duplikatów poprzez weryfikację kluczowych informacji wprowadzanych do systemu takich jak opis, marka, numer/nazwa producenta itp.. Algorytmy wykrywają podobieństwa i powtórzenia uniemożliwiając stworzenie produktu już istniejącego.


System jest w pełni konfigurowalny z poziomu interfejsu użytkownika – od ustalania podstawowych struktur jak hierarchie, słowniki danych, atrybuty / cechy kart produktowych z mapowaniem do poszczególnych węzłów hierarchii głównej z opcją dziedziczenia, a także poszczególne mechanizmy walidacji danych (wbudowane około 14 różnego rodzaju walidacji od weryfikacji słownikowej, weryfikacji typu wprowadzanych wartości po zaawansowane mechanizmy wykorzystujące wyrażenia regularne – w przypadku Brammer jest to około 3500 unikatowych cech rozłożonych hierarchicznie według przyjętej w grupie struktury zwanej Brammer classification. System ten pełni również rolę centralnej dystrybucji danych – z tego systemu dostarczane są dane dla wszystkich systemów w grupie Brammer- od systemów analitycznych klasy BI po rozwiązania e-commerce, drukowanie katalogów czy też maszyny wydające. System MDM zaimplementowany w grupie Brammer stanowi serce całego ekosystemu rozwiązań i narzędzi, z których na co dzień korzystają zarówno pracownicy jak i klienci grupy.


Podstawowe moduły systemu:


Data Model – Atrybuty (integer, float, decimal, text, string, video, image, richtext, lookup table), Słowniki Danych, Relacje między produktami, Hierarchie/Klasyfikacje, Rodziny produktów, Walidacje


Data Consolidation – Narzędzia do konsolidaji i deduplikacji kart produktowych


Data Quality – Narzędzia do analizy jakości danych pozwalające na szybką weryfikację poprawności i kompletności wprowadzonych danych a także na wykluczenie kart z błędnymi lub niskiej jakości danymi z kanałów dystrybucyjnych takich jak e-commerce czy też maszyny wydające (np. Brak obrazka, brak tłumaczenia na dany język itp.)


Data Governance – Pełny tzw. Audit log zmian w obszarze karty produktowej z opcją przywrócenia dowolnego stanu, kontrola jakości wprowadzanych danych na każdym etapie ich wprowadzania (tworzenie nowej karty, aktualizacja istniejących danych) oraz mechanizmy zabezpieczające przed wprowadzaniem danych zduplikowanych


Item Creation Workflow – Centralny interfejs wprowadzania danych produktowych konfigurowalny według wymagań poszczególnych krajów i ich systemów ERP wraz z Approval workflow, dzięki któremu dane przed wprowadzeniem do systemu głównego są dodatkowo weryfikowane przez przygotowanych do tego specjalistów


Digital Assets Management – Centralny zbiór zasobów cyfrowych takich jak zdjęcia, opisy techniczne, pliki video itp., które mogą być wielokrotnie wykorzystane – zdjęcia produktu, specyfikacje techniczne, zdjęcia kategorii itp. Mechanizm mapowania pozwala na dodanie informacji do dowolnego obiektu w systemie (karty produktowej, węzła w hierarchii, rodziny produktów itp.)


Data Distribution – Zakresy produktowe oraz zarządzanie kanałami dystrybucji danych (e-shop, vending, print catalogues itp)


Administration – Zarządzanie użytkownikami, zarzadzanie rolami i uprawnieniami (około 1300 unikalnych uprawnień), zarządzanie integracjami z systemami ERP


Export / Import – Zaawansowane mechanizmy eksportów pozwalające na eksport danych kart produktowych według dowolnie konfigurowalnego szablonu (wybór atrybutów, języka, lokalizacji itp.) z wykorzystaniem wielowymiarowych filtrów. Mechanizmy importu danych w oparciu o zdefiniowane szablony importu z pełną walidacją wszystkich wprowadzanych danych w trybie „bulk” – możliwy eksport oraz import tego samego pliku.


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Systemy klasy Master Data Management są obecnie dostępne na rynku niemniej jednak są to rozwiązania bardzo kosztowne i dostarczane głównie przez największych dostawców takich jak IBM, SAP, Stibo. System MDM firmy Nomino Systems jest w dużej mierze alternatywą kosztową dla wyżej wymienionych rozwiązań zapewniający wszystkie narzędzia oferowane przez konkurencje. Główną przewagą tego systemu jest jego architektura, w której wydzielamy 3 podstawowe elementy:
UI (interfejs użytkownika stworzony z wykorzystaniem framework’u ExtJS w wersji 6) – aplikacja web uruchamiana w przeglądarce,
API – jądro systemu stanowiące jednocześnie w pełni funkcjonalne API, które może być wykorzystywane do budowy personalizowanych interfejsów dedykowanych dla poszczególnych zespołów / zadań np. Interfejs tworzenia karty produktowej w obszarze interfejsu systemu ERP wykorzystujący wszystkie mechanizmy walidacji i wykrywania duplikatów, centralne słowniki danych np. Słownik marek/producentów itp.


DB – baza danych oparta o PostgreSQL obecnie najbardziej zaawansowany silnik baz danych open source z natywnym wsparciem dla struktur danych typu JSON – wymiana informacji pomiędzy API a UI realizowana jest również z wykorzystaniem struktur JSON w oparciu o protokół JSON RPC.


Aplikacja może zostać uruchomiona zarówno na tradycyjnych rozwiązaniach sprzętowych jak i w oparciu o rozwiązania typu cloud (np. AWS Ec2) – architektura pozwala na dowolne skalowanie horyzontalne w razie potrzeby przy wykorzystaniu tzw. Load balancers.

Najważniejsze wdrożenia

Najważniejszym i największym wdrożeniem było i jest wdrożenie dla grupy Brammer, w ramach którego nasze rozwiązanie zastąpiło MDM firmy IBM. Obecnie obsługuje około 1800 użytkowników, gromadzi blisko 7 milionów unikalnych kart produktowych, około 210 milionów unikalnych właściwości / cech. Baza danych obecnie zajmuje blisko 230Gigabajtów informacji z przyrostem miesięcznym na poziomie 20 Gigabajtów. System stanowi jądro ekosystemu IT w grupie Brammer, z którego danych korzysta 12 zintegrowanych systemów ERP, który dostarcza informacje o produktach z uwzględnieniem zasobów cyfrowych takie jak zdjęcia, dokumenty techniczne itp.. do systemów e-commerce (12 krajów – odpowiedni język oraz zakres produktów dostępny w danym kraju), systemy maszyn wydających (Brammer Invend), Katalogi drukowane – cechy techniczne oraz zdjęcia, katalogi typu punchout oraz statyczne, systemy analityczne BI.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Skalowalność – Nowoczesna architektura systemu pozwalająca na uruchomienie aplikacji zarówno w oparciu o standardową architekturę sprzętową jak i rozwiązania typu cloud.


Adaptowalności – Nomino Systems MDM to w zasadzie jedno duże API, które może być używana wraz z dostarczonym interfejsem użytkownika jak i dostosowane według potrzeb i zaimplementowane w ramach istniejących aplikacji w danej firmie.


Atrakcyjność kosztowa – Dzieki wykorzystaniu komponentów open source (baza danych postgreSQL, Apache httpd, Apache SOLR) oraz architektury, która pozwala na pracę w oparciu o rozwiązania typu cloud koszty uruchomienia i utrzymania systemu będą znacząco niższe niż w przypadku rozwiązań oferowanych przez konkurencję.

Informacje o firmie

Nomino Systems jest spółką celową, której głównym zadaniem jest komercjalizacja produktów wytwarzanych w grupie Nomino. Produkty te dotyczą szczególnie obszarów e-commerce i master data management. Dodatkowo Nomino Systems zajmuje się doradztwem w zakresie tworzenia oprogramowania.


Nomino Systems jest spółką celową, której głównym zadaniem jest komercjalizacja produktów wytwarzanych w grupie Nomino. Produkty te dotyczą szczególnie obszarów e-commerce i master data management. Dodatkowo Nomino Systems zajmuje się doradztwem w zakresie tworzenia oprogramowania.

Nomino Systems Multidomain MDM
Nomino Systems Multidomain MDM

Nomino Systems Multidomain MDM to system klasy Master Data Management wdrożony dla grupy Brammer – wiodącego dystrybutora części zamiennych dla przemysłu – grupy Brammer...

zobacz więcej - kliknij

ManageEngine ServiceDesk Plus

ManageEngine ServiceDesk Plus

Opis

ManageEngine ServiceDesk Plus jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza wiedzy. Oprogramowanie dostępne w wersji polskiej. Oprogramowanie, oprócz wersji dostępnych dla wewnętrznych działów IT, dostępne jest również w wersjach dla firm MSP (Managed Service Provider), a także w wersji w chmurze.


https://www.mwtsolutions.pl/kompleksowy-system-help-desk/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Narzędzie wspiera najlepsze praktyki ITIL. Jest skalowalne i dostarcza gotowe mechanizmy z pudełka dla wszelkiego typu przedsiębiorstw, zarówno małych, średnich i dużych, jak i dla każdej branży biznesu. ServiceDesk Plus jest narzędziem, które wspiera pracę działów IT, ale również pozostałych działów w organizacji. W porównaniu do pozostałych narzędzi nie wymaga specjalistycznej wiedzy programistycznej, co pozwala na zarządzanie systemem przez działy nie IT.

Najważniejsze wdrożenia

Największa instancja w Europie dla Grupy ENEA – 500 kont realizujących zgłoszenia, obsługa 16 000 zgłoszeń miesięcznie.
Wdrożenie w InPost, DPD, Siódemka
Wdrożenie w mbanku hipotecznym dla działów IT, Prawny, DataQuality
Wdrożenie w CinemaCity i CineWorld – obsługa zgłoszeń z całego świata, system w modelu SaaS

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. W darmowej wersji, wspiera najważniejsze, z punktu widzenia biznesu, procesy ITIL zarówno wewnątrz organizacji, jak i dla usług świadczonych dla klientów.
2. Jest wdrażane, rekonfigurowane i obsługiwane, bez długich nakładów pracy oraz bez specjalistycznej wiedzy.
3. Jest skalowalne, wspiera pracę małych organizacji po duże międzynarodowe przedsiębiorstwa, bez względu na branżę i charakterystykę działów w organizacji, od IT, przez HR i Facility i Marketingu na dziale Złotej rączki kończąc.

Informacje o firmie

Jesteśmy dystrybutorem z wartością dodaną rozwiązań do zarządzania infrastrukturą IT. Efekty naszej współpracy z Partnerami zostały docenione przez Klientów z wielu branż: finansowej, produkcyjnej, farmaceutycznej, energetycznej, administracji centralnej i samorządowej. Wspieramy naszych Partnerów w projektowaniu rozwiązań w oparciu o oferowane przez nas produkty. Świadczymy usługi szkoleniowe i wdrożeniowe. Prowadzimy doradztwo biznesowe, procesowe i technologiczne.

Zakres oferowanych rozwiązań
Systemy helpdesk i ITSM
Rozwiązania monitoringu IT
Zarządzanie środowiskiem domenowym
Inwentaryzacja zasobów IT
Audyt licencji oprogramowania
Rozwiązania bezpieczeństwa IT
Rozwiązania dla dostawców usług IT

Certyfikaty i uprawnienia naszych ekspertów:
certyfikaty Prince2 Practitioner i Foundation potwierdzające przygotowanie do prowadzenia projektów w zgodnie z uznaną metodyką prowadzenia projektów IT,
ITIL Expert i Foundation, certyfikaty EXIN potwierdzające najwyższe kompetencje w zakresie zarządzania usługami IT w przedsiębiorstwach.

ManageEngine ServiceDesk Plus
ManageEngine ServiceDesk Plus

ManageEngine ServiceDesk Plus jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL. W jednym pakiecie zintegrowane...

zobacz więcej - kliknij

iJPK - Integrator Jednolitego Pliku Kontrolnego z systemami zewnętrznymi.

iJPK - Integrator Jednolitego Pliku Kontrolnego z systemami zewnętrznymi.

Opis

Wdrożenie integracji Jednolitego Pliku Kontrolnego z dostawą sprzętu do utworzenia autonomicznych baz danych i generowania plików JPK.  


Tworzymy odpowiedni interfejs integrujący system Urzędu Skarbowego, który zapewni prawidłowy eksport danych z rozproszonych i nietypowych systemów po stronie klienta (również tych nie mających już wsparcia producenta typu SAP 4.6).


Zalety:


gotowy interfejs do tworzenia plików dla JPK na platformie opartej o system przeglądarkowy WEB lub inny preferowany interfejs do integracji z możliwością dynamicznej zmiany ustawień wykonanie eksportu danych z systemów klienta – również nietypowych i rozproszonych dopasowanie lub utworzenie brakujących elementów w oprogramowaniu klienta i dostosowanie ich do JPK konsultacje w dziedzinie wdrożenia systemu JPK stały serwis i wsparcie wdrożonego systemu JPK


Docelowo JPK będzie obowiązywał wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce i podlegające polskiej ordynacji podatkowej. Od 1 lipca 2016 r. do udostępniania JPK będą zobligowane największe przedsiębiorstwa ( zatrudniające przynajmniej 250 pracowników, roczny obrót jest równy lub wyższy niż 50 mln euro lub całkowity bilans roczny jest wyższy niż 43 mln euro ). 


Sektor mikro firm ( do 10 pracowników ) oraz MŚP ( od 10 do 250 pracowników, 10 do 50 mln euro obrotu, roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro) obowiązek ten będą musiały spełnić dwa lata później, czyli od 1 lipca 2018 roku. 

http://www.ijpk.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Brak konkurencyjnego produktu. 

Najważniejsze wdrożenia

Wdrożenia są aktualnie w realizacji.  Projekt JPK z Ministerstwa Finansów został uruchomiony w marcu 2016 roku. 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Dedykowany interfejs do integracji z możliwością dynamicznej zmiany ustawień


Wykonanie eksportu danych z systemów klienta – również nietypowych i rozproszonych


Stały serwis i wsparcie wdrożonego integratora JPK

Informacje o firmie

Jeton.pl – Integrator Systemów. 

iJPK - Integrator Jednolitego Pliku Kontrolnego z systemami zewnętrznymi.
iJPK - Integrator Jednolitego Pliku Kontrolnego z systemami zewnętrznymi.

Wdrożenie integracji Jednolitego Pliku Kontrolnego z dostawą sprzętu do utworzenia autonomicznych baz danych i generowania plików JPK.   Tworzymy odpowiedni interfejs...

zobacz więcej - kliknij

System do obsługi JPK

System do obsługi JPK

Opis

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego wynika z nowelizacji ustawy „Ordynacja podatkowa”, która weszła w życie w 2016 roku. Nowelizacja ta wprowadza obowiązek przekazywania danych kontrolnych (ksiąg rachunkowych, dokumentów księgowych) w postaci elektronicznej, w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu kontroli podatkowych, poprzez wyeliminowanie dokumentów papierowych. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 01.07.2016 dla tzw. dużych przedsiębiorców oraz od 01.07.2018 roku dla pozostałych. System do obsługi JPK przeznaczony jest do wspomagania Przedsiębiorstwa w zakresie wypełnienie wymogów ustawowych związanych z przekazywaniem danych na potrzeby kontroli skarbowej w postaci elektronicznej.


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Rozwiązanie zapewnia wypełnienie wymogów ustawowych w zakresie przekazywania danych podatkowych w postaci elektronicznej. Koncepcja niezależnego systemu, który nie ingeruje w istniejące i funkcjonujące obecnie systemy finansowo-księgowe zapewnia osiągnięcie zgodności z wymogami prawa przy minimalnych nakładach. Rozwiązanie jest przyjazne dla użytkownika i proste w obsłudze.

Najważniejsze wdrożenia

Pierwsze wdrożenia planowane na wrzesień 2016 r.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Brak konieczności modyfikacji używanych systemów finansowo-księgowych
Łatwość konfiguracji i obsługi

Informacje o firmie

InfoConsulting tworzy zespół blisko 140 wysokiej klasy analityków, architektów i programistów. Firma działa na terenie całego kraju, posiada biura w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu – dzięki czemu może być blisko klientów, niezależnie od ich lokalizacji.
Pomagamy w usprawnieniu organizacji. Uczestniczyliśmy w ponad 200 projektach firm z różnych branż i sektorów. Doradzamy w wyborze systemu informatycznego, na bazie wnikliwej, wieloaspektowej analizy procesów biznesowych. Oferujemy kompleksową usługę: od doradztwa, poprzez wdrożenie systemów IT po opiekę serwisową.
W ofercie Spółki znajdują się rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem takie jak: IFS ApplicationsTM, ABS Business Intelligence, ABS Cloud Enterprise, ABS Billing, ABS Reports, CRM. Podejmując współpracę z InfoConsulting otrzymujecie Państwo usługi najwyższej klasy ekspertów w zakresie konsultingu i wdrażania nowatorskich rozwiązań informatycznych. Oferowane przez nas systemy gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo. Stale poszukujemy nowych rozwiązań, staramy się poszerzać naszą ofertę zgodnie z rosnącymi wymaganiami Klientów. Dzięki naszemu doświadczeniu, dobrej znajomości technologii informatycznych oraz wiedzy o potrzebach współczesnych przedsiębiorstw wszelkie powierzone nam analizy, projekty i wdrożenia realizujemy terminowo oraz zgodnie z podjętymi przez nas zobowiązaniami.

System do obsługi JPK
System do obsługi JPK

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego wynika z nowelizacji ustawy „Ordynacja podatkowa”, która weszła w życie w 2016 roku. Nowelizacja ta wprowadza obowiązek...

zobacz więcej - kliknij

Panel meldunkowy- nowa komunikacja z użytkownikiem

Panel meldunkowy- nowa komunikacja z użytkownikiem

Opis

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz obserwacji potrzeb naszych Klientów, postanowiliśmy stworzyć aplikację, której funkcjonalność będzie wspierać proces eksploatacji systemu klasy ERP. Najczęstszym problemem jaki zaobserwowaliśmy, było popełnianie błędów przez pracownika podczas pracy z oprogramowaniem. Postanowiliśmy wyeliminować ten czynnik poprzez nową funkcjonalność wspierającą użytkowników systemu. Głównym zadaniem aplikacji jest wspomaganie użytkownika przy korzystaniu z oprogramowania. Dzięki naszemu rozwiązaniu użytkownik w chwili popełnienia błędu np. źle wystawionego dokumentu lub błędnie wprowadzonego zlecenia produkcyjnego, oprócz powiadomienia wyświetlonego na monitorze otrzymuje komendę głosową o popełnionym błędzie. Pozwala to na szybsze i skuteczniejsze wyeliminowanie popełnionego błędu, a co za tym idzie, na poprawienie ergonomii pracy. Dodatkowo aplikacja zapisuje historię błędów użytkownika, do której ma dostęp zarówno pracownik jak i jego przełożony. Pracownik ma informację, jakie błędy najczęściej popełnia, a przełożony ma obraz popełnianych błędów przez personel. Dzięki takiej kontroli przełożony może dużo szybciej zidentyfikować i wyeliminować błąd, jaki popełniają pracownicy przy obsłudze systemu. Jest to pomocne również w określeniu poziomu znajomości oprogramowania, co w późniejszym czasie odgrywa dużą role w określeniu potrzeby dodatkowych szkoleń pracowników z zakresu funkcjonalności systemu. Aplikacja jest pomocną opcją dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, emerytów lub obcokrajowców. Aplikacja daje możliwość wyboru języka wyświetlanych komunikatów oraz lektora. Posiada przejrzysty i intuicyjny interfejs, który dzięki zastosowanym graficznym oznaczeniom poszczególnych funkcji pozwala na niemalże pamięciową obsługę systemu.


http://www.artexit.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Dostępne na krajowym rynku informatycznym rozwiązania posiadają jeden kanał powiadamiania użytkownika o popełnianych błędach, co w niedostateczny sposób zabezpiecza firmę przed nieprawidłowościami. . Dzięki naszej aplikacji posiadającej dwa kanały powiadamiania użytkowania o powstałym błędzie, użytkownik oraz jego przełożony mają większą kontrolę nad procesami produkcyjnymi, co znacząco minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów. Dodatkowo usprawnia to pracę całego zespołu oraz daje możliwość kontroli jakości pracy pracowników, jak również wskazówki dotyczące zapotrzebowania na szkolenia personelu.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Tworzenie raportu z popełnionych błędów a co za tym idzie skrócenie czasu weryfikacji i identyfikacji nieprawidłowości.
2. Zminimalizowanie czynnika ludzkich błędów – 2 kanały powiadamiania użytkownika o popełnieniu błędu.
3. Graficzny i intuicyjny interfejs, możliwość wyboru języka wyświetlanych komunikatów oraz lektora.

Informacje o firmie

Artex IT to firma informatyczna z kilkunastoletnim doświadczeniem we wdrożeniach oprogramowań klasy ERP. Zdobyte doświadczenie we współpracy z Klientami pozwoliło na stworzenie własnej silnej marki. Firma od kilku lat z powodzeniem tworzy własne aplikacje, które wspomagają procesy zachodzące w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych. Oferta Artex IT obejmuje pełne wdrożenie systemu, sprawną pomoc powdrożeniową oraz opiekę serwisową. Firma ma już w swoim dorobku liczne nagrody i wyróżnienia. W 16. edycji Gazel Biznesu 2015 zajęła 11. miejsce w Rankingu Ogólnopolskim i 5. miejsce w Rankingu Wojewódzkim. Główną strategią firmy jest rozwój własnych aplikacji oraz promowanie ich na rynku usług z zakresu IT.

Panel meldunkowy- nowa komunikacja z użytkownikiem
Panel meldunkowy- nowa komunikacja z użytkownikiem

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz obserwacji potrzeb naszych Klientów, postanowiliśmy stworzyć aplikację, której funkcjonalność będzie wspierać proces eksploatacji...

zobacz więcej - kliknij

HRsys.pl

HRsys.pl

Opis

System HRsys.pl to aplikacja webowa do zarządzania procesami HR, wewnętrzną komunikacją, kadrami i finansami      w organizacji. Pozwala na obsługę całego cyklu życia pracownika w organizacji – od wniosku, po rekrutację, poprzez rekrutację, onboarding, ocenę okresową, szkolenia, ocenę 360, badania, monitoring personalny, aż po ankietę       exit-interview. Posiada również innowacyjny portal pracowniczy.


System HRsys jest odpowiedzią na potrzeby wielu Klientów posiadania jednego kompleksowego narzędzia, które będzie pozwalało na efektywne zarządzanie wszystkimi procesami HR w organizacji. Jako firma, która już od ponad 12 lat specjalizuje się w realizowaniu projektów z zakresu doradztwa personalnego, zdobyliśmy liczne doświadczenia  w obszarze najlepszych praktyk i metod w obszarze HR. Staramy się przenosić je na nasze autorskie narzędzie. Dzięki swojej rozbudowanej funkcjonalności, HRsys.pl pomaga w optymalizacji – szybszej organizacji, łatwiejszej koordynacji, lepszej dostępności do wyników – realizowanych projektów HR.


HRsys to także pewna koncepcja, która wyznacza politykę zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Rdzeń systemu został oparty na opisach stanowisk pracy, które uzupełnione o modele kompetencyjne ułatwiają i przyśpieszają realizację poszczególnych projektów.


System HRsys.pl to aplikacja webowa do zarządzania procesami HR, wewnętrzną komunikacją, kadrami i finansami      w organizacji. Pozwala na obsługę całego cyklu życia pracownika w organizacji – od wniosku, po rekrutację, poprzez rekrutację, onboarding, ocenę okresową, szkolenia, ocenę 360, badania, monitoring personalny, aż po ankietę          exit-interview. Posiada również innowacyjny portal pracowniczy. System HRsys jest odpowiedzią na potrzeby wielu Klientów posiadania jednego kompleksowego narzędzia, które będzie pozwalało na efektywne zarządzanie wszystkimi procesami HR w organizacji. Jako firma, która już od ponad 12 lat specjalizuje się w realizowaniu projektów z zakresu doradztwa personalnego, zdobyliśmy liczne doświadczenia         w obszarze najlepszych praktyk i metod w obszarze HR. Staramy się przenosić je na nasze autorskie narzędzie. Dzięki swojej rozbudowanej funkcjonalności, HRsys.pl pomaga w optymalizacji – szybszej organizacji, łatwiejszej koordynacji, lepszej dostępności do wyników – realizowanych projektów HR. HRsys to także pewna koncepcja, która wyznacza politykę zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Rdzeń systemu został oparty na opisach stanowisk pracy, które uzupełnione o modele kompetencyjne ułatwiają i przyśpieszają realizację poszczególnych projektów.


https://www.hrsys.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

HRsys.pl jest obecnie najnowszym systemem tego typu w Polsce. Chociaż istnieje od 2005 r., to w zeszłym roku powstała jego odnowiona wersja, w której wprowadzono najnowsze rozwiązania technologiczne, zmienił się również layout. System jest w pełni responsywny i działa na każdym urządzeniu mobilnym. Dodatkowo, nowy interfejs jeszcze bardziej ułatwił nawigację po systemie, a także zarządzanie poszczególnymi procesami. Wyjątkowa pozwala każdemu użytkownikowi na pełną personalizację widoku. Wykorzystując funkcję ekranu kafelkowego, stworzyliśmy system, który jako jedyny pozwala na pełną personalizację, dzięki samodzielnej konfiguracji, zarówno funkcjonalności, jak również dostępnych widoków.


System łączy też, jako jedyny na rynku, aż pięć obszarów funkcjonalnych: zarządzenie procesami HR, komunikację wewnętrzną, kadry, relacje z klientami i zarządzanie finansami HR. Wśród systemów tego typu, oferowanych przez polskich producentów, to jedyne rozwiązanie, które posiada takie bogactwo funkcjonalności. Warto również podkreślić, że system pozwala na pełną integrację z innymi funkcjonującymi w organizacji systemami: kadrowymi, płacowymi, CRM-ami itp. Kolejnym wyróżnikiem systemu HRsys.pl  jest jego skalowalność – w zależności od potrzeb klienci mogą korzystać z wybranych lub wszystkich modułów. 

HRsys.pl jest obecnie najnowszym systemem tego typu w Polsce. Chociaż istnieje od 2005 r., to w zeszłym roku powstała jego odnowiona wersja, w której wprowadzono najnowsze rozwiązania technologiczne, zmienił się również layout. System jest w pełni responsywny i działa na każdym urządzeniu mobilnym. Dodatkowo, nowy interfejs jeszcze bardziej ułatwił nawigację po systemie, a także zarządzanie poszczególnymi procesami. Wyjątkowa pozwala każdemu użytkownikowi na pełną personalizację widoku. Wykorzystując funkcję ekranu kafelkowego, stworzyliśmy system, który jako jedyny pozwala na pełną personalizację, dzięki samodzielnej konfiguracji, zarówno funkcjonalności, jak również dostępnych widoków.System łączy też, jako jedyny na rynku, aż pięć obszarów funkcjonalnych: zarządzenie procesami HR, komunikację wewnętrzną, kadry, relacje z klientami i zarządzanie finansami HR. Wśród systemów tego typu, oferowanych przez polskich producentów, to jedyne rozwiązanie, które posiada takie bogactwo funkcjonalności. Warto również podkreślić, że system pozwala na pełną integrację z innymi funkcjonującymi w organizacji systemami: kadrowymi, płacowymi, CRM-ami itp. Kolejnym wyróżnikiem systemu HRsys.pl  jest jego skalowalność – w zależności od potrzeb klienci mogą korzystać z wybranych lub wszystkich modułów. 

Najważniejsze wdrożenia

Aktualnie z systemu korzysta ponad 250 klientów. Do największych wdrożeń zaliczamy: Carlsberg, Medicover, Gothaer, BEST, SMYK, Sonoco, Genexo.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Kompleksowość – HRsys.pl jest odpowiedzią na potrzeby wielu Klientów posiadania jednego kompleksowego narzędzia, które będzie pozwalało na efektywne zarządzanie wszystkimi procesami HR w organizacji.


2. Dopasowywalność – HRsys.pl jest narzędziem w pełni dostosowywanym do potrzeb Klienta – istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji, dodawania różnych funkcjonalności, wyboru poszczególnych modułów i dopasowywania systemu do standardów obowiązujących w danej organizacji. System daje również możliwość personalizacji na poziomie poszczególnych pracowników.


3. Wsparcie merytoryczne – jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, która oferuje Klientom nie tylko aplikację, ale także wsparcie w zakresie zaprojektowania wszystkich procesów, które będą prowadzone za jej pomocą. Nasi konsultanci zapewniają też ciągłe wsparcie w kwestii obsługi systemu dla każdego Klienta.

Informacje o firmie

HRtec już od 12 lat dostarcza kompleksowych rozwiązań w celu optymalizacji procesów HR w organizacji.


Firma jest dostawcą  HRsys.pl – zaawansowanego systemu do zarządzania procesami HR, wewnętrzną komunikacją, kadrami oraz finansami.


HRtec prowadzi również szkolenia, programy rozwoju, a także outsourcing procesów HR. W swoim najnowszym projekcie – HRoptimo – pomaga identyfikować problemy w organizacjach, a następnie wdraża proces optymalizacji w formie usługi doradczo-wdrożeniowej. Przeprowadza też cykliczne badania najnowszych trendów – HR Biznes Trendy.


Posiadający wieloletnie doświadczenie doradcy HRtec praktycznie pomagają zwiększać efektywność działów HR w organizacjach. Dzięki oddziałom rozmieszczonym po Polsce, firma realizuje projekty i świadczy usługi na terenie całego kraju.


Misją HRtec jest zwiększenie efektywności biznesowej procesów HR.HRtec już od 12 lat dostarcza kompleksowych rozwiązań w celu optymalizacji procesów HR w organizacji.


Firma jest dostawcą  HRsys.pl – zaawansowanego systemu do zarządzania procesami HR, wewnętrzną komunikacją, kadrami oraz finansami.


HRtec prowadzi również szkolenia, programy rozwoju, a także outsourcing procesów HR. W swoim najnowszym projekcie – HRoptimo – pomaga identyfikować problemy w organizacjach, a następnie wdraża proces optymalizacji w formie usługi doradczo-wdrożeniowej. Przeprowadza też cykliczne badania najnowszych trendów – HR Biznes Trendy.


Posiadający wieloletnie doświadczenie doradcy HRtec praktycznie pomagają zwiększać efektywność działów HR w organizacjach. Dzięki oddziałom rozmieszczonym po Polsce, firma realizuje projekty i świadczy usługi na terenie całego kraju.


Misją HRtec jest zwiększenie efektywności biznesowej procesów HR.


HRsys.pl
HRsys.pl

System HRsys.pl to aplikacja webowa do zarządzania procesami HR, wewnętrzną komunikacją, kadrami i finansami      w organizacji. Pozwala na obsługę całego cyklu życia...

zobacz więcej - kliknij

Infrastructure Innovation - infrastruktura fizyczna

APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V Network Card

APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V Network Card

Opis

Smart UPS to urządzenie o legendarnej niezawodności stosowane przez najlepszych specjalistów IT od 35 lat .Niskie koszty eksploatacji i utrzymania, o sprawdzonej niezawodności i inteligentnego zarządzania bateriąInteligentne zarządzanie akumulatorami — technika, w której APC jest pionierem — maksymalizuje wydajność i żywotność akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu z kompensacją temperatury. Automatyczne, samoczynne testy zapewniają niezawodność akumulatora i zawczasu ostrzegają klienta o konieczności jego wymiany. Wygodne, łatwe do podłączenia moduły akumulatorowe wymienialne podczas pracy pozwalają na wymianę akumulatorów bez wyłączania zasilania.Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego.Zarządzanie przez interfejs szeregowy, USB lub opcjonalny interfejs Ethernet. Zawiera oprogramowanie Powerchute® Network Shutdown umożliwiające wygodne monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego oraz wykorzystanie innowacyjnych funkcji zarządzania energią.Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń firmowanych przez lidera zasilania gwarantowanegoZasilacz generuje czystą sinusoidę, zgodnie zaleceniami producentów serwerów z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Atesty bezpieczeństwa wystawione przez uznane instytucje potwierdzają zgodność zasilacza Smart-UPS z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi.Unikaj kosztownych problemów z zasilaniem oraz utraty danych Filtrowanie zasilania klasy sieciowej chroni urządzenia i systemy przed niszczącymi przepięciami i zakłóceniami. Architektura z podwójną konwersją zapewnia precyzyjną regulację napięcia, regulację częstotliwości i zerowy czas przełączenia na zasilanie akumulatorowe w razie zakłóceń w zasilaniu.

Smart UPS to urządzenie o legendarnej niezawodności stosowane przez najlepszych specjalistów IT od 35 lat .
Niskie koszty eksploatacji i utrzymania, o sprawdzonej niezawodności i inteligentnego zarządzania baterią
Inteligentne zarządzanie akumulatorami — technika, w której APC jest pionierem — maksymalizuje wydajność i żywotność akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu z kompensacją temperatury. Automatyczne, samoczynne testy zapewniają niezawodność akumulatora i zawczasu ostrzegają klienta o konieczności jego wymiany. Wygodne, łatwe do podłączenia moduły akumulatorowe wymienialne podczas pracy pozwalają na wymianę akumulatorów bez wyłączania zasilania.
Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego.Zarządzanie przez interfejs szeregowy, USB lub opcjonalny interfejs Ethernet. Zawiera oprogramowanie Powerchute® Network Shutdown umożliwiające wygodne monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego oraz wykorzystanie innowacyjnych funkcji zarządzania energią.

Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń firmowanych przez lidera zasilania gwarantowanego
Zasilacz generuje czystą sinusoidę, zgodnie zaleceniami producentów serwerów z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Atesty bezpieczeństwa wystawione przez uznane instytucje potwierdzają zgodność zasilacza Smart-UPS z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi.Unikaj kosztownych problemów z zasilaniem oraz utraty danych Filtrowanie zasilania klasy sieciowej chroni urządzenia i systemy przed niszczącymi przepięciami i zakłóceniami. Architektura z podwójną konwersją zapewnia precyzyjną regulację napięcia, regulację częstotliwości i zerowy czas przełączenia na zasilanie akumulatorowe w razie zakłóceń w zasilaniu.


http://www.apcmedia.com/prod_image_library/index.cfm?search_item=SRT2200RMXLI-NC

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Urządzenie APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V Network Card, jest UPS-em Online-owym o podwójnej konwersji dzięki czemu jakość dotaczanego zasilania pozwala na lepszą  i niezawodną pracę urządzeń w porównaniu do konkurencyjnych modeli na rynku.


Warto zwrócić uwagę na dostępność karty do zarządzania sieciowego, która umożliwia zdalny monitoring pracy systemu. Program Powerchute jest niewątpliwie jednym z czołowych rozwiązań technologicznych.

Najważniejsze wdrożenia

Branża: telekomunikacyjna, bankowa, sektor publiczny

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Niskie koszty eksploatacji i utrzymania, o sprawdzonej niezawodności i inteligentnego zarządzania baterią


Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego.


Pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń 

Informacje o firmie

Schneider Electric, globalna firma specjalizująca się w zarządzaniu energią elektryczną, oferuje swoim klientom w ponad 100 krajach świata zintegrowane rozwiązania w wielu różnorodnych segmentach rynku. Firma zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie energetyki i infrastruktury, procesów przemysłowych, systemów automatyki budynków i centrów przetwarzania danych, a także posiada silną pozycję i bogatą ofertę dla budownictwa mieszkaniowego. Koncentrując się na rozwiązaniach, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności i efektywności energii grupa uzyskała 24 mld Euro przychodów ze sprzedaży w 2013 roku. Ponad 150 000 pracowników Schneider Electric aktywnie angażuje się w to, aby pomagać zarówno jednostkom, jak i organizacjom „Korzystać w pełni ze swojej energii” www.schneider-electric.com/pl

APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V Network Card
APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V Network Card

Smart UPS to urządzenie o legendarnej niezawodności stosowane przez najlepszych specjalistów IT od 35 lat .Niskie koszty eksploatacji i utrzymania, o sprawdzonej niezawodności i...

zobacz więcej - kliknij

LIDER IT 2016

Modułowy zasilacz UPS - Seria Modulon DPH 75

Modułowy zasilacz UPS - Seria Modulon DPH 75

Opis

Seria modułowych zasilaczy Modulon DPH umożliwia rozbudowę systemu zasilania awaryjnego (hot-swap) w zależności od wzrostu zapotrzebowania na moc, bez konieczności zakupu dodatkowego większego zasilacza UPS. Wyjątkową funkcją w modelu Modulon DPH 75 jest możliwość doposażenia zasilacza w moduł dystrybucji zasilania z monitorowanymi i wymienianymi hot-swap zabezpieczeniami (6 zabezpieczeń 3 polowych) oraz zintegrowanej baterii (hot-swap) zapewniającej podstawowy czas podtrzymania. Pełna modułowość oraz integracja głównych elementów zasilania gwarantowanego w jednej szafie pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca. Osiągając ponadprzeciętną dostępność, zasilacze Modulon DPH charakteryzują się jednocześnie bardzo wysoką sprawnością 96%. Tam gdzie liczy się dostępność, sprawność i możliwość skalowania w miarę rozwoju działalności, system zasilaczy awaryjnych Modulon seria DPH stanowi idealne rozwiązanie zapewniając ochronę zasilania urządzeń i oszczędność w Całkowitym Koszcie Posiadania (TCO)


http://www.deltapowersolutions.com/pl-pl/mcis/data-center-modular-ups-dph-series.php

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

- w pełni modułowa budowa pozwalająca na wymianę hot-swap wszystkich modułów urządzenia
- możliwość jednoczesnego wyposażenia zasilacza w moduły mocy 3x25kVA/25kW (75kVA/75kW), moduł dystrybucji mocy oraz baterię
- zasilanie odbiorów bezpośrednio z miejsca instalacji zasilacza UPS z wykorzystaniem wbudowanego modułu dystrybucji zasilania wraz z monitorowaniem zasilania oraz stanu zabezpieczeń
- bateria hot-swap umieszczona wewnątrz obudowy UPS 75kVA/75kW
- praca równoległa zasilaczy do 4 szt.
- współczynnik wyjściowy kVA=kW
- sprawność urządzenia 96%

Najważniejsze wdrożenia

LOTNICZY "RZESZÓW - JASIONKA" Sp. z o.o.
Politechnika Warszawska
Getin Noble Bank S.A.
Alcatel-Lucent S.A.
Netia S.A.
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Jednostka wojskowa we Wrocławiu
BNP Paribas
Biurowiec w Warszawie SPIRE

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1) Modułowość - pełna modułowość urządzenia z wymianą modułów hot-swap
2) Dostępność - w ramach jednego urządzenia o mocy 75kVA/75kW dostępne są dodatkowo w moduły hot-swap: moduł dystrybucji zasilania oraz moduły bateryjne
3) Wydajność - najwyższe parametry techniczne na rynku

Informacje o firmie

Delta jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań z zakresu zarządzania energią oraz głównym dostawcą komponentów, wyświetlaczy, automatyki przemysłowej, urządzeń sieciowych i rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej. Delta koncentruje swoje działania na trzech głównych obszarach biznesowych: energoelektronika, zarządzanie energią oraz inteligentne rozwiązania przyjazne dla środowiska. Grupa Delta posiada biura sprzedażowe na całym świecie oraz zakłady produkcyjne na Tajwanie, w Chinach, Tajlandii, Japonii, Meksyku, Indiach, Brazylii oraz w Europie.

Misją firmy Delta, jako światowego lidera w zakresie systemów zasilania urządzeń elektronicznych jest "Dostarczanie innowacyjnych, czystych i efektywnych energetycznie rozwiązań dla lepszego jutra". Delta jest głęboko zaangażowana w ochronę środowiska i od wielu lat realizuje programy bezołowiowej, przyjaznej środowisku produkcji, recyklingu i zarządzaniu odpadami.

Modułowy zasilacz UPS - Seria Modulon DPH 75
Modułowy zasilacz UPS - Seria Modulon DPH 75

Seria modułowych zasilaczy Modulon DPH umożliwia rozbudowę systemu zasilania awaryjnego (hot-swap) w zależności od wzrostu zapotrzebowania na moc, bez konieczności zakupu dodatkowego...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

Modulys GREEN POWER 2.0 RM

Modulys GREEN POWER 2.0 RM

Opis

Modułowy zasilacz UPS do szafy rack ? Modulys GREEN POWER 2.0 RM o mocy skalowanej od 25 do 75 kW

Modulys RM GP to 3-fazowy modułowy system UPS przeznaczony do integracji w szafach rack 19?. Jest to łatwe w montażu i obsłudze modułowe rozwiązanie, które zapewnia maksymalną dostępność i ochronę zasilania, jednocześnie pozostawiając wolną przestrzeń dla innych urządzeń sieciowych w tej samej szafie rack 19?.
System oferowany jest w dwóch wariantach:
? 9 U ? z możliwość zamontowania dwóch modułów mocy po 25 kW każdy,
? 15 U ? z możliwością zamontowania trzech modułów mocy po 25 kW plus dodatkowo czwartego modułu 25 kW, jako redundancja N + 1.

Zasilacze Modulys RM GP są pozbawione pojedynczych punktów awarii ? w każdym systemie elementy tradycyjnego zasilacza UPS są zwielokrotnione. Niezależne i samowystarczalne moduły mocy UPS oraz baterii można wymieniać na zasadzie Hot-Swap ? ?na gorąco?, bez przechodzenia na bypass. Konstrukcja modułowa i wysoka sprawność energetyczna sprawiają, że system ma doskonały wskaźnik rentowności ROI (Return Of Investment - zwrot z inwestycji), w oparciu o całkowity koszt posiadania (TCO) obejmujący początkowy koszt inwestycji, pełny cykl życia infrastruktury i koszty eksploatacyjne. Wysoka sprawność energetyczna (DOCHODZĄCA DO 96,5%) oznacza mniejsze straty energii, mniejszą emisję ciepła, ograniczenie niezbędnej infrastruktury chłodzącej oraz kosztów operacyjnych, co skutkuje znacznie niższymi rachunkami za zużytą energię elektryczną.
Budowa modułowa minimalizuje wydatki i koszty początkowe zachowując możliwość późniejszej rozbudowy systemu, w miarę potrzeb. Ponosisz wyłącznie koszty mocy, której potrzebujesz oraz unikasz dodatkowych kosztów instalacyjnych związanych z przyszłą rozbudową.


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Możliwość zastosowania akumulatorów litowo-jonowych. Funkcja szybkiego ładowania;
Certyfikowana sprawność na poziomie 96,5% przez TUV SUD;
Certyfikowany średni czas bezawaryjnej pracy modułów UPS (MTBF) > 1 000 000 godzin przez SERMA TECHNOLOGIES (IEC62380)

Najważniejsze wdrożenia

Modułowość zarówno na poziomie modułów mocy jak i bypassu.;
Możliwość montażu modułów mocy UPS jak i baterii w tej samej szafie systemowej.;
Bypass wewnętrzny UPS przygotowany na pełną moc systemu.;

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Certyfikowana wysoka sprawność na poziomie 96,5%.;
Możliwość montażu w szafie RACK 19?.;
Rzeczywiste selektywne odłączanie modułów UPS z zastosowaniem separacji galwanicznej.;

Informacje o firmie

Firma SOCOMEC powstała we Francji w 1922 r. Obecnie zatrudnia na całym świecie ponad 3 tysiące pracowników i osiąga roczne przychody bliskie 500 mln EUR. SOCOMEC jest producentem aparatury łączeniowej niskiego napięcia, aparatury pomiarowej i zasilaczy bezprzerwowych UPS. W grudniu 2011 r. powstał oddział firmy w Polsce.
SOCOMEC specjalizuje się w czterech rodzajach aplikacji: aparatura łączeniowa niskiego napięcia, efektywność energetyczna (systemy pomiaru energii i gospodarki energetycznej), zasilanie awaryjne (zasilacze bezprzerwowe UPS w zakresie do 5.4 MVA) oraz serwis i działa w sześciu segmentach rynku: infrastruktura, przemysł, energia odnawialna, segment OEM oraz budynki o znaczeniu strategicznym (centra przetwarzania danych, banki) i pozostałe budynki. W tym zakresie firma oferuje kompleksowe, dedykowane rozwiązania na najwyższym poziomie technicznym.

Modulys GREEN POWER 2.0 RM
Modulys GREEN POWER 2.0 RM

Modułowy zasilacz UPS do szafy rack ? Modulys GREEN POWER 2.0 RM o mocy skalowanej od 25 do 75 kW Modulys RM GP to 3-fazowy modułowy system UPS przeznaczony do integracji w szafach...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

Szafa serwerowa rack 19 - Linkbasic NCI42-810-KLA-C

Szafa serwerowa rack 19 - Linkbasic NCI42-810-KLA-C

Opis

Serwerowa szafa rack 19" Linkbasic NCI42-810-KLA-C stanowi unikalne rozwiązanie na rynku. Dzięki swej innowacyjnej konstrukcji, montaż szafy NCI jest bardzo szybki - czas potrzebny do złożenia szafy jest kilkukrotnie krótszy w porównaniu do innych rozwiązań.


Do skręcenia szafy rack NCI42-810-KLA-C potrzebnych jest jedynie 16 śrub. Wszystkie pozostałe elementy montowane są bez użycia narzędzi. Podstawę konstrukcji szafy stanowią ramy z osadzonymi fabrycznie drzwiami łączonymi za pomocą pionowych belek.


Szyny rackowe wykonane ze stali zimnowalcowanej o grubości 2mm montowane są na zatrzaskach.


Drzwi wykonane są z perforowanej stali - wypukłe z przodu oraz dwuskrzydłowe płaskie z tyłu. Zapewniają one z jednej strony ochronę sprzętu, a z drugiej znakomitą cyrkulację powietrza. Drzwi boczne składają się z dwóch oddzielnych paneli.


Panel dachowy oraz trzy elementowa podłoga montowane są na zatrzaskach. Panel dachowy wyposażony jest w pięć przepustów szczotkowych, zaś podłogowy w osiem okrągłych przepustów o średnicy 50mm. Przepusty szczotkowe ograniczają dostawanie się do wnętrza szafy rack nadmiernych ilości kurzu.


Dodatkowym atutem są dwa pionowe organizery okablowania montowane do szyn rackowych pozwalające na zachowanie porządku w szafie.


W zestawie znajduje się również zestaw uziemiający.


Dzięki standardowemu wyposażeniu w zestaw półek, listwę zasilającą rack, organizery kabli i panel wentylacyjny produkt jest gotowy do montażu wyposażenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a pełna gama opcjonalnych akcesoriów umożliwia dalszą rozbudowę instalacji.


Nośność NCI42-810-KLA-C wynosi 1000kg. Jej szerokość gabarytowa to 800mm, zaś głębokość zewnętrzna to 1000mm. Szafa wykończona jest w kolorze czarnym RAL9004.


http://www.linkbasic.eu/stojaca-szafa-serwerowa-rack-19-42u-800x1000mm-nci42-810-kla-c

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Unikalność szafy Linkbasic NCI42-810-KLA0C tkwi w jej innowacyjnej konstrukcji, dzięki czemu czas potrzebny do złożenia szafy jest kilkukrotnie krótszy w porównaniu do innych rozwiązań. Aby skręcić szafę potrzebnych jest zaledwie 16 śrub. Pozostałe elementy konstrukcji montowane są bez użycia narzędzi przy wykorzystaniu systemu solidnych zatrzasków.

Najważniejsze wdrożenia

Produkt jest nowością na rynku

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Ekspresowy montaż dzięki wykorzystaniu jedynie 16 śrub


2. System wytrzymałych zatrzasków


3. Możliwa instalacja w małych i trudno dostępnych miejscach dzięki łatwemu montażowi

Informacje o firmie

Sunnyline Computer Products Poland sp. z o.o. jest producentem, importerem oraz dystrybutorem produktów służących do budowy sieci teleinformatycznych. W ofercie Firmy znajdują się również rozwiązania do monitoringu wizyjnego oraz akcesoria komputerowe. Firma obsługuje klientów na terenie Polski oraz Europy środkowo wschodniej.

Szafa serwerowa rack 19 - Linkbasic NCI42-810-KLA-C
Szafa serwerowa rack 19 - Linkbasic NCI42-810-KLA-C

Serwerowa szafa rack 19" Linkbasic NCI42-810-KLA-C stanowi unikalne rozwiązanie na rynku. Dzięki swej innowacyjnej konstrukcji, montaż szafy NCI jest bardzo szybki - czas potrzebny do...

zobacz więcej - kliknij

Zasilacz UPS COVER PRM 6K

Zasilacz UPS COVER PRM 6K

Opis

Zasilacz UPS  COVER PRM 6K jest nowoczesnym urządzeniem wykonanym w technologii TRUE ON LINE. Oferuje moc czynną 5400 W. Jest przystosowany do montażu w szafach Rack 19”.  W podstawowej konfiguracji ( 3U) wyposażony jest w baterie wewnętrzne. Istnieje możliwość wydłużenia czasu autonomii poprzez zastosowanie dodatkowych modułów bateryjnych. Standardowo każdy zasilacz wyposażony jest w Bypass oraz panel dystrybucji napięć typu Hot Swap (PDU) wraz z listwą połączeniową, gniazdami IEC-320 oraz zintegrowanym bypassem serwisowym z możliwością bezprzerwowego odłączenia od zasilacza krytycznych odbiorników.


Zasilacz UPS  COVER PRM 6K jest nowoczesnym urządzeniem wykonanym w technologii TRUE ON LINE. Oferuje moc czynną 5400 W. Jest przystosowany do montażu w szafach Rack 19”.  W podstawowej konfiguracji ( 3U) wyposażony jest w baterie wewnętrzne. Istnieje możliwość wydłużenia czasu autonomii poprzez zastosowanie dodatkowych modułów bateryjnych. Standardowo każdy zasilacz wyposażony jest w Bypass oraz panel dystrybucji napięć typu Hot Swap (PDU) wraz z listwą połączeniową, gniazdami IEC-320 oraz zintegrowanym bypassem serwisowym z możliwością bezprzerwowego odłączenia od zasilacza krytycznych odbiorników.

www.comex.com.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

- wysoka wartość wyjściowego współczynnika mocy ( PF=0,9)


- panel dystrybucji napięć


- bardzo wysoka sprawność (do 95% w trybie On-Line)

Najważniejsze wdrożenia

Zasilanie sprzętu teleinformatycznego u bardzo wielu użytkowników 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- wysoka wartość wyjściowego współczynnika mocy ( PF=0,9)


- panel dystrybucji napięć


- bardzo wysoka sprawność (do 95% w trybie On-Line)

Informacje o firmie

COMEX S.A. od 1987 roku oferuje na polskim rynku systemy zasilania awaryjnego (zasilacze UPS, agregaty prądotwórcze). Świadczymy usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,  przygotowujemy koncepcje, projektujemy, doradzamy w wyborze optymalnych rozwiązań z obszaru zapewnienia gwarantowanego zasilania

Zasilacz UPS COVER PRM 6K
Zasilacz UPS COVER PRM 6K

Zasilacz UPS  COVER PRM 6K jest nowoczesnym urządzeniem wykonanym w technologii TRUE ON LINE. Oferuje moc czynną 5400 W. Jest przystosowany do montażu w szafach Rack 19”....

zobacz więcej - kliknij

Powietrzna pompa ciepła ZPAS AHP_35_IT

Powietrzna pompa ciepła ZPAS AHP_35_IT

Opis

Urządzenie powstało jako odpowiedź na potrzeby rynku w zakresie utrzymania warunków pracy w szafach zewnętrznych teleinformatycznych i elektro-energetycznych. Zasada działania została oparta o przemiany termodynamiczne pozwalając na budowę nowoczesnego, bezobsługowego, bardzo wydajnego źródła chłodu i ciepła.
Wyznaczenie algorytmu pracy urządzenia następuje na podstawie pomiaru temperatury i wilgotności wewnątrz szafy teleinformatycznej. Wydajność urządzenia zapewnia utrzymanie temperatury zadanej na poziomie od 10°C do 40°C i wilgotności względnej od 32% do 72% poza wystąpieniem punktu kondensacji. Dzięki zastosowaniu zaworu rewersyjnego, praca chłodnicza sezonu letniego może być swobodnie przełączana na pracę grzewczą dla sezonu zimowego.
Urządzenie prowadzi cykliczne wymuszanie obiegu powietrza w celu zminimalizowania ryzyka występowania obszarów o wysokiej temperaturze (anihilacja punktów gorących), spowodowanych zróżnicowaniem gęstości „upakowania” urządzeń w obudowach teleinformatycznych.
Opcjonalnie urządzenie zostało zabezpieczone na wypadek zaniku zasilania podstawowego - 230V. Dzięki zastosowanej przetwornicy i możliwości przełączenia się na zasilanie gwarantowane 48V z siłowni szafy, jeśli tka została zainstalowana, może dalej pełnić funkcję chłodniczą, przełączając się na tryb wydmuchu ciepła bez udziału kompresora. Rozwiązanie takie eliminuje zastosowanie zewnętrznych zaworów, klap lub żaluzji powodujących rozszczelnienie szafy.
Unikalne zastosowanie zjawiska przemieniany termodynamicznej jest chronione patentem firmy ZPAS. W urządzeniu zastosowano mikroprocesorowy system zdalnej kontroli oraz nadzoru w celu uzyskania wysokiej wydajności chłodniczej i cieplnej dla pracy ciągłej. Pozwala on na ciągłą nadążną regulację współczynników pracy, a przez to minimalizację kosztów zużycia energii i serwisu.
Urządzenie zapewnia prawidłową pracę w warunkach zewnętrznych -33 °C do +50 °C. Rezerwa mocy pozwala na krótkotrwałą pracę w przypadku chwilowych przekroczeń parametrów podstawowych. Zainstalowany w nim system kontrolno-pomiarowy informuje użytkownika w trybie on-line o stanie pracy urządzenia oraz występujących alarmach pracy. Pozwala także na zdalną zmianę parametrów oraz określone czynności serwisowe typu włącz-wyłącz. Parametry pracy są archiwizowane w pamięci wewnętrznej urządzenia w postaci charakterystyk w okresie ostatniego roku.


http://zpasgroup.pl/ahp-35-ti-powietrzna-pompa-ciepla.html

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

• niski koszt utrzymywania napędu, oraz jego serwisowania,
• obniżenie poziomu hałasu, przy utrzymaniu funkcjonalności oraz wydajności chłodniczej,
• możliwość płynnej stabilizacji charakterystyk termiczno-wilgotnościowych w funkcji prędkości przewietrzania, oraz regulacji mocy
• automatyczny sieciowy system zgłoszeń serwisowych za pomocą komunikacji email, SMS wraz z lokalizacją urządzenia
• ciągły pomiar temperatury oraz wilgotności w wewnętrznej przestrzeni IP55
• możliwość stosowania funkcji FORCE w sytuacji nagłej potrzeby zmiany parametrów dla urządzeń odległych do czasu podjęcia akcji serwisowych
• automatyczny proces grzania i chłodzenia dla płynnie zadanych parametrów pracy w okresie zima-lato,
• system zabezpieczenia przed oblodzeniem wymienników w okresie zimowym,
• dodatkowy odzysk ciepła z napędu w procesie grzania w okresie zimowym,
• wysoki współczynnik efektywności COP=5 dla energii procesów grzanie chłodzenie,
• praca w warunkach zewnętrznych: -33°? - 50°? i wilgotności 20% - 90%,
• zakres mocy chłodniczej w przedziale od 1 do 15 kW dla omówionego systemu termodynamicznego w odwróconej fazie,
• spójność konstrukcji oraz zastosowanie materiałów nieżelaznych: Al, SS316, Cu,
• zastosowanie mikroprocesorowego systemu sterownia z unikatowym programem pracy oraz komunikacji.

Najważniejsze wdrożenia

Instalacja systemu na terenie hali produkcyjno-biurowej.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• praca oraz zapewnienie na poziomie wystarczającym warunków klimatycznych w chwili zaniku napięcia podstawowego metodą zmiany fazy termodynamicznej oraz przejściem na tryb przewietrzania konwekcyjnego z czynnikiem niosącym do czasu powrotu zasilania
• archiwizacja oraz rejestracja wszystkich stanów pracy urządzenia w okresie ostatniego roku,
• zdalny monitoring oraz kontrola wszystkich parametrów cyfrowych i analogowych przez sieć ETH lub GSM/GPRS

Informacje o firmie

ZPAS ze swoim 40-letnim doświadczeniem wychodzi na przeciw wymaganiom przyszłości i łączy w sobie kompleksowe rozwiązania. ZPAS specjalizuje się w produkcji obudów teleinformatycznych i energetycznych, oraz produkcją w zakresie rozwiązań sieciowych i energetyki. Połączeniu temu przyświeca idea „solutions for connections”, która jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania jakością i środowiskiem nasze produkty są objęte certyfikatem honorowanym na całym świecie. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewniają szczególną ochronę środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa pracowników. Dowodem na to są przyznane certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001.

Powietrzna pompa ciepła ZPAS AHP_35_IT
Powietrzna pompa ciepła ZPAS AHP_35_IT

Urządzenie powstało jako odpowiedź na potrzeby rynku w zakresie utrzymania warunków pracy w szafach zewnętrznych teleinformatycznych i elektro-energetycznych. Zasada działania...

zobacz więcej - kliknij

zasilacz gwarantowany UPS Eaton 9PX

zasilacz gwarantowany UPS Eaton 9PX

Opis

Zasilacz gwarantowany Eaton 9PX 2200–3000 W UPS 230 V.


Energowydajny zasilacz UPS Eaton 9PX (2200–3000 W) zabezpiecza zasilanie w małych i średnich centrach danych, serwerowniach i infrastrukturze IT.  Zapewnia ochronę trybie podwójnego przetwarzania energii i jest najlepszym w swojej klasie urządzeniem o współczynniku mocy równym jedności (VA = W).


http://www.eaton.pl/IT

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Model 9PX jest pierwszym zasilaczem UPS w swojej klasie, który zapewnia współczynnik mocy równy jedności (VA = W).


Model 9PX uzyskał certyfikat Energy Star i zapewnia najwyższy poziom sprawności, ograniczając koszty energii i chłodzenia.
Topologia podwójnej konwersji. Zasilacz Eaton 9PX stale monitoruje warunki zasilania i reguluje napięcie oraz częstotliwość.
Kompatybilny ze środowiskami wirtualnymi (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat).Graficzny wyświetlacz LCD podaje czytelne informacje dotyczące statusu zasilacza UPS oraz wyniki pomiarów na jednym ekranie
9PX umożliwia pomiar zużycia energii dla obsługiwanych grup gniazd.
Modele 9PX 2200 i 3000 są dostępne w obudowie stelażowej  RT2U (do zabudowy w stelażu) oraz RT3U (do stelaży wieżowych lub płytkich). Do wszystkich modeli dołączone są cokoły i szyny.Wewnętrzna funkcja obejścia zapewnia ciągłość zasilania w przypadku usterki wewnętrznej. Dostępne jest również obejście serwisowe (standard w wersji HotSwap) w celu łatwej wymiany zasilacza UPS.
System ładowania nieciągłego baterii ABM® i z kompensacją temperatury (wybierana przez użytkownika), automatyczne sprawdzanie akumulatora, ochrona przed głębokim rozładowaniem, automatyczne rozpoznawanie akumulatorów zewnętrznych

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Model 9PX jest pierwszym zasilaczem UPS w swojej klasie, który zapewnia współczynnik mocy równy jedności (VA = W).


Model 9PX uzyskał certyfikat Energy Star i zapewnia najwyższy poziom sprawności, ograniczając koszty energii i chłodzenia.


Kompatybilny ze środowiskami wirtualnymi (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat).

Informacje o firmie

Firma Eaton Power Quality od ponad 50 lat zabezpiecza krytyczne systemy przedsiębiorstw na całym świecie. Niezależnie czy jest to ochrona jednego komputera osobistego, czy zabezpieczenie ciągłości produkcji, czy chociażby ochrona największego centrum przetwarzania danych, rozwiązania Eaton dają czystą, nieprzerwaną energię dla zapewnienia działania newralgicznych aplikacji i urządzeń.

Asortyment produktów z zakresie jakości zasilania firmy Eaton obejmuje szeroką gamę przyjaznych dla środowiska, wydajnych, niezawodnych bezprzerwowych zasilaczy UPS, urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej, jednostek dystrybucji zasilania (PDU) oraz oprogramowanie, zdalny monitoring, korekcję współczynnika mocy, zarządzanie przepływem powietrza i szafy stelażowe. Dla każdego produktu, Eaton nieustannie i z powodzeniem dąży do ciągłego wprowadzenia innowacji technicznych przy opracowywaniu nowej generacji rozwiązań.W zakresie skutecznego zarządzania energią, firma Eaton współpracuje z menedżerami IT i kierownikami produkcji, praktycznie w każdym segmencie rynku, włącznie z centrami przetwarzania danych, przedsiębiorstwami o charakterze produkcyjnym, sieciami sklepów sprzedaży detalicznej, szpitalami, przychodniami, bankami, agencjami rządowymi, firmami produkcyjnymi, instytucjami finansowymi.Eaton ustawicznie rozbudowuje działalność w zakresie jakości zasilania poprzez rozwijanie innowacyjnych produktów i serwisu, a także przez strategiczne przejęcia firm takich jak Phoenixtec, Powerware, MGE Office Protection Systems, Best Power, Aphel oraz Wright Line.
Asortyment produktów z zakresie jakości zasilania firmy Eaton obejmuje szeroką gamę przyjaznych dla środowiska, wydajnych, niezawodnych bezprzerwowych zasilaczy UPS, urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej, jednostek dystrybucji zasilania (PDU) oraz oprogramowanie, zdalny monitoring, korekcję współczynnika mocy, zarządzanie przepływem powietrza i szafy stelażowe. Dla każdego produktu, Eaton nieustannie i z powodzeniem dąży do ciągłego wprowadzenia innowacji technicznych przy opracowywaniu nowej generacji rozwiązań.

W zakresie skutecznego zarządzania energią, firma Eaton współpracuje z menedżerami IT i kierownikami produkcji, praktycznie w każdym segmencie rynku, włącznie z centrami przetwarzania danych, przedsiębiorstwami o charakterze produkcyjnym, sieciami sklepów sprzedaży detalicznej, szpitalami, przychodniami, bankami, agencjami rządowymi, firmami produkcyjnymi, instytucjami finansowymi.

Eaton ustawicznie rozbudowuje działalność w zakresie jakości zasilania poprzez rozwijanie innowacyjnych produktów i serwisu, a także przez strategiczne przejęcia firm takich jak Phoenixtec, Powerware, MGE Office Protection Systems, Best Power, Aphel oraz Wright Line.

zasilacz gwarantowany UPS Eaton 9PX
zasilacz gwarantowany UPS Eaton 9PX

Zasilacz gwarantowany Eaton 9PX 2200–3000 W UPS 230 V. Energowydajny zasilacz UPS Eaton 9PX (2200–3000 W) zabezpiecza zasilanie w małych i średnich centrach danych,...

zobacz więcej - kliknij

Zespół Zasilania Gwarantowanego Duet

Zespół Zasilania Gwarantowanego Duet

Opis

Charakterystyka Zespołu:

UPS: UBT+ 1000 Z POWERBRIDGE 16,5MJ
Agregat: klasyczny agregat prądotwórczy z silnikem diesla
Zespół Zasilania Gwarantowanego „DUET” składa się z dwóch podstawowych modułów:
Moduł UPS: stanowiący dynamiczny UPS produkcji firmy Piller z zasobnikiem energii kinetycznej Powerbridge,
Moduł agregatu: agregat prądotwórczy
Zespół DUET zabudowany jest w 40-sto stopowym kontenerze technologicznym zapewniającym właściwe parametry pracy w zależności zarówno od wymogów użytkownika, jak i warunków środowiskowych.


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

• Trzykrotnie dłuższy czas podtrzymania przez zasobnik energii kinetycznej Pillera w porównaniu z innymi zasobnikami energii typu fly-wheel dostępnymi na rynku
• Wyższa niezawodność w porównaniu z wszystkimi dostępnymi technologiami
• Najwyższa sprawność, do 97% w pracy on-line (z podłączonym zasobnikiem energii)
• Ekonomiczne Zarządzanie Mocą

Najważniejsze wdrożenia

Na potrzeby Międzynarodowego Portu Lotniczego ”Katowice” został uruchomiony przez naszą firmę system zasilania bezprzerwowego DUET wykorzystujący UPS Dynamiczny UBT marki Piller współpracujący z agregatem prądotwórczym, w zabudowie kontenerowej. System jest dedykowany do zasilania oświetlenia nawigacyjnego nowo wybudowanej drogi startowej, drogi kołowania oraz innych systemów lotniskowych.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Elastyczność konfiguracji :układ klasyczny z SZR lub praca UPS i agregatu na wspólne wyjście
2. Najwyższa niezawodność ze względu na małą liczbę komponentów
3. Możliwość serwisowania dowolnego komponentu przy zachowaniu ciągłości gwarantowanego zasilania

Informacje o firmie

Nasza firma to specjalista w zakresie doboru i dostawy rozwiązań dla firm oraz instytucji i infrastruktury publicznej w zakresie zasilania gwarantowanego dużych mocy. Przedstawiamy także nowoczesne rozwiązania uznanego w branży producenta –Piller Power System GmbH, wśród których znajdują się urządzenia takie, jak UPS’y dynamiczne i statyczne. W ofercie udostępniamy także rozwiązania dla zasilania postojowego statków powietrznych GPU 400Hz i 28Vdc. Proponujemy funkcjonalne oraz niezawodne systemy zasilania małej i średniej mocy. W naszej firmie znajdziecie Państwo szereg informacji na temat nowoczesnych i wypróbowanych systemów zasilania awaryjnego (np.: IP-Bus, DeRUPS) zapewniających bezpieczeństwo zasilania odbiorów i aplikacji krytycznych.

Zespół Zasilania Gwarantowanego Duet
Zespół Zasilania Gwarantowanego Duet

Charakterystyka Zespołu: UPS: UBT+ 1000 Z POWERBRIDGE 16,5MJ Agregat: klasyczny agregat prądotwórczy z silnikem diesla Zespół Zasilania Gwarantowanego...

zobacz więcej - kliknij

Innowacja Roku 2016

Sage e-Audytor

Sage e-Audytor

Opis

Serwis internetowy umożliwiający bezpieczne weryfikowanie poprawności danych wygenerowanych w Jednolitych Plikach Kontrolnych (JPK). Rozwiązanie dedykowane wszystkim przedsiębiorstwom na polskim rynku bez względu na rodzaj stosowanego oprogramowania.


http://www.sage.com.pl/e-audytor

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Łączy w sobie funkcjonalności:
• Przetworzenia wygenerowanego pliku JPK .xml w postać czytelną dla użytkownika.
• Weryfikowania poprawności informacji zawartych w plikach JPK, a także zidentyfikowania pomyłek czy błędów.
• Weryfikacji poprawności technicznej plików raportowych oraz spójności danych miedzy poszczególnymi strukturami JPK

Najważniejsze wdrożenia

Z naszego serwisu korzystają OBI, Bank Zachodni WBK.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

-Podgląd zawartości JPK.
-Weryfikację poprawności syntetycznej pliku i merytorycznej spójności danych
-Udzieli informacji zwrotnych o zaimportowanym na platformę plikach JPK, na zasadzie krótkich i ogólnych informacji o ewentualnych nieprawidłowościach

Informacje o firmie

Sage jest czołowym dostawcą oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem na rynku dostawców rozwiązań dla małych i średnich firm. Od kilku lat znajduje się w czołówce rankingu Truffle 100, klasyfikującym największych europejskich producentów oprogramowania, zaś firma badawcza Gartner plasuje Grupę Sage jest jako jednego z trzech największych na świecie dostawców rozwiązań ERP.

Sage e-Audytor
Sage e-Audytor

Serwis internetowy umożliwiający bezpieczne weryfikowanie poprawności danych wygenerowanych w Jednolitych Plikach Kontrolnych (JPK). Rozwiązanie dedykowane wszystkim przedsiębiorstwom...

zobacz więcej - kliknij

LIDER IT 2016

SocialCOM - Social Media Engagement and Monitoring

SocialCOM - Social Media Engagement and Monitoring

Opis

SocialCom jest narzędziem komunikacji z Klientem w sieciach społecznościowych. Bezproblemowo integruje się do istniejących systemów i procesów wspierając wszystkie kanały obsługi Kontrahentów. Idealnie nadaje się dla przedsiębiorstw stawiających na aktywny i niezwłoczny kontakt z Klientem, bazujących na opiniach użytkowników wyrażanych poprzez różne media.

Dedykowane sekcje dla marketingowców, analityków, edytorów oraz specjalistów ds. PR ułatwiają kreowanie spójnej aktywności Twojej firmy w mediach społecznościowych. Intuicyjny interfejs daje możliwość zarządzania wieloma kontami o zróżnicowanych uprawnieniach i zadaniach. Zawarcie wszystkich skonfigurowanych sieci w jednym miejscu pozwala zwiększyć dynamikę relacji z odbiorcami. Produkt zapewnia wsparcie dla głównych graczy na scenie social media, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Google+, YouTube i LinkedIn, nie ignorując rozwiązań niszowych czy nawet pojedynczego konta email.SocialCom® realizuje komunikację z Klientem poprzez:

• Monitorowanie i analizowanie 400 mln kanałów online, jak również tradycyjnych kanałów takich jak media drukowane
• Publikowanie zawartości równolegle do wielu sieci społecznościowych m.in. z wykorzystaniem skróconego adresowania URL
• Utrzymanie centralnego rejestru wszystkich postów z uwzględnieniem rozległych meta-danych użytkowników, historii komunikacji, aż po analizę określenia wpływu (tzw. Wynik Klouta)• Obsługa postów z wykorzystaniem specyficznych funkcjonalności danej sieci społecznościowej, wzbogaconą o wewnętrzne mechanizmy SocialCOM
• Wsparcie dla pracy zespołowej, takie jak: organizacja pracy agentów w oparciu o zespoły, zasada 4 oczu, system routingu i klasyfikacji informacji
• Statystyczną analizę poziomów usług, możliwość definiowania własnych KPI jak i wykorzystania mierników stosowanych w sieciach społecznościowych
• Bezproblemowa integracja z innymi systemami dzięki wsparciu dla rozwiązań korporacyjnych poprzez wzorce integracyjne takie jak: REST API, JSON, XML, CSV, SOAP, EJBs, IRC, IMap, SMTP, POP3, LDAP, RMI, TCP, HTTP
Dedykowane sekcje dla marketingowców, analityków, edytorów oraz specjalistów ds. PR ułatwiają kreowanie spójnej aktywności Twojej firmy w mediach społecznościowych. Intuicyjny interfejs daje możliwość zarządzania wieloma kontami o zróżnicowanych uprawnieniach i zadaniach.
Zawarcie wszystkich skonfigurowanych sieci w jednym miejscu pozwala zwiększyć dynamikę relacji z odbiorcami. Produkt zapewnia wsparcie dla głównych graczy na scenie social media, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Google+, YouTube i LinkedIn, nie ignorując rozwiązań niszowych czy nawet pojedynczego konta email.

SocialCom® realizuje komunikację z Klientem poprzez:
• Monitorowanie i analizowanie 400 mln kanałów online, jak również tradycyjnych kanałów takich jak media drukowane
• Publikowanie zawartości równolegle do wielu sieci społecznościowych m.in. z wykorzystaniem skróconego adresowania URL
• Utrzymanie centralnego rejestru wszystkich postów z uwzględnieniem rozległych meta-danych użytkowników, historii komunikacji, aż po analizę określenia wpływu (tzw. Wynik Klouta)
• Obsługa postów z wykorzystaniem specyficznych funkcjonalności danej sieci społecznościowej, wzbogaconą o wewnętrzne mechanizmy SocialCOM
• Wsparcie dla pracy zespołowej, takie jak: organizacja pracy agentów w oparciu o zespoły, zasada 4 oczu, system routingu i klasyfikacji informacji
• Statystyczną analizę poziomów usług, możliwość definiowania własnych KPI jak i wykorzystania mierników stosowanych w sieciach społecznościowych
• Bezproblemowa integracja z innymi systemami dzięki wsparciu dla rozwiązań korporacyjnych poprzez wzorce integracyjne takie jak: REST API, JSON, XML, CSV, SOAP, EJBs, IRC, IMap, SMTP, POP3, LDAP, RMI, TCP, HTTP


http://www.socialcom.de/en/product/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Ujednolicony interfejs publikacji niezależnie od sieci społecznościowej


Zewnętrzny i wymienny system klasyfikacji treści


Zaawansowany moduł analizy i monitoringu w oparciu o tradycyjne kanały medialne jak i online’owe.

Najważniejsze wdrożenia

Telekomunikacja - Telefonica O2,


Bosh Services Solutions,


Turystyka - FTI Touristik,


E-commerce - Unister,


Chemiczna – Alpina, Caparol


Rozrywka – Maxdome,

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Szerokie spektrum wspieranych kanałów komunikacyjnych z centralnym systemem obsługującym zapytania z wielu źródeł


2. Ściśle zintegrowane moduły analizy, raportowania, publikacji i odpowiedzi na wiadomości publiczne oraz prywatne na różnym poziomie strukturalnym.


3. Elastyczna konfiguracja, pozwalająca na indywidualne dopasowanie rozwiązania dla każdej grupy użytkowników (jednostkowa instalacja, integracja z systemami typu contact center, instalacja w chmurze).

Informacje o firmie

brightONE jest firmą świadczącą usługi na globalnym rynku w zakresie inżynierii systemów informatycznych. Działamy w sektorze motoryzacyjnym, lotniczym, telekomunikacyjnym, medycznym oraz IT. Wdrożone standardy oraz branżowe normy jakości, m.in. Automotive SPICE pomagają dostarczać najwyższej jakości rezultaty. Centra kompetencyjne w Polsce zlokalizowane są w dwóch miastach: Szczecinie i Wrocławiu. Zatrudniamy tam ponad 300 specjalistów realizujących swoje pasje projektując architektury systemów, tworząc i testując oprogramowanie, zarządzając projektami. Najsilniejsze i kluczowe kompetencje firmy od lat pomagają kreować rozwiązania dla światowych marek. Oferujemy usługi produkcji oprogramowania w obszarze systemów wbudowanych, rozwiązania IoT, rozwiązania internetowe i mobilne, a także wdrażanie systemów obsługi klienta typu contact center.

SocialCOM - Social Media Engagement and Monitoring
SocialCOM - Social Media Engagement and Monitoring

SocialCom jest narzędziem komunikacji z Klientem w sieciach społecznościowych. Bezproblemowo integruje się do istniejących systemów i procesów wspierając wszystkie kanały...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

Superkomputer Orzeł - Najbardziej efektywny kosztowo klaster HPC w Polsce.

Superkomputer Orzeł - Najbardziej efektywny kosztowo klaster HPC w Polsce.

Opis

Klaster Orzeł znajduje się 80 pozycji na liście TOP500 najszybszych systemów na świecie i jest drugą co do wielkości instalacją superkomputerową w Polsce. Orzeł, użytkowany w modelu chmury HPC, jest węzłem przetwarzania i gromadzenia danych dla laboratoriów technologii informacyjno-komunikacyjnych PCSS. System pozwala na zaoferowanie usługi chmurowej na niedostępnym dotychczas poziomie, w trybie Laboratorium IT jako usługa.
Jest to jeden z czterech projektów Itprojekt dla Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, opartych o ekonomiczne rozwiązania informatyczne. PCSS wchodzi w skład globalnej sieci ośrodków komputerowych. Na początku 2016 roku powstało Centrum Innowacji PCSS-Huawei. Porozumienie pomiędzy instytucjami zostało podpisane w obecności Andrzeja Dudy, prezydenta RP, podczas jego listopadowej wizyty w Chinach i jest to symboliczne zacieśnienie współpracy pomiędzy tymi krajami. Superkomputer Orzeł jest najbardziej ekonomicznym systemem, ponieważ pod względem kosztu zakupu i utrzymania nie ma sobie równych w Polsce. Dużym sukcesem jest system odzyskiwania energii. Orzeł pobiera 500 kilowatów, ale w odpowiednich warunkach udaje się odzyskać nawet 20 procent tej energii, z której częściowo umożliwione jest np. ogrzewanie laboratoryjno-biurowego budynku PCSS.
Naszym zadaniem, jako integratora, było zaprojektowanie i zbudowanie Orła. W rozwiązaniu dla PCSS najważniejsze było zmniejszenie kosztów operacyjnych i redukcja zużycia energii.
Serwery Huawei, na etapie wymagających testów wydajnościowych, wykazały się lepszą niezawodnością niż serwery innych marek. Dzięki tej integracji i współpracy inżynierów z Huawei udało nam się zredukować koszt sprzętu o ok. 40%.
Dodatkowo technologia DLC od CoolIT i dedykowane podzespoły chłodzące procesor i pamięć RAM, pozwoliły zmniejszyć koszty operacyjne i zredukować zużycie energii, o czym świadczą wyniki testów.

PARAMETRY KLASTRA ORZEŁ:
• PUE NA POZIOMIE 1,02 ~ 1,03
• 8PB PRZESTRZENI SKŁADOWANIA
• 120 TB PAMIĘCI W 9 831 MODUŁACH
• 1,4 PFLOPS MOCY OBLICZENIOWEJ
• 1170 SERWERÓW x Intel Haswell EP Xeon E5-2697 v3 z 14 rdzeniami.
• 177 przełączników
• PRZEPUSTOWOŚĆ SYSTEMU 80 GB/S
• 28 896 RDZENI OBLICZENIOWYCH
• 500 LITRÓW CHŁODZIWA NA MINUTĘ


https://vimeo.com/177053137


http://itprojekt.it/projekty/superkomputer-orzel/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Superkomputer chłodzony gorącą wodą. Szczególną cechą Orła jest zastosowanie standardowej infrastruktury serwerowej Huawei i komponentów chłodzenia CoolIT.

• Cały system funkcjonuje wydajnie przy temperaturach wody sięgających 45°C, a testowany był w temperaturach niedostępnych dla innych rozwiązań chłodzonych wodą. Dla porównania Prometeusz działa w temperaturze do 32C, więc jeśli nadejdzie gorące lato, zostanie wyłączony. Klaster HP Apollo 8000 pracuje w temperaturze do 40°C).
• Dzięki zastosowanej technologii chłodzenia gorącą wodą oraz odzyskiwaniu ciepła do ogrzewania laboratoriów, PCSS zaoszczędzi ok 1 mln USD w ciągu najbliższych 5 lat pracy Orła. Jedynie 2% z pobieranej przez klaster energii jest używane na jego aktywne, tradycyjne chłodzenie.
• Cena Orła: 1200 TFlops za 29,5 mln brutto, czyli 28K/ węzeł (Cyfronet ma 50k/węzeł)
• Serwery (28 rdzeni/serwer) są mocniejsze niż te Apollo 800 (24 rdzenie/serwer).
• Średnie PUE Orła to 1,02 ~ 1,03. HP Apollo 8000 osiaga do 1,05.

Najważniejsze wdrożenia

1. Superkomputer Orzeł, styczeń 2016r. – najbardziej ekonomiczny klaster HPC w Polsce.
2. Projekt MAN-Ha, grudzień 2015r. - Dostarczyliśmy całość infrastruktury serwerów, przechowywania danych i lokalnych sieci poprzez dostawę ponad 200 serwerów. Równocześnie w 21 ośrodkach naukowych w całym kraju wykonaliśmy rollout instalacji, integrację infrastruktury, dostawę i instalację systemów zasilania oraz szkolenia dla użytkowników.
3. Ministerstwo Sprawiedliwości, grudzień 2015r - Środowisko wirtualne dla sądów apelacyjnych w Polsce. W ramach projektu modernizacji infrastruktury serwerowej, czyli sprzętu i oprogramowania systemowego i narzędziowego, dostarczyliśmy sprzęt do 11 sądów apelacyjnych i świadczymy obsługę serwisową.
4. Komenda Główna Straży Granicznej, od stycznia 2013r. - Modernizacja sprzętu w centrali oraz w jednostkach terenowych Komendy Głównej Straży Granicznej, m.in. dostarczenie 3310 komputerów i laptopów.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Niska cena uzyskania technologii
2. Stosunkowo niski koszt utrzymania
3. Odzyskiwanie energii cieplnej - ekologiczne rozwiązanie

Informacje o firmie

Itprojekt.it

Smart IT integrator

Jesteśmy polskim integratorem IT. Dostarczamy inteligentne rozwiązania dla sektora publicznego, dużych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest projektowanie i dostarczanie energooszczędnych i ekonomicznych systemów IT oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich wdrożeń.
www.itprojekt.it

Superkomputer Orzeł - Najbardziej efektywny kosztowo klaster HPC w Polsce.
Superkomputer Orzeł - Najbardziej efektywny kosztowo klaster HPC w Polsce.

Klaster Orzeł znajduje się 80 pozycji na liście TOP500 najszybszych systemów na świecie i jest drugą co do wielkości instalacją superkomputerową w Polsce. Orzeł, użytkowany w...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

DBPLUS Data Replicator dla Oracle

DBPLUS Data Replicator dla Oracle

Opis

DBPLUS Data Replicator™ dla Oracle® to uniwersalne i niezawodne oprogramowanie do replikacji danych pomiędzy bazami danych Oracle®. Daje dostęp w czasie rzeczywistym do kopii danych produkcyjnych z zerowym wpływem na dostępność i wydajność systemów, które są źródłem danych. Narzędzie to ma niezwykle szerokie spektrum zastosowań: • Migracje i modernizacje baz danych,

 • Raportowanie w czasie rzeczywistym,

 • Integracja aplikacji i interfejsy

 • Konsolidacja danych z wielu systemów

 • Dystrybucja danych do systemów rozproszonych

 • Odtwarzanie systemów po poważnej awarii i zapewnienie ciągłości biznesu

 • Tworzenie i odświeżanie środowisk testowych


http://dbplus.pl/Data-replicator.html

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Dane do replikacji są pobierane z archive/redo logów, co powoduje że obciążenie jakie to oprogramowanie generuje dla źródłowej bazy danych jest minimalne.  Rozwiązanie działa dla baz danych Oracle®, które mogą być w różnych wersjach. Replikacja następuje w czasie rzeczywistym poprzez wykonanie na bazie docelowej dokładnie tych samych poleceń SQL co na bazie źródłowej, włączając w to komendy DDL co pozwala na zastosowanie tego oprogramowania do bardzo szerokiego spektrum zagadnień. Spełnia ono dodatkowo rolę journalingu – dla każdego rekordu w bazie można sprawdzić kto i kiedy go modyfikował oraz jakie wartości były modyfikowane, bez dodatkowego obciążania ststemu. Żadna polska firma nie oferuje podobnego oprogramowania a na całym świecie dostępne jest tylko kilka podobnych rozwiązań oferowanych w cenach o rząd wielkości (10x) wyższych. 

Najważniejsze wdrożenia

Wdrożenie w dużej firmie produkcyjno-handlowej (właściciel kilku znanych marek odzieżowych) na bazie danych Oracle® o rozmiarze 3.3TB, która posiada:
- 6 tysięcy triggerów,


- 270 tysięcy więzów integralności,


- 11 tysięcy użytkowników bazodanowych


- 17 milionów obiektów bazodanowych


Dane są replikowane w czasie rzeczywistym do platformy raportowej. Dzięki temu można tworzyć raporty BI na podstawie aktualnych danych bez żadnego opóźnienia zupełnie bez obciążenia systemu transakcyjnego. Dzięki użyciu najbardziej aktualnych danych można zapewnić najwyższą możliwą dostępność towarów w salonach firmy rozsianych na terenie całej Polski.  

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Brak obciążenia dla bazy źródłowej pomimo replikacji danych w czasie rzeczywistym


Bardzo elastyczna konfiguracja replikacji – na poziomie schematu, tabel i pól 


Niezwykle atrakcyjna cena, o rząd wielkości (10x) niższa niż konkurencyjne rozwiązania.
 • Brak obciążenia dla bazy źródłowej pomimo replikacji danych w czasie rzeczywistym

 • Bardzo elastyczna konfiguracja replikacji – na poziomie schematu, tabel i pól


Niezwykle atrakcyjna cena, o rząd wielkości (10x) niższa niż konkurencyjne rozwiązania.

Informacje o firmie

DBPLUS™ od 9 lat jest liderem na polskim rynku w dziedzinie optymalizacji i przyspieszania działania baz danych Oracle® i Microsoft™ SQL Server®. Od 2010 roku oferuje autorskie oprogramowanie DBPLUS Performance Monitor™ służące do wykrywania i usuwania wąskich gardeł w bazach danych. W 2016 wprowadził na rynek nowy produkt DBPLUS Data Replicator™ - innowacyjne oprogramowanie do replikacji danych w czasie rzeczywistym. Oprócz autorskiego oprogramowania firma oferuje zaawansowane usługi optymalizacji baz danych Oracle® i Microsoft™ SQL Server® – DBPLUS Performance on Demand™ - usługę podniesienia wydajności bazy danych do poziomu ustalonego z klientem oraz DBPLUS Performance Management™ - usługę zapewnienia wydajności bazy danych na ustalonym poziomie świadczoną w trybie ciągłym. Z rozwiązań DBPLUS korzystają jedne największych firm w Polsce – operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy energii elektrycznej i paliw, duże firmy produkcyjne i handlowe.

DBPLUS Data Replicator dla Oracle
DBPLUS Data Replicator dla Oracle

DBPLUS Data Replicator™ dla Oracle® to uniwersalne i niezawodne oprogramowanie do replikacji danych pomiędzy bazami danych Oracle®. Daje dostęp w czasie rzeczywistym do...

zobacz więcej - kliknij

TimeMachine for .NET

TimeMachine for .NET

Opis

Time Machine for .NET to innowacyjne narzędzie dla programistów eliminujące proces debugowania w trakcie tworzenia oprogramowania dla platformy .Net. Pozwala na szybkie wykrywanie i naprawianie błędów w programach. Pozwala na śledzenie i wykrywanie źródeł błędów na zasadzie cofania się w czasie podczas pracy programów komputerowych. Jest to jedyne na Świecie rozwiązanie dla platformy .NET, które rejestruje pełny stan wykonania programu dla każdej linii kodu. Ponadto pozwala na rejestrację stanu zewnętrznego programu oraz równoległą pracę grupową programistów nad rozwiązaniem błędu. Program umożliwia wersjonowanie i porównywanie stanów zapisu programu oraz dynamiczne wpływanie na proces zapisu stanu programu w celu zmiany lub zamazania wartości danych. Produkt ma ogromny potencjał komercjalizacyjny na całym świecie.


Time Machine for .NET to innowacyjne narzędzie dla programistów eliminujące proces debugowania w trakcie tworzenia oprogramowania dla platformy .Net. Pozwala na szybkie wykrywanie i naprawianie błędów w programach. Pozwala na śledzenie i wykrywanie źródeł błędów na zasadzie cofania się w czasie podczas pracy programów komputerowych. Jest to jedyne na Świecie rozwiązanie dla platformy .NET, które rejestruje pełny stan wykonania programu dla każdej linii kodu. Ponadto pozwala na rejestrację stanu zewnętrznego programu oraz równoległą pracę grupową programistów nad rozwiązaniem błędu. Program umożliwia wersjonowanie i porównywanie stanów zapisu programu oraz dynamiczne wpływanie na proces zapisu stanu programu w celu zmiany lub zamazania wartości danych. Produkt ma ogromny potencjał komercjalizacyjny na całym świecie.

https://timemachinefor.net

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Obecnie na rynku krajowym i międzynarodowym nie ma rozwiązania zbliżonego do produktu Time Machine for .NET. Jest to innowacyjne narzędzie programistyczne, które pozwala znacząco skrócić czas pracy dewelopera, podnieść jego efektywność w obszarze identyfikacji defektów oprogramowania tworzonego na platformie .Net. Time Machine for .NET charakteryzuje się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie m.in.:


1. Eliminacji debuggowania dla aplikacji stworzonych w .NET – to znaczna oszczędność


czasu i ograniczenie pracochłonności pracownika


2. Elastycznego sposobu zapisu stanu programu wraz ze stanem zewnętrznym – możliwość elastycznego rozszerzania sposobu zapisu stanu programu uwzględniającego również stan zewnętrzny względem programu jak np. stan bazy danych, zawartość plików xml na dysku itp.


3. Braku konieczności izolacji błędu – możliwość włączenia zapisu stanu programu


w produkcyjnym środowisku i przesyłania (streaming) tego stanu na zewnętrzny serwer, który będzie umożliwiał pracę grupową. Stan programu z produkcyjnego środowiska od razu jest przesyłany do serwera centralnego, a z niego do jednego lub wielu programistów zajmujących się analizą działania programu.


4. Możliwości pracy grupowej nad danym problemem – Serwer przechowywania stanów programów umożliwi pracę grupową większej ilości programistów nad danym problemem oraz zapewni takie niezbędne funkcjonalności jak wersjonowanie oraz porównywanie stanów programów w trakcie wprowadzania w nich zmian.


5. Łatwiejszych, automatycznych testów diagnostycznych – Możliwość automatyzacji i ułatwienia tworzenia testów automatycznych dla oprogramowania na podstawie zapisanego stanu wykonania programu, co ułatwi i znacznie zmniejszy koszty wprowadzania dobrych praktyk ciągłej integracji (ang. continuous integration).


6. Zwiększonego bezpieczeństwa danych wrażliwych – Możliwość dynamicznego wpływania na proces zapisu stanu programu tak, aby „zamazywać” lub zmieniać na np. losowe wartości danych, które są danymi wrażliwymi. Umożliwia to  zapis stanu wykonywania programu, który przetwarza dane wrażliwe lub z innych względów dane podlegające szczególnej ochronie.


7. Naprawiania błędu bez przerywania operacji – funkcjonalność tzw. "code hot-swap”, w trakcie śledzenia zarejestrowanego wykonania programu. Możliwość zmiany kodu źródłowego programu w dowolnym momencie zapisanego stanu wykonania programu i uruchomienie programu od tego momentu z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany w kodzie źródłowym.


Współcześnie najbardziej zaawansowanym narzędziem wspomagającym proces poprawy defektów oprogramowania jest InteliTrace wchodzące w skład najdroższej edycji (Ultimate) Microsoft Visual Studio. Funkcjonalność tego narzędzia pozwala na automatyczne dodanie do skompilowanego programu w wersji Debug instrukcji logujących wejścia i wyjścia z uruchamianych metod, wraz z dość ograniczonym zakresem parametrów wejściowych i wyjściowych. Podobną funkcjonalność programista może dołączyć ręcznie, korzystając z biblioteki NLog. Rozwiązanie firmy Microsoft dostarcza ponad funkcjonalność biblioteki NLog, automatyzację w dodawaniu miejsc, gdzie komunikat dziennika zostanie dodany, ograniczając przy tym elastyczność jego definiowania oraz udostępniając zintegrowane ze swoim debuggerem narzędzie do przeglądania tych komunikatów log-u. IntelliTrace, mimo, że oszczędza czas w stosunku do ręcznego dodawania wywołań biblioteki NLog, nadal wymaga standardowego działania z debuggerem Visual Studio.


Natomiast Time Machine for .NET zmienia proces tworzenia i utrzymania oprogramowania eliminując potrzebę korzystania z debuggera. IntelliTrace jest ewolucyjną zmianą w debuggerze Visual Studio, a nie rozwiązaniem rewolucyjnym, jakim jest Time Machine for .NET.


W wyniku uzyskania powyższych przytoczonych innowacyjnych cech rozwiązania Time Machine for .NET ma ogromną szansę odniesienia rynkowego sukcesu. Jego zastosowanie bezpośrednio wpływa na oszczędności tak drogiego dziś czasu pracy programistów wykorzystujących do swojej pracy platformę .Net.


Time Machine for .NET pozwala łatwo kreować automatyczne testy oprogramowania na podstawie zapisanego stanu wykonania programu oraz z powodzeniem wspiera zespołową pracę programistów nad jednym zagadnieniem związanym z nieprawidłowym działaniem tworzonego przez nich programu. W chwili obecnej nie istnieje na rynku podobny produkt dedykowany dla platformy .NET.

Najważniejsze wdrożenia

Produkt Time Machine for .NET został w tej chwili wdrożony w T Komp do obsługi głównego produktu firmy NND Integrum, gdzie z powodzeniem pozwolił na znaczny wzrost wydajności obsługi serwisowej oprogramowania, dostarczanego do największych firm w Polsce i ponad 100.000 użytkowników.


Wdrożenie Time Machine for .NET we własnych procesach umożliwiło ocenę jego przydatności i weryfikację założeń pod kątem planowanego zwiększenia efektywności pracowników. Wnioski płynące z wykorzystania zdecydowanie potwierdzają spełnienie założeń stawianych przed produktem i zasadność dalszego jego rozwoju.


W ramach usprawnień zdefiniowano następujące obszary:


1.      Eliminacja debuggowania -  stworzenie nowych narzędzi pozwalających na zastąpienie procesu debugowania aplikacji,


2.      Opracowanie wzorcowych metod identyfikacji i naprawy błędów w programach


3.     Zdefiniowanie nowych reguł pracy grupowej w środowisku produkcyjnym aplikacji, w której zidentyfikowano błędy, defekty.


Powyższe działania pozwoliły usprawnić proces tworzenia oprogramowania, skutecznie zwiększyć jego jakość. Jedną z najważniejszych korzyści jest odczuwalny wzrost zyskowności prowadzonych projektów informatycznych. Fakt ten pozwala podnosić konkurencyjność rozwiązań TKomp na rynku a prowadzone działania marketingowe i handlowe pozwoliły już stwierdzić znaczne zainteresowanie firm deweloperskich (nie tylko z Polski) wdrożeniem Time Machine for .NET

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Platforma .NET Framework jest jednym z najpopularniejszych środowisk programistycznych


służących budowie, rozwojowi aplikacji i programów informatycznych. W trakcie tworzenia oprogramowania powstają błędy w kodzie wymagające eliminacji. Dzieje się to poprzez wykorzystania wbudowanych funkcjonalności tzw debuggera. Podstawowa zasada jego działania opiera się na śledzeniu stanu wykonania programu od początku linii kodu aż do znalezienia potencjalnej nieprawidłowości. Wszystkie te czynności powinny być wykonywane w środowisku testowym tak, aby nie wpływać niekorzystnie na wydajność samej aplikacji. Obecnie, w pracy programistów istotnym problemem przy tworzeniu oprogramowania jest występowanie dwóch różnych środowisk: 1. Środowiska testowego, w którym programista może ingerować w program, ale nie posiada aktualnych danych ani rzeczywistego środowiska programu.

 2. Środowisko produkcyjne, w którym programista ma wgląd w dane i rzeczywiste środowisko, ale nie może ingerować w program.


Time Machine for .NET umożliwia połączenie tych dwóch płaszczyzn, dostarczając programiście


to co najlepsze ze środowiska produkcyjnego i testowego w jednym wyizolowanym środowisku, z minimalnym wpływem wydajnościowym na serwer produkcyjny. Time Machine for .NET jest innowacyjnym narzędziem programistycznym, które pozwala znacząco skrócić czas pracy dewelopera, podnieść jego efektywność w obszarze identyfikacji defektów oprogramowania tworzonego na platformie .Net.


Rozwiązanie posiada niespotykaną funkcjonalność ciągłego zapisu stanu tworzonego programu na platformie Microsoft.NET dla każdej linii kodu oraz zewnętrznych elementów środowiska uruchomieniowego, w tym również produkcyjnego. Efektem tego jest wyeliminowanie trudności związanych z odtworzeniem i diagnozą błędów aktualnie klasyfikowanych jako niepowtarzalne. Bardzo nowatorską funkcjonalnością, którą oferuje Time Machine for .NET jest możliwość pracy grupowej nad rozwiązaniem defektu. Dodatkowo, stworzenie testów regresyjnych na podstawie stanu zapisu programu pozwala na minimalizację ryzyka powstawania określonego rodzaju błędów w przyszłości. Kolejną pionierską możliwością oferowaną przez Time Machine for .NET w stosunku do obecnie dostępnych rozwiązań jest funkcjonalność code hot-swap w trakcie śledzenia zarejestrowanego wykonania programu, czyli możliwość zmiany kodu źródłowego programu w dowolnym momencie zapisanego stanu wykonania programu i uruchomienie programu od tego momentu z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany w kodzie źródłowym. Pozwala to osiągnąć znaczące ograniczenie czasu pracy w obszarze weryfikacji prawidłowości działania programu po usunięciu usterek. Wszystkie te elementy podnoszą znacząco zarówno jakość produktów tworzonych przez programistów jak i zwiększają konkurencyjność (minimalizują koszty wytwarzania oprogramowania).


T Komp uzyskał potwierdzenie od Rzecznika Patentowego, który na podstawie dokonanej analizy stwierdza, iż przedstawione rozwiązanie nie jest obecnie dostępne na rynku światowym. Dodatkowo TimeMachine for .NET uzyskał status „patent pending” w USA, potwierdzając tym jego unikatowość. Należy podkreślić, iż innowacyjność, użyteczność oraz możliwość wdrożenia opisywanego rozwiązania została potwierdzona przez Profesora Piotra Moncarza, wykładowcę Uniwersytetu Stanford- światowej sławy uczelni technicznej, dyrektora programu Top 500 Innovators pod egidą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współzałożyciela i przewodniczącego US-Polish Trade Council, które jest partnerem programu GO_GLOBAL.PL prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Informacje o firmie

Firma T Komp od 20 lat z powodzeniem prowadzi i realizuje projekty B+R. T Komp ukończył szereg projektów z zakresu prac rozwojowych oraz wdrażania innowacyjnych technologii informatycznych. Wymienić tu należy projekty dla takich firm jak: Reckitt Benckiser, Philips Polska, Arcelor Mittal, PKN Orlen S.A., KGHM S.A., Ruch S.A, PZU S.A, Danone, Gdańska Stocznia Remontowa, Politechnika Łódzka czy grupa Aegon. T Komp posiada niezbędne doświadczenie w zakresie wdrażania innowacyjnych produktów zdobyte podczas dotychczasowej działalności, a także projektów dofinansowanych ze środków UE. Jako firma o ugruntowanej pozycji rynkowej, uzyskując liczne nagrody, między innymi Złoty Bit EOIF, Polska Honorowa Nagroda Jakości, Euro Certyfikat, potwierdzając swoje kwalifikacje wdrożoną normą ISO 9001, nawiązała współpracę z jednostkami badawczymi w ramach projektów: Voucher badawczy oraz Region Otwarty na Innowację realizowane we współpracy z UTP oraz w projekcie promującym zastosowanie metodologii Design Thinking w gospodarce. W tym roku zakończone zostały dwa projekty z Funduszu Badań i Wdrożeń na kwotę 1,5 mln zł. Obecnie najbardziej zaawansowanym technologicznie przedsięwzięciem jest projekt Time Machine for .NET dofinansowany ze środków NCBiR. Projekt z budżetem około 2,5 mln zł stanie się produktem na miarę światową. 


 


Firma T Komp od 20 lat z powodzeniem prowadzi i realizuje projekty B+R. T Komp ukończył szereg projektów z zakresu prac rozwojowych oraz wdrażania innowacyjnych technologii informatycznych. Wymienić tu należy projekty dla takich firm jak: Reckitt Benckiser, Philips Polska, Arcelor Mittal, PKN Orlen S.A., KGHM S.A., Ruch S.A, PZU S.A, Danone, Gdańska Stocznia Remontowa, Politechnika Łódzka czy grupa Aegon. T Komp posiada niezbędne doświadczenie w zakresie wdrażania innowacyjnych produktów zdobyte podczas dotychczasowej działalności, a także projektów dofinansowanych ze środków UE. Jako firma o ugruntowanej pozycji rynkowej, uzyskując liczne nagrody, między innymi Złoty Bit EOIF, Polska Honorowa Nagroda Jakości, Euro Certyfikat, potwierdzając swoje kwalifikacje wdrożoną normą ISO 9001, nawiązała współpracę z jednostkami badawczymi w ramach projektów: Voucher badawczy oraz Region Otwarty na Innowację realizowane we współpracy z UTP oraz w projekcie promującym zastosowanie metodologii Design Thinking w gospodarce. W tym roku zakończone zostały dwa projekty z Funduszu Badań i Wdrożeń na kwotę 1,5 mln zł. Obecnie najbardziej zaawansowanym technologicznie przedsięwzięciem jest projekt Time Machine for .NET dofinansowany ze środków NCBiR. Projekt z budżetem około 2,5 mln zł stanie się produktem na miarę światową. 

TimeMachine for .NET
TimeMachine for .NET

Time Machine for .NET to innowacyjne narzędzie dla programistów eliminujące proces debugowania w trakcie tworzenia oprogramowania dla platformy .Net. Pozwala na szybkie wykrywanie...

zobacz więcej - kliknij

IT Security - bezpieczeństwo IT

AirWatch Zarządzanie Mobilnością Przedsiębiorstw

AirWatch Zarządzanie Mobilnością Przedsiębiorstw

Opis

VMware®AirWatch® oferuje wiodące na rynku rozwiązanie EMM (Enterprise Mobility Management), które upraszcza mobilność w organizacji i zarządza urządzeniami mobilnymi, pocztą elektroniczną, aplikacjami, zawartością, laptopami i przeglądarką. Zintegrowana platforma AirWatch zapewnia klientom możliwość monitorowania i zarządzanie całą flotą mobilną z centralnej konsoli.

Oprogramowanie AirWatch to skalowalne rozwiązanie, które całkowicie integruje się z istniejącymi systemami firmowymi i rozrasta się zgodnie z mobilnymi inicjatywami klientów. Architektura typu multi-tenant umożliwia administratorom AirWatch udzielanie dostępu do zasobów firmowych dla użytkowników, grup urządzeń w oparciu o ich rolę i zgodnie z pełnioną funkcją w organizacji. Ta unikatowa architektura pozwala organizacjom wprowadzić określone zasady i polityki dla użytkowników na całym świecie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Rozwiązanie AirWatch może być wdrożone zarówno w chmurze lub on-premise, aby w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich klientów i zachować ich dotychczasową inwestycję w infrastrukturę.

Wszystkie rozwiązania zabezpieczeń mobilnych AirWatch są wewnętrznie opracowywane, umożliwiają prostą integrację komponentów z zabezpieczeniami końcowymi - END TO END SECURITY. Organizacje mogą wdrażać te rozwiązanie samodzielnie, do specyficznych wymagań Bring Your Own Device (BYOD), wykorzystując bezpieczne rozwiązanie kontenerowe - AirWatch Workspace lub jako kompleksową, wysoce skalowaną platformę z zabezpieczeniami najwyższej klasy.


http://www.air-watch.com/downloads/brochures/airwatch-solutions-overview.pdf

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

• AirWatch wspiera wszystkie główne platformy dla urządzeń mobilnych i laptopów, w tym iOS, Android, Windows i Mac OS X. Architektura AirWatch pozwala na integrację z istniejącą infrastrukturą firmową, aby usprawnić proces wdrażania i zarządzania urządzeniami mobilnymi. Oprogramowanie AirWatch może zostać zintegrowane z AD / LDAP, certyfikatami, infrastrukturą e-mail i pozostałymi systemami korporacyjnymi istniejącymi zarówno w chmurze oraz w siedzibie modelu wdrożenia.

• Najszybszy na rynku - wsparcie dla platform mobilnych od pierwszego dnia

• VMware AirWatch jest ponad dwukrotnie większa od innych dostawców EMM – obecnie posiada 2000 pracowników i największy dział badań i rozwoju.

Najważniejsze wdrożenia

AirWatch wykorzystywany jest przez największe firmy na świecie we wszystkich branżach, w tym: Merck/ Delta AirLines/ ING/ Alboa/ Skanska. W Polsce z wdrożenia AirWatch korzysta m.in. PKO BP/ Aegon GlaxoSmithKline

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• Najszybszy na rynku – wsparcie dla platform mobilnych od pierwszego dnia

• AirWatch jest światowym liderem rozwiązań mobilności korporacyjnej dla każdej branży, dla każdego urządzenia i skali wdrożenia. AirWatch wdraża, zabezpiecza, monitoruje i zarządza systemem wszystkimi systemami: Android™, Apple ® iOS, Mac ® OS X, BlackBerry ®, Symbian™, Windows Mobile ® i Windows ®Phone

• Nasze skalowalne rozwiązanie rozwija się i integruje w Twojej organizacji z istniejącymi systemami oraz umożliwia zarządzanie wszystkimi urządzeniami z jednej centralnej konsoli - niezależnie od typu platformy lub rodzaju własności

Informacje o firmie

VMware AirWatch jest liderem w zarządzaniu mobilnością przedsiębiorstw i posiada ponad 16’000 klientów na całym świecie. Platforma AirWatch obejmuje wiodące na rynku rozwiązanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, pocztą elektroniczną, aplikacjami, zawartością i przeglądarką. Firmy mogą wdrożyć te rozwiązania na wszystkich rodzajach urządzeń i zgodnie z różnymi wymaganiami użycia – w tym całkowitą platformę EMM dla wdrożeń firmowych, branżowych oraz konteneryzowane rozwiązanie dla programów BYOD.
W lutym 2014 firma AirWatch, z siedzibą w Atlancie, została wykupiony przez firmę VMware.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.air-watch.com/pl
Dowiedz się więcej o firmie VMware z siedzibą w Silicon Valley na stronie:
www.vmware.com/pl

AirWatch Zarządzanie Mobilnością Przedsiębiorstw
AirWatch Zarządzanie Mobilnością Przedsiębiorstw

VMware®AirWatch® oferuje wiodące na rynku rozwiązanie EMM (Enterprise Mobility Management), które upraszcza mobilność w organizacji i zarządza urządzeniami mobilnymi,...

zobacz więcej - kliknij

LIDER IT 2016

GREENmod

GREENmod

Opis

Tukan GREENmod to rozwiązanie służące do klasyfikacji dokumentów oraz poczty elektronicznej, uzupełniające mechanizmy DLP o nieocenioną wiedzę użytkownika dotyczącą poufności tworzonych przez niego treści. Rozwiązanie Tukan GREENmod integruje się z aplikacjami Microsoft Office, wymuszając konieczność sklasyfikowania tworzonego dokumentu przed zapisaniem go na dysku komputera oraz uniemożliwiając wysłanie wiadomości pocztowej, jeżeli nie zostanie ona sklasyfikowana. Tukan GREENmod korzystnie wpływa na podnoszenie świadomości pracowników dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa oraz ważności przetwarzanych przez nich informacji, przenosi odpowiedzialności za ochronę danych na twórców dokumentów oraz pozwala ustrukturyzować informacje przetwarzane w firmie. Przed zapisaniem nowego dokumentu oraz przed wysłaniem wiadomości pocztowej użytkownik musi określić stopień poufności dokumentu. Dzięki temu pliki nie poddające się opisowi automatycznie działających polityk systemów klasy DLP, będą zabezpieczane w odpowiedni sposób.


GREENmod jest idealnym narzędziem wspomagającym działy bezpieczeństwa w egzekwowaniu wymogów polityk bezpieczeństwa w zakresie klasyfikacji informacji chronionych, wspomagającym wszelkiego rodzaju audyty z zakresu ochrony danych, jak również zapewniającym zgodność ze szczególnymi regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, takimi jak Rekomendacja „D” Komisji Nadzoru Finansowego dla instytucji finansowych, czy też Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.


http://www.tukanit.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Polski produkt z bardzo silnym wsparciem technicznym i rozwojowym


Zintegrowany z rozwiązaniami INTELa


Dostosowany do warunków polskiego rynku


Wbudowany w konsolę zarządzającą INTELa i wykorzystujący jej możliwości

Najważniejsze wdrożenia

Produkt na etapie testów u klientów posiadających konsolę INTELa

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Działa z każdym systemem klasy DLP wspomagając mechanizmy klasyfikacji informacji,


Rozwiązanie bardzo elastyczne, konfigurowalne w szerokim zakresie i zarządzane poprzez polskojęzyczną konsolę,


Wymusza na użytkownikach klasyfikację informacji jednocześnie podnosząc świadomość dotyczącą ważności przetwarzanych przez nich danych.

Informacje o firmie

Tukan IT powstał w 2015 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży informatycznej, w celu wytwarzania innowacyjnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT.


Jesteśmy polską firmą z całkowicie polskim kapitałem, która wchodzi na rynek jako stabilny i profesjonalny producent, budujący wieloletnie relacje ze swoimi Partnerami i Klientami.


Mamy ambicję zmieniać sposób, w jaki ludzie pracują i żyją, tworząc innowacyjne rozwiązania IT przynoszące naszym Klientom liczne korzyści. Zwiększamy wydajność przedsiębiorstw dzięki optymalizacji procesów oraz uzupełnianiu brakujących elementów.


Tukan IT to zespół specjalistów-pasjonatów z różnych dziedzin: programistów, projektantów, analityków, konsultantów wdrożeniowych, specjalistów od marketingu i sprzedaży. Dzięki temu, możemy zrozumieć potrzeby Klienta i dostarczyć mu oczekiwany produkt. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i rozwoju innowacyjnego oprogramowania w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Dostarczamy produkty szyte na miarę wymagań i oczekiwań Odbiorcy.


Uzupełnieniem oferty własnych rozwiązań jest szeroka gama usług, które obejmują m.in. wdrożenia, konsulting, szkolenia, a także wsparcie techniczne świadczone na najwyższym poziomie.


Nasze działania przyczyniają się nie tylko do oszczędności finansowych, lecz także do podnoszenia świadomości na temat bezpieczeństwa informacji
w przedsiębiorstwach.


www.tukanit.plNaszym celem jest realizacja projektów i usług IT w Polsce, na terenie Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczonych, a kluczowymi sektorami są: finanse, telekomunikacja, media, rynek medyczny i sektor publiczny.  

GREENmod
GREENmod

Tukan GREENmod to rozwiązanie służące do klasyfikacji dokumentów oraz poczty elektronicznej, uzupełniające mechanizmy DLP o nieocenioną wiedzę użytkownika dotyczącą poufności...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

UPS modułowy Archimod HE 240kVA

UPS modułowy Archimod HE 240kVA

Opis

UPS ARCHIMOD HE  jest zasilaczem UPS o modułowej i skalowalnej konstrukcji o mocy od 20 do 240kVA/kW (PF 1)


Cechuje go prawdziwa modułowość, co oznacza, że w przypadku uszkodzenia jednostki sterującej, modułu mocy, szuflady bateryjnej, wyświetlacza, czy też każdego elementu sterującego UPS zachowuje zdolność do pracy.


Cecha ta jest ważnym czynnikiem zapewniający bezprzerwową pracę i decyduje przy wyborze do miejsc, gdzie wymagane jest bezwzględnie bezprzerwowe zasilanie.


http://WWW.ups.legrand.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Trzy niezależne fazy – UPS 3-fazowy składa się z modułów 1-fazowych 6,7kVA


Niespotykanie precyzyjna skalowalność mocy i czasu podtrzymania


Uproszczony serwis

Najważniejsze wdrożenia

1. KPP  Warszawa


2. Sąd Okręgowy Siedlce


3. Bank Spółdzielczy Liszki 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Redundancja modułów mocy i jednostki sterującej


Trzy niezależne fazy – UPS 3-fazowy składa się z modułów 1-fazowych


Montażu, oraz wymiany uszkodzonego modułu może dokonać jedna osoba

Informacje o firmie

Legrand Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Grupy Legrand, eksperta w  zakresie produktów i systemów instalacji elektrycznych oraz sieci informatycznych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i  przemysłowym. W szerokiej ofercie handlowej Legrand Polska znajdują się również produkty i systemy uznanych na całym świecie marek: Cablofl, Zucchini, Bticino, Alpes Technologies, gwarantując dostarczanie kompletnych rozwiązań, od oferty produktowej poprzez know-how do serwisu. Wszystkie produkty spełniają wymogi norm, mają atesty i międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich wysoką jakość. W Polsce produkty dostępne są za pośrednictwem sieci hurtowni elektrycznych i supermarketów, a także dystrybutorów IT.

UPS modułowy Archimod HE 240kVA
UPS modułowy Archimod HE 240kVA

UPS ARCHIMOD HE  jest zasilaczem UPS o modułowej i skalowalnej konstrukcji o mocy od 20 do 240kVA/kW (PF 1) Cechuje go prawdziwa modułowość, co oznacza, że w przypadku...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

IT Services Leader - usługi IT

Program Atlas

Program Atlas

Opis

Program Atlas wprowadza w Oddziałach PZU (w obu typach: partnerskie i własne), Contact Center (front-office), Centrum Klienta (middle-office) i Centrum Operacji (back-office) wysoki standard w zakresie budowy relacji z klientami ubezpieczeń grupowych indywidualnie kontynuowanych – głównej linii detalicznej produktów życiowych z 5 milionami ubezpieczonych i przypisem składki rocznej o wartości ponad 1,9 mld złotych.

Dotychczas klienci ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych byli obsługiwani bezpośrednio w systemach produktowych Gurik lub Kangur IK. Ponadto funkcjonował ograniczony model obsługi w oddziałach partnerskich. Projekt Atlas znacząco to wszystko ułatwia poprzez udostępnienie użytkownikom jednego, nowoczesnego interfejsu – Sezam Plus, który w kolejnych miesiącach zastąpi funkcjonujące od wielu lat systemy produktowe. Ponad dwa tysiące pracowników naszej firmy będzie codziennie realizować w nim około 70% wszystkich operacji obsługowych. Program Atlas zapewnia jeden model obsługi procesów, dostarczając wystandaryzowane wydruki polis i pism do klienta. Wprowadza również liczne automatyzacje i walidacje wspierające poprawność realizowanego procesu. Umożliwia dokonywanie wielu zmian za pomocą jednej dyspozycji. Ponadto daje pełen dostęp do danych klientów i ich umów.

Znaczącej poprawie uległa też jakość danych w systemach produktowych. Dzięki odmiejscowieniu obsługi, klienci mogą zrealizować sprawę w dowolnym Oddziale PZU lub telefonicznie przez Contact Center. To istotna zmiana, która zwiększa efektywność pracy sieci Oddziałów PZU, jak również poprawia bezpieczeństwo operacyjne. Z punktu widzenia klienta procesy są bardziej przyjazne i szybciej realizowane, gdyż nie trzeba ręcznie wypełniać wniosków. Dzięki uruchomieniu systemu również w Centrum Klienta i Contact Center, niezależnie od tego, z jakiej formy kontaktu z PZU Życie klient skorzysta, otrzyma te same informacji i dokumenty.

Sezam Plus nie ogranicza się tylko do wprowadzania usprawnień po stronie klientów i Oddziałów PZU. Nowe, istotne funkcjonalności działają również w Centrum Operacji. Przede wszystkim służą one zapewnieniu sprawniejszej obsługi finansowej umów. Projekt Atlas wprowadził w Centrum Operacji między innymi automatyzację wczytywania i oceny wpłat, centralne zamykanie okresów rozrachunkowych oraz zmian statusu polisy. Wszystko to pozwala na większą optymalizację i bardziej efektywne zarządzanie procesami.

W połączeniu z Sezam Plus powstały dwa nowoczesne systemy: produktowy Gurik 1.5 oraz Focus (Focus On CUStomer). Ten pierwszy stanowi podstawę do realizacji docelowego systemu produktowego dla spółki PZU Życie, ten drugi zaś odpowiada za tworzenie jednego „widoku klienta”. Pozwoli to na połączenie informacji z wielu linii biznesowych Grupy PZU oraz ich udostępnianie i aktualizowanie w różnych kanałach kontaktu. To ważny krok do lepszego poznania naszych klientów, wzrostu skuteczności dosprzedaży i efektywności kosztowej obsługi. Aktualnie wgląd do informacji zgromadzonych w Focusie jest możliwy poprzez Sezam Plus. Zespół pracuje nad rozszerzeniem dostępu poprzez interfejsy z innych linii biznesowych oraz nad wzbogaceniem Focusa o kolejne cenne informacje. Focus stanowi jednocześnie fundament umożliwiający w przyszłości rozwój jednej platformy samoobsługowej klienta Grupy PZU.

Spółka rozważa również rozbudowę Sezam Plus o kolejne funkcjonalności, takie jak rejestracja świadczeń oraz zobowiązań wynikających z ubezpieczeń kapitałowych. System, udostępniający dziś obsługę umów IK, w niedalekiej przyszłości będzie jedynym wystandaryzowanym interfejsem, z którego będzie korzystać PZU Życie.


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Program dostarczający dedykowane i „uszyte na miarę” rozwiązania informatyczne dostarczające wartość biznesową które z uwagi na dużą skalę zakresu i złożoności , zrealizowane zostały i z wykorzystaniem zaadoptowanej na ten cel , dedykowanej metodyki wytwarzanie oprogramowania . Pełna automatyzacja procesów przetwarzających miliony operacji , realizowana z pomocą pełnej integracji on-line kluczowych systemów produktowych z kliencką bazą danych oraz warstwą front-end. Program Atlas zapewnia jeden model obsługi procesów, dostarczając wystandaryzowane wydruki polis i pism do klienta. 5 milionów klientów może od teraz zrealizować sprawę w dowolnym Oddziale PZU, telefonicznie przez Contact Center lub Centrum Klienta.

Najważniejsze wdrożenia

Projekt dedykowany „uszyty” i wdrożony w PZU Życie SA w okresie 3Q2014-1Q2016 (6 Wydań).

Informacje o firmie

Grupa PZU to lider rynku ubezpieczeń w Polsce oraz jedna z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie Grupa PZU zapewnia bezpieczeństwo i stabilizację finansową 16 milionom klientów w kraju. Firma spełnia najwyższe standardy odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, co potwierdza obecność PZU w składzie Indeksu RESPECT na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ramach oferty Grupy znajduje się blisko 300 produktów z zakresu ochrony majątku, życia i innych ubezpieczeń osobowych. Eksperci PZU prowadzą również fundusze emerytalne, inwestycyjne oraz programy oszczędnościowe dla firm i osób prywatnych. Razem z Link4 Grupa PZU posiada 33% udział w krajowym rynku ubezpieczeń mierzony składką przypisaną brutto.

Program Atlas
Program Atlas

Program Atlas wprowadza w Oddziałach PZU (w obu typach: partnerskie i własne), Contact Center (front-office), Centrum Klienta (middle-office) i Centrum Operacji (back-office) wysoki...

zobacz więcej - kliknij

LIDER IT 2016

Kompleksowe wdrożenie z Gwarancją Jakości DATEV.pl

Kompleksowe wdrożenie z Gwarancją Jakości DATEV.pl

Opis

Kompleksowe wdrożenie z Gwarancją Jakości DATEV.pl jest naszą główną usługą. Polega na zapewnieniu Klientowi w pełni zintegrowanego i sprawnie działającego środowiska IT. Takie wdrożenie rozpoczynamy od audytu i analizy potrzeb, na podstawie których dobieramy dla Klienta system ERP najlepiej spełniający jego obecne i przyszłe potrzeby. W ramach wdrożenia zajmujemy się nie tylko instalacją nowego systemu, ale także migracją danych z poprzednich systemów, odpowiednią konfiguracją, integracją ERP z pozostałymi systemami IT w firmie, a także – jeśli jest taka potrzeba – przygotowaniem rozwiązań dedykowanych dla danego Klienta. O kompleksowości usługi świadczy także fachowa obsługa powdrożeniowa, szkolenia pracowników i pomoc ekspertów w przypadku jakichkolwiek problemów z oprogramowaniem lub jego użytkowaniem.

Dzięki takiemu podejściu możemy zagwarantować wysoką jakość usługi, optymalne wykorzystanie zaimplementowanych rozwiązań IT i zadowolenie naszych Klientów. Gwarancja Jakości DATEV.pl to wdrożenie systemu ERP, jego konfiguracja, integracja z innymi systemami, a także rozwiązania dedykowane – wszystko to w ramach współpracy z jednym dostawcą usług IT.


http://www.datev.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Nasi Klienci doceniają usługę wdrożenia z Gwarancją Jakości DATEV.pl, ponieważ zapewniamy im jedno zintegrowane i sprawnie działające środowisko IT w przedsiębiorstwie. Dzięki naszym usługom mogą w pełni wykorzystywać możliwości różnych systemów IT, ponieważ te ze sobą współpracują.

Najważniejsze wdrożenia

Naszymi najciekawszymi wdrożeniami z Gwarancją Jakości DATEV.pl są m.in. wdrożenie systemu enova365 w firmie Berthold Sichert, wraz z pełną integracją z pozostałymi rozwiązaniami, a także obsługa Centrum Kultury w Łomiankach, gdzie wprowadzono kilka różnych rozwiązań, które zostały ze sobą połączone.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Dopasowanie systemu ERP do potrzeb przedsiębiorstwa.
2. Pełna integracja z innymi systemami IT.
3. Opieka powdrożeniowa wraz z przeszkoleniem pracowników.

Informacje o firmie

DATEV.pl jest obecny na polskim rynku oprogramowania od 2003 roku. Specjalizujemy się we wdrażaniu rozwiązań ERP (enova365, Sage), oferujemy kompleksową obsługę od analizy przedwdrożeniowej, przez dobór oprogramowania, rozwiązania dedykowane, wdrożenie i szkolenie pracowników po obsługę powdrożeniową.

Oferujemy też usługi polegające na integracji rozwiązań IT dla spółek międzynarodowych i transferze danych finansowych między polskimi a zagranicznymi systemami finansowo-księgowymi czy kadrowymi. DATEV.pl to:

- profesjonaliści z doświadczeniem na rynku rozwiązań informatycznych,
- bezpieczeństwo inwestycji – ugruntowana pozycja na rynku polskim i międzynarodowym,
- kompleksowa oferta, ściśle dopasowana do wymagań naszych klientów.

Kompleksowe wdrożenie z Gwarancją Jakości DATEV.pl
Kompleksowe wdrożenie z Gwarancją Jakości DATEV.pl

Kompleksowe wdrożenie z Gwarancją Jakości DATEV.pl jest naszą główną usługą. Polega na zapewnieniu Klientowi w pełni zintegrowanego i sprawnie działającego środowiska IT. Takie...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

Platforma ITProjectPlace

Platforma ITProjectPlace

Opis

ITProjectPlace to innowacyjna e-usługa będąca międzynarodową platformą dla zleceniodawców i zleceniobiorców, oferująca szerokie wsparcie oraz możliwość zintegrowanej współpracy wielu podmiotów nad jednym projektem informatycznym.
Do podstawowych funkcjonalności portalu zalicza się możliwość zamieszczania i odpowiadania na ogłoszenia/zlecenia. Użytkownik portalu ma dostęp do szerokiej bazy zleceniodawców i zleceniobiorców wraz z ich zarchiwizowanymi i zweryfikowanymi wcześniejszymi pracami. System podpowiada najlepiej dobranych wykonawców, dzięki czemu łatwiej wybrać zleceniobiorcę.
Dzięki strategii dostępu firm do szeregu kompleksowych narzędzi możliwa jest skoordynowana współpraca oparta o zautomatyzowane mechanizmy zarządzania oraz dobór odpowiednich specjalistów. Dzięki automatycznemu tworzeniu specyfikacji technicznych oraz wycenie planowanych projektów można w optymalny sposób zmniejszyć koszty ich realizacji.
Odbiorcami e – usługi są głównie użytkownicy biznesowi jak i indywidualni (freelancerzy) z Polski i Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.


http://www.itprojectplace.com

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Portal ITProjectPlace stanowi nośnik nowej jakości usług dzięki zaawansowaniu funkcjonalnym (wsparcie zarządzania projektem w postaci automatycznego managera projektu) oraz technicznym. Portal charakteryzuje się innowacyjnością o zasięgu międzynarodowym. Dotychczas na rynku międzynarodowym nie istniały portale internetowe, które kompleksowo rozwiązywały problem skoordynowania współpracy wielu firm (zwłaszcza sektora MSP) nad jednym projektem informatycznym i umożliwiały tworzenie specyfikacji technicznych, a także zapewniały kontakt z wykonawcami oraz wycenę projektu. Głównym celem portalu jest możliwość zamówienia projektu IT opartego o nowoczesną specyfikację, która jest generowana przez system na podstawie odpowiedzi udzielonych przez użytkownika. Portal umożliwia dotarcie do godnych zaufania, doświadczonych wykonawców za którymi przemawiają referencje, oceny klientów, udokumentowana praca nad innymi projektami, terminowość wykonywania etapów czy archiwum wykonanych zleceń i portfolio.

Najważniejsze wdrożenia

ZOSTAN REWIDENTEM (www.zostanrewidentem.pl)
Platforma edukacyjna skierowana do kandydatów na biegłego rewidenta. W serwisie użytkownicy znaleźć mogą bogaty zasób wiedzy przygotowujący do egzaminów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

KOSZT WYDRUKU (www.kosztwydruku.pl)
MindsEater jest generalnym wykonawcą serwisu służącego do optymalizacji wydruków i kontroli urządzeń drukujących. Portal skierowany jest do firm i instytucji, które posiadają własny park maszynowy, a także dla firm świadczących usługi serwisowe i naprawcze dla tychże klientów.

IHAHO – konie w telefonie aplikacja mobilna stworzona dla miłośników koni i jeździectwa.
e-Kalendarz, główny moduł aplikacji ułatwia komunikację między Instruktorami i Jeźdźcami poprzez m.in. współdzielony kalendarz stajenny, samodzielne zapisy, powiadomienia sms/mail, i wiele innych funkcji.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Generator specyfikacji technicznej, jeden z ważniejszych modułów portalu ITProjectPlace, umożliwia tworzenie wygodnej w użyciu specyfikacji wymagań technicznych projektu przy pomocy generowanych pytań, które są zależne od informacji kolejno wyprowadzanych przez użytkownika. Zasada działania generatora polega na stopniowym przechodzeniu od pytań ogólnych do bardziej szczegółowych na temat konkretnego projektu (znacznie wykraczając poza możliwości standardowego formularza). Dzięki temu, użytkownik otrzymuje jasne wytyczne co do wymagań danego projektu (ułatwia to wycenę oraz określenie dokładnych potrzeb) a firma odpowiadająca za ofertę zyskuje niezbędne dane i realna ocenę możliwości wykonania.

Matchmaking- moduł ITProjectPlace który za pomocą zaawansowanego algorytmu pozwala na wyselekcjonowanie wykonawców dla planowanego projektu. Algorytm porównuje wprowadzone zlecenie do doświadczeń wykonawców pod kątem dotychczasowych osiągnieć (liczba wykonanych zadań, oceny, terminowość).

Multiproject- umożliwia współpracę wielu podmiotów przy jednym projekcie, także z różnych krajów. Członkowie zespołu zadaniowego w trakcie realizacji zadania w sposób systemowy wymieniają się informacjami, dokumentami, wiedzą i doświadczeniem.

Informacje o firmie

Firma Mindseater Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powstała w 2011 r. Z powodzeniem łączy innowacyjne rozwiązania biznesowe oraz nowoczesne technologie tworząc nieszablonowe projekty na rynku polskim oraz międzynarodowym. W skład zespołu wchodzą specjaliści i wykładowcy z Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej. W 2015 roku firma została wyróżniona certyfikatem jakości „Najlepsze w Polsce”.

Platforma ITProjectPlace
Platforma ITProjectPlace

ITProjectPlace to innowacyjna e-usługa będąca międzynarodową platformą dla zleceniodawców i zleceniobiorców, oferująca szerokie wsparcie oraz możliwość zintegrowanej...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

Konsulting IT

Konsulting IT

Opis

W dobie szybko zmieniającego się  świata kluczowa jest szybka i odpowiednia reakcja. Często potrzebna jest obiektywna opinia i dobra rada od osoby doświadczonej. Nie musisz znać się na wszystkim, wystarczy że zaufasz najlepszym specjalistom w swojej dziedzinie. Cyfrowa gospodarka to przyszłość i zespół Scapaflow Consulting pomoże Ci nadrobić zaległości. Doradzimy jak  zmienić Twój obecny biznes by zwiększyć przychody i zredukować koszty. Jak to zrobić ? 


Kluczem do tego jest INFORMACJA. Doradzimy Ci jak zdobyć informację i jak ją wykorzystać by Twój biznes miał nieograniczony potencjał przez najbliższe 10 lat. Nie sprzedajemy kolejnego systemu CRM,ERP,BI. Naszym celem jest kompleksowe rozwiązanie problemu BRAKU INFORMACJI w Twojej firmie.


Najpierw przeanalizujemy stan obecny, zidentyfikujemy kluczowe czynniki i nauczymy Cię je mierzyć. Wyszukamy dostępne na rynku narzędzia, które pozwolą na optymalizację procesów w Twojej firmie. Jeśli będzie trzeba, zorganizujemy przetarg by transparentnie i uczciwie wybrać najlepsze narzędzia, dostawców godnych zaufania oraz sprawdzonych integratorów. Skoordynujemy cały proces od analizy poprzez wybór rozwiązania i kończąc na zarządzaniu całym projektem.


http://www.scapaflow.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Nie zajmujemy się tylko wdrażaniem systemów informatycznych tylko kompleksowym rozwiązywaniem problemów naszych klientów. Bierzemy odpowiedzialność za wynik, często uzależniając nasze wynagrodzenie od spełnienia celów biznesowych danego projektu.

Najważniejsze wdrożenia

Usługi doradczo-wdrożeniowe dla:


Netia SA


Cyfrowy Polsat SA


Operatorzy telefonii komórkowej


Zeppelin Polska


Międzynarodowe firmy konsultingowe

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Wysoka jakość świadczonych usług wynikająca z bogatego doświadczenia (ponad 15 lat w IT)


2. Niezależność od producentów oprogramowania


3. Odwaga we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań

Informacje o firmie

Scapaflow Consulting Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi doradcze i wdrożeniowe w następujących obszarach:


• Strategia IT


• Doradztwo przy wyborze rozwiązania IT, organizacja przetargów i zarządzanie dostawcami IT


• Architektura korporacyjna


• Architektura rozwiązań


• Analiza procesów biznesowych


• Analiza systemowa


• Implementacja zintegrowanych rozwiązań klasy CRM i ERP


• Implementacja systemów billingowych


• Strategie wykorzystania Big Data oraz doradztwo w implementacji Big Data


• Strategie Mobile i IoT w biznesie


• Strategia zapewnienia jakości systemów informatycznych


•  Testowanie automatyczne


• Audyt starych systemów informatycznych wraz z przejęciem utrzymania i rozwoju (dowolne technologie)


• Migracja danych


• Projekty transformacyjne


• Doradztwo w zakresie zarządzania projektami informatycznymi (Prince2, metodyki Agile)


www.scapaflow.pl

Konsulting IT
Konsulting IT

W dobie szybko zmieniającego się  świata kluczowa jest szybka i odpowiednia reakcja. Często potrzebna jest obiektywna opinia i dobra rada od osoby doświadczonej. Nie musisz znać się...

zobacz więcej - kliknij

Outsourcing Specjalistów IT

Outsourcing Specjalistów IT

Opis

Outsourcing Specjalistów IT
Outsourcing specjalistów IT to doskonałe rozwiązanie biznesowe, pozwalające Klientowi na powiększenie własnego zespołu bez konieczności wdrażania kosztownych i czasochłonnych zmian w strukturze organizacji.


http://www.astek.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Zlecenie firmie ASTEK Polska prowadzenia projektów informatycznych, to przede wszystkim gwarancja wysokiego poziomu świadczonych usług, przy równoczesnym odciążeniu pracowników oraz kadry zarządzającej.

Doskonale znamy swoją branżę oraz rynek, dzięki czemu możemy starannie sprawdzić zatrudnianych Specjalistów IT: Po gruntownej analizie kompetencji technicznych oraz testach merytorycznych dopasowujemy konsultantów do prowadzonych projektów celem zapewnienia najwyższej jakości usług. Ponadto dbamy o naszych pracowników, chcąc utrzymać jak najwyższy poziom ich motywacji, a dzięki doskonałej komunikacji wewnątrz firmy znamy bieżące potrzeby naszego zespołu i staramy się je spełniać. Każdy ze specjalistów ma przydzielonego opiekuna, który monitoruje jego pracę, dokonuje ocen okresowych i udziela potrzebnego wsparcia.

Najważniejsze wdrożenia

Roche, Société Générale, Liberty Ubezpieczenia, DNB Bank Polska S.A., PKO Bank Polski, Gemalto, Grupa WP, eSky, Aviva, Seed.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• Kapitał ludzki
Najważniejszą wartością są dla nas ludzie. Wykorzystujemy maksimum dostępnych środków dla indywidualnego rozwoju naszych pracowników. Staramy się w pełni wykorzystać ich potencjał, motywujemy ich do zwiększania swoich kompetencji zawodowych i dbamy o różnorodność projektów, przy których pracują.

• Efektywność rozwiązań technologicznych
Stale monitorujemy rynek i zachodzące na nim zmiany. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować naszym Klientom nowatorskie i zarazem najskuteczniejsze rozwiązania. Nasz zespół bez problemu korzysta z najnowszych technologii, równocześnie dostosowując je do indywidualnych potrzeb naszego Klienta, oraz dba o to, aby przygotowane przez nas systemy były zarówno innowacyjne, jak i intuicyjne i proste w obsłudze.

• Zadowolenie klientów
Od wielu lat dbamy o pozytywne relacje z naszymi Klientami. Dzięki indywidualnemu podejściu, pełnemu profesjonalizmowi oraz szybkiej reakcji na zmiany trendów rynkowych, gwarantujemy pełną satysfakcję w zakresie oferowanych przez nas usług. Zadowolenie Klienta jest dla nas głównym wyznacznikiem wysokiej jakości pracy naszych konsultantów. W naszym W naszym portfolio znajduje się ponad 40 największych Klientów z obszarów bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, hi-tech, farmacji oraz logistyki i innych.

Informacje o firmie

ASTEK Polska sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy ASTEK, założonej w 1988 roku w Paryżu. W Polsce działamy od 2007, dzięki czemu posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku zaawansowanych technologii, konsultingu oraz inżynierii oprogramowania. Dzięki solidności i rzetelności świadczonych usług, zdobyliśmy zaufanie ponad 40 klientów z różnych sektorów, z którymi aktywnie współpracujemy na terenie całego kraju.

Nasze główne specjalizacje:
• Doradztwo biznesowe
• Prace badawczo-rozwojowe
• Wdrożenie i utrzymanie systemów
• Usługi IT rozliczane w modelu Time & Material

Outsourcing Specjalistów IT
Outsourcing Specjalistów IT

Outsourcing Specjalistów IT Outsourcing specjalistów IT to doskonałe rozwiązanie biznesowe, pozwalające Klientowi na powiększenie własnego zespołu bez konieczności...

zobacz więcej - kliknij

Platforma integracji oraz aktywacji usług Intelligent Speed

Platforma integracji oraz aktywacji usług Intelligent Speed

Opis

Uzyskaj krótszy czas dostarczenia usług na rynek oraz oszczędzaj koszty.
W związku z szybką zmianą technologii i rozwojem metod billingowych szybkie i efektywne uruchamianie usług (service provisioning) staje się kluczowym czynnikiem sukcesu każdego dostawcy usług. Oferowanie nowych usług jest zaś nieodzowne w celu zapewnienia najlepszego User Experience i utrzymania satysfakcji klienta.


Kluczowym wymaganiem dla dostawców staje się sprawna konfiguracja i aktywacja nowych usług, pozwalająca na zmniejszenie kosztów operacyjnych. Rozwiązaniem jest zastosowanie platformy zapewniającej konfigurację procesów aktywacji (sprawny service provisioning), który może działać na wszystkich poziomach sieci, gwarantując szybki rozwój portfolio usług.


Platforma Intelligent Speed automatyzuje procesy zarządzania aktywacją usług, zapewniając najszybszy na rynku sposób zarządzania i tworzenia usług dodanych. Umożliwia uruchamianie różnorodnych usług w jednym miejscu. Wielowarstwowa architektura NVT Intelligent Speed™ pozwala dostawcom usług rozwijać nowe usługi i aplikacje biznesowe odciążając własne zasoby informatyczne.


http://nvt.pl/intelligent-speed/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

• pozwala budować nowe usługi oraz w krótkim czasie dostarczać je na rynek
• umożliwia efektywną czasowo i kosztowo integrację systemu
• automatyzuje zarządzanie procesami aktywacji usług
• pozwala uruchamiać różnorodne usługi w jednym miejscu.
• zarządza i przechowuje wszystkie potrzebne informacje o każdym procesie nie dopuszczając do multiplikacji danych.

Najważniejsze wdrożenia

P4 sp z oo


T-Mobile sp z oo


Polkomtel SA

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• uproszczenie rozwoju nowych usług
• krótszy czas dostarczenia usług na rynek
• oszczędność kosztów oraz czasu przy integracji usług

Informacje o firmie

NVT jest zespołem programistów z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu zaawansowanych technologicznie i wymagających projektów IT/ICT, nowych mediów i technologii oraz mobilnego marketingu.  Od lat dostarczamy szyte na miarę, niezawodne i nowoczesne systemy oraz aplikacje dla firm oraz organizacji.


Nasze projekty realizujemy kompleksowo, jesteśmy odpowiedzialni zarówno w zakresie formalnym, biznesowym, marketingowym, jak i techniczno-informatycznym.


Zapewniamy obsługę projektu na każdym etapie począwszy od analizy poprzez development, testy, wdrożenie aż po utrzymanie gotowego produktu z SLA do 99,99%.

Platforma integracji oraz aktywacji usług Intelligent Speed
Platforma integracji oraz aktywacji usług Intelligent Speed

Uzyskaj krótszy czas dostarczenia usług na rynek oraz oszczędzaj koszty. W związku z szybką zmianą technologii i rozwojem metod billingowych szybkie i efektywne uruchamianie...

zobacz więcej - kliknij

Knowledge Management - zarządzanie wiedzą

Platforma LearnWay

Platforma LearnWay

Opis

Platforma LearnWay jest nowoczesnym systemem służącym do kompleksowego zarządzania wiedzą w organizacji, procesami szkoleniowymi i ich uczestnikami. Została skonstruowana w oparciu o nasze 20-letnie doświadczenie w branży IT, dzięki czemu jest to produkt rozbudowany. Posiada szereg możliwości, które stale rozwijane są na podstawie naszych obserwacji jak i uwag/doświadczeń naszych partnerów.
Na Platformie LearnWay przeprowadzono ponad 1 200 000 szkoleń przez ponad 600 000 użytkowników.

Dzięki modułowej budowie, bogatej funkcjonalności oraz możliwościom dostosowania graficznego, każda firma jest w stanie wybrać część systemu, która najlepiej sprawdza się w realizacji jej założeń i celów biznesowych.
Platforma posiada m.in. moduły:
• Kursy multimedialne - pozwala na wykorzystanie kursów multimedialnych zawierających treści, grafiki, zdjęcia, animacje, wideo, inne.
• Pliki multimedialne - wgrywanie na serwer dodatkowych plików multimedialnych w dowolnym formacie.
• Ćwiczenia – pozwalają na utrwalenie wiedzy przez użytkowników.
• Testy - posiada mechanizm sprawdzający wiedzę użytkowników.
• Ankiety - prowadzenie sondaży na różne tematy np. po zakończonym szkoleniu.
• Wideokonferencje – moduł umożliwia prowadzenie konsultacji poprzez videostreaming z wybranym Trenerem/Wykładowcą.
• Certyfikaty - dla każdego szkolenia możliwe jest zdefiniowanie dedykowanego certyfikatu dla uczestnika szkolenia.
• Szkolenia stacjonarne - moduł szkoleń stacjonarnych umożliwia połączenie szkoleń e-learningowych ze szkoleniami tradycyjnymi.
• Ścieżki nauczania - moduł przewiduje tworzenie ścieżki kariery przez Wykładowcę/Trenera dla danego uczestnika szkoleń.
• Moduł budżetowania - stworzony został z myślą o wsparciu kontroli kosztów szkoleń w dużych przedsiębiorstwach.
• Raporty – raportowanie pozwalające na monitoring rozwoju osób / firmy.


https://gromar.eu/oferta/platforma-elearningowa/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Platforma LearnWay – to kompleksowy learning management & talent system, który wyróżnia:
• Szeroka funkcjonalność pozwalająca efektywnie zarządzać procesami edukacji i rozwoju.
• Dostosowanie funkcjonalne do danej firmy i do jej specyfiki działania.
• Dostosowanie wizualne do danej firmy pod względem kolorystyki, zamieszczonych elementów, system może idealnie odwzorowywać i wpisywać się w idee, wartości, misję oraz wizję organizacji.
• Integracji z innymi systemami istniejącymi i funkcjonującymi w organizacji.
• Intuicyjność oraz łatwość zarządzania zgromadzonymi zasobami – użytkownikami, szkoleniami, ścieżkami rozwoju, raportami oraz innymi zbiorami, na których operuje system.
• Elastyczność, która charakteryzuje nie tylko system LearnWay, ale też całościowe podejście firmy GroMar do współpracy z klientem.
• Dostępność w modelu SaaS lub na serwerach klienta.

Najważniejsze wdrożenia

Platforma LearnWay wdrożona jest u wielu klientów z różnych branż co widoczne jest na stronie GroMar.eu (https://gromar.eu/klienci) . Rozwiązanie zostało wdrożone m.in. u takich klientów jak:
• Warta
• Tesco
• LD Holding
• LOT
• PPL (Polskie Porty Lotnicze)
• Poczta Polska
• AXA

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Platforma LearnWay to system pozwalający na nowoczesny i dynamiczny rozwój ludzi i organizacji. Cechy wyróżniające:
• Możliwość zdalnego rozwoju pracowników / internautów w dogodnym czasie i miejscu
• Duży zasięg działania (online) i szybkość wdrożenia platformy czy szkolenia
• Monitoring i raporty z efektywności prowadzonych działań rozwojowych w organizacji

Informacje o firmie

Firma GroMar jest doświadczonym i kompleksowym dostawcą rozwiązań technologicznych, koncentrującym swoje działania w zakresie e-learningu. Dostarczamy szeroką gamę produktów i usług w zakresie zdalnej edukacji. Nasza oferta nie koncentruje się jedynie na dostarczaniu systemów, ale również na oferowaniu i dostarczaniu konkretnych wartości dla biznesu. Istniejemy na rynku od 20 lat, a od przeszło 17 zajmujemy się wdrażaniem rozwiązań e-learningowych wspomagających rozwój pracowników, działów, a przez to całych organizacji/firm. W 2011r znaleźliśmy się na 21 miejscu wśród 50 najszybciej rozwijających się firm technologicznych w centralnej Europie według rankingu „Deloitte Technology Fast 50 in Central Europe”, Otrzymaliśmy również nagrody za Kreatywne rozwiązania biznesowe, czy jako Lider Nowoczesnych Technologii w 2013 r.
Rozwijamy systemy zgodnie z rozwojem i oczekiwaniami Klientów, co oznacza korzyści w zakresie:
• Szybkiego procesu dystrybucji wiedzy, szkoleń, pigułek wiedzy i sposobów rozwiązywania problemów
• Możliwość aktualizacji wiedzy, odpowiadania na pojawiające się potrzeby w obszarach kompetencji i szkoleń
• Uczestnictwa w procesie szkoleniowym niezależnie od lokalizacji i czasu – wystarczy dostęp do Internetu,
• Monitoringu rozwoju kompetencji, zaangażowania w poznaniu i realizacji standardów firmy
• Dostępnego monitoringu oczekiwanego zwrotu z inwestycji w procesy szkoleniowe

Jako profesjonaliści i specjaliści, wspieramy naszych partnerów całościowo w procesie wdrażania i dostosowywania narzędzi. Oprócz samych rozwiązań informatycznych, do dyspozycji oddajemy także nasz zespół specjalistów – metodyków, grafików, animatorów, którzy od kilkunastu lat pomagają firmom wdrażać zarówno rozwiązania e-learningowe jak i inne niezbędne materiały. Wszystko po to, aby oferowane narzędzia realizowały rzeczywiste potrzeby Klienta. W oparciu o Państwa potrzeby, nasz dział rozwiązań multimedialnych spersonalizuje i przygotuje zarówno szkolenia e-learningowe jak i pigułki wiedzy, interaktywne materiały edukacyjne, filmy instruktarzowe, e-booki. Dążymy do tego, aby nasza oferta stanowiła kompleksową odpowiedź na zapotrzebowanie odbiorców, co stanowi podstawę do długofalowej współpracy. Największym celem naszej firmy jest wyniesienie e-learningu na nowy poziom – umożliwiając korzystanie z tego narzędzia każdemu, kto posiada chęci do nabywania nowej wiedzy w niekonwencjonalny sposób.

Platforma LearnWay
Platforma LearnWay

Platforma LearnWay jest nowoczesnym systemem służącym do kompleksowego zarządzania wiedzą w organizacji, procesami szkoleniowymi i ich uczestnikami. Została skonstruowana w oparciu o...

zobacz więcej - kliknij

LIDER IT 2016

Knowledge Management

Knowledge Management

Opis

For more than a year, most people knew ITKeyMedia as the biggest news platform to promote Polish IT and tech and talk about the Story of Poland. Beyond that, we managed to help great brands to achieve, what they were looking for, just by the right content in the right context. In a simpler way, by storytelling and product placement. At it worked perfectly. We managed to be one of the few polish companies that appeared on Nasdaq Tower at times square before celebrating our first anniversary.

If brands want to get the very best out of social media at some point, they will have to embrace the art of storytelling. This is a key aspect of a brand’s survival on platforms as diverse as Pinterest and Twitter, Facebook and LinkedIn. Get storytelling right and you will find that more people sign up to your story, your brand.

Social storytelling can be about taking information that is boring or perhaps just a little dull and making it feel important, impassioned and relevant. Let’s take the idea of someone marketing a SaaS product that is pretty much the same kind of a service as the one that everyone else has used for years. A company selling this product may focus on some of its nice features and benefits for a while, before it becomes obvious that people aren’t really buying into that kind of advertising.

But if they build a story around the product, if they make it feel real, more exciting, it becomes somehow more compelling. Brands that tell stories and excite audiences in this way see a huge return on their investment, as customers start to feel involved, and more likely to buy.

Take any powerful brand today that is using storytelling and you will see that the ideas and concepts it conveys in its storytelling marketing make the audience feel something. They feel an emotion, and anyone who has spent even ten minutes on a course about advertising will know that emotions sell, pure and simple.

The more emotional we feel about a product, the less likely we are going to feel cynical. And cynicism needs to be stripped away before we are ready to buy.

We are also a full-service media company, offering a complete suite of multimedia opportunities, from content creation to commercial video production to deliver your message the way you deserve. Our offer is ranging from recent startups to top-tier tech & IT related companies.


Https://ITKey.media

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

The beauty of what we do at ITKeyMedia is to make virtual communications and interactions as natural and humane as face to face and physical interactions. That is what we call the Media.Redefined.®

Najważniejsze wdrożenia

Partner of Nasdaq at GlobeNewswire (News distribution service with expertise in multiple continents, helping public and private companies communicate with media and investors in local languages. Partner with MIT Enterprise Forum (Affiliated with the Massachusetts Institute of Technology (MIT) through MIT Technology Review, with over 24 chapters in 11 countries including Poland)

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Tailor-made strategies based on market segmentation and company’s persona
2. Creative and flexible long-term plans
3. World-Class Quality of service yet affordable and highly cost effective

Informacje o firmie

ITKeyMedia is an innovative & global media based in Poland. We redefine the media as a crucial tool to increase the ROI by creating high-impact content on the right channel & in the right context. We focus on promoting Polish companies conquer the globe, & foreign ones to get a grip on the Polish market, with emphasis on allocating the right social media based on their demography & market segmentation.
We are also a full-service media company, offering a complete suite of multimedia opportunities, from content creation to commercial video production. Our offer is ranging from recent startups to top-tier tech & IT related companies.

Knowledge Management
Knowledge Management

For more than a year, most people knew ITKeyMedia as the biggest news platform to promote Polish IT and tech and talk about the Story of Poland. Beyond that, we managed to help great...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

Mobile Trends - rozwiązania mobilne

LearningZONE.com.pl

LearningZONE.com.pl

Opis

Serwis LearningZONE.com.pl to agregator różnych treści rozwojowych dla pracowników mBanku, które są zaprezentowane w atrakcyjny dla użytkownika sposób. Rozwiązanie to zostało udostępnione pracownikom mBanku, aby łatwo mogli uzyskać wiedzę na tematy związane ze środowiskiem pracy. Dostępne są również informacje dotyczące różnych eventów i materiałów umieszczonych w Internecie, które mogą być przydatne pracownikowi. Serwis dostępny jest na komputerach stacjonarnych i wszystkich urządzeniach mobilnych, takich jak tablet, laptop czy smartfon.Znajdują się tu różnorodne publikacje na tematy:
• biznesowe
• menedżerskie
• informatyczne
• wewnętrzne
• po godzinach

Każda publikacja oznaczona jest ikoną odpowiadającą jej zawartości i są to:
• webinary
• filmy
• szkolenia stacjonarne i elearningowe
• informacje o nadchodzących wydarzeniach
• artykuły na temat rynku rozwiązań mobilnych
• e-booki
• linki do serwisów zewnętrznych
• newsy
• załączniki
• infografiki

Dzięki LearningZONE możesz być na bieżąco z wydarzeniami w firmie, oglądając je w udostępnionym Kalendarzu. Istnieje możliwość dzielenia się wiedzą, którą pracownik może znaleźć w sieci, lub nabyć w praktyce. Dzięki funkcji „DODAJ ARTYKUŁ” branżowe newsy oraz wydarzenia nie powinny nikogo ominąć. Aby móc to wszystko zobrazować, poniżej załączamy krótki film, umieszony na portalu YouTube.https://www.youtube.com/watch?v=Koy6utPAxJ0&feature=youtu.be
Rozwiązanie to zostało udostępnione pracownikom mBanku, aby łatwo mogli uzyskać wiedzę na tematy związane ze środowiskiem pracy. Dostępne są również informacje dotyczące różnych eventów i materiałów umieszczonych w Internecie, które mogą być przydatne pracownikowi.
Serwis dostępny jest na komputerach stacjonarnych i wszystkich urządzeniach mobilnych, takich jak tablet, laptop czy smartfon.
Znajdują się tu różnorodne publikacje na tematy:
• biznesowe
• menedżerskie
• informatyczne
• wewnętrzne
• po godzinach

Każda publikacja oznaczona jest ikoną odpowiadającą jej zawartości i są to:
• webinary
• filmy
• szkolenia stacjonarne i elearningowe
• informacje o nadchodzących wydarzeniach
• artykuły na temat rynku rozwiązań mobilnych
• e-booki
• linki do serwisów zewnętrznych
• newsy
• załączniki
• infografiki

Dzięki LearningZONE możesz być na bieżąco z wydarzeniami w firmie, oglądając je w udostępnionym Kalendarzu. Istnieje możliwość dzielenia się wiedzą, którą pracownik może znaleźć w sieci, lub nabyć w praktyce. Dzięki funkcji „DODAJ ARTYKUŁ” branżowe newsy oraz wydarzenia nie powinny nikogo ominąć.
_________
Aby móc to wszystko zobrazować, poniżej załączamy krótki film, umieszony na portalu YouTube.


https://www.youtube.com/embed/Koy6utPAxJ0


https://learningzone.com.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Udostępnia wyselekcjonowaną wiedzy dla pracowników firmy – informacje wewnętrzne firmy i zewnętrzne


Jest podane w atrakcyjnej formie dla użytkownika


Dostosowane również do urządzeń mobilnych


Integruje różne formaty plików/artykułów dostępnych materiałów


Moduł dzielenia się wiedzą, który pozwala każdemu pracownikowi mBanku na publikowanie swoich treści i dzielenia się nimi z pozostałymi pracownikami.


Moduł pozwalający na łatwe (jeden klik) dziele się artykułami za pomocą poczty email i zapisanie eventów do biurowego kalendarza.

Najważniejsze wdrożenia

Platforma jest dedykowanym rozwiązaniem dla mBank S.A. 

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Agregacja wiedzy (wewnętrznej danej organizacji i wyselekcjonowanych informacji z Internetu) w jednym miejscu.


Atrakcyjna forma dla użytkowników, nawet pracujących zdalnie/mobilnie.


Moduł dzielenia się wiedzą – udostępnianie publikacji, przesyłanie wewnętrznie informacji branżowych i zapisywanie w kalendarzu osobistym.

Informacje o firmie

Firma GroMar jest doświadczonym i kompleksowym dostawcą rozwiązań technologicznych, koncentrującym swoje działania w zakresie e-learningu. Dostarczamy szeroką gamę produktów i usług w zakresie zdalnej edukacji. Nasza oferta nie koncentruje się jedynie na dostarczaniu systemów, ale również na oferowaniu i dostarczaniu konkretnych wartości dla biznesu. Istniejemy na rynku od 20 lat, a od przeszło 17 zajmujemy się wdrażaniem rozwiązań e-learningowych wspomagających rozwój pracowników, działów, a przez to całych organizacji/firm. W 2011r znaleźliśmy się na 21 miejscu wśród 50 najszybciej rozwijających się firm technologicznych w centralnej Europie według rankingu „Deloitte Technology Fast 50 in Central Europe”, Otrzymaliśmy również nagrody za Kreatywne rozwiązania biznesowe, czy jako Lider Nowoczesnych Technologii w 2013 r.

Rozwijamy systemy zgodnie z rozwojem i oczekiwaniami Klientów, co oznacza korzyści w zakresie:
• Szybkiego procesu dystrybucji wiedzy, szkoleń, pigułek wiedzy i sposobów rozwiązywania problemów
• Możliwość aktualizacji wiedzy, odpowiadania na pojawiające się potrzeby w obszarach kompetencji i szkoleń
• Uczestnictwa w procesie szkoleniowym niezależnie od lokalizacji i czasu – wystarczy dostęp do Internetu,
• Monitoringu rozwoju kompetencji, zaangażowania w poznaniu i realizacji standardów firmy
• Dostępnego monitoringu oczekiwanego zwrotu z inwestycji w procesy szkoleniowe

Jako profesjonaliści i specjaliści, wspieramy naszych partnerów całościowo w procesie wdrażania i dostosowywania narzędzi. Oprócz samych rozwiązań informatycznych, do dyspozycji oddajemy także nasz zespół specjalistów – metodyków, grafików, animatorów, którzy od kilkunastu lat pomagają firmom wdrażać zarówno rozwiązania e-learningowe jak i inne niezbędne materiały. Wszystko po to, aby oferowane narzędzia realizowały rzeczywiste potrzeby Klienta. W oparciu o Państwa potrzeby, nasz dział rozwiązań multimedialnych spersonalizuje i przygotuje zarówno szkolenia e-learningowe jak i pigułki wiedzy, interaktywne materiały edukacyjne, filmy instruktarzowe, e-booki. Dążymy do tego, aby nasza oferta stanowiła kompleksową odpowiedź na zapotrzebowanie odbiorców, co stanowi podstawę do długofalowej współpracy. Największym celem naszej firmy jest wyniesienie e-learningu na nowy poziom – umożliwiając korzystanie z tego narzędzia każdemu, kto posiada chęci do nabywania nowej wiedzy w niekonwencjonalny sposób.
Rozwijamy systemy zgodnie z rozwojem i oczekiwaniami Klientów, co oznacza korzyści w zakresie:

• Szybkiego procesu dystrybucji wiedzy, szkoleń, pigułek wiedzy i sposobów rozwiązywania problemów
• Możliwość aktualizacji wiedzy, odpowiadania na pojawiające się potrzeby w obszarach kompetencji i szkoleń
• Uczestnictwa w procesie szkoleniowym niezależnie od lokalizacji i czasu – wystarczy dostęp do Internetu,
• Monitoringu rozwoju kompetencji, zaangażowania w poznaniu i realizacji standardów firmy
• Dostępnego monitoringu oczekiwanego zwrotu z inwestycji w procesy szkoleniowe

Jako profesjonaliści i specjaliści, wspieramy naszych partnerów całościowo w procesie wdrażania i dostosowywania narzędzi. Oprócz samych rozwiązań informatycznych, do dyspozycji oddajemy także nasz zespół specjalistów – metodyków, grafików, animatorów, którzy od kilkunastu lat pomagają firmom wdrażać zarówno rozwiązania e-learningowe jak i inne niezbędne materiały. Wszystko po to, aby oferowane narzędzia realizowały rzeczywiste potrzeby Klienta. W oparciu o Państwa potrzeby, nasz dział rozwiązań multimedialnych spersonalizuje i przygotuje zarówno szkolenia e-learningowe jak i pigułki wiedzy, interaktywne materiały edukacyjne, filmy instruktarzowe, e-booki. Dążymy do tego, aby nasza oferta stanowiła kompleksową odpowiedź na zapotrzebowanie odbiorców, co stanowi podstawę do długofalowej współpracy. Największym celem naszej firmy jest wyniesienie e-learningu na nowy poziom – umożliwiając korzystanie z tego narzędzia każdemu, kto posiada chęci do nabywania nowej wiedzy w niekonwencjonalny sposób.

LearningZONE.com.pl
LearningZONE.com.pl

Serwis LearningZONE.com.pl to agregator różnych treści rozwojowych dla pracowników mBanku, które są zaprezentowane w atrakcyjny dla użytkownika sposób....

zobacz więcej - kliknij

LIDER IT 2016

LaCie Rugged RAID

LaCie Rugged RAID

Opis

LaCie Rugged RAID to przenośna pamięć masowa, w skład której wchodzą 2 dyski zestawione w RAID. Całość umieszczono w wyjątkowo solidnej obudowie, odpornej na wstrząsy, nacisk i działanie warunków atmosferycznych. To świetne rozwiązanie dla profesjonalistów będących w ciągłym ruchu i potrzebujących dysku, który dostosuje się do ich potrzeb pod względem wydajności lub pełnego bezpieczeństwa danych. 


http://www.alstor.pl/infortrend-gse/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Interfejsy Thunderbolt™ i USB 3.0 oferujące prędkość do 240 MB/s


Duża pojemność - LaCie Rugged ma pojemność 4 TB, wobec czego bez problemu zmieści się na nim równowartość trzydziestu kart pamięci o pojemności 128 GB.


Większa mobilność - dysk LaCie Rugged jest zasilany przez kabel Thunderbolt, dzięki temu użytkownik ma dostęp do danych z dowolnego miejsca. Kabel Thuderbolt jest na stałe wbudowany w obudowę dysku – dzięki temu nigdy nie zginie.


Sprzętowy RAID 0/1 gwarantuje prędkość lub bezpieczeństwo - dysk LaCie Rugged zawiera 2 dyski twarde, które są fabrycznie skonfigurowane na sprzętowy RAID 0 zapewniający stałą prędkość do 240 MB/s. Dzięki temu zapisywanie i przenoszenie plików jest dwa razy szybsze, co znacznie przyspiesza pracę profesjonalistów przechowujących i przenoszących olbrzymie ilości danych na pamięci zewnętrzne.


Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne - wstrząsy, nacisk, kurz i wodę


Współpraca z komputerami PC i Mac®


Niewielkie rozmiary i waga 0,5 kg


Dysk LaCie Rugged ma wszystko, co potrzebne do stworzenia bezpiecznej kopii zapasowej w terenie: pakiet oprogramowania do backupu oraz kompatybilność z oprogramowaniem Time Machine™ i Windows® Backup. Zawiera również oprogramowanie LaCie Private-Public, które umożliwia zabezpieczenie hasłem całego dysku lub tylko określonych woluminów za pomocą 256-bitowego szyfrowania AES.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne - Dysk LaCie Rugged poddano testom odporności na upadek z wysokości do 1,5 metra oraz na spotkanie z kołami 1-tonowego samochodu. Po założeniu nasadki ochronnej dysk LaCie Rugged ma stopień ochrony IP 54, który oznacza ponadprzeciętną odpornością na kurz i strumień wody – także podczas działania.

• Zabezpieczenie RAID 0/1 - Dysk LaCie Rugged można skonfigurować w zależności od potrzeb, np. zostawiając go w trybie RAID 0 (paskowym), aby maksymalnie zwiększyć prędkość i pojemność, albo wybierając tryb RAID 1 (odbicie lustrzane), w którym dane są powielane na dwóch dyskach. W ten sposób nawet, jeśli dysk zawiedzie w terenie, nie stracisz całkowicie dostępu do swoich plików. System RAID dysku LaCie Rugged jest niezależny od systemu operacyjnego, więc rozpozna go każdy komputer

• Podwójny interfejs: USB3.0 i Thunderbolt - Oprogramowanie LaCie Setup Assistant zapewnia kompatybilność dysku LaCie Rugged z dowolnym komputerem Mac, PC lub oboma jednocześnie, a interfejsy Thunderbolt i USB 3.0 oraz technologia sprzętowa RAID gwarantują, że zostanie bez trudu rozpoznany.

Informacje o firmie

LaCie, to marka premium w koncernie Seagate, obejmująca światowej klasy produkty pamięci masowej dedykowane dla fotografów, montażystów video, specjalistów od dźwięku i innych wymagających użytkowników. 


Firma wyróżnia się na rynku, ponieważ koncentruje się na designie, wydajności i żywotności produkowanych rozwiązań. LaCie posiada własne centrum rozwojowe, linię produkcyjną i rozbudowany dział wsparcia technicznego, dzięki czemu może doskonale dostosować swoje produkty do rzeczywistych potrzeb klientów. W ostatniej dekadzie produkty LaCie były niezmiennie najlepsze w swojej klasie, producent jako pierwszy wprowadzał na rynek innowacyjne rozwiązania, poczynając od Firewire, poprzez USB, a kończąc na technologii Thunderbolt™.

Firma wyróżnia się na rynku, ponieważ koncentruje się na designie, wydajności i żywotności produkowanych rozwiązań. LaCie posiada własne centrum rozwojowe, linię produkcyjną i rozbudowany dział wsparcia technicznego, dzięki czemu może doskonale dostosować swoje produkty do rzeczywistych potrzeb klientów. W ostatniej dekadzie produkty LaCie były niezmiennie najlepsze w swojej klasie, producent jako pierwszy wprowadzał na rynek innowacyjne rozwiązania, poczynając od Firewire, poprzez USB, a kończąc na technologii Thunderbolt™.

LaCie Rugged RAID
LaCie Rugged RAID

LaCie Rugged RAID to przenośna pamięć masowa, w skład której wchodzą 2 dyski zestawione w RAID. Całość umieszczono w wyjątkowo solidnej obudowie, odpornej na wstrząsy, nacisk i...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

Aplikacja Zabezpieczony Telefon

Aplikacja Zabezpieczony Telefon

Opis

Aplikacja Zabezpieczony Telefon została stworzona aby chronić dane zapisane na telefonie w przypadku jego zaginięcia lub kradzieży. To hybrydowa aplikacja, instalowana i konfigurowana z poziomu telefonu z system android oraz zarządzana z poziomu bezpiecznego interfejsu www.


Podzielona na dwa moduły, jeden do ochrony, drugi do kontroli – aplikacja stanowi idealne zabezpieczenie telefonu.


Z poziomu użytkownika definiowany jest „zaufany numer telefonu” z którego będzie można zarządzać zaginionym telefonem. Numer partnera, kogoś z rodziny, czy nawet drugi numer w którego jesteśmy posiadaniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność że mamy kontrolę nad stosowanym zabezpieczeniem.


Aplikacja Zabezpieczony Telefon oferuje szereg funkcjonalności, jednak przed wszystkim ma za zadanie:


Pomóc użytkownikowi w odzyskaniu zagubionego telefonu


Uniemożliwić korzystanie z urządzenia złodziejowi


Zabezpieczyć dane znajdujące się na urządzeniu


Dostarczyć dane na temat znalazcy lub złodzieja. Aplikacja korzysta z transmisji danych w ramach APN operatora karty SIM, lub nawiązuje połączenie z dowolnym hot-spotem. W przypadku braku transmisji danych dane przekazywane są w wiadomości SMS.


Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Aplikacja oferuje następujące funkcjonalności:


Blokada telefonu


Pobranie lokalizacji telefonu


Wysłanie wiadomości na telefon


Pobranie informacji o karcie SIM


Pobranie listy ostatnich połączeń


Wykonanie zdjęcia z przedniej kamery


Wykonanie nagrania przy użyciu mikrofonu w aparacie

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

Proste w konfiguracji i bezpieczne dla użytkownika narzędzie


Dane nie są przechowywane na żadnych serwerze zewnętrznym, ich przekazanie następuje pomiędzy aplikacją użytkownika (telefon) i pocztą elektroniczną / zaufanym terminalem użytkownika


Wykonania i przesłania 30 sekundowego nagrania z mikrofonu wykonane na 30 sekund przed zablokowaniem

Informacje o firmie

Firma N7 Mobile Sp. z o.o. została założona pod koniec 2010 roku. Misją firmy jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla rynki IT. Główna działalność firmy jest związana z realizacją oprogramowania dla urządzeń mobilnych. Przez pięć lat działalności firma zrealizowała ponad 50 wysokiej jakoś produktów dla klientów biznesowych należących głównie do grona operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Firma jest także producentem aplikacji dla użytkowników końcowych dystrybuowanych na całym świecie za pomocą takich platform jak Google Play czy AppStore. 

Aplikacja Zabezpieczony Telefon
Aplikacja Zabezpieczony Telefon

Aplikacja Zabezpieczony Telefon została stworzona aby chronić dane zapisane na telefonie w przypadku jego zaginięcia lub kradzieży. To hybrydowa aplikacja, instalowana i konfigurowana z...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

Dedykowane aplikacje mobilne na systemy iOS, Android, Windows Phone.

Dedykowane aplikacje mobilne na systemy iOS, Android, Windows Phone.

Opis

Jesteśmy zespołem, który od 6 lat wykonuje natywne aplikacje mobilne na systemy Android, iOS, Windows Phone. Cechuje nas wysoka jakość wykonania aplikacji oraz indywidulane podejście do każdego zamówienia.

Wykonywaliśmy aplikacje mobilne związane z następującymi dziedzinami:
• Integracja z drukarkami firmy POSNET
• Aplikacje do zamawiania albumów zdjęć, książeczek, materiałów poligraficznych
• Jesteśmy twórcami aplikacji VOD, z których korzystają setki tysięcy Polaków każdego dnia
• Robimy aplikacje dla branży medycznej.
• Robiliśmy oficjalne aplikację na Igrzyska Olimpijskie w Londynie 2012.
• W naszym portfolio są także średniej wielkości firmy, które chcą wykonać innowacyjne narzędzie do pomocy w ich biznesie.


http://proexe.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

To nasi klienci mają innowacyjne pomysły, które my skrupulatnie i na najwyższym światowym poziomie staramy się implementować.

Najważniejsze wdrożenia

Niestety najważniejsze wdrożenia muszą pozostać na ten moment tajemnicą. Wszystkie inne mogą Państwo obejrzeć na stronie:
http://proexe.pl/projects


Przykładowo:
• Aplikacja dla startupu, firmy Snapbook: http://proexe.pl/project/21
• Aplikacja dla firmy Polonus: http://proexe.pl/project/36

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

• aplikacje pisane na indywidualne zamówienie, a więc unikalne
• aplikacje pisane natywnie na każdą z platform iOS, Android, Windows Phone oddzielnie
• aplikacje tworzone przez zespół po najlepszych polskich uczelniach technicznych oraz z bogatym doświadczeniem projektowym

Informacje o firmie

Jesteśmy firmą, która zajmuje się tworzeniem aplikacji mobilnych od 2010, a więc od samych początków kiedy powstawały platformy Android, iOS. Zajmujemy się w 100% projektowaniem natywnych aplikacji mobilnych. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie zapewnić bardzo wysoką jakość wykonywanych usług.
Tworzymy aplikacje na najważniejsze platformy Android oraz iOS, także Apple Watch oraz Android Wear. Stanowi to trzon naszego biznesu. Możemy także wykonać aplikację na Windows Phone (Windows Mobile). Jesteśmy partnerem firmy Samsung przy rozwoju platformy Tizen.
Aplikacje mobilne to nasza pasja pielęgnowana od wielu lat. Świadczą o tym nagrody, które wygrywamy na wielu międzynarodowych konkursach. Przykładowo nasza aplikacja Travel Translator wygrała główna nagrodę tzw. Grand Prize w międzynarodowym konkursie Samsung Gear App Challenge w 2014.
Robimy aplikację, z których korzystają duże globalne firmy typu Samsung, Merck, SAS Institute, DHL. Z naszych rozwiązań korzystają także polskie firmy TVN, Polpharma, Energa, Instytut Żywienia i Żywności w Warszawie, jak również startupy np. Snapbook. Przy podejmowaniu kolejnych zleceń kierujemy się nie tylko natychmiastowym zyskiem, ale ważniejsze jest dla nas utrzymanie dobrej i trwałej relacji.
Jesteśmy w stanie wykonać także część serwerową aplikacji w Java lub PHP. Jeżeli szukają Państwo dostawcy, który będzie specjalizował się z mobile to polecamy nasze usługi i zapraszamy do współpracy.

Dedykowane aplikacje mobilne na systemy iOS, Android, Windows Phone.
Dedykowane aplikacje mobilne na systemy iOS, Android, Windows Phone.

Jesteśmy zespołem, który od 6 lat wykonuje natywne aplikacje mobilne na systemy Android, iOS, Windows Phone. Cechuje nas wysoka jakość wykonania aplikacji oraz indywidulane...

zobacz więcej - kliknij

Network - infrastruktura sieciowa

NetCrunch

NetCrunch

Opis

Oprogramowanie NetCrunch umożliwia zaawansowane monitorowanie sieci firmowej, działających w niej systemów i aplikacji w czasie rzeczywistym i powiadamianie o wykrytych problemach w celu zapobiegania awarii i minimalizacji ryzyka przestojów. Dane o pracy sieci i jej składowych są zbierane i przetwarzane w jednym miejscu i prezentowane w czasie rzeczywistym na wielu ekranach równocześnie, co zapewnia szybki wgląd w stan sieci i skuteczną diagnostykę wykrytych problemów.


Dla pracowników działu IT jest to niezastąpione rozwiązanie do bieżącej weryfikacji dostępności i wydajności kluczowych zasobów i usług które umożliwiają prawidłową pracę firmy. Raporty z NetCruncha wykorzystywane są często do celów audytowych, weryfikacji spełniania norm bezpieczeństwa czy rozliczenia realizacji umów z zewnętrznymi dostawcami IT. Zarządowi firmy informacje z NetCruncha pozwalają podjąć uzasadnione decyzje inwestycyjne dotyczące kierunków rozwoju infrastruktury IT wspierających realizacje celów biznesowych.


Wdrożenie NetCruncha zajmuje niewiele czasu gdyż nie wymaga instalowania żadnych agentów na monitorowanych urządzeniach i nie wymaga umiejętności programistycznych. Dzięki solidnej obsłudze SNMP (vl-3) oraz wbudowanemu kompilatorowi MIB, NetCrunch bez problemu może monitorować dowolne urządzenie sieciowe dostępne na rynku. Zgodnie z najwyższymi normami bezpieczeństwa, monitoruje serwery w sposób bezagentowy.


Infrastruktura IT to nie tylko komputery. Na sprawne działanie biznesu i samej infrastruktury sieciowej wpływa również wiele dodatkowych urządzeń takich jak; klimatyzatory, centrale telefoniczne, kamery, systemy alarmowe, urządzenia pomiarowe, urządzenia automatyki, urządzenia Internetu Rzeczy, itp. Niektóre dane istotne dla pelnego obrazu kondycji firmy mogą pochodzić z jeszcze bardziej nietypowych źródeł – z pliku, strony webowej, bazy danych lub prostego skryptu – również takie dane mogą być zbierane i przetwarzane przez NetCruncha.


Oprogramowanie NetCrunch, wiodący produkt krakowskiej firmy AdRem Software to oferta kompleksowego i elastycznego monitorowania sieci w konkurencyjnej cenie, używana przez administratorów i inżynierów IT w tysiącach organizacji i firm wielu branż w ponad 80 krajach świata.


http://www.adrem.com.pl/netcrunch/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

1. Inteligentne podejscie do monitorowania i przetwarzania ogromnej ilości danych – automatyzacja tego co oczywiste (monitorowanie w oparciu o reguły, minimalizacja fałszywych alertów, automatyczne zdalne akcje naprawcze)


2. Bardzo szerokie możliwości monitorowania dzięki wbudowanemu kompilatorowi MIBów pozwala na monitorowanie praktycznie każdego urządzenia wspierającego protokołu SNMP, niezależnie od jego producenta.


3. Niezwykła wydajność i skalowalność rozwiązania – jedna instancja programu NetCrunch może monitorować i przetwarzać w sposób ciągły nawet 650 tysięcy parametrów jednocześnie, co daje wydajnosć co najmniej o rząd wyższą niż programy konkurencji.1.        Inteligentne podejscie do monitorowania i przetwarzania ogromnej ilości danych – automatyzacja tego co oczywiste (monitorowanie w oparciu o reguły, minimalizacja fałszywych alertów, automatyczne zdalne akcje naprawcze)


2.        Bardzo szerokie możliwości monitorowania dzięki wbudowanemu kompilatorowi MIBów pozwala na monitorowanie praktycznie każdego urządzenia wspierającego protokołu SNMP, niezależnie od jego producenta.


Niezwykła wydajność i skalowalność rozwiązania – jedna instancja programu NetCrunch może monitorować i przetwarzać w sposób ciągły nawet 650 tysięcy parametrów jednocześnie, co daje wydajnosć co najmniej o rząd wyższą niż programy konkurencji.

Najważniejsze wdrożenia

Miasto Werona (Włochy) – monitorowanie kamer i świateł ruchu drogowego


Port lotniczy Doha (Katar) – monitorowanie serwerów czasu


Narodowa agencja policji w Japonii – monitorowanie infrastruktury sieciowej


Uniwersytet Hawajski – monitorowanie infrastruktury badawczej 3 km pod powierzchnią oceanu

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę


 1. Dynamiczne, hierarchiczne mapy i widoki sieci, na bieżąco wyświetlające stan sieci i umożliwiające szybki wgląd i diagnostykę sieci.

 2. Wbudowane reguły monitorowania – nie wymaga żmudnej pojedyńczej konfiguracji, pozwala na szybkie wdrożenia i bezporblemową zmianę ustawień nawet dla dużej ilości urządzeń jednocześnie

 3. Elastyczny dostęp do danych – ze stacji roboczej, dowolnej przeglądarki czy smartfona. Produkt zaprojektowany do działania w trybie pełnoekranowym na wielu monitorach.

Informacje o firmie

AdRem Software to polska firma z biurem w Nowym Jorku i główną siedzibą w Krakowie, posiadająca  klientów w ponad 80 krajach na całym świecie. Firma tworzy programy do zarządzania i monitorowania sieci komputerowych, przeznaczone dla średnich firm i organizacji. AdRem Software dostarcza inteligentny system NetCrunch do monitorowania stworzony tak, żeby uprościć konfigurację nawet w złożonych sieciach. NetCrunch gromadzi dane o pracy i wydajności urządzeń sieciowych, serwerów, systemów i aplikacji, co umożliwia szybką diagnostykę i usuwanie problemów w sieci. Program umożliwia zaawansowaną analizę i prezentację danych na wielu ekranach równocześnie. Program dostępny jest w kilku językach, w tym w wersji polskiej i japońskiej.

NetCrunch
NetCrunch

Oprogramowanie NetCrunch umożliwia zaawansowane monitorowanie sieci firmowej , działających w niej systemów i aplikacji w czasie rzeczywistym i powiadamianie o wykrytych...

zobacz więcej - kliknij

LIDER IT 2016

ADEBOX - biznesowa centrala IP

ADEBOX - biznesowa centrala IP

Opis

Centrala ADEBOX to nowoczesne i zaawansowane rozwiązanie telekomunikacyjne dla biznesu, które łączy w sobie niezawodność z rozbudowaną funkcjonalnością. Od początku zaprojektowana, stworzona i testowana przez polskich inżynierów powstała, by ułatwiać i integrować komunikację. Telefonia realizowana za pomocą ADEBOX to nie tylko wysoka jakość usług głosowych, ale przede wszystkim szereg funkcji dodatkowych, które coraz częściej są niezbędne w prowadzeniu firmy, urzędu czy instytucji. Tak zaawansowane opcje, jak Fax2Web, Web2Fax, Fax2Mail, Voice2Mail, Voice2Web oraz wiele innych mogą być realizowane z jednego miejsca i przy wykorzystaniu jednego urządzenia. Przy pomocy centrali zastosowanie nowoczesnych biznesowych usług jak mass dial, mass faks, rozbudowany IVR czy call center jest na wyciągnięcie ręki. Podobnie limitowanie połączeń wychodzących, szczegółowa taryfikacja i nagrywanie rozmów, czyli rozwiązania ułatwiające codzienne funkcjonowanie w biznesie i sprzyjające jego rozwojowi.

ADEBOX w jednej obudowie łączy możliwość realizacji usługi telefonii za pomocą wirtualnych traktów protokołu IP oraz fizycznych traktów BRA (2B+D) oraz PRA (30B+D), co w przypadku innych rozwiązań często wiąże się z koniecznością zakupu dwóch osobnych urządzeń. Centrale ADEBOX są skalowalne i dopasowywane do indywidulanych potrzeb klienta, zarówno jeżeli chodzi o wielkość systemu, jak i jego funkcjonalności. W praktyce ADEBOX realizuje usługi dla najmniejszych firm z kilkoma abonentami, na rozwiązaniach korporacyjnych i wielooddziałowych z kilkuset lub kilkoma tysiącami użytkowników kończąc.Skalowalność to również zabezpieczenie systemu, jego nadmiarowość i stabilne działanie ADEBOX w jednej obudowie łączy możliwość realizacji usługi telefonii za pomocą wirtualnych traktów protokołu IP oraz fizycznych traktów BRA (2B+D) oraz PRA (30B+D), co w przypadku innych rozwiązań często wiąże się z koniecznością zakupu dwóch osobnych urządzeń. Centrale ADEBOX są skalowalne i dopasowywane do indywidulanych potrzeb klienta, zarówno jeżeli chodzi o wielkość systemu, jak i jego funkcjonalności. W praktyce ADEBOX realizuje usługi dla najmniejszych firm z kilkoma abonentami, na rozwiązaniach korporacyjnych i wielooddziałowych z kilkuset lub kilkoma tysiącami użytkowników kończąc.Skalowalność to również zabezpieczenie systemu, jego nadmiarowość i stabilne działanie


http://www.adescom.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Centrala biznesowa ADEBOX to system, który udostępnia wypracowane interface umożliwiając integrację z systemów informatycznymi zainstalowanymi u klienta, jak np. CRM, EPR, systemy hotelowe, zarzadzanie budynkami PMS, taryfikacja, call center itp. W ten sposób w jednym panelu i z jednego miejsca pracownicy mogą zarządzać klientami, sprawdzać statusy procesów, napraw i wdrożeń, robić notatki z wykonanych połączeń itp. To ogromne ułatwienie przepływu informacji, zebranie ich w jednym miejscu i brak konieczności szkolenia każdego  pracownika z wielu rożnych systemów. 

Najważniejsze wdrożenia

1. Sąd Okręgowy z wykorzystaniem takich funkcji jak: system dzwonienia zastrzeżonego, lista uprzywilejowana, informacja o ewakuacji, centrala w stanie alarmowym.

2. Ogólnopolska sieć ponad 20 hoteli – integracja ADEBOX z systemem hotelowym. Realizacja takich funkcji jak np. wystawiania jednej faktury razem z usługami hotelowymi, odsłuchiwanie rachunku, zmiana języka przez zagranicznych gości, doładowania pre-paid, zarządzania przez tablet (w tym oświetlenie, TV, zamówienia do pokoju, doładowanie konta) itp.

3. Jedna z najbardziej rozległych obszarowo w Polsce sieci wodociągów.

4. Większość Urzędów Miast i Starostw Powiatowych skonsolidowanych na terenie 3 województw.

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Różnorodna i zaawansowana funkcjonalność, skalowalna i dostosowywana do indywidualnych potrzeb klienta.

2. Integracja z systemami informatycznymi firmy, jak np. CRM, EPR, systemy hotelowe, zarzadzanie budynkami PMS, taryfikacja, call center itp.

3. Polskie rozwiązanie dostarczane przez producenta z długoletnim doświadczeniem na rynku telefonii IP. Zapewniamy wsparcie w trakcie i po sprzedaży, profesjonalny support-hotline bezpośrednio od producenta z krótkim czasem reakcji. Krajowe pochodzenie zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie centrali ADEBOX.

Informacje o firmie

ADESCOM Polska Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od 2000 roku. Jesteśmy producentem operatorskich i abonenckich rozwiązań dla telefonii IP. Projektujemy, produkujemy i wdrażamy zaawansowane telefoniczne centrale i bramy dla operatorów i biznesu oraz oprogramowania towarzyszące w telefonii IP. Od początku przyświeca nam idea dostarczania klientom kompleksowych rozwiązań. Oferujemy produkty z bogatą funkcjonalnością, wdrożenia, wiedzę i doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym oraz rozwiązania indywidulanie zaprojektowane według wymagań klienta. Ponadto gwarantujemy kompleksowe wsparcie handlowe, support-hotline oraz grono inżynierów, którzy nieustannie pracują nad doskonaleniem central i bram. Do tego dochodzi szereg zaawansowanych, autorskich rozwiązań, jak taryfikacja, call center, rozbudowany IVR, nagrywanie rozmów, poczta głosowa, konferencje, provisioning dla renomo¬wanych aparatów telefonicznych i wiele innych.

ADEBOX - biznesowa centrala IP
ADEBOX - biznesowa centrala IP

Centrala ADEBOX to nowoczesne i zaawansowane rozwiązanie telekomunikacyjne dla biznesu, które łączy w sobie niezawodność z rozbudowaną funkcjonalnością. Od początku...

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

Axence nVision

Axence nVision

Opis

Axence nVision to profesjonalne oprogramowanie do zintegrowanego zarządzania infrastrukturą IT. Posiada szereg funkcjonalności ułatwiających codzienną pracę administratorów sieci. Jednocześnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarządów firm i instytucji, pomagając zoptymalizować szereg procesów i zaoszczędzić realne pieniądze. Program może zostać wdrożony w każdej organizacji, niezależnie od sektora i profilu działalności. Sprawdza się w sieciach składających się zarówno z kilku, jak i kilku tysięcy urządzeń. Axence nVision składa się z pięciu modułów funkcjonalnych, które można konfigurować w zależności od swoich potrzeb:


Network – proaktywne monitorowanie i wizualizacja sieci,


Inventory – inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania,


Users – zaawansowane monitorowanie użytkowników z blokowaniem stron WWW,


HelpDesk – zdalna pomoc techniczna z bazą zgłoszeń i czatem,


DataGuard – ochrona danych przed wyciekiem i sieci przed zainfekowaniem (zarządzenie portami).


http://axence.net

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Axence nVision to jedyny na rynku program grupujący wszystkie zaawansowane funkcje w jednym:


- wykrywanie, mapowanie i proaktywne monitorowanie sieci


- inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania wraz z zarządzaniem licencjami i tzw. Środkami Trwałymi


- monitorowanie aktywności użytkowników z możliwością blokowania stron www


- zdalna pomoc techniczna z automatyzacjami, bazą zgłoszeń, komunikatami systemowymi oraz wewnętrznym komunikatorem


- ochrona danych przed wyciekiem i komputerów przed zainfekowaniem dzięki zarządzaniu prawami dostępu do portów i nośników danych


- wykresy, raporty, alarmy, akcje korekcyjne

Najważniejsze wdrożenia

Phoenix Contact Wielkopolska (http://axence.net/wp-content/uploads/axence_phoenix_contact_case_study.pdf)


Polski Tytoń S.A. (http://axence.net/wp-content/uploads/Case_Study_Polski_Tyton.pdf)


Andrychowska Fabryka Mebli DEFUM Spółka Akcyjna (http://axence.net/wp-content/uploads/Case_Study_Andrychowska_fabryka_maszyn.pdf)


Ndi S.A. (http://axence.net/wp-content/uploads/Case_Study_NDI.pdf)


Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie (http://axence.net/wp-content/uploads/2014/03/Case_Study_GBS_w_Strzelinie.pdf)


Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. (http://axence.net/wp-content/uploads/2014/03/Case_Study_Zaklady_Mechaniczne_Tarnow_SA.pdf)


Bank Spółdzielczy w Raciążu (http://axence.net/wp-content/uploads/Case_Study_Bank_Spoldzielczy_w_Raciazu.pdf)


Urząd Miasta Piotrków Trybunalski (http://axence.net/wp-content/uploads/Case_Study_Urz%C4%85d_Miasta_Piotrkowa_Trybunalskiego.pdf)

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

- innowacyjne i nowoczesne podejście, z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań i technologii


- kompleksowość przy zachowaniu intuicyjnego i przejrzystego interfejsu


- elastyczność i skalowalność

Informacje o firmie

Axence od ponad 10 lat tworzy wysokiej jakości, innowacyjne oprogramowanie do kompleksowego monitorowania i zarządzania sieciami komputerowymi, które w warunkach stale zmieniających się trendów w technologii oraz wzrostu oczekiwań profesjonalistów z branży teleinformatycznej, ułatwia i usprawnia pracę działów IT. 18 maja 2005 roku odbyła się premiera pierwszego produktu Axence, narzędzi do diagnostyki sieci: Axence NetTools, które szybko zdobyły popularność na całym świecie i do tej pory – już jako rozwiązanie całkowicie darmowe – odnotowują po kilka tysięcy instalacji miesięcznie. Natomiast 31 stycznia 2007 roku nastąpiła premiera pierwszej wersji Axence nVision (wtedy jeszcze występującej jako NetVision). Program ten, dzięki dynamicznemu rozwojowi, zyskał sobie miano jednego z najbardziej innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań do zarządzania infrastrukturą IT na rynku światowym.


axence.net

Axence nVision
Axence nVision

Axence nVision to profesjonalne oprogramowanie do zintegrowanego zarządzania infrastrukturą IT. Posiada szereg funkcjonalności ułatwiających codzienną pracę administratorów sieci....

zobacz więcej - kliknij

NOMINACJA

baramundi Management Suite

baramundi Management Suite

Opis

baramundi Management Suite to wysokiej jakości oprogramowanie o budowie modułowej służące do zdalnego, zintegrowanego i scentralizowanego zarządzania i administrowania wszystkimi urządzeniami końcowymi w infrastrukturze IT, takimi jak stacje klienckie, serwery, urądzenia przenośne oraz mobilne typu tablet, smartphone, jak również środowiska wirtualne.
baramundi Management Suite pozwala na pełną automatyzację i centralizację w firmie i organizacji wszystkich zadań administratora IT, dając przy tym możliwość pełnej konfiguracja czasu jak i sposobu wykonywania zadań, pokazując administratorowi w czasie rzeczywistym dokładny jego status. bMS potrafi niezawodnie wykonywać pracochłonne, rutynowe czynności i umożliwia wygodne zarządzanie środowiskiem IT – niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z siecią niewielkiego przedsiębiorstwa, czy globalnym koncernem.
baramundi Management Suite obejmuje cały cykl życia stacji roboczej, serwera, urządzenia mobilnego czy też maszyny wirtualnej – od zautomatyzowanej pierwszej instalacji i inwentaryzacji poprzez utrzymanie i obsługę aż po bezpieczne usunięcie na końcu cyklu życia.

Przykładowe funkcjonalności baramundi Management Suite:
• automatyzacja, integracja i centralizacja wszystkich zadań administratora
• pełna inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
• zarządzanie maszynami wirtualnymi
• zarządzanie oprogramowaniem, patch’ami produktów zarówno Microsoft jak i non-Microsoft
• zdalna instalacja systemów operacyjnych (zarówno natywna instalacja jak i klonowanie)
• wsparcie funkcjonalności Wake-Up jak i środowiska PXE i WinPE
• zdalna i zautomatyzowana dystrybucja dowolnego oprogramowania
• możliwość tworzenia własnych paczek instalacyjnych i instalatorów
• wykrywanie luk w zabezpieczeniach i sprawdzanie zgodności z polityką bezpieczeństwa w organizacji
• zabezpieczanie urządzeń końcowych i bezpieczeństwo danych
• tworzenie i przywracanie backup’ów
• zarządza mobilnymi urządzeniami końcowymi (moduł Mobile Device Management)
• zdalny dostęp
• integracja z każdą infrastrukturą IT oraz zewnętrznymi systemami i modułami
• dokładne informacje o stanie całej sieci i poszczególnych urządzeń w czasie rzeczywistym
• wbudowane, proste w obsłudze narzędzie do tworzenia własnych skryptów


http://www.baramundi.pl

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Zarządzanie wszystkimi urządzeniami końcowymi (stacjami klienckimi, serwerami, urządzeniami przenośnymi i mobilnymi, jak również maszynami wirtualnymi) z poziomu jednej konsoli;
• Wsparcie najbardziej heterogenicznych środowisk w zakresie sprzętu i oprogramowania;
• Zdalna dystrybucja i aktualizacja dowolnego oprogramowania;
• Wykorzystanie inteligencji natywnych mechanizmów instalacji;
• Wysoka wydajność i szybka instalacja i integracja z dowolną infrastrukturą IT;
• wsparcie funkcjonalności Wake-Up jak i środowiska PXE i WinPE;
• Budowa modułowa i skalowalność rozwiązania – możliwość dowolnej rozbudowy rozwiązania o interesujące moduly i funkcjonalności, jak również rozbudowa pod względem ilościowym infrastruktury;

Najważniejsze wdrożenia

WARBUD; PROVIDENT; PLASTICA (Grupa TZMO); Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), Gerresheimer Polska, Schattdecor

Trzy najistotniejsze cechy wyróżniające rozwiązanie / usługę

1. Pełna automatyzacja i dowolna konfiguracja wszystkich zadań administratora IT
2. Zarządzanie wszystkimi urządzeniami końcowymi (stacjami klienckimi, serwerami, urządzeniami mobilnymi – w tym MDM, oraz środowiskiem wirtualnym) z poziomu jednej konsoli;
3. Najbardziej zaawansowana i kompleksowa automatyzacja zdalnej dystrybucji dowolnego oprogramowania w heterogenicznej, w zakresie sprzętu i oprogramowania, infrastrukturze IT;

Informacje o firmie

Firma baramundi software AG, z siedzibą w Augsburgu w Niemczech, została założona w 2000 roku i jest producentem oprogramowanie typu End-Point Management do zarządzania stacjami klienckimi, serwerami, urządzeniami stacjonarnymi, przenośnymi, urządzeniami mobilnymi jak równień środowiskiem wirtualnym. Portfolio klientów liczy obecnie ponad 2000 firm i instytucji na całym świecie. Firma posiada szereg certyfikatów i nagród świadczących o najwyższej jakości zarówno oprogramowania jak i usług. Klienci firmy mogą liczyć na najwyższą jakość nie tylko samego produktu, ale i usług w zarkesie wdrożeń oraz lokalnego wsparcia.
baramundi Management Suite pozwala na pełną automatyzację i centralizację wszystkich zadań administratora w firmach i organizacjach. Oprogramowanie jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw i branż. Od pierwszej koncepcji celem były: elastyczność, eliminowanie zależności i utrzymywanie otwartego partnerstwa.
baramundi Management Suite jest wspierany i rozwijany przez zespół ponad 140 pracowników baramundi skoncentrowanych tylko i wyłącznie na wsparciu dla sztandarowego produktu firmy – baramundi Management Suite.

baramundi Management Suite
baramundi Management Suite

baramundi Management Suite to wysokiej jakości oprogramowanie o budowie modułowej służące do zdalnego, zintegrowanego i scentralizowanego zarządzania i administrowania wszystkimi...

zobacz więcej - kliknij

Rozwiązanie POL - Passive Optical LAN

Rozwiązanie POL - Passive Optical LAN

Opis

POLS to pasywne sieci optyczne /Passive Optical Lan. Jest to system okablowania opartego o światłowody doprowadzane do stanowisk pracy: rozwiązanie oferujące lepsze parametry, oszczędniejsze niż sieć Ethernet, bardziej niezawodne i rozwojowe, łatwiejsze w obsłudze, wymagające mniej czasu na instalację i mniej cennej powierzchni budynku. POL zmienia sposób w jaki patrzymy na projekt, instalację i utrzymanie sieci LAN. Jest rozwiązaniem pasywnym, bo od pomieszczenia serwerowni gdzie znajduje się przełącznik agregujący, aż do biurka z terminalem ONT nie występują urządzenia wymagające zasilania, chłodzenia lub ogrzewania. POL jest ‘zielony’, ‘przyjazny środowisku’, ale także ‘przyjazny nam’, gdyż mniej urządzeń aktywnych i brak systemów HVAC to mniejsze zużycie energii, niższe koszty administrowania i oszczędności OpEx. POL to sieć LAN oferująca lepsze parametry, zbudowana w oparciu o mniejszą liczbę urządzeń, zużywającą mniej energii i wymagającą mniej powierzchni biurowej.


http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/NA_Communication_Technologies/Home/Networks/Premises/POLS/

Innowacyjność rozwiązania / usługi w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?