itfutureawards.pl

Konkurs Liderzy IT 2015
SPRAWDŹ ZWYCIĘZCÓW

LIDERZY IT 2015

WARUNKI UCZESTNICTWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ POZOSTAŁE MATERIAŁY

Chęć zgłoszenia produktu/usługi/rozwiązania do Konkursu Liderzy IT 2015, wymaga skutecznego dostarczenia Formularza Zgłoszeniowego do Organizatora, w wersji online lub tradycyjnej.

Zgłoszenie produktu/usługi/rozwiązania do uczestnictwa w Konkursie przez Zgłaszającego, jest uwarunkowane wypełnieniem i podpisaniem przez osobę do tego upoważnioną ze strony Zgłaszającego, formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie do siedziby Organizatora wymienionych poniżej dokumentów i materiałów:

a)   dane firmy, która dokonuje zgłoszenia do udziału w Konkursie: nazwa, adres siedziby (ulica, miejscowość, kod pocztowy),

 b)   dane osoby kontaktowej ze strony zgłaszającego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,

 c)   wskazanie kategorii, w której zgłaszany produkt/usługa/rozwiązanie ma rywalizować, spośród podanych przez Organizatora

 d)   nazwę, opis produktu/usługi/rozwiązania w języku polskim, wraz z adresem strony internetowej,

 e)   odpowiedzi na pytania, dotyczące nominowanego produktu / usługi / rozwiązania, wskazane w formularzu zgłoszeniowym,

 f)    do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć logotyp firmy oraz produktu/usługi/rozwiązania, w formacie grafiki wektorowej

 g)   do zgłoszenia można dołączyć inne materiały informacyjne w postaci filmów, grafik, zdjęć, wymagają one jednak akceptacji ze strony Organizatora.

 OPŁATY

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie dla firm Zgłaszających, nie będących Wystawcami podczas targów IT Future Expo 2015 Warszawa jest uiszczenie opłaty za udział w konkursie, w wysokości 1500zł netto, za zgłoszenie jednego produktu/usługi/rozwiązania, w wybranej kategorii.

Wystawcy targów IT Future Expo 2015 Warszawa, mają prawo zgłosić jeden produkt / usługę / rozwiązanie, w wybranej kategorii – bezpłatnie.

c 2014 by liderzyIT.pl - wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright Liderzy IT 2014